Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XVIII.SORU:Hayvanlar zeki olabilir, ama hiçbir zaman akıllı olamazlar, Doğru mu? Neden? Akıllı olmak sadece insana mı özgüdür?

C18:Akıllı olmak hayvanlara da özgüdür Çünkü karıncalar çok iyi çalışır ve erzağını toplar.Çalışmasa aç kalacağını bilir.Bu  akıllı olduğunu gösterir.Ancak bütün hayvanlar akıllıdır  denebilir mi bilemiyorum. VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C18:hayvanların bir takım davranışları zeki olabilir.fakat bu davranışlar içgüdüsel davranışlardır.akıllı olamazlar akıllı olmak insana özgü bir davranıştır.ÜMİT ARAT
C18:Maymunlar muzu elde etmek için bir sürü dalavere yaparlar. Bu da zeki olduklarının göstergesi ama duygusal anlamda ve inanç anlamında bir kaygıları olmadıklarından akıllı olmaları mümkün değildir. (Nesim SÜRER)
C18 : Evet zeki olabilirler. Çünkü bir arada yaşayıp ve kendi neslini devam etmektedirler. Ayrıca kendi yavrusunu dış tehlikelere karşı korumak için mücadele etmektedirler. Evet akıllı olmak sadece insana özgüdür. Çünkü insan doğadaki diğer canlılara göre fiziksel olarak güçsüzdür. Güçsüz olmasına rağmen insanoğlu aklını kullanarak hayatta kalmış ve sürekli olarak kendini geliştirmektedir.HÜSEYİN KÖYSU
C18:Doğdu. Çünkü hayvanlarda mantık yoktur.akıllı olmak sadece insana özgüdür. Gülen Karakuzulu
C18: Doğrudur hayvanların mantıkları yoktur.Düşünme yetisini kullanamazlar.Akıllı olmak sadece insana özgüdür. Naciye Develer
C18:Doğrudur. akıl sadece insana ait bir olgudur. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik bu olsa gerek . Akıl sayesinde doğaya sahip olabilmektedir.Kainatı bu şekilde anlayıp yorumlayabilmektedir.Hayvanlara ise zekidir ifadesini kulanabiliriz. Ör bir eşeğin gittiği yoldan tekrar geri gelebilmesi. Yani hızlı iletişim kurabilmesidir bunu insanlarda ve sadece insanlarda görmek mümkündür.hayvanlar asla ve asla insanlar gibi olamaz.Yani akılı olamaz.(Kamuran Anar
C18:Hayvanlar yaradanın kendilerine verdiği görevle mükelleftirler. Dolaysıyla yaratılanların en şereflisi olan insanlara yaradan Allah aklı vererek onu diğer varlıklar arasında en değerli  mevcudiyet haline getirmiştir. Sonuç olarak insan  ile hayvan arasındaki en önemli farklardan biriside akıldır.İnsan kendi davranışlarında bağımsız, hayvanlar ise mevcut olan görevlerini içgüdüsel olarak yapar, gider. İnsan yaptığı hareketlerden sorumlu,hayvanlar ise sorumlu değildir.(Sinan GÜNEŞ
C18:Akıl soyut bir kavramdır.Bazı hayvanların davranışlarının çok zekice ve akıllıca göründüğünü kabul etmek zorundayız.Buna psikolojide akıl veya zeka denilmeyebilir.Onların içgüdüsel hareketleri olduğu söylenebilir.İnsan kendisini üstün gösterebilmek için düşünen tek varlık olduğunu iddia eder;ama avlanmakta olan bir aslanın avına gösterdiği kurnazlık,beceri karşısında hayranlığını gizleyemez.Keza karıncanın yuvasını yapmaktaki becerisi değme mimarda yoktur.Eğer samimi olacak olursak bunlarda zeka veya akıl olayını sezdiğimizi itiraf etmemiz gerekir. (Emrah ERTÜRK
C18: İnsanı hayvandan ayıran en temel ve belirleyici ölçüt akıldır ve akıl yaratılış gereğidir ve insana özgüdür. (E.Altun
C18:Doğrudur. hayvanlar bilinçli olarak hareket etmiyorlar. Akıl sadece insana özgüdür. [MEHMET ŞAHİN]
C18: Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir.hayvan davranış üretir ama davranışların özünde koşullanma vardır.bu zekada olabilir.ama akıl değildir. ÖZER ESATOĞLU
C18: Hayvanlar zeki olabilir ama akıl sahibi değillerdir. İnsanlar dünyaya gelmelerinin bir nedeni vardır ve dünyaya da imtihandadırlar bunun için insanlar akıl sahibidirler ve akıl sadece insana özgüdür. HÜSEYİN YARDIM
