Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XX.SORU: Bilim adamalarının çoğu doğayı deşifre ve anlamaya kafa yorduruluyor, peki doğa ötesine kim kafa yoruyor? Neden?  Nasıl?

C20:Doğa ötesine kafa yormak  insanların iç dünyalarıyla akalıdır. doğa ötesine kafa yormak din adamlarının ve filozofların işidir ÜMİT ARAT
C20:Doğa ötesine kafa yoranlar çok az maalesef çünkü bunların çalışmalarını çok az görüyoruz.VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C20: eski bilim adamlarının ne yaptığı hakkında tam bir bilgim yok.  Ama bence onlarda gelecekte ki bilimlerinin ne yapacaklarını düşünmüşlerdir. Bu arada eski doğa ötesi ne zaman oluyor onu tam olarak kestiremiyorum Ömer kurt
C20:Bilim ile inancı tevhid eden zatlar doğa ötesine kafa yorarlar.(Ör. Sait Nursi) İnanç sahibi insanlar doğa ötesine kafa yorarlar. Çünkü onların inançları onları inandığı yola götürür.   ( Sibel AZİZOĞLU)
C20 : Doğa ötesine kafayı yoracak kişi öncelikle kendini aşması yani kendini gerçekleştirmeye çalışan kişi olmalıdır. Çünkü bu kişi dağayı araştırırıken bir menfaat beklemeden doğayı araştırır. Yani doğayı araştıracak kişiler akıl-ruh sahibi kişiler olmalıdır. HÜSEYİN KÖYSU
C20:Allahın varlığı doğa ötesidir. İnanan insanlar doğa ötesine kafa yorar. Bu kafa yorma işini dinle yaparlar. Gülen Karakuzulu
C20:Kendini bulmak isteyen insanlar.İnsan olarak kendini gerçekleştirmek için.Din ile.Naciye Develer
C20:Doğa ötesine pek kafa yorulmuyor.Nedeni ise gerçeklerle yüzleşmemek,yani gerçeklerden kaçmaktır.gerçeklerle yüzleşmemektir. Kafa yoranlar ise genelde İslam çizgisine biraz dahi inananlar oluyor. Onlarda aşırıya kaçamıyorlar. Kaçanlara zaten verilen isim belli : kaçık…..(Kamuran Anar)
C20:Aslında bilim adamlarının çoğu doğa ötesine de kafa yoruyor. Ama nihayetinde insan olarak bu dünyanın tatlı  seyrine dalıp kendilerini avutmaya çalışmaktadırlar. Kimisi de bu gerçekleri bilip Allah'ın hakimiyet hususuna göre davranmaktadır. Tabii ki doğa ötesinde mevcut olanı tam olarak kestirmek olanaksızdır. (Sinan GÜNEŞ)
C20:Teknolojiyi geliştirebilmek,yeni icatlar yapabilmek için pozitif bilimlerin kullanılması gerekir.Bunu kullanan insanlara da bilim adamı denir.
Manevi yönden,doğa üstü satılabilen olayları inceleyebilmek ise metafizikçiler,ilahiyatçılar,din adamları,falcılar,yıldıznameye ilgi duyan kişiler uğraşırlar.Amaçları;insan davranışlarını düzgün,dürüst hale getirebilmek,gelecekten haber verebilmek,bazı şekillerden yorumlarla belki bilinmeyeni yorumlayabilmektir. (Emrah ERTÜRK)
C20: Doğa ötesine kafa yoranlar daha çok manevi tarafı ağır basan insanlardır. Örnek: Peygamberler, dervişler, din adamları, filozoflar. (E.Altun)
Bilgin insanlar kafa yorduruyor. Doğadaki nizam ve intizamı anlamak için[Mehmet Şahin]
C20: Doğa ötesine yine insanlar kafa yormaktalar ama boşun kafa  yormaktalar yaptıkları uğraş sonucunda hiçbir şey elde edememekteler. HÜSEYİN YARDIM
C20 -araştıcı ve eleştirel beyinler yaratırsak doğayı daha iyi anlayabiliriz. ÖZER ESATOĞLU
