Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

XXXIX SORUBilimsellik,drama, samimiyet, iki yüzlülük kavramların özgün ve ortak özellikleri nelerdir? Bu kavramlar arasında güzel ahlakın yerini belirleyiniz.

C39: Bilimsellikte samimiyet, kişinin fıtratıyla, eğitimle karakteriyle ayrıca kişinin genetik yapısıyla bütünleşmiş olması gerekir. İki yüzlülükte bunun tam tersidir. Bu kavramların arasında güzel ahlakın yeri ise samimiyetle orantılıdır. Çünkü bilimsellik hem samimiyet hem güzel ahlaklı hem de riyakar olamaz. ALİ ATEŞ
C39: insana özgüdürler.güzel ahlak samimiyette saklıdır. ÜMİT ARAT
C39: En büyük ortak noktaları insanları ilgilendirmesidir. Her ne kadar çok ayrı anlamlar verseler de akla başka şeyler getirse de 4 kavramda insanda birleşir. Güzel ahlak bu kavramlardan samimiyetin içinde yer alır. Bana göre iki yüzlülükten çok uzak bir kavramdır.   Ömer kurt-
C39:  Bunların ortak özellikleri insanoğlunun çabaları sonucu hal ve hareketleri sonucu varolan değerlerdir.Bu değerler içerisinde güzel ahlakın yerini tayin etmede tam anlamıyla bunları kullanan kişilerin egolarına dayanabiliriz…..(M.ŞAHİN)
C39: Bilimsellik= samimiyet     drama=ikiyüzlülük (Nesim SÜRER)
C39: Bir kurguya ( drama ) alet olmakta kurguda da iki yüzlülük hat safhalara ulaşmış. Ben bilimsellik, drama ve ikiyüzlülüğü güzel ahlak çemberinin dışın da tutuyor sadece samimiyeti güzel ahlak çemberinin içine atıyorum. . HÜSEYİN KÖYSU
C39: Bilimsellik, bilimin  olgularıyla temellendirilmiş olması demektir.  Samimiyet, bireyler arası ilişkilerle ölçülen ve bu ilişkilerin derecelerinin yoğunluğuyla anlaşılan bir kavramdır. İkiyüzlülük, gösterdiği davranış ile düşündüğü fikrin çatışmasıdır. Drama, insan yaşamsındaki olayların canlandırılması .bilimsel bilgi güzel ahlakla uygun olabilirde olmayabilir. Gülen Karakuzulu
C39: Ortak özellikleri toplumu oluşturan bireyler ve sosyal çevre ile ilgili olmalarıdır. Bilimsellik bilimin olguları ile temellendirilmiş olan demektir. Drama aslında insanın yaşamını yansıtır.Samimiyet, kişiler arası insanların ilişkilerinin derecesini belirler.İki yüzlülük günümüz insanının özelliği. Güzel ahlâkın bu kavramlar içinde yeri ise samimiyet, güzel ahlaka uygundur.Bilimsellik çelişebildiği gibi bağdaşırda. İki yüzlülük güzel ahlak içerisinde yer almaması gerekir. Drama ise güzel ahlakın kurallarına göre uygulanırsa güzel ahlaka uygundur. Naciye Develer
C39: Hepsinde ortak özellik yoktur. İki yüzlülük bunlardan ayrılır. Gerçeği yansıtmaz. Olduğundan farklı görünür .güzel ahlak zaten samimiyetten ve dürüstlükten doğar. Bunlar yoksa ahlak kavramından bahsedilemez.(Kamuran Anar)
C39: Bilimsellik düşünsel zekayla ilgili iken , drama bedensel zeka, samimiyet ve iki yüzlülük ise bir huydur. Tümü de insanlardaki vasıflardır. Güzel ahlak ise  samimi bir şekilde iyiliği doğruluğu benimsemektir. (Sinan GÜNEŞ)
C39: Bilimin daha kolay öğrenilebilmesi için bazı şeyleri dramatize etmekte fayda vardır.Yine bilimin sağlıklı gelişmesi için olayları objektif olarak kabul etmek samimiyetini göstermek gerekir.İki yüzlülük ise samimiyet ile uyuşmaz,aynı zamanda ahlaksızlıktır.Ahlaklı insan kendine ve etrafına karşı saygılı ve dürüsttür.Kendine uygun bir iş ahlakı geliştirmiş olup sabırla işini en iyi şekilde yapar.Bu nedenle iyi ahlaklı insanların bulunduğu toplum gelişmeye daha açık olacaktır. (Emrah ERTÜRK)