C18 : doğrudur. devamını sağlamaya çalıştığı için havandan farklıdır.Çünkü insan düşünüp yeni şeyler yaratıp yaşamın  DERYA TOPDEMİR--
C18 : Akıllı olmak sadece insanlara özgüdür ama bu demek değildir ki insanların hepsi akıllıdır. Bir çok insan vardır ki zerre kadar akıl sahibi değildirler. Hayvanlar sadece zeki olabilirler günümüzde bir çok insan da ancak zeki olabilmekte akıllı olamamaktadır.(ALİ ATEŞ)
C18 : Akıllı olmak sadece insanlara özgüdür ama bu demek değildir ki insanların hepsi akıllıdır. Bir çok insan vardır ki zerre kadar akıl sahibi değildirler. Hayvanlar sadece zeki olabilirler günümüzde bir çok insan da ancak zeki olabilmekte akıllı olamamaktadır.KADİR TAŞ
C18:Doğru. Aklın derecesi güzel ahlakla doğru orantılıdır.asırlardır süren sağduyu ve akıl-ruh %2-5 lik gen sistemi sadece insana özgüdür. Şükran DURMAZ
C18: Evet doğrudur. Zekâ ve güzel ahlakın bütünleşmesiyle akıllı olunur… Hayvanlarda ahlak denilen bir değer yoktur. (BURHAN YAVUZ
C18: Evet bence akıllı olmak sadece insanlara hastır. Fatih DANIŞMAN
C18:Hayvanlar zeki olabilir ama akıllı olamazlar. Akıl sadece insana mahsustur. İrade onu hayvandan ayıran en büyük özelliktir. Ayşe İNCE
C18: Allah aklı sadece insana özgü yaratmıştır. Ancak, hayvanların zeki oldukalrı günümüzde somut örneklerle kendini göstermektedir. Yani hayvamlarda aklı yok sadece zeka vardır. Seda YAZLIK
C18:  Hayvanlar   doğanın   uyum  sürecinde    aktiftirler.   Hem  ihtiyaçlarını   karşılarlar   hem de   doğaya   zarar  vermezler.  Bu   yüzden   zekidirler   diye   biliriz.   Ayrıca   hayvanlar   ihtiyaçları  dışına   çıkmaz   diğer    hayvanlara da   zarar  vermezler.   Akıllı   olmak   insana  mahsustur.   Ama   insanların   çoğu   akıllı   olmayı    tercih   etmezler   çünkü   nefislerinden    ödün  vermeyi   istemezler.   Güzel   ahlak  sahibi   olmak   akıllı  insanlara  mahsustur. Belgin ÖZALP
C18 : doğrudur. Çünkü insan düşünüp yeni şeyler yaratıp yaşamın devamını sağlamaya çalıştığı için havandan farklıdır. --  HATİCE KIZILTAN--
C18 : Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Yaradan insan ve hayvanı yaratırken insanı hayvandan farklı kılan bir özellik olan aklı; insana özgü kılmıştır. . ÖMER KURT
C18:Doğrudur. Çünkü hayvanlar bilinçli olarak hareket etmiyorlar. Akıl sadece insana özgüdür. EyüpYILDIRAK
C18: evet doğru. Evet akıllı olmak sadece insana özgüdür.  Adem KILIÇ
C18:   Akıl  insana has bir özelliktir. Dolayısıyla insan dışındaki varlıklar akıl sahibi olamzlar. Akıl sonradan edinilecek birözellik değildir. Abdulkadir SÜRÜCÜ
C18:Evet hayvanlar zeki olabilir. Ama hiçbir zaman akıllı olamazlar. Çünkü akıllı olmak sadece insana özgü bir özelliktir.Akıllı olmanın ilk adımı düşüncedir.Hayvanlarda bu olmadığına göre hayvanlar için akıldan söz etmek yanlış olur. EMRE ÇOBAN
C18:İnsanlar içerisinde sadece zekasını kullanıp da ahlaka önem vermeyen insanın hayvandan farkı kalmaz. (B.KARAŞ)
C18:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmadığım gibi zeki olabileceklerini de kabul etmiyorum. Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir. Kenan özcan
C18: Zeki olup olmadıkları kessin değildir.Öyle olsalar dahi akıllı olduklarını zannetmiyorum.Çünkü akıl olabilmesi için ahlak ve vicdanın olması gerekiyor.Oysaki hayvanların davranışları denetleme mekanizmasından yoksun olan ‘’id’’in kontrolündedir.Tamamen içgüdüsel.İnsana özgüdür.Çünkü akıl= zihin +kalp (duygu) (İhsan GİZLENÇ)
C18 : Doğrudur. Zeka ve güzel ahlakın bütünleşmesiyle akıllı olunur… hayvanlarda ahlak denilen bir değer yoktur.(NÜKHET DAYSAL)