C20: din bilimcileri çünkü doğa ötesi sadece onların işiymiş gibi hareket ederler. Bilim adamları ise her şeyi deneyle açıklamaya ihtiyaç duydukları için.DERYA TOPDEMİR
C20:  Doğa ötesine insanlar kafa yoruyor, çünkü yaratılış gayesini öğrenmek içindir.(ALİ ATEŞ)
C20:  Doğa ötesine insanlar kafa yoruyor, çünkü yaratılış gayesini öğrenmek içindir. KADİR TAŞ
C20:Bilim adamlarının çoğu doğayı deşifre ve anlamaya kafa yorarken yoruma ulaşmışlardır. Doğa ötesi olayları bilime dayandırmaya çalışmışlardır.peygamberler ve evliyalar bunları insanlara anlatarak allaha kulluk görevlerini  yerine getirmelerini , yaradılış gayelerini öğrenmelerini sağlamışlardır. Şükran DURMAZ
C20 : Doğa ötesine peygamberler, filozof, ilim adamı vs.. ları arıyorlar. İnsanlığı kurtuluşa erdirmek için. (BURHAN YAVUZ)
C20: Doğa ötesine peygamber ve veliler, Allah’ın kalplerine indirdiği o muhteşem duyguyla ve dünya hayatına fazla önem vermeyerek kafa yoruyorlar. Fatih DANIŞMAN
C20:Filozoflar ve din alimleri doğa ötesine kafayı yoruyorlar. Çünkü onlar eşya ve olayların mana boyutunu kavramışlardır. Ayşe İNCE
C20: Doğa ötesine de aslında bilim adamları kafa yormalıdır. Şuan kim kafa yoruyor belki bilinmiyor ama, bilim adamlarını kendilerine has bilgisi, eğitimi, zekası olduğu için belki doğa ötesine kolayca kafa yorulabilinir.Seda YAZLIK
C20:Doğayı  anlamaya  çalışmak,  çözümlemek  ve  yorumlamak  beden  ihtiyaçlarına  C20 verecek,  insan  yaşamını  kolaylaştıracak   ürünle   ortaya  çıkarmasına   yardımcı   olacaktır.   Bu  da   bilim  adamlarına   verilen  bir   görevdir.   Ruhunu   doyurmaya   çalışan    iç   huzuru   bulmak   için   çabalayan  insan   doğa   ötesine   kafa   yorar. Belgin ÖZALP
C20: bilim adamlarına doğayı deşifre etmeye ve anlamaya kafa yorduranlar, doğa ötesine kafa yoruyor. --  HATİCE KIZILTAN--
C20:Alim insanlar kafa yorduruyor. Doğadaki nizam ve intizamı anlamak. Bunu tefekkürle yapar . EyüpYILDIRAK
C20:  Bilim adamları doğada var olan olayları deşifre  ederek doğada  var olan olayları bilimin kucağına oturtmaktadırlar. Doğa ötesine kafa yoran insanlar filozoflardır,  kendi idol dünyalarında kendilerine çizdikleri  çizgiler üzerinde doğa ötesini anlamaya çalışmışlardır  EMİRHAN ACAR
C20:doğa tesine varoluşunu anlamlaştımak isteyen herkes kafa yorar. İçini dinleyen herkesin derinliklerinden gelen bir ihtiyaç, arzu olduğu için. İçimizi kendimizi her şeyi bir bütün görerek, düşünmek. Adem KILIÇ
C20: Doğa ötesine materyalist anlayışta olmayan herkes kafa yorar. Abdulkadir SÜRÜCÜ
C20:Doğa ötesine yine bilim insanı kafa yormalıdır. Çünkü gerçek bilim adamı doğada var olan her şeyin dağa ötesindede aslında daha önceden var olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Bana göre bilim adamı öncelikle doğa ötesini düşünmelidir. EMRE ÇOBAN
C20:Doğa ötesine filozoflar, din adamları kafa yorar. (B.KARAŞ)
Doğa ötesine kafa yormak bilimsel bilgi gerektirmediğinden sadece eleştirel güç sayesinde yapılabildiği için herkes tarafından yapılabilir. Bu yaratıcıya ulaşmak adına olabilir. Doğanın özünü araştırmakla olabilir.. Kenan özacn.
