93.A-Kusursuz(noksansız) insan arayanlara nedir?
B-Kusursuz(noksansız) insan yaratmaya kalkışanlara ne denir?
C-İlerde sözde kusursuz  (noksansız) insan yaratmaya kalkışıp o insanları, bilimi, emeği, kavimleri ve doğayı fetişleştirenlere ne denecek?
D-Dinini asra güncelleme ve uygulamaya yönelik çalışmakla, her şeyin dindeki liyakatli konumunu eşleştirmek ve doğru-liyakatli konumlandırmak arasında ne fark vardır? Hangisi daha doğrudur?
İpucu; Geçmişte ve günümüzdeki dinle ilişkisel ve liyakatli düşünmekle ilişkilendirmeye çalışın.

 

C.93. A) Kusursuz insan yoktur. Belki de dünyaya gelmiş tek kişi peygamberimizdi. Onu görmediğimiz için belki de kelimesini kullandım ki biz onun kusursuz olduğuna inanıyoruz. Kusursuz insan arayan kişi peygamberini arayandır. Yoksa kusursuz insan aramak saçmalık olur ve bunu yapanın adına Aptal deniyor.

B) Kusursuz insan olmayacağı için böyle bir şey yaratılamaz sadece kusursuz olmaya çalışan kişiler yaratılabilir. Kusursuz insan yaratmaya çalışanlar zekilerdir fakat akılları yoktur.

C) Uyanık denilecektir.

D) Eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişti. Eski çağda gelen dinimizi uzay çağında yaşıyoruz. İllaki eskiye göre değişti din anlayışımız ve yaşayışımız. Din güncellemek olmamalıdır. Neyse odur yani. Biz yaşayışlarımızı dine uydurmalıyız dini kendimize değil.Şaban DOĞAN

 

C.93.A)Bulamayacağını bildiği halde aradığı için kusurlu denir.

B)Hayalperest denir.

C)Münafık,Ateist…denir.

D)Dinini asra güncellemesi ve uygulaması daha doğrudur.Arasındaki fark ise;dinin günümüze uygulanmasında değişmez olan farzların değil de,değişebilir,sünnetlerin gibi… günümüze uyarlanabilmesini kolaylaştırmasıdır. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.93.A)Kusursuz insan arayanlara Takıntılı denir..

B)Kusursuz insan yaratmaya çalışanlara Münafık denir

C)Bu tür kişilere insan bile demek yanlıştır..Yaratmak Allah’a özgüdür..

D)Her şeyi dinimize uygun yaşamak gerekir. Ve iyi bir ahlaka sahip olmak gerekir..Figen ÜLKER

 

C.93.A)Kusurlu insan denir.

B)Kimse bir başkasını ıslah edemez. Bu insanlara münafık denir.

C)Din cahili insanlardır. Yaptıklarını din-bilim arkasına saklayıp bu şekilde yaşarlar. Daha çok inançsız toplumlarda görülür. Ahlak dışıdır.

D)Her ikisi de olabilir. Ama dinin temel şartlarını değiştirmemek şartıyla. Gülistan DİKSİN

 

C.93. A)Tek kelimeyle hayalperest denir. Bence önce kendine baksın kendi ne kadar kusursuzsa o da öyle birini bulsun.

B)Söylenecek kelimenin edebiyat (literatürde) da bulunmadığına inanıyorum. Yaratmak kelimesinin ne olduğunun farkında olmayan kişiye ne denir? Yaratmak sadece Allah’u Teâlâ’ya özgü olduğundan böyle olabileceğini sanan kişilere olsa olsa kocaman bir yokluk ve boşluk denir, diyorum. Sanat sanii olamaz, harf kâtip olamaz, insan ancak ve ancak dini okla mükemmelleşir. Zira insan aciz, zaif elinde istemekten başka bir şey olmayan bir mahlûktur.

C)Kafayı bilimle bozup, nerden geldiğini bilmeyen ve kendini bunları yapabildiği için başarılı gören ancak gittikçe bataklığa daha da saplanan saçma sapan yaratık denir. Kuran Allah kelamıdır, mucizedir. Hiçbir şekilde nazire getirilemez. Öyle de insan en mükemmel ve mucizedir. Zira aciz, zaif, fakir bir mahlûkun sanatı, kendindeki sanattan daha mükemmel değildir. Eğer kendindeki sanattan daha iyi bir şey yapabileceğini umuyorsa buyursun yapsın diyorum.

D)Gelişen teknoloji ve ilerleyen bilim sadece birer mihenk taşı olabilir, Cenabı Hakkı daha iyi tanımaya vesiledir.  Esengül MELEN

 

 

 

C.93.A)Kusursuz insan yoktur bulunamaz.