C18: Dünyadaki her şey insanlar için yaratılmıştır. İnsanda her şeyin üstünde tutulmuştur. Akıl sadece insanlara özgüdür. Fatma Gedikoğlu
C18:  Doğru çünkü hayvanlar zekidir ancak akıllı değiller içgüdüsel davranıyor olabilirler bu hayvanların akıllı olduğunu göstermez. Cengiz ÖZHAN
C18:Yaratılışı bakımından sadece insana akıl özelliği verilmiştir.YÜCE yaratan insanı  yaratıldığında akıl özeliğini vererek insanı düşündürmeye ve doğruyu bularak sorumluluklarının farkına varmasını istemiştir.Hayvanda akıl yoktur,güdüleri ile hareket ederler. F.Ağgün
C18 : Hayvanlar akıllı olamazlar, akıl sadece insana özgüdür, bizi onlardan ayıran özellikte budur. (Özcan ÖZCAN)
C18 : Hayvanlar akıllı olabilir fakat zeki olmak akıllı olmanın yanında iyi ahlakı gerektiren ve ahlak kuralları çerçevesinde yaşamayı gerektiren bir durundur. Bu da sadece insanlara mahsustur. Abdurrahman Yılmaz
C18:Bence doğrudur hayvanlar zekalarını kullanırlar lakin insan kadar akıllı olamazlar  bilgiyi işleyemezler [Yunus gencel]
C18: Doğrudur. Çünkü hayvanlar, kendi gereksinimlerini karşılamak için içgüdüleri ile hareket ederler. Zeka hayvani bir kökene sahip olduğu için hayvanlar zekidir. Ama akıl sahibi değildirler. Eğer akıla sahip olsaydılar şu an dünyamızı hayvanların idare etmesi gerekmez miydi? Evet akıl sadece insanlara özgüdür. MAKSUT SAYÇİÇEK
C18:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmıyorum. Bir  file resim yapmayı ya da bir müzik aleti çalmayı öğretebilirsiniz. Bu onun zeki olduğunu gösterir. Ancak fil bu eylemi gerçekleştirirken topluma faydalı olmak gibi bir kaygısı yoktur. Fatma KOYUNCU
C18: Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler. Yaradan insan ve hayvanı yaratırken insanı hayvandan farklı kılan bir özellik olan aklı; insana özgü kılmıştır. (Sibel AZİZOĞLU)
C18:Doğrudur çünkü akıl ahlakı, vicdanı, erdemi ve insanileşmeyi gerektirdiği için sadece Allah’ın insana bir ihsanıdır, lütfüdür. Hayvanlar zeki olabilir veya istenilen görevleri yerine getirebilirler; ama hiçbir zaman ahlaklı olamazlar. Çünkü bu şekilde kodlanmamışlardır. (Özkan güçin)
C18 :Bence  kainattaki her canlının bir yaratılma gereği vardır ve bu gereklilik insanın akıllı olmasını gerekli kılmıştır. (HASAN İMRET
C18:Doğrudur.akıl sadece insana özgüdür zaten aklını kullanmayan insanlarda vahşileşmiş birer hayvandan ibaret değil midir? .(M.ŞAHİN
C18: Akıllı olmak sadece insanlara özgüdür ama bu demek değildir ki insanların hepsi akıllıdır. Bir çok insan vardır ki zerre kadar akıl sahibi değildirler. Hayvanlar sadece zeki olabilirler günümüzde bir çok insan da ancak zeki olabilmekte akıllı olamamaktadır. Metin KUZU
C18: Akıl insanlara yaradan tarafından verilen en büyük armağan, zekâ ise bu armağanı yorumlama gücüdür.Çiğdem BOZDAĞ
C18: Kader insanların tercihleri sonucunda yön alır. Bunun için, bu gibi olaylar insanların cüzi iradeleri  sonucunda ortaya çıkar. Muhittin Demir
C18:
İnsanı bir sistemler bütünü olarak düşünürsek akıl insanın ruhunu işleten sistemdir diyebilirim. Akıl, güzel ahlâkın kaynağıdır. Zeka ise insandaki bilgi, olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri ilişkilendirme yeteneğidir. Örneğin; satranç oynayabilme.Emrah Gürcan
C18:Zekâ: Olaylar arası ilişkileri çok çabuk analiz etme, kavrama kabiliyetidir. Akıl ise insandaki güçlü potansiyeli güzel ahlakla bütünleştirmektir. Semiha EROL
