Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XXXVII SORU:Dünyada;pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emmeler için kullanılıyor? Soru  Önermesi mi? Yoksa Tersi mi Doğrudur? neden? Samimiyetin cenazesi kalkmışsa siyaset iş görmez? Önermesi doğrumudur? Neden? Ya da bu soru nasıl sorulmalı sizce?

C37: Dünyadaki pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emeller için kullanılıyor. Bunun en çarpıcı örnekleri dünyanın idaresini elinde bulunduran devletler kullanıyor.Rusya bugün Asya devletlerinde, ABD ise dünya kullanıyor.Bırak bilim adamlarının kullanılmasını artık bilim adamları ve pozitif bilim siyasi emeller için yetiştirir olmuş. Dünyadaki küreselleşme ve
buna benzer olaylar bunun açık kanıtı değil mi? Dünyanın ileri gelmiş devletleri bunları artık güç olarak görüyor. Kullanıyor.ALİ ATEŞ
C37: soru önermesi doğrudur.lider ülke bilim insanlarını çıkarları için kullanır. Siyasi amaçları için kullanır.beyin göçünün sebebi de bundandır.ÜMİT ARAT
C37::aslında bilimin ve bilim adamlarının siyasi emeller için kullanıldığına bende katılıyorum zaten bugün dünyanın yaşamış olduğu savaşları kullanılan savaşları vb. düşünürsek bu açıkça bize her şeyi gösteriyor.
Pozitif bilim adamı ve bilim adamları siyasi emmeler için kullanılıyor. Çünkü siyasi çıkarlara hizmet ediyor . Gülen Karakuzulu
C37: Kesinlikle katılıyorum. Bu da sözde laiklik gibi bir şey. her ne kadar karışmıyoruz deseler de karışıyorlar. (Nesim SÜRER)
C37: Atom bombası bilimin bir ürünüdür. ABD dünyada güçlü olma siyaseti uğruna Hiroşima’ya  atom bombası atmıştır. Ve bilim siyasi bir emele alet  olmuştur.  . HÜSEYİN KÖYSU
C37:  Soru önermesi doğrudur.Dünyanın düz olmadığı ortaya atıldığında bu düşünce çıkarlarına ters gelen kesimler tarafından yalanlanmış ve görmezden gelinmiştir.Çünkü siyasi çıkarlarına ters düşmektedir.Naciye Develer
C37: Maalesef  tüm bilim adamları için geçerli olmasa da böyle bir gerçek var. Çünkü bilim insana yararlı olduğu kadar kötü emeller için zararlı hale gelebiliyor.(Sinan GÜNEŞ)
C37: Samimiyet kalkmışsa siyaset iş görmez. Doğrudur. Gerçek yaşamdan kopmamak için samimi olmak gerekir. Samimiyetle yürü, ama nereye gittiğini bilinçli olarak yaparak.diye sorulabilir. Ya da ne olduğunu bilerek yaşa şeklinde olabilir.(Kamuran Anar)
C37: Bu önerme doğrudur.Eğer bu şekilde olmasaydı bilim adamları silah vb. şeyler yerine insanlığın yararına kullanılabilecek ürünler üretebilirlerdi. (Emrah ERTÜRK)
C37: Günümüzde devleti devlet yapan bilim ve ilimdeki ilerlemeleridir. Bu da bilimi siyasi ve araç olarak kullanmak zarureti doğuruyor. Hâlbuki insanlara faydalı olmak için kullanılmalıdır.  (E.Altun)
C37: Menfaat üzerine dönen siyaset  şeytanidir (B.S .N) [  MEHMET  ŞAHİN]
C37:  Bence soru önermesi doğrudur.çünkü günümüzde bilim siyasetin emellerine araç olmuş siyaset için kullanılmaktadır.siyasi çıkarlar her şeyin üstüne çıkmış ve bilimi de kendine alet etmiştir ÖZER ESATOĞLU
C37: Dünyada bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanıldığı için doğrudur. Çünkü dünyadaki devletler nefsin himayesi altına girdikleri için sürekli kendi nesillerini yok etmektedirler bunun için bilimi diğer güçlere karşı kullanıyorlar.HÜSEYİN YARDIM
C37: eldeki güç fazla ise bütün her şey siyaset içindir. Bu durum yoksa tam tersi olur siyaset bilim için olur. --DERYA TOPDEMİR—
