Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XXXIII SORU:Millet, ümmet ve insan devleti kavramları nedir? Böyle kavramlara yakışır en uygun yönetim sistemi hangisi olabilir? Uzaya açılacağımızı da hesaba katarak(Gezegenlerde insan devleti/leri) doğada böyle bir yönetim sistemini bulup, insan yönetim sistemi olarak benzetim(simülasyon) yapabilir miyiz?
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğru mudur? Neden?
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini(yakışırlık) Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Bunların Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olası mıdır? Nasıl?
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?


C33: Millet:Aynı geçmişi aynı duyguları paylaşmış aynı topraklarda yaşayan insan topluluklarından oluşur.                  
Ümmet: Sınırları daha yumuşak çizilmiş,  daha genel bir kavramdır.
Demokrasi bu yüzyılın en iyi yönetim biçimi kabul ediliyor. Ancak uzaya taşınacak kapasiteye ulaşacağımız zaman elbette demokrasiye alternatif yönetim biçimleri geliştirebiliriz.
a)Döngü ( kendi içinde ilerleyen değişen ve gelişen)
b) Bilim ve ilim adamları var olanı bulmuş hep var olandan bahsetmiştir. Doğruları bulmak için doğadan yola çıkmak elbette yanlış değildir.
c) Asla almaz
d)Asla günah keçisi değil günahkardırlar.
e) Eşyada enerji olup olamayacağını hep düşünmüşümdür. Ancak cevabını bulamadım.İnsandada bence tahmin edilemeyecek kadar enerji çeşidi vardır.
f) Evet insan oğlu aklını kullanarak doğruyu iyiyi bulabilme yeteneğine sahiptir onu değerli kılan da budur.
g) Her insan farklı düşünüp farklı tepkiler verir . İnsanların evrensel duyguları olduğu gibi farklı duyguları da mevcuttur. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C33: Millet ;bir devletin çatısı altında yaşayan insanlar.
Ümmet ;bir dine mensup insanlar.
İnsan devleti ;bir ümmete ve bir millete bağlı olmayan devlet.en güzel yönetim şekli demokrasidir.bu soruya cevap veremiyorum.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
-           Sağlıklı bir yaşamı çağrıştırır.insan sağlıklı bir yaşam sürdürüyorsa hem üretir hem tüketir ve gerektiğinde dinlenir,keyif alır ve eceli geldiğinde de ölür.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
-           Evet bir nevi doğrudur.çünkü doğa bir döngü içindedir ve bu döngü çerçevesinde her şey meydana gelmektedir.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
-           Hayır bunların gerçekleşmesi bence imkansızdır.çünkü bunların imalatı zaten insanın elindedir.insan bunu üretebiliyorsa gerektiğinde yok etmesini de bilir.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
-           Evet. Çünkü bunlar toplumun düzenin bozar.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
-           İki çeşit enerji vardır.pozitif ve negatif enerji.bunlar birbirinin zıttıdır.birisi iyiliği birisi ise kötülüğü simgeler.bunlar formülize edilemez.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
-           Dost doğru veya yap yanlış olmasa da bunlara yakın düşüncelere ulaşması imkansız değildir.çünkü bunları seçebilecek bir akla sahiptir.bunları telefi etmesi için doğruyu bulması bazen yeterli olabiliyor.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygu ve düşünceler aklımıza yaşantılarımız sonucu , tesadüfi, deneyimlerimiz, gözlemlerimiz , bizde varolan özelliklerimiz vb. durumlar sonucu gelmektedir.evet olabilir.çünkü insanların sahip olduğu ortak duygu ve düşüncelerde vardır. (Yüksel ERİBOL)
C33: a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Cevap: insanların kavramları algılayış, yorumlayış,hayata uygulayışlarındaki farklılığı çağrıştırır.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
c-Katılmıyorum Çünkü ilim sadece doğayı değil doğanın yaratılış gerçeğini ahlaki boyutları erdemi  de araştırır.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
g-Bütün insanlar iyiyi güzeli yaralı olanı yapmaya meyilli olduğu gibi kötüyü  yapmaya da meyillidir. Ancak insana verilen  bir irade vardır.ve birey önüne konulan iki yoldan birini seçme özgürlüğüne sahiptir. Birey bu iki yoldan kötüyü seçmişse “insanların günah keçisi oldum “demeye hakkı yoktur. Bu onun tercihinin semeresidir.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
Cevap: İnsan cüz’i irade ile yaratıldığı için doğruyu ya da yanlışı seçebilir.yaptığı yanlıştan vazgeçebilir.yaptığı hataları araştırıp telafisine çalışır. Hiç olmazsa hatalarını yinelemekten uzak durur/durmaya çalışır.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
bazı duygularımızı doğuştan getirdiğimiz gibi bazılarını da çevreyle etkileşimiz sonucu kazanırız.bunda bizzat yaşantı etkili olabilir ya da modelden de öğrenebiliriz. (Ümran ARVAS)
C33: MİLLET;Aynı toprak üzerinde yaşayan ,aralarında dil,duygu,gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur.Hz.Muhammed çevresinde toplanan,ona inan Müslümanların tümü ÜMMETtir.İNSAN;Saygısını yitirmemiş,dinine ve milletine bağımsızlığını her şekilde hissettirendir.Milleti için bir şeyler yaparken dininden yoksunlaşmamak için halkına yaraşır ve halkına ayrım yapmaksızın eşit temeller atacak bir yönetim şekli.Gerçekten isteniliyorsa eşitlik,adalet,yönetim,yer gözetmeksizin yapılmalıdır.A:Spor-eğitim-öğretim faydalı,keyif veren yoğunlaşmalar olmasına rağmen bir yerde dur demesini bilmeli veya ciddi anlamda hangisinin daha verimli olacağı konusunu araştırmalı vereceğimiz ve alacağımızı bu şekilde gerçekleştirmeliyiz.
B:Evet doğrudur,çünkü bilimde ve ilimde öğrenilip uygulanan her şey gökten inmemiş doğa ve evrim sonucunda yapılandırılmıştır.
C:Günah keçisi değil özgür insanlardır,inançsız olabilirler ancak tersini yapmaya çalışmak insanlıktan yoksunluk demektir,kıskançlıktır.
D:Eşya cansızdr,hayvan canlı ve verim sağlar,insan düşünebilen bir varlıktır.
E:Kendi elinde olan bişeydir doğru yolda ise telafiye gerek yok,yolu yanlış ise deneyimdir hataya göre kaçış yolu bulur ve bundan böyle 100 düşünüyorsa 101 düşünür.
F:Tamamen biyolojik bir olaydır yaşanılan,yaşanılması istenen veya yaşanılacak olayların beyinde yarattığı etkidir. (Sevil GÜLEŞÇE)
C33: millet;belli bir toprak parçası üzerinde belli amaçlar için bir araya gelmiş insan topluluğudur.ümmet ise;bir dinin bir fikrin mensuplarıdır.insan devleti de bu iki grup insanın ortak bir rejim seçerek eşit bir şekilde yaşamasıdır(demokrasi gibi..) (Tuncay DEMİRADAM)
C33: Millet ortak ülküye sahip insan topluluğu… Ümmet ortak inanç a sahip insan topluluğu ve insan devleti ise insanı yaşayan üreten değerli bir varlık olarak nitelendiren bir kavram olabilir. Son terim hariç diğer iki için en etkili yönetim saltanattır, padişahlıktır. Ama insan devleti kavramı için demokrasi esastır.Madem uzaya çıka caz o vakit her bireyi kendi kararıyla baş başa bırakmak gerekir. Bence insan olmak istediği yer de… çiçek ise dalında yeğdir.
a)Üreten spor olabilir bu insanın kendi bedenini eğitmesi ve bedeninden yeni yetiler üretmesini sağlar.Ama esas olan eğitimin üretmesidir.Eğitimin amacı bireyi istendik davranış değişikliği dir.Eğitim ve öğretim bireyde üretimi sağladığı vakit keyif verir .Çünkü üreten insan başarısından keyif alır kendine güvenir.
