Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XLV SORU:Met et! fethet! mat et! sonra pat et. Önce okşa okşa, sonra yokuşa yokuşa! Önermeleri pratikte uygulanıyor mu? Kime karşı neden?
Cevap: günümüzde gerek ailevi ilişkilerde, gerekse karşı cins ilişkilerinde uygulanmaktadır. Birey öncelikle nefse hoş gelen sözler sarf edip karşındakini cezp ettikten sonra istediğini yaptırarak en sonunda bir hiç yerine koymaktadır.

C.45: Bence doğrudur. ABD’nin dünya genelindeki siyaseti bu gün bu değil mi ? Abdulkadir SÜRÜCÜ
C.45: Afganistan’a karşı uygulamıyor mu? Irak ‘a, orta doğuya karşı, hatta ülkemize karşı uyguluyor….. Vampir gibi kanını emerken okşuyor. Kanını tükettiği zaman yokuşa sürüyor.ALİ ATEŞ
C.45: Uygulanmakta.özellikle Amerika tarafından Amerika bunu devlet politikası olarak benimsemiştir.özellikle Afganistan da bunu görmüşüzdür.ÜMİTARAT
C.45: Fareyi faka bastırmaya benziyor. Önce bir parça ekmek verirsin sonra tüm servetini alırsın. (Nesim SÜRER)
C.45: Evet pratikte uygulanıyor. Bu uygulamalar mazlum ve geri kalmış toplulara uygulanmaktadır.   Çünkü milletleri sömürmek istiyorlar. . HÜSEYİN KÖYSU
C.45: Evet uygulanıyor. İnsanlar arasında ikiyüzlülükten ve çıkarın olduğu herkese karşı uygulanıyor. Devletler olarak düşünürsek büyük devletler küçük devletleri sömürmek için yapıyor.
Gülen Karakuzulu
C.45: Pratikte uygulanıyor.Çıkarlar doğrultusunda nedeni ise köprüden geçinceye kadar ayıya deme meselesi.
Naciye Develer
C.45:  Evet. Önce insan görünmeyen yüzünü gösterir. Daha sonra gerçek yüzü ortaya çıkar. Hep yapmacık gülümsemeler , yapmacık sevgiler yapmacık hoşlanmalar ön plana çıkar. Her şey bir iki yüzlülük içerisinde ilerlemektedir.(Kamuran Anar)
C.45: Bence günümüz devlet siyasetlerinin işlevlerinin çoğu bu amaçta. Bu kötü emellerini genellikle zayıf noktalarını yakaladıkları devletlere veya milletlere kullanmaktadırlar.(Sinan GÜNEŞ)
C.45: Evet uygulanılıyor.Özellikle Orta Asya Devletleri üzerinde uygulanıyor.Siyasi ve ekonomik çıkarlar uğruna uygulanmaktadır. (Emrah ERTÜRK)
C.45:  Geçmişe bakarsak İngilizlerin Afrika’ya ve kendi sömürgelerine uyguladığını görüyoruz. Günümüzde ise ABD’nin Afganistan ve Irak’a uyguladığını görüyoruz. Bu siyaset günümüzde bir hayli gelişmiş şekilde kullanılmaktadır. (E.Altun)
C.45:  uygulanıyor. ABD’nin  uyguladığı siyasi politika. [Mehmet şahin]
C.45: Iraktaki savaş bunun bir göstergesidir. ÖZER ESATOĞLU
C.45: Menfaat dünyasında yaşadığımız için insanoğlu kendi işini yola koyabilmek için köprüden geçinceye kadar ayıya dayı demeyi gerektirdiği için bu önermeler pratikte çokça uygulanmaktadır. Menfaat kimdeyse ona karşı.
HÜSEYİN YARDIM
C.45: Çok kapsamlı bir soru. Duruma göre değişir bana göre.                              --DERYA TOPDEMİR--
C.45: boş insanlara karşı kullanılıp saf insanlara karşı kullanılır.onları elde etmek için kullanılır.
Şükran DURMAZ
C.45: Evet günümüzde olan bir şeydir. Bunun en iyi örnekleri Çin ülkesindeki Prenseslerde bulabiliriz. Tarih tekerrürden ibarettir. (BURHAN YAVUZ
C.45: Bir insanı mat ve set etmenin en kolay yolu onu met etmektir. İnsanları önce YANIT: Bence ilk önerme dünyada çok kullanılıyor. Dünyada güçlü devletler dolaylı yollarla bu önermeyi çok güzel kullanıyor.
