S116.Batıyı  engizisyon metriksinden(ortamından) kurtarmak için benimsenen laiklik aracı (cehaletten insanlığa terfi etti);İnsana/lara, millete/lere ve devlete/lere yararlı olmayan dinler-yönetim sistemleri için aşılmaz bir uçurum, tam tersine ise;vazgeçilmez bir hizmet aracı olmalı önermesi ve temennisi doğrumudur? Neden? Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu? 1, 2, 3
C 116:Doğrudur. Laiklik saçma sapan dinlerin ortaya çıkışını engellemiştir. Yalnız bunu kendi çıkarları için kullanan kesimlerde göz ardı edilemez. Günümüzde laiklik tek din olarak görülüyor ve var olan hükümet otobüsü teokrasiye doğru sürüyor. Ali Rıza Sertkaya 
C 116:Doğrudur. Çünkü laiklik insanları din cahillerinin elinden kurtarmıştır. Böylece batıl ve hurafe bilgiler geçerliliğini kaybetmiştir.     Rıdvan ERTUŞ
C 116:Doğrudur. Eğer dinlerin devlete, millete, insanlara yararı yoksa yönetim sistemleri içinde asla yer almamalıdır. Fakat insanlığa faydası varsa her zaman kullanılan bir hizmet aracı olmalıdır.  Derya Akay
C 116:Allahtan laikler geldi de insanlar engizisyon mahkemelerinin zulmünden kurtuldu kim din ile uğraşıyorsa yoluna gitsin istemeyene kimse bir şey demesin Murat AKBAŞ
C 116: Doğrudur. Laiklik ile din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığı için batıl dinler yüzünden ölümlerin önü kesilmiş olur Tarık SOYALAN
C 116: Bence yanlış. Batı hala aslı bozulmuş dinlerden çekiyor. Yani aslı bozulmuş dinlerden kimseye fayda gelmez. Hele bu bizim yönetim sistemimize uydurulursa daha kötü sonuçlar verir FETULLAH İNCE
C 116: Evet bence doğru bir önermedir. Ortaçağ dönemine bakarsak batıda var kiliseler dinleri kendilerine göre yorumlamış, daha doğrusu içeriğini halktan gizlemiştir ve halka büyük zorluklar yaşamıştır. Laikliğin gelmesi ile batılı ülkeler rahatlamıştır. Bence din ve devlet işleri birbirinden ayrıda olmazlar beraberde olamazlar Mevlüt ALTINDAĞ
C 116:Doğrudur. Yozlaşmış dinler her zaman kötüye kullanılırlar. ALİ NAZLI
C 116: Doğrudur. Batı dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanan din adamlarından bıkmış ve bunun için laiklik ilkesini getirmiştir. Bu insanlara, milletlere ve devletlere yararlı olmayan dinler yönetim sistemleri için aşılmaz bir uçurum, tam tersine ise, vazgeçilmez bir hizmet aracı olmalıdır. Kadri ÇİMEN
C 116: Doğrudur. Laiklik saçma sapan dinlerin/inançların oluşmasına engel olamamasına rağmen hiç değilse bu inançların devlet sistemine, yönetime bulaşmasına engel oldu. Ya da İnsanların dinleri kötüye kullanmalarına engel oldu. Bu bakımdan laikliği bir kurtuluş yolu olarak görebiliriz. Yalnız bunu yaparken doğru ve güzel inançları da es geçti! GÜLSÜN KARSLI
C 116:Doğrudur. Kısmen devlet işleyişini dinin farzlarına karışmaması sağlanmıştır. Ancak tam bir çözüm değildir. Kasım AKTOPRAK
C 116:Önermesi doğrudur. Din devlet için yararlı faydalı ise bu hem devletin hem de dinin yararınadır. Eğer devlet için faydası yoksa bu aşılmaz bir uçurumdan farksız olmaz Veli Yasak