C18:Zeka; kişiden kişiye göre değişebilen ve genetik özelliklerin etkileyebileceği bir kavramdır. Bununla birlikte yetiştiği ortam da zekayı etkilemektedir. Zekanın değerlendirmesi ise akıldan geçer. Akıllı dediğimiz insanın zekasını doğru kullanabilmesinden geçer.Akıl; Bir insan için a bu akıllıdır dediğimiz kavramı aslında zekasını en üst seviyede kullanabilmesiyle ilintilidir. Bilimsel olarak insanların zekalarının %3’lük bir oranda kullanabildikleri söylense de aslında kendilerini geliştirerek bunu kat kat yükseltebilir ve salt bilgilere ulaşabilecekleri bir konuma varırlar. Bu da kişinin kendi yeteneklerinin farkında olup bunu geliştirmesine göre değişir. İşte o zaman zekasını iyi kullanabilir ve akıllı konumuna düşer.  SERVET AKAY
C18:Zeka:İnsanın;bilgi,varlık,olay,olguları tanıma ve bunların arasındaki ilişkileri en hızlı-en doğru ilişkilendirme sonuçlandırma ve uygulama yeteneğidir.Örneğin insanın doğaya uygun olarak yaşayan vahşi kişiliği tarafı.Akıl:Güzel ahlak kurallarına uyumlu yaşamayı arzulayan veya yaşamaya çalışan insandaki kişiliktir.Örneğin insanın kendine ve doğaya saygı gösteren tarafı İ.Halil KAYA
C18:Zeka hızlı düşünme kabiliyetidir. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir duruma çözüm bulabilme yeteneğidir. Akıl ise tecrübe kazanıp aynı durumla karşılaştığında çözüm getirmektir. Mesela bir matematik öğrencisi akıllı ise çözmüş olduğu sorunun benzeri bir soruyla karşılaştığında çözüm getirir. Ama zeki öğrencinin o soruyu çözebilmesi için önceden benzer bir soruyu çözmüş olması gerekmez. Saadet POLAT
C18:Zeka; Genetik özellikleri ile çevre unsurlarının birleşerek; bireyde meydana getirdiği yetenektir. Olaylar ve durumlar karşısında, bireyin, bu olay/durumlara karşı gösterdiği tepkiyi, bu olay/durumlar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkilerden, bir bütün oluşturarak; (çevresel olarak edindiği uyarıcılara karşı, geliştirdiği bütünsel tepkiler) genetik olarak sahip olduğu zeka türüne adaptasyonu ve bu adaptasyonunun hızını, şiddetini ifade eder. Bir nevi, bilgi düzeyindeki hammaddelerin, işlenip; değerlendirilmesi sürecindeki işlemcidir. Sadece çıktılar ve çıktıların hızları ile şiddeti önemlidir.  Çıktıların doğrularıyla ilgilenmez. Bu durumla,akıl ilgilenir. Örneğin; 5 sn içinde, 1000 tane bilgisayarı çökertebilen bir hacker’ın zeki olduğu söylenebilir.
Akıl; Zeka ‘ nın yukarıdaki belirleyicilerini denetim altında tutan bir otoritedir. Akıl, zekayı kapsar. Zeka, sadece teknik bir yetenektir(beceridir) Akıl ise, çeşitli durumlara göre ( toplum kuralları,ahlaki kurallar, dini kurallar,vicdan..gibi kriterlere göre) zeka’nın çıktılarının doğruluğunu ve bu doğruların, uygunluğunu ölçer ve denetler.  Kriter olarak belirlediğimiz alanlar söz konusu olduğundan; akıl, bir takım alt birimlere sahiptir. Bunlar, sevgi, inanç, irade.. gibi teknik olmayan, sonradan da edinilebilinen kavramlardırlar. Örneğin; zeka örneğinde, 5 sn’ye de 1000 tane bilgisayarı çökertebilen hacker, zeki olabilir ; ancak, akıllı değildir.Dünyanın ve güneş sisteminin gidişatına ve eldeki verilere göre; dünyada, ileriki zamanlarda yaşanılamayacağını ve bu nedenle, Mars’ta bir yaşam alanı bulmak için yapılan her türlü etkinlikler ve bu amaçla  yapılan tüm teknik çalışmalar da zekicedir. Ancak, bu işin böyle devam edemeyeceğini anlayamamak; akılsızcadır.Dolayısıyla, tanımları somutlaştırırsak; herhangi bir hayvanın zeki olduğundan bahsedilebilir ancak akıllı olduğundan bahsedilemez. Çünkü, akıl, doğruların uygunluğunu denetleyen bir otoritedir. Hayvanlarda da bu tür bir durum söz konusu değildir. AYTAÇ BİLDİRİCİ
C18:Aslında herkes zekidir.Zekasını kullanabildiği ölçüde akıllıdır.
Hamadra maymunları zeki olabilir ama akıllı olamazlar. (M.Emin Aras
C18:Zeka: İnsanın; hızlı-doğru algılama sonuçlandırma ve uygulamaya genetik yatkınlığıdır.
