Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

IX.SORU:Neden asırlar boyu sağduyu ve akıl - ruh( %1lik ? gen sistemi), %99 luk zeka ve nefse pozitif-bütünleşik-baskın olmayı başaramıyor?

C.9:Allah insana aklı verdi ki hüküm sürsün varolan diğer uzuvlara. Hayatta bazı durumlar vardır ki insanın yüreğinden gelebilir, aklından doğabilir, bunlar kendine has özellıklerdır . bunun yapabileceğimiz açıklaması yüce bir yaratıcının insana.Bu genellemeyi herkes için yapmak ne kadar mümkün? .(Semra SÜPHANDAĞI)
C.9:Sağduyu ve akıl –ruh %2,5 lik bir gen oranına sahip ,oysa zeka ve nefis ise %95 lik bir orana sahip.%2,5 lik bir oranın %95 lik bir orana galip gelmesi bence imkansız. .(Yüksel ERİBOL)
C.9:insan kötü ve iyiye meyilli olarak yaratılmıştır.tabiri caizse insanın önüne iki yol konulmuştur.bununla birlikte insana seçme özgürlüğü tanınmıştır.verilen yoların biri zorluklarla örülü fakat sonu mutluluğa ulaşan iyilik yolu,diğeri cezp edici güzellikleri olan fakat sonu mutsuzluğa  götüren kötülük yolu.yol başlangıcında insana iki yolun tarifini yapan bir harita veriliyor.yolda ne gibi problemlerle karşılaşılacağı,ne gibi sürprizlerin olacağı yolcu olan insana anlatılıyor. İnsan tüm bunları bilerek seçim yapıyor. Kimi daha sabırlı ve küçük mutlulukları değil de elinde daimi olabilecek huzuru istiyor ve seçiyor zorluklarla örülü olduğu halde sonu mutluluk olan iyilik yolunu. Kimi tam tersini yapıyor. Sabırsızlığın, kıt görüşlülüğün sonucunu tercih ediyor.zoru başarmak kolayı başarmak gibi olmadığı için belki birçok yolcu  bu yolu seçiyor.ama bu insanın daha çok kötüye meyilli olarak yaratılmasından değil tercihini bu yolda kullanmasından kaynaklanıyor. (Ümran ARVAS)
C.9:Çünkü yüzde oranı çok fazla. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.9:insanın kontrol noktası zekasıdır.zeka nefisle yakından ilişkili olduğundan nefsin arzuları çoğu zaman sağ duyuya galip gelir. (Tuncay DEMİRADAM)
C.9:İnsanın içgüdüsel davranışları yüzünden. İnsan yaşamını devam ettirebilmek için yiyeceğe korunmaya, ve neslini devam ettirebilmek için üremeye ihtiyaç duyar.Bu ihtiyaçlar ise günümüz şartlarında ahlaki kuralları doğurmuştur.Oysa ki insanın temel ihtiyaçlarını gidermekten başka bir sorunu yoktur. (Emine TİMUR)
C.9:Akıl ve ruh evcildir.Nefis ve zeka ise hayvanidir.Düşünemez,engel tanımaz,her şeyi yapma hakkını kendinde görür.Bu yüzden hayvani olan nefis ve zeka,evcil olan akıl ve ruha her zaman galip gelmiştir. Akıl ve ruhun oranı (%2-5) nefis ve zekanın oranından(%95) az olduğu için asırlardır galip gelmeyi başaramıyor. (Nazlı Gül KUBBA)
C.9:İnsanlar eğer nefislerine baskın olsaydılar dünyaya geliş sebebi belli olmayacak.dünya sınama yeri olduğu için nefis insana bir sınama aracı olarak verilmiştir. (Serdar DEMİR)
C.9:İnsanlar yaşamlarını devam ettirmek için kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Bu yüzdendir ki; ilk başta nefis ve zekâ kullanılır. Nefisleri doğrultusunda, çaba gösterirler. Akıl ve ruh gen sistemi en son aşamaya bırakılır.  (Derya KANDEMİR)
C.9:Zeka ve nefis öyle bir şey ki, insanın aklına ve ruhuna hükmedebiliyor (Veysel KACAR)
C.9:Nefis, akıldan daha üstün gelmekte. Çünkü, kişi istek ve arzuları için, her şeyden vazgeçebilmekte.  (Aslıhan KESİCİ)
C.9:İnsanın arzuları ve duyguları doyurulmadığı sürece akıl ve zeka nefse mahkum olacaktır.Çünkü bilinçli olup akılı hareket etmek için atlatılması gereken basamaklar vardır bunlarda arzu ve duygulardır. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C.9:İnsan, yaradılışı itibariyle nefsine, arzularına yenik düşmesi kolay bir varlık, Bu nedenle çoğu zaman mantı nefse yenik düşebiliyor. (Sevcan ÜLKÜ)