b)Yanlıştır bence.Çünkü evrim tam anlamıyla kanıtlandığı zaman ilim arka plana atılacaktır ya da tam tersi şekilde insanlar ilimin peşinden kitleler halinde sürüklenecekler dir.
c)Biyonik insanlar belki çok zor şartlara uyum sağlayabileceklerdir. Ama asla onlara bilim adamları bir ruh ve gerçek bir kalp veremeyeceği için gerçek insanın yerini almaları çok zordur.
d)Bence günah keçisi değiller dir. Öğretmenin görevi toplumda öğretmek –eğitmek ise ulviyete ve ebedi saadete ulaşması için önce ilim adamlarının çaba göstermesi gerekmektedir.
e)İnsanın enerji yayması değil çevresindeki enerjiyi doğru algılaması önemlidir. Hayvanlar içgüdü leri ve Yaratıcının vermiş olduğu biyolojik silahlarla kendilerini koruyabilirler. ancak insan hissettiği enerjiyi anlamlandırabildiği zaman kendini güvende hissedecektir.
f)İnsan beynini kandırmak çok kolaydır.Nasıl demişler ki bir şeyi 40 defa dersen gerçek olur diye…Bu da öyle bir şey.İnsan aklına , kalbine ,mantığına neyi yer ettirmeye çalışıyorsa ona inanır ve zamanla kendi yalanına bile kendi inanır hale gelir.O zaman insan ın elin dedir.İnanmak istiyorsa inanır.
g)Duygu ve düşüncelerimiz yaşantılar yoluyla elde ettiğimiz verilerin işlenmesinden geliyor. (Emine TİMUR)
C33: insan devleti ümmet milletini ,ümmetlerde milletlerden meydana gelir. Bu 3 kavram birbiriyle bağlantılıdır bu kavramlar insan devleti yönetim sistemi çatısı altında birleşmelidir. (Nazlı Gül KUBBA)
C33: Millet: aynı kültürü paylaşan, aynı geçmişi paylaşmış, aynı gelecek düşüncesinde olan insan topluluğudur.
Ümmet: inanç gereği aynı şeye inanan ve o inancın gereklerini yerine getiren insanlar topluluğudur. En uygun yönetim şekli demokrasi olabilir.
a) Üretici spor olabilir, üretince bedenimiz gelişebilir ama eğitim yoluyla üretmek daha iyi olur. Üreten insan başarır ve kendini geliştirir.
c) Tera bilgisayarlar insanı aşamazlar. İnsanların sahip olduğu yegâne şey olan düşünebilmeyi hiçbir yapay araç veya alet yapamaz.
d)Günah keçisi değildirler. Eğer öğretmenlerin görevi eğitmekse biz de bu toplumları eğitmeliyiz.
f)İnsandaki kendi kendini inandırma kabiliyeti ona her şeyi yaptırabilir. (Derya KANDEMİR)
Aynı dil ve kültürü benimseyen insanlar bir araya gelerek milleti oluştururlar.Ümmet, Osmanlı’da olduğu gibi bütün insanların topyekün bir bütün olarak kabul edilmesini esas alır.Bütün insanların ortak atadan geldiği anlatışıdır.Bu milletler de bir araya gelerek insanların ortak değerlerinin olduğu insan devletini oluştururlar. (Veysel KACAR)
C33: a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?Üreten spor insanların çalışarak mutlu olmasıyla bir şeyler ürettiği spordur.ör:tarlada çalışmak.Gezmek eğlenmek keyif verici spor,boks ise öldüren spordur bana göre.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
En hakiki mürşit ilimdir.ilimde bilimi  kapsadığına göre her şey sürekli değişim içerisinde bugüne kadar süregelmiştir. Doğrudur.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Hayır.Tam olarak gelişmiş canlı bir kadın  ve erkeğin yerini yarı biyonik kadın ve erkeğin tam olarak alması düşünülemez.Belli bir oranda alması mümkün olabilir.Hayır aşamaz.Çünkü insanın ürettiği bir ürünün kendisini aşması mümkün değildir. 
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Evet.Çünkü insanlığın zararına  olan patojen teknoloji insanlığa inanılmaz şekilde uygulamaktan kaçınmadıklarını görmekteyiz.Binlerce masum insanın ölümüne sebep olan toplumlar elbetteki insanlık suçu işlemişlerdir.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Eşyanın çevresine yaydığı mekanik enerji hayvanlar ve insanlarında çevrelerine yaydığı kinetik devinimsel bir enerjileri vardır.Evet olasıdır.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsana kendi cüzi iradesi sayesinde doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek düzeydedir. Bundan dolayı doğruya ve yanlışa iman etmeye de kadirdir.Eğer pişman olmuşsa yaptığı doğru veya yanlışın hangisine inanıyorsa onu yapmaya devam ederek, zıddını da yapmaktan vazgeçerek  bunu telafi edebilir.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
İnsan doğası gereği doğada karşılaştığı her şeye bir tepki de bulunur.Bu da onun duygusallığını açıkça gösterir bize.Çevreye duyarlı olur insanın karşılaştığı her durumda olumlu olumsuz duygulara kapılması mümkündür.Elbetteki olabilir. Veysel KACAR
C33:Millet, aynı toprak parçası üzerinde, ortak değerleri paylaşan insan topluluğu;
Ümmet, inançlarımız gereği, toplumlara öncülük eden değerleri şahsiyetlerin tebaasıdır.
İnsan devleti: Sınıfsal hiçbir ayrım gözetmeksizin, nerede yaşıyorsa yaşasın; bütün insanları kapsayan yeryüzündeki varlıkları bir araya toplayan devlettir (Aslıhan KESİCİ)
C33: A)Toplumu uyutmak için öne sürülen teorilerdir ve şuan kanun olmak üzereler.
B)doğrudur biz doğayla özdeşleştiğimiz sürece ilerleriz ,çünkü doğayı yaratan varlığın parçalarını bir araya getirip yaratıcılık gücünü ortaya çıkarıyoruz.(bunu evrim teorisi olarak değil ortaya atılmış yeni bir teori olarak ele alın)
C)Hayır insanın icat ettiği bir nesneye can Vernesi olası değil.icat edilen nesne icatçıdan daha akıllı olamaz.
D)doğada bin bir zehirli ve zehirsiz ot var ve doğayı oluşturuyorlar ama yönlendirildiği an zehirli ve yasak oluyor insanlarda öyledir
F)insan aklıyla cevabını bulamadığı soru olamaz yeter ki farkına varabilirsin.
G) İnsan sıkıntıya düştüğü an.zaten hayal ettiğimiz düşüncelerin meyvesidir üzüntü. Mehmet Hüznü AKKURT
C33:  Millet; ortak bir tarih, ülkü birliği olan bir arada yaşayan insan topluluğu
Ümmet; Hz. İbralim ve Hz. Peygamber’in dönüşe inanan millete denir.
İnsan; düşünebilen, son derece karmaşık bir varlıktır.
