Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XXVI SORU:XXV  nolu soruyu ülkemiz, dünyamız, insanlık veya tüm varlıklar için genelleyiniz? Neden ? Nasıl?

C26:insan kendi  çevresine milletine yararlı olduktan sonra başka başka milletlere de yararlı olmaya gayret sarf etmeli,  bu uğurda çalışmaya istek duymalıdır. VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C26:bugünün şartlarına göre doğrudur.kendisine faydalı olmayan başkalarına faydalı olamaz.ÜMİT ARAT
C26:Dünyamız tümevarım olduğundan tüm varlıklar da tümevatımsal yol alırlar.  (Nesim SÜRER)
Örneğin çevre temizliğini düşünelim: insanlar önce kendi evini temiz tutması daha sonra apartmanını temiz tutması sonra mahallesini, sonra ilini ve enson tüm dünyayı temiz tutması. Soruyu ülkemiz dünyamız için genellediğimizde de insanın kendisinden başlayarak tüm insanlığa kadar yayılır.  Naciye develer
C26:İyilik yapmayı düşünecek olursak insan önce ailesine iyilik yaparak başlar ve diğer insanlara bir damlacığın suya düştüğünde yaydığı halkalar şeklinde ilerler,yaptığı iyilik kendisine döner.Gülen Karakuzulu
C26:Çünkü teoriler tam olarak neticelendirilmemişlerdir. Bu yüzden sürekli olarak araştırma ve inceleme konusu olmuştur. Zaten insan hayatı da bir çok bilinmeyen teoriler üzerine kuruludur. Bu yüzden bilim ve teoriler  bu güne kadar ayakta kalabilmektedirler.  HÜSEYİN KÖYSU
Nasıl bir genelleme yapacağımı açıkça bilmiyorum desem daha doğru olur.Halkayı genişlettiğimiz zaman ihtiyaçlar tamamen farklılaşır. Bu kadar farklılıklara ortak bir amaç bulmak veya üretmek gerçektende çok zordur. Bulurum veya üretirim diyen kişinin alnından öpmek gerekir. Vallahi helal olsun. Derim.(Kamuran Anar)
C26:Sevgiyi tüm dünyaya aşıladığımızı düşünün neler değişir neler....?(sinan GÜNEŞ)
C26:Yukarıda yazdıklarım ülkemiz,dünyamız,insanlık için de geçerlidir.Üretim,araştırma ve uygulama olmadan başarı sağlanamaz.Bunu sağlamanın yolu da eğitim-öğretim faaliyetlerini toplumun yapısına uygun olarak düzenlenmesi ve toplumun dışında kimsenin menfaatlerinin gözetilmemesinden geçer. (Emrah ERTÜRK)
C26: Ferd olarak toplumda veya dünyada bir şeyler üretip tüm insanlığın hizmetine sunması gerekir. Yeryüzünde yaratılan her canlı varlığın bir yaratılış amacı vardır ve bunların insanlığın hizmetine sunulması gerekir. Sunulabilmesi içinde insanların önce kendilerine yararlı olmaları gerekir. (E.Altun)
C26:Ülkemizde doğru,ahlaklı insanı yetiştirmeliyiz.üreten ,tüketimden uzak insan modeli yaratırsak daha verimli bir Türkiye  yaratırız.doğru beyin gelişmiş ülkelerin teminatıdır. ÖZER ESATOĞLU
C26: Eğer fert ve toplumların önce kendilerine ve daha sonra yakınlarına yardımı dokunmuş olsaydı bizim yaşadığımız dünyanın hali bu kadar vahim olmazdı biz insanlar bencil olduğumuz için hep daha fazlasını istemekteyiz bu nedenle hem yaşadığımız dünyayı yok etmeye çalışıyoruz hem de dünyadaki varlıkların yaşam alanlarını kısıtlamaktayız. Bu nedenle böyle bir önermenin gerçekleştiği ilk anda bilin ki kıyamet kopmak üzeredir. Bundan dolayı yaşamış olduğumuz yer olarak dünya insanlara dar gelmektedir. Ve insan ben varsam her şey benim içindir yaklaşımında olduğu için bu önermenin doğruluk payı % 2 gibi bir şeydir.  HÜSEYİN YARDIM
C26: eldeki olanaklarının en iyisini yapmaya çalışırım. Düşünmek başarmanın yarısıdır. --DERYA TOPDEMİR--
