96.Dindeki oluşan liyakatsiz güruh kavimlerin temizlik  akıbeti edepsizlere, zalimlere, cahillere ve münafıklara  nasip olur. Genellikle, onlarında belli bir asır sonra akıbeti yeşeren peygamber ahlaklı insanlara tarla olmaktır.  Bu döngü hep belli aralıklarla çalışır gider. Önemli olan bulunduğumuz konumu doğru teşhis edip Allah CC’HUDAN yardım dilemek ve ona peygamber ahlakıyla tam teslimiyetle icabettir..
Allah CC'HU peygamber ahlaklı en son tek insan hatırına (can vermeden) büyük kıyameti koparmayacağına sözü vardır.  Önermesinin eksiğini yazınız yada gerekçeli ret ediniz.

 

C.96. Bizim güzel ahlaklı olduğumuzu düşünürsek, dünyada liderlik yapanlar ve el üstünde tutulanlar cahil ve münafık kimselerdir. Biz bu durumdan şikayetçi olmamalıyız. Bulunduğumuz konumdan Allah’a dua etmeliyiz ki bir gün onlar bizim konumumuza biz de onların konumlarına gelelim.

Şaban DOĞAN

 

C.96.Bir hadis-i şerifin meali şöyledir: (Allah diyen bir kimse kaldığı müddetçe kıyamet kopmaz).Ama yaklaştıkça Müslümanlar çok garip olacak,çok zulüm görecek,çok sıkıntı çekecek,dinini rahatça yaşaması çok zor olacaktır.Bir hadis-i şerif de şöyledir: İslam dini,garip olarak başladı,sonu da garip  olacaktır.Kıyamet müminlerin başına kopmayacak,Cenab-ı Allah kıyametin kopacağına yakın bir zamanda,bir rüzgar gönderir.O rüzgarın dalgalanmasıyla,imanı olan hiçbir mümin kalmayacak ruhunu teslim edecektir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.96.Kıyamet elbet sonunda kopacaktır ve bizde o güne dek imanımızla yaşamalıyız.Allah imanlı insanları sever..Figen ÜLKER

 

C.96.Önerme doğrudur. Çünkü kötülük iyi insanların yeşermesine sebep olur ya da kötü olmasaydı iyilikler anlaşılmazdı. Bu önermenin son cümlesine katılmıyorum. Güzel ahlaklı en son insanın hatırına kıyamet kopmayacaktır diye bir şey söylenemez. Çünkü kıyametin kopacağı Kuran-ı Kerim’deki Kıyamet ve Nebe surelerinde açıkça belirtilmiştir. Sadece güzel ahlaklı insanın kurtuluşa ereceği söylenmiştir. Gülistan DİKSİN

 

C.96. Dünya bir döngüdür. Kötü huylu insanlar iyi huylu insanları tarla olur. İnsan yaşadığı dönemin insanlığını bilip Allah’tan yardım dilemektedir. Çünkü dünyadaki son iyi insanın hatırına kıyamet kopmayacaktır.   Vildan BAYKAR

 

C.96. Dünyada bir tek iyi insan kalmadığı zaman kıyamet kopacaktır, en son ki güzel ahlaklı insan da bu dünyadan göç ettikten sonra. Bu ne kadar güzel, yüce bir duygudur. Allah’u Teâlâ’nın güzel ahlaklı kuluna verdiği değer çok açıktır. Bundan aslında bu sonuç çıktığı gibi aslında bir sonuç daha çıkarılabilir. Bu da eğer güzel ahlaklı kulunun kıyametin kopmamasından önce bu dünyadan göç etmesini istediğine göre bu kıyametin kopması çok acı verecek ki bunu biliyoruz ama bu söz bu tabloyu daha açık bir şekilde öne sürüyor. Ki bir hadiste de bu belirtilmiştir, bir tek müminim kıyametin kopacağı anı görmeyecek gibi.   Esengül MELEN

 

 

C.96.Kıyamet zaten müminlerin üstüne kopmayacaktır. Onlar kıyamet sahnelerini görmeyeceklerdir. Kıyamet inanmayanların münafıkların üzerine kopacaktır.  Şahver ERTUNÇ

 

C.96.Onun ümmetinden olanlara yaşamları boyunca kıyamete kadar şans verilmiştir. Tülay KORKMAZ

 

 

C.96. Günlük yaşam da her konuda peygamber ahlâkıyla ahlâklanmak insanlığı temizlik, sağlık, kendine güven vb. gibi hasletlerin gelişmesini sağlayıp yeis, ümitsizlik ve sıkıntılardan da arındırır. Ne ekersen onu biçersin. Ektiğinden farklı bir şey elde etmen imkânsızdır. Kıyamet muhakkak kopacaktır. Bu kopma tüm insanlık iman ettikten sonra bir tek inanan kişi kalmayıncaya kadar devam edecek ve daha sonra da kıyamet kopacaktır. Tahir İGİT

 

C.96. İnsanlar Allah CC. un emir ve yasaklarına uyarak yaşamları boyunca ondan yardım istemelidirler, ayrıca kendi din kardeşlerini de doğru yola teşvik etmeli, onları da dine yöneltmelidir. Her insan din kardeşinden sorumludur. Hüseyin HASIRCI