C20:İlim adamları çünkü bilim, ilim havuzunun içindedir. (İhsan GİZLENÇ)
C20 : Doğa ötesine peygamberler, filozof, ilim adamı vs.. ları arıyorlar. İnsanlığı kurtuluşa erdirmek için.(NÜKHET DAYSAL)
C20: Doğrudur. Çünkü herkes kendi yakın çevresinden başlayarak yani her fert kendi kapısının önünü temizlerse topluma daha yararlı olur. Toplum özelden genele doğru bir yardımlaşma içine girer. -Van’da potansiyelin ve gücün gerektirdiği tüm sorunlar çözülürken bunun dışında kalan sorunlar potansiyel gücün dışında kaldığı için çözümlenemeyecektir. Ör: kampüsü yeşillendirme faaliyetlerine başlarım. Fatma Gedikoğlu
C20: Doğa ötesine akıllı insanlar kafa yorar. Cengiz ÖZHAN
C20: Doğaüstü konulara din adamları,kahinlar,falcılar daha çok kafa yoruyorlar.Geleceği yorumlayıp insanların gelecekle ilgili kaygılarını hafifletmek amacıyla bu yola başvuruyorlar. (f.ağgün)
C20 : Doğa ötesiyle genelde din adamları dinine bağlı ve metafizikle uğraşan insanlar ilgilenir. ÖZCAN ÖZCAN
C20: Doğa ötesine kafa yoranlar kalben doyuma ulaşmak isteyen ve kalbinde inanma ihtiyacı duyan insanlardır.      Abdurrahman Yılmaz
C20: Doğaya kayfa yoran bilim insanları doğa ötesinin  işleyişi hakkında bilgi sahibi olurlar[Yunus Gencel]
C20:Bence doğa ötesine kafa yoranlar ilk başta kendini sorgulayan insanlardır ’nereden gelip nereye gidiyorum misali’.(M.ŞAHİN)
C20: Doğa ötesine peygamberler ve veliler sezgileriyle ulaşırlar. İnsanlar için doğa ötesine yönelirler. MAKSUT SAYÇİÇEK
C20:Doğa ötesine kendi içinde arayışta olan ve bir şeylere inanmak, bir şeylerin altına sığınmak için çaba sarf edenlerdir.Fatma KOYUNCU
C20:Daha önce dile getirdiğim gibi doğanın ötesine kafa yoranlar Peygamberler, evliyalar, veliler,filozoflar v.b gibidir. Amaçları hissiyatları veya kendilerine ilahi güççe verilmiş sayılan görevleri yerine getirmektedir.Bunlarda insanların hayvanlaşma sürecini ortadan kaldırmak değil de sadece durdurabilmek ve azıcık da olsa gerçek anlamda insanlık tarihine biraz insanlık katabilmektir. Bilmiyorum ; bana göre Peygamberler ve buna benzer büyük insanların Adem’den beri yaptıkları en güzel şey insanlığın hayvanlaşma sürecini tamamen değil de kısmen durdurmaları olmuştur. (Özkan güçin)
C20 :  Doğa ötesine dünyayı anlamaya ve deşifre etmeye kafa yorduranlar yapıyor diyebilirim. Çıplak  bir dille siyasetçiler. (HASAN İMRET)
C20: Doğa ötesine beklide din adamları kafa yoruyordur. Peygamberler kafa yormuşlardır doğa ötesine. Metin KUZU
C20: Bence her insan doğa ötesine kafa yoruyor .Bunu çözmeye ve anlamaya çalışıyor .Ama bazen hazırcılığa alışmış beyinlerde çıkıyor ve işte o zaman algılayamadıkları şeyleri kabul etmemede ısrar edip doğruların önüne set çekmeye çalışıyor. Yani ben görmüyorsam kabul edemem deyip belki de akıl ve ruhunu da inkar ediyor. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C20:Doğayı bilim adamları deşifre ederken , doğa ötesini ise  metafizikçiler, felsefeciler, inanç düzeyi yüksek kişiler deşifre etmekte.çünkü her şeyin yalnızca varolan doğayla yetinmediğini bilirler.nasıl kafa yordukları hakkında pek bir bilgim yok.yalnız bence düşünmek bazen doğa ötesini anlamaya yetiyor. .(Yüksel ERİBOL)
