Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLIII SORU:Millet/ler ve devlet/ler kavramı-uygulamaları nasıl kötüye veya iyiye kullanılıyor/labilir?

C.43:devlet bir ülkenin yönetimin en büyük rolü oynayan bir oyuncu gibi kişi yada kişilerce belli prosedürler olan kanunların konmasıyla ülkenin yönetilmesi olarak ifade edilebilir.   Millet ise birbirlerine birtakım bağlarla bağlanmış olan insanlardan oluşmuş bir topluluktur. Birleşmiş milletler küçük devletleri kandırmak için kurulmuş bir şeydir. Vetocu ülkeler dünya siyasetini ellerinde bulunduran ve kendi çıkarı için hiç çekinmeden insanları birbirine kırdıran ve toplumları yıllarca bir kaosa sürükleyen kan emici güçler her zaman yönetmiş ve yönetmeye de devam edeceklerdir.  dünya siyasetini ellerinde bulunduran ve her zaman her şekilde istediklerini yapabilen dünya patronları olan beş ülke kendi menfaatleri doğrultusunda istedikleri kararı verebilir ve diğer ülkelerin de bu karara riayet etmekten başka çareleri yoktur. Ülkeler bu yetkilerini sadece yaşanan şartlar belirlemiştir ve bu her zaman da böle olmaya devam edecektir de. En azından insanoğlu bu oburluğa ve açgözlülüğe sahip olduğu sürece.  ABDURRAHMAN YILMAZ
C.43:Devletler güçlerini milletten aldıklarını söyleyip onları kullanıyorlar. .(Semra SÜPHANDAĞI
C.43:
Kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak kötüye kullanabilirler.oysa devlet milletin çıkarlarını düşünürse iyiye kullanır.millet ve devletin bir arada olması gerekir. (Yüksel ERİBOL)
C.43:Bizden iyi olmayanın yaşama hakkı yoktur inancı devletlerin kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Burada her şey tekçilik üstüne kurulmaktadır. Tek dil, tek renk, tek din vb. olgularla toplum ve dünya homojenleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak her farklılığın ve milletin ayrı bir güzellik olduğu unutulmamalıdır. Eğer dünya üzerindeki farklı milletler olmazsa dünya tatsız tuzsuz bir yere döner. (Ferhat ÇEPER)
C.43:Bazı milletler/devletler kendilerini daha üstün görüp diğer milletleri ancak kendilerine köle diye kabul ettikleri için insanlığa yakışmayan eziyetlerde bulunuyor.onların özgürlüklerini özgürlük türküsü söyleyerek ellerinden alıyor.bunu da kendilerini en doğal hakkı olarak yorumluyorlar. (Ümran ARVAS)
C.43:Kullanılmaya razı milletler ve devletler  hep kötüye kullanılmaya devam edecektir.söz söyleme cesaretini gösteremeyen,ödün veren,yenilgiyi baştan kabul eden devlet ve milletler yenilmeye mahkumdurlar.
C.43:millet kavramının kötüye kullanılmasıyla (aşırı milliyetçilik gibi)devletler parçalanır veya parçalanmaya çalışılıyor! (Tuncay DEMİRADAM)
C.43:Milletlerin birleşmesi egoistliği, bencilliği, caniliği savaşı içinde saklar.Çıkarları için gerekirse önce savaşı çıkarırlar çocukları insanlara acımadan katlederler sonra da bir suçlu gösterip onu yok etmek amacıyla barışı kristal tabaklar içinde sunarlar.Bir_leş_mis milletlerin tek sorunu kendi ırklarının refahıdır.onlar dünya barışı için hiç kıllarını bile kıpırdatmazlar. (Emine TİMUR)
C.43:Devlet yetkilileri ellerinde olan hakları bazen kötü,bazen de iyi yönde kullanıyorlar. (Nazlı Gül KUBBA)
C.43:Her birey kendi görevini kötüye kullanırsa milletlerde görevini kötüye kullanmış olur devletler de. (Serdar DEMİR)
C.43:Devletler HER ZAMAN milletleri kullanmıştırlar(Derya KANDEMİR)
Kendi çıkarları doğrultusunda millet kavramı ön plana çıktığı vakit devletler birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlar.Bir devlete veto yetkisi  verildiğinde bunu kötüye kullanarak kendi haklarını temsilin milletleri birbirlerine kırdırtırlar. (Veysel KACAR)
C.43:Kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederlerse uygulamayı kötüye kullanılırlar. .(Tuba Seda RONAER)
C.43:  Her yönetim biçimi, başında bulundurduğu iktidarın düşünceleri, paylaştıkları ve siyasi çizgisi doğrultusunda iyiye yada kötüye yönelebilir.