Demokrasi bunlara en uygun yönetim şeklidir, Cevap veremeyeceğim. Çünkü bunu hiç düşünmedim. (Sevcan ÜLKÜ)
C33: Millet aynı inançları taşıyan bireylerin oluşturduğu topluluk diyebiliriz. Ümmet belli bir liderin arkasından onu takip eden topluluktur. İnsan toplumun en küçük yapı taşını teşkil eder. Tüm insanları bir arada tutan bir yönetim olması mümkün olacağını sanmıyorum.insanlar farklı inanç kültür ve yaşayış içinde oldukları için bir arada yaşamaları söz konusu olamaz. Olsaydı şimdi ye kadar ki süreç içinde olmalıydı.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Eğitim açısında iyi bir yetiştirme özelliği gösterirse üretken bir eğitim olduğu söylenebilinir. Ancak insanlara bir beceri özellik kazandırmayan eğitimin insanın ömrünü tüketen bir eğitimden başka bir şey olmaz. Spor ve öğretimde eğitim gibidir.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Her şey evrim kuralları olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bilim sonucunda bir çıkmaz düşmektedir. Çoğu bilim adamları yaptığı incelemeler sonucun da  bir sonsuz iradenin varlığından söz etmektedir. Bu yüz den doğanın sadece kendi kendini evrimleştirmesinin mümkün olması imkansızdır.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Hayır insanlardaki özellikler hiçbir zaman insan eli ile yapılmış bir araçta olmaz. İnsanları yaratan onlardan daha üstün bir yaratıcıdır.insanlar kendi elleri ile oluşturduklar bir makine insanlardan üstün olamaz. İnsan hizmetinde faydalı olabilir ancak liyakatini elinden alma söz konusu olamaz.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Toplumların güzel ahlak yaklaşımları gerçekten çok önemlidir. Bizim güzel  ahlak anlayışımızla Amerika’nın güzel ahlak anlayışı farklıdır. Bu yüzden evrensel anlamdaki değerlere bakmamız gerekir. Bizim anlayışımıza göre günah keçisidirler. Toplum huzurunu bozan anlayışı bozan insanlarda sevgiyi azaltan birisi toplumun günah keçisi sayılır.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
İnsanların hayvanların, bitkilerin özgün enerjileri vardır. Bu enerjiler bizim bilmediğimiz tabiat dengesini korumaktadır. Formülize edilir mi bilemem. Ancak edilirse insanlar bu formülü yanlış şekilde bozarak tabiat dengesini bozmak için daha hızlı hareket edecektir.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsanlar her zaman yaptıklarının doğru olduğunu düşündüğü için yapar yada düşündüklerinin doğru olduğunu sanarak davranışa dökerler. Telafisi yaptıkları işlerin yanlışlıklarını fark etmekle mümkün olacaktır.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
İnsanlarda sadece akıl yoktur duyguları için de barındıran kalp de vardır. İnsanlar yaşantıları ile bu duyguları oluşturur. Bu yüzden insanların duyguları ve  düşünceleri yaptıkları ile oluşur. (Mustafa SOYALP)
C33: insanlar birleştirmek istiyorsak din, millet ayrımı yapmamalıyız. Global dünyada insan beynini geçebilecek bir bilgisayar yapılamaz. Çünkü bilgisayar düşünemez sadece yapılan bir işlemde veya çalışmada hızlılık sağlar. Nitekim insan beyninin sadece %2 sini kullanıyor. Çoğumuz belki bu kadarını bile kullanmıyoruz. Beyin farklı noktalara ve incelemelere yöneldikçe esner ve kendini geliştirir. Bu gelişim sonsuzdur. Bilgisayarda ise gelişmeler her zaman beli bir kapasite ile sınırlanır.
- İnsan kendinden bir takım hurafeler geliştirerek onlara iman etmesi mümkündür. Fakat bunlar onun üzerinde etki bırakacağından ondan kurtulması psikolojik olarak çok güç olacaktır.
- İnsan bir şeyle uğraştığında duygu ve düşünceler insan üzerinde pek etkili değildir. Fakat insan uğraşıyı bırakıp dinlendiğinde duygu ve düşünceler insan üzerinde etki etmeye başlar. (Abdurrahman ZEBEK)
C33: Millet devleti topraklar üzerinde birden fazla milletin değil de tek milletin, tek dilin, tek kültürün vb. olduğu devlettir. Ümmet devleti ise adından anlaşılacağı gibi aynı ümmetin olduğu devlettir. İnsan devleti, herhangi bir ayrılık olmadığı her çeşit insanın, her milletten her kültürden insanın olduğu devlettir. Bu durumlara da en uygun yönetim sistemi demokrasidir. Tabi bu durumda bir benzetim yapılabilir ve bu yönetim sistemi uygulanabilir. (Hayrullah Kuşman)
C33: Millet ;bir devletin çatısı altında yaşayan insanlar.
-           Ümmet ;bir dine mensup insanlar.
-           İnsan devleti ;bir ümmete ve bir millete bağlı olmayan devlet.en güzel yönetim şekli demokrasidir.bu soruya cevap veremiyorum.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
-           Sağlıklı bir yaşamı çağrıştırır.insan sağlıklı bir yaşam sürdürüyorsa hem üretir hem tüketir ve gerektiğinde dinlenir,keyif alır ve eceli geldiğinde de ölür.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
-           Evet bir nevi doğrudur.çünkü doğa bir döngü içindedir ve bu döngü çerçevesinde her şey meydana gelmektedir.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
-           Hayır bunların gerçekleşmesi bence imkansızdır.çünkü bunların imalatı zaten insanın elindedir.insan bunu üretebiliyorsa gerektiğinde yok etmesini de bilir.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
-           Evet. Çünkü bunlar toplumun düzenin bozar.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
-           İki çeşit enerji vardır.pozitif ve negatif enerji.bunlar birbirinin zıttıdır.birisi iyiliği birisi ise kötülüğü simgeler.bunlar formülize edilemez.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
-           Dost doğru veya yap yanlış olmasa da bunlara yakın düşüncelere ulaşması imkansız değildir.çünkü bunları seçebilecek bir akla sahiptir.bunları telefi etmesi için doğruyu bulması bazen yeterli olabiliyor.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygu ve düşünceler aklımıza yaşantılarımız sonucu , tesadüfi, deneyimlerimiz, gözlemlerimiz , bizde varolan özelliklerimiz vb. durumlar sonucu gelmektedir.evet olabilir.çünkü insanların sahip olduğu ortak duygu ve düşüncelerde vardır. (Ümmetullah DEMİR)
C33: Millet çoğalmayı ve zenginleşmeyi ifade eden bir kavramdır.Ümmet ise, milletin yeryüzünde dağılma dinamiğini ifade eder.İnsan kavramı ise tümünü kapsar.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Cevap:Yanlış tercih ve doğru tercih. Ya da, güzel ahlak ve çirkin ahlak.Böyle, zıtlıkları yani, güzellikleri ve çirkinlikleri  hatırlatır-çağrıştırır.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Cevap:Eğer anladığım anlamdaysa doğrudur.Yani, bilim ve ilim kendiliğinden varsa doğrudur.
Ama işin aslı hiçte öyle değil.Çünkü, her şey Yüce Yaratıcının kontrolü altında gerçekleşmektedir.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Cevap:Alamaz. Çünkü yapmacık kalır.
Kapsama açısından aşabilir.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Cevap:Her insan fıtraten ter temiz doğar, sonradan bozulurlar.Tabiki kendi tercihleriyle.Bizler ise, güzellikler için mücadele etmemişsek bizlerde suçluyuz.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Cevap:Bunu bilemeyiz.Biri akıl, diğeri zeka aracına bağlanmıştır.Olabilir.Ürünleri ayıklayarak.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
Cevap:Yanlışıda, doğruyuda, yaradan, Yüce Yaratıcıdır.İmtihan için bu gereklidir.Zıtlıklar
Olmalı.Ama tercih insanlara bırakılmıştır.İçten tövbe ve gönülden bağlılık.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Cevap:Manevi santralden geliyor.Buna net bir cevap veremiyorum. (Murat ÇİFTÇİ)
C33: İnsani bir yönetim sisteminin olası için öncelikle insanın kendi insanlığını fark etmesi gerekiyor
A-Üreten, tüketen, dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
B-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Bilim ve ilim mürşittir ama tamamen değil. Çünkü Allah inkâr emdeyiz bu da ilahi bir nizamın olduğunu gösteriri. Doğal olarak evrim çökmüş olur.
C-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Bence kadın ve erkek arasında ilişki daha çok cinsel ve duygusaldır. Bu nedenle biyonik ya da yarı biyonik bir kadın güç ve teknolojik olarak hâkim olabilir ama duygusal şartlarda asla olamaz
D-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
Bu tür toplumlar çoğunluğun tersi oldukları için genelde günah keçisi olurlar
E-Sizce; Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
F-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi?
Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsan ne kadar ben uğraşsa çevresindekileri inandırsa da yanlış olduğunu bildiği bir şeye iman edemez. Bu insan fıtratına aykırıdır. Ama ben inanmıyorum ya da şunu yanlış olduğu halde kabul ediyorum deyip insanları kandırabilir. Yani inanmadığı bir şeye kendini inandırmaya kadir değildir.
G-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada; sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi?
Neden?
Allah insanları bu şekilde yaratmıştır yani yapısı budur bunun nerden geldiği ise bence bir muamma olarak kalır. (İlhan POLAT)
C33: Bence insan devleti en mükemmel kavramdır.Düşünsenize hiçbir ayırım yapmadan bütün insanları aynı şemsiye altında toplayabiliyorsunuz.Günümüz dünyasında bir hayal gibi görünse de böyle bir şey gerçekleştirmek en büyük amaç olsa gerek. .(Barış KOCABEY)
C33: Millet devleti aynı milliyetteki insanların devletidir. Ümmet devleri aynı dindeki insanların devletidir. İnsan devleti ise her ikisinden de daha geniştir. milliyet ve ümmet anlayışları bir kenara bırakılarak oluşturulan devlettir. İnsan devletine ulaşabilmemiz durumunda akıl-ruh zeka nefis- dengesine ulaşabilmişiz demektir zaten böyle bir durumda bir devlete ve yönetim biçimine ihtiyaç yoktur.
a- Tek kelimeyle aklıma ilk gelen futboldur.
b-Önerme doğrudur fakat her şeyin doğa ve evrimin ürünü olduğu yanlıştır. Çünkü doğa ve evrim bir güç değil yalnızca gücün kullandığı araçlardır.
c-Biraz iddialı bir cümle olmasına rağmen yazmadan yapamam. İnsan teknolojinin yaratıcısıdır ve yaratıcılar ürünlerinin kendilerinden güçlü olmasını engelleyecek  açıklar bırakırlar. Tıpkı ölüm gibi.
d- Hiçbir zaman böyle insanlar günah keçisi ilan edilemez  zaten yaradılıştan böyle olan insanda yoktur.
e- İki çeşit enerji vardır pozitif ve negatif enerji. Yaydıkları pozitif enerji  hoş duygulara yol açarken negatif enerji tam tersidir . bu enerjilerin formülize edilmesi olanaksızdır.
f- Elbette ki insan bunu yapabilir bazı insanların ateist olarak yaşayıp bu şekilde öldüklerini biliyoruz . değiştirmek güç olacaktır ama imkansız değildir. Bu değişim yaşamla veya düşünceyle gelebilir.
g-Düşüncelerimiz yaşadıklarımızın bilinç dışında bir yerlerde birleşmesi sonucu oluşuyor. Bütün duygu ve düşüncelerimiz kendimize hastır. Onlar parmak izi gibidir bir başkasının düşüncesi daha beynimizden geçerek dilimizde ya da parmaklarımızda yeniden şekillenir. Aynı durum duygu içinde söz konusudur. Örneğin bir insanı sizin sevdiğiniz biçimde kimse sevmemiştir çünkü o sizin sevdalı olma şeklinizdir. (Ahmet Özkan TURHAN)
C33: Millet devleti;bir milletin,bir ırkın egemenliğine dayanan devlet sistemidir.Ümmet devleti bir inanç sisteminin mensuplarını kapsayan fakat bu kapsamın dışında kalan insanlara da hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmayı gerektiren bir devlet anlayışıdır.İnsan devleti anlayışı;temele insanı alan,insanı en üstün değerli varlık  olarak kabul eden anlayıştır.şu anda böyle bir devlet anlayışı yada sistem var mıdır bilmiyorum ama ben olduğunu zannetmiyorum.insanlığa;tüm insanlara öncelıkle insan oldukları için değer veren bir sistemin olması gerektiğini düşünüyorum.Eğer İslam dinin gerçek esasları uygulanacak olursa bu sistemi elde edebiliriz.ama şu anki İslam ülkelerinde bunun olmadığı da aşikar. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C33:  millet, belli bir toprak parçası üzerinde aynı amaca bağlı insanların oluşturduğu topluluktur. Ümmet, ortak bir dini ve inanç sistemini paylaşan insan topluluğudur. İnsan devleti ise, dil, din, ırk, düşünce ayrımı gözetmeksizin tüm insanların bir çatı altında toplanması demektir. Uzaya çıkılırsa şayet insanların bir arada yaşamaları için yine bir ortak amaç şarttır.insan devletleri değilde ( çünkü bu durum uzaydaki mekanın genişliğine bağlı) insan devleti olabilir. (Özlem ARSLANBOĞA)
C33: Millet devleti ; aynı dili konuşan aynı ırka mensup insanların yaşadığı devlettir, bunun en güzeli yönetim şekli monarşi olsa gerek.
Ümmet devleti ; aynı dine sahip olanların bir arada yaşadıkları devlet en güzel yönetim şekli elbette o dinin gerektirdiği şeriattır
İnsan devleti ; hiçbir ayrım olmaksızın tüm insanların yaşadığı devlet, böyle bir sistem bugüne kadar uygulanmadığından hangisinin en iyisi olacağını kestirmek çok zor
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Üreten ; işçilik, tarım
Tüketen ; yemek
Dinlendiren ; tefekkür
Keyif veren ; yüzmek , yürümek
Öldüren spor ; boks, tekvando
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Yanlıştır, çünkü gerçek bilgi nedir ve neyin ürünüdür bu yüzde yüz ispatlanamadığından bu önermenin doğruluğundan bahsetmek mümkün değildir. Eğer gerçek bilginin Allah olduğu inancına varılırsa o zaman gerçek mürşitte o olur ve her şeyde onun ürünüdür
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Heyhat ; kabili kıyası bile mümkün değildir.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Hiç bir toplum günah keçisi olamaz. Herkes hak ettiği , müstahak olduğu şeyi bulur. İlahi adalet de bunu iktiza eder.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Hiçbir fikrim yoktur
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
Tabi bunlar insanın kendi elindedir. Telafi için şansı olursa tövbe kapısı her zaman açıktır. Telafi etmesi beklide zor olur ama en azından zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla bunu fark ettiği andan itibaren değişebilir yada aynı yanlışları bir daha yapmazsa yinede en iyisini yapmış sayılabilir
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Hiçbir fikrim yok (Nazım ÇOĞALTAY)
C33: Millet; aynı toprakları paylaşan birtakım benzer özellikler taşıyan insanlar topluluğudur.Ümmet Müslümanlara verilen isimdir.Devlet ise milletin siyasi anlamda örgütleniş biçimidir.Tüm insanların hoşnut olacağı bir yönetim biçimi imkansızdır. İLHAN ARAR
C33: Millet devleti milletin yönetimdeki egemenliğini ifade edr.Ümmet devleti din esaslarını,kurallarını devlet yönetiminde egemen kılan devlet kavramıdır.İnsan devleti ise hiçbir sınıf egemenliğini içermeyen sadece insan hak ve özgürlükleri ile ihtiyaçlarını düzenleyen devlet düzenidir.Millet kavramına uygun devlet düzeni demokrasiyle idare edilen cumhuriyetlerdir.Ümmet devletine uygun yönetim sistemi teokratik ve din esaslarına uyan devlet düzenleridir.Örneğin Vatikan devleti ve İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı.İnsan devleti kavramına uygun yönetim sistemleri ise sosyal devlet düzeni ve sosyalist esaslara uygun, sınıf egemenliği olmayan devlet  düzenlerdir.  LEYLA KIZILYILDIZ
C33: Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
CEVAP:Şiddet içeren sporlar (boks,kick-boks) zaman zaman ölümle sonuçlanan sporlardır.Savunma ve saldırı sporları da bu grup içine girer.Yürüyüş,yüzme ,koşu,aletli jimnastik gibi ruh ve vücut gelişimini sağlayan sporlar tercih edilmelidir.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
bu önerme doğrudur. İnsanı yönlendiren bilim ve ilimdir. Dolayısıyla evrim kuralları doğa bilimle iç içe olduğu için önermeyi doğru görmek gerekir. LEYLA
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Yarı biyonik bir kadın- erkek doğal-evrensel-gelişmiş bir kadın-erkeğin yerini alamaz.Çünkü doğal bir varlığın yerini yapay bir varlık layıkıyla temsil edemez.Üstelik doğa kanunlarına da aykırı bence.Tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir. 
