97-Hayvan sevgisine, ilginse, icabetine, sadakatine, teslimiyetine…vb muhtaç insanların neyi eksik? Bu tip insanlara ne denir?
İpucu; Batıdaki toplumsal yaşantılarla, insanların kalben-bedenen yalnızlığı ile ve kültürel yapı ile  ilişkilendirmeye çalışın.
İnsan sevgisini;Allah CC’HUNA, peygamberlere, İnsanlara …vb kimsesiz insan yavrularına ve diğer  sevgiye muhtaç akıllı yaratıklara vakit ayırtıp sevgisini ikram daha liyakatlidir. İnsan sevgisini hayvanlara ikram etmek liyakatsizdir. Hayvanların sevgisi vahşidir bir birbirine ve yavrularına…vb ikram ederler . İnsanın hayvanlar merhameti daha liyakatlidir.

 

 

C.97. İnsan sevgisi eksiktir.Şaban DOĞAN

 

C.97.Bu gibi insanlar genelde yalnız insanlardır.İnsan sevgisine,ilgisine muhtaç kişilerdir.Çocukları tarafından terk edilen,sosyal ilişkiler kuramayan veya eşini kaybeden….ve bu nedenlerde dolayı  gittikçe dış çevreden uzaklaşan kişilerdir.Bu yalnızlığın giderilmesi ve içlerinde barındırdıkları tüm sevgiyi hayvanlara yönlendirirler.Bu insanlara insan sevgisine ve ilgisine muhtaç insanlar denir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.97.Bu insanlar mutluluğu başka şekilde arama gayretindeler ve gerçek mutluluk ancak imanla olur.Allah katında iman ve ibadet gereklidir.hayatımızı bunları düşünerek yaşamalıyız.Figen ÜLKER

 

C.97.Bu tip insanlar asıl sevgiden yoksundur. Çünkü sevgiyi farklı şekillerde aramışlardır. Bu tip insanlara sevgiye muhtaç insanlar denir. Gülistan DİKSİN

 

C.97. Hayvan sevgisine, ilgisine, icabetine, sadakatine, teslimiyetine vb… muhtaç insanların güvenleri eksiktir. Kimseyle dostluk kuramamaktadırlar. Kimseyle bir şey paylaşamamaktadırlar. Çevrelerinde insan görmek istemeyen kimseler sevgilerini hayvanlara vermektedirler. Bu insanlar, insanlardan uzak durmayı tercih etmişlerdir. Bu insanlara yalnız insanlar denir.   Vildan BAYKAR

 

C.97. Bu insanların içlerinde konumlandırabildikleri ya da kendilerinin barınabildikleri bir sevgi yok, yalnızlık var. Bizlerde, onlarda farklı Allah sevgisi var, bizim kalbimiz yalnız değildir ve yalnız olmadığı içinde sevgimizi, merhametimizi bir hayvana vermek yerine insanlara, birbirimize veririz. Öyle müthiş bir duygu ki yanımızda kimse olmasa da yinede kendimizi yalnız hissetmeyiz bundan korkmayız çünkü bizim bir Rabbimiz var, onun gücünün farkına varırız. Oysa diğer insanların yüreklerinde bu sevgi olmadığından, eğer hele ki yanlarında da arkalarını dayayabilecek kimseleri yoksa işte o zaman o yalnızlıktan korktukları için bir hayvan da olsa onlar için fark etmez insan dışı bir yaratığa muhtaç olurlar, onlara bağlanırlar. Daha önce de bir soruyu cevaplarken, bir soru sormuştum ve bu soru benim aklımdan hiç çıkmayan sorulardan biri: Allah’a inanmayan insanlar rotayı kaybetmiş bir halde nereye sürüklendiklerini bilmeden nasıl yaşarlar? Bu hayatta doğru, yanlış diye bir tabir her gün duyuyorlar. Peki, sormuyorlar mı kendilerine, bu tabir niye var, iyi de neye göre doğru veya neye göre yanlış yapılmalıdır. Ama herhalde yavaş yavaş anlıyorum yalnız ve o kadar aciz bir duruma düşüyorlar ki gerekirse bir hayvandan sevgi dilenebiliyorlar veya kendi sevgilerini bir hayvana verebiliyorlar. Evet, bu insanların eksik oldukları en önemli nokta; kalplerini dünyanın en güzel sevgisinden mahrum etmeleridir. Bu sevgi de olmayınca kendilerini nereye salacaklarını, kimden yardım isteyeceklerini bilmiyorlar. Bazı insanlar ise çocukları olmadığı için bu hayvanları kendi çocukları konumuna koyarlar. Oysaki annesi babası olmayan, bir tutam sevgiye ihtiyaç bir sürü yetim çocuk var. Bunlardan birini bile kurtarmak ne mutlu bir duygu olsa gerek. Bu insanlara en iyi denebilecek terim aciz varlıklardır. Bir hayvanın sevgisine ihtiyaç duyacak kadar aciz…  Esengül MELEN

 

 

C.97.Hayvan sevgisine, ilgisine muhtaç insanların genelde sevilme ve yalnızlık problemleri vardır. Onlar yalnızlıklarını hayvan besleyerek gidermeye çalışırlar.   Şahver ERTUNÇ