C 116:Evet. Çünkü sapık inançlardan, insanları; içinde bulundukları bataklıktan kurtaran laikliktir. Tabi İslam ülkeleri dışındaki ülkeler için. Abdulkudüs KORKMAZ
C 116: Doğrudur. Laiklik insanları din cahillerinin ellerinden kurtarmıştır. İnanç olmalı ama bilinçli bir şekilde başkasına zarar vermeden VEYSİ DEMİR
C 116:Laiklik din-yönetim arasında bir uçurum oluşturdu öyle ki laik adı altında olan devletlerin belli bir dini bulunmuyor. Osmanlı döneminde padişah hem devleti yönetiyor. Hem de halifelik yapıyordu bu hiçbir zaman kötü sonuçlar doğurmadı bilakis çok iyi bir yönetim sistemi gelişti. Menduh SAYPAK
C 116:Önerme doğrudur. Çünkü laikliğin ortaya çıkmasıyla din ve devlet işleri birbirinden ayırmış ve teknolojinin ilerlemesine olanak sağlanmıştır. M. Emin. Arı
C 116: doğru olabilir. Bunu zaman gösterecektir. Tabi ki o kadar zamanımız kalmışsa Mesut KAÇMAZ
C 116:Doğrudur. Çünkü eskiden batı kilisenin sözünden çıkılmazdı. Papazlar doğrultusunda hareket ettiklerinden insanları hep zülüm görmüşlerdir. Batılı toplumlarda laiklik çok büyük bir hizmet aradır. BARIŞ BOSTANCI
C 116: Evet doğrudur. Görüldüğü gibi batı yüzyıllar boyu uyguladıklarından vazgeçmek zorunda kaldı, ama Müslümanlıkta ise başta ne ise hala odur. Buda gösteriyor ki dinler ihtiyaca C vermediği zaman kalıcı olamaz           Aziz BİÇEN         
C 116: laiklik dine karşı bir ilke değildir. Aksine sahte dinler ve büyücülükle mücadele eden bir ilkedir. Onun için bence temenni doğrudur. YUNUS BAYRAK
C 116: Yararlı olmayan dinler için laiklik iyidir. Ama yararlı din için laikliğe gerek yoktur. Çünkü yararlı olan din için de topluma hizmet eden, toplum yararına olan düşünceler mevcuttur. Din bir yaşayış biçimi olduğundan dinin devletten ayrılması o kadar da uygun değildir. H.Uğur MUMCU
C 116:Doğrudur.  Çünkü problemi ortadan kaldırmak için bir yol alması gerecekti. Laiklik onlar için vazgeçilmez bir lütuftur. Esat KAN
C 116:.laiklik dini devletten ayırdı bu sayede kişilerin birbirlerin dinsel inançlarına saygı duyup kısıtlama getirmelerini engelledi. Fırat Aydınarığ
C 116: Doğrudur. İnsanları dini karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır Rumuz = Öfkeli
C 116:Doğrudur. Din kullanılmamalı ve insanlar isterlerse din kurallarına göre yaşamama özgürlüğüne sahip olmalıdırlar bu nedenle laiklik vazgeçilmezdir ancak bunu tabulaştırmak ve olur olmadık durumlarda da laikliği kullanmakta yanlıştır. rumuz:SU
C 116:Batı geçmişte kendi oluşturduğu cehalet yumağının bir parçası olan engizisyon mahkemelerinden kurtulmak için laik düzeni benimseye başlamıştır. Yani kendilerine faydası olmayan hatta zarar veren dini düşünceleri kendilerinden uzak tutmayı hedeflemiştir. M.Tevfik
C 116:Doğrudur, en azından dinini istediği şekilde yürütme özgürlüğüne sahiptir Serhat
C 116:doğrudur. Seda
C 116:Olabilir. En azından batıda haçlı zihniyetini köreltmiştir Ziya
C 116:Doğrudur. Çünkü laiklik har şeyin temelini oluşturur. Nurgül
C 116:Doğrudur. Her kavram anlamıyla yerine göre kullanılmalıdır. Sümeyra
