Gymnosperm


Gymnosperm
Açık Tohumlular

Gymnosperm
Açık Tohumlular

Gymnosperm
Açık Tohumlular

Açık Tohumlular (çıplak tohumlular):Herdem yeşil,çiçek organları
güdük veya gelişmemiş, çok kotiledonlu ve tohum taslakları açıkta
gelişen bitki grubudur. Konifer (kozalaklı bitkiler) ve ortadan kalkmış
bir çok bitki türlerini içerir. Bak Angiospermler
Örnek cümle: Zamanımızda bazı Gymnosperm takımları (ordoları) ancak fosil formlarda bilinmektedir.