92.A-Taktir edilen her ferde evlat ve aile emanet edildiği gibi her kavmin yönetiminde diğer kavimlerin halkları geçici emanet edilerek dünya hayatı sürüp gider. Önemli olun hükmündeki emanete Allah CC’HUN rızası içindeki liyakatli ve akıllı icabet etmektir.
B-İlahlaşma yada liyakatli ilahına başkaldırmaya yada ilahi isyana kalkıldığı zaman, yapabileceklerinden önemli bir frende, her yaratığın çocukluğu ve yaşlanınca ne kadar zavallı ve çaresiz kederlenmiş anlarını düşünmesi ne kadar gerçekçi düşünüp doğru tepki geliştirmesine yararlı olur?Soru önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.

C.92. A) Zamanı gelince bazı kavimler diğer kavimleri yönetir. Ama önemli olan bunu Allah’ın rızasını düşünerek ve onların hakkını yemeden yapmak gerekir.

B) Düşünürken hep keşke kelimesini kullanırlar ve geçmişteki hataları için tövbe ederler. Bu olumlu bir davranıştır.Şaban DOĞAN

 

C.92.A)Her kavim isteyerek diğer kavimlerin halkalarına emanet edilmemiştir.Bu kimi zaman istemeyerek,mecbur bırakılarak devredilmemiştir.Emanet edilen kavimler ise kimi zaman Allah C.C’ un rızası için liyakatli bir şekilde yönetilmiştir.Kimi zaman da doğru yoldan saparak emanete ihanet edilmiştir.

B)Allah kullarını çoğu zaman sınar.Ne kadar sabırlı,imanın ne kadar kuvvetli olduğunu ölçer.Sabır konusunda yetersiz kalan bazı kullar ise bir süre sonra isyan etmeye başlar.Fakat inancı tam ola bir insan bir süre sonra bunun farkına varır, ona verilen bunca nimet karşısında nasıl bu kadar isyankar olduğunu düşünür.Bunun gibi yaşlandığında yapayalnız kalacağını,sonunda ona döneceğini;tek sahibi olan Allah’a sığınacağını bilir ve tövbe eder. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.92.A)Allah bize canımızı emanet etmiştir ve canımıza öyle bir bakıp onu öyle imanla doldurmalıyız ki yaradana olan borcumuzu ödeyebilelim.

B)Kişi geleceğini düşünerek hareket etmelidir..Bir gün herkes yaşlanıp ölecektir bunu bilerek yaşamak gerekir ve imanla yaşamak gerekir..Figen ÜLKER

 

C.92.A)Evlatlar ailelere, kavimlerde yöneticilerine ALLAH C.C’HUN emanetleridir. Emaneti korumada asıl olan bunu Allah rızası için yapmaktır.

B)İnsanın rabbine isyanının geçerli bir nedeni olamaz. Rabbine isyan duyan sadece kendi acizliğini görür. İnsan çocukluğundan yaşlanıncaya kadar ki süreci göz önüne getirirse aciz bir kul olduğunu görecektir. İşte tam bu noktada doğru tepki vermeye başlayacaktır. ALLAH C.C isyan şirke götürür. Gülistan DİKSİN

 

C.92.A ) İnsana ne emanet edilirse edilsin ona likayetli davranması gerekir. Yani onu kendi malından ya da canından ayırt etmemesi aksine daha fazla önem vermesi gerekir.

B ) İnsan yaşlanınca ölüme daha çok yaklaştığını hisseder. Ölüm korkusu vardır insanda bu yüzden yapacağı her şeyde yaşlılığını düşünür ve ne kadar çaresiz kalacağını aklına getirir onun için onu bir yanlış yapmasından alıkoyar.   Vildan BAYKAR

 

C.92.A)Belki de hayattaki en onurlu davranışlardan biri emanete liyakatli bir şekilde sahip çıkabilmektir.  Bazı kavimlerin hakları ta ki kıyamet gününe dek diğer kavimlere emanet edilir. Bu kavmin tek hakkının alınması emanete hıyanetten, neredeyse kul hakkı kadar bir günaha adım atılmış sayılır. Tabi bunların hepsi sadece Allah rızası için yapılmalıdır.

