Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XLI SORU:Neden dünyanın birleşmiş milletleri varda, birleşmiş dünya devletleri yoktur? Bilerek oluşan bir olgumudur? Dünyanın veya Asya'nın Birleşmiş devletleri/milletleri kurumu hangi kıtaya ve ne zaman-nerye/de kurulmalı-kurulabilir mi sizce? Veto hakkı kime/lere verilmeli?

C.41:    Çünkü büyük devletlerin en iyi şekilde yaşamaları için gerekirse zayıf devletler ayak altında dolaşmamalı. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C.41:Çünkü birleşmiş milletler sadece bir kıtada kurulmuş.hayır bilinçli olarak oluşturulmuştur.günümüz olayları gösteriyor ki ne dünyada ne de Asya da birleşmiş milletler kurulması oldukça güç bir olay.veto hakkı güçlü olana verilmemeli  hak edene verilmeli. (Yüksel ERİBOL)
C.41:1990 lı yıllara kadar birleşmiş dünya devletleri vardı ancak dış güçlerin etkisiyle bunlar parçalandı. Bunlara örnek olarak Yugoslavya ve SSCB yi verebiliriz. Bir çok teori yene göre dünyanın yönetim merkezinin Ortadoğu olması gerekir. Veto hakkının her ülkeden aynı sayıda temsilcinin katıldığı bir kurulda olması gerekir. (Ferhat ÇEPER)
C.41:Bilerek ,isteyerek ve çıkar ilişkisi göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Asya’da da böyle bir oluşum kurulabilir. Veto hakkını kuranlar almalıdır. (Ümran ARVAS)
C.41:Veto hakkı demokrasisine güvenilen ülkelere verilmeli. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.41:çünkü birleşmiş milletler toprak olarak birbirinden uzak devletler olmasına rağmen birlikte çalışan(siyasi,ekonomik vb..)devletlerin milletleridir.birleşmiş dünya milletleri olması için birbiriyle sınır olarak bağlı devletlerin birleşmesi gerekir. Örneğin Ortadoğu ülkeleri birleşirse birleşmiş dünya devleti olur. (Tuncay DEMİRADAM)
C.41:Birleşmiş milletler diye bir şey yoktur aslında.Bir kaç insanın yada tabiri caizse PATRON un dünyadaki zenginlikleri sömürmek rahat yaşamak için kurduğu bir çeşit cemiyettir,ortaklıktır, anlaşmadır, bağlaşmadır.Hiç bir zaman dünya insanlığına hizmet etmedikleri gibi bundan sonra da etmeyeceklerdir. (Emine TİMUR)
C.41:Birbirleri üzerinde iğrenç emelleri olan buldukları her fırsatta birbirlerine zarar vermeyi düşünen devletlerin birleşmesi zordur. BM belli amaçlar için bir araya geldikleri için bilerek oluşan bir olgudur. Asya’nın Birleşmiş devletleri Asya’ya kurulmalı. Veto hakkı liyakat usulüne göre verilmeli. (Nazlı Gül KUBBA)
C.41:Birleşmiş dünya devletlerine gerek duymamışlardır. Bilerek oluşturulmuştur. Kurulması gerekiyor.kimlerin veto hakkının olması gerektiğini bilemeyiz. (Serdar DEMİR)
C.41:Birleşmiş Dünya Devletleri yoktur. Çünkü eğer böyle bir oluşum olsaydı, ezilen devletler, ezilen milletler diye bir şey olmayacaktı. Bence kurulamaz çünkü veto hakkı olan 5 Birleşmiş Milletler kurucusu devletler buna izin vermezler. (Derya KANDEMİR)
C.41:Şu an da dünyada ulus devlet anlayışı egemen olduğu için milletler bir çatı altında rahatça toplanabiliyorlar.Fakat  devletler kendi çıkarları ve menfaatleri gereği aynı çatı altında birleşme gibi bir olanak olamaz.Kurulamaz.Kimseye bu dünya üzerinde çıkarların koruması için veto verilmemelidir. (Veysel KACAR)
C.41:Çünkü bütün devlet başkanları çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. .(Tuba Seda RONAER)
C.41:Millet devlet kavramından daha geniştir Kurulamaz çünkü hepsi birbirine düşman edilmiş(Mehmet Hüznü AKKURT)