Akıl:İnsanlara özgü bir şeydir.  Örnek; Hayvanlar zeki olabilir, ama hiçbir zaman akıllı olamazlar. . (Yahya TORİ
C18: Kimden esinlenildiğini bilmiyorum ama herhalde bu, Amerika’nın sözde demokratikleştirme hareketleri olsa gerek. Kesinlikle doğru olduğuna inanmıyorum ve katılmıyorum. İblis olarak herhalde Usame Bin Ladin kastediliyor. Veya onların demokratikleştirme hareketlerine engel olan üçüncü şahıslar. İblisi de demokratikleştirmek istediği ( işgal etmek istediği, sömürgeleştirmek istediği ) devletlerde arıyor. Hamdullah KUŞMAN
C18:.Akıl seçme muhakeme etme yeteneğine sahiptir .Oysa hayvanlarda bir kaç seçenekten en iyisini seçme muhakeme yapma yeteneği yoktur .Ancak  yaşamalarını idame ettirebilmeleri için yeme içme uyuma gibi hayvanda iç güdü  dediğimiz hayati davranışları yapabilir. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C18:Evet doğrudur.hayvanlar zeki olabilir ama akıllı değildirler.çünkü düşünme sadece insana mahsustur.evet.çünkü yaratan düşünme yetisini sadece insana özgü kılmıştır. .(Yüksel ERİBOL)
C18:Eğer zeka ve akıl kavramları ahlaki öğretiler konusunda düşünülüyorsa doğrudur.yani,akıl iyiye ulaşmak erdemli yaşamak diye algılanırsa hayvanların böyle bir yaşamı olması düşünülemez.fıtratı itibariyle insan daha iyiye ulaşmak daha güzeli bulmak  bunun için de düşünerek hareket etme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Kendisine bunu yapabilmesi için irade de tanındığı için akıl insana özgüdür denilebilir.Fakat yine de her insanın akıllı olduğu söylenemez .çünkü yukarda da açıklandığı gibi insanın iradesi söz konusudur ve iradesini istediği yönde kullanır.bu yüzden insan sadece zekasını kullanıp akıllı kişilerin erdemine ulaşamayabilir. (Ümran ARVAS)
C18:Akıllı olmak insana özgüdür.Hayvanlar hem zeki hem de akıllı olsaydı insan ve hayvan arasında bir fark kalmayacaktı.Boynunda tasmayla gezen insanlara rastlamak hiçte uzak olmazdı herhalde. (Sevil GÜLEŞÇE)
C18:ben bu fikre katılmıyorum.hayvanlar iç güdüleriyle hareket ederler,zeki olamazlar.ayrıca zeki olamadıkları için akıllıda olamazlar.akıllı olmak sadece insana özgü bir özelliktir. (Tuncay DEMİRADAM)
C18:Hayvanlar doğaya uyum sağlama yetenekleri ile zeki dirler.Çünkü zeka bulunduğu ortama en kısa sürede uyum sağlama yeteneğidir.Ancak doğa ile başa çıkma,mücadele etme,üretme,hayal etme,icat,teknoloji gibi akıl gerektiren yetiler sadece insana has özelliklerdir.İnsan doğa ile mücadele etmek için önce hayal eder, sonra düşünür,sonra üretir ..İşte bu üst düzey düşünme sadece insana özgüdür. (Emine TİMUR)
C18:Hayvanlar düşmanlarından kurtulmak için doğal bir güce sahiptirler.daha fazla yaşamak, hayatta kalmak için bu güçle birlikte geliştirilebilir olan zekalarını kullanırlar ama akıl, ahlakla ilgili oldu için hayvanlar akıllı olamazlar. Aklın temelli olan ahlak sadece insanlar özgü olan bir üründür. (Nazlı Gül KUBBA)
C18:Bence bu düşünce yanlıştır. Zeka aslında aklını kullanabilme kapasitesidir. Hayvanlarda akıl vardır ama aklını kullanamadıklarıdan dolayı zeki değillerdir. Ve mantık yürütemezler. (Serdar DEMİR)
C18: Hayvanlar zeki olduğundan dolayı çevreye uyum sağlarlar. Çevreye uyum sağlayarak yaşamlarını devam ettirirler. Hayvanlar sadece koşullanmış ilişkilerde zekidirler ama akıllı değillerdir. Bildiğimiz gibi insanlarda olduğu gibi bir beyinleri vardır ama bu demek olmaz ki onlarda da akıl vardır. Akıl sadece düşünebilen, araştırabilen, yargılayabilen varlık olan insanda mevcuttur. . (Derya KANDEMİR)
C18:Doğrudur.hayvanlar doğuştan bazı donanımları kullanabilme kıvraklığına sahiptirler.Ve bu da programlanmış gibi bir sonraki nesilde tekerrür ediyor.Oysa bu insanlarda akıl sayesinde hep değişerek süregeliyor.Hayvanlarda akıl olmadığı için var olan durumdan vazife çıkarmaları mümkün değildir.Bu söz konusu bile olamaz. (Veysel KACAR)
C18 :  Doğru. Çünkü, Allah(c.c), insanı diğer canlılardan daha üstün ve farklı kılabilmek için, ona, eşsiz olan aklı vermiştir. Sadece insanlar düşünebilir. (Aslıhan KESİCİ)
