Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


VI.SORU:İnsan neden diğer canlılar kadar;sosyal-sanal-doğal döngülere(dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) verimli bir takson olamıyor?

C.6:  İnsanın fıtrat en sahip olduğu nefis, günlük yaşamında sürekli baskın gelebilmektedir. Buda insanı geriletebiliyor. Fakat Diğer canlılarda nefis olmadığı için daha verimli bir takson olabiliyor.
Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.6:   İnsanoğlu, canlılar arasında yalnızca kendisinde varolan düşünebilme özelliğinden dolayı diğer canlılardan farklı hareket ediyor.Oysa diğer canlılar doğanın kanunlarına ve iç güdülerine göre hareket ediyor.(Yüksel ERİBOL)
C.6:    insanın doğaya hakim olma isteği doğaya zarar verebiliyor.insan doğuştan doğaya karşı aciz bir varlıktır.insan aklını kullanarak doğaya verimli bir hale gelir ÜMİT ARAT
C.6:    Akıl ve zekası sayesinde. Buna bir de açgözlülük eklerseniz doğal döngü diye bir şey kalmaz.   (Nesim SÜRER)
C.6:    İnsan sürekli olarak kendi çıkarlarını düşünür. Bu çıkar ilişkisi insanı sürekli olarak diğer kişileri ve doğayı kendi çıkarları için kullanmayı düşünür bu yüzden insan sosyal ve doğal döngülere diğer canlılar kadar verimli olamıyor.  HÜSEYİN KÖYSU
C.6:     Nefsi olduğu için            Gülen Karakuzulu
C.6:     Nefis sahibi olduğu için Naciye Develer
C.6:     İnsan fıtrat gereği bir takım bilgilerle donatılmış olarak dünyaya gelmektedir. Sürekli bir gelişim ve değişim içerisindedir. Zamanla çevreye uyum sağlayabilmektedir, hayvanlarda bu söz konusu değildir. KAMURAN ANAR
C.6:    Yaratılanların en şereflisi  olan insanlar birbirinden bağımsız yaratıcının kendisine verdiği akıl sayesinde davranmaktadır. Diğer canlılar ise Allah'ın kendilerine verdiği görevi yerine getirmekle mükelleftirler. İnsanoğlu ise bağımsız, tamamen kendi düşünselliğine göre davranmaktadır.Yani herkesin bireyselliği söz konusu  olduğundan verimli bir takson sağlayamıyor.(sinan GÜNEŞ)
C.6:    İnsan düşünebilen tek canlıdır.Tüm hareketlerinde kendi çıkarlarını,ailesinin çıkarlarını düşünür.Bazen bu çıkarlarını her şeyin  üstünde görür,bu yüzden a sosyal olan davranışlar gösterebilir.hayvanların davranışları ise iç güdüseldir.Çıkar gözetmeden toplumları içinde kendilerine has sosyal bir yaşantı sürdürürler. (Emrah ERTÜRK)
C.6:    İnsan yaratılış itibariyle sosyal bir varlık olmasına karşın çevresindeki olup biten olaylar nedeniyle sosyalliğini kaybeder duruma gelmiştir. (E.Altun)
C.6:    İnsana verilen akıl cihetiyle ve cüz-i iradesiyle insan her türlü kötülüğü ve iyiliği yapabilecek bir kapasitededir. Bu nedenle diğer canlılardan farklıdır  [Mehmet Şahin]
C.6:    insan diğer canlılar kadar doğal olamaz .çünkü insan dünyasında kurallar ve ahlak vardır.dolayısıyla bu çerçevede düşüncelerini yönlendirir.diğer camlılar  özgürdür. ÖZER ESATOĞLU
C.6:    Diğer canlılar irade sahibi olmadıklarından kendilerinin hareket ve yaşam döngüleri sınırlıdır.     Ancak insan irade sahibi olduğundan onlar gibi aynı ve tekdüze değil içinde bulunduğu şartlara ve konuma göre değiştiğinden her insan farklı yönlere eğilim göstermekte buda insanın diğer canlılar kadar anlaşamamasına neden olmaktadır.
HÜSEYİN YARDIM
C.6:    Orijinal ve gerçekçi bilgiler üretilmediği sürece yada zihinde orijinal bilgiler üretilmediği sürece insan diğer canlılar kadar verimli takson olamaz.(ALİ ATEŞ)
C.6:    insanoğlu nefsine hakim olamayan , tükenmek üzere olan kaynakları beraber ortak olarak kullanmak yerine herkes kendi çıkarları için , kendi nefsine hakim olamadan kaynakların tek sahibi olmak için savaşmaktadır. Buda insanoğlunu diğer canlılardan farklı kılmaktadır. Hayvanlar sadece hayatta kalmak için başka hayvanları öldürürken bugün insanlar zevk içinde canlıları öldürebilmektedirler.(ALİ ATEŞ)
C.6:  İNSAN HENÜZ KENDİNİ DOYURABİLMİŞ DEĞİL.NE ZAMAN DOYARSA Kİ BU MÜMKÜN DEĞİL BU YÜZDEN BİR TAKSON OLAMAZ.(KADİR TAŞ)
C.6:   İnsanoğlu diğer canlılara oranla üstün bir akıl gücüyle donatılmış,bu üstünlük vasıtasıyla,doğayı ve diğer insanları denetimi altına almak istemiştir.İşte bu noktada da sosyal çevre ve doğanın koruyucusu ve bu döngünün etkili bir üyesi ve toksan olmaktan çok bu döngüyü bireysel çıkarı için,daha zengin bir yaşam için bozmaya çalışan  bu döngünün düşmanı oluvermiştir.
