95.A-Allah CC’HU İslamiyeti göndermeseydi yada Hz. İbrahim AS’IN kurban adağına icabeti olmasaydı rablerine adak kaosu sorunu ne olurdu?
B-Din gereklimi idi? Allah CC’UN yer yüzünde türeyen ifrat ve tefrit ötesi vahşi inanç kutsiyetlerini, tabularını hissederek Adem AS'I yaratıp ardında insanlığın olgunlaşması oranında daha gelişmiş dinlerle inancı ve imanı tevhit etmeseydi ne olurdu?

İpucu;Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar, güneşe insan kurban etmesiyle ilişkilendiririn ve düşünün.
-Yer yüzündeki yada doğadaki sahte ve vahşi deccali ilahlara adak tabularıyla ilişkilendirin.
-İslamiyet’in dışındaki insanlığın bu liyakatsiz icabetini her konuda var olduğundan emin olun.
-İnsanlık sorunlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
-İslamiyet gönderilmeseydi yada kabul etmeselerdi yer küresindeki vahşi Müslümanların hepsinin birer tabusu olabileceğini düşünün.
-Allah CC’HUN dinleri göndermesiydi fert ve toplum bazında insanların yaşam döngülerinde yer yüzünü vahşi, doğal, deccali... vb liyakatsiz kutsiyet ve tabular sarmış olacaktı. 

 

C.95. A) Adak adamak o işin olması için insanı motive eder ve istediği olduğu için elinde olan bir şeyi o istek yerine feda eder. Eskiden insanlar kurban ediliyormuş. Hz. İbrahim AS’ dan sonra hayvanları kurban ediyoruz. Böyle bir şey yaşanmamış olsa tanrının insanları öldürttüğü düşünülerek dinden uzaklaşılırdı.

B) Allah cc’hu insanlara din göndermeseydi onun varlığını bulamayabilirdik. O bize ‘ben buradayım sizi yarattım’ dedi ve bizde onun gönderdiği dinle ona bağlılığımızı ve şükürlerimizi gönderdik, gönderiyoruz.Şaban DOĞAN

 

C.95.A)Hayvanlar yerine insan kurban edilecekti.İslamiyet’ten önce vahşice uygulanan sapkın fikirler uygulanıyor olacaktı.İnsanlar Güneşe,Aya,putlar…taparak onlara kurban olarak insanları verecekti.İnsan soyu tehlikeye girecekti ve yok olmaya başlayacaktı.

B)Din gerekliydi;çünkü din önce insanlar var oluş nedenlerini bilmeden put,Ay,Güneş…gibi hiçbir yaratıcılık fonksiyonu olmayan şeylere tapıyordu.Yanlış inançlarla birbirlerini katlediyordu.Adalet,rekabet…gibi kavramlar vahşice uygulanıyordu.Din ile birlikte güzel ahlak da yeryüzüne kavuşmuş oldu.Din olmasaydı bu saydığımız tüm olaylar devam ediyor olacaktı. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.95.A)İnsanlar cahilce birbirlerini kurban ederlerdi..

B)Din her zaman gerekliydi dinsiz bir kavimin inanacağı bişeyi olmayan kavimlerin sonları cehennemdir.Figen ÜLKER

 

C.95.A)Çok tanrılı bir yaşam olacağından ve adak olarak insanların kurban edilmesi ile vahşet olurdu.

B)Tabi ki gereklidir. ALLAH C.C’HU dinlerle tevhit etmeseydi toplumda düzen, eşitlik olmazdı. Bizler de tam anlamıyla dine uygun yaşamadığımız için birçok sorunla karşılaşıyoruz. İnsanlar birbirlerinin hakkında riayet etmezdi. Gülistan DİKSİN

 

C.95. A ) İnsan yerine sırf adak olsun diye insanlar adak edlilirdi.