C.9:İnsanlara doğuşta yüksek oranda bir akıl verilseydi yaratılış gayesiyle uyuşmazdı. İnsanlar nefsi  ve aklı ile çatışma durumunda olduğu için mevcut bulunma görevini yerine getirecektir. Aklın az olması dengeleri tam olarak tutturuyor . (Mustafa SOYALP)
C.9:Çünkü akıllı düşünemiyoruz. Bize nefsimiz hüküm ediyor ve şeytani şeyler bize daha cazip
ve güzel görünüyor. (Abdurrahman ZEBEK)
C.9:Çünkü akıl ve ruh maddi ve manevi anlamda insanı evrenselleştirir. Ayrıca akıl ve ruh insandaki iyi insandaki erdem insandaki ahlaklı kişiliktir. Öte yandan % 95 lik zeka ve nefise bakacak olursak nefis insanın arzularının peşinden koştuğu her zaman arzuladığı şeyi yapmasını isteyen kişiliğidir. Zeka ise
İnsanın; bilgi, varlık, olay, olguları tanıma ve bunların arasındaki ilişkileri en hızlı –en  doğru ilişkilendirme sonuçlandırma ve uygulama yeteneğidir.  İşte bu durumda insandaki erdemli iyi kişilik ister istemez arzuların peşinden koşan ve bu arzuları iyi bir şekilde harmanlayıp en doğru sonucu çıkaran zekanın gölgesinde kalıyor ve ona galip gelemiyordur (Hayrullah Kuşman)
C.9:Hayatın argümanlarının (yeme, içme, şehvet, istekler, mevki-makam, sevilme-üzülme vs.) zeka ve nefis ile daha uyumlu çalıştığı için. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C.9: %95’lik zeka kıvraktır ve her türlü kılıfa girer, nefisse her duruma ortaktır onun için sınır tanımaz. Bu nedenle gen sistemi zeka ve nefse baskın gelememektedir. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.9:Bunun bir çok nedeni vardır. Tabi bunun tersini başaranlarda vardır. Genelde başarılamamanın sebepleri ; şeytanın nefis ve zekadan yana olması ,  zahirde nefis ve zekanın isteklerinin daha cazip olması ( zina, içki , vb.) , medeniyet fantezilerinin de nefsi okşaması ( fashion tv ) , akıl-ruhun isteklerinin zahirde itici olması  gibi nedenler sayılabilir (Nazım ÇOĞALTAY)
C.9:.Teorikte de pratikte de insanın zeka ve nefsi insanda daha büyük bir paya sahiptir.Akıl kimi zaman kanaat etmeyi,tahammülü,kendini dizginlemeyi gerektirir..Oysa zeka-nefis hep daha fazlasını ister bu da akıl ve sağduyunun galibiyetini engelliyor. İLHAN ARAR
C.9:Bana göre zeki olmak doğuştan gelen bir özellik; akıl ise sonradan çalışmakla kazanılan bir özellik olduğu için ve insanlarında yaratılış gereği kolay olan şeylere daha meyilli olduğu için akıl unsuru eri plana atılmakta, buda aklın zeka ve nefis karşısında yenik duruma düşmesine neden olmaktadır. Mahmut KARA
C.9:Her insan dönem dönemde olsa bu iki gücün etkisi altında kalmıştır. Fakat algılarımız, yaşadıklarımız bu dünyanın direktifleriyle yönlendiği için akıl ve ruh her zaman için ikinci veya geri planda kalır. Böylece yaptıklarımız zeka ve nefisle pozitif yönde bir ilerleme kaydeder.  (YILMAZ CAN)
C.9:Zeka ve nefis beşeri yaşamla ilgilidir.İnsan ihtiyaçları insanın zekasının gelişmesine etki eder.Doğal olarak zeka ve nefis akıl ve ruhun önüne geçer.   LEYLA KIZILYILDIZ
C.9:Böyle olmasaydı sınav dünyasında olmamızın bir anlamı olmazdı. BELKIS AYDIN    
C.9:%95 in daha büyük olması nedeni ile. EŞREF KANAN
C.9:Zeka ve nefis insanın ihtiyaçlarının oluşumuyla ilgilidir.Bu nedenle yaşamın devamındaki ihtiyaçların karşılanması için insan zekası ve nefsi yönlendirici olur.     Rukiye DOĞAN
C.9:İnsana tamamen bilgi ve sadece yüzeysel verilen eğitimin değiştirilmesi gerekir. Sağduyuya, ahlaka, mantığa daha ço9k hitap edebilen eğitim şart. OSMAN ÇELİK
C.9:Akıllı insanlar huylarını terbiye etmekle uğraştıkları için zeki insanların yanında yer edinemezler. Akıllı insanlar çıkar peşinde koşmazlar, zekilerin ise en çok yaptıkları iştir bu. Semiha EROL