C26: Evet bütün dünya için genelleyebiliriz. Ama genellemekle bitmez , bütün insanların bunu bilip uygulaması gerekir. Şunu da unutmamak gerekir; Hangimiz çıkarımız için en yakınımızdaki insana zarar vermeyiz ki…(ALİ ATEŞ)
C26:HERŞEY TOHUMDA YEŞERİR. ÖNCE İNSAN SONRA İNSANLIK.. .(KADİR TAŞ)
C26:Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle hareket ederse Türkiye’nin jeopolitik durumu, doğa zenginliği, mirası, insan gücü ile dünya devletlerinden biri olabilir. Şükran DURMAZ
C26:Eğitimli bireyler yetiştirmek şart. (BURHAN YAVUZ)
C26: eldeki olanaklarının en iyisini yapmaya çalışırım. Düşünmek başarmanın yarısıdır. --Seda YAZLIK--
C26:    İnsanoğlu    öncelikle    kendisindeki   eksiklikleri,   yanlışlıkları   görüp   düzeltemedikten   sonra   ülke,   dünya   ve   insanlık   için de  bir   şey    yapamaz.   Zeki  olan   ama   akıllı   olmayan  bir   bireyin   teknoloji   ve   bilimde  ilerlemesi   ve  ürünler   ortaya   koyması  ülke   veya  insanlık   için   bir   kurtuluş   değildir.   Bu   kişinin   öncelikle   insanlığı   içine   alabileceği   bir   değer   kazanabilmesi   gerekir  ki   buda  güzel  ahlakla   mümkündür. Belgin ÖZALP
C26: doğrudur. Bir hasta düşünen onu ayağa kalkıp etrafına yaralı olmasını bekleyemez. Bu hastanın önce kendisinden başlayarak önce kendisini iyileştirmesi gerekir. Öteki türlü hasta kendisi dışındaki insanların farkında bile olmaz. Dolayısıyla önce kendisinden başlar sonra yakın çevresi  ve sonra uzak çevresine yararlı olmalıdır.         HATİCE KIZILTAN
C26:kişiliği silikleştirilmemiş bireyler yetiştirmek için  evrensel bilinçli bireyler yetiştirmek için özel eğitim birimleri oluştururdum.  Adem KILIÇ
C26:Birey iyi bir fert olarak yetişmişse sağlıklı bir aile ortaya çıkarır. Aile toplumu oluşturan küçük gruplardır. Bu aileler de bir araya gelerek sağlıklı Toplumları toplumlarda gelişmiş devletleri oluştururlar. ÖMER KURT
C26:Bence insanlar en başta kendilerine yararlı olmalıdırlar. Kendine yararlı olan biri ülkesine de, dünyasına da, insanlığa da ve tüm varlıklara da yararlı olur. Fatih DANIŞMAN
C26:Barış harekatları düzenleyip insanları katledeceğime Afrika’daki aç çocuklara gıda yardımı yapardım. Abdulkadir  SÜRÜCÜ
C26:Öncelikle ülkemiz için genelemeye gidersek ABD sorununu halletmekle başlamalıyız.çünkü ülkemizin en büyük sorunu ABD dir.dünyayı genelleyecek olursak nükleer silah ve nükleer diyebileceğimiz her şey dünya için sorundur.bunu halletmek gerekir.insanlık için genellersek insanoğlu kendisine en büyük düşmandır.öncelikle kendisin düzeltmek zorundadır.insanoğlu kendisini bulduğu an tüm sorunlar ortadan kalkacaktır. Kenan özcan
C26:Her bölge doğal kaynak ve olanaklarına göre her insan da yeteneklerine göre değerlendirilmelidir işi ehline teslim etmek için eğitimle (İhsan GİZLENÇ
C26:Eğitim gereklidir ve şarttır.(NÜKHET DAYSAL)
C26: Bütün potansiyel ve gücümüzü kullanarak dünya ülkelerinde de her ferdin bunu yaparak daha güzel, savaşsız, hür, kirlilikten arınmış bir toplum oluşturabiliriz. Fatma Gedikoğlu
C26:  Bence akıllı bir toplum önce kendisine oynar, daha sonra çevresine ama olumlu mantığı olan çevresine. Çevremizde Filistin veya İsrail olabilirdi. Bunlardan hangisini tercih ederdik sizce? Bana kalırsa ben yardım amacıyla Filistin’e yardım ederdim. Ama zeki bir toplum belki İsrail tercihi yapabilirdi. Cengiz ÖZHAN
