91.A-Tarihini yada ecdadını diriltemeye kalkışmak ne demektir?
B-Kendini ecdat borusu içine gömerek konumlandırmak cahilidir. Ne demektir?
C-Dini ecdadını diriltmek yada tevhit etmek için kullanmak deccalidir. Ne demektir?
D-Ecdadının tarihinde ve düşünsel yapısında kendini konumlandırmak cahilidir. Ne demektir?
E-Ecdadını, tarihini ve düşünsel yapısını içinde liyakatli konumlandırmak ne demektir?
F-Yaşam döngüsündeki tercihlerinde; Peygamber gemisiyle vahşi-doğal ecdat kuyusunu karıştırmak ne demektir? Soru önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
İpucu;

-Biz sizi dünyaya tekrar göndersek yine aynı işi yapardınız. (Ayet var)
-Peygamber niye asil peygamberleri diriltip peygamberlerden yada İbrahim AS saf sülalesinden peygamber ahlaklı saf kan temiz bir kavim istememiş?
-Günahsız bir kavim yaratsaydım, beni tanıması için helak ederdim. (Ayet var)
-19. ve 20. YY’DA Veto devletlerinin Truva atları diğer cetlerin truva atlarını kullanarak insanlığın  geleceğinin kara deliği ipoteği oldular.
-19. ve 20. YY’DA Şeytana uyanların en önemli tanıtıcı özelliklerinde biride; en ufak bir şeyde daha hayırlı ve liyakatli alternatifi göstermeden insanları vaziyete ve yaratıklara  düşman etmek için sürekli

olumsuz eleştirmektir.

 

 

C.91. A) Ecdadını geri istemektir. Yani geçmişte yaşamış atalarının günümüzde de yaşamalarını istemektir. Ama bu doğru bir davranış değildir. Çünkü kendi acizliğini onların yüceliği ile kurtarmaya çalışmak güzel bir davranış değildir.

B) Kendi yaptığıyla değil de ecdadının yaptıklarıyla övünen

C) Çıkar için dini kullanmak çok yanlıştır.

D) Ecdadının başarısından kendine pay çıkarmak cahilliktir.

E) Ecdadıyla kendini bir tutmak.            Şaban DOĞAN

 

C.91.A)Geçmişteki atalarını,onlarının başarılarını hatırlamak bunu  insanlara anlatmak ve manevi anlamda onları yeniden yaşatmak.

B)Kendini geçmişteki koşullarda var etmek,atalarının izinden doru ya da yanlış diye değerlendirmeden yürümek yanlış ve cahilce bir davranıştır.

C)Dini kendi çıkarları için,ecdadını ön plana çıkarmak ve bundan rant sağlamak demektir.Bu gibi insanlara münafık denir.Bunlar dini çıkar aracı olarak kullanırlar ve kendi dinlerinin inkarcısı, deccalidirler.

D)Kişinin atalarının fikirlerini günümüzde de sürdürmesi bunu hayata uygulamak ve kendini o zaman içinde yaşıyormuş gibi davranışlara sevk etmesi cahilce ve yanlıştır.Dünün bugünden farklı olduğu bu dünyada,üzerinden yıllar geçmiş olan ceddinin yasalarını,fikirlerini savunmak ve uygulamak ne kadar doğru olabilir ki?Çünkü dünya gün geçtikçe değişmekte,fikirler,şartlar değişmekte insanlarda buna ayak uydurmak zorunda yoksa helak olmaya mahkumdurlar.

E)Ecdadının döneminde uyguladığı adaletli yönetimi,kişi hakkı gözetme gibi iyi yönlerini ve günümüzdeki düşünce yapısına uygun yönlerinin alınıp uygulanması demektir.

F)Sahip olduğu güzel ahlak ve peygamber ahlakıyla geçmişteki cehaleti,vahşi-doğal ecdadının yaptığı yanlışları,bugüne gelinceye kadar insanların değişimlerini araştırmak ve kendi fıtratıyla karşılaştırmak demektir.Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.91.A)Kendini bilmek demektir..