Yani, devletin iyiye yada kötüye yönelik kullanılması, başında bulunan iktidarın çıkarlarını gözetip gözetmemesiyle ilişkili olabilir . (Aslıhan KESİCİ)
C.43:Birini diğerinden üstün kılarsanız ortalığı kan gölüne çevirebilirsiniz.Ümmet veya kardeşlik kavramlarını ön plana alarak durumu düzeltebilirsiniz. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C.43:Her millet farklı bir renk olarak algılanır ve devletler de bunlara hizmet için kullanılırsa iyiye kullanılmış olur. Tersi durumda ise kötü kullanılmış olunur. (Sultan YANIK)
C.43:Örneğin geçmişte Osmanlı Devleti’ne bakıldığında birçok devleti/milleti bünyesinde bulunduran son derece kozmopolitlik bir yapıdaydı. Ama sonra diğer Avrupa devletleri Osmanlı bünyesindeki devletleri/ milletleri, kendi amaçları doğrultusunda kullanarak parçalamaya çalıştı. Şu anki Türkiye, geçmişteki Osmanlı olacağına dair sinyaller veriyor. (Sevcan ÜLKÜ)
C.43:ABD ve Hitler in Almanya sı  gibi insanlığa önem vermeyen canavar devletler yaptığı faaliyetler bu sorunun cevabını verir sanırım. (Özdemir HINIS)
C.43:Devlet yaptıkları ile millete hizmet etmiyor onların kötülüğe sebep oluyorsa bu devlet kötüdür. Millette devlete yardımcı olmuyorsa o  zaman millet kötüdür. Tam tersi geçerlidir. (Mustafa SOYALP)
C.43:Devlet millet için teorisiyle hareket ederse bu kavram iyi kullanılmış olur ancak millet devlet içindir kavramı ile hareket edilirse kötüye kullanılmış olur. (Fatma TETİK)
C.43:Devlet ABD gibi devletse kötü. Birleşmiş Milletlerse kötü millet olmuştur. Güçlünün çıkarları doğrultusunda hareket eden bir birleşmiş milletler mevcut şuanda. (Abdurrahman ZEBEK)
C.43:Uygulamalar, insanlık için insanlığın yararı için kullanılırsa, mutlak refah, barış, huzur için kullanılırsa iyiye kullanılmıştır diyebiliriz. Aksine çıkar amacıyla, siyasi amaçla kullanılırsa kesinlikle iyi bir durumdan söz edilemez ve yanlış amaçla kötüye kullanılmıştır, diyebiliriz(Hayrullah Kuşman)
C.43:Kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak kötüye kullanabilirler.oysa devlet milletin çıkarlarını düşünürse iyiye kullanır.millet ve devletin bir arada olması gerekir. (Ümmetullah DEMİR)
C.43:Birtakım kesinlikle adil olmayan bahanelerle yada akla vicdana zıt inanç sistemleriyle kötüye kullanılabilir.Güzel ahlaka yatkın, adil ve fıtrata paralel düşünce ve inançlarla iyiye kullanılabilir. (Murat ÇİFTÇİ)
C.43:İsviçre’deki gibi devlet iyi bir uygulama yapabiliyor. Kişilerin hak ve özgürlüklerine sahip çıkıyor. Bunun yanından Arap ülkelerindeki şeyhlerin yaptığı uygulamalar da var. Saddam gücünü halkını ezmekle kullandı ırak felaketle yüz yüze kaldı. (İlhan POLAT)
C.43:Devletler milletler tarafından oluşturuluyor. Bir zümrenin veya kişinin ego manyasına girdikleri zamanda kötüye kullanılıyorlar. Bu kavramların bir nebzede olsa iyiye kullanıla bilmesi gerçek demokrasiyle olur. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.43:gücü elinde tutanlar bugüne kadar hep kötüye kullanmışlardır iyiye kullanana şahit olmadım. (Gencehan EROL)
C.43: üstteki sorulardan birinde veto kavramından bahsedilmişti. Orada da bahsettiğim gibi veto kavramı sırf bazı fikirleri empoze etmek ve kendi düşünceleri dışındaki düşünceleri haksız göstermek için veto kavramı ( ve diğer kavramaların) haksız_haklılığı  kabul ettirilmeye çalışılıyor. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.43:: Milletlerin yada fertlerin uygulamaları kötüye yada iyiye kullandıkları zamanla anlaşılır.Tarihe hangi yönden bakılırsa gerçek odur.Galiba bu kavramlar yeterince göreceli kavramlardır. İLHAN ARAR
C.43:Milletin devleti kullandığı tam olarak görülmemiştir.(istisnalar hariç) Ama devletlerin milleti kullandığı tarihte çok belirgin örneklerle mevcut. Mahmut KARA