C20:Bilim adamlarının bulduğu sonuçları inceleyen  ve yaratılanların boş yere olmadığını anlayan kişiler doğa ötesini düşünür.bunun için önce aklını kullanır. Eldeki verilerle objektif olarak tekrar incelemeye çalışır doğayı ve sonuçları aklın hazinesiyle bir sentez yapar.bunu yaparken daha önce yaşanılanları göz önünde bulundurur,kanıtlanan ya da kanıtlanamayan tüm bilgileri test etmeye çalışır yaşanmış ve yaşanan dinlere başvurur. (Ümran ARVAS)
C20:Doğa ötesine kafa yorduranlar bilim adamları.Bilim adamları doğaya kafa yoruyor,onları takip edenler doğa ötesine .Doğa ötesine kafa yorulmasının sebebi  doğadaki bilinmeyenlerin hep var olması.Doğadaki anlaşılmazlık bizi doğa üstü güçlerin varlığına yönlendirir. (Sevil GÜLEŞÇE)
C20:bence doğa ötesine din alimleri ve filozoflar kafa yoruyor.çünkü onlar duyu organlarıyla algılananın ötesindeki bilgilerle uğraşıyorlar. (Tuncay DEMİRADAM)
C20: Doğa ötesine bakabilen değil GÖREBİLEN insanlar kafa yorar.Bunun sebebi ise bakıp GÖREBİLMEYİ  başardıkları içindir. (Emine TİMUR)
C20:Doğa ötesine kafa yoran kimse yok gibi herkes var olan ile ilgileniyor içinde yaşanılan zamanda ,içinde yaşanılan yerleri,anlamak daha  kolay ve anlamlı beklide hiç ulaşamayacağımız bir yer için neden kafa yorasınız ki  (Nazlı Gül KUBBA)
C20:Doğa ötesi ile ilgili kafa yorulamaz demiştik. Bilim insanları diğer insanlardan o kadar farklı değil ki kafa yorsun. (Serdar DEMİR)
C20: Bilim adamları artık doğada her olan bitenden haberdar duruma geldiler. Çünkü her şeyi ölçen makineleri vardır. Bilim adamlarının amacı budur. Doğa ötesine de bence herkes kafa yoruyordur. Olaylara bakmak değil olayları görmek gerekir. Nefsini terbiye eden ahlaklı insanlar doğa ötesine de kafa yorar. . (Derya KANDEMİR)
C20:Akıllı insanlar kafa yoruyorlar.Doğayı çok iyi tanıyan ve ondan faydalanmaya çalışan insan doğaya kafa yormak ve bunu anlamlandırmak için yapar bunu…(Veysel KACAR)
C20   :  Doğa ötesine bütün insanların kafa yorması, gerekiyor. Çünkü, insanın evvela nerden nasıl geldiğini evrenin nasıl var olduğunu, sonucunun ne olacağını, merak edip araştırması gerekir. Fakat, bunu düşünen az insan var. Bunlar da farklı farklı görüşlere sahip az insanlardır. Kimi inananlar(Allah’a ve onun yarattığına-ahirete) kimi ise (dine ahirete inanmayan) sadece mutlak bir gücü kabul eder. (Aslıhan KESİCİ)
C20:İnsanlar-kendilerini bulmak veya milleti farklı amaçlar  için yönlendirmek için. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C20: Felsefeci ve filozoflar kafa yoruyor. Bilim adamları daha çok pozitif araştırma yolarını kullanırken filozoflar daha çok düşünce yapıları üzerine yoğunlaşıyorlar. (Sevcan ÜLKÜ)
C20:Bilim adamları deneyle yapılabilecek doğa sebepleri ile olayları incelemektedir. Ancak doğa üstü olaylar da bir sebebini insanlar görebilir ancak inandıramazlar. bu yüzden doğa ötesi olayları çoğu zaman yok sayarlar. (Mustafa SOYALP)
C20:Alimler kafa yoruyor; Çünkü Allah’ın büyüklüğünü gücünü daha iyi yorumlamak için; (Abdurrahman ZEBEK)
C20:Aslında sadece bilim adamları değil tüm insanlar doğa ötesine kafa yorar. Tabi bununla ilgilendiklerinde, doğa ötesine kafa yorduklarında içinden çıkamadıkları için bu yönde bir çalışmada bulunmazlar. Bu konunun karmaşıklığını yenemedikleri için bu konuya fazla yaklaşmazlar. Kısacası işlerine gelenle kolay olanla uğraşırlar. (Hayrullah Kuşman)