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Hayır değildir olmamalıdır.İnsanları, tercihleri ve yaşam tarzlarıyla yargılayan,günah keçisi ilan eden zihniyet hoşgörüsüzlüğün göstergesidir.   
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
nsanın,hayvanın ve eşyanın yaydığı 2 enerji çeşidi vardır.Bunlar negatif ve pozitif enerjidir.Bu enerjileri formülize etmek olasımıdır değimlidir bilmiyorum. 
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsan aklını,iradesini kullanarak birtakım tercihler yapar.Dolayısıyla yanlış ya da doğru şeylere inanabilir.Doğrular görecelidir.A kişisi için yanlış olan bir şey B kişisi için doğru olabilir.Telafi etmek yanlışı anlamakla başlar ve devam eder.   
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygu ve düşünme insana özgü kavramlardır. Bunlar doğayla etkileşim sonucu gelişir.Duygular üretilemez zaten bunlar insanda mevcuttur.Ama insanlar düşünce üretebilir.Hayvanlar düşünemedikleri için düşünce üretemezler.  LEYLA KIZILYILDIZ
C33: Millet devleti;  ortak kültürü paylaşan, aynı dili konuşan fertlerin bir araya gelerek kurduğu devlet.
Ümmet; Belli bir inanç doğrultusunda bir araya gelerek fertlerin kurduğu devlet.
İnsan Devleti, sadece biyolojik olarak belli özelliklere sahip (insan) olanların kurmuş olduğu devlet. Yani insani değerler etrafında toplanan kişilerin kurduğu devlet şeklinde de tanımlayabiliriz. İnsan yaratılışına en uygun devlet anlayışı ümmet devletidir.
(KEZİBE ÖZDEL)
C33: Millet;Tarihi bir geçmişi birlikte paylaşan,birlikte yaşama arzusu olan,birbirine kenetlenen insanlardan oluşan topluluk. Ümmet,Bir dine(ör. İslam ) tabi olanların oluşturduğu topluluk. İnsan Devleti; milleti,ümmeti vb tüm toplulukları kapsayan en büyük insan topluluğu .Yönetim sistemi konusunda fikrim yok.
C33: a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
İnsan iyi olmaya yönelik de kötü olmaya yönelik de eğitilebilir.Sonucun ne olacağı eğitimin amacına ve veriliş şekline göre değişir
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Yanlıştır;çünkü her şey  Yaratanın ürünüdür. BELKIS AYDIN    
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi?Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Hayır;Sanal alemin esiri olmamalı,kendi faydasına kullanmalı.  Tera bilgisayarlar bazı konularda insanı aşabilir.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Fıtratta tamamen böyle bir durum olabilir mi tartışılır; ancak olurda olursa elbete günah keçisi olmaz:Madem ki fıtrat diyoruz o zaman zaten öyle olmak kendi elinde olan bir durum  değildi ki.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Bu konuda birçok enerji çeşidi sayılabilir.Farkları ve formülize edilmesi konusunda fikrim yok.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce.
Yaratıcı isterse neden olmasın.Pişman olup,tövbe etmek.
ÿÿg-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Karşılaştığı durumlar neticesinde fıtratı gereği kendiliğinden gelir.Hayvanlarda duygu vb olmaz,onların tüm davranışları içgüdüseldir. BELKIS AYDIN 
C33: Millet devlet, toplumun çıkarlarını koruma amacıyla kurulan; ümmet devleti, dine göre yaşamayı amaçlayan; insan devleti, bütün insanlara aynı uzaklıkta olan ve tüm insanların çıkarlarını gözeten sistemdir. En uygunu insan devletidir. EŞREF KANAN
C33: Bu kavramlar aynı inanca sahip olan ve sadece insan çatısı altında bulunanları ifade eden kavramlardır. Demokrasi en iy yönetim olur insanlık için. OSMAN ÇELİK
C33: İnsan devleti bunların hepsini kapsar buna dünyamızı örnek verebiliriz. Bence bu mümkün gözükmemektedir.
İnsan devleti bunların hepsini kapsar buna dünyamızı örnek verebiliriz. Bence bu mümkün gözükmemektedir. Muhittin Demir
C33: Devlet; milletlerin refahı için insanlar tarafından kurulan sistem bütünü, millet; aynı duygulara, değerlere sahip insanlar bütünüdür, kendiliğinden oluşur. Birleşmiş devletler; aynı çıkarlarlar doğrultusunda hareket eden devletlerdir, çıkarlar tarafından kurulur, birleşmiş milletler; ise aynı ortak değerlere inanan ve bu değerlerin savunan milletler topluluğudur. İ.Halil KAYA
C33: Millet Devlet: Sınırları belli olan bir kara parçası üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
Ümmet devlet ise aynı dini paylaşan insan topluluğudur.
İnsan Devleti ise;  sınırları belli olan kara parçasıdır.
En uygun yönetim şeklinin demokrasi olduğunu düşünüyorum.Semiha EROL
C33: Böyle bir benzetimi düşünemiyorum.
A:)keyfiyet aklıma geliyor.
B:)her şey doğa ve evrimin ürünü değildir.çünkü bazı tanrısal güçlerin olduğunu düşünemiyorum.
C:)alamaz.Çünkü kadın erkeğe göre zayıf bir mahlukattır.
D:)günah keçisi değildir.Çünkü bazen insanlar yanlış yola sapabilirler. .(ZEKİ ASLAN)
C33: Millet : Belli bir toprak parçası üzerinde, geçmişi olan ve geleceğe uzanmak isteyen; aynı ırktan olduklarını iddia eden insanlardan oluşan siyasi bir birliktir. Bu tür bir topluluğun yönetim şekli olarak, feodal sistemi uygun görebiliyorum. Çünkü,  aynı tip insanlardan oluşan ve aynı siyaset için yaşayan bireylerden oluştuğu için,yönetecek kişi ile yönetilecek kişiler arasında pek farlılık olmayacaktır. Bu nedenle, demokrasi gibi, farklılıklar gereği  olan bir sistem olmayabilir. Ama, feodal olursa, kendi içlerinden, kendilerini temsil eden biriyle yönetilebilirler.
İnsan devleti: insan devletinin, ırk, dil, renk,din farkı gözetmeden, siyasi bir amacı gütmeden bir araya gelmiş çok farklı bile olsa, tüm insanları kabul eden devlet anlamını çıkarıyorum. Böylesi bir kavram için, önerebileceğin en iyi yönetim sisteminin demokrasi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü, farklılık  ve çeşitlilik söz konusudur.
Ümmet : belli bir inanç etrafında, belli bir amaç ve belli bir uygulama tekniğiyle yol alan insanlardan oluşur. Bu yaşama amacı ilahi kaynağa ulaşmak, kullanılan teknik ise, iman’dır. Biz, tarihteki bilgilerimizle, bahsi  edilen nitelikteki topluluklara,teokrasiyi uygun görürüz.. Ama, bence, demokrasinin en iyi işleyebileceği yerdir. Zaten,  Allah, bütün varlıkların, ayrı ayrı birer ümmet olduğunu söylemiyor mu? Kuşlar bir ümmettir mesela. İnsanlardan, peygamberlerin her birine tabi olanlar birer ümmettir. Yani, bir tabiyet ve aynı tür olma zorunluluğu vardır.
Tanımları yaptıktan sonra uzay çağıyla ilişkilendirecek olursak gene herkes kendisini gibi olan kendi inançları, kendi dilini konuşan, kendi ırkından olan insanlarla bir araya gelmek isteyecektir. Bu da gruplaşmalara gruplardan millete, milletten devlete… ilerleyeceğini görebiliriz. (SERVET AKAY)
C33: Millet bence bir ortak özelliğinden yola çıkarak oluşturdukları birlikteliklere denir.
