Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLII SORU:Devlet/ler mi milleti/leri, yoksa millet/ler mi devleti/leri yönetir?İki Kavramı bir arada ters- düz düşünüp doğru bir yargıya varabilir misiniz?
C42: Cumhuriyet sisteminde millet devlet üyelerini seçer. Ancak yönetimde neredeyse tek görevleri bununla kısıtlıdır. Sonrada devletler  milleti yönetir. .(Semra SÜPHANDAĞI)
Milletlerin seçtiği devletin milleti yönetmesi gerekirken, bazen bu ters bir durum yaratıp devletin millet tarafından yönetilmesini sağlamaktadır.gerçekte ise devletin milleti yönetmesi gerekir. (Yüksel ERİBOL)
C42: Milletler devletleri yönetiyor. Devlet isimlerine baktığımız zaman bile bunu görebiliyoruz. Örneğin : Almanya(Almanların devleti), Rusya ( Rusların ülkesi), Romanya ( Romanların ülkesi) vb.  Ancak burada ülkeler içerisindeki farkı etnik yapıya sahip insan toplulukları çoğu zaman görmezden gelinmekte ve bu da ülke içerisinde kargaşaya ve iç savaşlara neden olmaktadır. Dünya üzerine baktığımız zaman Afrika’dan tutalım da Asya’ya kadar tüm ülkelerde bu durum göze çarpmaktadır. Burada ortaya çıkan yargı devletlerin milletleri yönetmesi gerektiği ve o devlete mensup tüm bireylerin birer vatandaş olarak aynı haklara sahip olması ve aynı ölçüde yönetime katılması gerekir. (Ferhat ÇEPER)
C42: milletler aslında birleşerek karar vererek devleti oluşturuyor. Fakat zamanla kendi yaptıklarının  boyunduruğuna girebiliyor.nasıl ki parayı icat ettiği halde paraya ömrünü vererek aslında kendine hizmet etmesi gerekeni kendisine efendi yapıyorsa aynı şeyi devlet bazında düşünebiliriz. Önemli olan araçla amacı karıştırmamaktır.aslında birbirini yönetme değil de birbiriyle uyumlu olmak her iki kavram ilişkisini daha iyi açıklar. (Ümran ARVAS)
C42: Ne yazık ki milletler devleti yönetiyor.      (Sevil GÜLEŞÇE)
Cevap:ilk bakışta milletler devletleri yönetir.çünkü devlet kavramı milletler sayesinde vardır.fakat milletin seçimiyle devletin başına gelenler bu sefer tam tersi milleti yönetir. (Tuncay DEMİRADAM)
C42: Devlet milletin bekası ve saadeti için yaşar ve milletin içinden doğar, gelişir.O zaman devlet millet için vardır diyebiliriz. (Emine TİMUR)
C42: Devletler milletleri yönetir. Milletin olduğu yerde devlet vardır. Devletler milletlerden oluşur ve bu devletler milletleri yönetir. (Nazlı Gül KUBBA)
C42: Milletler devletleri yönetir. (Serdar DEMİR)
C42: Devletler milletleri yönetiyor. (Derya KANDEMİR)
Milletler devletleri yönetir.Çünkü devletleri var eden milletlerdir. (Veysel KACAR)
C42: Devletler milleti yönetir. Çünkü millet adına karar verip, millet adına uygularlar. Milletler de devletleri yönetir, çünkü devletin başındakileri milletler seçer. .(Tuba Seda RONAER)
C42: Devletler milletleri yönetir. Çünkü, bir devlet sınırı içinde birbirinden farklı yaşam biçimlerini paylaşan milletler vardır. Fakat bu milletler, yönetim bakımından aynı siyasi güç olan devlet otoritesine bağlıdırlar. (Aslıhan KESİCİ)
C42: Millet kavramı ön plana çıkarıldığı zaman millet devleti yönetir eğer devlet despot ise o milleti yönetir. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C42: devletler milletleri yönetiyor. Çünkü en büyük güç devlettir. Bu siyasi ve askeri bir güçtür. Ama ABD ve veto hakkına sahip diğer ülkeler devletin başına milletleri koymaya çalışmakta ve bu şekilde milletleri birbirine düşürmektedir. (Sultan YANIK)