Fatih DANIŞMAN
C.45: övmek sonra zora sokmak geçerli bir pratiktir. Demokrasiyi yüceltip demokraside insan hakları adına vahşet yaratanlar ve kadınların manevi ölümünü gerçekleştirenler örnek verilebilir.
Ayşe İNCE
C.45: ABD’nin bugün Türkiye’ye uyguladığı politika budur.
Belgin ÖZALP
C.45: bu bir gaz ver ve met et dostlarından uzaklaştır sürüden ayır ve senin olsun demektir bu politika özellikle Afrika da çok uygulanmıştır.ve Asya da şu an uygulanmaya çalışılıyor. MUSTAFA POLAT
C.45: Amerika-ırak. ÖMER KURT
Kısmen uygulanıyor. ABD’nin orta doğuda uyguladığı siyasi politika. EyüpYILDIRAK
C.45: bu bir gaz ver ve met et dostlarından uzaklaştır sürüden ayır ve senin olsun demektir bu politika özellikle Afrika da çok uygulanmıştır.ve Asya da şu an uygulanmaya çalışılıyor.RACİ TOKAR
C.45: devletler bir birilerine karşı bu siyaseti uygulamaktadır . bir birilerini met etme sonra  çıkar anlaşmazlığı  yüzünden fetheder  sonra mat eder ve son un da ortadan  kaldırır  EMİRHAN ACAR
C.45: Pratikte uygulanıyor.Herkes birilerine elbet bunu yapıyordur.Menfaat gereği Karşıdaki bir diğerine (öğrenci hocaya, karı kocaya , BM İran'a vb.) Adem KILIÇ
C.45: Evet uygulanıyor. Günümüzde güçlü olan devletler bu ilkeyi çıkarları için zayıf devletlere uyguluyorlar. Zayıf devletler kısa vadede bu işten karlı çıkarken uzun vadede zararlı çıkmaktadır. EMRE ÇOBAN
C.45:  Met et! fethet! Mat et! Sonra pat et.Bu taktik çıkarı için hiçbir şeyi yapmaktan çekinmeyen, kan emici, insanların veya devletlerin tarihten bu yana uyguladıkları bir taktiktir.En somut örneğine hala tanık olmaktayız.Emperyalist Amerikanın Irak’a insan hakları götüreceğiz deyip katliamları, sapıklıkları, işkenceleri her geçen gün yapmaya devam etmesidir.  (B.KARAŞ)
C.45: ABD’nin  IRAK politikası.önce her türlü silahı vermesi ve en sonun da IRAK ta demokrasi yok diyip parçalaması.şimdi ise İRAN uygulanmakta Kenan özcan.
C.45: Doğrudur. ABD Kuzey Irak ta bunu çok iyi uyguluyor.(İhsan GİZLENÇ)
C.45: Evet uygulanıyor.O anki şartlara, koşullara göre insanlar insanları istedikleri şekilde yönlendirebilirler.Önce değer verip sonra atabilirler.(NÜKHET DAYSAL)
C.45: Kendi farkında lığının farkına varamayan yerlerde uygulanmaktadır.Afrika2 da uygulanmıştır ve hala farklı yerlerde uygulanmaya devam etmektedir.