 

C.97.Dini eksiktir.Bu tip insanlara özgüvensiz insanlar denir. Tülay KORKMAZ

 

C97. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde hayvanların hayatı söz konusu değildir. İnsan hayatına her zaman hayvan hayatına verilen değerden daha fazla önemsenmelidir. Çünkü yaratılan içinde en şerefli ve en değerli varlık insandır. İnsan hayatının zorda olduğu durumlarda sevgide, saygıda, merhamette ve her türlü konuda değer verilmeye ve sevilmeye layıktır. Hayvan hayatı söz konusu olmamalıdır. Her şeyin insanlığın hizmetine sunulduğu unutulmamalıdır. Tahir İGİT

C.97. Bu insanların insanlara olan güveni ve onlara karşı sevgisi, şefkati eksiktir: Bunlar kalben ve bedenen yalnız kalmış kişilerdir. Bunun sonucunda da yalnızlığını ve sevgisini hayvanlarla yaşayarak giderme içerisine girmişlerdir. Bu insanlara insan sevgisinden yoksun hayvan bakıcıları denir. Hüseyin HASIRCI

 

C.97.İnsan sevgisine muhtaçtır.  İsmail TOPAL

 

 

C.97.  Böyle insanlar toplum içerisinde sevgiye muhtaç olduklarından dolayı bu eksikliği hayvan sevgisiyle gidermeye çalışırlar.Adil ERDOĞAN

 

C.97. Böyle insanların sevgilerini verebilecek veya sevile bilecek kişileri bulmadığında hayvanları sevmeye başlarlar. Nihat ÇALKAN

 

C.97.  İnsan sevgisi bulamayan kişiler kendini böyle avuturlar.  Kadir GÖKPUNAR

 

C.97. Bu tip insanların sevgisi eksiktir ve onlara zamanında yeterince sevgi ve alaka gösterilmemiştir. Bu tip insanlara “sevgi acizli”, “sevgiye aç, muhtaç insan” denir.            Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.97.Adamın kendine güveni ve sevgisi yok. Yani kendirini onlara muhtaç görüyor. Bu da kişilik eksikliğidir. Abdullah MÜZENNET

 

C.97.Sevgiye muhtaçlıktan türeyen bir ihtiyaçtır aslında. Özellikle batıdaki sevgi boşluğu ve insanların birbirinden uzaklığı itmiştir bu sevgiye. Ama sevgiyi insana vermek ve bununda karşılığını layıkıyla alınıyorsa amaçlanan gerçekleşmiş demektir.      Oğur ABAY

 

C.97.Doğanın düşünen yaratıkları olan insanların doğaya hayvanlara ilgi duyması normaldir.Ancak bu ilginin oluşmasında sosyal ve toplumsal yanların zayıf olması dini ve kültürel yönünün eksiklikleri batı toplumlarında görülmektedir.   Fatih EKECİK

 

C.97. İnsanlardan göremedikleri ilgiyi ve alakayı hayvanlarda ararlar. Bu kişilerde insan sevgisi eksiktir.  Damla TOPCU

 

C.97.insan sevgisi olmayan insanlar hayvanları sevmesi boştur. Çünkü Allah insanların bir birleri ile olan sevgisini daha hoş görmüştür hayvanların sevgisi vahşidir insan sevgisinden üstün olamaz. Erdal İNCİ

 

C.97.İnsan sevgisi eksiktir.İnsan sevgisinden mahrum kalmış denir.Emre ŞAHİN

 

C.97.Böyle insanları yanlış hareket ettiğini düşünüyorum. Liyakatsiz insanlar insanlardır. Bence insan sevgisi her şeyden önce gelmeli ve tabi ki hayvanlar da sevilmeli ve korunmalıdır. Saime SAVDA

 

 

 

C.97. Hayvan sevgisine, ilgisine muhtaç insanlar gerçek sevgiden ve lezzetinden yoksun olduğundan ötürü farklı kavramlar üzerinden bu tatminliğini yaşamaya çalışmaktadırlar. Böyle durumdaki kişilerin kalbilerinde insan sevgisi adına ciddi eksiklikler ve ya güven sorunları söz konusudur. Bu tip insanlara ‘’gerçek sevgileri yanlış yerde arayanlar’’ tabiri kullanmak uygundur.            Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.97.Bir söz var; insan isterse meleklerin ötesine gider, istemese hayvanlardan daha aşağı iner. Davut ARABİ

                                                                                                            

C.97. İnsan ilişkileri zayıf olan kişilerde böyle eğilimler görülür. Aile ilişkileri kopmuş ve toplumda uzaklaşmış maneviyatı zayıflamış kişiler boşluklarını hayvanlarda doldurmaya çalışırlar. Hayvanlar tabiatı süsleyen canlandıran insanların ihtiyaçlarına karşılayan varlıklardır. İnsanların hayvanlara göstereceği merhamet yerindedir. Ancak koskoca bir insan kalbinin bütün sevgisini bir hayvana vermesi liyakatsizliktir.   Fikriye YAŞAR