Şükran DURMAZ
C.6:   insandaki nefis insanın çevresine zarar vermesine sebep oluyor.(BURHAN YAVUZ)
C.6:   Doğayla baş edecek  donanımlarla doğmadığı için.
(İhsan GİZLENÇ)                                                                                                                                         
C.6:   İnsanlarda düşünme yeteneği ve irade vardır. Fakat insan dışı diğer canlılarda bu durum söz konusu değildir. Bu yüzden insanlar farklı fark lı etkinliklerde bulunarak diğer canlılardan ayrı olduğunu gösterir..
Fatih DANIŞMAN
C.6:   Hayvan doğanın bir parçasıdır, insan ise doğaya etki eden bir varlıktır
Ayşe İNCE
C.6:   Hayvanlar  ve   bitkiler  insan  hizmetine   sunulmuş    doğaya   uyumlu  varlıklardır.  Yaradılış  itibariyle  insan  doğadan   yararlanmakta  ve   sonuçta   doğaya   zarar  vermektedir.  Gelişen  ve   değişen  teknoloji   ile  bu   zarar   gün  geç tikçe de  artmaktadır. İnsanoğlu  sınırsız  isteme  güdülerine  sahiptir.
Belgin ÖZALP
C.6:   İnsanların nefsi var ve yaşantılarını nefisleri doğrultusunda yönlendirirler. Bazen insanların nefisleri çatışabilir bu da doğal bir döngünün oluşmasını engelliyor. . ÖMER KURT
C.6:   İnsana verilen akıl cihetiyle ve cüz-i iradesiyle insan her türlü kötülüğü ve iyiliği yapabilecek bir kapasitededir. Bu nedenle hayvanlar kadar uyum sağlayamıyor. EyüpYILDIRAK
C.6:   Bunu  insanın irade sahibi oluşluğuyla açıklayabiliriz.  Düşünüp çıkarsal davrandığı için  yani benliğini bencilleştirdiği içindir.  Adem KILIÇ
C.6:   İnsanın fıtrat en sahip olduğu nefis, günlük yaşamında sürekli baskın gelebilmektedir. Buda insanı geriletebiliyor. Fakat Diğer canlılarda nefis olmadığı için daha verimli bir takson olabiliyor.
Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.6:   İnsanların diğer canlılar kadar sosyal, sanal-doğal döngülere verimli yaklaşımını beklenemez. Çünkü insanlardaki nefis buna izin vermez. EMRE ÇOBAN
C.6:   İnsanlar nefsine düşkünleri barındırdığı için doğal döngüye katkı sağlamak bir yana dursun, olabildiğince zarar veriyor, yok ediyor, kendi sonunu hazırlıyor. .(B.KARAŞ)
C.6:   İnsanoğlu, canlılar arasında yalnızca kendisinde varolan düşünebilme özelliğinden dolayı diğer canlılardan farklı hareket ediyor.Oysa diğer canlılar doğanın kanunlarına ve iç güdülerine göre hareket ediyor…. Kenan özcan
C.6:  Doğayla baş edecek  donanımlarla doğmadığı için. (İhsan GİZLENÇ) 
C.6:  Çünkü insanlarda nefis denilen bir kavram var.İnsanlar nefislerine göre hareket ettikleri için böyle bir durum ortaya çıkmıyor(NÜKHET DAYSAL).
C.6:  Çünkü insan düşünen bir varlıktır.
Fatma Gedikoğlu
C.6:  İnsandaki nefsin ve zekanın  baskın olmasından dolayı
Cengiz ÖZHAN
C.6:  Biyolojik açıdan dolayı diğer canlılar kadar sosyal-sanal-doğal döngülü verimli bir taksona sahip olamıyor.Birçok özelliğe sonradan sahip oluyor.Bu yüzden verimli bir taksona sahip olamıyor(f.ağgün) C.6:  insan yapısı gereği doğayı kendine uydurmak zorundadır. Buda insanın doğa içinde erimesine engel olmaktadır. İnsan böylece doğaya zarar ererek doğanın dengesinde hakim konuma gelmektedir. Fakat bununda bir sınırı var. (Özcan ÖZCAN)
C.6:   Çünkü insan bir takım doğal yetilerle dünyaya gelmektedir. Bunların hayvanlardaki gibi içgüdüsel olarak kendi kendine gelişmesi mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki insanlar hayvanlar kadar uyumlu değildir.
