Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

LIV SORU:Zihinsel sindirim var mı ? Varsa Zihnimiz ne yiyip yaşıyor? Zihinsel homeostasis (zihinsel iç denge ) nasıl sağlanıyor?Örneklendiriniz? Sindirim önce bedensel 5 duyu ile başlar (sırasıyla:göz-burun-dokunma-kulak ve tad);sonra ağızla mekanik sindirim devam eder soru-önermesi doğrumudur? Bu günkü insanlarda hangi sindirim daha mükemmel gelişmiştir?


C.54: vardır. Zihnimiz bilgileri sindirip yemektedir. Birey zihinde oluşturduğu algı çevresi ile bilimin ortaya koyduğu gerçek nesne arasında bir köprü kurulur ve bunlar denge durumuna getirilir. Örneğin dünyamı büyük güneş mi büyük önermesinde birey dünyanın büyük olduğunu öne sürebilir. Fakat bilimselliğin ortaya koyduğu hakikat güneşin dünyadan çok daha büyük olduğu gerçeği bireyin zihnindeki bilgiyi değiştirmesini sağlayabilir.Sindirim gözlerlerin dikkatle bakması sonucu başlar, koklamak, temas etmek ve işitmek duyularının birlikte çalışması sonucu sindirim olayı gerçekleşir.

Günümüz insanı en kolay sindirim olan mekanik sindirimi gerçekleştirmektedir. Çünkü var olan sistem bireyin zihinsel sindiriminin gelişmesinden çok mekanik sindirimin gelişmesini tetikliyor.Abdulkadir SÜRÜCÜ

C.54:duyu organlarımızla algıladığımız gerçekçi temellere oturduğumuz gerçekleri zihnimizde sindiririz. Algılayıp ama doğruluğuna inanmadığımız ve zorunlu nedenlerden dolayı kabul ettiğimiz gerçek dışı olayları da  bazen sindirmek zorunda kalırız. ALİ ATEŞ

C.54:gelişmek için zihinsel sindirim vardır.zihinde özümseme ve uyumsama vardır.bu kişinin önceki bilgileriyle uyuşuyorsa kişi bunu kabul eder.Ümit ARAT

C.54:bana göre zihinsel sindirim vardır. İnsan zihni akılla aklın yaptıklarıyla beslenir. Sağlıklı bir zihin sindirimi akıl ve aklın mantılı tercihleriyle olur. Ömer kurt

C.54: Zihin bilgi ile donatılınca doyar. Dolayısıyla zihinsel sindirimden bahsetmek mümkün. Günümüz insanları cinsel sindirime önem vermektedirler. (Nesim SÜRER)

C.54: evet doğrudur sindirim ağızda başlar.ama günümüzde insanların mide sindiritmi yerine düşünceleri hızla sindiren beyin sindirim sistemi gelişmiştir. . HÜSEYİN KÖYSU

C.54: Var. Düşüncelerle yaşıyor . bazı düşünceleri özümseyip kabullenerek gereksiz olanları  atarak zihinde dengeyi sağlarlar. Önerme doğrudur. Ağızla mekanik sindirim gelişmiştir Gülen Karakuzulu

C.54: Var . düşüncelerle besleniyor.  Faydalı düşünceler özümsenerek faydasız olmayanlar ise ikinci plana atılarak  denge sağlanır. Önerme doğrudur. Mide sindirimi daha gelişmiştir.

Naciye Develer

C.54:Bu günkü insanlarda hangi sindirim daha mükemmel gelişmiştir? Vardır. Çevresiyle etkileştikçe oluşturduğu bilişsel yapılarla yaşıyor. Doğrudur. Sindirim ilk başta beş duyu organıyla alınır. Daha sonra pratik olarak gerçekleşir. Bu günkü insanlar da bir birini yeme sindirimi mükemmel olarak gerçekleşmiştir.(Kamuran Anar)

C.54:Bana sorarsanız  günümüz dünyasında şu manada bir zihinsel sindirim söz konusudur; insanları kullanarak kendi manfaatleri için  kullanan ve bu uğurda zekice planlar yapıp insanlığa büyük zarar veren gerçekler söz konusudur.(Sinan GÜNEŞ)

C.54:Zihinsel sindirim vardır.Her gün on binlerce duyum alıyoruz,bunlar beynimizin belirli merkezlerini uyarıyor ve beyin bunları ileride kullanmak üzere depoluyor(sindiriyor).Bu depolanan bilgilerin bazılarını beynimiz siliyor(unutma),böylelikle iç dengemizi sağlayabiliyoruz.Beynimizde yeni bilgiler için yer açılmış oluyor.Bu önerme doğru.En kolay öğrenme 5 duyu ile algıladıklarımızın öğrenilmesidir,bunlar zor unutulurlar.Günümüzde medya kulağımıza ve gözümüze daha çok hitap ettiğinden bu iki duyumuz zihinsel sindirimde daha öndedirler. (Emrah ERTÜRK)

C.54: zihin geçmişte gördüğü bir takım olayları sindirebilme yeteneğine sahiptir. Zihin yeni gelişmelerle birlikte gelişir ve büyür ve bunlarla beslenir. Örneğin: Geçmişte başına gelmiş bir olayı yeni durumlara aktarabilme.Sindirim her şeyden önce gözle başlar ve diğer duyu organlarıyla devam eder. Örneğin: Bir yemeğin yenebileceğini dış görünüşüne bakarak yoklarız. Daha sonra diğer duyu organlarına başvurunuz.Günümüz insanı daha çok karnını doyurmak için yemek yer hale gelmiştir. Bu da yemeğin insanlar için öneminin sadece bir zorunluluk olduğu sonucunu doğurmaktadır. (E.Altun)