VolkanTürkmenoğlu
C.45: Uygulanmakta devletleri yok etmekte kullanılan bir taktik ABD IRAK  örnek olarak verile bir. Cengiz ÖZHAN
C.45:  Uygulanıyor. Devlete karşı. Biz istediğimizde devleti hem met edebiliriz hem de fethedebiliriz. Fatma Gedikoğlu
C.45: Pratikte uygulanıyor güçlü devletlerin zayıf devlere karşı uygulamış oldukları bir uygulamadır. (f.ağgün)
C.45:  Bence  doğrudur çünkü günümüzde  ABD ve buna benzeyen ülkeler gerek yer altı zenginlikleri gerekse yerüstü zenginlikleri bakımından zengin olan Ortadoğu  ülkelerini  kendi çıkarları doğrultusunda sinsice bir yaklaşım göstermektedirler. Önce iyimser görünerek daha sonra  kendi maskelerini göstermektedirler.            Abdurrahman Yılmaz
C.45: Bu önermeler pratikte uygulanıyor günümüzde ABD’nin yapmış olduğu sinsi politikaya baktığımızda ırak’a demokrasiyi getireceğiz diye çeşitli yayın ve medya grupları tarafından lanse edilip halka vaat edilen bazı söylemlerle ıraklı halkı Saddam yönetimine karşı dirençli kılıp halkı kendi isteğiyle yönlendirip ırak rejimini ele geçirdi. Daha sonra halkı kullandığını yapılan savaştan sonra görüyoruz. ABD önce okşadı daha sonra amacına ulaştıktan sonra halkı yokuşa sürdü.  Karşıdan çıkar sağlanan her şeye uygulanır. Kendi çıkarlarının elde etmek için uygulanır.
MAKSUT SAYÇİÇEK
C.45: Daha önce bu önermeleri duymadım ve ne demek istediğini anlayamadım. Bu yüzden pratikte uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir şey söyleyemem. Fatma KOYUNCU
C.45: Bu asırlar boyunca kullanılıyor önce sırtını sıvazlar ne var ne yok yoklar ondan sonra yara açmaya çalışır bunu yani bir anlamda ‘koynumda yılan besledim’ genellemesine benzer.bu genelde iyi yolda giden güçlenen değerleri sinsice yıkmak için yapılır….(M.ŞAHİN)
C.45:  Bu soruya tarihsel açıdan bakarsak ve hafızamızı da biraz yoklarsak bu önermenin Irak’ta uygulanmış olduğunu göreceğiz. Önceleri İran’a karşı met edilen Irak daha sonra ekonomik ve siyasi açıdan fethedildi, ardından işgallerle mat edildi, en sonunda da kendisinin de dahil olduğu  pat etmeler gerçekleşmiş ve gerçekleşmektedir. (Özkan güçin)
C.45: Evet uygulanıyor. Örneğin Türkiye’de köylü milletin efendisidir diyorlar. Sonrada  sırtına binip deh eşeğim deh diyorlar... (HASAN İMRET)
C.45: Uygulanıyor, halka karşı ve çıkar amaçlıdır. (Özcan ÖZCAN)
Uygulanıyor lakinbilmiyorum.[yunus gencel]
C.45: Bu önerme uygulanmıyor diyenin anlını karışlarım çünkü bunu daha çok kısa zaman önce  (şu anda devam ediyor) ABD ırak üstünde uyguladı bu politikayı bu günlerde de bence Türkiye üzerinde uyguluyor ama hala okşama safhasın da. Metin KUZU
C.45: Seçimlerde millete karşı kullanılıyor. İktidar olununca da bazı kesimlerin önünü kapatacak yasalar çıkartılıyor. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C.45: ABD’nin  IRAK politikası.önce her türlü silahı vermesi ve en sonun da IRAK ta demokrasi yok diyip parçalaması.şimdi ise İRAN uygulanmakta. (Yüksel ERİBOL)
C.45: Irak örneğinde görüldüğü gibi önce Irak diplomatik olarak mat edildi ondan sonra askeri olarak feth edildi ve ardından da Irak içerisindeki muhaliflerden bir yönetim kadrosu seçilerek pat edilmiş gibi gösterildi ancak asıl pat şurada yatmaktadır: ABD oraya harcadığı parayı kendi şirketleri yoluyla petrol ve diğer kaynaklardan alarak sağlamaktadır. Ülkeler arasında diplomatik olarak birbirlerinin gönlünü hoş etme politikaları vardır ancak çıkarlar söz konusu olduğu zaman her şey yokuşa yokuşadır. (Ferhat ÇEPER)
