Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XL SORU;Devlet, Millet, Birleşmiş Devletler,Birleşik Devletler, Birleşmiş Milletler kavramları nedir? Bunları kim kurar? Kim Yönetir?
Vetonedir? Bu nimetten kim aslan payını nasıl alır? Ya da niçin ender kullanılır? Hangi ülkelere bu yetkiyi ne zaman- ne amaçla verilmiştir?
C40: Devlet: Devlet veya devletler yapay ve geçicidir. Belli bir toprak parçası üzerinde yaşar. Bunları milletler yönetir.Arapça kökenli bir deyimdir. Saltanat anlamı taşır. Daha sonraları kapsamı genişlemiş soyutlayarak egemenlik ve saltanat anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Millet. Rasgele bir araya gelmiş bireyler yığınağı değil, uzun süre birlikte yaşamış geleceklerini birbirlerine bağlayarak sonuçta kader birliği yapmış kişilerdir.Objektif öğeleri ve sübjektif değerleri kullananların oluşturduğu tanımlardır.
Birleşmiş Milletler: Sözde barış ve güvenliği korumak için ve milletler arası sosyal , kültürel işbirliği sağlamak için bir araya gelmiş devletlerdir. 1. Dünya savaşın nasıl koruduklarını tarih tanıklık yapmıştır. Bu gün ise nasıl koruduklarını gerçeklik tanıklık yapıyor. Gelecekte ise hani derler görünen
köy kılavuz istemez ya aynen o misaldir. Devletler yönetir.
Birleşmiş Devletler: Kendi güçlerini korumak ve egemen kılmak için bir araya gelmiş devletlerdir. Burada da güç kimdeyse yönetim ondadır.
Veto: Beş daimi ülkenin bir araya gelip oluşturdukları güçtür. Her birini bir oy hakkı vardır.Dünyadaki aslan payını bu beş ülke alır. Aslan payı dediğimiz payı ise ABD’nindir. Daimi üyeleri ise ;      ABD,RUSYA,ÇİN,FANSA,İNGİLTERE,dir. Bu yetki 1945’ten sonra verilmiştir.ALİ ATEŞ
C40: -   Devlet;aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu örgüttür..
-           Millet;devletin çatısı altında yaşayan insanlar.aynı ırka mensup insanlardır.
-           Birleşmiş devletler;belli bir amaç için bir araya gelen devletler..
-           Birleşik devletler;birkaç devletin tek bir elden yönetilmesi.ABD. başkan yönetir.
-           Birleşmiş milletler;BM değişik ırkların oluşturduğu topluluktur.
Veto; reddetme demektir.güçlü olan aslan payını alır.veto hakkı bunun elindedir.bunu ona kimse vermemiştir.güçlülüğünü kabul ettirmek için baskı kurar. ÜMİT ARAT
C40: tanım olarak ne oldukları meçhul. Tanımda okundukları gibi değiller bunlar. Bunları kurmasını becerenler kurar ve yönetir. Top da benim saha benin sen sen sen sen sen çık siz oynamıyorsunuz siz siz siz gelin beraber oynayalım. Yağmurlu bir günde bile maç yapılabilir. Top benim saha benim isteğimi yapar istediğim zamanda oynarım. Ömer kurt-
C40: Devlet bütün milletleri bir araya getiren, milletleri birleştiren ve yöneten bir kurumdur. Devlet ve millet bir araya geldiğinde birleşmiş millet ve devlet oluşur. Devleti millet kurar. Milletin seçtiği temsilci devleti yönetir. FATMA GEDİKOĞLU
C40: Millet: dil, din, örf, coğrafya ve bunlara benzer ortak paydası olan en  geniş insan havuzudur.
Devlet başta millet olmak üzere  bağımsızlık gibi unsurları olan belirli toprak parçası üzerinde  bulunan  siyasi bir örgüttür. Millet aynı soydan gelen insan topluluğudur. Birleşmiş devletler birçok devletlerden oluşur. birleşik  devletler eyaletlerden oluşur. İnsanlar kurar.insanlar yönetir. Veto reddetmektir. Aslan payını güçlü olan alır.Naciye Develer  
C40: Birleşmiş Devleler: çeşitli ortak hedefleri olan devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan devletler havuzudur.
Birleşik Devletler: Amerika’yı örnek verecek olursak aynı devlet çatısı altında bir araya gelmiş eyaletler diyebiliriz.
Birleşmiş Milletler: farklı milletlerin bir araya gelmesidir.
Bunları ancak bunlardan faydalananlar kurar v e yönetir.