C39: Bilimsellik; çağdaşlaşmaya açılan yol, Drama; bulunduğu koşula uyum sağlamak için yapılan rol, Samimiyet; içtenliktir, İki Yüzlülük; menfaattir. Bu kavramları literatürüne bile olmayan ahlak’tır. (E.Altun)
C39: Bilimsellik: Herkes için geçerli olan kavramlardır. Drama: Sosyal hayatta herhangi bir olguyu           üslenme ve onun gereklerini kendine göre gerçekleştirmedir. Samimiyet: İçi dışı bir olmaktır. İki yüzlülük: Samimiyetin tam tersidir. Bunların ortak özelliğini göremiyorum. Güzel ahlak samimiyete yakın  Olandır[Mehmet Şahin]
C39:   .güzel ahlak samimiyette saklıdır.yeter ki ona ulaşabilelim. ÖZER ESATOĞLU
C39: Bu kavramların özgün v e ortak özelliği hepsinin insanlara özgü olmasıdır. Ve bu kavramlar insanların nefsin emrine girme boyutuna göre değişmektedir. Güzel ahlak bu kavramlara göre samimiyetin içindedir. HÜSEYİN YARDIM
C39:Bence bilimle riyakarlığın ortak bir yanı yoktur. İstenirse güzel ahlakla bilim arasında  ilişki kurulabilir.oda ahlak sahibi kişilere bağlıdır. .(KADİR TAŞ)
C39:bilimsellikte drama olur,samimiyet olur,ikiyüzlülük olmaz.ikiyüzlülük bilimsellik ve samimiyette olmaz.dramada olabilir.iyi ahlakın yeri ikiyüzlülükte yoktur.diğerlerinde olabilir. Şükran DURMAZ
C39: bilimsellik drama ve iki yüzlülük aynı kefede ve güzel ahlaktan uzaktırlar. Samimiyet ise güzel ahlakın kefesinde. (BURHAN YAVUZ)
C39: Bence güzel ahlak bu kavramların hepsinin de içinde yer alır. Güzel ahlak olursa bilimsellik, drama ve samimiyet güvenilir olur ve ikiyüzlülük diye bir şey olmaz. Fatih DANIŞMAN
C39: Güzel ahlak riyayı kesinlikle kabul etmez. Güzel ahlak güzelliğin samimiyetin temsilcisidir.Uluslararası pastadan pay alabilmek ürettikleriniz oranındadır.Dolayısıyla teknoloji ve bilimsellik şarttır.Gücün sınırlı ve kontrollü olması güzel ahlakla mümkündür. Ayşe İNCE
C39:  Bilimsellik, drama, samimiyet, iki yüzlülük insan hayatının birer parçasıdır. Bilimsellik ve samimiyet güzel ahlak sahibi kişilerde vardır. Bilgileri ve mantığı bilime dayanır. Düşüncelerinde ve insanlara olan tutumunda ise samimidir. Belgin ÖZALP
C39: En büyük ortak noktaları insanları ilgilendirmesidir. Her ne kadar çok ayrı anlamlar verseler de akla başka şeyler getirse de 4 kavramda insanda birleşir. Güzel ahlak bu kavramlardan samimiyetin içinde yer alır. Bana göre iki yüzlülükten çok uzak bir kavramdır. HATİCE KIZILTAN—
C39: güzel ahlak kalite demek olan bilimsellik ve samimiyeti getiren sihirli iksir. Güzel ahlakın olmadığı yerde sahtekarlık ve iki yüzlülük vardır. MUSTAFA POLAT
C39: Bilimsellik: Herkes için geçerli olan kavramlardır. Drama: Sosyal hayatta herhangi bir olguyu üslenme ve onun gereklerini kendine göre gerçekleştirmedir. Samimiyet: İçi dışı bir olmaktır. İki yüzlülük: Samimiyetin tam tersidir. Bunların ortak özelliğini göremiyorum. Güzel ahlak samimiyete yakın  hatta ondan üstündür. Eyüp YILDIRAK
C39:güzel ahlak kalite demek olan bilimsellik ve samimiyeti getiren sihirli iksir. Güzel ahlakın olmadığı yerde sahtekarlık ve iki yüzlülük vardır. RACİ TOKAR
C39:Bilimde samimiyetlik kavramı vardır iki yüzlülük yoktur bu tür insanlar siyasileşmiş bilim  temsilcileridir siyasileşmiş bir bilimin üretikleri bilimsel değildir  EMİRHAN ACAR
C39:kavramların hepsi insanın tepkiselliğidir.insana özgüdürler.güzel ahlakın yeri bilimsellik ve samimiyetin birleşimidir, kardeşliğidir. Adem KILIÇ
C39:hiçbir ortak özellikleri olamaz. Çünkü birini diğerinin değili için  kullanabileceğimiz kavramlardır. Güzel ahlak  insanın insana zarar vermeden yaşamasıdır.