Ümmet ise, inançları doğrultusunda bir veya daha fazla milleti ve kuşağı kendisine bağlayan kutsal kişi-makamdır.
İnsan birlikteliği ise yaşamın kendisi için şekillendiği ve yaşama merkez olan evrensel varlıktır.(Emrah GÜRCAN)
C33: İnsan,varlıkların zihnen,bedenen,  ruhen,aklen en üstünüdür;ama tek insanlara özgü olan aklı ve beraberinde oluşan güzel ahlaka sahip olmadıkça neye yarar ki!Millet,belli kültüre sahip insan topluluğundan oluşan topluluktur.Devlet,insanların bir araya gelip sınırları belli olan, kendine ait kuralları olan bir topluluktur. İnsanlara yakışan  en iyi yönetim ise en güçlüden en zayıf kesime kadar herkesin yönetimde etkili olmasıdır. Ancak böyle olduğunda gerçek demokrasiye  bir adım yaklaşılır. M.Vasfi YURĞUN
C33: Bana göre millet ortak kültürün paylaşım sürecinden geçen  ve aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğudur. Ümmet ise aynı dine mensup milletler topluluğudur. İnsan devleti ise yaşadığımız dünyayı örnek verebiliriz. Bana göre ortak bir yönetim sistemi belirlemek yanlış olur Birine demokrasi türü bir yönetim sistemi uygun gelirken diğerine krallık türü bir yönetim sistemi uygun gelir. Bunun için aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insanların özelliği neye yatkınsa ona göre bir yönetim sistemi belirlemek gerekir. Uzaya da açıldığımızı kabul edersek yine durum böyledir. Ortak bir yönetim sistemi oluşturamazsınız.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Cevap:Üreten spor:Santranç
Tüketen Spor:Futbol
Dinlendiren Spor: Spor sonrası uyumak
Keyif veren spor: Voleybol
Öldüren Spor: boks
Öğretim: Planlı programlı bir şekilde yaptırılan öğrenme eğlemi
Eğitim: Davranışı istenilen kabul gören yönde değiştirme
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Cevap:Hayır hiçbir şekilde insanoğlunun yaptığı şey insanoğlunu geçemez ve ve hiçbir zamanda geçemeyecektir. Hiçbir insan kendinden üstün bir şey yapamaz
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Cevap:Hayır. Günah keçisi olamaz. Bu tür insan/toplumlar başka insanlara zarar vermediği sürece insanlar veya toplumlar istedikleri şeyi yapmada özgürdürler.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Cevap:Eşyanın yaydığı enerjiye E, Hayvanın yaydığı enerjiye H ve insanın yaydığı enerjiye İ dersek alfabedeki gibi bir sıralama karşımıza çıkar. E<H<İ En büyük enerjiyi insan yayar.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
Cevap:İnsanoğlu düşünen bir varlık olduğu için istediği her şeyi yapabildiği ölçüde kadirdir. Sonradan bunu telafide edebilir.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Cevap:Duygu ve düşünceler gözlerimiz ve kulaklarımızla aklımıza girer. Zaten düşüncelerin çoğu çevreden etkilendiği için düşüncelerin kaynağı yaşanılan çevre ve o çevre içinde bulunan varlıklardır..Mahmut KARA
C33: Millet; belli bir kara parçası üzerinde, ortak bir yaşam sürerek, eşit haklara sahip olarak yaşayan insanlar topluluğudur. İnsan devleti; insani duygulara sahip bireylerin oluşturduğu gruptur. Gerçek demokrasi olabilir. Çiğdem BOZDAĞ
C33: Millet devleti aynı ırktan insanların oluşturduğu devlettir. Ümmet devleti aynı inanışa mensup insanların oluşturduğu devlettir. İnsan devleti ise tüm insanlara herhangi bir ayırım gözetmeksizin kucak açan devlettir. Cahit AYYILDIZ
C33: millet devleti aynı milletten meydana gelen insan topluluğudur.Ümmet devleti aynı dini paylaşan insanlardan gelmiş ve aynı inancı paylaşan insan topluluğudur.İnsan devleti insanlardan meydana gelen ve bilinçli bir şekilde oluşmuş topluluktur.Ortak böyle bir devlet kavramı oluşturmak çok zor olsa gerek yoksa insanları bu kadar uzaklaştıran nedir acaba… Diğerlerine verecek bir cevap bulamadım Kazım KOÇ
C33: Millet devleti, ırk devletidir bana göre krallık en iyi yönetim şeklidir. Ümet devleti ise belli bir dine mensup insanların devletidir ki Müslümanlar için halife olmalıdır. İnsan devletinde ise güçlü olan başa gelir aynı ormanın kıralı aslan gibi. Dünyanın aslanı ise ABD . Saadet POLAT
C33: Millet devleti aynı ırktan olan kişilerden oluşan devlettir. Ümmet devlet aynı dini paylaşanlardan oluşan devlettir. İnsan devlet ırk, din, dil gözetmeksizin aynı çatı altında birleşen insanlardır.
Nerde olursak olalım birbirimizi yönetecek bir yönetim sistemi bulunur.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Üreten spor olarak insanların spordan para kazanması, tüketen spor insanların spor ile uğraşırken yaptıkları harcamalar dinlendiren ve keyif veren spor olarak insanın sağlığı için yapmış olduğu sportif faaliyetler, öldüren spor ise insanlara zarar veren spordur.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Her şey doğa ve evrim kurallarının ürünü olabilir ama doğanın hakimi yani doğayı yaratanı unutmamak gerekir. c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Hayır alamaz. Çünkü; hiçbir varlık insanların yerini alamaz. İnsanı şöyle aşabilir oda bilgileri hemen getirmesi olur.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
Evet günah keçisidir. Çünkü; bir toplumda yaşıyorsan ve o toplumu kendine uyduramazsan senin o topluma uyman gerekir.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Eşyanın güzelliği insanlara enerji verirken hayvan ve insanlara karşı olan sevgi her ne kadar aynı olmasa da özgün bir enerjileri vardır. Buna insanlarda aşk diyebiliriz.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsan doğruyu da yanlışı da bilmektedir ve kendisini nefis ve akıl arasındaki çizgiden hangisine kaydırırsa o yönde ilerler. Bazı hataların telafisi olmaya bilir. Örneğin; zina cinayet…v.b.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygu ve düşünce Allah’u tealanın insanları verdiği bir özelliktir. Bunun  için bunlar insanlarda gelişir. M.Emin ERDEM
C33: bu kavramlara yakışan en uygun yönetim şu anda demokrasidir. Eğer başka gezegenler göç etmek zorunda kalırsak o zaman ki koşullar neler olur başlangıçta hangi yönetim şekli gelişir bilinmez ama yine demokrasi bir zamandan sonra o dünyada da egemen olacaktır diye düşünüyorum.      Serkan KÖROĞLU
C33: Bağlı olunan değerler göre yönetilirse milli, dini ve insani özellikleri harmanlayan bir yönetim sistemi her kese uygun düşer
A-Üreten, tüketen, dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır
Bu şu anlama geliyor  her kavramın insanlar tarafından iyiye ve ya kötüye kullanılması  sonucu farklı anlamalar çıkıyor. Çok iyi bir kavramı insan kötüye kullanır ve anlamı değişir.
B-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Bilim yol göstericidir ama her kısmen. Çünkü Allah bu dünyayı yarattı evrim yalan yanlıştır.
C-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara
Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Kadınlar bazen bu gücü zaten eklinden almıştır. Zamanla neden olamasın ki. Sonuçta insan ürünüdür ve insanı asla geçemez.
D-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
Zaten toplumun genelinin aksine hareket edenler çağlar boyu hep dışlanmışlardır
E-Sizce; Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Bilmiyorum
F-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi?
Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
İnsanın böyle bir gücü yoktur
G-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada; sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi?