C37: aslında bilimin ve bilim adamlarının siyasi emeller için kullanıldığına bende katılıyorum zaten bugün dünyanın yaşamış olduğu savaşları kullanılan savaşları vb. düşünürsek bu açıkça bize her şeyi gösteriyor.KADİR TAŞ
C37: Örneğin  Einstein’ın  fizik alanında yaptığı buluşu yani atomun  keşfidir.Amerikalılar kendi siyasi emelleri için kullandılar.yani doğrudur.Şükran DURMAZ
C37: Hiroşima veya Halepçe katliamı bilimin meyvesiyle gerçekleştirilmiştir. Bilim kötülerin eline geçmemeli. (BURHAN YAVUZ)
C37: Bu konuda tam bir düşüncem yok. Ancak bence bilim siyaset uğruna heder ediliyor. Fatih DANIŞMAN
C37: Dünyada pozitif bilim  ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyor. Çünkü ABD kontrolsüz gücünü döndüren sarhoşluğuyla toplumları katlediyor. Bunu sahip olduğu bilimi ve bilim adamları ile yapıyor. Bilim adamları evrensel insan olmaya çalışır ve  erdemini korursa bundan kurtulabilir ki buy çok zordu.Ayşe İNCE
C37: Bence tersi doğrudur. Bilim adamları ve pozitif bilim daha rahat bir hayat için merak edilenler için kullanılmaktadır. --Seda YAZLIK
C37: Doğru. Çünkü bugün kullanılan kimyasal ve teknolojik araçların çoğu insanları öldürme ve yayılma politikası için kullanılmaktadır. İnsan kullanma, biyolojik silah, vb. pozitif bilimin ve bilim adamının siyasi emeller için kullanıldığının göstergesidir. Belgin ÖZALP
C37: Eldeki güç fazla ise bütün her şey siyaset içindir. Bu durum yoksa tam tersi olur siyaset bilim için olur. --  HATİCE KIZILTAN--
C37: Bilim adamı bilimi ne zaman olgunlaşma ve insanı kamil olmak için marifetullah için insanlara hizmet ve sevap düşüncesiyle yapma fikrinden sıyrıldığı andan itibaren bir siyaset ve ticaret malı olma durumuna düşmüş ve bahsi gecen soruda birinci kısmın doğruluk payı artmıştır .MUSTAFA POLAT
C37: Pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emeller için kullanılıyor. . ÖMER KURT
C37: Doğru. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır (B.S .N)  EyüpYILDIRAK  
C37: Bilim adamı bilimi ne zaman olgunlaşma ve insanı kamil olmak için marifetullah için insanlara hizmet ve sevap düşüncesiyle yapma fikrinden sıyrıldığı andan itibaren bir siyaset ve ticaret malı olma durumuna düşmüş ve bahsi gecen soruda birinci kısmın doğruluk payı artmıştır  RACİ TOKAR
C37: Bu önerme bilim adamının  kişiliğine göre değişebilir.  Kendini sadece bilimin  bir aydınlatıcısı olarak gören insanlar  bilime  amorti olmuştur  fakat  bazı devletler tarafından  elde bulunan  teknoloji üretilen  kimyasal nükleer enerji kötü emeller için kullanılmaktadır bilim adamı bu noktada kullanılmaktadır  EMİRHAN ACAR
C37: doğrudur. Bugün üretilen teknoloji, plan ve projeler bilim ve bilim adamı kaynaklıdır. Adem KILIÇ
C37: Herhangi iki ülke arasında savaş çıkınca ülke siyasetçilerinin yapacağı ilk şeylerden biri bilim adamlarına silah geliştirtmektir. (B.KARAŞ)
C37::önerme doğrudur. Günümüz siyasetçileri siyaset için satabiliyor, katledebiliyor. Bilim adına yapılan siyasetler  bunu gösteriyor.Abdulkadir  SÜRÜCÜ
C37: Dünyada gerçekten pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emeller için kullanılıyor. Bu bana göre bilim adamının sorunu değil. Bu tamamen güzel ahlaktan yoksun insanların sorunu. EMRE ÇOBAN
