Simbiyosis
(Ortak yaşam)

Simbiyosis
(Ortak yaşam)
Simbiyosis
(Ortak yaşam)
Simbiyosis
(Ortak yaşam)
simbiyosis
(Ortak yaşam)
Simbiyosis
(Ortak yaşam)

İki farklı organizmanın birlikte yaşama şeklidir.Bu tip yaşam;
mutualizm, kommensalizm, parazitizm, amensalizm biçiminde olabilir.
a) Parazit Yaşam (+,-): Canlının tüm besinlerini diğer bir canlıdan tam olarak alması şeklindeki yaşa biçimidir. Örnek; Bağırsak solucanı, tenya.
Ökse otu gibi madensel tuzları üstünde bulunduğu bitkiden alıp, fotosentezi de kendisi yapıyorsa böyle canlılara Yarı Parazit denir.
b)Kommensal Yaşam (+,0): Birlikte yaşayan türlerden biri yarar sağlar diğer tür ise ne fayda ne zarar görür. Ör. Echenes denen küçük balıklar köpek balığının parçaladığı besin artıkları ve kırıntılarıyla beslenir.
c) Mutual Yaşam (+,+): Örneğin bir mantar ve alg bir araya gelerek likeni oluşturur. Mantar kök ile aldığı suyu, alg ise fotosentez yaparak birlikte mutual bir yaşam oluştururlar. Yani her iki canlıda ortak yaşamda birbirinden yararlanmaktadır.