B)Kişi sürekli kendini geliştirmelidir ve beklememelidir..

C)Herkes kendini bilmelidir ve ona göre yaşamalıdır.

D)Hayatta herkes kendisini bilmelidir..,Ve ona göre yaşamalıdır..

E)Ecdadını bilmek gerekir ve buna göre yaşamak gerekir buna göre konumlanmak ve bu yolda yürümek gerekir.Figen ÜLKER

 

C.91.A)Tarihini ve atasını tanıyıp ona göre düşünmektir.

B) Ecdadına bağlı olmanın aksine bağımlı olmak anlamındadır.

C) Dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak ahlaksızlıktır.

D) Eskiye göre düşünmektir. Bugünün şartlarını göz önüne almadan ecdadının doğru ve yanlışlarını ayırmadan yaşamaktır

E) Ecdadının tarihi ve düşünce yapısını liyakatli konumlandırmakta ise işine yarayan yani faydalı olanı alır. Ecdadının davranışlarını eleştirebilen insan bu şekilde davranır. Gülistan DİKSİN

 

 

C.91. A)Tarihte yaşanılan olayların yinelenmesi demektir.

B)Kendini sadece geçmişe bırakanları belirtir.

C)Dini, geçmişini bulmak ya da yaşatmak için kullanmak saçmalıktır. Din böyle bir şeye alet edilmemeli.

D)Kendini hep geçmişte sanıp bugünü yaşamamaktır. Yeni olaylara, yaşanılan şeylere yorumsuz kalmak cahilliktir.

E)Geçmişini yaşamak değil de sadece doğru bir şekilde değerlendirmek gerekir.  Vildan BAYKAR

 

C.91. A)Ecdadının yolundan gitmek denir.

B)Kendini geliştirememe, güncelleyememe cahilidir.

C)Benin ceddim her şeyden üstündür düşüncesini benimserler.

D)Hep kendini geçmişe addetme cahilidir.

E)Örf ve geleneklere bağlı olarak kendini güncellemek, geliştirmek.

F)Tamamen geçmişini silmek yerine Peygamber efendimizin güzel ahlakıyla vb. özellikleriyle geçmişini araştırmak demektir. Aslında çok güzel bir davranış; haddini aşmadan, bir hata yapmadan, geçmişini de silmeden bir yaşam yolculuğu…

 E ve F şıkları dışındaki diğer önermelerin hepsi cahilliktir. Cedde aşılamayacak derecede bağlı kalmak, bugünü unutmak, başkalarının kuklası haline gelmek aptallıktır. Ama diğer şıkların çok doğru ve geçerli olduğuna inanıyorum. İnsan nerden geldiğini unutmadan yarınına öyle bir şekilde yön vermelidir.   Esengül MELEN

 

 

 

C.91.A)Nerden geldiğini nereye gideceğini öğrenmek için tarihini araştırmaktır.

B)Kendini geçmişin içine koyup ifade etmeye çalışmak cahilcedir.

C)Din büyüklerini tevhit için kullanmak ya da diriltmek yaratmak gibi Allahtan başka kimsenin sahip olamayacağı özelliklere sahip olunduğunu ileri sürmektir.

D)Geçmişinde atalarının yaptığı şeylerle övünmek, kendini onun içinde konumlandırmak, geçmişte takılı kalmak cahilcedir.

E)Atalarının ve onların düşüncelerine saygı duymak, benimsemek ve onlarla gurur duyup, onların yolundan gitmektir.   Şahver ERTUNÇ

 

C.91.A)Geçmişini dirilemeye kalmak onların ne yaptıklarını merak ettiklerindendir ya da o zamanki davranışları hangi düşünceye göre uyguladıklarını anlamak demektir.

B)Kendini geçmişiyle boğmak, geleceğini yönlendirememek, düşünmemek aynı seviyede kalmak demektir.

C)Din, ecdat dirilemez,sadece kıyamet gününde Allah (CC) diriltir.Tevhit etmek de İslam’a özgü düşüncedir.