C37: Bence soru önermesi doğrudur.çünkü günümüzde bilim siyasetin emellerine araç olmuş siyaset için kullanılmaktadır.siyasi çıkarlar her şeyin üstüne çıkmış ve bilimi de kendine alet etmiştir.Kenan özcan
C37: Soru önermesi doğrudur. (atom bombası) (İhsan GİZLENÇ)
C37: Günümüz dünyasında  bilim siyasi emeller için kullanılıyor.çünkü gelişen bilim insanların faydasına kullanıldığı gibi zararına da kullanılıyor.örneğin ABD de gelişen bilim ABD nin siyasi emellerine alet ediliyor.örneğin ırak. (NÜKHET DAYSAL)
C37: Bilim adamı bilimi ne zaman olgunlaşma ve insanı kamil olmak için marifetullah için insanlara hizmet ve sevap düşüncesiyle yapma fikrinden sıyrıldığı andan itibaren bir siyaset ve ticaret malı olma durumuna düşmüş ve bahsi gecen soruda birinci kısmın doğruluk payı artmıştır VOLKAN TÜRKMENOĞLU
C37: Bilim siyasetin bir aracı olarak kullanıldığından soru önermesi olarak kabul edilebilir. Fatma Gedikoğlu
C37: Bence doğru siyasette yalan ve çıkar ilişkileri baskın gelir önerme doğru kanısındayım. Cengiz ÖZHAN
C37: Kısmen kullanılıyor.Gerçekten bilim adamı bilimden başka hiçbir şeyle uğraşmaz tek gayesi insanlara yararlı olmaktır. (f.ağgün)
C37: Dünyada pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyor. Bu gün Avrupa ve ABD ye bakıldığında pozitif bilim ve bilim adamlarının sayesinde dünya siyasetinde önemli bir söz sahibi olabilmişlerdir  (Özcan ÖZCAN)                                                                                               
C37: Kesinlikle katılıyorum şu an bilim ve teknoloji ne yazık ki tamamıyla emperyalist ve kan emicilerin hizmetine girmiştir ve bu da insanlara yarardan çok zarar vermektedir. Tabi bu bilim ve teknolojinin zararlı olmasından kaynaklanan bir durum değil insanların egoist düşüncelerinden kaynaklanan bir durumdur. AbdurrahmanYılmaz
C37: Başta ki daha ağırdır. Örneğin günümüz ABD si bütün beyinleri kendi emirlerinde, ve hizmetinde çalıştırıyor. Ortaya bir şeyler konuluyor siyasiler, bunu başkalarına güç gösterinde bulunma kendi sistemini yerleştirme, ötekisini iradesizleştirme niyetleriyle bilimi de bilim adamlarını da kullanıyorlar. Bana göre bu beyinlerden insani ve ahlaki yönden tamamen bitmişlerdir, veya kullanıldıklarını biliyorlar da kendi kendilerine üç maymuna oynuyorlar  (Özkan güçin)
C37: Pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emeller için kullanılıyor. (Sibel AZİZOĞLU)
C37: Bence pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emmeler için kullanılıyor çünkü siyaset bunu kullandığında ayaklarını yere biraz daha basar.ABD’NİN yaptığı buna örnek olarak gösterilebilir. .(M.ŞAHİN)
C37:  Bence doğrudur. Bugünkü teknolojiye bakarsak yapılan her teknolojik çalışmanın arkasında siyasi bir güç gösterisinin olduğunu görmekteyiz tabiî ki bu güç gösterisinin daha ileri derece de gerçekleşmesini sağlamak için bilim adamları kullanılıyor. MAKSUT SAYÇİÇEK
C37: Bence de dünyada bilim ve bilim adamları birtakım siyasi emeller için kullanılıyor. Bir atom bombasının yapımı ve ortaya çıkardığı yıkım siyaset dışında başka bir şey değil. Yani; zayıfın sürekli zayıf kalıp ezilmesi. Bilim hiç mi iyi bir şeyler için kullanılmıyor derseniz, kullanılıyor ama onun da kendine göre bir siyaseti var. Her şey belli bir amaca o amaçta başka emellere alet edilmekte. Fatma KOYUNCU
C37: Evet doğru bir önerme. Biz  doğayı deşifre ede duralım. Doğa  ötesi için kullanılıyoruz. (HASAN İMRET)    