Veto: dünyada ebedi barış hareketini gerçekleştirmek isteyen güçlerin diğer güçlere karşı kullandıkları bir anahtardır.  Vetodan aslan payını ABD, Rusya; Çin, İngiltere ve Fransa alırlar.
(Nesim SÜRER)
C40: Bunlar insanlığın ortak amaçlarını gerçekleştirmek için kurdukları kurum ve kuruluşlardı. Sözde insanlığa yaralı olacaklarını kendi çıkarları için kullanmaktadırlar. Bu kurumlar empatiden yoksundurlar. Sadece kendilerini düşünürler. Kurumlar kurulduğu zaman bu yetkileri biz onlara sessiz kalmakla verdik. . HÜSEYİN KÖYSU
C40: Devlet: egemenlik , toprak parçası , milletin bir araya gelmesiyle oluşur . millet: aynı amaç için bir araya gelen aynı ırktan  üreyen insan topluluğudur.  Birleşmiş devletler : devletlerden oluşur .  hepsinin bağımsızlığı vardır. Birleşik devler: eyaletlerden oluşur. Bu eyaletler kendi içinde bağımsız değildirler. ABD gibi  insanlar kurar. Güçlü devletler yönetir. Veto reddetmektir. Aslan payını yöneticiler alır   
Gülen Karakuzulu
C40:  Devlet: milletlerin birleşmesinden oluşan hukuksal örgütlenme biçimidir. Millet: bir arada yaşayan bir amaç uğruna  bir arada bulunan insan topluluğudur. Birleşik devletler: bir çok devletin bir araya gelerek bir arada yaşaması yani bir demokrasiye bağlı kalınmasıdır. Birleşmiş devletler: bir savaş ,afet durumunda bir topluluğa üye olan devletlerin tamamını ifade eder. Bunlar kendilerinin seçtikleri insanlar tarafından yöneltilir. Veto: bir durum karşısında belirlenen kararı geri çevirmedir. İngiltere ,Fransa ,Rusya ,ABD, Çin … aslan payı olan devletlerdir.dünyanın en büyük gücü olarak görüldüğü için.(Kamuran Anar)
C40: Millet aynı kan bağı veya ırktan gelmiş insanlara verilen genel isimdir. Devlet milletleri yöneten ayakta tutan bir unsurdur. Birleşik Devletler bir çok  devletten olan insanların ortak bir buluş ve oluş çerçevesinde yönetilmesidir. Birleşmiş Milletler ise  bana göre menfi emeller üzerine kurulmuş bir siyasi emeldir. Bunları tabii ki milletlerin kendi çıkarları için oylama ile başa getirilen şahıslar yönetmektedirler. Veto  ise  yönetimin başında bulunan kişilerin  verilen siyasi görüşlere verilen olumsuz cevaplardır. Bunu ülke veya otoritenin sözde emelleri ve menfaatleri için kullanmaktadırlar.   (Sinan GÜNEŞ)                                                                                                         
C40: Devlet;bir toplumun birlikte yaşaması için belli kurallarla idare edilmek üzere kurmuş olduğu örgüttür. Millet;ortak inanç,ideal etrafında birleşen,ortak dil kullanan  çoğu kez aynı ırktan olan insan topluluğudur.Birleşik devletler;dünya üzerindeki devletlerin dünyanın sorunlarını ve devletler arasındaki problemleri halletmek üzere kurdukları örgüttür.Birleşmiş milletler;dünya üzerinde yaşayan çeşitli renk ve özellikteki milletlerin barış içinde ve daha rahat yaşamaları için kurulmuş olan örgüttür.Bunları devlet idarecileri kendi aralarından,nüfus durumlarına ve ekonomik güçlerine göre temsil edilerek belli kurallar dahilinde yönetmek üzere örgütlenirler.Bunların arasından  ekonomik gücü en fazla olanlar veto etme hakkını isterler ve diğerlerine kabul ettirirler.Bu nimetten aslan payını alanlar,şuanda A.B.D,Fransa,İngiltere,Almanya,Rusya,Japonya,Çin v.b.büyük devletlerdir.Aslan payını almak içinde küçük devletlere baskı yapmak veya ekonomik ambargo uygulamak yöntemlerini  kullanırlar.Çeşitli anlaşmalarla bazı devletlere bu haklar verilmiştir. Örneğin;Lozan anlaşmasıyla İngiltere’ye ve Türkiye’ye Kıbrıs üzerinde belirli kontrol ve veto hakkı verilmiştir.     (Emrah ERTÜRK)                               
C40: Devlet; Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğudur. Millet; Belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlardır.