Abdulkadir SÜRÜCÜ
C39: Hepside insanoğluna has  özelliklerdir. Drama ve iki yüzlülükte samimiyet yoktur. Rol yapma vardır. Bilimsellik ve samimiyet ise dosdoğru olmak vardır. Ben güzel ahlakı bilimsellik ve samimiyetin olduğu tarafa alıyorum. EMRE ÇOBAN
C39: Güler yüz ile yaklaşma söz konusudur.güven vericidirler.güzel ahlak samimiyette saklıdır. Kenan özcan
C39:İnsana ait özelliklerdir. Birbirlerine zıt kavramlardır.(bilimsellik-drama, samimiyet-iki yüzlülük) güzel ahlak iki yüzlülüğü dışlar samimiyeti barındırır.(İhsan GİZLENÇ
.C39:Bu kavramların hepsini kendinde barındıran insanın güzel ahlaklı olduğu söylenemez.(NÜKHET DAYSAL)
C39:güzel ahlak kalite demek olan bilimsellik ve samimiyeti getiren sihirli iksir. Güzel ahlakın olmadığı yerde sahtekarlık ve iki yüzlülük vardır.VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C39: Bilimselliğin özelliği kesin sonuçlar istemesi, dramanın oyunu içermesi, iki yüzlülük çıkarcılığı içermesi kendine özgü özellikleridir. İyi ahlak ise samimiyetin bir parçası olarak kabul edilebilir. Ortak bir özellik bulamadım. Fatma Gedikoğlu
C39: Bunlar nesnel şeylerdir. (Özcan ÖZCAN
C39: Bence farklı kavramlardır. Güzel ahlakı samimiyetle bağdaşlaştıra biliriz. Cengiz ÖZHAN 
Bence bunlar çağdaş insanın vazgeçemediği unsurların bir bölümüdür.Ne yazık ki güzel ahlak bunların bulunduğu yerde barınamayan ve değer görmeyen bir konumdadır.BARIŞ KARAŞ
C39: İnsanoğlunun yansıtmalarıdır hepsi.Güzel ahlakın yerini gerçeklik belirler.Sibel AZİZOĞLU
C39: Bilimsellik ve samimiyet birbiriyle örtüşen iki kavramdır. İkisi de doğruyu ve içtenliği ifade eder. Ancak drama ve iki yüzlülük yapaylık ve sahtekarlığı ifade eder. Abdurrahman Yılmaz
Bilimsellik: Herkes için geçerli olan kavramlardır. Drama: Sosyal hayatta herhangi bir olguyu           üslenme ve onun gereklerini kendine göre gerçekleştirmedir. Samimiyet: İçi dışı bir olmaktır. İki yüzlülük: Samimiyetin tam tersidir. Bunda dolayı özgün bir ortak özellikleri yoktur[yunus gencel]
C39:  “Bilimsellik”, bilginin kendisine ait objektif bir özellik olmaktan ziyade o bilgiyi üreten çevrelere veya o bilginin üretildiği yönteme ait, sübjektif  bir özellik olarak ortaya çıkar. Drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.(1) Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Samimiyet demek yaşamı tüm boyutları ile paylaşmak demektir.Fatma KOYUNCU
C39: Bunlar tam zıt kavramlardır. Sadece samimiyet ile güzel ahlak tamamlanabilir.MAKSUT SAYÇİÇEK
C39: Bunların hiçbir ortak yanı olduğunu düşünmüyorum hele samimiyet ve ikiyüzlülüğün. Drama ve ikiyüzlülük arasında belki bir ortak yan vardır, buda ikisinin de farklı gerçekten oldukları gibi görünmemelerinden kaynaklanır.Metin KUZU
C39: Bana göre bilimsellik ile samimiyet bir arada, drama ile ikiyüzlülük bir arada değerlendirilmeli birincisini açıklarsak, bilimde eğer samimi değil ve çalışmalarınızda bunu ortaya koymasanız bir ürün çıkmaz. Ortada ürün olmadığı için de bilimsellik arayamazsınız. Yani bilimsellik samimiyet ister ikincisinde ise drama derken  zor koşullarda veya zaruri durumlarda baş vurulan bir yöntemdir. İki yüzlülük ise gerçeği sapıtmak önüne perde çekmektir. Birinde zaruri yet varken diğerinde keyfiyet veya alışkanlık vardır. Kanaatimce güzel ahlak ilk üç kavram arasında bir yerde bulunabilir ancak ikiyüzlülüğü bir yere oturtamadım. (Özkan güçin)
C39 :Bilimsellik vardığımız sonuçların bize sunduğu objektifliktir. Drama sonuçların jest ve mimiklerle anlam bulmasıdır. Samimiyet elde ettiğimiz sonuçların nedenlerini gerçekçi bir yaklaşımla ortaya koyabilmektir. İkiyüzlülük; vardığımız sonuçların ihanet etmektir. Güzel ahlak evreni akıl çerçevesinde  algılayan ve evrendeki tüm canlılar için çabalayan bir değerdir. (HASAN İMRET)  
C39: Bilim insanın algılayışıyla gelişir. İnsanlığın yararına mı? zararına mı? Bilim maalesef bu yüzyılda giderek sadece kendi toplumlarını düşünen bireylerin elinde olduğundan zaman zaman bir çok insanın yok olup gitmesine göz yumuluyor.
