127.Aşağıdaki yazıya;katkı ve alternatif görüşlerinizi yazınız 
     Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Dersleri: fakülte ve okul arasında, öğretim üyesi, öğrenciler ve okullardaki görevli yönetici-öğretmenler açısından son derce önemli bir fırsatlar sunar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi; orta öğretim ve yüksek öğretim arasında sosyal –bilimsel bağlantının olmamasıdır.
      Ülkemizdeki yüksek öğretim yasaları;bilim üretimi teşvik sistemi ;öncelikle teknolojik açıdan çok teknolojik ülkelerin bilim ve teknoloji alt yapısına hizmet verecek şekilde bilim üretiliyor ve yapılıyor. Bu hizmetin yan ürünü olan yayınlarla da akademik kariyer elde ediliyor. Akademik kariyer açısından batının menfaat farzlarına uyuma yönelik araştırma ve makale üretmeyi öncelikle teşvik ettiği için, bu konun önemi dikkatlerden kaçmış olabilir. Örneğin patenli bir buluşunuz olsun; Buluşunuzu kendi ülkenizin orta sınıf bir kongresinde bildiri yada poster olarak sunduğunuzda akademik kariyer için verilen puan, yurt dışı kongrelerde sunulup yayınladığından daha düşüktür. Bir çalışmayı yurt dışına gidip bildiri yada sunu yapacaksınız. Devletin veya şahsınızın en az 2-3 miyar masrafı olacaktır. Aynı çalışma ülke içinde olsa 300-500 milyon masraf belki yeterli olacaktır. Yani kaliteli yada normal bir yayının-bildirinin-poster sunusunun ölçüsünü orta sınıf dergide göremeyecek yada ölçü getiremeyecek kadar zavallı mıyız!! Bence bilim adamlarımızın bilgilerini ve eylemlerini öncelikle ülkemiz menfaatlerine güncellemeleri için;daha liyakatli kurallar,teşvikler ve eğitim-öğretim sistemlerini uygulamaya koymamız gerekir.1, 2, 3,4
       Halbuki Akademik kariyer, ülke vizyonu veya bilimde ileri ülkeler seviyesine ulaşmak için: ülkemiz koşullarında; yurt dışı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf dergilere; makale, materyal üretmek; maliyetleri yüksek; proje, araç gereç, çalışma, zaman…vb ülkemiz için pahalıya mal olan sonuçlar doğurmaktadır. Kaldı ki bu çalışmaların tüm meyvelerinden ülkemiz hemen hiç yararlanmamaktadır. Şimdiye kadar alınan sonuçlarda pek verimli gözükmemektedir. Hatta bundan dolayı;Bilimsel Öğretim Kurumlarının Yıllık Giderlerini ve Öğretim Üyelerinin Yıllık Maaşlarını amorti edip etmedikleri bile tartışma götürür.Bu duruma ilave olarak veya en azından eşdeğer koşularda teşvik edilmelidir.Son zamanlarda üniversitelerimizde; IMF para politikasının, bilimsel projelere tercüme edilişine-uygulanışına benzeyen mantığıyla, başka ülkelerin gelecekteki menfaat önceliklerini ülkemizde köklendirmek yeşertmek için(yuvasında köleleştirmek);bilim adamlarımızı bilerek veya bilmeyerek yada Avrupalı bilim insanı olacağız aşkına-hevesine;başka ülkelerin menfaat farzlarının öncelik formatlarına hizmet eden projeler ürettirmek veya bu gibi projelerde;bilim işçisi, bilim dedektifi ve bilim ajanı olarak görev almış olamazlar mı?! Beklide bu işleri yapmakla ülkemizi başka ülkelerin menfaat farzlarının önceliğine; işçiliği, üretimi üstlenilmiş tarla yapmış olmuyor muyuz(yuvasında uşaklık yapmak)?! Bu krediler verilecekse veya veriliyorsa neden sorunlarımızı ve projelerimizi daha iyi tanıdığımız halde biz belirleyemiyoruz!! Bunun yerine; Ör1;Van yöresinin; eğitim, sosyal, kurumsal, hayvansal, sağlık, topraksal(erozyon) …vb sorunları yerel kurumlarca( muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar...vb)belirlenip valiliğe sunulsun. Sonrada bu envanterler; her yıl üniversite rektörlüğüne sunularak bu konuda çözüme yönelik;makale, dergi, projeler, etkinlikler, uygulamalar…vb üretmektir. Bu amaçla yerel yönetim, valilik ve üniversiteler istişare ederek;çözümlere yönelik çalışmalar üretmeye talip öğretim üyelerinin akademik kariyerlerine yönelik puanlama ve teşvikler getirilebilir. Bu mantığı ülkemize genellemek beklide daha hayırlıdır. En azından bir üniversitede sınırlıda olsa denemekte yarar vardır. Ör2,Okul Den.I, II, ve Öğretmenlik Uygl. derslerinde ve uygulamalarındaki verilere dayalı;Orta öğretim ve Yüksek Öğretim arasındaki ilişkin kuvvetlenmesine-gelişmesine yönelik makale ve araştırmalar teşvik edilse en azından batıya teşvik edildiği kadar olsa bu ilişki verimli hale gelmiş olacaktır. Hatta ilerde, Orta Öğretim Okulları - Eğitim fakülteleri işbirliği ile kurulacak Sanal Okullar,K12 Eğitim ve E18-23 sisteminin ülkemiz koşullarına ve fıtratına özümsenmesine yardımcı olunmuş olacaktır.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II, ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akademik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II, ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akademik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Diğer taraftan okulda öğrencilerimizle işlediğimiz 2 şer saatlik Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Derslerinde neler yapmamız gerektiğidir. Özellikle ortak payda bilgisi olarak; öğrencilere öncelikle okullarda uyması gereken kulları ve ödevlerini, etkinliklerini ve okuldaki partner öğretmeniyle nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi vermekteyiz. Sonra öğrencilere eğitimle ilgili kitaplardan ödevler hazırlatıp, öğrenciler sınıfta ders ve etkinlik yaparken;okullarda yapacaklarına benzer davranışları dramatize eden ortamlar oluşturmaya çalışılır. Böylece doğru davranış ve tepki refleks-alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılır. Bu yönden zihinsel bağışıklıklarının gelişmesi için, bazı özel etkinlikleri dramatize etmeye çalışmaktayız. Buna yönelik kurgular veya daha önceki okul hayatlarında şahit oldukları , duydukları veya yaşadıkları okul vakaları, olaylar..vb şeylerden her öğrenciye ödev hazırlatılıp sunması istenir(1, 2, 3 ). Öğrenci çözümü sunmadan önce, sınıfa vakayı dramatize eder veya en güzel şekilde sunar. Sonra sınıftaki öğrencilerde çözüme yönelik önerileri istenir. Öğrencinin kişisel çözümüne ilave olarak sınıfça kabul edilen çözüm ve öneriler ödeve ilave edilir. Tatmin edici çözüme ulaşılmayan vakar (1, 2, 3 ), olaylar hakkında; rehber öğretmen, psikologlar, deneyimli eğitim hocaları ve gerekirse psikiyatrlardan görüş alınmaya çalışılır. Bu birikimlerin ileride önemli bir veri kaynağı oluşturacağı inancındayız.
         Okul Deneyimi I Dersinde:Okula uyum konusuna yönelik bilgi ve uygulamalara öncelik verilir. Eğitim kitaplarında(Sınıf Yönetimi..vb). hazırladıkları sunulara ağılık verilerek konular işlenir. Sınıftaki öğretmen adayları ve öğretim üyesi: sunu süresince-bazı özel hallerde uygulama okullarındaki; öğrenci ve öğretmen gibi davranarak drama yaparlar. Bundaki amaç; öğretmen adayının uygulama okuluna uyumunu kolaylaştırmaktır. Önceki yıllardan edinilen deneyim ve çözümlerden yararlanılarak öğretmen adaylarının;okullarda hazırlayacakları ödev, çalışma, etkinlik ve sosyal ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konular hakkında pratik bilgiler ve çözümler verilmektedir.