B)Bana göre insanlar yaşlanınca tepkilerini doğru ve haklı geliştirirler. Çünkü gençken yaptıkları hataları, mutlu oldukları için görmez ya da görmezden gelirler. Ama yaşlanınca, ebedi hayata yaklaştıklarını görünce bedenlerini ister istemez bir korku kaplar ve pişmanlıklar başlar. Nerde yanlış nerde hata yaptıklarını görürler. Gençlere bunun için öğütler vermeye başlarlar. Ama en güzeli bunların farkına varmak için yaşlanmayı beklememeli, ibadetleri, doğru yaşamı gençken zamanında yapmak olmalı.   Esengül MELEN

 

C.92.A)Bu dünyadan ne insanlar gelip geçmiştir. Ortalama 60 yıl olan insan ömrü bir gün biter, insanlar ölür yenileri doğar.Bu can  ve evrendeki herşey bize Allahın bir emanetidir bize düşen ona gereken değeri verip  sahip çıkmaktır.

B)Geçmiş ve geleceği düşünmek insanı birçok şeye karşı frenleyen önemli bir olgudur. İnsan bunları düşünerek kendini bir çok kötülükten alıkoyabilir.   Şahver ERTUNÇ

 

C.92.A)Bütün dinlerin ortak olarak birleştiği özellikler vardır. Önemli olan yönetici onları liyakatli bir şekilde halkına ve kendi ulusundan olmayan insanlara da aynı şekilde farklı tavır sergilemeden eşit şekilde uygulamaktır.

B)Yararlı olur.Yaşlı bir insanın yerine kendini koymayı denerse kendisi de gelecekte aynı konuma geleceği için o davranış onu adaletli davranmaya sürükler. Tülay KORKMAZ

 

C92.A)Peygamber sünnetine tabii olan her fert emanete gereken önemi ne kadar ehemmiyetli olduğunu Peygamber Efendimizin örnek davranışlarından bunu bilir. Peygamber’e itaatte Allah’ın rızasını kazanmadır. Böylece emanet hususunda gereken önem kavranmış olur. Ve güvenilirlik kazanmasıyla değer kazanır.

B)Kişinin her an şükretmesi gerekmektedir. Bunu sadece yaşlanınca düşkün duruma gelince ve zavallılaşınca gibi durumlarda düşünmesi yanlış ve gereksiz olur. Kişi hayatı boyunca sağlık, nefes alma vb. her anında şükretme yoluna gidilmeli  asla isyan ve başkaldırış yolu tercih edilmemelidir. Tahir İGİT

 

C92.A) Her kavim kendinden bir sonraki kavime kendini halkını emanet ederek hayat devam eder. Burada önemli olan bu dünya hayatı içinde Allah CC. un rızasını kazanmış olmaktır. Diğer şekilde de insanlar hayatlarını tamamlayacaklardır. Fakat sonunda yaptıklarından hesaba çekileceklerdir.

B) Doğrudur. İnsanlar yaşlandığında geçmişte yaptıklarından ya gurur duyarlar yada elemli bir şekilde düşünüp yaptıklarından pişman olurlar. Hüseyin HASIRCI

 

C.92.A) İnsanlar değerli buldukları canlı veya cansız varlıkları bazen emanet etme ihtiyacında

kalabilirler. Teslim alan kişiler emaneti Allah rızası için yaparlarsa dünya da ve Ahrette Muvaffak olurlar.

Bu şekilde bir hayat süren kişinin yaşantısının bir anlamı olmaktadır.