C42: İnsanlar/devletler çıkarları için oluşturmuyorlar. Ama eğer kurması gereken Birleşmiş devletler kurumu olacaksa Ay kıtasına bağlı olmalı, fakat zamanını kesin tahmin edememekle birlikte ileriki zamanlar olabilir diye düşünüyorum. (Sevcan ÜLKÜ)
C42: Bence milletler devletleri yönetir. Çünkü devlet milletin refahı için vardır. Her şey insan içindir. İnsan olmazsa zaten devletin bir mahiyeti kalmaz. (Özdemir HINIS)
Bir devletin ilk oluşumunda milletin devleti yönettiği söylenebilir ancak zamanla devlet milleti yönlendirmeye başlamıştır. Türkiye ilk kurulduğu zaman millete hizmeti için çalışırken şimdi devlet milleti kendisi için yönetiyor. (Mustafa SOYALP)
C42: Demokratik devletlerde millet devleti yönetirken, demokratik olmayan devletlerde devlet milleti kendi isteği doğrultusunda yönetir. (Fatma TETİK)
Milletler devleti yönetir. (Abdurrahman ZEBEK)
C42: Nasıl ki, hem tavuk yumurtadan hem de yumurta tavuktan çıkarsa burada da hem devletler milleti hem de milletler devleti yönetir, diyebilirim. (Hayrullah Kuşman)
C42: Her ikisini de gülcü olan yönetir gerçek olan bu (Sultan ERDEM)
C42: Günümüzde  devletler milletleri yönetiyor.Oysa devlet millet için vardır.Çünkü, amaç milletin huzur ve güvenini sağlamaktır.Ama ne yazıkki  birtakım nedenlerden dolayı bu olmamaktadır. (Murat ÇİFTÇİ)
C42: Olması gereken milletlerin devletleri adil bir şekilde yönetmesidir ama genelde kalıplaşmış zihniyetler milleti devlet olarak yönetiyor. Milletin devletti yönettiği nadirdir. (İlhan POLAT)
C42: Devletler tüm insanlığın vebasıdır. Devletlerse illa ki milletlere ihtiyaç duyduklarından tersyüz düşünülemez. (Ahmet Özkan TURHAN)
C42: Milletler devleti yönetmesi gerekir ama uygulamada tam tersi var. (Gencehan EROL)
Cevap: bence devletler milletleri yönetir. Çünkü insanların yönetilmesi için bir devlet çatısına ihtiyacı vardır.( organize olabilmek için) (Özlem ARSLANBOĞA)
C42: Bence bu bir gerçektir ki ; devlet milleti yönetir.  Ama devletin şekillenmesinde en büyük etken millettir. Milletin gücü bu bağlamda küçümsenemez. Aslında karşılıklı bir etkileşimden söz etmek mümkündür. Yumurta-tavuk misali . Yumurtamı tavuktan çıkmış, tavuk mu yumurtadan.. Bir çıkılmaz düğümdür bu soru  (Nazım ÇOĞALTAY)
C42: Günümüzde devletler milletleri yönetmekte.Bunun temel göstergesi devletin aldığı bir kararın milleti memnun etmemesidir.Hangi akıllı milletler savaşmayı ister ki.Oysa devletler savaş kararı alabiliyorlar.Bu da devletlerin milletleri yönettiğini gösterir. İLHAN ARAR
C42: Aslında olması gereken devlet ve milletin iç içe olması ve etkileşim içinde olması Ama günümüzde maalesef tek taraflı bir etkileşim var ve maalesef devletle milletleri yönetiyor. Mahmut KARA
C42: Devlet, milleti için var olmalıdır. Yani milletine hizmet etmeye çalışmalıdır. Ancak hangisi kafa kısmını oluşturmalıdır derseniz bence devlet kafa kısmını oluşturmalıdır. Çünkü millet devletin kol ve bacaklarını oluşturur. Yani devlet olmaz ise milletin de olma olasılığı yoktur diyebilirim.( Emrah GÜRCAN )
C42: Millet yoksa devletin de olması mümkün değil. Karşılıklı birbirlerini yönetirler. Önce millet sonra devlet ama son söz yine milletindir. (KEZİBE ÖZDEL)      