C18:Her hayvan kendi çapında zekidir bu onlar için var olmanın bedelidir ve bu bedel de nesilden aktarılan bilgisayar dosyası gibidir.bu insan eliyle işlenmediği sürece akıllı olamaz. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C18: Evet doğru Çünkü akıl insan ile hayvanı ayıran en önemli nitelik(Sevcan ÜLKÜ)
Hayır hayvanların zeki olduğunu düşünmüyorum. Akıl insana verilmiş bir özelliktir. Hayvanlarda olan sadece iç güdüdür. (Mustafa SOYALP)
C18:Doğrudur. Çünkü akıllılık biraz ahlaklı olmaktır. Hayvanlarda da ahlak olmadığı için akıllı olamazlar.  (Abdurrahman ZEBEK)
C18:Akıldan bahsettiğimiz zaman ahlaktan, güzel ahlaktan söz ederiz. Hayvanlar için ahlak kelimesinden bahsetmek çok yanlış olur. Zeka veya zeki olmaya gelince varlıklar arasındaki ilişkileri en doğru bir şekilde sonuçlandırma ve uygulama yeteneğidir, diyoruz. Tabi bu hayvanlarda ne derece var orası da ayrı bir tartışma konusu bence. Ama doğru olan bir şey varsa o da en azından hayvanlarda zekanın akıldan daha fazla olduğudur. Kısacası hayvanlar kesinlikle akıllı olamazlar, ama bir nebze de olsa zeki olabildikleridir. (Hayrullah Kuşman)
C18:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmadığım gibi zeki olabileceklerini de kabul etmiyorum. Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir. (Ümmetullah DEMİR)
C18:Zeka yaratılan tüm mahlukatta mevcuttur ama insanda bir fazlası yani akılda vardır ama bu akıl insanda gizlidir  arayıp bulması gerek işte o zaman insan yaratılanların en üstünü olur  (Sultan ERDEM)
C18:Doğrudur.Çünkü, zeka hayvanidir. Akıl hayvani değildir.Akıl insana özgüdür.Çünkü, doğru kullanıldığında insanı güzel ahlaka götürür.Hayvanlarda bu mümkün değildir. (Murat ÇİFTÇİ)
C18:Zekâ kavrama akıl yürütme, düşünme ve üretme olarak tanımlanırsa hayvanlar zeki olabilir( maymunlar gibi) çünkü dünyayı algılıyor ve içgüdülerinin yardımıyla yaşamlarını devam ettiriyorlar. Tam akıllı olamazlar çünkü düşünme ve üretme gibi yetenekleri yoktur. (İlhan POLAT)
C18:Hayvanlar iç güdüleriyle (ilham) hareket ettikler için doğaya verimli hareket  ediyorlar.Bu da zeki olsalar bile zeka olması gibi (iyi) kullanılırsa verimli olabiliri gösteriyor. .(Barış KOCABEY)
C18:Hayvanların akıllı olabileceklerine inanmadığım gibi zeki olabileceklerini de kabul etmiyorum. Hayvanlarda zeka diye gösterilen şey tepkisel koşullanmadan ibarettir. (Ahmet Özkan TURHAN)
C18:Doğru zeka hayvanlarda icgüdüyle insanda ise akılla tamamlanır. (Gencehan EROL)
C18:Hayvanlar mesul olmadıklarından akıl ile vasıflandırılmamışlardır. Akıl ise kendisinden hesap sorularak, sevindirilip utandırılacak olan varlıkta mevcuttur. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C18: doğru değil mesela bir aslan avını nerde ve nasıl yakalayacağını bilir bu zeki olduğunu gösterir, ama aynı zamanda bir kedide sıcak bir yuva ve yemek için kendini sahibine sevdirme eğilimindedir buda onun akıllı olduğunu göstermez mi? (Özlem ARSLANBOĞA)
C18:Hayvanlara akıl gibi bazı latifeler verilmediğinden elbette düşünme ve akletme gibi yetileri yoktur. Akıl bu dünyada insanlara mahsustur ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir.Nazım ÇOĞALTAY
C18: Evet doğru.Zekâ kimi bilim adamlarınca çevreye uyum yeteneği olarak ifade edilmiştir(J.Piaget).Çevreye en iyi uyumu hayvanlar yaptıkları için hayvanlar zeki olabilir ama çevreyi değiştirmek yeteneği olan akıl,onlarda yoktur.Düşünemezler sadece içgüdüleriyle hareket ederler.Düşünmek akıllı olmak sadece insana özgüdür. İLHAN ARAR
C18:
Evet hayvanlar zeki olabilir. Ama hiçbir zaman akıllı olamazlar. Çünkü akıllı olmak sadece insana özgü bir özelliktir.Akıllı olmanın ilk adımı düşüncedir.Hayvanlarda bu olmadığına göre hayvanlar için akıldan söz etmek yanlış olur. Mahmut KARA
C18:Evet doğru çünkü hayvanlar içgüdülerine göre hareket ederler.Akıllı olmak sadece insana özgüdür.   LEYLA KIZILYILDIZ
C18: Hayvanlar zeki olabilir ama akıllı olamazlar. Hayvanlar sadece yaşamlarını sürdürebilmek için çabalarlar. Bunu zeka sayesinde yapabilirler. Akıllı olmak insana özgüdür. (KEZİBE ÖZDEL)