C20:Doğa ötesine kafa yormak bilimsel bilgi gerektirmediğinden sadece eleştirel güç sayesinde yapılabildiği için herkes tarafından yapılabilir. Bu yaratıcıya ulaşmak adına olabilir. Doğanın özünü araştırmakla olabilir. (Ümmetullah DEMİR)
C20:Doğaötesine kafa yoranlar deliler ermişlerdir doğa ötesi insan sınırlarını aşan  kavramdırsınırı aştınmı kafayı yersin. (Sultan ERDEM)
C20:Ebedi yaşam ve huzuru isteyenler kafa yoruyor.Çirkinliklerin olmadığı, güzelliklerle bezeli ebedi bir yaşamı arzuladıklarından.Araştırarak, sorarak ve düşünerek. (Murat ÇİFTÇİ)
C20:Doğa ötesini anlamaya filozoflar, felsefeciler, astrologlar, büyücüler ve âlimler kafa yormuştur. Kimi dini bilgileri, aklı ve doğayı birleştirerek araştırırken kimi de saçma sapan fikirlerle tahminlerle ya da olayları istekleri doğrultusunda yorumlayarak araştırmıştır(!).  örneğin:  fal bakma, büyü yapma, ruh çağırma vb. (İlhan POLAT)
C20:Bilim adamları da doğa ötesini anlamaya çalışmalıdır.Doğa ötesini doğru anlayabilmek için doğayı iyi anlamak gerekir. Bunu en iyi yapabilen peygamberler olmuştur. .(Barış KOCABEY)
C20:Doğa ötesine kafa yormak bilimsel bilgi gerektirmediğinden sadece eleştirel güç sayesinde yapılabildiği için herkes tarafından yapılabilir. Bu yaratıcıya ulaşmak adına olabilir. Doğanın özünü araştırmakla olabilir. (Ahmet Özkan TURHAN)
C20:Deliler kafa yorsa gerek yada ermişler. (Gencehan EROL)
C20:Her ne kadar bilim adamları doğaya kafa yordutturuluyorsa bile onlardan da doğa ötesine muttali olanlar vardır. Fakat doğa ötesine kafa yoranlar ise hakikatlerinin kaynağını doğa ötesinde bilip arayanlardır. Filozoflar doğa üstü olaylar ve olgular hakkında soru sorarken; din mensupları ise kendilerinin ulaştığı ilahi bilgilerle beraber tefekkür ederek doğa ötesi hakikatler konusunda kendilerini tatmin edici çözümler bulmaya çalışmaktadırlar. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C20: filozoflar ve din adamları. Merak ve mistik duygulardan dolayı. (Özlem ARSLANBOĞA)
Peygamberler ; evliyalar ; asfiyalar, din adamları hatta  her insan kendi çapında kafa yoruyordur. Ama burada tabi otorite peygamberler ve onları en iyi takib eden Allah dostlarıdır. (Nazım ÇOĞALTAY)
C20: Doğa ötesine kafa yoran insanlar  kendini aşmış insanlardır.Dağda kamp yapan insanların hepsi gece uyurlarsa onları tehlikelere karşı kim koruyacak.Birilerinin insanlar yatarken nöbet tutması gerekir.Doğa ötesini anlamak için kendilerini yaşadıkları çevreden ve  hatta dünyadan soyutlayarak eleştirel-bağımsız bir bakış açısıyla bu işi yaparlar. İLHAN ARAR
C20:Yaradan’ın farkında olan araştırmacı insan ruhuna sahip bireyler kafa yoracaktır. Çünkü ancak bu şekilde doğa ötesi öğelere ulaşılabilir.Çiğdem BOZDAĞ
Doğa ötesine düşünürler, aydınlar kafa yormalı. Beden nasıl et ve ruhtan oluşuyorsa, doğa da maddeden ve ruhtan oluşur. Doğa ötesini düşünmemek, inkar etmek insanı da ruhsuz kabul etmekle eşdeğerdir. Doğa ötesini düşünerek doğa ile ilgili bilgilerimizle bütünleştirirsek daha faydalı ve doğru sonuçlara ulaşırız. Cahit AYYILDIZ
C20:Teolojiye ve mistik düşünceye önem verenler doğa ötesiyle ilgilenirler.Çünkü bunlar doğa olaylarını doğa ötesiyle anlamaya çalışırlar.     Rukiye DOĞAN