C.45: kişi kendi benliğinin farkında değil karşısındakilerin kendisi hakkındaki düşüncelerini ve yaptıklarını olduğu gibi,yargılamadan kabul ediyorsa bu önerme doğrudur. İnsanlık tarihi boyunca uygulanmıştır ve hala uygulanmaktadır. (Ümran ARVAS)
C.45: Hemen hemen her yerde böyle bir duruma rastlamak mümkün ne yazık ki.herkes güçlünün yanında.aslında günümüz şartları neyi gerektiriyorsa insanlar onu yapıyor.bir şeye konmak için ya onu met edecen ya da ondan vazgeçecen. (Sevil GÜLEŞÇE)
C.45: bu önermeler doğrudur. Örneğin ABD önce Irak’la ilişkilerini sıkı tutuyordu çünkü Irak’ın petrolüne ihtiyacı vardı.kendi yetiştirdiği bir despotu başına getirdi. Çıkarlar çatışınca yokuşa.. (Tuncay DEMİRADAM)
C.45: Uygulanıyor.:Örnek gelişmekte olan ülkeler.Güçlü batı toplumları tıpkı mayalar üzerine “ ben beklenen ilahım “ diye giden İspanyol komutan gibi gidiyorlar.Önce pış pışlıyorlar sonra ellerin de ne varsa alıp gidiyorlar.Ve sonuç bu günkü Afrika.size mutluluk getirdik diye kendi dinlerini öğrettiler ebedi saadete ulaştırdılar fakat daha sonra ne dilleri kaldı ne kültürleri ne de özgürlükleri.Kendi toprakların da PARYA oldular. (Emine TİMUR)
C.45: Aslında ABD’nin Irak’a olan tutumu bu önermeye en güzel örnek aslında. Önce ırak petrolü açısından methedildi. Fedden desteklendi sonra bir güzel fethedildi. Şu anda mat ve pat olmuş durumda. Yani methedildiği günlere dönmesi çok zor artık. (Nazlı Gül KUBBA)
C.45: Doğrudur. İnsanlara bir takım yaptırımlar yapmak istiyorsak öncelikle onları bir takım şeylere alıştırmak gerekir. Pratikte uygulanmaktadır. Uyuyan toplumlara karşı uygulanmaktadır. (Serdar DEMİR)
C.45: <Fanatiklerinle gez, dolaş ama onlarla evlenme(DEMİRKUŞ 2006)> Günümüzde yoğun olarak görünen çıkar ilişkilerinde bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlayabilmekteyiz. Tamamen menfaat ilişkilerinde bariz olarak görünebilmektedir. (Derya KANDEMİR)
C.45: Uygulanıyor.Batının doğuya bir kastı olsa gerek her şeyde bu böyle.Gelişmiş batı ülkelerinin doğu devletlerine bu uygulamayı yapmakta üstlerine yok gibi görünüyor şimdilik. (Veysel KACAR)
C.45: Siyasi partiler başa geçmek için önce kendilerini met ediyorlar. Sonra halkın kalbini fethetmeye çalışıyorlar. Aldıkları oylarla diğer partileri mat ediyorlar. Verdikleri hiçbir vaadi tutmayarak halkı pat ediyorlar. .(Tuba Seda RONAER)
C.45: Bu her ortamda uygulanıyor ve biz bunu her zaman yaşıyoruz. Emellerimize ulaşmak için.(Mehmet Hüznü AKKURT)
C.45: bence bu önerme pratik olarak uygulanmaktadır. Devletler dışişleri bakanlıkları aracılığıyla bu önermeyi kullanmaktadır. (Sultan YANIK)
C.45: Elbette; ama yazık ki uygulanıyor. Güçlü, kurnaz, uyanık bir / millet/ devletler zayıf, saf, toplumlara karını uyguluyorlar.
“Kırmızı Başlıklı Kız” masalı buna en iyi örnek. (Sevcan ÜLKÜ)
C.45: Kenar kuşak ülkelerine karşı sömürge amaçlı olarak gayet rahat bir şekilde uygulanıyor.  (Özdemir HINIS)
C.45: Devletler bunları her zaman yaptıkları kullandıkları bir yöntemdir. Önce okşayarak kendisine muhtaç hale getiriyor sonra kendi çıkarları, menfaatleri için yokuşa sürüklüyor. Bir kere okşanmıştır yokuşa gitmekten başka çaresi yoktur. (Mustafa SOYALP)
C.45: Evet ABD önce ülkeleri met ediyor sonrada fethedip mat ediyor. Onları parçalayıp pat ediyor.