D)Ecdadının tarihinde düşünsel olarak konumlandırmak çok liyakatsiz bir davranıştır. Liyakatli insan ecdadının yaşadıklarını araştırıp yaşananları bir kefeye koyup ona göre kendini o zamana göre konumlandırmalıdır.

E)O zaman yaşama ve düşünce yapısına göre uygun olanları alıp uygulayıp konumlandırmaktır.Onların o anki psikolojilerini benimsemek demektir. Tülay KORKMAZ

 

C91.A)Tarihini ya da ecdadını geldiği konumdan vaziyetten daha ileriye daha güzele taşımak ve onunla övünmek şeklinde olabilir.

B)Ecdadının başarılarını kendisine mal etmek ve kendisini eksik bırakmak şeklinde olabilir.

C)Kendisinin yanlış yola saptığını ve yetersizliğini inkar etme şeklinde olabilir.

D)Sürekli ilerleme kaydedememe ve tek yönlü düşünme anlayışıdır.

E)Kendi pratik düşünce anlayışına güvenmek ve ecdadıyla aynı yolu takip edip üst seviyeye taşıma çabasıdır. Tahir İGİT

 

C91.A) Böyle bir şey geçerli değildir. Çünkü böyle bir durum olamaz.

B)Bu soru önermesi geçerlidir. Çünkü ecdadın seviyesinde kalan cahildir.

C)Dini ecdadını diriltmeye kalkmak diye bir şey mümkün olmadığı için önerme geçersizdir.

D)Ecdadının tarihine göre kendini konumlandırmak yanlıştır ve cahilliktir. Bu nedenle bu önerme geçersizdir.

E) Bu doğru bir olaydır. Yani kendi hayatında ecdadını güncellemektir. Önerme doğru ve geçerlidir. Hüseyin HASIRCI

C.91. A)Geçmiş zaman da yaşanmış olayların ve yaşamış kişilerin şimdiki zaman da olmasını

istemektir.

B) Fert’in şimdi ve gelecek zaman da olmak istediği konumun ecdadının yaşantısı ve hayat sisteminin

benzeri olmasını istemesidir.

C) Fert ecdadını diriltmek istemesinin maksadı ona tapması ise yaratıcısına karşı yapmak istediği en

büyük günahtır.

D) Fert geçmiş zaman da yaşamış atasının hayatını örnek alması ve onların düşünce yapısına kendini eşleştirmesi ve öyle düşünmek istemesi gibi konumlandırmalar cahillikten başka bir şey olmadığı manasına gelmektedir.

E) Atasının yaşantısını ve düşünce yapısını bilinçaltına olumlu bir şekilde yerleştirmesi ve örnek almasıdır.   İsmail TOPAL

 

C.91. A) Kendi tarih ve atalarını yüceltmek diğer kavim ve milletleri hiçe saymak demektir. Diğer kavimlere değer vermemek sadece kendi ceddini ön planda tutmaktır.

B) Kendini ecdat borusu içinde gömmek diğer ırk, kavim ve milletlerden olanları hor görüp kendini onlardan üstün görmek konusundaki cahilliktir. Unutulmamalıdır ki Allah hiçbir kavmi bir diğerinden üstün olarak yaratmamıştır.

C) Kendi kavim ve ırkını yüceltmek için dini bu uğurda kullanmalıdır ki bu da çok tehlikeli bir davranıştır. İslam dini ve yüce kitabımız hiçbir şekilde değiştirilmeye çalışılmamalıdır. 

D) Kendi varlığını ecdadının tarihi içinde konumlandırıp kendisini de bu düşünceyle yüceltmeye çalışmaktır.

E) Atalarının fikir, düşünce ve görüşlerini kendisi de benimseyip bunların dışına çıkmamak sadece bu bakış açısıyla olaylara yaklaşıp diğer ırkların varlığını hiçe saymaktır.Adil ERDOĞAN

 

 

 

C.91. A) Tarihini ya da ecdadını diriltmek fazla bir şey değiştirmez. Çünkü ayette biz sizi dünyaya göndersek aynı işi yapardınız der. O zaman tarihi ve ecdadı tekrar diriltmek gereksizdir. Bence.