C20:Bana göre doğa ötesine kafa yormaya çalışan doğa ötesini sorgulamaya çalışan insanlarda inanma ( inanç ) problemi var. Bana göre doğa ötesine kafa yoran insanlar beşeriyet gözü açılmış alimlerdir. ( Emrah GÜRCAN )
C20:Doğa ötesiyle daha çok manevi dünyayla ilgilenenler kafa yoruyor.Doğal olayları doğa üstü güçlerin etkisiyle çözmeye çalışanlar da bu gruba girer.Din bilimi aracılığıyla anlamaya çalışırlar.      LEYLA KIZILYILDIZ
C20:Aklını kullanabilen her insan.Zaten aklın gereği bu.Düşünerek BELKIS AYDIN
C20:Önceleri felsefeciler kafa yoruyordu şimdi ise bilim kurgucular kafa yoruyor. EŞREF KANAN
C20:Doğa ötesine işi gücü olmayan ortalığı karıştırmak isteyenler kafa yorar. OSMAN ÇELİK
C20: Bilim adamları her şeye nötr olarak yaklaşmaktadırlar. Yani negatifliğin ve pozitifliğin dengesini kurmaktadırlar. Doğa ötesine kafa yormak var olamayacağını bir başkasına ispatlayamayacağımız düşünce ürünlerinden geçer. Yani tekrarlıyorum hayaller ülkemize hoş geldiniz. Buna kafa yoran kafalarında kavramların gerçekte var olmadığı yorumlayabilen felsefecilerdir diyebilirim… (SERVET AKAY)
C20:Bence bunlara kafa yoranlar Din Bilimcileridir. Semiha EROL
C20:Doğa ötesine yine bilim insanı kafa yormalıdır. Çünkü gerçek bilim adamı doğada var olan her şeyin dağa ötesindede aslında daha önceden var olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Bana göre bilim adamı öncelikle doğa ötesini düşünmelidir. Mahmut KARA 
C20:insanlar kainattan azami derecede yaralanmak istediğinden bilim adamlarını sadece pratikte işe yarayacak doğa ve ürünleri üzerinde çalıştırılıyor. Doğa ötesi üzerinde düşünmek ise din adamları ve felsefecilere kalmaktadır Muhittin DEMİR.
Felsefeciler veya ilahiyatçılar kafa yoruyorlar. İnsanın doğada bulunuşunun sebeplerinden yola çıkarak sonuca varmaya çalışıyorlar. İ.Halil KAYA
C20:filozof veya düşünür dediğimiz kesim yapıyor. Olayların daha ince detaylarına dikkat ederek veya hakikatleri bulmaya çalışırlar. Orasına daha ulaşamadım. Kazım KOÇ
C20:Galiba bu sorunun cevabı bir önceki soruda verildi fazla detaya inmeye gerek yok  bilim adamı sadece bilimle uğraşır. Din adamı ise hem bilimle ve hem de  ahiret ile ilgilenir yani çift kanatlıdır. Saadet POLAT
C20:Doğayı deşifre etmek isteyenler daha çok nefislerine göre giderken doğa ötesine kafa yoranlar akıl- ruh ikilemini kullanmaktadır. M.Emin ERDEM
C20:önceki soruda ki açıklama bunu kapsayacaktır. Serkan KÖROĞLU
C20:Filozoflar ve felsefeciler kafa yoruyor. Çünkü onlar hep olmayanı aramaya çalışırlar Yusuf ATEŞ.
C20:Bilim adamlarının çoğuna sadece doğayı anlamaya kafa yordular.. Bilim adamlarının çoğu da böyle yapıyor. Filozof, din adamları… gibi, bilim adamı statüsünde;ancak özgün olarak çalışan insanlar   doğa ötesine kafa yoruyorlar. Çünkü, gücü ellerinde bulunduran kişi-grup-milletler, özgün düşünebilen insanların yetişmesini istemiyorlar. Doğa ötesine  kafa yoran bir kitle olduğu takdirde tüm gerçekler günışığına çıkacak ve dünyada ,gücü, etkin olarak ellerinde bulunduran güçler, emellerine ulaşamayacaklardır. Bu nedenle bilim adamlarını, sınırlayıp; onlardan, sadece doğayı deşifre etme ve anlamaya çalışmalarını istiyorlar.  Çünkü, eldeki gücün tek kaynağı,  doğayı deşifre etmekte yatıyor. Doğa ötesinin keşfinin; dünyevi olarak, bu güçlere sağlayacağı hiçbir kaynak yoktur.