Fatma KOYUNCU
C.6:   Çünkü dünyaya geldikleri günden beri kendilerini doğanın bir parçası değil egemeni olarak görmüşlerdir. (HASAN İMRET) 
C.6:   Bence diğer canlılar yani bitki ve hayvanlar, belli bir görev ve sorumluluk içerinde sanki bir amaca hizmet edercesine yaşadıkları için bu sayılan döngülerin çarklarının dönmesini sağlıyorlar.    Bana göre bu görev ve sorumluluklar insana genetik olarak doğuştan kodlanmamıştır veya insanın çok değişken bir varlık olmasından dolayı bir türlü bu döngülere ayak uyduramamasıdır.(Özkan Güçin)
C.6:   fıtratı itibariyle insanın hayati fonksiyonunu sürdürebilmesi için bir çalışma zarureti vardır. Rekabet vahşi hayvanlara mahsustur. Rekabet insanı kine götürür ve ahlakından  arındırarak vahşileştirir. Abdurrahman Yılmaz
C.6:  İnsanların nefsi var ve yaşantılarını nefisleri doğrultusunda yönlendirirler. Bazen insanların nefisleri çatışabilir bu da doğal bir döngünün oluşmasını engelliyor. (Sibel AZİZOĞLU)
C.6:   Zaten sorunda burada yatmaktadır insanoğlu kadar doğal döngüye zara veren bir canlı türü yoktur bu da insanların zeki olmasından kaynaklansa gerek. .(M.ŞAHİN)
C.6:   Hayvanlar doğası gereği yaratıcının vermiş olduğu yönelimlere göre içgüdüsel olarak hareket ettiği için dünyada böyle bir döngü içinde yaşamaktadırlar. Ama insanlar fıtratları ve yaratıcının onlara vermiş olduğu aklın ürünü nedeniyle fıtratın emirleri doğrultusunda ve kendindeki ben merkezciliğin etkisiyle sosyal döngü de verimli bir takson oluşturamamaktadır. 
MAKSUT SAYÇİÇEK
C.6:  İnsan sahip olduğu, düşünsel,duygusal ve ahlaki potansiyellerini harekete geçirmediği sürece diğer canlılar kadar verimli bir toksin olamaz.
Abdurrahman Yılmaz
C.6:  insanoğlu nefsine hakim olamayan , tükenmek üzere olan kaynakları beraber ortak olarak kullanmak yerine herkes kendi çıkarları için , kendi nefsine hakim olamadan kaynakların tek sahibi olmak için savaşmaktadır. Buda insanoğlunu diğer canlılardan farklı kılmaktadır. Hayvanlar sadece hayatta kalmak için başka hayvanları öldürürken bugün insanlar zevk içinde canlıları öldürebilmektedirler Cevap:Çünkü hayvanlarda içgüdü vardır.ve bir türün bütün bireylerinde aynı veya benzer olaylara karşı aynı tepki söz konusudur.yani farklılık ya yok yada çok azdır;oysa insanlarda öğrenme vardır,çevreyi kendine göre yorumlama ve kendine göre düzenleme vardır. Bu nedenle her birey çevreyi farklı olarak yorumluyor. Bazen bu yorumlamalar birbiriyle çatışıyor. Bu da sosyal döngülerin problemli olmasına neden oluyor.yine insan yaratılışı itibariyle aklını ve zekasını kullanmakla sorumludur. Diğer canlılar gibi dünyaya gelir gelmez bazı davranışları bilmez.mesela hayvanlar doğduktan çok kısa bir süre sonra yürüyebilmekte yiyeceğini bulabilmekte.oysa insanın böyle bir özelliği yok bu da onun önce bazı deneme yanılmalardan geçmesinin bazı yaralar almasını bazen düşmesini gerektiriyor. Bu da onun doğal döngülere diğer canlılar kadar çabuk uyumunu zorlaştırıyor. (Ümran ARVAS)
C.6:  Belki de insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğinde budur.Bu yüzden insan bu döngülere verimli bir tak son olamıyor. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.6:  çünkü insanda irade vardır.insan bu iradeyi dilediği gibi kullandığı için bunun olumsuz şekilde kullanımı insanın uyum sorununu ortaya çıkarıyor.örneğin kıskançlık,kin vb..  (Tuncay DEMİRADAM)
C.6:  Doğada yaşayan canlılar sosyal olmak zorundadırlar. tek başlarına yaşamaları pek mümkün değildir. Grup halinde yaşayan canlılar arasında bir lider vardır ve ırkını tehlikeye karşı koruyup soyunu devam ettiriri.Örneğin arılar yalnız yaşayamaz.Oysa insan yalnız başına da yaşamını sürdürebilir.Çünkü insan tek başına düşüne bilir,üretebilir.Zeki olduğundan doğaya kolayca uyum sağlayabilir. (Emine TİMUR)