C.54: Vardır. İlim, bilim ve bilgileri yiyor ve yaşıyor.Örnek: İnsanın  , neci olduğu ve nereye gideceğini ve bunlar arasındaki bağlantı ve bağı kurar. Bedensel sindirimi olarak evet. [Mehmet Şahin]

C.54:ağızda sindirim başlar.ama sindirimin başladığı yer ve bittiği yer beynin sinyalleridir. ÖZER ESATOĞLU

C.54:Zihinsel sindirim vardır ve zihin düşünme ve bilgiyle kendisini beslemektedir. Zihinsel iç denge karşıt olan iki kavramın karşılaştığı durumlarda zihinsel dengenin bozulmasıyla zihinsel denge bu iki karşıt kavramın benzer yönleri veya zıt yönleriyle zihin kendisini bu iki duruma adapte etmekte adapteden sonra bunları kendisinin anlayacağı bir şekilde dengesini sağlamaktadır.Bugünkü insanlarda tüm bu sindirim.   HÜSEYİN YARDIM

C.54:bana göre zihinsel sindirim vardır. İnsan zihni akılla aklın yaptıklarıyla beslenir. Sağlıklı bir zihin sindirimi akıl ve aklın mantılı tercihleriyle olur. DERYA TOPDEMİR

C.54:DOĞRUDUR.HER KABLONUN UCUNDA BİR HİS VARDIR. (KADİR TAŞ)

C.54:Bedensel sindirim beş duyu organıyla başlar doğrudur.Zihinsel sindirim isteyen beyin ile yapılır bilgileri öğrenmeleri düşünmeleri yiyip yaşıyor zihinsel sindirim daha çok gelişmiştir.Şükran DURMAZ

C.54: Evet bedensel sindirimin oluş sıralaması doğrudur. Zihinsel sindirim için akıl ve nefsin belirli bir ölçüde düzeltilmesi (Eğitilmesi) gereklidir. Günümüzde zihinsel sindirmede başvurduğumuz organ nefis ve zekâdır. Akıl arka planda kalıyor. (BURHAN YAVUZ)

C.54:bence zihinsel sindirim vardır ve bilgi yiyerek yaşıyor. Ancak bugünkü insanlarda besin sindirimi daha çok gelişmiştir.

Fatih DANIŞMAN

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihin bilgi ve mantık ile beslenir. İç denge bilgi-mantık-özümseme üç leminde sağlanır.Sindirim şekilleri farklıdır. Zihinsel sindirimin 5 duyu ile başladığı kabul edilebilir. Bugün ki insanlarda iletişim daha çok ilerlediğinden göz ve kulak iletişimi ön plandadır.Ayşe İNCE

C.54:Zihinsel sindirim vardır.  Çünkü zihin okunanlarla yaşananlarla beslenir ve bunarlı zamanı gelince kullanarak sindirmiş olur.        Seda YAZLIK

C.54: Zihinsel sindirimde zihnimizin besin kaynağı bilgidir. duyu organlarımızla edindiğimiz duyumları algılar ve zihnimizde yer ettiririz. Böylece zihnimiz bunlarla beslenip yaşamını sürdürür. Bunlara takiben mekanik sindirim başlar ki bu da bedensel ihtiyaçlarımız karşılar. Bugün mekanik sindirim daha çok gelişmiştir. Belgin ÖZALP

C.54: Vardır. İlim, bilim ve bilgileri yiyor ve yaşıyor.Bunlar arasındaki gerçek bağla sağlıyor.Örnek: İnsanın nereden geldiğini , neci olduğu ve nereye gideceğini ve bunlar arasındaki bağlantı ve bağı kurar. Bedensel sindirimi olarak evet. EyüpYILDIRAK

C.54:zihinsel sindirim vardır zihnimiz  yaşantılar sonucunda elde edilen deneyimlerle  kendini doyurur .  ilk sindirim gözle  başla gözlerimizle önce   seçeriz bu nedir bana uygunmudur  teşhisini gözlemleyerek yani gözlerimizle hallederiz EMİRHAN  ACAR

C.54:Evet zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz gözle gördüğüyle, kulakla duyduğuyla,, burnuyla kokladığıyla, diliyle tattığıyla, derisiyle dokunduğuyla beslenir. Zihinsel hemostasis(zihinsel iç denge ) zihin beş duyu organıyla artıpı bir duyuyu kendinde var olanlarla karşılaştırır. Eğer daha önce benzer bir şey varsa sorun yaşanılmaz. Ama daha önce zihinde bir şey yoksa zihin ya bunu kabul eder yada reddeder. Evet sindirim önce bedensel 5 duyu ile başlar.  Ve ağızla mekanik sindirim devam eder. Bu günkü insanlar maalesef  yemek için yaşıyorlar. Yaşamak için yemiyorlar. EMRE ÇOBAN

C.54:Zihinsel sindirim, zihne gelen bir bilginin zihinde tam olarak anlamlandırılması,işlevselleştirilmesidir.Zihin yeni gelen bilgilerle sürekli beslenir ve kullanmadığı bilgileri unutarak boşaltım sistemini kullanır. (B.KARAŞ)

Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz yaşadıklarımızla, okuduklarımız dinlediklerimizle.. beslenir zihinsel sindirim metabolik sindirime göre daha gelişmiştir. Metabolik sindirim geride posa bırakırken zihinsel olarak geride yalnız getiriler kalır . yani düşüncenin dışkısı yoktur. KENAN ÖZCAN