C37: aslında bilimin ve bilim adamlarının siyasi emeller için kullanıldığına bende katılıyorum zaten bugün dünyanın yaşamış olduğu savaşları kullanılan savaşları vb. düşünürsek bu açıkça bize her şeyi gösteriyor. Metin KUZU
C37: Giderek pozitif bilim sadece siyasi emeller için kullanılıyor. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C37: Bence soru önermesi doğrudur.çünkü günümüzde bilim siyasetin emellerine araç olmuş siyaset için kullanılmaktadır.siyasi çıkarlar her şeyin üstüne çıkmış ve bilimi de kendine alet etmiştir. (Yüksel ERİBOL)
C37: Bence bu soru önermesi doğrudur. Bugünkü üniversitelerdeki siyasi çekişmelere bakmamız bu önermenin doğruluğunu kanıtlar. (Ferhat ÇEPER)
C37: Hayır doğru değildir.çünkü;bilim adamları işinin farkında bilim ile başka verileri karıştırmamakta,bunun yanı sıra başkaları tarafından sömürgeleşmeden,kullanılmasına fırsat tanımayan kişilerdir. (Sevil GÜLEŞÇE)
C37: bence doğru.çünkü siyasette samimiyet yoksa  söylenenler boş vaatler ve yalandan öteye gitmez. (Tuncay DEMİRADAM)
C37: Doğru.Eğer Bilim adamı dürüst ve verensel bir iş yapsaydı bugün dünya ülkeleri sağlık ve eğitim alanlına göre gelişmiş, yarı gelişmiş diye gruplanmazdı. (Emine TİMUR)
C37: Doğru, çünkü siyaset görünüşte samimi olan ama gerçekte samimi olmayan bir kavramdır. Samimi görünmek zorundasınız. Ama söz verdiklerinizi yapmamak en doğal hakkınız. (Nazlı Gül KUBBA)
C37: Soru önermesi doğrudur  pozitif bilim adamları kullanılıyor kullanılmayanlar da bilim adamlarından sayılmıyor atom bombası bunlara bir örnektir(Serdar DEMİR)
C37: Dünyada pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılır. Örneğin; atom bombası yapıp, atom bombasını insanlığın katledilmesi için kullanılması hiç de ahlak sahibi insanların yapabileceği bir iş gibi gelmiyor bana. Burada önemli olan bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bilim adamları kendilerini kullandırmayacaklar ki evrensel bir insan olabilsinler.  (Derya KANDEMİR)
C37: Doğrudur.Çünkü pozitif bilimi kötü emelleri için kullanan kendini dünyanın merkezine alan W……? İnsanlar var. (Veysel KACAR)
C37:  Dünyada bilim adamları birtakım siyasi emeller uğruna kullanılıyor. Çünkü bilim adamları kullanılarak halk kandırılıyor. .(Tuba Seda RONAER)
C37: Hayır, doğru değildir. Çünkü, artık siyaset samimiyetten değil; yalan-dolan ve boş vaatlerle doludur. Ve buna inanmasa da inanıyormuş gibi yapan insanlarla (Aslıhan KESİCİ)
C37: Doğrudur çünkü bilim adamı doğaya yönelirken insanlık yararına yönelir bunun anti tezini düşünmemiştir ve bu yüzden zorlandırılarak yönlendirilmiştir(Mehmet Hüznü AKKURT)
C37: Bence buna en güzel örnek ABD‘nin bilimi kullanarak her türlü emelini dünya üzerinde uygulamasıyla açık seçik görüyoruz. Çünkü bilim adamını kullanarak her türlü patojen teknolojiyi üretip kullanıyor. (Sultan YANIK)
C37: Bence doğru çünkü ne yazık ki siyaset ve siyasetçi olarak geçirenler çoğu zaman yaptıklarını bilim, bilim adamları imzası altında yapabilir ve bilimi kullanabilirler. (Sevcan ÜLKÜ)
C37:  Bence pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller doğrultusunda kullanılıyorlardır. Neden diye soracak olursanız dünya öyle bir konuma geldi ki devlerin güçlük mücadelesi yaptığı bir alana döndü. C37: Bu mücadeleyi kazanmak için pozitif bilim bir silah olarak kullanıldı. Bu da bize pozitif bilimin bir takım kötü emellerinin penceresine girmesine neden olabilir. (Fatma TETİK)