C.6:  İnsan düşünen bir varlıktır.Kalıplaşmış düşünce,değer ve normlara sahiptir.Bunları değiştirmek insan için zor bir olaydır.Bu nedenle sosyal , sanal-doğal döngülere verimli uyum sağlayamayabilir.Hayvanlar akıllı olmadıkları ,düşünemedikleri , ayırt etme güçleri olmadığı için sosyal-sanal –doğal döngülere verimli bir şekilde uyum sağlayabilirler. (Nazlı Gül KUBBA)
İnsan yaratılış itibari ile diğer canlılardan farklıdır.insanlar arasında belli bir rekabet kibir ve haset vardır.bu tip şeytani dürtüler olduğu sürece insanların verimli bir takson oluşturması mümkün değildir. (Serdar DEMİR)
C.6:  Bildiğimiz gibi insanlar, hiçbir şekilde tek başlarına yaşayamazlar ama doğadaki diğer canlılar öyle değillerdir. İnsanlarda bulunan tüm özelliklerin diğer canlılarda olmadığını çok iyi biliyoruz. Bazı hayvanlar içgüdüsel olarak, doğum öncesinden şifrelenmiş kodlanmalarla yaşamlarını devam ettirirler. İnsanlarda, böyle bir kodlanma olmadığı için İNSANLAR sosyal- sanal-doğal döngülere verimli bir takson olamıyor. (Derya KANDEMİR)
C.6:  Belki de insanların iyi-kötü, gerçek-sanal kavramlarına fazla kafa yordukları için doğal döngü içerisinde kendilerini kaybediyorlar.Ve ne yapacaklarına karar veremiyorlar. (Veysel KACAR)
C.6:  Çünkü insan, sosyal ilişkilerinde hayvan kadar cesaretli yaklaşamıyor. Karşı         taraftan alınacak tepki, karşı tarafa olan güvensizlik ve bencil düşünmesinin doğurduğu kaygı ve korkudan dolayı, yalnızlığı tercih ediyor. (Aslıhan KESİCİ)
C.6:  Hayvanlar herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan doğaya adapte olabilecek bir programlama sistemiyle geliyorlar.ama insan eğitilmediği sürece  doğayla adapte olma sürecinde verimli olamaz.  (Mehmet Hüznü AKKURT)
C.6:  İnsan, hayvan kadar klasik bir konumlanmaya kolay bir şekilde tabii olarak bir varlık değildir. İnsandaki sorgulama, eleştirme vb. yetkiler onun var olan döngülere uyum sağlamasını engelliyor (Sevcan ÜLKÜ)
C.6:   Çünkü diğer canlılar yaratılıştan birbirleri ile birlikte yaşamaya programlanmışlardır. Doğa kurallarına uygun olarak yaşamayı bilirler. Ancak insanlar toplumsal olarak kendi ırkları ile yaşamayı sonradan öğreniyor. Bu da diğer canlılar gibi bir takson oluşturmaya elverişli bir ortam hazırlanamıyor.(Mustafa SOYALP)
C.6:  Aslında insanlar isteseler doğaya çok güzel uyum sağlar. Ancak insanlar hayvanlar gibi uyum sağlamak yerine doğaya egemen yani hâkim olmak istiyorlar.
C.6: Bu uyum sağlansaydı çok güzel olurdu her halde. (Abdurrahman ZEBEK)
C.6:  Çünkü hayvanların yaratılışları gereği doğaya, doğadaki olay ve canlılara karşı doğal bir savunma mekanizmaları, doğal bir tepki örüntüleri vardır(Hayrullah Kuşman)
C.6:  İnsanoğlu, canlılar arasında yalnızca kendisinde varolan düşünebilme özelliğinden dolayı diğer canlılardan farklı hareket ediyor.Oysa diğer canlılar doğanın kanunlarına ve iç güdülerine göre hareket ediyor. (Ümmetullah DEMİR)
C.6:  Diğer canlılarda olmayan insanda olan kavram yüzünden olsa gerek yani NEFİS  (Sultan ERDEM)
C.6:  İhtirasları yüzünden.Elindekiyle yetinmiyor. (Murat ÇİFTÇİ)
Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyor. Yaratıcı onları bu şekilde yaratmış ve yaptıklarından sorumlu değiller. İnsanlar düşünüp karar veriyorlar ve bundan dolayı hareketlerinden sorumlular. İnsanlık işine geldiği gibi davranıyor bunun için uyum sağlamada sorun yaşıyor demeyelim ama öyle istiyor. (İlhan POLAT)
C.6:  İnsandaki zeka-nefis (% 95 gen)akıl ve ruha (% 2-5  gen) galip olursa ve ahlaki yönden iyi yetiştirilmemişse doğal döngüye bırakın verimliliği aksine patojen bir etki yapar.Hayvan fıtri yaratılışı itibariyle doğaya uyumlu şekilde yaratılmış.Vazifesini yapmak kendisine yeterli zevki verdiği gibi bu vazife doğayla tam bir uyum içerisindedir.Örneğin arı dünyaya gelir gelmez adeta başka bir alemde talim görmüş gibi vazifesini mükemmel yapar. İnsan da yaratılış gayesine uygun hareket ederse doğayla mutual bir yaşam gerçekleştirebilir.(Barış KOCABEY)
