118.Tüm varlıklar için yararlı bir fert, toplum, devlet…vb olmak için?
A-Kendimizi, var olan dinsel ve bilimsel ve diğer gerçeklere uydurmalıyız. Bu durumda aşamadığımız ve ya uyum sağlayamadığımız gerçekler bizi parçalar
B-Var olanları ideallerimiz uydurmaya çalışmalıyız. Her şeye Kadir olmadığımız için kısmen başarırız
C-Bulunduğumuz asra kendimiz doğru konumlandırıp, geleceğe doğru çimlendirmeliyiz. Başarılı olmamız;kendimiz, çevremizi ve geçmişi çok iyi bilmemize ilave olarak bunları doğru konumlandırmamızla ve doğru uygulamalarımızla doğru orantılıdır.1, 2, 3, 4, 5, 6
D-Diğer uyum olasılıkları
Önermelerinin;geçersiz taraflarını ve eksiklerini yazınız. Alternatif çözüm öneriniz.
İpucu;Tüm insanların, yaşadıkları kainatları ortak, ilk ataları-ebeveynleri ortak, dünyaları ortak….vb ortak paydalarını düşünün..
Tüm insanların fıtratları, anne babaları, özgün edinimleri… vb farklıları düşünün.
Tüm insanların en önemli sermayesi; fıtratı, iradesi ve bildikleri dahilinde doğru tercihlerle elde etiği sonuçlar olduğunu-olabileceğini düşünün.

 C 118.Doğrudur. İnsanlar duyduklarından çok gördüklerine inanırlar da ondan. Özden CALP

C 118: Bir bilim adamı önce kuranı kerimi okuyup uygulamalı. Berna AYIN

C 118:Doğruyu anlamak ve yaşamak. Kamuran BALYEN

C 118.A.Çok fazla çalışmalı okumalı,adaptasyon yeteneğimizi geliştirmeliyiz.Yoksa bilime ayak uyduramaya Osmanlı Devleti gibi en yüksekten düşeriz.

B.İdeallerimize ulaşmak için lokal değil geniş alanlarda da başarı göstermeliyiz.

C.Bazı ülkeler teknolojide sınır tanımazken biz çeşitli nedenlerden dolayı teknolojiyi geri çevirirsek parçalanmaya mahkum milletlerden oluruz.Tarihten ders almalıyız. Yudum GÜRER

C 118. Tüm varlıklar için yararlı bir fert, toplum olmak için öncelikle fert bazında değişimler yapmak gerekir. Fert güzel ahlaklı olması gerekir. Yakup EKİNCİ

C 118. Devlet ve din toplumun daha huzurlu ve daha mutlu emniyette ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalı ve kişiyi ve toplumu yönlendirmelidir iyiye yönelik. MUHARREM POLAT

C.118:A Din veya diğer toplumlarca var olan düzen dışına çıkmak orada orayı delik etmektir.Bu delik ya toplumları bulundukları değer denizlerinde boğacaktır.Yada tamamıyla kurtaracaktır.

 B Aşma yani kısmen başarılı olma o düşünce kefenini yırtmış insanda başta olmak üzere diğer bazı insanlara da iyi veya kötü bir şekilde yol gösterici olacaktır.

C Şayet bir yerde çimlendirme yapılacaksa oranın durumu ve elde bulunan çimen ve sonrası sulamanın yapılabilir olmasına bakılmalıdır.Yani herhangi bir yeni değişimin olması durumunda o topluma hangi derecede tohum serpilmeli ve ne kadar olmalı muhakemesini yapmalıdırlar.

D Uyum ve uyulmuşun dışına çıkmak için iyi bir reklama ihtiyaç vardır.İnsan her zaman örnek görmek istemiştir.Caner ÖZDEMİR

C 118. A) Birlikten kuvvet doğar.

B)İnsan zavallı aciz bir varlıktır.