Ancak, gerçek gücün, doğa ötesinde olduğunu bilen insanlar, doğayı deşifre etme ve anlamaya çalışan grupların malzemelerini de kullanarak, bu güce kafa yorar. Ama, eğer kafa yorulacak şey , doğa ötesiyse; bunun, doğaya kafa yorma basamağında yorulmadan olabileceğini sanmıyorum. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C20:Bunlara örnek çoktur Aristo Platon vs. ama bu insanların çoğu öncelikle doğa olaylarını anlamaya çalışmışlardır.Hatta pozitif bilim denilen çoğu kavramın temelini bu kişiler atmıştır.Bir örnekte Newton dur.Newton onca teorem ve bilime katkısına rağmen ömrünü yarısından fazlasını tevrat’ın şifresini çözmek için kullanmıştır.Buradan da insanoğlunun ne kadar doğa ile çalışırsa çalışsın yine de doğa üstüne olan merakını yenemediği sonucunu çıkarırım.Sanırım yeterli olmuştur. Celal EŞSİZ
C20:Doğayı anlarımda doğa ötesini anlayamam ama şu olabilir bu hayattan memnun olmayanlar kafa yoruyor olabilirler. M.Can ÖZBAY
C20:Doğa ötesine toplum bilimcileri kafa yoruyor diye düşünüyorum.Çünkü insanlarla doğa arasında bir denge sağlamayı düşünüyorlar.Bunu insanlara doğanın kanunlarını hazmettirerek sağlanır. M.Vasfi YURĞUN
C20:Bilim insanın daha çok maddi ihtiyaçlarını giderdiğinden belki de bu gereklidir. Ancak doğa ötesi için insanın kendisi ve filozoflar, peygamberler, rahipler kafa yormalıdır. Çünkü bu insanın tamamlayıcı ve gerekli bir ihtiyacıdır. İnsan yaşamını sürdürmek için kendisinde bulunan boşlukları ancak böyle dolduruyor. İsmail AYDOĞDU
C20:Bilim adamları kafa yorar,çünkü daha fazla bilgi ve donanıma sahiptirler.Deney ve gözlemlerle sonuca gitmeyi daha öncelikle tutarlar. . A.Vahap ASLAN                 
C20:Doğa ötesinde bir varlığın olduğuna inanan insanlar kafa yorar. Bunu inançlarının bir gereği olarak yapıyorlar. Kalben ve düşünsel bir biçimde gerçekleştiriyorlar. . (Yahya TORİ)  
C20:Bence doğa ötesine kafa yoranlar dinin verdiklerinin tahminsizliği sebebiyle doğa ve doğa ötesine kafa yorarlar. A.Hekim KUTLUK
C20:ötesine kim kafa yoruyor? Neden?  Nasıl?
Doğa ötesine muhtaç olduğunu anlayanlar bu konuların üstünde çalışıyordur. Sıracettin ADIGÜZEL
C20:Aslında bilim adamlarının da yaptığı doğa ötesine kafa yormanın farlı bir biçimidir. Doğa ötesine kafa yormak,yaşamın sınırlarını her an zorlamak, hakikatin özüne inmektir. Bilim adamları olduğu gibi, evliyalar, peygamberler…vb.kişilikler doğa ve doğa ötesine yönelik konular hakkında çalışmalar yapmış ve kafa yormuşlardır. (YILMAZ CAN)
C20:evrensel insan doğa ötesinde düşünür, olaya sistematik şekilde yaklaşır. Var olan bir bozukluğun
C20:sistemin tümünü etkilediğinin farkındadır. Aytekin DAŞBURUN
C20:Daha önceki soruda da değindiğimiz gibi doğa ötesi sorulara kafa yorulmaması gerekir diye düşünüyorum.  Zeki ASLAN
C20:Doğa ötesine alimler kafa yoruyor. Gerçek kurtuluşa ermek için. Kezibe ÖZDEL
C20:Doğa ötesinde varlıkları olduğuna inanan(tasavvuf sahibi) kimseler Tarafından kafa yoruluyor.Bunun nedeni ben bilemeyeceğim.Çünkü bu konu beni aşıyor. (M.Emin Aras)
C20:Ulema sınıfı dünyadaki gizemleri açıklamak için. Fuat TANIŞIR
C20: Bence bu sorunun cevabı adeta sırıtıyor. Yani doğayı kim kontrol ediyorsa, doğa ötesini de O idare ediyor. Çünkü O böyle istiyor. Nasıl mı, belli olmuyor mu? İlk insandan bu yana insanların doğa ötesi hakkında bildiklerine bakılırsa bence o kadar da büyütecek şeyler değil. Hamdullah KUŞMAN