C18:Evet doğru. Zeka doğayla ilgilidir ve hayvanlar içgüdülerine göre davranır.Ayrıca hayvanların davranışları belli bir ahlak sistemine dayandırılamaz.   Rukiye DOĞAN
C18:Bence bu önerme kısmen yanlış; Çünkü hem zeka hem de akıl insana özgüdür. Dolaysıyla hayvanlar ne zeki olabilirler ne de akılı…  (ZEYNEP KORUCU)
C18:Evet akıl sadece insana özgüdür,hayvanlarda zeka olduğunu sanmıyorum;çünkü onların davranışları tamamen içgüdüseldir. BELKIS AYDIN
C18:Hayvanlar zeki olabilir ama hiç bir zaman akılı olamazlar. EŞREF KANAN
C18:Tamamıyla katılıyorum. Hiç bir hayvan oğlu akıllı olamaz. Sadece insana hastır akıllı olmak. Sadece biraz zeki olabilirler. OSMAN ÇELİK
C18:
Doğru, çünkü akıl insana has bir kavramdır. Ancak burada belirmekte fayda gördüğüm bir şey var; o da hayvanların, insanlığın var oluşundan beri hizmet etmek amaçlı bir çok faydasının olduğudur. Hayvanlar tarih boyuncu tarihi değiştirecek bir çok yerde görev almışlardır. ( Emrah GÜRCAN )
C18:Evet doğrudur; akıl insanlara özgüdür. Hayvanlar sadece koşullanabilir. Semiha EROL
C18:Buna doğrudur diyebiliriz. Çünkü düşünen tek varlık insanlardır. Ve doğru şekilde düşünebildikleri süreç içerisinde akıllıdırlar. Yani bu kavramı insanlar için kullanabiliriz. Zeki olmak ise bir şeyleri doğru kavrayabilmekten geçer. Hayvanlarda var olan iç güdü zeki olmalarıyla ilintilidir. Yani doğru içgüdüyle söyleneni yapmasıyla ilintilidir. Yani hayvanlar akıllı değil zekidirler. Ama insanlar düşünebildikleri için hem zeki hem akıllıdırlar( (SERVET AKAY)
C18: Aklın güzel ahlakla uyuşması sebebiyle sadece insana aittir. Bir aslanın yaralı bir ceylana saldırmaması mümkün mü? İ.Halil KAYA
C18:
Doğrudur. Çünkü akıl insanlara özgüdür. Hayvanlar zekâları sayesinde eğitilir ve yaşar (içgüdüsel olarak). Çiğdem BOZDAĞ
C18:Zekilik akıl sonucu olduğu için yani akıl yoksa zeka da yoktur. Onun için yanlıştır. Akıl sadece insanda vardır Yusuf ATEŞ
C18:Zekâ insanın hayvani yönünü temsil eder. Akıl ise sadece insan özgü ve mantık kuralları içerisinde çalışan bir yapıdır. Örneğin zeki insan bir tilki kurnazlığı ile sadece kendi çıkarı için çalışırken akıllı insan karar ve seçimlerinde diğer tüm varlıkları düşünür. Hayvanlar sadece zeki olabilirler. Akıllı olmak insan mahsustur. Akıl ve zekâyı birbirinden ayıran bilinçlilik ve ahlak öğesinden mahrum olan hayvanlarda aklı aramak boşunadır. Cahit AYYILDIZ
C18:iyilik ve kötülük insana özgüdür buda akıla ilişkilendirile bilir yani hayvanlardaki içgüdü akıla ilişkilendirilemez. Serkan KÖROĞLU
 C18:Hayvanlar zeki olabilir. Çünkü olayları fark edebilir, doğaya uyum sağlayabilir. Ama akıllı olamazlar. Çünkü; genel olarak ahlak, kişilik sahibi gibi insanlara özgü şeyler yoktur onlarda ve oluşmaz. M.Emin ERDEM
C18:Kesinlikle doğru. Zeka, teknik bir yetenektir. Ve bu dünyada yaşayabilmek için, teknik bir yeteneğin olması şarttır. Hayvanlar da bu dünyada yaşatılmak istenmişse; onlara zeka verilmiş olması gayet olağandır. Ancak, bir varlığa(insan) teknik olarak yaşayabileceği kadar yetenek verilmesinin yanında(zeka);  bu varlığa(insana) dünyadayken görülmesi istenilmeyen durumların(!)  sezgisel olarak bilinmesi de istenmişse; bu varlığa teknik becerileri aşan bir üst düzey yeteneğin de verilmesi gerekirdi(akıl). Ve akıl da, bir önceki soruda tanımladığımız gibi belirleyicilere sahipse; akılın sadece insan ve insan gibi( henüz insan gibi varlıkların olduğu hususunda kesin bilgiye sahip değilim. Diğer gezegenler veya hiç göremediğimiz,bilemediğimiz yerlerde de bu tür varlıklar olabilir. -Alim olan, Allah’tır-.) varlıklara ait bir husus olduğu kaçınılmazdır. Kaldı ki akıl,  aşağıdaki sisteme, kuşbakışı bakan bir OTORİTEDİR. Böyle bir haritayı,hayvanların gösterebilmesi beklenemez. Ancak insana özgü bir mantıktır bu… nefret        hoşgörü            BEDEN    DAVRANIŞ    İrade   sevgi kıskançlık özlem BEDEN (AYTAÇ BİLDİRİCİ)  