Güzel ahlak bu kavramlardan samimiyette mevcut. Ancak güzel ahlak bilimin olmazsa olmazlarından olmak zorunda. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C39: Güler yüz ile yaklaşma söz konusudur.güven vericidirler.güzel ahlak samimiyette saklıdır. (Yüksel ERİBOL)
C39: Hepsinin ortak özellikleri insana özgü olmalarıdır. Bilimsellikte objektiflik, dramada rol yapma, samimiyet de içtenlik, iki yüzlülükte yalan söyleyebilme özgün özelliklerdir. Güzel ahlak her yerde olması gereken bir kavramdır. Ancak iki yüzlülükte güzel ahlak aranmaz. (Ferhat ÇEPER)
C39: Bilim gerçeği konu alır drama gerçekMİŞ gibi davranmayı. Samimiyet içten davranmakken iki yüzlülük içtenMİŞ gibi davranmadır.Güzel ahlak miş gibi değil de gerçeği temel aldığı için iki yüzlülüğün yapmacıklığın yeri  ille de bir ahlak sınıflamasında yer alacaksa  kötü ahlak tanımında yer almalıdır. (Ümran ARVAS)
C39:Hepsini insanlar yapar.hapsi tamam yalnız iki yüzlülüğün güzel ahlakta yeri yoktur. (Sevil GÜLEŞÇE)
C39:bence drama ile iki yüzlülük ortak bir paydada(kendi doğrularının dışına çıkmak,yalan söylemek),bilimsellikle samimiyet ortak bir paydada(dürüstlük ve şaşmayan gerçeklik,doğruluk)’dır. (Tuncay DEMİRADAM)
C39: Güzel ahlak gerçek samimiyetten gelir.Bilimsel insan işine gelmeyen gerçekleri kendine göre değiştirebilir, drama yapan insan müthiş rol yeteneği ile yalanları kabul ettirebilir.Bilimsellik  iki yüzlülüğe ve dramaya oldukça açık bir terimdir. (Emine TİMUR)
C39: İkiyüzlülük drama yeteneği olan insanlar tarafından güzel oynanan bir rol. Aslında samimiyette de drama yapmak söz konusu olabiliyor. Ama bilimsellikte samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün yeri yoktur. Güzel ahlak akılla ilgilidir. Akılsa bilimin içindedir. O yüzden güzel ahlakı bilimin içine yerleştirebiliriz. (Nazlı Gül KUBBA)
C39: Samimiyet ve ikiyüzlülük karşıt anlamlı kelimelerdir.bilimsellik samimiyet ister  ve bunları insanların anlayacağı bir dile dökmek gerekir bu da drama vb.tekniklerle dile getirilir güzel ahlak varsa bunların hepsi en güzel ve sağlıklı şekilde ilerler(Serdar DEMİR)
C39: Drama ve samimiyet birbiriyle ilişkilidir. Çünkü drama, önceden belirlenmemiş, tamamen doğal konuşmalardan oluşmaktadır. Sözüm meclisten dışarı ama bilimi kötü emellerine alet olarak kullanan insanlarla ikiyüzlülük kavramı tamamen birbiriyle örtüşür. Bilim adamları sadece insanlık için çalışsa evrensel insan olabilir. (Derya KANDEMİR)
C39: Samimiyette içtenlik ve dürüstlük vardır.Oysa ikiyüzlülükte sağ gösterip sol sallamak vardır.Drama da bir şeyi yapma, rol yapma varken bilimde deney ön plandadır.Bu kavramlar arasında güzel ahlaklı insan samimi olan rol yapmaktan kaçınan olduğu gibi görünen iki yüzlülük göstermeyen içi – dışı bir olma anlamında kendini kanıtlayan insandır. (Veysel KACAR)
C39:Bu kavramların ortak özellikleri insan için olmasıdır. Güzel ahlakın ise bunların içindeki yeri en üst basamaktadır. .(Tuba Seda RONAER)
C39 : Bilimsellikte, doğruyu ve gerekli olanı bulma vardır. Samimiyet de, doğruyu bulabilmekteki kararlıktır. Fakat, dramada oyunculuk ve benzetim olduğu için, ikiyüzlülükle bağdaşmaktadır (Aslıhan KESİCİ)
C39:Birbirini tamamlayan bedenin parçalardır güzel ahlak bu bedenin canıdır. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C39: Ahlak sayılan tüm kavramların ortak paydasıdır. Ama ikiyüzlülükte ahlak aranamaz ikiyüzlülüğün çıkış sebebi güzel ahlakın olmamasıdır. Samimiyet ise karşılıklı güven ile şekillenir. (Sultan YANIK)
C39: Tek ortak özellikleri bence insanların en iyi yaptıkları davranışlar olmaları. Ahlâk, başarı içerine alan evrensel bir küme. (Sevcan ÜLKÜ)
C39: Bu kavramların hepsi insana özgüdür. Hepsi insana iyi bir şekilde yaklaşma ifadeleri olarak görünür fakat gerçekte olduklarından farklıdırlar. Güzel ahlakta ancak bilimselliğin yeri vardır. O da ancak doğru kullanıldığında mümkündür. (Özdemir HINIS)
C39: Bilimsellik her şeyi gerçek sebepleri ile kanıtlanmaları ile gösteririlmesidir. Drama bir olayı gerçekmiş gibi canlandırmaktır. Samimiyet içtenlikten saygıdan sevgiden doğar. İki  yüzlülük kendi menfaatleri için herkesin yanında farklı davranmaktır. Güzel ahlak toplumsal ahlaki kuralların yer almasıdır. (Mustafa SOYALP)
C39: Bence bu kavramların ortak özelliği ahlaktan geçmeleridir. Ahlakın olmadığı ve ahlaksal niteliklere bağlı olmadan gerçekleşen bilim, samimiyet fayda vermez. Ahlakın olmadığı yerde iki yüzlülük baş gösterir. (Fatma TETİK)
C39: Bilimde her şey iç içedir. Ve birbirleriyle bağlanıp birbirlerini tamamlarlar.