C26:Örneğin sıradan bir insanı ele alalım;bu insan önce kendi yeteneklerini geliştirerek kendini en üst düzeyde verimli kılmalı sonra ailesine ve arkadaşlarına daha sonra yaşadığı çevreye ve doğaya bir yararda bulunmalı ondan sonrada kendi ülkesinin gelişimi için bir üretimde bulunmalı sonra kendini evrensel değerlere adayarak tüm insanların mutluluğu için severek çaba harcamalıdır. BARIŞ KARAŞ
C26:Üzerinde yaşanılan dünyada tüm canlı cansız varlıklara yararlı olmalıyız.Öncelik bizde olması koşuluyla yaşayan bütün varlıklara zarar değil yarar sağlamalıyız.Bir gün işimize yarayacağını muhtaç olacağımızı unutmamalıyız. (f.ağgün)
C26: Zaten tüm insanlık için bunu genellemek mümkün değildir. (Özcan ÖZCAN)
C26: Kendisine yararlı olan birey topluma, topluma yararlı olan birey ülkesine, ülkesine yararlı olan birey de tüm insanlık için çalışır. Bu da evrensel insanın görevidir.       Abdurrahman Yılmaz
C26: 25.Soruyu ülkemiz açısından genelleyecek olursak Asya ile Avrupa arasında adeta bir köprü kurmaktadır bu potansiyelini kullanarak gerek Asya gerekse balkan ülkelerine hatta daha sonra dünyaya örnek bir devlet teşkil edebilirler .(M.ŞAHİN)
C26: Bizler birer insan olduğumuz için birimize muhtaçlığımız her yerde kendini göstermektedir. Bunun için tüm insanlar bazında herkesin birbirine yardımı kaçınılmaz olacaktır. MAKSUT SAYÇİÇEK
C26: Birey iyi bir fert olarak yetişmişse sağlıklı bir aile ortaya çıkarır.Aile toplumu oluşturan küçük gruplardır. Bu aileler de bir araya gelerek sağlıklı Toplumları toplumlarda gelişmiş devletleri oluştururlar. (Sibel AZİZOĞLU)
C26:Küresel ısınma için projeler başlatır. Doğaya zarar verecek unsurları ortadan kaldırırdım. Fatma KOYUNCU
C26:Daha önceki soruda da verdiğim C26:la şu an baştakiler neyi yapmış veya yapıyorlarsa da bende aynısını yapardım. Farklısını yapmazdım; çünkü insanın hayvan güdüleri baskın olduğu için yapılabilecek bir şey yok. (Özkan güçin)
C26: Bütün insanları(doğadaki tüm canlıları) renkleriyle ve değerleriyle kabul eder birbirleriyle bütünleşip birinin bir diğerinin varlık gerekçesi olmalarını sağlardım. (HASAN İMRET)
C26: Dediğim gibi eğer bir şey yapılacaksa bütün insanlık için yapılmalıdır sadece kendi insanlarımızı düşünmek çıkarcılıktan başka bir şey değildir.Metin KUZU
C26:Biraz zor olacak ama(!) her şeyden önce herkesin eline kağıt kalem almasını ve insan olmanın sorumluluklarını yazmalarını isterdim .Çıkan sonuçlar doğrultusunda bir birey olarak ben ne yapabilirim? sorusuyla muhatap olabilen her insanı yararlı bir şey yapmaya davet ederdim. Çünkü damlaya damlaya göl olur. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C26:Öncelikle ülkemiz için genelemeye gidersek ABD sorununu halletmekle başlamalıyız.çünkü ülkemizin en büyük sorunu ABD dir.dünyayı genelleyecek olursak nükleer silah ve nükleer diyebileceğimiz her şey dünya için sorundur.bunu halletmek gerekir.insanlık için genellersek insanoğlu kendisine en büyük düşmandır.öncelikle kendisin düzeltmek zorundadır.insanoğlu kendisini bulduğu an tüm sorunlar ortadan kalkacaktır. .(Yüksel ERİBOL)
C26:belki olanaklar sınırlı gibi ama en azından eldeki kısıtlı imkanları en çok iş yapan alanlara yani bir taşla birkaç kuş varma misali kullanırdım.elimin altındaki personellide bu konuda yüreklendirirdim. (Tuncay DEMİRADAM)
C26:Kendisine faydası olmayan bir insanın kimseye bir faydası yoktur.insanlığın gelişmesi için bireyin işe kendinden başlaması lazım.kendini gerçekleştiren birey hem kendine hem de etrafındakilere faydalı olacaktır. (Sevil GÜLEŞÇE)