B)Bir insanı ecdadına bakarak konumlandırmak yanlıştır.

C) Dini ecdadını tekrar diriltmek ve ona olan saygımızı kaybetmek demektir. Çünkü tekrar onu bizi ikaz etmeye davet ediyoruz.

D) Kendini o dönemde konumlandırmak onlara duyduğumuz hayranlık ve hasretimizdendir. Mesela

kim peygamberimizin yaşadığı dönemde yaşamak istemez veya aynı şehirde onunla aynı havayı

tenefüz etmek istemez ki?

E) Herkes ecdadını ve tarihini güzel bir şekilde konumlandırmak ister. Nihat ÇALKAN

 

 

C.91. A) Kendi tarih ve atalarını yüceltmek diğer kavim ve milletleri hiçe saymak demektir. Diğer kavimlere değer vermemek sadece kendi ceddini ön planda tutmaktır.

B) Fert’in şimdi ve gelecek zaman da olmak istediği konumun ecdadının yaşantısı ve hayat sisteminin benzeri olmasını istemesidir.

C) Fert ecdadını diriltmek istemesinin maksadı ona tapması ise yaratıcısına karşı yapmak istediği en büyük günahtır.

D) Fert geçmiş zaman da yaşamış atasının hayatını örnek alması ve onların düşünce yapısına kendini eşleştirmesi ve öyle düşünmek istemesi gibi konumlandırmalar cahillikten başka bir şey olmadığı manasına gelmektedir.

E) Atasının yaşantısını ve düşünce yapısını bilinçaltına olumlu bir şekilde yerleştirmesi ve örnek almasıdır.   Kadir GÖKPUNAR

 

C.91. A) Kendisini aciz hissedip başkasının arkasına sığınmaktır. Yapılacakları ecdadının ve başkasının yapabileceğini kendisinin ise yapacağını söyleyip yapmamasıdır.

B) Başkalarının yaptıklarından kendisine pay çıkartması çok yanlıştır. Böyle insanlar hep başkalarının sırtından bir parazitten farksız olarak geçinirler ve sırtından geçindiği insanlara da kendilerine de zarar verirler.

C) Atalarının geçmişte yaptıklarını kendine örnek görerek, onları aynen tıpatıp uygulaması veya uygulamaya çalışması yanlıştır. Çünkü dünya giderek değişmektedir. Her gün yeni şeyler olmakta, kurallar değişmekte, hayat zorlaşmakta, yeni düşünce sistemleri gelişmekte, teknoloji ve tıpta her gün yeni bir şeyler bulunmakta ve her gün her şey değişerek farklılaşmaktadır. Böyle bir dünyada atalarının yaptıklarını aynen uygulamak gericiliktir.

D) Kendi tarihini ve düşünsel yapısını, iyi öğrenerek, gerçekleri araştırarak bunların doğruluklarını öğrenerek bunları örnek alarak, bunları kendine örnek alıp, bunlardan ders çıkarmak güzeldir. Çünkü geçmişini bilmeyen ne şimdisini ne geleceğini ne de kendisini bilir. O yüzden insanlar tarihlerini iyi bilmeli ve buradaki olaylardan kendine ders çıkarmalı ve bunları günümüze göre yorumlayarak bunlardan ders çıkarmalı ve hayatına düzgün bir şekilde uygulamalıdır.      Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.91.A)İnsan her zaman tarihini canlı tutmalıdır ve geçmiş her zaman bu gün yaşanılıyor gibi yaşanmalıdır.

B)Yani atalarımızın her yaptığını ve uyguladığını yapmamalıyız çünkü orada yanlış ve hatalı olan davranışlar söz konusudur.

C)Dini,atalarını yaşatmak yada onun varlığının birliğine inanmak deccal gibi öküzbaşlı olmaktır.