B ) Din gereklidir. Din gönderilmeseydi insanlar hiç bir şeyin bilincinde olmazdı ve suç oranı çok daha fazla yüksek olurdu.  Vildan BAYKAR

 

C.95. A)Hz. İbrahim zamanında insanlar kendi çocuğunu Allah’a kurban ederlerdi. O sırada gökten bir koçun inmesiyle insan kurban edilmesi ortadan kalktı. Eğer koç inmeseydi insanlar kurban edilecekti bu sırada isyankârlık ortaya çıkacaktı. İslamiyet de inmeseydi yinede başka yöntemler uygulanırdı. Güneşe kurban etme, putlara, taşa, ağaca, yıldıza vb. vahşi inançlara kurban edilecektiler.

B)Elbette gerekliydi. Din olmasaydı bir sürü vahşi inanç ortaya çıkacak her birinin ayrı ayrı bir tabusu olacaktı.  Din indiği halde şimdi günümüzde tam inanç olmasa da burçlar, uğurlu sayılar, günler gibi batıl inançlar var. Dediğim gibi din olmasına karşın bunlar var, bir de dinin olmadığını düşünsenize, şimdi bunlar varsa bakalım o zaman neler olacaktı. Herkesin bir tabusu var olacaktı ve herkes kendi tabusuna saygı gösterilmesini isteyecekti. Bu da gerçekleşemeyeceği için dünya kaosa sürüklenecekti.  Esengül MELEN

 

 

C.95.A)İnsanlar yine putlara tapmaya onlara adaklar adamaya bir taş parçasından medet ummaya devam ederlerdi.Adak niyetine geçmişte olduğu gibi insanlar, çeşitli hayvanlar öldürülebilirdi.

B)Din gereklidir çünkü insanlar bir şeye güven duymak isterler. Aslında insanların putlara güneşe vb. şeylere tapmaları onların bir yaratıcıya inanma isteğindendir. Vahşi inanç sistemine sahip kavimlere gönderdiği dine tevhit edilmeseydi Allah onları helak edebilirdi. Şahver ERTUNÇ

 

C.95.A)Bizler islamiyeti yaşamamış olurduk,böylece adak dugusunu tatmamış olurduk.

B)Herkes kendi başına buyruk olurdu.Kocaman bir karmaşıklık yaşanırdı. Tülay KORKMAZ

 

 

C95.A)Bütün bir insanlık bir arayış ve kaos içinde olurdu. Farklı dinler farklı adak kaos sorunlarıyla hayatın ve var oluş gayesinin bir anlamı olmazdı.

B)Din gereklidir. Din bir yol gösterici yaşama anlam katma insanlığa değer verme birlikte yaşama sevgi saygı v.b gibi değerli kavramlara değer katandır. Dine çağrılma olmasaydı başıboşluk, düzensizlik, boşlukta sürüklenme, yönünü bulamama vb. haller ortaya çıkardı. Tahir İGİT

 

 

 

C95.A) Neslihette çokluk olmaz veya az olurdu. O zaman din meselesi ikinci planda kalabilirdi.

B) Din hayatın düzeni için ve devamı için gereklidir. Hakikat harici haldeki bir millet ve toplum yaşayamaz. Hüseyin HASIRCI

 

C.95.A) Fert doğa da canlı bulduğu her şeyi öldürüp adak yerine sayarlardı ve insanlar arasında yarış

başlardı. En çok adak yapma yarışına girişilerek doğal denge alt üst olurdu.

B) Eskiden yaşamış insan topluluklarına baktığımızda her kavim veya millet kendilerine göre ilah seçmişler ve onlara tapmaktaydılar. Gerçek yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğunu anlatmak, haberdar etmek için peygamberler vasıtasıyla din göndermiştir. Burada dinlerin gönderilmesi insanların doğru yolu bulması için gerçekten gereklidir. Eğer insanlar bu gelen dinlere inanamasalardı helak olup giderlerdi.   İsmail TOPAL

 

C.95. A) Eğer bu tür mucizeler olmasaydı, insanlar Rablerine itaat etmezlerdi. Onun uğruna ne mallarından ne de canlarından feragat etme cesaretini gösteremezlerdi.