Bazı güçlü devletler önce diğer bir devleti met ederler sonrada onu mat etmeye çalışırlar. Böyle bir psikolojik harekat o ülkenin ele geçirilmesinde en etkili yöntemdir. Dost görünüp arkadan vurmak gibi. (Abdurrahman ZEBEK)
C.45: Söz konusu durumun gelişmiş ülkelerin 3. Dünya ülkelerine karşı uyguladığı politikanın aynısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu önermeler şu anda uygulanıyor. (Hayrullah Kuşman)
C.45: ABD nin  IRAK politikası.önce her türlü silahı vermesi ve en sonun da IRAK ta demokrasi yok diyip parçalaması.şimdi ise İRAN uygulanmakta. (Ümmetullah DEMİR)
C.45: UYGULANIYOR zalim mazluma uyguluyor nedeni bilmiyorum (Sultan ERDEM)
C.45::Uygulanıyor.Maalesef zayıfa karşı uygulanmaktadır.Temelde çıkar ve yanlış inanç yatmaktadır. (Murat ÇİFTÇİ)
C.45: Amerika bunu çok güzel yapıyor. Önce ladini besledi silah verdi sonra kendine düşman etti Afganistan’a girmek için bahanesi oldu. Övüyor göklere çıkarıyor bölüyor parçalıyor, sonra da yutuyor bu kadar basit(İlhan POLAT)
C.45: Bu soruyu bir örnekle açıklayalım . ABD ırak hükümetine önce kimyasal silahlar verip bunları kullanmasını sağladı sonra ırak hükümetinin kendisinden daha zayıf bir millet üzerinde kurduğu üstünlüğü kullanarak onu şişirdi yine aynı sebeplerden  orayı fetih ederek daha önce ki zayıf milleti ırak a karşı kullanmaya başladı. (Ahmet Özkan TURHAN)
C.45: Uygulanıyor güçsüze karşı. (Gencehan EROL)
C.45:  uygulanıyor uzak değil ABD’nin Irağı yok etmesi de bu aşamalardan geçmiştir. En geriden gelinirse önce Irak’la dostluk ilişkileri kurulmuş, yere göğe sığılmamamış, nükleerler satılmış, daha sonra bu tehlike sayılıp işgal edilmiştir. Şimdiki durumuysa içler acıtan bir boyutta. (Özlem ARSLANBOĞA)
C.45: ABD’nin tefrika çıkarma politikalarının aynısı , Irak işgalci kuvvetlerinin de güttüğü politika bunun aynısı (Nazım ÇOĞALTAY)
C.45:: Bu önermeler pratikte uygulanıyor.İstenmeyene karşı kullanılıyor.Çünkü çatışmanın olduğu yerde huzur olmaz ya da şahsi çıkarlar yeterince tatmin etmez insanları.Bu durumda sözü edilen önermenin uygulanmasını tabii kılıyor.Bu etik midir değil midir tartışılır. İLHAN ARAR
C.45:
Evet uygulanıyor. Günümüzde güçlü olan devletler bu ilkeyi çıkarları için zayıf devletlere uyguluyorlar. Zayıf devletler kısa vadede bu işten karlı çıkarken uzun vadede zararlı çıkmaktadır. Mahmut KARA
C.45: İnsanların yaşama bakışı ile ilgilidir. Bireysel olarak yaşayanlar (egoistler) kendilerini yaşama merkezlerinde görürler.yani birilerine yaranmak için önce yalakalık edip kendilerini benimsetirler. Dönüp efendilerini alt etmeye çalışırlar. Ama bu çok az insan tarafından yaşanan bir olgudur. Genellikle bu şekilde yaşanılmaz.   LEYLA KIZILYILDIZ
C.45: Doğru bir önermedir. Günümüzde de durum aynen böyledir. (KEZİBE ÖZDEL)
C.45: Evet uygulanıyor.Menfaat sağlayabilen  ülkelere, her türlü çıkara ulaşmak için. BELKIS AYDIN  
C.45: Evet uygulanıyor. Özellikle ABD bir yere girmeden önce bunları uyguluyor kendini iyi göstermek amacıyla. Sonra her şeyini alıp çıkıyor. EŞREF KANAN
C.45: Bir güvercine yaklaşılırken bile önce ona yem atılır yavaşça yaklaşılır ve üstüne zıplarız. Bir devleti zıplatmak için tabiki yavaşça yaklaşılır okşanır ve mat edilir. ABD nin 90 da Irak a yaptığı buydu. OSMAN ÇELİK