D)Çünkü;o günün koşulları göz önüne alınmadan hareket edilmekte ve bilir bilmez konuşulmaktadır,buda beraberinde cehaleti getirmektedir. Abdullah MÜZENNET

 

C.91.A)Geçmişini ve atalarının düşüncelerini,adetlerini, dinlerini benimseyip günümüze bunları yansıtmaktır. Yani hep canlı tutmaktır.

B)kendini ataların düşüncelerine gömmek cahilidir. Eğer doğru olsaydı peygamber efendimiz kendi gibi düzgün ve ehli- iman sahibi insanları kavmi olarak isterdi.

C)Geçmişin kabullendiği dini anlayışı kabul edip onu onaylamak doğru değildir.

D)Bugünü yaşarken atalarımızın yani geçmişin düşüncelerini bugüne uyarlamak bugünde o düşüncelere yer açmak yanlıştır.   Oğur ABAY

 

C.91.A)İnsanlar bulunduğu çağa ve konuma ayak uydurmak durumundadır.Gelişen ve dönüşen ülkelerin yanında hala geçmişe takılıp kalmak ve o dönemlere özlem duymak yanlıştır.

B.)İnsanlar yaşadıkları ortama uygun olarak doğa, yaşadığı coğrafya ve insanlık için üretmelidir.Bu müslümanım diyen insanların en önemli görevidir.Geçmişe özenmek ve geçmişle yaşamak artık bulunulan çağa, akla  uygun değildir. Fatih EKECİK

 

 

C.91.A) Bana göre bu önerme; kişinin tarihini ve ecdadını inkâr etmeye kalkması demek olabilir. Buna göre cevap verecek olursam; insan, tarihini ve ecdadını inkâr edemez veya değiştiremez. Çünkü Allah onları yine bildiği gibi yaratacaktır.

B) Kendini geçmişiyle sınırlandırıp, değişen şart ve koşullara aldırmadan bir çıkmaz içinde kendi kendine yerinde saymasıdır.

C) Bana göre bu önerme doğrudur. Çünkü din sadece Allah’a götüren yoldur. Başka amaçlar için kullanılamaz. Geçmişinin günahlarını din kılıfı içinde baş kılmak yanlıştır.

D) İnsanlık hep aynı kısır döngü içerisinde ilerleyemez. Önceden uygulanmış bir sistem gelişmiş şartlara ve değişen dünyaya ayak uyduramaz ve yetersiz kalır. Bunu uygulamaya çalışanlar yerinde saymaya mahkûmdur.

E) İnsanlık, geçmişini iyi tanıyıp kendine faydalı olacağı şeyleri hayatına alıp kötü olan şeylerden de uzak durmasına denir.  Damla TOPCU

 

C.91.A)ecdadın Allah yolunda yaptığını göz önünde olmadan yapmak diriliştir.

B) sadece kendi ecdadına örnek olarak doğru insanların ciddiyetine olmamak insanlar için faydalıdır

C)Başka dinlerin ecdatlarını kullanmak yanlış bir harekettir

D)insanların ecdatlarını sağlamayan olmayan insanları örnek almadan örnek olduğu gibi tavırlı bir şekilde atalarını kullanmaları insanların geleceğine karar verir.

E)Şeytana uyanların en önemli tanıtıcı özellikleri birlikte en ufak bir şeyde dahi daha hayırlı insanlar her küçük yaşlar arasında büyük topluluklar verir. Erdal İNCİ

 

C.91. A)Güncel tutmak demektir.

B)Hayatı sadece ecdat borusu içerisinde görmektir.Emre ŞAHİN

 

 

C.91.A)Ecdadını ya da tarihini dirilemeye kalmak. Geçmişe yaşananları tekrar etmek ecdadının etkisinde kalarak onların yolunda gitmek yani taklit etmek. Üretici olmamak, pasif olmak, anı olayları yaşamaktır.