B) Din insanların düşüncelerini birleştirip onları tek bir ilaha yönlendirme ve içlerindeki manevi boşluğu doldurup doğru yöne yöneltme açısından gereklidir. Adil ERDOĞAN

 

 

 

C.95. A) İslamiyet olmasaydı İslamiyetten önceki devirde cehalet içinde insanlar birbirlerini yiyerek öldürerek belli bir zamana kadar ondan sonra sonları gelirdi.

B) Din gereklidir. Çünkü insanlık vahşete dönüşmüştü. İslamiyet olmasaydı şimdi Müslümanlarında etrafından farkı olmazdı. İnsanlık vahşi bir şekilde yaşamaya devam ederdi. Nihat ÇALKAN

 

C.95. A) Fert doğa da canlı bulduğu her şeyi öldürüp adak yerine sayarlardı ve insanlar arasında yarış başlardı. En çok adak yapma yarışına girişilerek doğal denge alt üst olurdu.

B) Din insanların düşüncelerini birleştirip onları tek bir ilaha yönlendirme ve içlerindeki manevi boşluğu doldurup doğru yöne yöneltme açısından gereklidir.   Kadir GÖKPUNAR

 

C.95.A) İnsanlar ya kendi çocuklarını adak olarak vereceklerdi ya da bu sorun içinde ne yapacağını bilemeden bir boşlukta kalacaklardı.

B) İnsanoğlu için din gereklidir. Çünkü her dönemde insanlar bir şeylere inanmışlardır. İnanmayanlar bile zor anlarında sığınacakları bir varlık aramış ve ona yalvarmışlardır. Yalnız bu vahşi inançlar devam etseydi insanlar iğrenç saplantılarla yaşayarak sapıkça bir yaşam sürerlerdi.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.95.A)İnsanın kendinin kurban olduğunu düşündüğünü farz edersek çok büyük bir bunalım çıkardı. Ve vahşetler ve kargaşalar kaçınılmaz olurdu.

B)Zaten evvelden beri gelecek asıl din belliydi ama toplumlara göre geliştir. Abdullah MÜZENNET

 

C.95.A)Allah CC HU İslamiyeti  göndermeseydi eksik kalırdık. Bunu fiilen benimsememiz şart , tam olmak için. Adak demek Allah u tealaya söz vermek demektir. Ve çok önemlidir. Çok önemli olduğunu da H.z İbrahim (as) bize göstermişti. Kendi oğlunu feda etmeyi göze alarak. Bu da bize ne kadar hassas olmamız konusunda uyarmıştır.

B)Din yaşamın alt yapısını oluşturması açısından kesinlikle önemli idi. Çünkü insanın boşluğunu dolduran sadece dindir. İnsanlar bir şeylere  mutlaka inanmak zorundadır. Doğru ya da yanlış ama inançlı olmak zorundadır. Bunun yanında insanlar başka inanışlara yönelmeye başladığında veya insanlık amacından saptığı anlarda Allah u Teâlâ dinleriyle bunu önleyip daha huzurlu yaşam sağlamaya çalışmıştır. Tabi insanların düşüncelerine nüfuz etmesi şartıyla yola çıkılmıştır.  Oğur ABAY

 

C.95.A)Allah C.C. İslamiyeti  o dönem insanlarının yüzdüğü cahillik deryasından çıkarmak içindir.Hz.İbrahim’in adağı ise Allah C.C.’hun peygamberi ve kulu olduğundan  kendisine olan sadakatini ölçmek içindir.Allah öyle bir hidayet vermiştir ki herhangi bir hataya düşmemiştir.