C 127.Gittiğimiz okullardaki vakaları tartışma, inceleme ortamı oluşturulursa ilerde öğretmen olduğumuzda bu sorunları kendimiz uygulamayız hem de alternatifler geliştirebiliriz.

Okul-fakülte iş birliği dersi bana göre sadece staj yerinde gözlem yapıp, etkinlikleri yerine getirmektir. Ayriyeten bir sınav uygulaması beni şaşırttı. Özden CALP

C 127.Dediğiniz şeyler mantığa uygun ama ne öğretim görevlileri ne de orta ve ilköğretim kurumlarında ki öğretmenler bu dedikleriniz ciddiye almıyor. Ayrıca örenciler tarafından da fazla benimsenmiyor. Öğrenciler mezun olan meslektaşlarının yıllarca işsiz gezip devleti kadro açmasını beklediklerini gördüğünde staja gitmenin anlamsız olduğunu düşünüyor. Bu ona hayal kırıklığından başka bir şey kazandırmıyor. Bence devlet önce mezunlarına iş versin ya da üniversitelerde ihtiyaç fazlası olan bölümlere fazla öğrenci almasın, atandıktan sonra bir yıl boyunca stajyerlik eğitimi versin. Yudum GÜRER

C.127:Kısacası herkes bulunduğu durum ve var olanları en iyiye ve mükemmele yoracaktır. Ayrı yeten bu bahsedilen var olanlar karşısında elimi kolumu bağladım diyenler kesinlikle ne yaptıklarını bilmezler ama onlar hem hamal hem de malzemedirler her yönleri ile bu konuda gerekli tüm açıklamalar hoca tarafından yapılmıştır fazla söze gerek yoktur. Caner ÖZDEMİR

C 127. Okul deneyimi dersleri gerçekten güzel bir uygulama. Mesela denize boğulmamak için yüzmeyi öğrenmek gibi bir şey. Yakup EKİNCİ

C 127:Okul deneyimi 1 de bize dayatılan kitap bizi daha da kötüye sevk ediyor. Berna AYIN

C 127.Gözlem yaptığımız okullardaki vakaları tartışma, inceleme ortamı oluşturulursa ilerde öğretmen olduğumuzda bu sorunları kendimiz uygulamayız hem de alternatifler geliştirebiliriz.