Fazla üzerlerine gidildiğinde farklı yönlere kaymalar olabilir. Güzel ahlak hiçbir şeyde aşırıya kaçmadan ayarını tutturmak ve insanlara karşı dost doğru olmaktır. (Abdurrahman ZEBEK)
C39: Bilimsellik ve samimiyet hemen hemen aynı kapıya çıkarken, ikiyüzlülük ve drama aynı anlamlar yüklenmiş kelimelerdir. İlk iki kelimede her şeyin olduğu gibi gösterilmesi, olması gereken varken; öteki iki kelimede olması gerekenin gösterilmeye çalışılması vardır. Bilimsellik ve samimiyet de içtenlik; drama ve ikiyüzlülükte ise içten pazarlık vardır. Güzel ahlak kesinlikle samimiyet ve bilimselliğin olduğu yerde bulunmalı, iki yüzlülük ve dramanın karşısında durmalıdır. (Hayrullah Kuşman)
C39: Güler yüz ile yaklaşma söz konusudur.güven vericidirler.güzel ahlak samimiyette saklıdır. (Ümmetullah DEMİR)
C39:Güzel ahlak bu kavramlar arasında sadece samimiyetle birlikte anıla bilir  . bilimsellik iki yüzlülük kavramları günümüzde ahlaksız insanların  kavramları olmuş (Sultan ERDEM)
C39:Özgün  Özellikler Bilimsellik:Objektifliktir.    Drama:Rol yapmaktır.    Samimiyet:İçtenliktir.  İki yüzlülük:Sahtekarlıktır orantılıdır. Ortak Özellikler Yoktur. Bilimsellik ve samimiyet güzel ahlakla doğru orantılıdır. Drama tartışılır. İki yüzlülük ters ise ters orantılıdır. (Murat ÇİFTÇİ)
C39: Bilimsellik, drama ve samimiyette art niyet olmadığı için benzer özellikler taşıyorlar. Bunun yanında iki yüzlülük bu kavramların yanına yaklaşamaz. Güzel ahlakın olması için iyi niyetli samimi ve işlerinde bilisel olma içinden geldiği gibi davranan insanlara ihtiyacımız var(İlhan POLAT)
C39: Aslında bir birlerinden zaten ayrı kavramlardır özgündürler ortak noktaları ise insandır. Güzel ahlakın bunlar arasındaki yeri ise hepsini doğruya ya da daha iyiye götürecek araç olmasıdır. (Ahmet Özkan TURHAN)
C39:Bilimsellik gerçek             Drama gerçek dışı            Samimiyet güzel ahlakın kısmen ölçüsü              İki yüzlülük  çirkin ahlakın tam ölçütü (Gencehan EROL)
C39: bilimsellik, akıl ve mantık esaslarına, bilime görelik anlamına gelir. Drama, rol yapmadır. Samimiyet, söylenen ve yapılan şeylerde doğrucu olmaktır, dürüst olmaktır. İkiyüzlülük, samimi olmayan anlamına gelir. Güzel ahlak ancak doğruluk ve dürüstlükle sağlanır. Biliminde amacından şaşması ve kötüye kullanılmaması için güzel ahlak temeline oturtulması gerekir. (Özlem ARSLANBOĞA)
C39: Bilimsellik ile samimiyet , drama ile iki yüzlülüğün ortak yönleri mevcut. İki yüzlü bir insan gerçekten hayatı iyi drama ediyordur. Gerçekten bilimsel olmaya çalışan bir insanda samimiyet duyguları daha gelişmiştir. Güzel ahlak samimiyeti hayata uygulayıp iki yüzlülük olan riyakarlıktan olabildiğince kaçmaktır. Güzel ahlak bilimsellikten , kötü ahlak) dramadan geçiyor diyebiliriz (Nazım ÇOĞALTAY
C39:Bence bu kavramlar arasındaki en önemli ortak özellik bu kavramların beşeri olmalarıdır.Bu kavramlar insanlar içindir ve özellikle bilimsellik çok önemli bir yere sahiptir.Bu kavramlar arasında güzel ahlakın yeri ise  bu kavramların odak noktasıdır.Güzel ahlak varsa bilimsellik daha verimli olur.Samimiyet had safhada olur ve iki yüzlülük olmaz. İLHAN ARAR
C39: Bilimsellik; deneylerle  kanıtlanabilir  sağlam bilgilerdir. Onları  çürütmek kolay değildir.