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz bilgi ile besleniyor. Bugünkü insanlarda zihinsel daha çok gelişmiştir. (İhsan  GİZLENÇ)

C.54: Evet vardır.Zihnimiz beynimize giren düşünceleri yiyerek yaşıyor.Duygu,düşünce ve hislerin yapılanmasıyla zihinsel denge sağlanıyor.Bence zihinsel sindirim mükemmeldir çünkü sonsuzdur.Oysa bedensel sindirim sistemi bellidir ve değişmezdir.(NÜKHET DAYSAL)

C.54: Bu soruda alanı fen olanlar benden daha isabetli fikirler ileri sürerler. VOLKAN TÜRKMENOĞLU

C.54: Evet vardır. Zihnimiz düşüncelerimizi yiyip yaşıyor. Zihinsel denge bedensel ve çevresel güçle sağlanıyor. Mekanik sindirim ağızda başladığı önermesi doğrudur. Bu günkü insanlarda göz sindirimi gelişmiştir. Fatma Gedikoğlu

C.54: Var.Bilgi.bilgi, karmaşa, denge….. Cengiz ÖZHAN 

C.54: Vardır.Daha kolay yaşama çabasındaysa;zorunlu olduğu şeyleri yer.Kendi zihnimizle çakışmayacak zihinsel sindirim söz konusu olduğunda.Sibel AZİZOĞLU

C.54:Zihinsel sindirimden söz etmek mümkündür.Öğrenilen bilgilerin özümsenmesi gerçek hayatla bağlantı kurulması ve uygulanmasıdır.Zihinsel denge bilgilerin özümsenmesidir.İlk defa öğrenilen bilgilerin farklı yollarla öğrenilmesidir.Bugün insanlarda besin sindirimi daha mükemmelleşmiştir.Aç olan insanın zihinsel sindiriminden söz edilemez. (f.ağgün)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Bu da bilginin işlenmesi ve tüketilmesidir. İlk önce beş duyu organıyla başlar ve daha sonra beyinde bilgi işlenir. (Özcan ÖZCAN) 

C.54: Kontrolsüz güç ve sınırız hürriyet gibi  sınırsız baskı ve kısıtlanmada çevresine kanser yayan bir beden gibidir.Çünkü hiçbir zaman tatmin olmaz.Sınırsız baskı da baskıyı yapana zarar verecek şekilde geri döner. (B.KARAŞ)

C.54: Vardır. İlim, bilim ve bilgileri yiyor ve yaşıyor.Örnek: İnsanın  , neci olduğu ve nereye gideceğini ve bunlar arasındaki bağlantı ve bağı kurar. Bedensel sindirimi olarak evet. yunus gencel

C.54:Evet zihinsel sindirim vardır etrafımızdaki uyarıcılara karşı tıpkı beş duyu organımızla varlıkları sindirdiğimiz gibi alıp sindirerek  önemine göre tepkilerde bulunmaktayız. Fakat unutmamak gerekir ki beynin sindiremediği şeylere karşı verdiği tepki çok daha farklıdır. Abdurrahman Yılmaz  

C.54: Zihinsel sindirim vardır sindirimi bir şeyi alıp yararlı hale getirmek olarak algılarsak beyinde kendisine sürekli gelen bilgileri yoklar işine nasıl yarar ona göre biçim verir hele hele bu bilginin tadı hoşuna giderse…sindirim önce 5 duyu organı ile başlar sindireceğin nesnenin öncelikle kokusu biçimi görüntüsü egomuzu tatmin edici olmalıdır eğer tatminkârsak sonra mekanik sindirime geçeriz.(M.ŞAHİN) 

C.54: Zihinsel sindirim vardır. Ve insanoğlu dünyada görüp, yaşadığı her şeyle zihnini beslemektedir. Zihinsel iç denge ise insanoğlunun karşılaşmış oldukları iki olumsuz durum karşısında bu iki birbirine ters olan kavramlar arasında bir ortak nokta bularak bu iki kavramı anlamaya çalışarak zihinsel iç dengeyi kurmaktadır. Evet doğru bir önermedir ve ilk mekanik sindirim insanın her şeyi algılamak için kullandığı gözleridir. MAKSUT SAYÇİÇEK

C.54: Eğer zihinsel sindirim olmasaydı insanlar yaşadıkları olayların etkisinden çıkamazlardı. Zihinsel denge kötü olayları unutarak, olağan üstü olayları da basitleştirerek sağlanmaktadır. zihinsel sindirim daha gelişmiştir. Çünkü bilimsel olarak insan beyni büyümekte vücut ise küçülmektedir. Fatma KOYUNCU

C.54: Vardır. Geçmişin zihinlerini yiyip gelecekte de yiyeceği zihinleri arıyor. Anladığım kadarıyla bugün insanlarda en gelişkin sindirim sistemi zihinsel sindirimdir. Vicdan, kalp, ahlak denilen bütün olgular iflas ettirilmeye çalışılmış ve zihne bindirme yapılmıştır. İnsan sadece zihinden oluşan bir varlık değil ki, onda vicdan ve kalp gözü de vardır. Bence ikisinin paralel gelişimi daha makuldür. (Özkan güçin) 

C.54: Zihinsel sindirim kesinlikle vardır. Zihnimiz bilgi yiyip içmektedir.Metin KUZU 

C.54: Zihinde yeni olgulara yer açıldığı gibi eski bilgiyi, olguyu unutma eyleminde  vardır. (Semra SÜPHANDAĞI) 