B)Kendini ecdat borusu içine gömerek konumlandırmak cahildir. Evet, ecdadını taklit ederek onlarla aynı yolda yürümek öyle pasif kalma cahilidir elbet.

D)Ecdadının tarihinde ve düşünsel yapısında kendini kumlandırmak bence de cahilidir. Çünkü g şey geriye doğru gitmez. Hep ilerlemesi gerekir. İnsan kendini geçmişte konumlandırırsa günahkâr olur. Yani şu an Allah CC’HU tarafından kabul görünen din islamiyettir. Ama o eski zamanlarda belki Hıristiyanlıktı belki de Yahudilikti. Evet  bunları düşünmek gerekiyor.

E)Ecdadının tarihini kendi içinde konumlandırmak olabilir. Ama dininin benimsenmemesi gerekir. Çünkü Allah CC’HU tarafından değiştirilmiştir. Saime SAVDA

 

C.91. A) Tarihini ve ecdadını dirilemeye kalkmak geçmişte yapılan yanlışlıkların bir kalıtsal miras gibi bir sonraki nesillerde de görülmesi ve ya atasal sorunların günümüz toplumunda da sürdürülebilmesidir.

B) Geçmiş dönemde yaşanmış tarihi süreçlerin, aynı dönem koşullarına göre analiz edilmesiyle varılabilecek kanı şüphesiz günümüz yaşam sistemini mevzubahis dönem koşullarına göre değerlendirilemeyecek olmasıdır ve kendi güncel yaşam ve düşünce anlayışını geçmişine göre konumlandırmak cehalet etkisiyle doğrudan ilgilidir.

C) İnsanların eski dönemsel anlamda yaşanılan dini kültür süreçlerini, aynı döneme ait sosyal ve etnik sistemlerini, uygun olmayan çağımız anlayışına uygulamaya çalışmaları, yaşanmaması gereken yıkıcı sosyal akımların tetiklenmesinde ciddi ve olumsuz etken olmuştur.

D) Gerek hatalarıyla gerekse de etkin medeni ve uygar gelişimleriyle olsun tarihte bir toplumsal fikir benimseyen ırklara mensup, günümüz nesillerine ait bir bireyin dönemsel koşullar arasındaki farkları göz önünde bulundurmaksızın kendi fikirlerini geçmişi içinde konumlandırmaması gerektiğini bilmesi gerekir.

E) Yaşamakta olan fert ve bu fertlerden meydana gelen milletlerin, kendi kültürel miraslarının yine kendilerine emanet edilmesinde etken olan atalarının düşünce yapılarını ve geçmişini bulundukları durum ve konumlarıyla uygun bir şekilde bağdaştırıp konumlandırmak, yaşanılan tarihin temel alt yapılarının altında atasal düşünce sisteminin yattığını düşünmekle ilgilidir.      Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.91.A)Tarihinde ve geçmişinde yapılan hataların ve yanlışlarından pişmanlık duymaktır.

B)Kendi ecdadında gelen yanlış, doğru olmayan ve gereksiz olan izlenimlerinde devam etmek.

C)Burada anladığım kadarıyla hiçbir insanoğlu hatasız olamaz.

D)Geçmişinde farklı gelişmemek ve farklı yaratmamak cahilliktir.

E)Ecdadının, düşüncesini, fikrini ne doğru ve yanlışlarını benimsemek. Davut ARABİ

 

C.91.A) Ecdadımızı,  kültürlerinin gelenek ve göreneklerini devam ettirtmek.

B)Gelenek ve göreneklerinin olduğu gibi yaşayıp,  yenilikleri,  olduğu gibi kapalı olması örneğin; kan davası geçmişte normal görünürken şuan cahili bir davranış olarak görülür.

C) Kendi ibadetleri ve davranışlarından çok ecdadının konumu ile belli bir yere gelmesidir.

D) Bulunduğu konumlarının arkasına sığınmak.

E)Tarihini ve içinde bulunduğu konumlardan örnek alarak yaşamlarını sürdürmek. Fikriye YAŞAR