C37: Günümüz için bu önerme doğrudur. Çünkü bilim siyasi emmelerin himayesine sokulmuştur. Bilim adamları siyasi sebeplerden rahat hareket edemiyor. (Abdurrahman ZEBEK)
C37: Bu önermenin büyük ölçüde doğru olduğunu kabul ediyorum. Çünkü üretilen silahlar, nükleer enerjinin bu kadar ileri düzeyde kullanılması bunun en önemli göstergesidir. Daha doğrusu teknoloji, siyasi emeller için kullanılıyor. (Hayrullah Kuşman)
C37: Bence soru önermesi doğrudur.çünkü günümüzde bilim siyasetin emellerine araç olmuş siyaset için kullanılmaktadır.siyasi çıkarlar her şeyin üstüne çıkmış ve bilimi de kendine alet etmiştir. (Ümmetullah DEMİR)
C37: Doğrudur nükleer silahlar  ve insanları yok eden patojen teknoloji bunun bir göstergesi (Sultan ERDEM)
C37: Doğrudur. Çünkü, siyaset çok yüzlüdür.Nedense hep kötü yüzüne rağbet var. (Murat ÇİFTÇİ)
C37: Bunu hepsi için söylemek mümkün değil. Bazı bilim adamları siyasal emelleri için kullanılıyor. Eminim atomu keşfeden kişi bunu bomba yapıp insanları öldürsün diye geliştirmemiştir. Ama siyasiler kendi emelleri için bilim adamalarını da kullanıyor. (İlhan POLAT)
C37: Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.Samimiyet yerine bu tabuta menfaati bırakıp ebedi dirilmemek üzere gömmeliyiz.Yoksa bu canavar bizi yutmakla kalmaz dişinin kirasını da ister. .(Barış KOCABEY)
C37: Einstein gibi bir adamının keşfinin insanları katletmek için kullanılması önermeyi doğrular, çünkü bilim insanları öldürmez siyaset öldürür. (Ahmet Özkan TURHAN)
C37:DOĞRU günümüz bilimi insanlığa değil nefislere hizmet etmekte.nedeni dünyanın şu anki durumu bunu kanıtlıyor (Gencehan EROL)
C37: Eğer siyaseti halka hizmet ve adaleti sağlamak için yapılan bir çalışma olarak görürsek söz doğrudur. Çünkü samimiyetin olmadığı yerde ancak yalan ve sömürü olmaktadır. Siyaseti sahtekarlık olarak algılarsak söz şöyle olur: “Samimiyet kalkarsa siyaset atak yapar.” (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C37:  doğru çünkü samimiyet doğruluktan doğar. Yalancı bir siyasetin kime ne faydası olur ki! (Özlem ARSLANBOĞA)
C37: Her iki durumda doğrudur, bu bilim adamına göre değişmektedir. Ama aslında hiçbir gerçekten bilim adamı olan insan siyasi emellere alet olmaz.  Bilimi dosdoğru icra eder. Alet olanlar ise gerçekte o vasfı hak etmeyenlerdir(Nazım ÇOĞALTAY)
C37: Günümüzde bilim ve bilim adamlarının ürettikleri siyasetin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılıyor gibi görünüyor.Uydular,teknoloji v.b. insanlık için ve çok daha insani amaçlar için kullanılabilir.Ama şunu söylemeliyiz ki atom bombası icat edildiğinde bunun insanlık için bir felaket aracı olarak kullanılacağını kimse bilmiyordu. İLHAN ARAR
C37: Dünyada gerçekten pozitif bilim ve bilim adamı siyasi emeller için kullanılıyor. Bu bana göre bilim adamının sorunu değil. Bu tamamen güzel ahlaktan yoksun insanların sorunu. Mahmut KARA
C37: Evet doğru.Bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyor.Nedeni ise bilim bilgi  çağındaki en büyük güçtür.  Rukiye DOĞAN
C37: Evet kullanılıyor.Kullananların niyeti önemli.Kullanma toplum yararına ise itirazımız yok.Ama insanlığın zararına ise buna engel olmak gerekir.  LEYLA KIZILYILDIZ