C42: Devlet milletlerin örgütlenmiş hali ise dolayısıyla devletler milletleri yönetir.Ancak millet egemenliği her koşulda sağlanmalıdır.  Rukiye DOĞAN
C42: Devletler milletleri yönetmek için oluşan örgütlerdir.Devlet sistemlerinde milletin egemen olması esastır. LEYLA KIZILYILDIZ
C42: Devletler milletleri yönetir.Milletlerin devletleri yönetebileceğini sanmıyorum. BELKIS AYDIN    
C42: Milletler devleti oluşturup devletin yönetimine kalırlar. Yani ikisi de birbirini yönetir. EŞREF KANAN
C42: Devleti kuran millettir, milleti yöneten devlettir. OSMAN ÇELİK
C42: Bu soruya doğru bir yargıda varabilmemiz tam olarak söz konusu değildir. Çünkü devleti oluşturan millet kavramı aslında devleti yönetmesi gereken milletin olması demektir. Ama neyazık ki devlet milleti yöneltiyor. Devletin milleti yönetmesi daha kolaydır. Çünkü millet içerisindeki farklı düşüncelerin ortaya çıkması devletin doğru olarak yöneltilemeyeceğini bize ifade etmektedir. Devlet olarak oluşturulup başa gelenin aslında herkes için genel geçerliliği olan bir yönetim oluşturması en doğru olan yargıdır.  (SERVET AKAY)
C42: Devletler milletleri yönetir milletlerde kendini yöneteceklerini seçmezler mi Serkan KÖROĞLU
C42: devletlerin oluşumu ortak paydalarda buluşan milletlerden geçtiği için milletler devleti yönetir gibi görünse de zamanla devletler milletler üstü bir değere ulaştığı için devletler milleti yönetiyor. İ.Halil KAYA
C42: milletler devletleri yönetirler en iyi örneği de İsrail dır.  Varacağımı sanmıyorum. Kazım KOÇ
Demokrasi ile insanların kendi kendilerini yönettiği şeklinde bir aldatmaca var öğle olsaydı başbakanın her istediğini yapabilmesi gerekirdi. Ama meclis Türkiye de kukladan ibaret devleti yönettiği falan yok yönetse idi ilk yapması gereken yökü kapatmak olurdu.  Saadet POLAT
C42: Devletler milletleri yönetir bunu şimdiki devletlerin yapısına baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. Birçok millet bir devletin yönetimi altında bulunmaktadır. M.Emin ERDEM
C42: Genelde devlet milleti yönetiyor. Ama milletlerin devletleri yönetmesi gerekir. Çünkü devleti oluşturan millettir Yusuf ATEŞ
C42: Bu konuyu farklı görüşlere sahip olan toplumlarda incelediğimiz zaman her iki durumda  etkili olduğu görülmektedir. Çiğdem BOZDAĞ
C42: Devlet kavramı, millet tarafından, kendilerini yönetebilmeli için kurulmuş pasif bir makamdır. Devlet, milleti temsil eder. Çünkü,devletin şeklini, niteliğini, sistemini belirleyen,tayin eden ve her şeyden önce, devleti bile seçen, millet’tir.Ama, bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum: teknik olarak, milleti yönetenlerin devlet ve milletin bu durumda, yönetilen, devletin de yöneten olduğu gibi görense de; gerçekte, millet, devlet’i kullanarak, kendi kendisini yönetir. Ben mi arabayı sürüyorum; araba mı beni götürüyor gibi bir şey? Sonuçta ben, bir yere gitmek istemezsem; ve ben arabayı sürmezsem, araba beni hiç biryere götüremez. Ama, beni bir yere en hızlı ve en istediğim gibi götürebilecek şey de arabadan daha iyisi değildir.Bu benzetimden sonra, devletin ve milletin vazgeçilmez ve birbirlerini tamamlayan iki unsur olduğunu belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Devlet, milleti yönettiği ettiği için, milletten üstündür. Ama, millet, devleti belirlemek ya da belirlememek hakkına sahip olduğu için, o daha üstündür. İkisinin üst üste olmasından ziyade, yan yana olması önemlidir……ve en iyi sonuçları(başarıları) ancak bu şekilde verebilirler. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C42: Milletler devletleri yönetir. Çünkü devlet gücünü milletten alır. Devlet dediğimiz şey milletlerin var ettiği bir yapıdır. Cahit AYYILDIZ