C.41: bunun temelinde sömürme politikası vardır. Çıkarlar doğrultusunda oluşturulmuş bir olgudur. Kapitalist düzende birleşmiş devletlerin oluşması zordur. Çünkü her devlet diğer devlete av gözüyle bakıyor. (Sultan YANIK)
C.41:Dünyanın birleşmiş milletleri sözde barışa katkı sağlayan devletlerdir. Bu devletler kendi çıkarları peşinde koştuklarından ve aslan payına sahip olduklarından ve kimseye pay çıkarmamak için dünyanın birleşmiş milletlerine olur raporu vermiyorlar. Bence olacaksa bu dengesizliği ortadan kaldırmak için Asya da olası bir 3. dünya savaşı çıkmadan önce bir birlik kurulmalıdır. Veto hakkı bu tabii olarak bu birliği kuranlara verilmelidir  (Özdemir HINIS)
C.41:Bunun bir nedeni olup olmadığını bilemem. İleride olur mu bilemiyorum. (Mustafa SOYALP)
C.41: Çünkü dünyada bloklaşma söz konusudur ve ortak menfaatler doğrultusunda hareket etme çabası yoktur: Her devlet veya bazı devletler en büyük aslan payını alma çabası içerisindedirler. Bu doğal olarak yöneten ve ezilen olarak iki grubu oluşturur. Bu nedenle tüm dünya devletleri orta yolu bulup birlik kuramamıştır.Bence veto hakkı halka verilir. (Fatma TETİK)
C.41:Birleşmenin bir amacı ve getirisi olmalı eğer birleşmeler bir getiri getirmiyorsa bunun o toplumlara ne faydası vardır. AB (Avrupa Birliği) bir kıtasal birleşmedi. Hiç telaffuz edilmese de AB içinde dini kimlik ön plandadır. Çünkü bu ülkelerin tamamı aynı dine mensup. Asya böyle değil Asya kıtası çok değişik inanç ve ırklardan oluşan bir yapıya sahip bir birleşmenin olması zor. Ama böyle birleşmeler olabilirde. Veto hakkı herkese eşit dağıtılmalıdır. (Abdurrahman ZEBEK)
C.41:Tabi zamanla çıkarlar doğrultusunda böyle bir kuruluş oluşturulabilir. Bu da Asya’da veya Avrupa‘da Almanya, Japonya, Fransa, Türkiye, tarafından kurulabilir. Veya Türkiye Cumhuriyetleri tarafından da oluşturulabilir. Veto hakkı da her iki durumda da öncelikle Türkiye’ye verilebilir. (Hayrullah Kuşman)
C.41:Çünkü birleşmiş milletler sadece bir kıtada kurulmuş.hayır bilinçli olarak oluşturulmuştur.günümüz olayları gösteriyor ki ne dünyada ne de Asya da birleşmiş milletler kurulması oldukça güç bir olay.veto hakkı güçlü olana verilmemeli  hak edene verilmeli. (Ümmetullah DEMİR)
C.41:Millet kavramı ortak ırka dayanır bu nedenle milletlin birleşmesi devletlere göre daha kolaydır (Sultan ERDEM)
C.41:Çıkar bunu gerektiriyor.Evet, bilerek oluşan bir olgudur
Çok zor görünüyor.Çünkü, aralarında birlik ve beraberlik yok.Bence, veto hakkı gerçekten güzel ahlaka sahip ve gerçekten adil olan insanlara verilmeli. (Murat ÇİFTÇİ)
C.41:Ha birleşmiş devletler ha birleşik dünya devletleri ne fark eder önemli olan nasıl kurulduğu nasıl işlediğidir. Asya’da böyle bir oluşum olsa bile mevcut koşullarda güç dengesi değişmez. İslam konferansı örgütü var da ne iş yarıyor. Hiç kimsenin veto hakkı olmamalı ki adalet yerini bulsun (İlhan POLAT)
C.41:Milletler birleşecek kadar insandır, devletler asla. Aslında birleşme gibi bir kavrama ihtiyaç yoktur. Bu tür kavramlar mükemmel, evrensel insan topluluğu olmamız önündeki engeldir. Bu yüzden Asya veya başka bir yerde kurulacak kurulmuş olan birleşmiş her şey diğerlerine karşı bir yerde tehdit unsuru oluşturduğundan yanlıştır. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.41:Millet devleti de içine alan bir kavramdır milletlerin ortak amacı var ama devletlerin yok