B)Din kesinlikle gereklidir.O zaman ki dünyanın oluşumunu açıklamaya çalışan cahil kavimler sapık düşünceleri ve tabuları vesilesiyle akıl almaz tasarruflarda bulunuyorlardı.Bu cehaleti önlemek ve Hak yolu anlatmak için kimi zaman sayfalar kimi zaman büyük kitaplar inmiştir. Fatih EKECİK

 

C.95.A) Kurban zaten Hz. İbrahim’in adağından sonra vacip kılındı. Eğer böyle bir olay olmasaydı adak kargaşası da olmazdı. Hz. İbrahim Allah’a olan şükrü için oğlunu kurban etmek istedi. Fakat Allah u Telalâ nasıl şükredilmesi gerektiğini kurbanı vacip kılarak bildirdi.

B) İnsanlar ve dünya Allah u Teâlâ’ya iman için yaratılmıştır. Bu imanın da belli kuralları vardır. Bu kurallar sabittir ve değişmez. Topluma bu kurallar din olarak gönderilmiştir. Tek bir din vardır İslamiyet. Diğer dinler de (bazıları) İslamiyet’in bir parçasıdır. Fakat saptırılmışlardır. Yani din yaşayış ve düzeni belirleyen bir sistemdir.  Damla TOPCU

 

C.95)A.Allah katında çözülmeyecek hiçbir şey yoktur her şey Allahın izniyle olur

B).Allah CC’HU. İnsanı yarattı devamlı doğru yola icap etmensi emretmiştir bunun için kutsal dinleri insanlara vermiş eğer Allahın dini olmasaydı insanlar bir birlerini yerlerdi

Erdal İNCİ

 

C.95. A)Yeryüzündeki insanlar sürekli savaş halinde olurdu.

B)İnsanlar Allah (CC)’ye değil başka şeylere taparlardı.Emre ŞAHİN

 

C.95.A)O zaman kurban söz konusu olamazdı. Zaten icabeti olacaktı ki Allah CC’HU o çocuğu gönderdi. Böyle durumları düşünmek söz konusu değildir. Bu Allahın planladığı bir iştir. Hz. İbrahim a.s.in değil.

B)Din muhakkak gerekli bir şeydir. Dinsiz bir toplum, bir millet olamaz zaten. Din olmasaydı dünyada saygı, sevgi diye bir şey kalmazdı. Hayatın mutlu ve güzel bir şekilde sürmesi için dinin gerekli olduğunu düşünüyorum.  Saime SAVDA

 

 

C.95. A) Adak ve kurban kavramı İslam dini içinde anlam ve önem ifade eden bir olgudur. Eğer İslam dini olmamış olsaydı adak ve kurban kavramları farklı bir usul ve anlam kazanacaktı veyahut İslam literatüründe olan gereklilikler listesinde görülmeyecekti. Ayrıca Allah Müslümanların ibadetleri ve kendisine yönelik rıza amaçlı eylemleri adına yaşanabilecek her türlü sıkıntı durumuna karşın kolaylık ve rahat imkânlar sağlamıştır.

B) Nasıl ki Allah’ın varlığına da inanmamak bir inanç biçimiyse, etkin ve faal bir yönetici gözetiminde olan bir dinin olmaması durumunda da her insan kendince bir inanç sistemi oluşturarak ‘’kendi dinini kendin oluştur’’ fikrinin bir kurbanı olabilirdi. Bu nedenle belli kurallar, rehber kitap ve insanlar ihtiva eden ve büyük bir gücün kontrolünde olan bir inanç sisteminin varlığı gereklidir. Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.95.A)Allah CC islamiyeti göndermeseydi yeryüzünde adalet, eşitlik, merhametlik, helal ve haram belki bilinmezdi.

B)Eğer Allah CC din göndermeseydi dünya bir kaos içinde olurdu. Davut ARABİ

 

C.95.A) Adağın bedeli ağır olacağı için kimse adak adamazdı.

B) İnsanın inanmaya ihtiyacı vardır bu kalbi ve ruhi bir ihtiyaçtır. Kutsal dinler olmasaydı insanlar mutlaka inanacaklar bir şeyler bulurdu nitekim eski dönemlerde güneşe, yıldıza çeşitli hayvana ve benzeri tapıldığı görülür yani insanlar batıla sapardı.  Fikriye YAŞAR