C.43:Millet kavramı, içinde birden çok farklı kökene sahip bireyleri, kavimleri barındırır. Ancak bunu bir fark olarak görmek veya görmeye çalışmak veya çalıştırmaya çalışmak çatışmalara sebep olur. Ancak bu kavramı devletin daha da ileriye götürülebilmesini sağlamak amacıyla kullanılırsa iyiye yönelik kullanılmış olur.( Emrah GÜRCAN )
C.43:Devlet millete değil de sadece bir sınıfa hizmet edip onların çıkarlarını korursa görevini kötüye kullanmış olur.Millet kavramı ise ırkçılık ve şovenizmin olduğu durumlarda kötüye kullanılır.    Rukiye DOĞAN
C.43:Her iki kavram birbirinden bağımsız olarak hareket  ettiğinde uygulamalar olumsuz neticeler verecektir. Birbirlerinin varlığını göz ardı etmeden hareket ettiklerinde ise müspet sonuçlar çıkacaktır. (ZEYNEP KORUCU)
C.43:Bugün güçlü olan dünya devletleri zayıf olan devletleri yada milletleri çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. (KEZİBE ÖZDEL)
C.43:Devlet sadece bir sınıfın çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye yönelik olarak gücünü kullanırsa görevini kötüye kullanmış olur.Millet kavramı ise ırkçılığı tetiklediği zaman kötüye kullanılmış  olur.  LEYLA KIZILYILDIZ
C.43:Karşılıklı insani(iyi) duygular beslendiği sürece iyiye,herhangi bir tarafın tersi duygular beslemesi durumunda kötüye kullanılıyor. BELKIS AYDIN   
C.43: İnsanları galeyana getirmek için millet kavramı kullanılabilir, aynı kavram devletlerin çöküşünü de hazırlayabilir. EŞREF KANAN
C.43:Devleti kuran milletler olduğu için her şey millet yararına kullanılmalı bence OSMAN ÇELİK
C.43:Millet kavramının duygusal yönü siyaset yaparak halkı uyutmaya çalışmak veya devlet kavramını üstüne kurulu olduğu insanların üstünde tutmak kötüye kullanıma örnek olabilir. Vatan millet Sakarya siyaseti. İ.Halil KAYA
C.43: Amerikanın nasıl yıllardır birbirimizle dostça yaşamış olduğumuz insanları Kürt-Türk diye ayırtıp bunu kavgaya dönüştürmesi milletlerin nasıl kötüye kullanılacağının örneğidir. Serkan KÖROĞLU
Bir devletin kötü olması milletiyle ilintili olarak görünse de aslında devletin kendi yaptığının bir sonucudur. Yani  genel geçerliliği olmayan halkın yararınadır deyip kendi çıkarlarıyla hareket eden düşünceleriyle ilintilidir. (SERVET AKAY)
C.43: insanları ve toplumları bu farklılıklarına dayanarak aralarında sürtüşme yaratmak isteyen insanlar bunları günümüzde çok iyi bir strateji olarak kullanıyorlar. Çok milletli toplumlar kendi aralarında çıkan bu karmaşadan dolayı çok büyük zararlar görüyor. İnsanlar olarak benzer yanlarımızı görmekten çok farklılıklarımızı görme eğilimi bu kötü niyetleri daha da kolay uygulanabilir hale getiriyor. Cahit AYYILDIZ.43:Devlet ve millet kavramları insanın (yönetenlerin)  düşüncesine göre istenildiği şekilde iyiye veya kötüye kullanabilir. Çiğdem BOZDAĞ
C.43:
Milletler kavramını temsil eden devletler kavramı, millet’in refahını göz ardı edip; devletler arası üstünlükler için çaba verir ve milletler barışını hedef almazsa; devletler arası ilişkilerin bozulmasına ve nihayetinde, milletler arası bir soruna neden olabilirler.. örneğin, şimdiki birleşmiş milletler cemiyeti, millet bazında bir faaliyet göstermesi gerekirken; yani, kendisinden oluşan toplulukları, tek bir millet gibi kabul edip, bir milletin gereksinimlerinin diğer milletleri kabulle gerçekleşebileceğini kabul etmeden, ettik bir savaş vermeye kalkarsa; evrensel bir soruna neden olabilir. Devlet, milletler arası uygulamalarda, milleti temsilin, söz sahibine sahip bir merciidir. Ve bu mercii, bu makamını, ebedi barış yalanıyla dünya zenginliklerine ve nihai olarak, dünya hakimiyetine göz dikerse; yapacağı tüm eylemler bu yönde olacak ve tüm edimleri, temsili olduğu milletin kriterlerine ve değerlerine, milletler arası ilişkilerin uyumuna çatışma teşkil edeceğinden, evrensel bir kaos oluşabilir ve bu milletlerin yegane gücü konumunda olan devlet kavramı, bir daha kullanılamaz hale gelebilir. Böylesi bir durumda, dünya yönetimi ,diye bir olgu olur ve bu yönetime de feodalite hakim olarak; istenmeyen güçlerin ,istenmeyen etkilerine maruz kalabilir.   (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.43:Devletlerin başındaki kişilerin niyetlerine göre değişir. M.Can ÖZBAY