Veto hakkına gelince bu hakka kimse sahip değildir. (Gencehan EROL)
C.41:birleşmiş milletler var çünkü her millette bir toprak edinme barınma kaygısı vardır. Ama iş devlete yani organize olmaya gelince siyaset bütünlüğünü koruyamamıştır. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.41:Bence kurulamaz , çünkü coğrafya olarak , tarihten de anlaşılacağı üzere böyle bir şeyi tesis etmek çok zor olur. (Nazım ÇOĞALTAY)
C.41:Birleşmiş dünya devletleri olamaz çünkü devletlerin aynı ülküde birleşmeleri mümkün görünmüyor.Asya’nın yada dünyanın birleşmesi mümkün  görünmüyor.Veto hakkı günümüz dünya düzeninde  güzel ahlaklı yada akıllı devletlerde olmalı,bu mümkün değilse de veto hakkı olmamalı.Çünkü bu herkesin belli bir katılım payı yatırarak oluşturduğu bir şirket değildir.En zayıfın bile söz hakkı olmalı. İLHAN ARAR
C.41:Dünyamız ulusal ayrılıkları-farklılıkları yoğun bir şekilde yaşadığından,birleşmiş dünya devletleri varlığından bahsedemeyiz.Ama gelecekte böyle bir oluşum olasıdır.Çünkü dünya globalleşmeye doğru gidiyor.Asya da birleşmiş devletler-milletler topluluğunu oluşturmak şu aşamada olası değildir.Çünkü Asya devletlerinde sistem farklılıkları yaşanıyor.Veto hakkını güç odakları kullanır.Ancak bunu demokratik olarak seçmek mümkündür ve gerekir.   Rukiye DOĞAN
C.41:Bence Birleşmiş Devletlerle Birleşmiş Dünya Devletleri Aynı şey. Birleşmiş Devletlerdeki devletler farklı gezegenlerde olmadığına göre, dünya devletleri diye nitelendirmeye gerek duyulmamıştır herhalde.  (ZEYNEP KORUCU)
C.41:Mevcut devletler kabul edilebilir bir güçlülüğe ulaştıkları zaman yani diğer devletlere bağımlılıkları minimuma düştüğü zaman birleşmiş devletler kurulabilir. Bence tüm dünya devletlerini memnun edecek bir sistem yoktur. Mahmut KARA
C.41:Hiçbir devlet yönetimine başka ülkelerin karışmasını istemez. Asya’nın birleşmiş milletleri ortak kararlar doğrultusunda Asya’da kurulmalı ve Veto hakkı bütün devletlerin olabilmelidir. (KEZİBE ÖZDEL)
C.41:Dünyamız hala o olgunluğa ulaşmamıştır.Dünyamız ulusal ayrılıkları-farklılıkları yoğun bir şekilde yaşadığından,birleşmiş dünya devletleri varlığından bahsedemeyiz.Ama gelecekte böyle bir oluşum olasıdır.Çünkü dünya globalleşmeye doğru gidiyor.Asya da birleşmiş devletler-milletler topluluğunu oluşturmak şu aşamada olası değildir.Çünkü Asya devletlerinde sistem farklılıkları yaşanıyor.Veto hakkını güç odakları kullanır.Ancak bunu demokratik olarak seçmek mümkündür ve gerekir.  LEYLA KIZILYILDIZ
C.41:Çünkü hep bir tarafta menfaat sağlayanlar;diğer tarafta da kurbanlar olmuştur.Dünyanın birleşmiş devletlerinin kurulabileceğini sanmıyorum.Veto hakkı ezilenlere verilmeli. BELKIS AYDIN
C.41:
Bilerek oluşan bir olgudur bu. Aslan payını paylaşmak istemeyen büyükler birleşmiş dünya devleti olmak istemezler. EŞREF KANANC.41:Birleşmiş millet olmak onlara daha çok yarar sağlıyor. Birleşmiş dünya devleti olmak onlara yarar sağlamaz bunu istemezler. OSMAN ÇELİK
C.41:Birleşmiş milletlerin var olması birleşmiş dünya devletlerinin ise olmaması bilerek oluşturulan bir olgudur. ( Emrah GÜRCAN )
C.41:Çünkü birleşmiş milletler aynı kültürden gelenlerden oluşur. Bu bilerek oluşturulmuş. M.Vasfi YURĞUN
C.41:Eğer milletler birbirine tahammül edebilselerdi geçmişteki imparatorluklar yıkılmazlardı beklide Osmanlı ve Bizans hala ayakta kalırdı.