C.54: Evet zihinsel sindirim vardır.zihnimiz gereksiz düşünceleri boşaltıp bunların yerine yeni düşünceler alarak yaşamaktadır.zihinsel denge boş düşüncelerin atılmasıyla sağlanır.evet 5 duyuyla sağlanır bunlar olamadan öğrenme gerçekleşmez.bugünkü insanlar en çok göz kulak sindirimi mükemmel gelişmiştir. (Yüksel ERİBOL)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz dışardan aldığımız algıları ve kendi içimizde oluşturduğumuz düşünce ve fikirleri yiyip yaşıyor. Zihinsel iç denge gerekli bilgilerin daha sonra kullanılmak üzere kodlanıp saklanması ve  gereksiz bilgilerin ise silinmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Eğer zihne giren her bilgi zihinde saklanırsa zihnin iç dengesi bozulurdu. Ancak gereksiz bilgiler silinerek bu denge sağlanmaktadır. Aslında sindirimdeki 5 duyu o kadarda önemsenmemektedir. Amaç sadece doymaktır ve burada da ağızla mekanik gelişme ön plandadır. Bunun büyük bir nedeni gelişen toplumsal koşulların hızlı yaşam tarzını dayatması ve sonucunda fast-food denilen yemek alışkanlığının ortaya çıkmasıdır. Ünlü bir filozofun “Ben yemek için yaşamıyorum, yaşamak için yiyorum.” Lafı çok güzel ve uygulanması gereken bir prensiptir. Ancak insanlar yemek için yaşıyorlar. (Ferhat ÇEPER)

C.54:her organın besine ihtiyacı olduğu gibi zihnin de besine ihtiyacı vardır. Ve alınan her besin sindiriliyorsa zihnin aldığı besinler de sindirilir. Zihnin azığı düşüncelerdir,fikirleridir. Kişi çevresindekileri inceler.onları kendince yorumlar,yorumlarını zihnide bulunan tabiri caizse kitaplığa yerleştirir . böylece bir dengeye kavuşur.Bilgini öne geçtiği bu çağda en çok zihinsel sindirim gelişmiştir. (Ümran ARVAS)

C.54:İnsanlarda bu durum değişiklik gösterir.her insanın sindirimi farklıdır.bana görme yeter ama bir başkasına beş duyu da yetmez.şimdi biz bunu yaşıyoruz.metabolizma çaresiz duyu organları yetmiyor. (Sevil GÜLEŞÇE)

C.54:Öncelikle bugünkü insanlarda gerçek sindirim daha çok gelişmiştir.Onu da daha çok mideleri yaptığı için fazla çaba harcamalarına gerek yoktur.Dolayısı ile bugünün insanları zihinsel olarak hiçbir şey sindirememektedir.Üretilen fikirleri tasarıları,düşünceleri hiçbir şekilde sindirmek bugünün insanlarınca ve toplumumuzca gerçekleşememektedir.Zihinsel sindirim her türlü fikri anladığımız zaman kavrayabildiğimiz zaman gerçekleşir.Zihin dışarıdan aldığı duyusal bilgiyi kendi içerisinde sindirim ve kendi bünyesine alıp ondan yeni fikirler üretir. (Emine TİMUR)

C.54:Zihnimize her gün bir sürü bilgi takılıyor. İşimize yarayacak olanları sindiriyoruz. Yaramayanları dışarı atıyoruz. Zihnimizin benzini bilgidir. Dışardan gelen bilgi bizim önceki bilgimizle çelişiyorsa bir süre sonra mutlaka dengenin sağlanması gerekir. Yoksa zihinsel bunalım ortaya çıkar. Sindirim önce gözle başlar önermesi doğru ama bilim çevrelerince pekte kabul görecek gibi görünmüyor. Bugün insanlarda  göz sindirimi daha çok gelişmiş.  (Nazlı Gül KUBBA)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Gördüğümüz şeylerin algılamaları zihinsel sindirimden geçiyor. Gördüğümüz, algıladığımız şeyler gözle sindirilip zihinde de sindirimi tamamlanınca denge(homeostasis) olur. Ama sindirim olmadığı zaman dengesizlik oluşur. Artık beş duyu ile başlayan sindirim önermesi doğru değildir. Çünkü az önce anlattığım gibi zihnimizi de sindirim işine katıyoruz. (Derya KANDEMİR)

 

C.54: Bazı şeyler zihnimiz tarafından içselleştirilebilir. Zihnimizin iyi çalışabilmesi için glikoza ihtiyacı vardır. Zihinde var olan loplar  vücudumuzu yönetiyor. Sağ lop, sol lop , ön lop arka lop arasında görev paylaşımı örneklendirir denge böyle sağlanır. İnsanlar gözüne kestirdikleri şeyleri kapma peşindeler. Güçlü olan zayıfı sindiriyor.(yutuyor misali) (Veysel KACAR)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Bu fikirlerin, düşüncelerin zihinde nitelik kazanmasıyla meydana gelir. Zihinsel sindirim daha mükemmel gelişmiştir. Çünkü bu düşünce veya fikir üzerinde tekrar tekrar sindirim yapılabilir.   .(Tuba Seda RONAER)

C.54:Var. Zihin yaşadıkları ve edindiği bilgilerle ürettiklerini, faydalı bir  sonuca bağlarsa; bu durumdan zihinsel bir tatminlik kazanacak ve asla gözle göremeyeceğimiz o zihinsel sindirim gerçekleşecektir (Aslıhan KESİCİ)