Birleşmiş Devletler; Devletlerin belli bir amaç uğruna bir araya gelmeleridir.
Birleşik devletler; Belli bir toprak parçası üzerine ir araya gelmiş devletlerdir. Örnek (A.B.D)  
Birleşmiş Milletler; Dünyadaki milletlerin birleşmesinden meydana gelir. Bunları büyük devletler kurar ve bunları veto devletleri (A.B.D, İng., Fransız, Çin, Rusya) yönetir.
Veto; İtirazdır, kabul etmemedir. Aslan yapını veto ederek alır. (E.Altun)
C40: Bunların hepsi insanarın uydurmalarıdır bölünmeyi getirir.[Mehmet Şahin]
C40:  Devlet; bir milletin bağımsızlığı demektir.millet kurar, milletin seçtiği biri yönetir.
-      Millet;devletin çatısı altında yaşayan insanlar.aynı ırka mensup insanlar oluşturur.
-      Birleşmiş devletler;belli bir amaç için bir araya gelen devletler.NATO 6 devlet kurdu.
-      Birleşik devletler;birkaç devletin tek bir elden yönetilmesi.ABD. başkan yönetir.
-      Birleşmiş milletler;BM
-  Veto; reddetme demektir.güçlü olan payını alır. ÖZER ESATOĞLU
C40: Devlet: toplumların ihtiyaçlarını giderilmesi ve toplumda belirli normlar oluşturan en kapsamlı örgütlenmedir.
Millet: dil, din, örf, coğrafya ve bunlara benzer ortak paydası olan en  geniş insan havuzudur.
Birleşmiş Devleler: çeşitli ortak hedefleri olan devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan devletler havuzudur.
Birleşik Devletler: Amerika’yı örnek verecek olursak aynı devlet çatısı altında bir araya gelmiş eyaletler diyebiliriz.
Birleşmiş Milletler: farklı milletlerin bir araya gelmesidir.
Bunları ancak bunlardan faydalananlar kurar v e yönetir.
Veto: dünyada ebedi barış hareketini gerçekleştirmek isteyen güçlerin diğer güçlere karşı kullandıkları bir anahtardır.  veto= Ahmet Necdet Sezer aklıma geliyor.
Vetodan aslan payını ABD, Rusya; Çin, İngiltere ve Fransa alırlar.
Birleşmiş milletler kurulduğunda ya da güvenlik konseyi oluşturulurken dünyada daha iyi bir barış ve huzur için bu yetki kullanılmaya başlandı.
HÜSEYİN YARDIM
C40: belli toprak parçası üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu en büyük idari kurumdur. Millet aynı ırktan olan insanlardır.  Aynı milletler BM’yi oluşturur. Aynı devletler  ise BD’yi oluşturur. İnsanlar kendileri kurar. Yönetimlerini kendi belirler. Tüm gücü kendilerinde toplar bu da başkalarını kabul etmeme hakkını verir onlara. Rusya  İngiltere  ABD  ÇİN FRANSA dır.
Abdulkadir SÜRÜCÜ
C40: Aynı toprak üzerinde yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulmuş olan siyasi yapıya devlet denir. Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak kültürü ve değeri paylaşan insan topluluğuna millet denir. Birden çok devletin bir araya gelerek oluşturduğu tek devlet biçimine Birleşmiş Devletler denir. Birden fazla milletin bir araya gelmesi ve belli konularda kararlar alması birleşmiş Milletleri ifade eder. Bunları insan oğlu kurar ve yine insanoğlu yönetir. Veto:verilen bir kararı kabul etmemem karşı çıkma olayı Bu nimetten güçlü olan devletler aslan payını alır. Çin Rusya Fransa ABD İngiltere veto hakkına sahip ülkeler EMRE ÇOBAN
Devlet; bir milletin bağımsızlığı demektir.millet kurar, milletin seçtiği biri yönetir.
C40: Millet;devletin çatısı altında yaşayan insanlar.aynı ırka mensup insanlar oluşturur.
-           Birleşmiş devletler;belli bir amaç için bir araya gelen devletler.NATO 6 devlet kurdu.
-           Birleşik devletler;birkaç devletin tek bir elden yönetilmesi.ABD. başkan yönetir.
-           Birleşmiş milletler;BM
-           Veto; reddetme demektir.güçlü olan payını alır. Kenan özcan

C40: MİLLET ;Aynı geçmişe sahip dil ve ülkü birliğine sahip insan topluluğudur
DEVLET;Milletin ortaya koyduğu siyasi birliktir
Bunları güçlü olan yönetir  ve kullanır.
Veto reddetmektir.