Neden
İnsanın yaptığı eylemler sonucu gelir. Zaten duygu ve düşünceleri insan ve hayvanlar üretir. . Yusuf ATEŞ
C33: Milleti Baskının anası devlet tarzı ümmetti Dinin sapmasıyla oluşan devlet insan: Kutsal varlıktır. İnsani değer devleti   En uygun yönetim insani devlet 
Evet yapabiliriz. Doğanın en vahşi hayvanı insan evrenin dengelerini bozmaya aday
f) İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman kadir mi? Sonradan bunu telefi etmesi için ne gerekir sizce?
Cevap :  Bence arasını bulmalı, yaşamın tekrarını olmadığından telafisi yoktur.
g) Acaba duygu ve düşünler aklımıza nereden ve nasıl geliyor? Doğada sürekli kesikli eksiklerin – hayvanların ürettiği ve kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? Neden?
Cevap : Sadece yaşama yaşamak ve görmek bizi duygu ve düşünceye yönlendirin
duygu ve düşünceler süreklidir, anidir, hızlıdır. A.Hekim KUTLUK
Millet devleti, Ümmet devletinin içinde Ümmet devleti de insan devletinin içinde yer alır. . A.Vahap ASLAN
C33: Millet : belli bir toprak parçası üzerinde, geçmişi olan ve geleceğe uzanmak isteyen; aynı ırktan olduklarını iddia eden insanlardan oluşan siyasi bir birliktir. Bu tür bir topluluğun yönetim şekli olarak, feodal sistemi uygun görebiliyorum. Çünkü,  aynı tip insanlardan oluşan ve aynı siyaset için yaşayan bireylerden oluştuğu için,yönetecek kişi ile yönetilecek kişiler arasında pek farlılık olmayacaktır. Bu nedenle, demokrasi gibi, farklılıklar gereği  olan bir sistem olmayabilir. Ama, feodal olursa, kendi içlerinden, kendilerini temsil eden biriyle yönetilebilirler.İnsan devleti: insan devletinin, ırk, dil, renk,din farkı gözetmeden, siyasi bir amacı gütmeden bir araya gelmiş çok farklı bile olsa, tüm insanları kabul eden devlet anlamını çıkarıyorum. Böylesi bir kavram için, önerebileceğin en iyi yönetim sisteminin demokrasi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü, farklılık  ve çeşitlilik söz konusudur.Ümmet : belli bir inanç etrafında, belli bir amaç ve belli bir uygulama tekniğiyle yol alan insanlardan oluşur. Bu yaşama amacı ilahi kaynağa ulaşmak, kullanılan teknik ise, iman’dır. Biz, tarihteki bilgilerimizle, bahsi  edilen nitelikteki topluluklara,teokrasiyi uygun görürüz.. Ama, bence, demokrasinin en iyi işleyebileceği yerdir. Zaten,  Allah, bütün varlıkların, ayrı ayrı birer ümmet olduğunu söylemiyor mu? Kuşlar bir ümmettir mesela. İnsanlardan, peygamberlerin her birine tabi olanlar birer ümmettir. Yani, bir tabiyet ve aynı tür olma zorunluluğu vardır.Bence, dünyada, ümmet mantığında bir insan devleti bulunabilir veya yapılabilinirse;  uzay çağında, millet niteliğinde bir insan kavramına ulaşılabilir. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C33: Millet, insanları ekonomik,sosyal, kültürel bir takım  belirleyicilere göre ayırır.Ümmet ise, inançlarımız gereği, tebaası olduğumuz  değerleri şahsiyetin, öncü kişinin bağlandığı kitle ya da insanlar topluluğudur. İnsan Devleti ise, yaşamın her yönüyle kendisi için şekillendiği onun için varolduğu, tüm yaşamları, tüm birliktelikleri kapsayan devlettir denilebilir. (YILMAZ CAN)
Millet devleti; Bu gün farabi’nin  dediği gibi bileşmiş milletler sistemiydi ama biz biliyoruz ki o sadece ABD’nin BD ayağını oluşturmakta ve onun mekanizmasında patojenleşmiştir.yani asıl işlevini yarine getirmemektedir Bu zaten sistemini oluşturmuş.Ümmet devleti: Dine bağlı devlet  sistemi buda artık saf kalıp bilgiler dayatıldığı(yobazlaştırıldığı) için geçek işlevini yitirmiş durumda.Bu da sistemleşmek istiyor ama ABD tarafından oluşturulan demokrasiye maalesef taban olmaktadır.İnsan devleti : Bu devlet sistemi ise temele insanı alarak yani insanın çevreyle uyumlu bir şekilde en üst seviye ulaşması amaçlanmaktadır ama bu günkü var olan eğitim ve güzel ahlak sorunu çevreyi ne yazık ki kirletmektedir bu yüzden daha bir sistem gelişmemekte ve gelecek vaat edecek bir devlet sistemidir.Benzetim olayı da çağımız teknolojisinin yükselen altın çağını aştığı anda gerçekleşecektir. Ve insan uzayda artık dünyadaki kirlettiği yer gibi sayın alacak ve rahatça kirletecektir. a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
Bana bu kavramalar çevreye uyum sağlamış temiz ahlaklı insan gelmektedir.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Bu soruya verilecek cevap bugünkü şartlarında ise doğru değildir.çünkü eğer bilim ve ilim doğru yolu göstermiş  olsaydı ki böyle biliniyor ve gerçekte öyledir ama yukarda da dediğim gibi bilim ve ilim başka amaçlara hizmet etmektedir ve bu yüzdendir ki bu önerme yanlıştır ( bu günkü batı ya hizmet etmekte ve zeki insan üzerinden sadece  batını nefsini tatmin etmek için işlemektedir.)
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Bence yarı biyonik bir kadın-erkek normal bir insana yakışmaz yada yeterli olmaz bazı konularda patojen veya edejenerelik yaratır normal insanda bence büyüzden katılmıyorum bilgisayar konusunda da öyle düşünüyorum çünkü onu yaratan da insandır.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Değildir çünkü o insanı toplumlar o hale getirmiştir (yani patojen eğitim sistemi içerisinde ahlak problemi çözülmeden topluma atılmış ve sonuş olarak suçlu değil)
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Bu sorudan anladığım kadarıyla yazmama gerekirse tabi aynı değildir biri çevreyle uyumlu yaşamakta diğeri patojen bence farkı budur.formül etmek gerekirse bu konu dayanılarak yapılabilir. f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
Burada da insan yanlış yani hata yapmaya meyilli doğmuştur. Bazen telafi güç şeyler de yapabilir fakat bu hatalarla insan bu gün kü teknolojiye ulaşmış bu günkü teknolojide uzay yaşam alanları üzerinde çalışmakta ve gün gelecektir ki hatalardan yaratığı aynı teknolojiyle telefi arama zorunda kalacak ve bulacaktır.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
İnsan doğumundan ölümüne kadar dışarıdaki uyarıcıların bonbardımanına maruz kalır ve bunlardan sadece kendi ihtiyacı olanı veya dikkat ettiğiyle duygu düşünceleri şekillenir ve kendimizin yaratacağı bilgilerde elbette zihinde yapılanılarak yaratılabilir. Celal EŞSİZ
C33: Bu kavramlar birbiriyle ilişkilidir.Millet bu kavramların en genişidir.Ümmet milletin bir bölümdür.Ümmeti de oluşturan insanlardır.Teknolojinin hızına yetişilmiyor.Böyle bir şey olursa şaşmamak lazım. (M.Emin Aras)
C33: Ümmet belirli bir dine bağlı milletlerden oluşur. İnsan ,millet ve ümmete en uygun yönetim şekli demokrasidir. Hoş görülü bir ortamın olması gerekir. Yapılamaz. Çünkü orada koşullar farklı olacaktır Aytekin DAŞBURUN  
C33: İnsan>Ümmet>millet  kavramları bu şekilde bir ilişki içindedirler. İnsan yönetim sistemi bu kavramlara yönelik en uygun yönetim sistemidir. İnsanlar ümmeti, ümmet milleti, millet de topluluğu oluşturur. (Yahya TORİ
C33: Millet: Aynı yol üzerinde yürüyen insanlar topluluğudur bence. Bu yol aynı hedefe giden aynı aşamalardan geçen bir yoldur.Ümmet: Kimi yerlerde millet ile aynı anlamda kullanılsada milletin biraz daha özel durumu denilebilir.İnsan Devleti: Herhangi bir etnisiteye vurgu yapmadan, bir coğrafyayı değil yeryüzünü vatan edinmiş kişilerin devleti. Beklide Eflatun’un ve Farabi’nin ütopyalarıdır ama olması gerekendir. Bunlara yakışır en uygun yönetim sistemi insan düşüncesini merkeze alan anlayışa sahip bir yönetim biçimi. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama yapmalıyız. İsmail AYDOĞDU           
C33: Millet aynı ulustan olan insanlar.ümmet daha çok aynı din ve kültürden olan insanlardır. Devlet bunların modernize edilmiş halidir.demokrasi en uygun rejimdir bence
a- Hiçbir şey
b-Doğrudur.her şeyin anası doğadır
c-Bir fikrim yok.