C18:Hayvan zeki ise de en geri zekalı adamdan daha zeki değildir. Akıllı olmak tecrübe ister ki oda hafızaya bağlıdır. Hayvanda da hafıza yok aynı taktik tuzakla sınırsız sayıda kuş yakalayabilirsiniz. Akıllı insan bir tuzağa bir kez düşer. İlk aslan nasıl avlanıyorsa şuanda da aynı şekilde avlanıyor. İnsan ise bıçak ok ve nihayet silahla avlanmayı akıl etmiştir. Saadet POLAT
C18:Akıllı olmak sadece insanlara mahsustur çünkü insanlarda var olan akıl doğruya meyilidir ama hayvanlarda bulunan zekâ ise şehvani duyguya meyilidir. Kazım KOÇ
C18:
Kesinlikle insana özgüdür.Öncelikle zeka ile akıl arasındaki farkı kestirmek gerekir.Çoğu kişi hala zeka akılın aynı anlam taşıdığını benimsiyor.Ama bir şeyi aklımızla yorumlar zekamızla çözümler bulup C18landırırız.bunun dışında akıl ile zekayı ayıran bir çok faktör ve yorum yapılabilir .Hayvanlara gelince kısaca bir köpeğin zamanla eğitilebileceği en bariz örneklerden biridir ve yabani birçok hayvanın evcilleştirilmesi hayvanların zekalarından kaynaklanmaktadır. Celal EŞSİZ
C18:
Evet akıllı olmak sadece insana özgü.Çünkü akıl güzel ahlak edinmektir bir noktada.Ama bizim insanlarımızın bazıları hayvan olmakta ısrar ediyorsa o zaman bizde onlara insan olmayı hatırlatırız . M.Can ÖZBAY
C18:Doğrudur çünkü akılı olmak düşünmekle başlar ve bu yüzden akıllı olmak sadece insanlara özgüdür. M.Vasfi YURĞUN
C18:Doğrudur hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için gerekli donanımlara sahiptir. Hayvanın bu donanımlarını kullanma derecesi, niteliği ve belli bir yere kadar geliştirme derecesi hayvanın zekasını gösterir. Fakat hayvan bu donanımlarını kullanırken muhakeme yapmaktan yoksun olduğu için hareketlerini bilinçsizce yaptığından akıllı olamazlar. Muhittin DEMİR
C18: Doğru bir yaklaşımdır. Evet, akıl (irade) sadece insana özgüdür. İsmail AYDOĞDU
C18:Akıl insandaki erdemli kişiliktir. Akıl güzel ahlakla doğru orantılıdır. Sadece insana özgüdür. Her akıllı olan zeki olabilir fakat her zeki olan akıllı değildir. . A.Vahap ASLAN
C18:Hayvanlar akılı olamazlar çünkü akılı olabilmeleri için ahlak kurallarını uyumlu yaşamaya istekli olmalılar. Ahlak kuralları sadece insanlara özgü olduğundan hayvanlar akıllı olamaz. A.Hekim KUTLUK
C18:Doğrudur. Çünkü akıllı olmak için ahlaklı olmak gerekir, oysa hayvanlarda ahlak yoktur. Tam tersi hayvanlar zekidirler fakat düşünemediklerinden ve zeka nefsi temsil ettiği için ve nefiste ahlakı tanımadığı için hayvanlar akıllı değildirler. Sıracettin ADIGÜZEL
C18:Evet,hayvanlar belki zeki olabilir fakat zekaya işlerlik kazandıran akıl sisteminden yoksundur. Çünkü, bir hayvanın akla sahip olması demek,insanoğlundan sadece görüntüsü ve yaşama şekliyle farklıdır anlamına gelir.
Biz çok i yi biliyoruz ki, aklı insan kadar araçsallaştıran yaşama yön veren onu kendi beşeri etkinlikleriyle yönlendiren başka bir varlık yoktur. (YILMAZ CAN)
C18:Akıllı olmak sadece insana mı özgüdür? Akıllı olmak sadece insana özgüdür. Çünkü akılı olmanın temelinde ahlak ,adalet,doğruluk,vb. yatar. Hayvanlarda bunlar görülmez. Aytekin DAŞBURUN
C18:Tabii ki doğrudur. Çünkü hayvanlar içgüdüleriyle davrandıkları için, akıllı olduğunu söylejyemeyiz. Akıllı olmak sadece ve sadece insana özgüdür. Çünkü  varlıklar bu yaratılmıştır. . (Yahya TORİ)
C18:Evet doğrudur.Akıllı olmak sadece insanlara özgüdür.İnsanlar zekalarını kullanabildikleri ölçüde zekidir. (M.Emin Aras)
C18:Doğru akıl sadece insan ırkına bahşedilmiş. Fuat TANIŞIR
C18: Evet doğrudur. Çünkü eğer hayvanlarda akıl diye bir şey olsaydı herhalde insan nesli çoktan yok olup gitmişti. Evet akıl insana özgüdür. Zaten insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de aklıdır.  Akıl insandaki erdemli kişiliktir. Her akıllı olan zeki olabilir fakat her zeki olan akıllı olamaz. Hamdullah KUŞMAN
C18:Hayvanların sadece içgüdüleriyle hareket ettikleri bilinmekte.Bunlar hayvanlar arasında sosyal anlamda anlaşmalarını sağlayabilmektedirler.Fakat akıl ve mantık  sahibi insanlar birbirlerini sömürmek için ellerinden geleni yapabilmektedir.İnsanların hayvanlar gibi sadece iç güdüleriyle hareket ettiğini düşünemiyorum.         Zeki ASLAN