C.45: Örneğim IMF’nin Türkiye üzerindeki etkisi. Yani IMF önce bizi met eder. Siz bu ekonomik krizden kurtulabilecek düzeyde bir devletsiniz. Ancak bunun için bizden yardım almanız gerekli der. Sonra biz bu krizden çıkamaz hale geliriz ve IMF bizi feth eder. Sonra bizi mal yerine koyar, bizi çıkmaza sokar ve sonra onlara her bağlamda bağımlı hale geliriz ve böylece farkında olmadan mahf olmuş oluruz.IMF’nin bana göre açılımı İsteyin Mahfe delim Federasyonudur. ( Emrah GÜRCAN )
C.45: Bugün devletler içersindeki azınlıklara ABD nin vaat ettikleri onlara dost görünmesi ileride ABD nin bu milletlere nasıl yaklaşacağına kestirmek herhalde her akıl sahibi insan için zor olmasa gerek. Serkan KÖROĞLU
C.45: Evet  uygulanıyor. Güçsüz ülkelere karşı bu politika uygulanıyor. Ortadoğu ülkelerine karşı.Abdulhekim KUTLUK
C.45: Bu tanımlar günümüzde çok kullanılmaktadır. Ben kullanmaktayım. Bir insanı övmek için yada bir başkasını anlatırken onun güzel yönlerini met ederiz. Fethetmeyi bir yeri kuşatma bazında kullanırım. Mesela sevgiden ve aşktan değinirsek bir yüreği fethetme diyebiliriz. Mat etme, üstün gelmedir. Satrançta kullandığımız bu tanım hayata yorumlandığında her anıyla zekice davranıp akıllı olmak, karşıdakini mat etmektir. Kendi çıkarlarımız için hareket ettiğimizde işimiz yapmayacak olan birine önce övgülerde bulunur sonra da damardan gireriz kavramını kullanarak onu yokuşa sürükleyebiliriz. (SERVET AKAY)
C.45: Çıkar peşinde olan herkesin sahip olduğu bir anlayış bu. Köprüyü geçinceye kadar birilerine dayı demek sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Yaşamımızın her alnında kişisel  ve ulusal anlamda örneklerini yaşıyoruz. Güçlü devletler nerede bir çıkar sezerse bun uyguluyor. Cahit AYYILDIZ
C.45: bu başka devletlerin yönetiminde hak sahibi olmaya çalışan devletlerin siyasetinin özetidir. İ.Halil KAYA
C.45: Kesinlikle kullanılıyor. Çünkü bunları kullanan kişiler menfaatleri doğrultusunda uygun olan önermeyi ele alarak maksimum derecede yarar sağlamaya çalışır. Çiğdem BOZDAĞ           
C.45: Bu teknikler, elbetteki kullanılıyor. Günümüzde, günlük hayatımızda bile bunları görebiliyoruz. Önce, fert ve toplum bazında ele alacak olursak, herhangi bir kişi-olay-nesne-durum karşısında bir kazanım elde etmek isteyen birey/toplumlar, önce kazanılmak istenen şeyin, kendilerine yarayan kısımlarının üzerine gitmeyerek; dikkat çekmeden, ufak çapta yardımlar yaparlar. Daha sonra, bu yardımların olağan ve sürekli olduğunu görmeleri için, yardım miktarını arttırırlar. Ama,kritik bir limitleri vardır tabii. Bu güveni (okşayarak) karşıladıktan sonra, asıl yardımı isterler. Ve bu yardım talebi de kabul edilir. Ancak, son yardım, yardım talebini kabul edene pahalıya mal olur. Ve kazanan taraf, siyasetini başarıyla uygulayan taraf olur.Günümüzde, terör var yalanıyla, terörist kıyafetini evine bırakıp; sivil savunma kıyafetleriyle Orta Doğu’ya ulaşan toplumların güttükleri politika da budur. Bölgede bir terör rüzgarının olduğundan bahsederler önce. Bu, terör yanlısı olmayan diğer devletlerin de beğenisini kazandırır. Çünkü, büyük güç! Haklı bir gerekçe sunmaktadır. Daha sonra, terörü yok ettik diye milyonlarca insanın canına kıyarlar. Ve bunun içinde artı puanlar kazanırlar. Çünkü, yaptıkları eylem, prosedürde, teröre yapılan eylemdir. Daha sonra da pat ederler…