Bilimsellik, drama, samimiyet, iki yüzlülük kavramları arasında güzel ahlâkın yeri samimiyetliğin içinde yer alır. ( Emrah GÜRCAN )
C39: Bilimsellik somut veriler üzerinde düşünülür.Drama samimiyet ikiyüzlülük gibi kavramlar duyguların yansımasıdır.Görecelidir.Güzel ahlak bilimsellik ve samimiyettedir.  LEYLA KIZILYILDIZ
C39: Bilimsellik somut veriler üzerinde düşünülür.Drama samimiyet ikiyüzlülük gibi kavramlar duyguların yansımasıdır. Güzel ahlak bilimsellik ve samimiyettedir.Bilimsellikte ikiyüzlülük yoktur.   Rukiye DOĞAN
C39: Bu kavramların, insanlar tarafından oluşturmasından başka ortak özellikleri yok. Bu kavramlarda olduğu gibi güzel ahlakta insanlara özgüdür.  (ZEYNEP KORUCU)
C39: Drama ve ikiyüzlülük arasında belki bir bağ olabilir ama bilimi ve samimiyeti de apayrı kategorilerde  görüyorum . Güzel ahlakı bu kavramlardan ancak samimiyetle aynı kategoride görüyorum. BELKIS AYDIN     
C39: Bunların ortak özeliği yoktur. EŞREF KANAN
C39: Bunlara ortak kavramlar bulmak biraz zor. Ne yapılıyorsa yapılsın güzel ahlak varsa onu ortak özellik alabiliriz. OSMAN ÇELİK
C39: Bu gün bilimin hızlı ve büyük gelişme göstermesi insanların bu gelişmelere ayak uydurmasında sıkıntılar çıkarmaktadır. Dünya gittikçe menfaat dünyası olmaya yönelmektedir. İki yüzlülük ilişkiler hayatın sıradan bir ilişkisi haline gelmektedir. Bunların ortak özelikleri dünya şartlarına göre değişmeleridir. Güzel ahlakın bunlar arsında yeri gözükmemektedir günümüz şartlarında. Muhittin Demir
C39:Hepside insanoğluna has  özelliklerdir. Drama ve iki yüzlülükte samimiyet yoktur. Rol yapma vardır. Bilimsellik ve samimiyet ise dosdoğru olmak vardır. Ben güzel ahlakı bilimsellik ve samimiyetin olduğu tarafa alıyorum. Mahmut KARA
C39: Bilimselliğin özelliği tarafsız olması, dramanın özelliği gerçekçi olması, samimiyetin özelliği ise içten olmasıdır. Ortak özellikleri ise ustalık ve beceri gerektirmeleridir. Güzel ahlak bu kavramların şekillenmesini, varlığını yokluğunu, faydalı veya zararlı olmasını belirler. Cahit AYYILDIZ
C39: Bilimsellik genel geçerliliği olan nötr yaklaşımlar içerir. Drama hislerin ön planda olduğu anları tasvir etme biçimidir. Ve samimiyeti dürüstlük olarak, içtenlik olarak ele alalım. İkiyüzlülük ise insanların her türlü konuma göre kendilerine yeni maskeler takabildiği bir davranış biçimidir diyebiliriz. Güzel ahlaktaki yerini belirleyecek olursak samimiyet güzel ahlakın en güzel yönlerinden biri olsa gerek. Ve genel geçerliliği olan bilimsellik güzel ahlakın herkes için olan genelliğiyle hem nötr hem de geneldir. Drama güzel ahlakın kötüye olan duyguları insanların neler hissedebileceği yani empatiyle neler düşünebileceklerini an an hissetmeleri sağlanarak güzel ahlaka ulaşmalarını sağlayabiliriz. İkiyüzlülük ise güzel ahlaktan yeri olmayan bir kavramdır. Çünkü iki yüzlülük bir çok fırça darbesiyle oluşturulmuş maskelerden oluşmaktadır. Güzel ahlakta maskelerin yeri yoktur.  (SERVET AKAY)
C39: Ortak özellikleri insana ait olmalarıdır. Özgün yönleri ise: bilimsellik mutlakıyete belirli yöntemlerle ulaşma çabasında, Drama empati kurarak canlandırma, Samimiyet olduğun gibi olma, dürüstlük, ikiyüzlülükte ise işine geldiği gibi olma vardır. İ.Halil KAYA
C39:  bilimsellik; doğruluğu kanıtlanan bilgiler Drama; sadece rol yapmak demektir.Samimiyet; hiçbir şeyi ortaya koymadan sadece var olduğu için sevmek veya yapmaktır. Karşılık beklemeden yapmaktır. İki yüzlülük; riyakârlıktır. Elin üstü ile altı gibidir Ortak bir noktalarını bulamadığımdan güzel ahlakın yerini de tespit edemedim. Kazım KOÇ