C26:ülkemiz için dengeli,dünyamız için yeterli,insanlık için olması gereken ve tüm varlıklar için emredilen gibi yapmaya çalışırdım. (Tuncay DEMİRADAM)
C26:Ülkemin gelişmesi ,ilelebet hür,bağımsız yaşaması için kültürümüzün geleneğimizin Afrika gibi olmaması için çaba gösterirdim ve bu mücadele ruhuna sahip insanlar yetiştirirdim.Asla bencil olmayan ,insanlık öz değerini yitirmeyen HÜMANİST bireyler….(Emine TİMUR)
C26:Ülkemizin tanıtım çalışmalarına zaten hız verilmiş durumda ilgili bakanlar bu konuya gereken ilgiyi gösteriyorlar. Türk insanının tanıtımı ise 1. ağızdan tanıtırdım. (Nazlı Gül KUBBA)
C26:  Tüm değişimleri kendimizden başlatıp devamının gelmesini sağlamalıyız. . (Derya KANDEMİR)
Kendi bulunduğu yaşam alanını koruyan bir insan doğaya katkıda bulunmuş olur doğayı bir bütün olarak kabul ettiğimizde ülkemizde yapılan her şey insanlığı tüm varlıkları ve hatta dünyayı etkilere durumdadır. (Veysel KACAR)
C26:  İnsanların, kendi çevreleri için istedikleri aslında bir nebze de yaşam için, dünya sistemleri için istenmektedir. Yani, kişilerin kendi bire-bir ilişki içerisinde olduğu çevresi için istedikleri, yaşam için istenmektedir. (Aslıhan KESİCİ)
C26:Bir atomun çekirdeğinden çapına doğru bir döngü ile hareket etmelidir. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C26:Elbette bireyin var olmasını isterim. Ama en önemlisi insanların istedikleri üniversite ve bölümlerde okumalarını, herkesi kendine yeter derecede maddi güce sahip olmalarını ve adaletin gerçek anlamda uygulanmasını isterdim. (Sevcan ÜLKÜ)
C26:Bizim ülkemizde  önce bireyler kendilerine sonra ailelerine daha sonra ülkesine faydalı olmalıdır. Eğer insanlar başka bireylere faydasız bir yaşam sürdürürse yaşam hal almaz toplumsal yaşam olmaz olur . (Mustafa SOYALP)
C26:İnsan kendini düzeltmeden çevresini düzeltmeye kalkarsa ileride bir açık verdiği zaman çevresi üzerinde büyük bir etki yapar. O düzeltmeyi istediği çevre onun bu kötü davranışın kendilerine bir ders olarak alır ve artık hiçbir etkiye cevap vermezler.
C26:Kişiler toplumu, dünyanın durumunu ve insanları eleştirmeden önce kendilerine bir bakmalıdırlar. Eğer kendilerinde bir sorun görmüyorlarsa sonra toplumu eleştirmelidirler. (Abdurrahman ZEBEK)
C26:Az önce uğraşan kişi rektördü, ülke çapında düşünülecek olursa bu kişi veya kişiler devlet başkanı, bakanlar, üst düzey yöneticiler olabilir. Ve yine aynı çalışmalar yapılabilir. (Hayrullah Kuşman)
C26:Öncelikle ülkemiz için genelemeye gidersek ABD sorununu halletmekle başlamalıyız.çünkü ülkemizin en büyük sorunu ABD dir.dünyayı genelleyecek olursak nükleer silah ve nükleer diyebileceğimiz her şey dünya için sorundur.bunu halletmek gerekir.insanlık için genellersek insanoğlu kendisine en büyük düşmandır.öncelikle kendisin düzeltmek zorundadır.insanoğlu kendisini bulduğu an tüm sorunlar ortadan kalkacaktır. (Ümmetullah DEMİR)
C26:Güzel ahlak ve adil düzen ile ilgili olurdu.Çünkü, bu durum tüm insanlığı ilgilendiriyor.Çünkü, asrın hastalığıdır. (Murat ÇİFTÇİ)
C26:Bütün bir ülke olarak gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmanın en büyük şartı iyi ahlaklı insanlar yetişmesidir.Bu da iyi bir eğitim süreci gerektirir.Eğitime büyük önem vermeliyiz. .(Barış KOCABEY)
C26:Ülkeler bireylere ait değildir aynı mantıkla dünyada kimseye ait değildir. Bir insanın öncelikle yararına olabilecek şeyleri belirlemesi gerekir. Maddi çıkar sağlayacağı eylemler başkasının zararına