C.54:Doğrudur bugün insanlarda göz ve burun sindirimi başlamıştır. (Mehmet Hüznü AKKURT)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimize duyu organları aracılığıyla gelen her algı zihinde belirli aşamalardan geçirilip ya sindirilip depolanıyor ya da sindirilmeyip kayboluyor. Zihnimiz ürettiğimiz, yorumladığımız fikir ve düşüncelerle yaşıyor. Bugünkü insanlarda ağızda mekanik sindirim daha çok gelişmiştir. İnsanlar için fikirlerden ve düşüncelerden önemli olan şey yemektir. (Sultan YANIK)

C.54: Sindirim önce 5 duyu ile ballar sonra ağızla mekanik sindirim devam eder önermeleri doğru mu? Bugünkü insanlarda hangi sindirim daha gelişmiş zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz uyarıcıları bilgileri yiyen yaşıyor, zihin kendisine gelen iletiyi önce değerlendirir ve tanımaya çalışır, ardından değişiklik yapması gerekiyorsa onları yapar, 5 duyudan kulak sesleri, göz gördüğü yiyer, sindirim zihinde ballar, fiziksel / ağızda biter. Bugünkü insanlarda “beyin yıkama” sindirim sistemi gelişir. (Sevcan ÜLKÜ)

C.54:Zihinsel sindirim vardır elbette. Akla uygun durumlar bilgiler olaylar olgular zihinsel sindirimin yiyecekleridir akla aykırı durulmamlar zihinde patojen etki yapar. Bir dengesizlik oluşur. Bu dengesizlik yeni duruma uyum ile giderilir. Mekanik sindirimin duyu organlarıyla başladığı doğrudur. Fakat insanda zihinsel sindirim daha gelişmiştir. (Özdemir HINIS)

C.54:Zihin gördüklerini yiyiyor duyduklarını içerek besleniyor.akıl ile de sindiriyor. Duyu organları ile zihne alıyor. Bilmiyorum. (Mustafa SOYALP)

C.54:Tabi ki zihinsel bir sindirimde söz konusudur ve bu sindirimin kaynağı bilgi, inanç ve duygulardır. C.54:Bunların bir sindirim dengesi vardır bu da dışardan alınanların içerde var olanlarla örtüşmesiyle veya birbirini tamamlamasıyla gerçekleşir. (Fatma TETİK)

C.54:Vardır. Zihnimiz bilgiyi yiyip sindiriyor. Zihnimizdeki yeni bilgiler ve eski bilgiler örtüşürse denge olur. Bu günkü insanlarda tat duyusu gelişmiştir. (Abdurrahman ZEBEK)

C.54:İnsan beyninin bilgileri alıp yoğurması, buna göre çoğunu beynine kaydetmesi zihinsel sindirime örnek olarak verilebilir. İç denge ise yeni bilginin kodlandıktan sonra eski bilginin geçersiz kalarak beyinden atılmasıyla sağlanabilir. Bu günkü insanlarda mekanik sindirim daha mükemmel bir şekilde gerçekleşmiştir. (Hayrullah Kuşman)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz yaşadıklarımızla, okuduklarımız dinlediklerimizle.. beslenir zihinsel sindirim metabolik sindirime göre daha gelişmiştir. Metabolik sindirim geride posa bırakırken zihinsel olarak geride yalnız getiriler kalır . yani düşüncenin dışkısı yoktur. (Ümmetullah DEMİR)

C.54:Zihinsel sindirim var kulak sesleri burun kokuyu göz gördüğünü deri hissettiğini sindiriyor bugünkü insanlar kafaları sindiriyor (Sultan ERDEM)

C.54:Var.Bilgi.Bazı bilgileri unutarak ya da rüya yoluyla zihinsel denge sağlanmaktadır.Mesela  bir matematiksel formülü unutmamız.Bu önerme doğrudur.Göz ve mide. (Murat ÇİFTÇİ)

C.54:Zihinsel sindirim elbette vardır. insanlar duyularıyla aldığı her şeyi olduğu gibi almaz bunu ilgi ihtiyaç,kültür,değer,nefis,inanç,yetenek, doğrultusunda alıp şekillendiriri-sindiriri- ve bu şekilde beslenir. Bu günkü insanları daha çok mide sindirire ve kötü nefis sindirimi gelişmiştir. (İlhan POLAT)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz yaşadıklarımızla, okuduklarımız dinlediklerimizle.. beslenir zihinsel sindirim metabolik sindirime göre daha gelişmiştir. Metabolik sindirim geride posa bırakırken zihinsel olarak geride yalnız getiriler kalır . yani düşüncenin dışkısı yoktur. (Ahmet Özkan TURHAN)

C.54:zihinsel sindirim var bugün gülcü insanların en önemli besin kaynağı zihindir. (Gencehan EROL)

C.54:günümüz bilim adamlarına göre kök hücreyle yeni insan tipleri oluşturmak mümkün. Ve tabiî ki her işte olduğu gibi bununda siyaseti güdülmekte. İnsanlar neden önce yok etme ve sonra yeniden var etme düşüncesindeler anlam verebilmiş değilim. Sanırım tepede olma düşüncesi Allah’ın da yaptıklarının önüne geçme düşüncesini doğuruyor. (Özlem ARSLANBOĞA)

C.54:Gerekli olduğu kesin ama olanaklımıdır tartışılır. Ancak insanların %2-5 genlerini %95 lik nefis-zeka genlerine galebe edecek bir formül bulunursa , bunu başarabilmemiz mümkündür. Buda bence ancak Kur’an’ın ve islamın hükümlerini yaşayıp-yaşatabilirsek , bunu da başarmamız söz konusu olabilir. Buna örnek asr-ı saadettir. (Nazım ÇOĞALTAY)