Ben, bu tür tekniklerle insanları kandırabilenlerin nasıl hayvan sınıfında incelenmediğine(akılsızlık) şaşırdığım gibi; bu yalanlara kanan diğer güçlerin nasıl oluyor da bu kadar geri zekalı olduğuna da ayrıca inanamıyorum. Yoksa, benim bilmediğim bir tür korkaklık .. vb. bir durum mu var !?.. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C.45: Uygulanıyor.Çünkü büyük balıklar küçük devletçikleri gelişmekte olan yada az gelişmiş ülkelere uygulayarak kendilerine daha fazla yaşam alanı yaratıyorlar. M.Can ÖZBAY
C.45: Uygulanıyor . talibana , ıraka afganistana çünkü orta doğuya hakim olmak için. Celal EŞSİZ
C.45: Bu önerme  doğrudur batı ülkeleri modern sömürü ve demokrasi çığırtkanlığıyla bugün bunu uygulamaktadırlar. Muhittin
C.45: Menfaatleri gereği insanlar ortama uyarak durumu değiştirmeye çalıştırılır. M.Vasfi YURĞUN
C.45: Evet uygulanıyor. İran-Irak savaşında Irak’a destek veren A.B.D. bugün Irak’ı mat etmeye çalışıyor. . A.Vahap ASLAN
C.45: Uygulanıyor. İşi bilmeyene karşı yapılıyor. Menfaat uğruna yapılıyor. Sıracettin ADIGÜZEL
C.45:  Ne anlama geldiğini tam olarak anlamadığımdan pratikte uygulanıp uygulanmadığını bilemiyorum. İsmail AYDOĞDU
C.45: Bu özdeyişimizde anlatılmak istenen, toplumların ellerinde tuttukları siyasi gücü, hangi yönde kullandıklarına dair ipucu vermektedir. Özellikle günümüz süper güçlerinin yaptıkları en önemli taktiklerden bir tanesi de, yukarıda dile getirilmek istenen güzel sözdür. Kalkınmışlık bakımından geri planda olan, her yönüyle bir nebze ötekilerine göre geride kalan (Orta Doğu) devletlerin siyasi kaderi hep öyle olmaktadır. Yani kendisini pohpohlayan, teknolojik imkanlarını kendisine sunmak istediğini dile getiren güçlerin,aslında bu durumdan kendileri lehine kesin bir çıkar bekledikleri anlamına gelir. (YILMAZ CAN)
C.45: Bireysel olarak yaşayanlar (egoistler) kendilerini yaşama merkezlerinde görürler.yani birilerine yaranmak için önce yalakalık edip kendilerini benimsetirler.Bunu devletler açısından da düşünebiliriz.Günümüz devletlerinin çoğunun siyaseti buna dayanıyor.Çıkarların bittiği yerde yokuşa yokuşa mantığı devreye giriyor.   Rukiye DOĞAN
C.45: Evet uygulanıyor. Bana göre zamanımızın temel felsefesi bu.Kendini büyük sanan kişiler  tarafından gariban insanlara karşı yapılıyor. (M.Emin Aras
C.45: Evet uygulanıyor. Özellikle de güçlü devletler bunu hep yapar.  (Yahya TORİ)
C.45: Evet uygulanıyor bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bundan nasibini alıyor Fuat TANIŞIR
C.45: Uygulanıyor.Özellikle ekonomik, sosyal vb. sorunları olan millet veya devletleri kendi siyasi hedeflerine uygun şekilde kullanmak için. Aytekin DAŞBURUN
Kültür bakımından dünyanın en zengin ülkeleri doğu ülkeleridir.Fakat batı bize kendi kültürünü çeşitli şekillerde empoze etmektedir.bize kendi kültürünü empoze ettikten sonra onlara benzer insanlar yetişmekte. Zeki ASLAN
C.45:
 Evet katılıyorum, uygulanıyor. Amerika İran-Irak savaşında Irak’a destek verirken bugün Irak’ı  bitirmeye çalışıyor. Hamdullah KUŞMAN
C.45:  62Doğrudur katılıyorum.. Semiha EROL