C37: Öyle görünüyor. Elbetteki tersi de doğru değildir düzü de. Bilim ve siyaset birbirine alet edilmemeli. BELKIS AYDIN
C37: Doğrudur kullanılıyor. Kötü ruhlu insanlar iyileri her zaman kullanır. EŞREF KANAN
C37: Doğrudur bence. Tarihte çok kişi var iyi niyetle yaptıkları işlerin kötülük için kullanılmıştır. OSMAN ÇELİK
C37: Günümüzde bilim siyasete hizmet etmektedir.Bu önerme doğru bir önermedir İ.Halil KAYA
Dünyada; pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyordur. Bunun en bariz örneği Einstein’dır. O atom çekirdeğini bilime ve dünyaya faydalı olsun diye incelemiştir. Fakat siyasi politikalar bunu kendi emelleri için kullanmış ve binlerce masumu hala da devam eden zorlu bir hayatla karşı karşıya bırakmıştır. Önermesin tersi yönde olması çok zordur. Süregelen Einstein gibi örnekler bize bu sonucu vermektedir. Celal EŞSİZ
C37: Soru önermesi doğrudur. Çünkü birçok biyolojik silah v.b. olaylar pozitif bilim ve bilim adamları ile bir siyasi emel olarak kullanılmaktadır. Çiğdem BOZDAĞ
C37: Bilimi sadece güç göstermek niyetinde olan adamlar bunu siyasi amaçla kullanırlar. M. Vasfi YURĞUN
C37: Samimiyet insanların içtenliğiyle oluşan dürüstlükle ilintilidir. Ve siyasetin asla samimi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü siyaset günümüzde herkesin çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. İnsanların bir başkasına duyduğu samimiyetin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı gibi. Bu soruyu bence siyasetin samimi olup olmadığını sorarak daha doğru bir önerme elde edebiliriz(SERVET AKAY)
C37: Kesinlikle doğrudur. Günümüzde devletlerinin, bilimin ürünü olan teknolojiyi bir numaralı siyasi araç olarak kullanmaları bunu doğruluyor. Pozitif bilimin geliştiği ülkelerin siyasetteki üstünlükleri tesadüf olmasa gerek. Cahit AYYILDIZ
C37: Bir soruyu anlamak cevabın yarısıdır anlamadığım için bir şey diyemem Kazım KOÇ
C37: Aynen bu şekilde doğrudur. Çünkü; bilim siyasetin kuklası durumundadır. M.Emin ERDEM
C37: Bu önermenin tersi doğrudur çünkü bilim adamalarının işleri siyasi iradeye bağlı olmamamladır. Bunun aksini yapanlar bilimi siyaset için kullanıyor ve kainata zarar veriyorlar. Dünya devletleri işleri kendi çıkarlarına göre yönlendiriyor. Bilimi insanlık zararına olsa da kullanıyorlar Yusuf ATEŞ
C37: Bu önerme doğrudur. Çünkü samimiyetin olmadığı durumlarda siyaset vardır ancak zaten siyasetin asıl anlamı insan kandırmadır. Çiğdem BOZDAĞ
C37: Bildiğim kadarıyla siyasetin terim anlamı yalan söz söylemektir. Samimi olan biri için yalan konuşmak zordur. Ancak samimiyetin cenazesi kalkmış ise bence siyaset iş görür. ( Emrah GÜRCAN
C37: Doğrudur. Çünkü, samimi olarak halk için siyaset yapmayan siyasiler siyaseti ve devletin olanaklarını kendi menfaatleri ve ideolojileri uğruna n kullanır. Böylece siyaset  iş görmez  hale gelir. Muhittin Demir
C37: iş görse idi bu güne kadar millet bir defa içinde olsa refah ederdi. Samimiyet olsaydı Japonya da atom bombası patladı çok kısa sürede teknolojide çok ciddi ilerleme kaydetti toprağı olmamasına rağmen biz ise kurtuluş savaşından çıktık toprağımızda verimli suyumuzda var ama bulunduğumuz duruma bakın. Basit bir örnek Türkiye deki tren yolunun %90 ı Atatürk zamanından kalmış. Saadet POLAT
C37: değil. Siyaset samimiyetin cenazesinin kalkmış halidir. Serkan KÖROĞLU