C.54:Her gün bir çok şeyle karşılaşıyoruz.Bunları zihnimizde sindirmeseydik halimiz yaman olurdu.Zihnimiz bilgi yiyiyor.Bunlardan hoşuna gidenleri sindiriyor Zihinsel homeostasis zihinde önceleri var olanla sonradan zihnimizin sindirimle aldıkları arasında ilişki kurulduktan sonra zihnin ideal duruma ulaşmasıdır.Örneğin ilk kez bir yakınını kaybeden biri ya da ölümle ilk kez tanışan biri başlangıçta zihinsel bir dengesizlik yaşar.Ancak sonraları ölümün doğal bir şey olduğunu bu durumun başka insanların da başına geldiğini öğrendiğinde zamanla birlikte zihnindeki dengesizliği gidererek zihinsel bir dengeye ulaşır İLHAN ARAR

C.54:Zihinsel sindirimin olabilmesi için önce alt yapının olması gerekir. İnsanlar bu alt yapının olmasından sonra çevreden aldığı uyaranlarla kendi deneyimlerini kıyaslayarak bir iç denge oluşturmaya çalışır. Tam bir denge oluştuktan sonra zihinsel sindirim başlar. Bugün insanlarda daha fazla gelişen sindirim, zihinsel sindirimdir. EŞREF KANAN

C.54:Evet zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz işlenmemiş bilgiyi yiyip yaşar. Zihinsel iç denge; dışarıdan gelen ham bilgileri beynimize alırken bazı değişikliklerle uğrayarak yeni, özgün bir bilgi oluşur. Zihnimiz, beynimizin kabul etmediği bilgileri değiştirir. Zihinde bir dengesizliğin olmasını kabullenemez. Örneğin bazı toplumlarda kültürlerin gerektirdiği bilgilerin dışında hiçbir bilgiyi almak istemez. Zihnimizde sindirim 5 duyu ile başlar, dışar8daki uyarıcıları önce gözlerimizle algılarız, sonra bunlara burun, kulak ve tat gibi duyularımız da katılarak daha da netleşir bu bilgiler. Bu bilgileri bu duyularla alırız, bunları işleriz kendimize mal ederiz, beklide değiştiririz. Daha sonra bu bilgiler zihinde düşünce, fikir halini alarak ağzımızdan çıkan cümlelerle ifade edilir. OSMAN ÇELİK

C.54:Elbette zihinsel sindirim  vardır, çünkü beynimiz her türlü bilgiyi alamaz, hele kişi hasta ise, bunalımda ise bu daha da zor. Çünkü insanlar beyninin fazla karışmasını istemezler, yani zihnin kabul demeyeceği bilgiler, düşünceler vardır. Zihnimiz en önemlisi rahat nefes almak ister, işine gerek olan malumatları alır. Zihinsel denge; insanın önceden sahip olduğu  bilgilerle, bu bilgiler eğer çelişiyorsa zihin bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Zihinde yeniden bir işlem oluşur, zihin dengelenir. SEMİHA EROL

C.54: Evet var.Zihin çevredeki uyarıcılarla besleniyor.Bunları alıp önce özümseme sonra uyumsama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.Uyumsama ile zihinsel denge sağlanır.Evet bu soru önermesi doğrudur.İnsanda en fazla bedensel sindirim sistemi gelişmiştir.   Rukiye DOĞAN

C.54: Zihinsel sindirim  vardır. Zihninin gıdası ise Salih bilgidir. Zihinsel homeostasis, bu gıdayı kalbin tasdik edip, diğer organları harekete geçirmesiyle sağlanır. (ZEYNEP KORUCU)

C.54:Sindirim önce beş duyumuzla başlar önermesi bence doğrudur. Dokunarak, koklayarak, tadarak, görerek ve işiterek algıladığımız şeyleri zihnimizde yapılandırırız. ( Emrah GÜRCAN )

C.54:Evet zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz gözle gördüğüyle, kulakla duyduğuyla,, burnuyla kokladığıyla, diliyle tattığıyla, derisiyle dokunduğuyla beslenir. Zihinsel hemoostasis(zihinsel iç denge ) zihin beş duyu organıyla aracılığıyla bir duyuyu kendinde var olanlarla karşılaştırır. Eğer daha önce benzer bir şey varsa sorun yaşanılmaz. Ama daha önce zihinde bir şey yoksa zihin ya bunu kabul eder yada red eder. Evet sindirim önce bedensel 5 duyu ile başlar.  Ve ağızla mekanik sindirim devam eder. Bu günkü insanlar maalesef  yemek için yaşıyorlar. Yaşamak için yemiyorlar. Mahmut KARA

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihin her düşünceyi sindirmeyebilir. Bazı düşünceler insan zihnine ters düşebilir. İnsanın dışardan zihnine aldığı, yeni düşünceler eğer öncekilerle çelişiyorsa dengesizlik olur. Bir şekilde zihin ya reddeder, ya kabul eder, ya da askıya alır. Bir şekilde denge sağlanır.  (KEZİBE ÖZDEL)

C.54: Zihinsel sindirim konusunu bir nöroloğa sormak lazım herhalde,ancak sanırım böyle bir durum olabilir.Beyinde bilgileri sürekli ilişkilendirerek yaşıyor olabilir. Bu konuda genelleme yapılmamalı diye düşünüyorum.Her kesimde farklı bir sindirim türü gelişmiş olabilir. BELKIS AYDIN    