d-Hayır bence insanlar kendi kaderlerini kendileri çizer.
e-Evet kadirdir. Fuat TANIŞIR
C33:  İnsan;düşünen, konuşan duygu sahibi ola sosyal ve canlı bir varlıktır.Ümmet;dil,din,ırk farkı gözetmeksizin ortak bir gaye etrafında toplanmış insanlara denir.Millet;Aynı dili konuşan ve aynı kültürü,tarihi paylaşan insan topluluğuna denir.
Bu insani kavramlara yakışır en uygun yönetim biçimi baskının,zorlamanın olmadığı,insanların mutluluğunu ve huzurunu merkeze alan, herkesin inancını rahatça yaşamasına imkan veren bir yönetim biçimi olmalı. Zeynep KORUCU
C33: Millet :tek bir bayrak altında ortak bir amaç için bir araya gelen insan topluluğudur.
Ümmet: Allah rızasını gözeten islam dinini benimsemiş insan topluluğudur. İnsan devleti: insanları bir yönetim altında toplayan siyasi örgütlenmedir. Demokrasiyi benimsemiş cumhuriyet yönetimidir.  Yapabiliriz.
a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
İnsanlar bu ilişkili kavramları uygun bir şekilde kullanırsa ve eğitimle[ahlakı baz alan eğitimi] birleştirirse gayet başarılı olur. Uygun kullanılması bana başarıyı çağrıştırıyor.
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
Yanlıştır.çünkü her şey evrim kuralları değildir,doğa yaratıcının bir ürünüdür.
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Alamaz çünkü;insan yaratıcı tarafından son derece üstün bir varlık olarak yaratılmıştır.Allah’ın yarattığı bir varlığın yetenekleri üstünde bir yetenek insanlar tarafından oluşturulamaz. Tera değil hiçbir bilgisayar insanın özelliklerini aşamaz nedeninden yukarıda bahsetmiştik.
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Günah keçisi değildirler çünkü kendileri edip kendileri bulacaklar bazı gerçeklere ve insani özelliklere gözlerini kapatmalarından kaynaklanan bir şeydir.
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
Zor bir soru doğrusu insanlar çevreye pozitif enerji verirken hayvanlar enerji vermez.
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
:İnsanlara Allah tarafından irade verilmiştir. İnsanlar doğuştan iyi ve doğru şeylere meyilli olarak yaratılmıştır,fakat insan çevresiyle etkileşime geçmenin bir sonucu olarak iye veya kötüye meyledebilir. Telefisi iyi insanlar bularak onları örnek almaktır ama bu iyi insanlar sadece lafta kalan bir iyilik olmaması şartıyla.
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygu ve düşüncelerimiz bize çevreyle ilgili etkileşimden ve bunun da kalbimizde oluşturduğu sinerjiden gelir. Olabilir mi? Sıracettin ADIGÜZEL
C33: Millet devleti milletin yönetimdeki egemenliğini ifade eder.Ümmet devleti din esaslarını,kurallarını devlet yönetiminde egemen kılan devlet kavramıdır.İnsan devleti ise hiçbir sınıf egemenliğini içermeyen devlet düzenidir.Millet kavramına uygun devlet düzeni demokrasiyle idare edilen cumhuriyetlerdir.Ümmet devletine uygun yönetim sistemi teokratik ve din esaslarına uyan devlet düzenleridir.İnsan devleti kavramına uygun yönetim sistemleri ise sosyal devlet düzenine uygun sınıf egemenliği olmayan devlet düzenidir.    Rukiye DOĞAN
C33: a- Üreten, dilendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
:Bence üreten dinlendiren spor insanı ruhsal ve bedensel yönden geliştiren spordur.Yürüyüş,koşu gibi.Öldüren tüketen spor ise bedene zarar veren sporlardır. Boks ve Amerikan güreşi gibi
b-Eğer Bilim ve İlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğrumudur? Neden?
:İnsanı yönlendiren bilim ve ilim ise her şey doğa ve evrim kurallarının ürünüdür diyebiliriz
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-Gerçek Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir Kadın-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir Kadının-Erkeğin Liyakatini Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
Böyle bir şey ne etiktir ne de doğa kanunlarına uygundur.Yapay varlıkların gerçek insanın yerini alması mümkün değildir.Ama bu bir gerçek ki bilgisayarlar globalde insanı aşabilir.    
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, Güzel Ahlaktan Hoşlanmayan ve Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisimidir? Neden?
Hayır değildir.İnsan tercihlerinden dolayı toplum dışına itilemez, yargılanamaz. 
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın ve İnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olasımıdır? Nasıl?
İnsanın,hayvanın ve eşyanın yaydığı 2 enerji çeşidi vardır.Bunlar negatif ve pozitif enerjidir.Bu enerjileri formülize edilebilir ama bunun nasıl yapılacağını bilmiyorum.   
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
:Hür iradeye sahip varlıklar olarak insanlar doğru veya yanlış şeylere inanabiliriler.Yanlış şeye inandığını hissettiği an telafi süreci başlar.  
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden?
Duygular ve düşünceler insanlara özgü kavramlardır.Düşünebilen tek varlık insan olduğuna göre düşünce üretebilen tek varlık da insandır.Duygular çevreyle etkileşim sonucu insanda gelişir.Duygular üretilmez.   Rukiye DOĞAN
C33: Millet devleti; aynı toprak parçası üzerinde yaşayan ve aynı amaç uğruna bir araya gelen insanları kapsamaktadır. Ümmet devleti; aynı toprak parçası olması şart değildir. Fakat burada da ortak amaç için birleşme söz konusudur. İnsan devleti ise dünya devleti manasına gelir ki bu da bütün insanlık demektir. Bunlara en uygun yönetim şekli şimdilik demokrasi gibi görünüyor. Evet bence simülasyon yapılabilir.
a-         Üreten spor... faydalı olan. Tüketen spor... zararlı veya gelişme gösterme yerine geriye gidiş olsa gerek. Keyif veren spor... zevk almak için yapılan. Öldüren spor... adından da anlaşıldığı üzere pek hoş bir şey olmasa gerek. Zararlı olan .
b-         Evet bence doğrudur. Ne kadar da eksik şeyler olsa da onlarda zamanla keşfedildiği zaman yine bilimin sayesine olacaklardır.
c-         Hayır ben böyle düşünmüyorum, sonuçta onları üreten de insan aklıdır, beynidir.
d-         Güzel ahlaktan hoşlanmıyorsa zıt gidiyorsa uyum sağlamıyorsa zaten bir terslik vardır diyebiliriz. Bence günah keçisi olmayı hak etmiştir.
e-         Kaç çeşit olduğu hakkında bir fikrim yok. Aralarındaki fark herbiri kendi tür ve cinsine göre enerji yayar. Bu yönden bakılacak olunursa formüle edilebilir.
f-          Evet bence kadirdir. Daha sonra telafisinin çok zor olacağı kanısındayım.
g-         Duygu ve düşüncelerin aklımıza nereden geldiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey insanın düşünen bir varlık olduğudur. Aslında bunu şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Güzel soru. Hamdullah KUŞMAN