C.9:Zeka ve nefis büyük oranda yaşamımıza etkindir. Eğer nefis zekadan önce gelirse nefsimize kurban olmuş olur, zekamızı bir kenara itmiş oluruz. Zekanın önde geldiği  ve nefsi yönlendirdiğini düşünürsek gerçekten doğrunun en üst noktasına erişmiş oluruz. Akıl ve ruh ise bir beden içerisinde her zaman maddi ve manevi bir kavram olarak yer alabileceği beynin ve kalbin nasıl ki hem maddi hem manevi ürünlere ihtiyacı varsa akıl ve ruh da gerçekte manevi olsa da maddi olarak hareketlerimize yansımaktadır. Üstün gelebilmesi için aklın zekayla ruhun nefisle paralel bir şekilde doğrular çizmesi gerekir… (SERVET AKAY)
C.9:Aslında bu iddiayı ortaya sunmak ve savunmak çok ciddi bir durum. Çünkü %2-5 lik orana sahip sağ duyu ve akıl-ruhun %95 lik orana sahip zeka ve akıla üstün geldiğinin kanıtlanması gerek. Ancak bu illede böyledir diyenlere şunu söyleyebilirim ki; %95 lik ile %2-5 lik orani karşılaştırırsanız güçlü her zaman zayıfı geçer derim. Yani oranlar durumu açıklıyor. ( Emrah GÜRCAN )
C.9:İnsanların işlerine nasıl gelirse öyle davranmaların kaynaklanıyor olabilir. Güzel ahlak eksikliği de buna neden olabilir. İ.Halil KAYA
C.9:Belki de evrenin işleyiş biçiminin bir gereğidir ya da öyle bir şey söz konusu olsa idi yerküre yaşanmaz hale gelirdi. M.Can ÖZBAY
C.9:Her problemi çözebilen ve her doğrunun kaynağı olan akıl ve sağduyu nefse galip gelseydi yaşamın ve sınanmanın bir anlamı olmazdı. Zeynep KORUCU
C.9:Akıl, sağduyu,zeka bu özellikler insanoğluna ait özellikler olduğu için;zeka ve nefis akıla yenik düşmeye mahkümdur.Çünkü insan olana düşünme yeteneği bahşedilmiştir.Düşünen sorgulayan ve hislerine güvenen insan bazen keskin bi zekanın  bile yanılacağı konularda aklı ve sezileri sayesinde kolaylıkla zekayı alt eder,doğru kararı verir.İnsanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliklerden biride sağduyu ve akıl-ruh üçgeni ile hareket edebilmesidir. Celal EŞSİZ
C.9:İnsanlar kafayı daha çok tercih ediyor. Çiğdem BOZDAĞ
C.9:Akıl ve ruh doğuştan geldiği için değiştirilemez. Zeka ve nefis  sürekli şekillenir ve değiştirildiği için galip geliyor. Yani isteklere cevap verdiği için. Yusuf ATEŞ
C.9:Nefis ve zekâ, insanın dünyevi yönünü temsil etmektedir. İçinde yaşadığımız dünyada bu yönlerin ön planda olması ve insanın bunu pek fazla kontrol edememesi doğal. Cahit AYYILDIZ
C.9:her insanın bastırmış olduğu veya bastırmayıp nefsine uyan insanların bilinç altına atığı yada bilinç dışına ittiği şeyler bir noktadan sızıp insan davranışlarına yön veriyorlar veya belirli noktalarda etkiliyorlar günümüz yöneticilerinin daha çok güzel ahlak sorun olan milletler tarafından yönetilmeleri toplumun bu şekilde yansıtılmasına yol açıyor. Serkan KÖROĞLU
C.9:İnsanların davranışları altında yatan neden S.FREUD’un  belirttiği gibi cinsellik ve saldırganlıktır. Bunlarda %95’lik kısım olan nefis ve zeka kısmında bulunduğundan ve insanlar bunları bastırmadığı zaman nefse yenik düşer. Bunları yeteri ölçüde karşıladığında ise yada bastırmayı iyi bir şekilde yaptığında %2-5’lik akıl-ruh kısmı daha verimli kullanır. Doğu bölgelerin gelenek, görenek ve dine bağlı olmalarında dolayı batıda daha çok %25’lik kısmı kullanıyorlar. M.Emin ERDEM
C.9:Ben bu soruya, soru bu şekildeyken cevap vermek istemiyorum. Çünkü, % 2-5 oranına sahip bir etkenin, %95’lik bir orana sahip ikinci bir etkene karşı galip gelmesi zaten matematiksel olarak imkansız bir şeydir. Belki de soruya, bu şekilde(böylece), cevap verebilmiş oldum. Veya, bu şekilde(böyle) cevap verebilirim. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.9:Galip gelemiyor değil, galip gelmeyi başaran tevazu sahipleri cennete heva ve heveslerine uyup bencil ve akılsızlar için yaşasın cehennem. Saadet POLAT