C.54:Zihnimiz çevreden aldığı uyarıcılarla besleniyor.Zihinsel denge özümleme ve uyumsama faaliyetleriyle sağlanır.Örneğin çocuk zihninde köpek şeması oluşturmuştur.İlk kez koyun gördüğünde onu köpek zanneder.Daha sonra koyun olduğunun ayrımına varır.Tabiki bedensel sindirim  gelişmiştir.zihinsel sindirim deneyim kazanılarak gelişir.     LEYLA KIZILYILDIZ                       

C.54: Bir sınıf öğretmenini aşacak bir soru Kazım KOÇ

C.54:İnsanda sindirimin geliştiği falan yok Hz.Adem nasıl beslenmiş ise şu anda aynı şekilde beslenilmekte. Zihinden kastınız beyin ise bizim yediklerimizi yiyiyor yok eğer zihinden kasıt akıl ise aklın yeri belli değil beyindemi , kalptemi. Zaten akıl soyut bir ifadedir. Ve beslenmesi için dine ihtiyaç vardır. Saadet POLAT

C.54: Zihnimiz sevgi, ibadetin hazzı, saygı …vb. şeylerle beslenir. Sindirimin sistematiği doğru ancak artık insanların göz sindirimi önemli duruma gelmiştir. M.Emin ERDEM

C.54:insan zihninde uyumsama olmasaydı öğrenme gerçekleşmeyecekti buda zihinsel sindirimin olduğunu gösteriyor. Serkan KÖROĞLU

C.54: İnsanlar algıladıklarını zihninde sindirip kullanılır hale getirir. Bu  gün ki insanların midesi daha çok gelişmiştir. Yusuf ATEŞ

C.54:Sindirim sistemimizin temel öğeleri: göz, burun, ağız, mide ve bağırsaktır. Zihnin sindirim sisteminin temel öğeleri de, göz, kulak,burun, ağız ve tenidir.(5 duyu). Bu 5 duyu organından herhangi bir veya bir kaçının birlikte aldığı uyarıcılar, zihnimize ulaşır. Zihin, bu yeni uyarıcıyı tanımaya çalışır. Bunun için, uzun bellekte yer alan eski ve alınmış (kaydedilmiş) bilgilerle karşılaştırarak; yeni uyarıcının, eski bilgilerin birinde var olup olmadığını kontrol eder. Eğer, bir uygunluk görürse, bunu, kısa süreli belleğe alır. Burada, bu bilgiyi enine boyuna denetler. Eğer, davranışlarında bu bilgiyi kullanma sıklığı artarsa; yani tekrarlara yer verirse(ki tekrara yer veriliyorsa, bu, bilginin kullanışlığını gösterir) uzun süreli belleğe alınarak; ana, dökümanlar içerisine alınır.Zihinsel sindirimin iç dengesi, alınan yeni bilgi ile eski bilgilerin karşılaştırıldığı sırada sağlanıyor. Bu esnada zihinde bir dengesizlik olur. Bu dengesizlik, olumsuz değildir. Çünkü, dengesizlik varsa, öğrenme var demektir. Ve bu dengesizlik esnasında, alınan bilginin tüm özellikleri, incelenir. Eğer uygunsa, yeni duruma ayak uydurularak; iç denge oluşturulur. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihin duyu organları yoluyla aldığı verileri yer. Zihinsel homeostasiyi sağlamak için ya yeni bilgileri öncekilere göre şekillendiririz ya yeni bilgiye göre eski bilgiyi değiştirip yeni bilgiyi alırız ya da yeni bilgiyi reddederiz. Sindirim önce duyu organlarında başlar. Burnumuz koklayarak, gözümüz bakarak, elimiz dokunarak yiyeceği kontrol eder ve bunun vücuda uygun olup olmadığı konusundaki bilgileri sindirir. Cahit AYYILDIZ 

C.54:Zihnimizin en güzel ürünü olan düşüncelerimiz,en büyük yemeği olan besin maddeleri ise bana göre yaşanmışlıklar,okuma her alanda okuma,çevremiz ,gezmemiz…vs devam eder zihnimiz önce gözle gördükleriyle sonra kokladıklarıyla dokunduklarıyla ve hissettikleriyle beslenirken bir de en büyük besini olan hayalleriyle göremediklerini tasarlamasıyla beslenir… ve bunlar senaryolarımız olarak ağzımızda sindirilerek konuşmaya dönüşmektedir…Amacımız konuşmak için konuşmak değil söylemek istediğimizi söylemekten geçmelidir bundan dolayı maalesef mekanik sindirimi gelişmemiş pek çok insan var ….konuşmak için konuşan insanlar… Servet AKAY

C.54:Zihinsel sindirim vardır. İnsan gelişimi sırasında insan zihni sürekli bir bilgi akımına uğrar. Bu bilgileri sindirme eğilimine giderek bir gelişim göstermektedir. Zihinsel sindirim duyu organlarıyla önce algılanır sonra sindirilir. Çiğdem BOZDAĞ

C.54:Zihinsel sindirim vardır ve duyu organlarımızla aldıklarımızı yiyip-içiyor. Zihinsel iç denge değerlerimize uygun olarak sağlanıyor. Soru -önermesi doğrudur.  Bugünkü insanda geçmişteki insanda geçmişteki insanlara göre herhangi bir sindirimin daha mükemmel geliştiğini düşünmüyorum. İ.Halil KAYA