C39: Bilimsellik samimiyet gerektirir. Samimiyet beraberinde güzel ahlakı doğurur. Drama da aldatmacılık vardır ama niyet iyidir. İki yüzlülük ise bilim adamı olmadığı halde olduğunu ifade etmektir. Saadet POLAT
C39: Bilimsellik insanlara bilgi verir, drama insanların hayatı bir ortamda taklit edip iyiyi kötüyü bulmasıdır, samimiyet insanların içinden gelen güzel duygulardır, iki yüzlülük ise herkesin yanında ona arkadaş gibi görünüp işlerini ona yaptırdıktan sonra tanımamasıdır. Bunların hepsi insanları yaralayabilen kavramlardır. Yani iyi yada kötü olması kullanma şeklinize bağlıdır. M.Emin ERDEM
C39: Zekilik ,arkadaşlık,dürüstlük ve sevgi Yusuf ATEŞ
C39: Bu kavramların ortak özellikleri insana özgü olmalarıdır. Bu kavramlar arasında güzel ahlakın yeri en üstte, iki yüzlülük en alttadır. Çiğdem BOZDAĞ
C39: Bilimsellik; objektiflik ve kanıtlanabilirlik yönünden insan için, doğru sentez ve analizler için gerekli bir ilkedir. Her şeyden önce, evrensel niteliklidir. Ve tüm insanlığa yöneliktir.Drama;  yaşanmış veya yaşanması muhtemel durumların, insanlar tarafından canlandırılmasıdır. Bir sanattır. İnsanlığın neden –sonuç ilişkisini kavramasına yardımcı olur. Geçmişte oluşmuş olaylardan, gelecekte olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olabilme yeteneği ve bilgisini kazandırır.Samimiyet; içtenliktir. Bir iş veya olayı yaparken, kişinin bu işe karşı duyduğu isteğinin ve inancının göstergesidir. Yapılan iş ne olursa olsun ; bu işteki başarının net payı, bu işe adanan samimiyettedir. Bir boyacının ayakkabı boyarken gösterdiği maksimum samimiyet, onun en büyük başarısıyken; bir siyasetçinin konuşmasını yaparken, konuştuğu şeylere kendisinin bile inanamaması, boyacının başarısının yanında hiç kalır.İki yüzlülük; Allah’ın en sevmediği kişiliktir. Tabiata ters bir kişiliktir. İki yüzlü insanlar,samimi ve bilimsel olamaz; ancak, iyi drama yapabilirler. Bu kavramlar içerisinde, güzel ahlakın olması gerektiği veya olduğu kavramlar, bilimsellik, drama, samimiyet’tir. İki yüzlülükte, güzel ahlak aranamaz. Zaten bir insan, iki yüzlülüğü yapabiliyorsa;bu onun ahlakının bile olmadığı anlamına gelir ki, güzel ahlak hiç aranamaz böyle birinde.Ama, diğer üçünün kesişim noktası, güzel ahlaktır. Çakıştığı noktalar ise, ahlaksızlık yani, iki yüzlülüktür. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C39: Bu kavramların ortak özellikleri birbirlerinin zıttı olmasıdır.Burada güzel ahlakın yeri bilimsellikten ve samimiyetten taraf olan davranış biçimidir. M. Can ÖZBAY
C39: Bu kavramları sırayla açıklamaya çalışalım önce.bilimsellik denince akla ilk önce;elde edilen her şeyin akla yatkın  olup olmadığı bilim kurallarının gereklerini yerine getirip getirmediği olabilir.drama da duygusallık yani duygularla hareket gelebilir samimiyette içtenlik söylenenlerin inandırıcılığı;iki yüzlülükte ise samimiyetin tersine söylenenin tersi davranışlar sergilenmesidir.Özgün yönler bunlar iken;ortak yönler şunlar olabilir:bilimsellik her şeyin kanıtlanabileceğini ortaya koymasından ve samimiyette de doğruluk esas olduğundan ortak yönleri doğruluk olabilir. İki yüzlülükte yalan esasken drama da acındırma vardır. Sonuç olarak aldatma mehili ikisinde de mevcuttur.Güzel ahlakın yeri bilimsellik ve samimiyet olabilir. Bu iki kavramda güzel ahlak yer alırken  iki  yüzlülük ve dramanın dışında olur. Celal EŞSİZ
C39: Hepsi insana özgüdür,bu arada tüm insanlar için geneleme yapılamaz.bu kavramları gerçek anlamlarına uygun yaşarsak güzel ahlakı az da olsa tamamlamış oluruz. M.Vasfi YURĞUN
C39: Bu kavramların özgün özellikleri; her biri insanı farklı yapan ve kendinde mevcut olduğu apayrı özelliklerdir. İnsanın ne gibi vasıflara sahip olduğunu gösterir.