C 116:önermesi doğrudur. Çünkü laiklik bir ülkenin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yönetilmesine dayanır. Bu yüzden insana/lara, millete/lere ve devlete/lere yararlı olmayan dinler-yönetim sistemleri için aşılmaz bir uçurum, tam tersine ise; vazgeçilmez bir hizmet aracı olmalıdır. Mustafa Ateşçelik
C 116:katılıyorum Murat Güzel
C 116:bence bu durum o dinin ele alınan toplum üzerinde ne ölçüde etkili olduğu (fayda/zarar) düşünülerek ele alınmalıdır. Muharrem Nadiroğlu
C 116: Bir dinde ilim sahibi olmak kötü, suç v.b. ise laiklik şart. Münevver ŞAHİNKAYA                             C 116:katılmıyorum. Ahmet Ateş
C 116:İnsanlara hiçbir yararı olmayan bir din olacağını düşünmüyorum o zaman bence zaten din değildir. Bu yüzden doğru olabilir. Erdal ŞİMDİ
C 116: doğrudur. Laiklik haçlı seferlerinin son bulmasında faydalı olmuştur. Ayrıca dinin ve siyasetin sağlıklı seyrine katkıda bulunup din özgürlüğünü sağlamak için atılmış adımdır Erol Özlü
C 116:batı açısından ele alındığı zaman bu önermenin doğruluğuna kara vermek mümkündür. Aynı önerme doğu açısından kabul edilemez. çünki doğuda engizisyon süreci yaşanmamıştır. İlim ve fenne önem verilmiştir. Ve önemli mesafeler kat edilmiştir. Mücahide Yüksel
C 116: Hıristiyanlık için doğru olabilir. Müslümanlık için ise saçma olur. Halis
C 116: laiklik olamasa batı geçmişteki haçlı zihniyeti ile yeryüzünde hiçbir Müslümanlın yaşamasına izin vermezde İsa Ergüntop
C 116: doğru. fatma
C 116:doğrudur. Ne zamanki sıkışık duruma gelinse laiklik ortaya atılır. Aman laiklik elden gidiyor denir. Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek. Peki aynı zamanda yönetici olan peygamber ve peygamberler nasıl iyi bir yönetici oldu. Ama dini menfaatler uğruna alet etmemek gerekir. Yasin Kalemli
C 116: Doğru çünkü laiklik olmasa beklide haçlı seferleri hala devam edecek ve soyumuz kalmamanın eşiğine gelecekti. Ertaç YALÇIN
C 116: Doğrudur. Çünkü batı toplumu kendi inançlarıyla hareket ettiği dönemde daha adaletsiz bir şekilde yaşamaktaydı şimdi laiklik ile daha adaletliler. Mustafa YILDIRIM
C 116:laiklik kavramının tam anlamı ile uygulanması ile mümkündür. Aksi halde çelişkili bir kavram olur. Naciye ATAMAN
C 116: doğrudur. Yoksa birbirimize girerdik NAZIM SEVEN
C 116:Laiklik şu andaki batı toplumunu geçmişe göre daha adaletli konuma getirmiştir. Onur Aydın
C 116: Laikliğin kişilerin dinsel inanç ve düşüncelerinden dolayı kınanmaması olarak biliniyorsa vazgeçilmez bir nimettir Şuayp CENGİZ
C 116: Doğrudur. batının haçlı seferleri zihniyetini yıkan zayıflatan gelişmedir. NİHAT PİŞKEN
C 116: Doğrudur. Ertan Artuç
C 116: Doğrudur Seval Dalkılıç
C 116: Elbette doğrudur. Batının laikliği doğunun yaşama hakkıdır. Osmanlının medrese eğitimleri dini ve siyaseti kol kola gidiyordu. Ama doğu insanı o kadar beyinsiz ki batının evrim yasalarını biz insanların yasaları haline getirmek için yanıp tutuşuyorlar. SELAHATTİN KAYA