C.54:Evet vardır. Nasıl ki insanlar yemek yerken bir hazım sindirim mekanizması çalışıyorsa düşünceler içinde aynı şey söylenebilir. Zihnimiz etraftaki fikirleri görüşleri, algılayıp değerlendirerek kendinde hazmeder. Bu işlemler sonucunda zihin büyür genişler. Zihinsel dengeyi şöyle açıklayalım: örneğin birbirinin benzeri iki meyveyi alalım. Bunların aslında görünüşte aynı olduğunu sanırız fakat üzerlerinde yapılan ayrı ayrı yorumlar sayesinde bunların temel de farklı olduklarını anlarız böylece bir denge oluşur. Bugünkü insanlarda her iki sindirim sistemi de gelişiştir. Bir yandan yaratılışta ki sindirim sistemi verilmişken diğer yanda ise zihinsel sindirim gelişmektedir. Celal EŞSİZ

C.54:Tabi vardır.İnsan zihni bilgi ile yaşar.Zihinsel denge bilginin daha önce varolan bilgilerle örtüşmesiyle olur.Sindirimin o şekil olduğu doğru ama bu günkü insanlar yediklerini hazmetmeden yiyorlar bunu da unutmayalım. M.Can ÖZBAY

C.54:zihin bilim ile besleniyor. Muhittin DEMİR

C.54:Var nasıl ki her besini alamıyorsak her bilgiyi de  zihnimiz sindiremez.eğer her bilgiyi gelişi güzel zihnimize yüklemeye çalışırsak zihin bozukluğu görülür. M.Vasfi YURĞUN

C.54:Evet. Zihnimiz bilgileri yiyip yaşıyor. Evet bu önerme doğrudur. Bugünkü insanlarda zihinsel sindirim daha mükemmel gelişmiştir. . A.Vahap ASLAN

C.54:zihinsel sindirim vardır, zihnimiz bilgileri görüntüleri ve dünyaya dair olan her türlü düşünceyi yiyip yaşıyor.Zihinsel iç denge düşüncelerimizle yaşayışlarımız arasındaki paralellikten iç dengeyi sağlıyor.Sindirimi önce bedensel olduğuna katılıyorum, bugünkü insanlarda kanımca daha çok en kolay olanı yani göz sindirimini gerçekleştiriyor. İsmail AYDOĞDU

C.54:Var. İşe yarar bilgidir. Zihinde bütün öğeler bir düzen içinde çalışır. Yukarıdaki önerme bedensel olarak doğrudur.fakat zihinsel kısmı şöyle işler, bilgiler duyusal kayda duyu organlarıyla alınır. Kısa süreli belleğe geçer oradan da uzun süreli belleğimizde depolanır. Sıracettin ADIGÜZEL

C.54:Zihinsel sindirim kesinlikle vardır. Fakat, insanlar bir şeyler üretmeye çalışırken; ortaya çıkardıkları ürünlerden ne kadar tatmin oldukları ve haz duydukları önemlidir.Yani, zihin sistematiğinde ortaya çıkan işletim sistemi, sonucundan etkilenir ve bu etkilenme biçimi, kendi zihinsel iç dinamiğini olumlu-olumsuz yönde etkiler.  Eğer olumlu yönde etkilenmişse, zihin bir tatminlik duyar ve sağlıklı bir sindirim gerçekleştirir. Aksi durumda, aksi gerçekleşir. (YILMAZ CAN)

C.54:Vardır.Örneğin biz nasıl yiyip içiyorsak zihnimizde dışarıdan birçok şeyi duyularımız aracılığıyla alıyor. Evet doğrudur. Bu günkü insanlarda en çok göz gelişmiştir.  (M.Emin Aras)

C.54:Evet. Yaşadıklarımızı eski bilgileri unutup yeni bilgileri alarak bir zihinsel denge sağlanıyor. Örneğin 10 yıl önce tanıştığımız bir adamın ismini hatırlamaya biliriz. Ama zihinsel sindirim daha gelişmiştir. A.Hekim KUTLUK

C.54:Vardır bilgiyle yaşıyor. Önermesi doğrudur. Zihinsel sindirim . Fuat TANIŞIR

C.54:Zihinsel sindirim vardır. Zihnimiz önceki bilgilerle yeni bilgileri karşılaştırarak, kendine uygun bilgilerle beslenir. İşte zihinsel dengemiz; eski bilgilerle yeni bilgilerin özümsenmesiyle dengelenir. Sindirim önce 5 duyu organla başlar, daha sonra ağızla devam eder. Bence bu günkü insanlarda bütün sindirim sistemleri mükemmel yaratılmış ve hepsinin faklı görevleri olduğu için, herhangi birinin diğerlerinden mükemmel geliştiğini söyleyemeyiz. (Yahya TORİ)

C.54:Vardır.Ve insanda çeşitli düşüncelerin yerleşmesi bu şekilde olmaktadır.bugünkü insanlarda normal besin sindirimi daha çok gelişmiştir.Zeki ASLAN

C.54:Var.Duyularımızla ve sanal dünyamızdaki her şeyi sindirir.Oluşan çelişkileri giderince dengeye ulaşır.Yeni gördüğü bir nesneyi belirli aşamalardan sonra var olan şemalarına yerleştirmesi gibi.Sindirim deki sıralama doğrudur. Aytekin DAŞBURUN

C.54:Evet var. Zihnimiz bilgilerle beslenip yaşıyor. Evet bu önerme doğrudur. Bugünkü insanlarda zihinsel sindirim daha mükemmel gelişmiştir. Mesela bir yemek yerken önce görüntüsüne bakıp bir değerlendirme yaparız. Sonuç pozitif ise sonra yemeye başlarız. Veya bir fikir öne sürüldüğünde önce biraz düşünürüz. Kendi yapımıza uyarsa  bunu kabulleniriz. Hamdullah KUŞMAN