Süleyman SENEM

C 127.Başarılı öğrencilerin makalelerini ve bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmeleri için üniversite yönetimlerinin gerekli maddi yardımı oluşturacak bir alt yapı oluşturması lazım. Hocalar tarafından öğrenciler araştırılmaya yönlendirilmeli. Ferhat ÇENBER

C 127. Buna benzer olarak bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Bunun sebebi ise insanları merhametli ve otoriter bir şekilde yönetme kabiliyetini geliştirmesi istendiği içindir. Mizbah KARATAŞ     

C 127. Bilimsel alanda çalışma yapmak isteyen her insana açık bir çalışma alanını bulunması gereklidir.  Ve burada yapılan her çalışma tarafsız olarak değerlendirebilen bir jüri üyesi olmalıdır. Yapılan çalışmalar olmadı diye yabana atmamak gerekir. Yanlış ve eksik yer görülmeli ve proje yeniden düzenlenmelidir. Yapılan çalışmaların dergide yayınlayarak tüm insanların faydanılması sağlanmalıdır.  Emine YARBA

C 127.insanlar yaşamlarının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirirmiş. Uluslararası para fonu bilimsel projelere ülkemize ne kadar destek? Selçuk İNCE

 C 127.Evet bizde kendi ülkesinden çok diğer ülkelere bilim işçiliği yapan okadar çok bilim adamı var ki beklide tahminlerin üstünde.Böyle olması bizi bence diğer ülkelere bağımlı kılar ve bizi parazit konumuna düşürür.Bizim bilim adamımız kendi ülkesine faydalı olacağına sanki diğer ülkeler bizim ülkemizden daha önemliymiş gibi sanki onlara kendimizi ispat etmek zorundaymışız gibi davranıyorlar.Aslında bu hale gelmemizde bizim suçumuz çok çünkü diğer devletleri beğenmekten gözümüzde büyütmekten onlarsız hiçbir işin yürümüyeceğini düşünerek davranmaktan onların kendini bir şey sanmalarına sebep olduk ve şimdi onların tahakkümü altında bulunuyoruz.Oralar için harcanan paralarda sadece israf eteğimiz paralar olarak yanımıza kalıyor.Sonra niye kalkınamadık diye kara kara düşünüyoruz. Ayşegül CAN                                                                                                                                                                                                      
C 127.
Görüşlere katılıyorum. Kübra Sivri

C 127. Bizim ülkemiz insanları yapılan bir araştırmaya göre altı yaşına kadar çok zeki ama bu yaştan sonra körelmeye başlıyor. Buda eğitim sistemimizde ki eksikliği gösteriyor. Bu eksikliği de okulla fakülteyi biraz daha iç içe çözüm üreterek aşmak gerekir. MUHARREM POLAT

C 127. Bu işbirliğinin amacı, öğretmen adaylarının kazanmış oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve becerilerini etkili, verimli, güvenli olarak uygulamaları ve geliştirmeleri için görev ve sorumlulukların fakülte ile okul arasında paylaşmasını sağlamaktır. Amaçlar;

—planlama, uygulama ve değerlendirmede belirlenen ilkeler çerçevesinde ulusal bir standart oluşturmaktır.

_fakülte ile okul arasındaki işbirliği geliştirecek bilgi alışverişini sağlamak. Erdoğan AKÇİÇEK

C 127 Bence de özellikle orta öğretim düzeyinde birçok öğrencimiz hakikaten takdire şayan projeler geliştiriyorlar. Bunlar eğer yüksek öğretim kurumlarınca desteklenir ve değerlendirilirse çok müspet sonuçlar elde edileceği mukadderdir. Hatice KAPLAN

C. 127. Bizim ülkemiz insanları yapılan bir araştırmaya göre altı yaşına kadar çok zeki ama bu yaştan sonra körelmeye başlıyor. Buda eğitim sistemimizde ki eksikliği gösteriyor. Bu eksikliği de okulla fakülteyi biraz daha iç içe çözüm üreterek aşmak gerekir. İHSAN YILDIZ

C- 127) Öğrenciyi topluluk karsısına çıkarmaya hazırlar bir çoban misali sınıfa veya bir topluluğa hakım olur. Ramazan BORAN

C 127:Okul deneyimi Kamuran BALYEN

C 127. Eğitimi ve öğretimi her zaman desteklemek gerekir. M. Akif TİRYAKİOĞLU