C 116:Batının kendi elleriyle tahrip ettikleri dinleri için bir kurtuluştur. Fakat dinlerin geliş amacı huzuru, dünya ve ahiret mutluluğunu, insanlar arasında düzen ve adaleti sağlamaktır. Yani doğru bir temennidir Şems
C 116:Laikliği düşünürken empati kurmak gerekir. Diğer din, inanış, felsefi düşüncelerin de bireylere göre doğru olduğu gerekli olduğu gerçekliğiyle yorum yapmak gerekir.4 kitap gelmiş bunlar laiklik hayrına birbirlerine müdahale etmezler Semih Yalçınkaya
C 116:kısmen de olsa yönetim sistemlerini belirleyen dinlerdir. (muhafazakâr cumhuriyetçikler gibi) semavi dinlerin doğrularlıda ve yanlışlarda vardır. Rituellerri farklıdır dinden nasıl faydalanmak istersek bize o şekilde gözükür(aşınmaz veya vazgeçilmez.)  Ahmet AYDOĞAN
C 116:Laikliğin çağdaş medeniyet seviyesi için en önemli adımlardan olduğu malum. Yalnız katman olarak ileriye gidebilmek için değil, insanların mutlu ve diktikleri gibi yaşamaları için düşüncelerini emanet edebilecekleri, onları ve düşüncelerini bağnaz yargılamalardan kurtarabilecek olan laiklik gerekli bence Nurgül AY
C 116:Laiklik insanlara hizmet eden araçtan başka bir işleve sahip olmamalıdır. Eğer ki başka amaçlar için kullanılırsa ülkemizde olduğu gibi insanları rahatsız eder. Yani laiklik yönetim ve din ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır. RESUL ADANAŞ
C 116:Tam olmamak ile birlikte kısmen denilebilir. Laikliğin zararları da olabilir. Tam anlamıyla laikliğin içeriğini bilmediğim için M. Sinan TAŞ
C 116:İnsanları doğrulama ulaştırmayan, mutlu kılmayan bazı sistemleri ve düzenleri bir şekilde sınırlayan ve yanlışlıklarını su yüzüne çıkaran sistemler var olmalı ki iyinin değeri anlaşılsın önerme doğrudur Nayip KOÇ
C 116:İyi ki de laiklik vardır. İnsanlığın yakasını sapık ve düzenbaz fikir ve uyduruk dinlerden kurtarmıştır. Kamuran BİLDİK
C 116:Doğrudur çünkü laiklik olmasaydı batı hala eski kilise zihniyeti ile hareket edecekti. Dünya hala haçlı seferlerinin etkisinde olacaktı. Dünya batılı din adamları elinde bir yapboz haline gelecekti. Kendi düşüncelerine ters düşen her ortama, topluma ne devlete dünya üzerinde rahat vermeyecekti ve eskiden olduğu gibi doğuya hala haçlı seferlerini yapmış olacaktı. Hüsnü ŞAKI
C 116:Bir devlet otoritesinin milletine faydalı olabilmesi için yaşanılan dini, sisteme dâhil etmeden uygulaması gerekiyor. Herkes özgürce dinini yaşamak fakat bunu devletin bütünlüğünü bozacak şekilde ortaya koymaması gerekir. Gülten SÖKMEN
C 116:Doğudur, Bence laiklik devlet ile cami arasında bir örgüdür. O örgüye tam dengede tutmak gerekir, her hangi bir tarafa çekmek yanlış olur. Bence laikliği bir tarafa çekmek yanlış olur. Bence laikliğin olması daha yararlıdır şuanda.       Faruk Karahanlı
C 116:Evet doğrudur. Çünkü layıklık olmasaydı batı hala eski kilise zihniyetinde olacaktı. Hala din bahane edilerek adamlar idam edilecek hala bilime uzanan yolar kesilecekti. Dünya batı din adamlarının elinde bir yapboz halini almayı sürdürecekti. Hala doğu haçlı seferlerini yaşayacaktı. Ekrem MANAY