C.6:   Diğer canlılar sadece yaradılış amacına veya doğanın öngördüğü göreve  göre yaşar. İnsan ise akıl ve akıl ile birlikte gelen düşünme ve yeni bir şeyler ortaya koyabilme, keşfetme gücü sayesinde varoluş amacının dışına çıkabilmekte ya da içine girebilmektedir. İnsan aklın dışında ruh ve nefisin etkisindedir bu yüzden keşiflerini döngülerin yararına kullanabileceği gibi onları yok etmek içinde kullanabilmektedir. Kapitalist düzenin etkisiyle  milletlerin güçlü olma çabası yüzünden yararlılığı gerektiren  ruh, zarara sebep olan nefsin gerisinde kalmıştır. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.6:  yaratılış gayesini unuttuğu icin olsa gerek .Ama bunu geneline yormak doğru değildir.(Gencehan EROL)
C.6:  İnsanın bitmek bilmeyen ihtiras ve doymak bilmeyen egolarından dolayı. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C.6:  Çünkü insanlardaki bencillik ve üstün olma duygusu birçok şeye uyum sağlamasını engelliyor. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.6:  Çünkü insana verilen cüzi irade onu tam anlamıyla verilen emirlere itaat noktasında abit kılmıyor. Diğer mahluklar sorgusuz sualsiz yüce yaratanın onlara biçtiği rolü oynamakta ve herhangi bir noksanlık yada eksiklik göstermemektedirler. Zaten bunun aksini yapmaya şansları da yoktur. İnsanlar bu noktada da hayvanlardan farklı olarak bir sınırla sınırlandırılmamışlardır. Yani iyi olanı yada kötü olanı yapmak gibi  bir seçme özgürlüğüne sahiptirler.  Hırs, haset , ve diğer kötü özelliklerinin de etkisiyle verimli bir takson olmaktan ziyade tahrip edici birer varlıklar da olabiliyorlar. Atom bombası icat edip bütün canlılara bir anda zarar vermek gibi . Yani insanlara verilen cüz i tasarrufu insanlar suiistimal ediyorlar. (Nazım ÇOĞALTAY)
C.6:  Evrendeki tek düşünebilen canlı insandır.Hayvanlar düşünemezler.İnsan aklını kullanabilme yetisi sayesinde doğal döngüye verimli uyumu sağlamak yerine doğal döngüden en fazla verimi almak için çabalamaktadır ve bunu yaparken de doğadan aldıklarının yerine yenisini koymamıştır.Bence insanlar kısmen de olsa sosyal-sanal-doğal döngüye uyum sağlıyor.Ama bu dışarıdan hissedilemeyecek kadar kendi içinde ve kişiseldir İLHAN ARAR.
C.6:
  insanın sosyal-sanal ve doğal döngülere müdahaleci olduğu için diğer doğal varlıklar kadar kolay adapte olamazlar.Diğer varlıklar içgüdüleri ve oluşum nedenleri gereği doğaya ve doğal düzene daha çabuk adapte olurlar.       LEYLA KIZILYILDIZ
C.6:
  Zekasını verimli olmayacak şekilde kullandığı için. BELKIS AYDIN
C.6:  Döngüde bir şey değişecek ise hayvanlar kendilerini değiştirmeye çalıyorlar. İnsanlar çevrelerini değiştirmeye çalıştıkları için uyumda zorluk çekiyorlar. EŞREF KANAN
C.6:   yaratıcı insanoğlunun aklıyla, zekasıyla belli yaşantılar geçirdikten sonra doğayla karşı karşıya gelmesini ister. İnsanın doğuştan hayvanların gibi iç güdüsel korunma ve doğaya uyumu yoktur. Zamana ihtiyacı  vardır. OSMAN ÇELİK
C.6:
   Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler.Dolayısıyla davranışları yerleşik kurallara tabidir.İnsanlar ise düşünen varlıklardır ve olasılıklara göre hareket ederler.İnsan zekası sayesinde döngülerde değişiklik yapma kudretine sahiptir.     Rukiye DOĞAN
C.6:  İnsanın yaratılış fıtratı gereğe psiko-sosyal ve bedensel yönden belli aşamaları kat edip belli bir eğitimden geç tikten sonra sosyal-sanal-doğal döngülere uyum sağlayabiliyor. Ancak diğer canlılarda tam anlamıyla böyle bir bedensel ve zihinsel gelişim aşamaları olmadığı için yaratıldıkları ilk andan itibaren doğaya uyum sağlayabilmektedir. Eğitim aşamasında insanların başka insanlara ihtiyaç duyması, insanları yalnızlıktan  bireysellikten uzaklaştıran en güzel etkendir. Bu da insanlara arası etkileşime vesile olan güzel olaylardan birisidir.Mahmut KARA
C.6:   İnsanın düşünme özelliği doğaya uyumunu zorlaştırır, bunun yanı sıra doğada birden fazla seçeneğin bulunması, insanında tercihlerinde kararsız kalması uyumsuzluğa neden olmaktadır Semiha EROL
C.6:  insan bencildir.kendi benzerlerini pek sevmez. Fuat Tanışır.)