Kurulur niye kurulmasın eğer bugünkü Avrupa devletleri gibi ekonomik özgürlüklerini petrolden başka bir şeye bağlayabilirlerse yani dünya ekonomisinde üretici duruma geçerlerse neden kurulmasınlar ki veto hakkı tabi ki en güçlü devlet o zaman kim olursa onlara veto hakkına sahip olurlar. Serkan KÖROĞLU
C.41:
Dünya Birleşmiş Milletleri var edebilmeli. Çünkü dünya devletlerinin birleştiği bir anda milletler kaybolacaktır. Bu olgu bilerek mi oluşturulmuştur tam bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü devleti oluşturan nasıl ki milletse oluşması gereken kavram da birleşmiş milletler olmalıdır. Asya’nın birleşmiş devletleri yada milletleri hangi kıtaya ne zaman ve nerede kurulmalı sorusuna gelince bunun zaman olarak nerede kurulması gerektiği aslında ortak kararlar doğrultusunda belirlenmelidir. Yani veto hakkını güçlü olana verdiğimiz gibi nereye kurulacağına da aslında güçlü olan karar verecektir.  (SERVET AKAY)
C.41:Bence bu soruyu cevaplandırmak için siyaset zihniyeti olması lazım onun için maalesef demekle kalıyorum Kazım KOÇ
C.41:Aynı Dünya görüşüne sahip ülkeler birleşir diğer insanlara karşı birleşirken onlarında içine alıp dünya devleti kurmak amaca terstir. Avrupa birliği Hıristiyan birliğidir İslam ülkelerini neden içine alsın ki. Hiçbir zaman Avrupa ile Asya’nın birleşmesinin imkanı yoktur. Çünkü temelde din farkı vardır aynı dine sahip olanlar kardeş diğerleri düşmandır.Bu hep böyle olmuştur. Saadet POLAT
C.41:Birleşmiş dünya olamaz. Çünkü; olursa büyük devletler küçük devletleri sömüremez.Asya’nın birleşmiş devletleri kurulursa İran’a kurulmalı vetoda sadece onda olmalıdır. M.Emin ERDEM
C.41:Sonuçta ikisi de devletlerin birleşmesiyle oluştuğu için fark yoktur. Amaçları aynıdır. Veto hakkı olmamamsı lazım her devlet eşit olmalıdır. Yusuf ATEŞ
C.41:Eğer, birleşmiş devletler olsaydı, ABD,ebedi barışa çağrıyı kesinlikle yapamayacaktı. Dolayısıyla,böyle bir gücün oluşamamasının altında yatan neden, elde edilebilecek zenginliklerin korunması(!) dır.Dünyanın veya Asya’nın Birleşmiş milletleri, İran’da kurulabilir. Ve bu birliğe, Türkiye de dahil olmalıdır. Bu birlikteki ülkeler, tüm İslam ülkeleri ve birkaç batı ülkesi olmalıdır. Ama, egemen güçler yani, veto hakkına sahip olan güçler, İslam Ülkeleri olmalıdır. Ama, Hicaz Emiri Şerif Hüseyin gibilerine de dikkat edilmeli. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.41:Belki de dünyadaki devletlerarası dengelerde çok fazla söz sahibi ülke yer almaması için böyle bir oluşum bilerek gerçekleştirilmemiştir. Asya’nın birleşmiş milletleri en kısa zamanda Türkiye’de kurulmalı. Cahit AYYILDIZ
C.41:Birleşmiş dünya devletleri demek herkesin pastadan nüfusu oranında payı alıp eşit düzlemde olması demektir. Buda gelişmiş! Devletlerin işine gelmeyecektir. İ.Halil KAYA
—Çünkü devlet demek belirli kırmızı çizgileri olan ve bunlardan ödün vermeyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Çiğdem BOZDAĞ
C.41:
Ben Farabi’nin dediği tarzda bir şekilde anladım bu soruyu yani tamamen bütün insanlara hitap eden bir birleşmiş devletler istiyoruz bunu neden yok ise öğretim yapmak yani eğitim yapmamak, güzel ahlaklı insan yetiştirmediğimiz için.Asya’daki birleşmiş devlet konusunda biz böyle bir kurum kurduğumuzda bizim ABD’nin BD’ sinden ne farkımız kalacaktır ve veto hakkı tüm insanların yararlana bileceği kurumlara verilmeli. Celal EŞSİZ