C.9:İnsanları yönlendiren şehvani duygular olduğu yani insanlar o tarafa meyili olduklarından olsa gerek… Kazım KOÇ
C.9:Çünkü bu genlerin az olanı insanlara özgü olduğu için .insanlık genlerinin az olması yetersiz anlamına gelmemelidir.niye mi? Çünkü asıl  az olan yüzdelik  kısmından olabildiğince faydalanmak gerekir.Şöyle ki,hayvansal değil de insani davranışlar gerçek düzeni sağlar. Ve işte o zaman tüm dengeleri sağlamaya bir adım daha yaklaşmış oluruz. M.Vasfi YURĞUN
C.9:insanın aklını hep doğa ve madde üzerinde yorması ruh ve metafiziği düşünmeyi ihmal etmesi, nefsinde doğru-yanlış, iyi kötü  demeden doğada ki nimetlerden faydalanmak istemesinden kaynaklanıyor galip gelememesi. Muhittin DEMİR
C.9:İnsan doğası itibariyle nefsinin isteklerini yapmaya eğilimli bir varlıktır. Bu özellikleri, insanın aklının zekasına yenilmesine neden olmuştur. . A.Vahap ASLAN
C.9:İnsan yaratılışında çamur ve ruh olduğu halde ve çamurun oranı daha az olduğu halde sürekli ruha galip gelmeği başardı. Bunun nedeni belki de insanın nefsinin insana kötü olan şeyleri iyi göstermeyi becerebilmesidir. İsmail AYDOĞDU
C.9:İnsanoğlu bu dünya denilen mekanda bir imtihana tutuluyor.Bu imtihan içinde nefsine galip gelmesi gerekiyor.İşte insanoğlu nefsine ve zekasına galip geldiği ölçüde ebedi cenneti hak edebilir. M.Emin Aras
C.9:İnsan nefsi olarak tam bir acizlik içinde olduğu için. Sıracettin ADIGÜZEL
C.9:İnsan vücudunu oluşturan ilk hücrelerin oluşumunda bu şekil bir yapı olduğundan dolayı gelip gelemiyor. A.Hekim KUTLUK
C.9:insanoğlu akıl ve ruha işlerlik kazandırmadığı için galip gelemiyor.Kezibe ÖZDEL
C.9:Çünkü insanın aklı ve ruhu nefse tâbidir. Nefsi kontrol altına almak neredeyse imkansız denilecek derecede zordur. Oysa akıl, ruh ve sağduyu gibi hasletleri kontrol altına almak insanın elindedir. Yahya TORİ  
C.9: Biliyoruz ki her canlı yaşamını sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İşte bu yüzden, bu dünyanın asıl sahibi olan insanın da kendi ihtiyaçlarını karşılaması gayet doğaldır. Bu sebeple insan aklı nefsine yenik düşmekte adeta zekaya boyun eğmektedir. Tabi bunu sadece ihtiyaçlara bağlamak büyük  bir yanlış olur. Bunun yanında eğlence için, maddiyat için, yıkma duygusunun tatmini vb. sebeplerle de insan nefsi çoğu şeyi kendine kurban edip akla üstün gelmektedir.İnsan doğası itibariyle nefsinin isteklerini yapmaya eğilimli bir varlıktır.  Hamdullah KUŞMAN
C.9:Daha cazip geliyor. Fuat TANIŞIR
C.9:Nefsin asırlar boyu insanoğlunun zeka ile kesinlikle barışık olmadığı bilinmektedir.Zeka bize mantıklı ve ve geleneksel yollarla hayatın bir sistem olduğunu kabullendirmektedir. Nefis ise zekanın ya da mantığın yapma dediğini bize yaptırmakla insanın iki kişiliği olan zeka ve nefsin çatışmasına meydan vermektedir. Zeki ASLAN                                                                                                                          
C.9:Akıl ve ruh genlerinin galip gelmesi için insanların iyi bir eğitim alması, içinde bulunduğu toplumda ahlaki değerlerin gelişmiş olması vb. gerekir.Bunun yanında insanı sanal dünyasını kontrol altına almasıda kolay değildir. Aytekin DAŞBURUN
C.9:Burada soruyu cevaplamadan önce belirmem gereken bir şey insan bedenen kesinlikle doğanın bir parçasıdır ama ruhen veya düşünsel olarak bence değil çünkü bügün bir hayvana baktığında doğayla uyumlu yaşayabiliyor veya doğada vahşileşebiyor yani demek istediğim insanın hayvani özellikleri doğanın parçası beyi ve duyguları değil.Celal EŞSİZ