Sosyallik ve sanat doğa içerisinden gelmektedir. İnsanlar ve hayvanlar doğa içerisinde yaşasa da bu döngüye ayak uydurmakta hayvanlar daha rahattırlar. İnsanların sosyal ve doğal döngüleri yaşantılarına göre değişmektedir. Yani her yöre, her ülke kendine göre farklı sosyal ve sanat döngüleri oluşturmuştur. Bunda sahip oldukları din çok etkilidir. Kendi inançlarına göre yaşamlarını sürdürürken bu onların hem sosyal hem de sanat alanındaki görüşlerini değiştirmekte ve bir başkasına göre uyum sağlamakta, sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Hayvanlar doğa içerisinde her türlü ortama daha rahat uyum sağlayabildikleri için bu döngü onlar için daha rahattır. Ama şunu da unutmayalım ki ortamından yani kendi yaşam tarzından ayırabileceğimiz bir canlı nasıl ki sorun yaşarsa bu döngünün de uyumu kaçınılmaz olarak sorunlu geçecektir. (SERVET AKAY)
C.6:  İnsanlar yaratılışları nedeniyle yeryüzündeki düşünebilen aklarlı olan varlıklardır. Hayvanlar ise düşünemezler ve akılları yoktur. İnsan sosyal bir varlıktır. Ama bu sosyalit esini akıl ve mantığıyla yaşar. Hayvanlar doğal döngüler için yaratılmış biçilmiş kaftanlardır. Bu nedenle insanlar sosyal-sanal ve doğal döngülere verimli uyum sağlayamaz. ( Emrah GÜRCAN )
C.6:   Hayvanlar içgüdülerine göre davrandıkları için daha doğrusu bu ortamlara uydukları için sorun yaşamazlar. Ama insanlar düşünen varlıklardır.Çiğdem BOZDAĞ
C.6:  Hayvanlar iç güdüleriyle hareket ettikleri için insanlardan farklıdır. İnsanların nefsi olduğu için anlaşamıyorlar . hayvanlarda çıkar ilişkisi olmadığı için sosyalleşme daha fazladır.Yusuf ATEŞ
C.6:
   İnsanlar yaratılışları nedeniyle yeryüzündeki düşünebilen aklarlı olan varlıklardır. Hayvanlar ise düşünemezler ve akılları yoktur. İnsan sosyal bir varlıktır. Ama bu sosyalitesini akıl ve mantığıyla yaşar. Hayvanlar doğal döngüler için yaratılmış biçilmiş kaftanlardır. Bu nedenle insanlar sosyal-sanal ve doğal döngülere verimli uyum sağlayamaz. ( Emrah GÜRCAN )
C.6:  İnsan diğer canlılardan farklı olarak, düşünebilme kabiliyetine sahip olduğundan doğaya uymaktansa doğayı kendine uydurmayı başarabilmektedir. Bir nevi doğanın kölesi olmaktansa efendisi olmak adına, kendi çıkarı için doğayı şekillendirip özünü bozmakta, fayda sağlamayı bir tarafa bırakın, zarar vermektedir. Cahit AYYILDIZ
C.6:   Çünkü insan herhalde zekasının getirdiği ben merkezcilik,bencillik gibi duygular insanın sürekli olarak kendisini düşünmesine her şeyden önemli olanın kendisi olduğuna inanmasından dolayı dünya kendi etrafında dönüyor diye düşünüyor olmasından olsa gerek.Serkan KÖROĞLU
C.6:   İnsanlar sosyal-sanal-doğal döngüleri hep kendi ihtiyaçlarına göre yönlendirdiğinden dolayı değil verimli uyum sağlama daha kötüleştirmektedir. Küresel ısınma gibi…M.Emin ERDEM
C.6:   Benim için, çevremdeki insanlardan herhangi birinin( genelde orta düzey veya düşük gelire sahip bir çevreye sahibim), kendisine ait bir evi edinebilmesi veya küçük bir iş yeri açması, çok zengin birinin, kendi arabasını, kızına satın almasından daha önemli ve zevk vericidir. ( çok zengin birinin  kızı, babasıyla yemeğe gider. Ve yemekten çıkarken kapıda çok güzel, hiçbir yerde görmediği lüks bir araba görür ve onu beğenir.. Hemen babasına durumu anlatır. Babası da şoförünü çağırarak, bu arabanın sahibini tanıyıp tanımadığını, onu hemen bulmasını ve arabayı kızına satın alacağını söyler. Şoförü de, “efendim, bu araba sizin, kendiniz için yaptırdığınız yeni araba!”der)
Hayvanlara zaten doğaya uyum sağlamaları için bir takım içgüdüler verilmiştir. Bu nedenle herhangi bir hayvanın doğaya adaptasyonu, olağan bir durumdur ve zaten olması gerekendir. İnsana böyle özellikler verilmemiş olsa da, bu husus göz ardı edilmemiş ve ona “akıl “ lütfedilmiştir. Ve ondan, bu aklı kullanması, kendi arabasını satın almaması(!) gerektiği imajı verilmiştir. Böyle bir duruma sahip bir varlığın, doğaya uyum hususunda göstereceği başarı,elbette ona  hayvanlara verdiğini vermeyen; ama, hayvanlara vermediğini lütfedenin beğenisini alacaktır.