 

C.96.Dine inanmayan insanlar kendileri gibi cahil ve zalimlere yem olma ihtimali çoktur. Bu tip insanlar

hala hayattalar ise bunun nedeni güzel ahlaklı insanların hatırı yüzünden olmaktadır.  İsmail TOPAL

 

C.96. Kıyamet mutlak suretle kopacaktır. Allah bunu bizlere yüce kitabımız ve peygamberler aracılığı ile bildirmiştir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Güzel ahlaklı insanlar da Allah’a yürekten bağlılar da elbette ki bu sona tanık olacaktır. Adil ERDOĞAN

 

C.96. Allah’ın kıyamet konusundaki bildirilerini Kur’an-ı Kerim ile insanlara bildirmiştir. Allah hiçbir zaman hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama kâinattaki her şeyin O’na ihtiyacı vardır.      Nihat ÇALKAN

 

 

C.96.  Dine inanmayan insanlar kendileri gibi cahil insanlarca ezilebilirler. Bu tip insanlar hala hayattalar ise bunun nedeni güzel ahlaklı insanların hatırı yüzünden olmaktadır.  Kadir GÖKPUNAR

 

C.96. Evet, Allah hep kötü insanları, kavimleri düzeltmek için onlara peygamberler göndererek onları doğru yola sevk etmiştir. Bu kimilerine ve kimi toplumlara nasip olmuş ancak kimi toplum ve kişilere nasip olmamıştır. Ancak kıyamet kopacaktır ve bu Kur’an’ da açıkça belirtilmiştir. Bu yüzden “Güzel ahlaklı en son insan hatrına kıyamet kopmayacaktır.” yanlış bir cümledir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.96.Reddetmiyorum.Allah (c.c) a inanan ve peygamber efendimizin ahlakını örnek alan, sünnetleri ihya eden,yaşayış tarzını işleyen güzel ahlaklı en son insanın hatırına kıyamet gecikecektir. Abdullah MÜZENNET

 

C.96.Kıyamet kötü insanların üzerine kopacaktır. Bu sözü benimsiyorum. İyi  olmaya çalışmak ve doğruyu hayata geçirmek lazım. Tabi eğer bu dünya ve ahrette mutlu olmak istiyorsak, kötü insanların geçici  güzelliklerine bakıp aldanmayıp, bunlar sadece bize yanlış yapmamamızı sağlamalıdır.  Oğur ABAY

 

C.96.Yerkürede şu zamanda oluşan her türlü çirkinli, azgınlık, adaletsizlik had safhaya ulaşmış durumdadır.Kıyamet beklentilerinin oluştuğu insanların tabiri caizse canavarlaştığı şu zamanda hala liyakatli, Peygamber ahlaklı insanların duaları ve maneviyatları korumaktadır. Fatih EKECİK

 

C.96. Bu önerme doğru olabilir. Çünkü insan nasıl bir dönemde yaşarsa yaşasın üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmelidir. Yer gök tek bir Müslüman insan için bile korunuyor.  Damla TOPCU

 

C.96.Allahın dini olduğu sürece inançlı insanlar olduğu sürece bu dünya devam edecektir. Allah’a ibadet etmek lazım. Erdal İNCİ

 

C.96.Kıyamet kopmayacak diye bir şey yoktur, er yada geç kıyamet kopacaktır.Emre ŞAHİN

 

C.96.Kuran-ı Kerim de kıyametin kopacağı söylenmektedir. Bu nedenle kıyamet mutlaka kopacaktır. Saime SAVDA

 

 

C.96. Dinen gerekli uygun kıstasları taşımayan ve günahlar içerisinde kendi yolunu kaybeden toplulukların belli dönemlerde yaşadıkları helak veya acı akıbetleri gene aynı topluluk ve kavim içerisinde yer alan kişilere etki etmektedir. Her helak oluş bir kavime ve aynı kavimde oluşan ortak bir günahın temsilcilerine yaşatılmıştır (Hak dinine inananlara Allah rehber göndermiş ve kurtarmıştır. Onların dışında diğer tüm kavim mensupları neredeyse ortak bir günahın emsalcileri olarak benimsedikleri bir öncü ile birlikte helak olmaktan kurtulamamıştır).Yani her kavim kendi bacağından asılmıştır ve diğerleri için bu bir ceza değil ibretlik bir durum ifade etmiştir. Ayrıca ahlaki değerleri yüceleşmiş kişiler için dünyevi tarla durumu sadece günahkâr insanların varlığıyla ilişkili değildi. Yeryüzünde bulundukları sürece her dünyevi etken inananlar için bir sınav araç-gereci ifade etmiştir.

Emrah ÇUBUKÇU

 

C.96.Allah CC özellikle yolda sapanlara dini göndermenin akıbeti; Allah’ın merhameti ve büyük rahmetinden dolayıdır. Davut ARABİ

 

C.96.Bir zamanlar kavimlerin başına felaketler gelmiştir. Belki benzeri felaketler günümüz insanın başına gelmeyecektir. Ancak bu kıyamet kopmayacak anlamına gelmiyor. Bizzat bu Allahın kitabı tarafından bize bildirmiştir. Zaten kişinin kıyameti öldüğü zamandır. Fikriye YAŞAR