Bu nimetten kuduz emperyalistler yararlanır.
Kuduz aşısını engellemek için çok az kullanılır (İhsan GİZLENÇ
C40: Devlet halkı yöneten bir sistemdir.Millet aynı ırka sahip insanların oluşturduğu topluluktur.Birleşmiş devletler aynı yaşam alanını paylaşmayan fakat belirli ortak amaçlar için bir araya gelmiş devletlerden oluşur.Birleşik milletler ise aynı yaşam alanını paylaşan fakat farklı ırklara sahip insanların bir arada yaşaması sonucu oluşur.Gücü elinde bulunduran insanlar kurar ve yönetir.Bazen seçimle bazen de kendi istekleri ile yönetimin başına geçerler.veto herhangi bir yasanın,kanunun veya bir önerinin üst bir kurum tarafından reddedilmesidir.(NÜKHET DAYSAL)
C40: dünyaya erken uyanmış milletleri bebeklik dönemi diyeceğimiz bir dönemde ağabey olan ve menfaatçi olan devletlerdir. VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C40: Devlet:belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bayrağı kendilerine ait dili olan aynı amaç için bir arda yaşayan topluluk. 
MİLLET: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu
Birleşmiş Devletler: ABD
Veto: Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkıdır. Bu nimetten aslan payını güçlü devletler alır. Cengiz ÖZHAN
C40: Bu kavramlar  insanların bir araya gelerek oluşturduğu kavramlardır. Bu kavramları dünyanın hakim güçleri kurarak dünya siyasetine hakim olurlar. Veto birleşmiş milletlerin güçlü devletlere vermiş olduğu söz hakkıdır.  Son söz anlamına gelir. (f.ağgün
C40: Millet ortak değerler taşıyan ve aynı tarihe sahip olan insanlar topluluğudur.Devlet ise bu topluluğu bir arada tutan sistemlerin bütünüdür.Bunları kuranda yönetende, yönetenleri beğenmeyende yine insanlardır .Veto bir yasaya karşı çıkma hakkıdır.Bundan aslan payını alanlar elbette kan emici,sömürücü konumda olan dünyanın güçlü devletleridir.BARIŞ KARAŞ
C40: Devlet;yöneten.Millet;yönetilen.Birleşmiş Devletler;birden çok devletin bir araya gelmesi.Birleşik Devletler;farklı eyaletlerden oluşur.Birleşmiş Milletler;birçok milletin bir araya gelmesi.Bunları bunlara hakim devlet ya da devletler kurar ve yönetir.Veto:red.Güçlü olan,gücüyle.SibelAZİZOĞLU
C40: Bu kavramlar devletlerin ve milletlerin kendi aralarındaki sözleşmeleridir. Bu gün dünyada veto hakkına sahip beş ülke bulunmaktadır bunlarda en güçlüsü olan ABD veto hakkını en çok elinde bulundurandır. Güçlü olan yönetir. (Özcan ÖZCAN)
C40: Perde arkasındaki gizli kuvvetler bunları kurar aslan payını bunlar alır.[yunus gencel]
Cevap :  Devlet kavramı egemenlerin kendi varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendi aralarında oluşturduğu ve halka mal edilmek istenen  bir sistemler bütünüdür. Birleşmiş devletler ve birleşmiş milletlerde aynı mantıkla çalışan  kurum veya kurumlardır. Çünkü gerçekler öz itibariyle insanlığın güzel ahlakında saklıdır. Onu  eğiterek ortaya çıkarıp insanlık için kullanırsak  ne devlete nede birliklere ihtiyaç duyulmaz. Egemenlerin kurduğu insanları birleştiren değil ayıran bir dokuya sahip. (HASAN İMRET)
C40: Devlet; devlet uluslar arası arenada primitif bir konuma sahip olan halkların yazılı veya sözlü kurallar bütünü içeren toplumsal bir mütabakadır.
Millet; bir topluluğun oluşturduğu, ülke, bayrak, kültür, dil, din vb. sınırlar çatısı altında oluşturduğu yapıdır.
Birleşmiş Devletler; çeşitli ortak hedefleri olan devletlerin bir araya gelmesiyle oluşan devletler topluluğudur.
Birleşik Devletler; herhangi bir çıkarı söz konusu olmaksızın yönetim şekli olarak ayrı bir şekilde ele alınan devlet şeklidir. Ör; ABD’deki eyalet yönetim sistemi
Birleşmiş Milletler: din, ekonomi vb. uluslar arası çıkarların oluşması için bir araya gelmiş milletler topluluğudur.
Bunları kuranlar, büyük bir çıkar sağlamak için bir araya gelen o devletlerin yöneticileridir.