C37: Doğrudur: Samimiyetin olmadığı yerde yalan dolan olur. İçtenlikten uzak, sahtekârlığın hüküm sürdüğü bir ortam oluşur. Semiha EROL
C37: Siyaset, başarısın, içtenliğinde bulabilir. Amaç ne olursa olsun; siyaseti başarıya götüren tek şey, samimiyet olmuştur. Bu nedenle, siyasi bir sürecin olabilmesi için; ki siyasetin yegane amacı, kendi id’in de başarılı olmaktır-samimiyeti de beraberinde taşıması gerekir. Doğru veya yanlış olmasından çok, biz siyasetin yaşayabilirliğini tartıştığımız için, siyasette öngörülen samimiyetin doğruluğu veya yanlışlığının geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yanlış veya doğru olmasına bakılmaksızın, taşınan bir samimiyetin olması ve bu samimiyetin tutarlı olması gerektiği konusundayım. Zaten, ülkemizde de, doğru olan tek bir siyaset bile henüz görülememişse de; şimdiye kadar yapıla gelmiş tüm siyasi başarıların altında, samimiyet vardır. (AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C37: Ne yazık ki doğrudur. Bu gün bilim adamları bir şey üretip piyasaya sunmuyorlar. Siyaseti ( veya sistemi ) elinde tutanlar onlardan istiyor onlarda en uygun olanını yapıp veriyorlar. İsmail AYDOĞDU
C37: Pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyor. . A.Vahap ASLAN
C37: Ne yazık ki doğru atom bombası meselesinde gördüğümüz gibi siyasi emeller uğruna bilim kötüye kullanılıyor. Nedenine gelince insanlar menfaatleri uğruna çok şeyleri göze alabiliyorlar. Sıracettin ADIGÜZEL
C37: Evet doğrudur.Siyasette samimiyet olmadı mı siyasetin gerçekliği ortadan kalkar.  (M.Emin Aras)
C37: Soru önermesi değildir. İnsanlar dünya için kullanılıyor. İnsan dünya ile uğraşmaktan kendisini yaşayamıyor. A.Hekim KUTLUK
C37: Önermesi doğrudur. Çünkü ‘menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.’
Siyasette samimiyetten bahsedilebilir mi? (Yahya TORİ)
C37: Her toplumda, bir takım siyasi gruplar her zaman varlıklarını sürdürmüşlerdir. Fakat, tüm bunları gerçekleştirirken temsil ettikleri kitlenin kendilerine güvenmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi için de siyasetçinin yaptığı siyasetin insanlarda birtakım güven duygularını uyandırması ve bunu yapan siyasetçinin, samimi olması gerekir. Günümüzde samimi siyasetçi bulmak ve yaptıkları siyasetten emin olmak,o kadar zor bir hale geldi ki; insanlar, iktidarlarını seçerlerken, müthiş tereddüt edip doğru karar vermeye çalışırlar. (YILMAZ CAN)
Bu gün siyaset arenasına baktığımız zaman seçim öncesi vaatler, söylemler fakat seçimlerden sonra iktidarda bulunanlarda ne hikmetse bir hafıza kaybı görülüyor.
C37: Tersi doğrudur bilim adamları siyasete alet edilmekte Fuat TANIŞIR
Dünyada pozitif bilimler bazı devletlerin elinde olmakla birlikte bazı devletlerin  de salt koruma amaçlı güçlendirme politikasını desteklememektedir.(Amerika-iran arasındaki gerginliğin sebebi)     Zeki ASLAN                                                            
C37: Günümüzde bilim ve bilim adamı bazı ülkelerin siyasi amaçlarına hizmet etmektedir.Bilim adamları insanlığa hizmeti değil, var olan olumsuzlukları daha da   çıkmaza koymaktadırlar. Aytekin DAŞBURUN
C37: Pozitif bilim ve bilim adamları siyasi emeller için kullanılıyor. Örnek, Amerika. İşine geldiğinde onları öne sürüyor. İşine gelmediğinde ( ozon tabakasının delinmesi ile ilgili anlaşmayı hatırlayalım ) yanaşmıyor ya da kaçıyor. Hamdullah KUŞMAN