C42: Bu konuda aslında millet unsuru devleti yönetmesi gerekir ama günümüzde devlet milleti yönetir hale  gelmiş ve bunu da millet böyle istemiştir. Celal EŞSİZ
C42: Asıl olarak milletlerin devletleri yönetmesi gerekirken zamanla devlet bürokratik saltanatını kullanarak milleti istediği gibi yönlendirip kullanabiliyor. Muhittin DEMİR
C42: Devleti oluşturan millet devleti oluşturur. M.Vasfi YURĞUN
C42: Devletin varlığı millete bağlıdır. Yani millet olmasa devlet olmaz. Ancak devlet doğduktan sonra, milleti yönetmektedir. Bunun olmaması gerekiyor belki çünkü her şey milletin refah ve huzuru için olduğundan ya da millet merkezli olduğu için, milleti yönetirken milletten bağımsız olmamalı. Ama maalesef günümüzde bu söz konusu bile değil. Zeynep KORUCU
C42: Milletler devletleri yönetmez çünkü buna izin verilmez.Eğer millet devletleri yönetiyor diyorsanız bu Amerika’da savaş karşıtı eylemler yapılıyor ama bunların dikkate alındığı pek nadir görülür. M.Can ÖZBAY
C42: Milletler devletleri yönetmeli. Sıracettin ADIGÜZEL
C42: Devletleri oluşturan milletlerdir. Dolayısıyla milletler devletleri yönetir. . A.Vahap ASLAN
C42: Olması gereken milletlerin devletleri yönetmesidir. Millet kavramı devlet kavramının üstündedir bu açıdan bir devlet bir milleti yönetemez. İsmail AYDOĞDU
C42: Devletler milletleri yönetir. Çünkü, bir devlet içerisinde farklı azınlıklar, farklı milletler bulunabilir. Devlet, ancak bu birlikteliğin siyasi sınırlarını belirleyen ve öteki devletlerce tanınan kurumsallaşmış bir addır. Onun için milletler devlet içerisinde yer alan farklı ırktan, farklı kültürlerden insanların oluşturdukları toplamlardır. (YILMAZ CAN)
C42: Milletler devletleri yönetir.  (M.Emin Aras)
C42: Devletler milleti yönettir. Doğru yargı devlet kavramının ortadan kalkması A.Hekim KUTLUK
C42: Milletler devleti yönetir. Çünkü, devletin oluşması için bazı unsurların bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri eksik olursa devlet diye bir şey olmaz. İşte millet de bunlardan en önemlisidir. Devletin varlığı, içinde yaşayan insanların bir arada belli hedefler çizerek yaşamasına bağlıdır. (Yahya TORİ)
C42: İki durumda olasıdır . Fuat TANIŞIR
C42: İkisi de birbirini karşılıklı yönetmede etkilidirler.Millet devletin kurallarını oluşturur, değiştirir.Aynı zamanda bu kurallara uygun şekilde yaşamını da sürdürmek zorundadır.
Aytekin DAŞBURUN
C42: Milletler devleti oluşturmaktadır. Milletlerin devleti yönetmesi gerek. Fakat son zamanlarda sanki C42: devletler milletleri yönetiyor. Hamdullah KUŞMAN
Aslında hem devletler milletleri hem de milletler devletleri yönetmektedir.Fakat mantıklı olanı milletlerin devleti yönetmesidir.Fakat milleti yönetmek için koltuğa oturan devlet o koltukları millete borçlu olduğunu unutmaktadır.
Zeki ASLAN
C42: Devlet  milletleri  yönetir  ama,  devletleri  oluşturanlarda  milletlerdir.  Bunları ters  düz  düşünüp  bir  yargıya  varamayız. Semiha EROL