C.43:Bu günkü birleşmiş milletler nasıl kötüye kullanabiliyorsa ABD’nin ırak’a saldırmasına izin vere biliyorsa  kötüye kullanıyor demektir. Zaten iyiye kullandıklarını da kimse iddia edemez. Celal EŞSİZ
C.43:Kendi menfaatleri çerçevesinde hareket ettikleri sürece M.Vasfi YURĞUN
C.43:Herkesin sözünün geçtiği bir şekilde olursa iye ta tersi sadece bir düşünceyle alıyorsa kötüye kullanılıyordur. Sıracettin ADIGÜZEL
C.43:İnsanların iç dünyalarını etkileyecek milli duygularını ortaya atarak insanları birbirlerine düşürürler. . A.Vahap ASLAN
C.43:milletleri ve devletler kutsallaştırılıp halk bunların ebediyeti için kullanıldığı zaman halk ve devletin barışık yaşaması engellenerek kötüye kullanılabilir. Fakat eğer devlet halkın mutluluğa gitmesi için kullanılan bir sistem olarak kullanılırsa iyi yönde kullanılmış olur. Muhittin DEMİR
C.43:Her zaman söylediğimiz gibi milletler ve devletler demokratik bir şekilde yönetildiği taktirde iyiye;monarşi,katı bir şekilde yönetildiğinde de kötüye kullanılmış olabilir.  (M.Emin Aras)
C.43:Her şekilde devlet ve milletin olduğu yerde zulmü vardır. Baskı, kin, nefret, kan vardır. A.Hekim KUTLUK
C.43: İyi olanın elinde her şey iyi olur; kötü olanın elinde her şey kötü olur. Millet ve devlet kavramlarından ne anladığımız ve ne için araç olarak kullandığımız önemli. smail AYDOĞDU
C.43:İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun; belli bir milleti veya devleti yöneten kişi, devlet iktidarını ve sorumluluğunu  kötüye kullanabilir. Yani, bu demek oluyor ki; devletin kapasitesi ne olursa olsun onu yöneten bireyin tutumu ve beklediği çıkar ilişkisi ile ilgilidir. (YILMAZ CAN)C.43:Devletler ve milletler; ırk, dil, din gibi uygulamalarda ayrımcılığa gittiği taktirde görevlerini kötüye kullanmış olurlar. Ama; bunlar arasında herhangi bir ayrım söz konusu  olmadığında  hiçbir zaman kötülükten söz edemeyiz. (Yahya TORİ)
C.43:
Ülkenin yönetimini elinde bulunduran kişiler kendi milletini eğer gerçekten seviyorsa, düşünüyorsa, demokratik değerlere sahipseler ellerindeki gücü olumlu yönde kullanacaklardır.Aksi durumda bu gücü kötüye kullanacaklardır. Aytekin DAŞBURUN
C.43:Devletin tebaasına yeterince önem Vermemesi örnek verile bilir. Fuat TANIŞIR
C.43:sadece kendilerini düşündüklerinde kötüye, insanlığı düşündüklerinde ise iyiye kullanmış olurlar. Kazım KOÇ
C.43:
Bu vatan mı millet içindir yoksa millet mi vatan içindir gibi bir sorudur. Temelde demokrasi adına halkın devleti yönettiği fikri olsa da meclisin devleti yönettiği yok her kurum kendi içinde bir devlet halinde YÖK gibi. Saadet POLAT
C.43:Devlerin milletleri kullanmalarını Amerika’da beyazların zencileri köle olarak kullandığı zamanda nasıl kötü kullanıldığının en iyi örneğidir. M.Emin ERDEM
C.43:Çıkarlar doğrultusunda iyiye yada kötüye kullanılır. Yusuf ATEŞ
C.43:Örneğin;ırak milleti birbirine düşürülmüş durumda. Her gün ölüler her gün patlamalar. Yani başka devletler kendi isteklerini yerine getirebilmek için her türlü oyunu oynuyorlar. Hamdullah KUŞMAN
C.43:Millet her yerde millet olabilir fakat devlet milletin olmadığı yerde yoktur.geçen soruda da değindiğim gibi devlet niteliğini kaybettiği zaman aradaki bağ kopar.
Zeki ASLAN
C.43:Millet  devlet için  iyi bir  şey  yapıyorum  der  ama ,  yaptığı iyi  değildir. Devlet için  hiç  değildir. Kendileri  içindir.  Devlette  aynı şekildedir. Semiha EROL