C) Bir dahi olmak lazım.  Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C 118.Doğrudur çünkü bilim adamı bilimsel bir araştırma yaparken önce bir problem tespiti yapmalıdır. Kendisinin yaşamadığı bir problem tespiti ve çözümü mümkün değildir Süleyman SENEM.

C 118.Bir bilimsel çalışma yapabilmek için öncelikli olan mevcut problemi tespit etmek daha sonra ona dayalı gözlem, hipotez deney yapmak gerekir onun için problemin tespiti şarttır. Ferhat ÇENBER

C 118. Doğrudur. Bilim insanının görevi problem ve sorunlara çözüm üretmektir. Emine YARBA

C 118.Bu önermenin doğruluğu vardır. Kendisi sorunlara akılcı çareleri bulduktan sonra toplumla paylaşmalıdır. Bunun nedeni bilim insanından beklenen bu olduğu için, bilim insanının en büyük özelliklerinde biri toplumun kanayan yarasına ilaç olmaktır. Toplumun gelişmesinde öncülük etmektir. Selçuk İNCE

C 118.A-Zaten yararlı bir fert olmak bizim görevimiz eğer Allah bizi insan olarak yaratmışsa onun hakkını vermemiz gerekiyor.Eğer insansak zaten faydalı olmamız gerekir.Dinimiz olan İslam dinini kabul edip onu hakkıyla yaşamazsak bence faydalı bir olmamız zor.Çünkü ancak dini bir eğitim insanı faydalı yapabilir.

B-Bence ideallerimizi dinimize göre belirlemeliyiz dini göre hayat yaşamalıyız.

C-Evet geçmişi doğru bilmezsek geleceğe kendimizi doğru konumlandıramayız.Geçmişteki yaptığımız hatalardan ders almazsak ilerleme kaydetmemiz imkansız.

D-Olasılıkları göz önünde bulundurmak lazım. Ayşegül CAN

C 118 İnsan hakk fıtratı üzere doğar fakat sonrasında bu değiştirilir. Eğer kişi daim bu fıtrat üzere olsaydı zaten tüm varlığa faydalı birer fert veya toplum olmayı beraberinde getirirdi. Hatice KAPLAN

C 118. Doğru. Hz. Muhammed (sav) problemleri kahve içme kolaylığında çözerdi. Böyle bir önderi takip etmek azami derecede yararlı olacaktır. Kübra Sivri

C 118. A. Her canlı içinde yaşadığı ortama mutlaka uyum sağlamalıdır. Uyum sağlayamadığı takdirde bu ortam içerisinde yok olup gider.

            B. İdeallerimizi sahip olduğumuz değerlere göre yönlendiririz. Her şeye kadir olan Allah’tır. Biz insanlar her şeye kadir olacak güçte değiliz fakat ideallerimiz de yapabileceklerimize göre yol alır. 

            C. Başarılı olabilmemiz için geçmişimizi, çevremizi ve kendimizi çok iyi tanımalıyız. Bu dönemde bildiklerimizin gelecekte daha da geliştirilebileceğini, daha karmaşık yapılara sahip olacağını bilmememiz gerekir.

            D. İçerisinde yaşadığız çevre içerisindeki ahlak düzeyi düşük, cahil nefsinin bedenini teslim aldığı kişilerle yaşamayı ve her ne yaparsak yapalım bu tür insanların tamamen ortadan kalkmayacağını öğrenmemiz gerekir. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 118. Devlet ve din toplumun daha huzurlu ve daha mutlu emniyette ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalı ve kişiyi ve toplumu yönlendirmelidir iyiye yönelik. İHSAN YILDIZ

C-118)A-birlikten kuvvet doğar

            B-Allah her şeye kadirdir. Ramazan BORAN

C 118.Bu önermeler doğru yaklaşımlardır.Eleştirilecek yön bulmuyorum. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 118. Toplumu yararlı ve liyakatli insanlar oluşturur. M. Akif TİRYAKİOĞLU