C 116:Bence laiklik olmalı. İnsanların engizisyon mahkemelerinde mahkûm etmek insanlık dışıdır. Ama laiklik saptırılmadan layıkıyla yapılmalı Belçim HAKAN
C 116:Bana göre doğru bir önerme değildir. İnsanların ürünü olan ve insanlığı en alçak seviyelere indiren batıl dinler gibi laiklikte batıl bir dindir ve insanlığı daha da içinden çıkılmaz girdaplara sokup enerji ve vahşete sebep olmuştur. Zaten batının engizisyon çukurunu meydana getirenlerdir yine laikliği çıkaran laiklik çözüm değildir. Çünkü insan ürünü bir sistemdir. İnsanı tam manasıyla anlayamaz. Taner Gider
C 116:Laiklik, bazı dinlerde ve bazı milletlerde yanlış anlaşıldığı için aşılmaz bir uçurum gibi görünüyor. Hâlbuki laiklik bir devlette olması gerekenler arasında ilk sıralarda yer almalı ama o devletin laikliği tam anlamıyla özümseyip, politikasında uygulamaya geçmesi gerekiyor. MÜZEYYEN ADSOY
C 116:Bir kısmını gerçekleştirdi. Temennim önermenin tam olarak yaşatılması ve uygulanmasıdır. İlyas ARVAS
C 116:Doğrudur. BEHİYE DAĞ
C 116:Laiklik; din işlerinin devlet işlerinden ayıklanması yönünde bir hizmet aracıdır, önerme doğrudur. Eğer yararlı olmayan saptırılmış dinler ve yönetim sistemleri iç içe geçtikçe o toplum aşılmaz bir uçurumda olur. Ama dini ve yönetimi doğru ve yerinde kullanırsa laiklik vazgeçilmez araçtır. DERYA NURAY YILGAN
C 116:Evet doğru. Temennimiz ise önermenin uygulanması. Edip Güllü
C 116:Doğrudur. En azından batı insanının: kilisenin değiştirilerek oluşturulmuş inanç safsatalarına kapılmasını engellemiştir. Örneğin: Para karşılığında papanın veya kilise üyelerinin insanların günahlarını af ettirdikleri veya cennetten mülk almaları gibidir. Kenan DOĞAL
C 116:Laiklik tam olarak gerçekleşirse doğrudur. Herkes kendi dinini yaşar ama art niyetliler rahat durmazlar. Mehmet YİĞİT
C 116:Artık insanların ateşte yaydırılıp şeytanları çıkarılamıyorsa derileri soyulmuyorsa birliğin getirdiği güzelliklerdir.            Nurettin ÖZBEK
C 116:Doğru değil gibi.. Çünkü insanı tam olarak ele alan bir sistem değil insanı parçalamamaktadır. Aydınlığa çıkardığı yönünü diğer bir yönünü koparıp karanlığa gömmekle yapmaktadır. Beklide etkinliği Aslen ortaya çıkardığı yönünün direk dünyayla alakalı olmasındadır. Senar Bulut
C 116:Laikli eğer gerçek anlamıyla kullanılırsa evet vazgeçilmezdir.   Yok, eğer ayırım yapan bir düzense dinsizi dindardan ayıran,  dindara sinir getiren 2. sınıf vatandaş muamelesi yapıyorsa laiklik bir düzen değil düzensizliktir.  Buna karşı ilk bahsettiğim laiklik anlayışı yararlı olmayan dinler için güçlü ülkeler için aşılmaz bir engel olur. ZENNURE HALİLOĞLU
c 116:laikliğin olmadığı bir sistemi düşünemiyorum. Mesela astekleri düşünelim. DENİZ YALÇINC 116:Laiklik batıya bir ilaç gibi geldi. Ve bu ilacın bütün ülkelere ulaştırılması lazımdır. Genellikle gıdalar, sebzeler, meyveler, teknoloji ürünleri, kitap, gazete v.b. doğuya geç gelir. Ama bu ilacın bu sefer özellikle DOĞU’YA geç gelmemeli! . GÜZ YAPRAĞI