B) İnsanlar gençliklerinin değerini kaybettikten sonra yani yaşlandıktan sonra anlamaları çok üzücü bir durumdur. İş işten geçen her avantaj insanı bazen Yaratıcısına karşı isyana sürükleyebilir. Bu isyanı frenlemenin çözüm yolu çaresiz, kendi işini kendi göremez hale geldiği zamanları düşünmeli ki yine yaratıcısından başka kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını hatırlamalıdır.   İsmail TOPAL

 

C.92.A) Her kavim kendi idaresini yapabilecek güç ve sorumluluğa sahiptir. Bir diğer kavmin onu yöneltme durumu ise ya sömürgecilik veyahut da sığınmacı bir zihniyet olarak ele alınabilir.

B) İnsanlar güçsüz, zayıf, çaresiz hallerini düşünüp ona göre davranışlarını kısıtlar ya da geliştirebilir. Geleceği düşünme gücü insanlara önlem alıp amacına uygun davranışlar sergilemeye yöneltir.   Adil ERDOĞAN

 

C.92. A) İnsanlar birbirlerine karşı haklarını korumak ve saygı duymak gerekir. Mesela bir ana hakkı evlat üzerinde o kadar çoktur ki cennet gibi güzel bir mekân onun hakkı için evlada vaat edilir.

B) Hiçbir insan hiçbir zaman Allah’a karşı isyan etmemeli. Eğer müslümansa zaten yapmaz.        Nihat ÇALKAN

 

 

C.92.A) İnsanlar birbirlerine karşı haklarını korumak ve saygı duymak gerekir. Mesela bir ana hakkı evlat üzerinde o kadar çoktur ki cennet gibi güzel bir mekân onun hakkı için evlada vaat edilir.

B) İnsanlar gençliklerinin değerini kaybettikten sonra yani yaşlandıktan sonra anlamaları çok üzücü bir durumdur. İş işten geçen her avantaj insanı bazen Yaratıcısına karşı isyana sürükleyebilir. Bu isyanı frenlemenin çözüm yolu çaresiz, kendi işini kendi göremez hale geldiği zamanları düşünmeli ki yine yaratıcısından başka kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını hatırlamalıdır.   Kadir GÖKPUNAR

 

C.92.A) Emanete hıyanet etmemek gerekir. Çünkü bunun cezası büyüktür. Emanete hıyanet kul hakkı olduğu için bunun cezası Allah katında çok büyüktür ve ancak kul hakkından vazgeçer de helal ederse affedilir.

B) Bir şey yapmadan önce iyice düşünülmelidir. Çünkü iyi düşünmeden, dikkatsizce bir işi yapmaya çalışırsak bu işi elimize yüzümüze bulaştırarak kendimize ve başkalarına zarar veririz.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.92.A)İmparatorluk yönetimlerinde nasıl her ferde aile ve çocuk emanet ediliyorsa yönetimlerinde imparatorluğa çeşitli kavimler bağlanmıştır.İşte imparatorluğu yöneten kişilerin buyrukluğu altında bulunan kişilere adaletle,hoşgörüyle yaklaşmalıdır.Çünkü adaletli ve hoşgörülü yaklaşım insanlar arasında dirliği düzeni sağlayacağı gibi Allah rızası içinde akıllı ve riya ketli icap etmeyi sağlar.

B)İnsanların genç iken yaşlanacağını ve gençken yapmış olduğu davranışın ilerdeki yaşamında meydana getireceği etkiler göz önüne alarak hareket etmesi bu gerçekleri düşünerek doğru hareket etmesini sağlamaktadır.Çünkü genç iken ana babasına iyi davranan insan çocuklarından da iyi davranışlar görür.Kötü davranan insanlar da kötü muameleler görürler. Abdullah MÜZENNET

 

C.92.A)Tek önemli olan şey bize emanet edilen şeyi ihanete uğratmadan en iyi şekilde muhafaza etmektir.

B)Büyük bir yanlıştan dönmesine yardımcı olur. Keşke her insanda isyan edeceği zaman bir gün çok çaresiz kalacağı zamanları  düşünse de yanlıştan geç olmadan dönse.  Oğur ABAY

 

C.92.A)İslam’da sadece yönetiminde olduğun milletler değil mazlum sahip çıkılması gereken sömürge altındaki diğer insanlara da sahip çıkılması gerekir.