İnsanın doğaya  uyumu, onun tamamen zihinsel yapısıyla ilgilidir. Zihinsel yapı da, ancak,kişisel çabalarla  gelişebilir.  Hava soğuduğunda tüy üretemez kendisine; ama, tüyü olan bir başka varlıktan, kendisine tüylü ve gayet şık kürkler üretebilir.  Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ancak, tüm bu durumlara,yani “akıl” yetisine rağmen, bu tür döngülere uyumu hayvanlardaki gibi verimli değildir. Çünkü, insan, kompleks bir yapıya sahiptir, yeryüzünde sadece bir amaç için yaşayan bir varlık değildir. Her an binlerce amaç edinir kendine , ve her amacın da kendi içinde  çeşitliliği vardır. Bu çeşitlilik içinde, insanın, herhangi bir duruma tam anlamıyla uyum sağlaması olanaksızdır. Ama, hayvan öyle değildir. Örneğin, bir aslanın yaşamı boyunca 7/24 zaman diliminde, tek bir sıkıntısı vardır o da bir geyiği (vb) yemektir. Onun için geyiğin etli butlu olması bile önemli değildir. Bu nedenle hedeflenen nokta sabit ve tüm enerji de bu noktaya odaklanınca, yüzde yüz başarı-uyum-göstermesi beklenebilir. Ama, insan öyle değildir: “O da geyik yemek ister ama, etli butlu, iyi temizlenmiş ve kızarmış “ olmasına dikkat eder. Kaldı ki, onun tek derdi bir şeyler yemek de değildir….(AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.6:  İnsan akıllı olmanın verdiği faziletle sorgulama yeteneğine sahiptir. Çabuk kabullenmez baştakilerin her dediği yapılırsa koyundan ne farkı kalır.Saadet POLAT
C.6:  çünkü insanlarda düşünebilme kabiliyeti olduğu için yani şeçme iradesine sahip olduğundan çevreye uymaktansa çevreyi kendisinin anlayabileceği bir duruma getirmeye çalıştığından bu sorunu yaşamaktadır.Kazım KOÇ
C.6:  Hayvanlar fıtratları gereği böyle davranmaları gerekirken insanda böyle bir durum söz konusu değildir.İ.Halil KAYA
C.6:  İnsanların diğer varlıklar gibi verimli olmamasını anlatmak aslında zor değildir.İnsanın dışındaki tüm varlıklar,var olanlar bir döngü, bir zincir oluşturuyorlar.bu zincir belli bir sistematik ile belirli bir döngü ile sürüyor.Fakat insan düşüne  merak eden ve doğada gün geç tikçe çoğalan bir varlıktır.bu süre zarfında insanoğlu kendi dünyasının farkına varıp keşiflerde bulunmuştur.bu keşif merak yaşam sürecinde de bulduğu şeyleri ister ihtiyacı olsun ister meraktan olsun almıştır.Diğer bir terimle yerlerini değiştirmiştir.Bu da halkada kopuklulara doğal dengenin bozulmasına sebep olmuştur.burada dolaylı veya dolaysız bir katkıdan değil yapılan işlemden söz edilmekten.Yani;dengede oynamalara sebep olmaktadır.Bu uyum sağlayama veya verimsizliğinin en önemli sebebi de aklıdır.İnsan düşünen bir varlıktır ve düşüne  de merak eder. Celal EŞSİZ
C.6:  insanın bir zekası var ayrıca hayvanların art niyetli olması söz konusu değil. M.Can ÖZBAY
C.6:  Çünkü insanı hayvandan ayıran iradesi ve düşünme yetisi var.Zeynep KORUCU
C.6:   Kendine ait kuralları olduğu için  ve bu kuralların kendisi için doğru olduğunu kabul ettiğinden. Ayrıca buna benzer ilkeleri gerçek ve doğru kurallara eş tutmalarından. Ama bunun farkında da değillerdir.işte bu yüzden kuralları yorumlamaktan ziyade o kuralları kendi hayat yaşamlarına uygulamalıdır.Yani kuralları sadece bir düzen sağlamada bir araç olarak görmeleridir.M.Vasfi YURĞUN
C.6:   İnsanın düşünebilme gibi müthiş yeteneği, insanın kendi eylemlerinden sorumluluk sahibi olmasını sağlıyor. Bundan dolayı bir eylemde bulunurken o eylemin sonucunun girdi-çıktılarını düşünerek eylemde bulunur. İnsanın yaşamında aldığı eğitim ve sosyal çevresi insanın eylemlerinin niteliğini belirliyor. Duruma göre bu eylemler doğa ve insanlara kar da getire bilir zarar da getirebilir. Muhittin DEMİR