Ortak özellikleri ise; insanlar  hep bu duygularla hareket ettikleri
Samimiyet, drama ve bilimsellik, insanda bulunduğu sürece  ahlakla doğru orantılı olur. Yani bu kavramalar insanı erdemli kılan vasıflardır. Ama aynı şey iki yüzlülük için diyemeyiz. Çünkü bu kavram ahlakla örtüşmez.   (Yahya TORİ)
C39: Bilimsellik, drama, samimiyette tek taraf vardır. İki yüzlülükte ise çift taraf vardır. Örneğin ; münafıklar iki yüzlü insanlardır. . A.Vahap ASLAN
C39: Bilimsellik kişiye göre vaziyet almaz tektir. Drama ise kişinin yeteneğidir her kişide farklı hal alabilir. Samimiyet bu gün kayıptır ama her şeyin işin amelin özünde olmalıdır. İki yüzlülük bence bir tanımlama olup iki yüzü olan insan sadece iki yüzle yetinmez, yazarın tabiriyle iki yüz yüze ulaşır  bir çok şeyin temellerini yıkar. Güzel ahlak bu saydığımız kavramların en güzel şekilde kemale ulaştıran yücelten sihirdir. İsmail AYDOĞDU
C39: Bilimsellik,gerçek doğru bilgi, drama;özgünlük , samimiyet; ihlas, iki yüzlülük; ters düz olma bunlar özgün yönleri.ortak özelliği ise bir amaca yönelik olmalarıdır. Gelelim güzel ahlakın yerine  tam olarak samimiyet ve bilimselliğin ahlakla senteze girmesi olayıdır. Sıracettin ADIGÜZEL
C39: Samimiyet ve iki yüzlülük tamamen zıt kavramlardır. Hayat bir drama gibidir. Bilimsellik de bu hayat dramasının içinde yer alır. İşte bu hayat dramasında bilim iki yüzlü değil de samimi olursa o zaman güzel ahlaktan söz edilebilir. (M.Emin Aras)
C39: İnsanoğlunun yarattığı ve yaşamında önemli bir yer tutun bilimsellik, drama, samimiyet, ikiyüzlülük… gibi kavramların yaşamımızda önemli yerleri vardır. Bunlar, yaşamın  çevresinde dönüp dolanan ve her biri farklı çalışmaları niteleyen kavramlardırlar. Nerede, hangi mekanda, hangi zamanda olursa olsun; güzel ahlak taşıyan bir insanın seçkin,belirleyici özelliği vardır. Toplumun koşulları ne olursa olsun¸bu özelliğe sahip bir insan, diğer insanlara nazaran daha etkilidir. (YILMAZ CAN)
C39: İnsana özgün olmalarıdır.Güzel ahlak bilimsel olmak ve samimi olmaktır. A.Hekim KUTLUK
C39: İnsanlarca yapılması samimiyet güzel ahlaktan bahsetmek mümkün Fuat TANIŞIR
C39:Drama ve ikiyüzlülük doğal olmayıp yapmacıktır.Bilimsellik her zaman geçerli olabilecek nesnel bir özelliktir.Samimiyet ise dürüstlük ve gerçekliktir.Ortak özellikleri ise var olan durumu yansıtmalarıdır. Bu kavramlarda güzel ahlak samimiyetten ileri gelir. Aytekin DAŞBURUN
C39: Bilimsellikten güzel ahlakı çıkarırsanız bilim tam bir facia olur.bu yüzden samimi olunmalı. Kezibe ÖZDEL
C39: Bilimsellik,drama,samimiyet,ikiyüzlülük kavramlarından sadece güzel ahlakta yeri bulunmayan ikiyüzlülük kavramıdır.İkiyüzlülüğün güzel ahlakta yeri olamaz.Bilimsellik ahlak kurallarına dayalı olarak çalıştığı zaman yer bulabilir. Zeki ASLAN
C39:  Bilimsellik, drama, samimiyette olduğu gibi davranma vardır veya olmalıdır. İki yüzlülükte ikili oynama vardır. Yani olduğundan başka bir şrkilde olma veya davranma. Bana göre güzel ahlakı burada samimiyetle bağdaştırabiliz. Hamdullah KUŞMAN