B)Yaratmak sadece Allah’a mahsustur.

C)Deccal.

D)Dini asra güncellemeye kalkışmak onu değiştirmek olur. Olayların dindeki yerini bulup eşleştirmek daha doğru olur.  Şahver ERTUNÇ

 

C.93.A)Mükemmeli arayan insan denir.

B)Yaratıcılığını kullanmaya çalışmaktır.

C)Süper zekalı insanlar denilecek. Tülay KORKMAZ

 

 

C.93.A)Başkalarının kusurunu aramaya çalışırken kendi kusurlarını ört bas eden ve kendisinin de insan olduğunu unutan egoistlerdir.

B)Boş bir düşünceye sahip ve her insanın kusurlu olabileceğinin farkına varamamış düşünce cahilleridir.

C)Belli bazı şeyleri kendi doğrultusunda yön veren, geçmişini unutan ve geleceğe dair kararsızlıklarla bocalayanlar olabilir.

D)Her şeyin dinde önemli ve değerli bir konumu vardır. Birincisinde dinini asrına uydurmaya çalışmak ikincisinde ise var olan şeylerin dindeki yerini ve konumunu belirlemeye çalışmaktır. Bence ikincisi daha doğru bir yaklaşımdır. Tahir İGİT

 

C.93. A) Acz ve noksaniyetten yoksun kendinin mükemmel olduğunu düşünen insandır.

B) İhtimal harici (imkânsız).

C) Öyle bir şeyin olması düşünülemez.

D) Birincisinde aslında muhalif yaşam tarzına yönelirken ikincisinde menşeine uygun ilelebet doğru bir yaşam tarzının devamını netice vermekte. İkincisi daha doğrudur. Hüseyin HASIRCI

 

C.93.A) Aptal denir.

B) Cahillik denir.

C) Münafık denir.

D) Konumlandırmak daha doğrudur. Çünkü dinini birebir yaşayan bir insan yoktur. Peygamberlerin dahi hayatta bazı hataları olmuştur. Yani hatasız kul olmaz dünya da. Uygulama yönünden dini eleştirirsek bir eksiklik olur ve bence doğru olmaz.  İsmail TOPAL

 

C.93. A) Böylelerine mükemmeliyetçi denir.

B) Kusursuz insan yaratmaya çalışanlar mükemmeliyetçi zihniyetin kölesi olup yaradılışın kurallarına karşı çıkmaya çalışır.

C) Kusursuz insan yaratıp doğa ve bilimi fetişleştirmeye çalışmak Allah cc’hunun varlığını inkar etmek içindir. Oysaki böyle bir davranış çok tehlikeli sorunlar ortaya çıkmasına yol açabilir.

D) Her olayın dindeki konumunu eşleştirmek daha doğrudur. Diğer düşünce tarzı dini kendi düşüncelerine göre değiştirilmesi teşebbüsüne neden olabilir. Adil ERDOĞAN

 

C.93. A) Kusursuz insan yoktur.

B) Kusursuz insan yaratmaya çalışanlar hiçbir zamana başarılı olmamıştır. Bunlara da cahil denir. Ancak kusursuz insanı Allah cc’hu yaratır peygamber efendimiz gibi.

C) Din cahili denecek.

D) Fazla fark yoktur. Dini asra güncellenmesine ve uygulamaya yönelik çalışmakla daha doğru olur. Nihat ÇALKAN

 

C.93.  A) Aptal denir.

B) Münafık denir.

C) Cahillik denir.

D) Konumlandırmak daha doğrudur. Çünkü dinini birebir yaşayan bir insan yoktur. Peygamberlerin dahi hayatta bazı hataları olmuştur. Yani hatasız kul olmaz dünya da. Uygulama yönünden dini eleştirirsek bir eksiklik olur ve bence doğru olmaz.  Kadir GÖKPUNAR

 

C.93. A) Aciz insan denir.

B) Cahil ve aciz insan denir.

C) İnsanlığı kurtarıcı denecek.

D) Dinini asra güncelleyip uygularken, insanlar kendilerini o dönemde dini anlatan kişi yerine koyarak düşünür. Yani geçmişteki ile bir nevi empati kurar. Bu bir yerde doğrudur. Ama dini açıdan doğruluğa tam balkımadığı için yanlıştır. Her şeyin dindeki liyakatli konumunu eşleştirip konumlandırınca, o din için be yanlış ne doğru ona bakılır ve insanlar için yararlı olanlar seçilir. İşte bu yüzden ikinci durum daha doğrudur. Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.93.A)Bence enayi denir. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

B)Yaratamazlar ancak kendilerini kandırırlar. Yaratmak Allah’a mahsustur.

C) Cahilin önde geleni denecektir.

D) Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda dinimizi gerektirdiği şekilde yaşamak peygamberimizin sünnet ve ahlakıyla ahlaklanmak. Abdullah MÜZENNET

 

C.93.A)Sadece söylenecek tek şey var. O da boş işle uğraşan insan denir.

B)Kusursuz insan yaratmaya kalkışan insan yaratıcısına ihanet eden insandır.

C)Düzeni bozan insan denecektir.

D)Bence ikincisi daha doğrudur. Biraz önceki yazılanlarda da bahsedildiği gibi birinci ifade cahilidir. İkinci ifadeyi uygulayıp, hayata geçirdiğimiz zaman mutluluğa ereceğiz inşallah.    Oğur  ABAY

 

C.93.A)Dünyada kusursuz insan diye bir şey olamaz.bunu arayanlara zorba denir.

B)Bunu yaratma çabası içindekiler ise faşisttir.

C)Böyle insanlara nasıl yaklaşılacağı ve hangi sıfatla alınacağı dönemin entelektüelleri, tarihçileri ve siyasetçiler tayin edecektir mutlaka.

D)Dini asra güncellemek günümüzdeki Müslümanların en temel sorunlarındandır.Değişime direnmek ve kendini çağdaş dünyanın gerekliliklerine göre yeniden konumlandırmazsa ileriye gidiş ve çağdaşlaşma maalesef geç kalır. Fatih EKECİK

 

C.93.A) Hiçbir varlık yoktur ki kusur olmasın. Allah insanı kusuruyla birlikte yaratmıştır. Kusursuz insan arayanların istemediği kusurlar kendisinde var demektir.

B) Kendinde bu kudreti görebilenler bir hiçtir.

C)  Bu tür insan ya da insan topluluklarına Siyoşovenist adı verilir.

D) İkisi de birbirleriyle bağlantılıdır. Birincide, değişen şartlara göre dinin nasıl yaşanacağını; ikincide ise, her şeyin dindeki yerine göre konumlandırılmasından bahsediliyor. Bir insan zaten ikinciyi yaparsa dinini güncellemiş olur.  Damla TOPCU

 

 

C.93)A)peygamberler hariç kusursuz insan olamaz

B) kusursuz insanlar yaratılamaz yaratmak Allah mahsustur sadece kusursuz insanlar düşüncelerde var edilebilir.

C)ilmen kazanılan bir bilgi uygulanamıyorsa eksiktir örenilen bilgiler tam ise mutlaka verim alınır Erdal İNCİ

 

C.93. A)Akılsız denir.

B)Zeki denir.

C)Zeki fakat akılsız denir.

D)İkisi de aynı şeydir.Emre ŞAHİN

 

C.93.A)Kusursuz insan yoktur bence. Böyle insanlara cahil denir.

B)Kusursuz insan yaratmaya kalkışanlara inançsız denir. Allah CC’HU bile kusursuz insan yaratmamıştır. Yani bunlar Allah CC’HU a şirk koşanlar.

C)İlerde sözde kusursuz insan yaratmaya kalkışıp o insanları, bilimi, emeği, kavimleri ve doğayı fetişleştirenlere Deccal denir. Saime SAVDA

 

C.93. A) Kusursuz insan arayanlara ‘’hayalperest’’ denilebilir.

B) Kusursuz insan yaratmaya çalışanlara ‘’dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kâşif adayı’’ denilebilir. C) Bu durumdaki kişilere de ‘’canlı kukla imalatçıları’’ denilebilir.

D) Dinin asra güncellenmesi, belli dönemde ortaya çıkan inancın değişen dünya sistemine paralel olarak değişkenlik göstermesi demektir. Her şeyin dindeki liyakatli konumunu eşleştirmek ve konumlandırmak ise değişken düzen anlayışına paralellik mecburiyetinden alakasız olarak bir kavram yada konu üzerinden mevzubahis dinin bakış açısını ifade etmektedir. Her ikisi arasında dönemsel değişim ve değerlendirme ile ilgili farklılıklar söz konusudur. Ancak 2. açıklama 1. açıklamayı kapsadığından dolayı 2.açıklamanın önem ve içeriği 1. açıklamaya nispeten daha çok ön plandadır. Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.93.A)Kusursuz insanı bulmak zordur.

B)Yaratmak var etmek sadece Allah’a mahsustur.

C)Böyle bir şey düşünülemez.

D)Din dindir. Asra göre, zamana göre veya kavime göre düşünmek abestir. Davut ARABİ

 

C.93.A) dost bulamaz denir.

C) Mükemmeliyetçi bireyler denir.

D) Dini asra güncellemek daha doğrudur. Çünkü dinde zorlaştırmak yok kolaylaştırmak vardır. Fikriye YAŞAR