Veto: dünyada yer alan süper güce sahip devletlerin bazı devletleri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren bir karar organıdır.
Bu nimetten aslan payını alanlar: ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır.
Ender kullanılmasının en önemli sebebi bence diğer zayıf devletlerin bu duruma karşı tepkisinden çekinildiği içindir.  MAKSUT SAYÇİÇEK
C40: Devlet ; milletlerin, ırkların, dinlerin v.b gibi olguların üzerinde yerleştiği yönetim sistemidir. Millet ise farklı unsurlardan (dil, din,ırk) oluşan grupların ortak bir doğrultuda yaşayan kitleleridir.birleşik devletler daha çok federal, konfedaral veya imparatorluklar düzeyinde bir araya gelen devletlerdir. Birleşmiş devletler ise daha sonra oluşulması düşünülen, ütopik olan ve devletlerin tek bir çatı altında toplanmış halidir. Birleşmiş milletler ise daha çok oluşturulan düzenin işleyebilmesi için milletlerin temsil edildiği, bir kuruluş ve örgüttür. Bunları büyükler kurar, küçükler katılır. Yine büyükler yönetir. Veto istediği gibi cirit atmak söz geçirmektir. Bu nimetten aslan payını 5 büyük zorla veya rıza ile yada tehditle alır çünkü üzerine fazla giderse küçüğünü bu sefer kaybetme ihtimali vardır. Yani büyükler kendi ağızlarına girecek lokmaları hangi küçükten alacaklarını bildikleri için onları da diğer büyüklere de kaptırmak istemezler bildiğim kadarıyla ABD Çin Rusya Fransa ve İngiltere dir.Yanlış olmasam
C40: I. Dünya savaşı sonrası bu yapı oluşmuştur. Büyüklerin her halde küçükleri daha iyi sömürebilmesi içindir. (Özkan güçin)
C40: Devlet:bayrağı,toprağı,rejimi belli olan yapıya devlet denir Fatma KOYUNCU
Millet:aynı duygularla yoğrulmuş mayası bir olmadan kader bağı ile birliktelik olan topluluğa millet denir.Birleşmiş devletler:aynı kökenden olmayan devletlerin ortak değerlerde bir araya gelmesidir.Birleşik devletler:aynı kökenden olan devletlerin kurduğu federal yapıya denir.örn.ABD.
VETO eli kırbaçlı beş tane aslanın menfaatlerini gütmede kullandıkları silahtır.işime gelirse VUR! gelmezse DUR! Misali…..(M.ŞAHİN)
Devlet, ortak bir hayatı ve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik, refah ve huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanun koyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olan kurumdur.
Millet; Irklar, soylar, etnisiteler, dinler, inançlar, inançsızlıklar karışımı ve toplamıdır.
BM’nin kendisi altı temel organdan oluşur: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslar arası Adalet Divanı.Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde olan Uluslar arası Adalet Divanı hariç diğer tüm organların merkezi New York’ta bulunmaktadır. Fatma KOYUNCU
C40: Bu soruya verecek hiçbir cevap yok bence her şey ortada dünyamızda ne yazık ki veto maymunları var ve bunlar var oldukça her şeye barışa dürüstlüğe vb her şeye engel olacaklardır. Metin KUZU
C40: devlet bir ülkenin yönetimin en büyük rolü oynayan bir oyuncu gibi kişi yada kişilerce belli prosüdürleri olan kanunların konmasıyla ülkenin yönetilmesi olarak ifade edilebilir.   Millet ise birbirlerine birtakım bağlarla bağlanmış olan insanlardan oluşmuş bir topluluktur. Birleşmiş milletler küçük devletleri kandırmak için kurulmuş bir şeydir. Vetocu ülkeler dünya siyasetini ellerinde bulunduran ve kendi çıkarı için hiç çekinmeden insanları birbirine kırdıran ve toplumları yıllarca bir kaosa sürükleyen kan emici güçler her zaman yönetmiş ve yönetmeye de devam edeceklerdir.  dünya siyasetini ellerinde bulunduran ve her zaman her şekilde istediklerini yapabilen dünya patronları olan beş ülke kendi menfaatleri doğrultusunda istedikleri kararı verebilir ve diğer ülkelerin de bu karara riayet etmekten başka çareleri yoktur. Ülkeler bu yetkilerini sadece yaşanan şartlar belirlemiştir ve bu her zaman da böle olmaya devam edecektir de. En azından insanoğlu bu oburluğa ve açgözlülüğe sahip olduğu sürece.  ABDURRAHMAN YILMAZ