C.6:
  Bunun nedenini şöyle açıklamak mümkün, insanın dışındaki canlılar, insan gibi bir iradeye sahip değiller ve içgüdüleriyle hareket ediyorlar. İnsan ise yaratılmışlar için de irade sahibi olan tek varlıktır.    Bu da insanların farklı konularda ve gereksinimlerde birbirinden farklı görüş ve hareket etmelerine neden olmakta, bunun sonucunda insanlar hayvanlar kadar otonom bir takson ve birliktelik sergileyemiyorlar. İsmail AYDOĞDU
C.6:  İnsan zekası insanın doğaya tezat yaşamasına imkan sağlamaktadır. A.Vahap ASLAN
C.6:  Çünkü insan doğası gereği eğitilmiş ortama uyumludur. Doğal ortamlar insanın bedensel yapısına uygun değildir.Sıracettin ADIGÜZEL
C.6:  İnsan, gerek tabiatıyla gerek yaşadığı sosyal ite ile diğer canlılardan kendini arındırmıştır. İnsanoğlu, bir yaşam biçimine bir gruba, bir topluma ayak uydururken belli kriterleri göz önünde tutar, düşünür,kendi içsel yapısıyla ne kadar uyumlu olduğu muhakemesi içerisine girer. Ve bu süreçleri atladıktan sonra,belli bir sosyal ite kazanır.
Hayvanlar ise, kendi içgüdüleri ve doğaları gereği yaşamda birtakım temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ekosistemde gerekli dengeyi sağlayabilmek için,yapay koşullar içerisinde şekillenen ve çok çabuk bulunduğu ortama ayak uydurabilen canlılardır. Bu açıdan bir hayvanın gerekli ortama ayak uydurabilmesi,insanın ayak uydurabilmesinden daha kolaydır. (YILMAZ CAN)
C.6:   İnsanın yapısında bu var zaten.yani insan hayvanlar gibi her türlü duruma uyum sağlayamıyor.Bu yaratılışın bir gerçeği…(M.Emin Aras)
C.6:   Hayvan bu döngülere sadece iç güdüleriyle uyum sağlayabildiği için. İnsanda ise iç güdü yanında daha birçok karmaşık duygu vardır. A.Hekim KUTLUK
C.6:  Çünkü insanda kibir ve gurur gibi hasletlerin olması uyum sağlamasını zorlaştırır. Hayvanlar ise her duruma kolaylıkla adapte olabilirler. İnsanlar sürekli rekabet içinde olduklarından dolayı uyum sağlayamıyorlar. (Yahya TORİ)
C.6:
   İnsanlar bitkilerden ve hayvanlardan farklı birtakım donanımlarla dünyaya gelmiştir. Sadece doğaya katılıp var olanla uyum sağlama yerine kendi ırkına üstün olma eğilimindedir.Kezibe ÖZDEL
C.6:  İnsanlar daha bencildir. Fuat TANIŞIR
C.6:  İnsanoğlu aklı ve mantığıyla hareket ederek, doğal koşullarla yaşamaya yetinmeyen bir varlıktır.Sürekli olarak en iyi yaşam standartlarına ulaşmak için doğayı değiştirir ve böylece doğal yaşamdan biraz daha uzaklaşır.Hayvanlar ise günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan öteye gidemezler. Aytekin DAŞBURUN
C.6:  Çünkü insan zekası her  zaman kendi çıkarlarını ön plana almakta.Diğer canlılar kendilerini bu döngülerin bir parçası olarak görürken,insan zekası kendini bu döngülerin efendisi olarak görmek istemekte  ve buna paralel olarak döngüyü kendi çıkarları uğruna harcamaktadır. Bu da insanın döngüler için verimli bir şekilde uyum sağlamasını engellemektedir. Hamdullah KUŞMAN
C.6:   insan diğer canlılar gibi sosyal-sanal-doğal döngülere verimli bir tamamlayıcı olmaktan ziyade bu verimliliği minimum seviyeye indirmek için elinden gelen çabayı sarf etmektedir.Yani diğer canlı ve cansız varlıklarla birlikte tamamlayıcılığı bir kenara bırakın bu verimliliği bozan bir rol üstlenmektedir.Zeki ASLAN