B)İnançlı birinde iman kuvveti derece derecedir.Eğer kişi gerçek anlamda Allah C.C.’a karşı kimse isyan edemez.O’ndan gelecek her türlü kaza, bela ve sıkıntıya karşı sabreder.Allah C.C.’andan yardım ister.Onun dışında isyana kalkışırda o esnada çocukluk ve yaşlılık dönemlerini göz önünde bulundurursa belki bu noktaları hatırlamasına yardımcı olur. Fatih EKECİK

 

C.92.A) Güvenilir olan bir insana bir şey emanet edildiğinde, o insan o emanete hıyanet etmeden sahibine teslim etmelidir.

B)  Kişi Allah u Telayı isyan ettiği zaman ona kendini muhtaç hissettiği zamanları düşünmelidir. İnsan Allah’a sadece zavallı olduğu zaman değil her zaman muhtaçtır.  Damla TOPCU

 

C.92). A:Allah CC.’HU bunun yapıp yarasını olduğu gibi bilmelidir burada dahi verilen her şeyin emanet olduğu ona göre emanet hıyanet sistemidir

B)bazı insanlar kendilerini çok büyük görürler fakat Allahın gazabı ve azabı vardır ne o insanlar bir anda yerin 70 kat dibine girerler. Erdal İNCİ

 

C.92. A)Takdir edilene verilmesi sakıncalıdır.Çünkü o sizi geliştiremez.

B)İnsanlar gençliğinde her haltı yer, yaşlanınca artık Allah(CC) korkusu başlar.Emre ŞAHİN

 

C.92.A)Hepimiz bu dünyaya emanet gelmişiz. Bize verilen süre içerisinde elimizden geleni yapmalıyız. Zaten burada önemli olan Allah CC’HU rızası içinde liyakatli ve akıllı bir şekilde bu süreyi kullanmalıyız.

B)İlahi isyana kalkmak gibi bir lüksümüz yok bu hayatta. Allah CCHU emrettiği şekilde, içimizden gelerek peygamber ahlakıyla bize verilen görevleri yerine getirmeliyiz. Saime SAVDA

 

C.92. A) Sosyal ilişkilerde insanlar arası güvence kalitesinin arttırılması, paylaşım ve teminat gerektirici mevzuların hayata geçirilmesinde ve toplum içindeki sıkıntı ve eksikliklerin bireyler arası dayanışma ile giderilmesinde büyük etken olduğu söylenilebilir.Bu durum mantıklı ve vicdani düşünce ve olgunluk, dolayısıyla da ahlaki uygunluk ve uyumluluk oluşturmaktadır.

B)İnsanoğlunun ruh ve düşüncesinin olumsuz alt yapı elemanlarından biri olan kibirlilik ve edepsizlik, insanların kendini şaşırarak Allah yolunda yanlış ve aciz yollarda geçici heveslere kaptırmalarına, sonrasında ise yüce yaratan karşısında aslında gerçekte ne kadar aciz olduklarını fark ederek içine düştükleri kusurun vicdanlarında uyandırdıkları pişmanlık azabıyla çırpınmalarına neden olmaktadır. Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.92.A)Bir insan taktire laik görülmüş ise veya dürüst ise her kavim veya toplum tarafından beğenilir ve emin olunur.

B)Bir insan Allah CC kanun ve nizamına uymayıp, gerekli kıldığı vazifeleri yerine getirmeyip veya baş kaldırıyorsa belli bir zamandan sonra Allah yoluna adasa, eski halini düşündüğünde ona çok zavallılık

gelir. Davut ARABİ

                                                                                                            

C.92.A) Emanetler her bireye teslim edilemez. Bireylere bir emanet teslim edileceği zaman bireyin emaneti koruyabilecek özeliklere sahip olup olmayacağı çok önemlidir dolası ile her şey ehli olana teslim etmek gerekir.

B) Mutlak güç yoktur. Her insan bir gün çaresiz kalacaktır.  Fikriye YAŞAR