C.41:Asya da bu anlamda bir oluşumun olması çok uzak bir ihtimal olarak  gözüküyor çünkü Asya dağınık bir siyasi yapıya sahip ve daha ekonomik bağımsızlığını kazanmış durumda değil yani batı ülkelerinin etkisi altında inlemekte batı istediği zaman istediği yönde kullanabiliyor. Muhittin DEMİR
C.41:Çünkü kendi menfaatlerinin dışında kimseyi düşünmezler.Evet.kurulamaz.Veto hakkı kimseye verilmemeli. M.Can ÖZBAY
C.41:
Bilemem. En yakın zamanda Asya’ya kurulmalı. İran, Türkiye, Rusya. . A.Vahap ASLAN
C.41: Bence birleşmiş milletler aslında sadece adı var yoksa var olan devletlerdir. Bilerek oluştuğunu sanmıyorum. Şu anda kurulması gerekiyor Avrupa’nın kültür emperyalizmi karşısında durmak için. Doğu kültüründe savaş olmadığı için vetoya gerek yok bence. İsmail AYDOĞDU
C.41:
Çünkü, I. Dünya savaşı sonrası genel barışı sağlamak için kurulmuştur. Fakat daha sonra birkaç ülkenin çıkarlarına alet olmuştur. Veto hakkı adil bir şekilde bütün ülkelere eşit bir şekilde tanınmalıdır. Asya kıtasına kurulursa bizim açımızdan en güzel yer S. Arabistan olmalıdır. (M.Emin Aras
C.41:Yaptığımız, yapacağımız her çalışma,  içinde bulunduğumuz yaşam biçimlerinin belirledikleriyle sınırlı kalmaktadır. Özellikle son yüzyılda bilimde meydana gelen gelişmeler, dünyamız dışında, yeni yaşam biçimlerinin, yeni yaşam mekanlarının olabileceği farklı gezegenler üzerinedir. Lakin, şu anda içinde bulunduğumuz dünyada , Birleşmiş Milletler adı altında kurulan sistemli örgüt, sadece dünyaya hitap etmektedir. İleride yaratabileceğimiz farklı mekanlar, kuracağımız siyasi örgütlenişin de belirleyicisi olacaktır. (YILMAZ CAN)
C.41:Çünkü her dönemde güçlüler menfaatleri uğruna diğer devletleri yok saymışlardır. O dönemde de bu böyle olmuştur. Bence veto hakkı  birkaç menfaatçi ülkeye kalmamalı bu konuda daha fazla ve heterojen toplumların söz söyleme hakkı olmalı. Sıracettin ADIGÜZEL
C.41:Evet bilinçli bir olarak bir araya getirtilmiş kan emici güçlerdir. Ben imkansız gözüyle bakıyorum. Fuat TANIŞIR
C.41:Çünkü, Birleşmiş Milletler zorunlu  ve bilerek oluşan bir topluluktur. Birleşmiş Milletler ve devletler tek bir yere kurulamaz. Dünyada bunun için gerekli şartlar mevcut olmayabilir. Veto hakkı bence tüm devletlere/milletlere eşit bir şekilde verilmelidir. (Yahya TORİ)
C.41:Birden fazla dünya olmadığı için. Hinliğin başladığı yerde oluştu. Birleşmiş Asya değil birleşmiş Arap bile olmaz. A.Hekim KUTLUK
C.41:Birleşmiş Dünya devletleri olsa da yine bazı devletlerin sözünün geçeceğine inanıyorum.Dünyanın veya Asya’nın Birleşmiş Milletleri kurulmasına elbette karşı çıkılacaktır ama tam birlik ve bilinçlilik sağlanırsa bu mümkün olabilir.Bu durumda veto hakkı o kuruma bağlı tüm ülkelere verilmeli veya kararlar almada eşitlik sağlanmalıdır Aytekin DAŞBURUN
C.41:Sorunların da başlangıç noktasını buradan ele almak lazım.Birleşmiş milletler kuruluşunda birleşmiş dünya devletleri mantığını yerine getirmek için kurulmuştu.Fakat bunu veto ülkeleri kendi menfaatleri kullanınca niteliğini kaybetti. Zeki ASLAN
C.41:Çünkü bütün devletlerin tek çatı altında en azından şimdilik çok zor görünüyor. Evet bilerek oluşmuştur. Asya’ya kurulmalıdır. Önümüzdeki bir veya iki içerisinde kurulsa iyi olur. Yoksa Amerika demokratikleştirmeye devam edecek. Veto hakkı Türkiye, Rusya’ya verilebilir. Hamdullah KUŞMAN
C.41:Birleşmiş  milletler  olabilir. Yani  milletleri aynı çatı  altında toplamak  kolay olabilir  ama devletlerin  birleşmesi  çıkarlarına  ters  düşer,  devletleri  bir araya  getirmek, birleştirmek mümkün  değildir. Veto  hakkı  beş  daimi  üyeye  verilir. Semiha EROL