S121.Dini; rejime/lere sığdırmak-bütünleştirmek veya disiplinize etmek-asimile ettirmek; hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur? Önermesi doğrumudur neden?
 C 121: Din rejimlere alet ediliyor. Ve bunu yaparlarken pek zorlanmıyorlar çünkü insanları kandırmanın tek yolu onları zaaflarının dini inançları olduğunu biliyorlar. Ali Rıza Sertkaya 
C 121: Dini siyaset malzemesi yapmak çok yanlış bir durumdur, böyle durumlarda kesinlikle dine olan itibar azalıyor ve din işlevini yitiriyor. Rıdvan
C 121: Doğrudur. İnsanlar yaşadıkları çevre, kültür bakımından farklılıklar gösterirler. Buna göre de farklı dinleri seçerler. Bunun içinde bir dini bütün toplumun içine alarak bütün insanları tek bir sınıfta toplamak yanlıştır. Derya Akay
C 121: Hayır o kadar da zor değil günümüz hristiyanları dinlerini çok güzel asimile ediyorlar çünkü. Murat AKBAŞ
C 121: Dini rejimlerine asimile edenler bu işin o kadar zor bir şey olmadığını bizlere bildiriyor. Ancak netice itibariyle verilen önerme bile hafif gelir. Tarık SOYALAN
C 121:  Olabilir. Bu bide dine bağlı. Mesela orta çağda halk dinden çok çekiyordu. Orda din rejime çok kolay asimile oldu ve yıkıldı din rejime alet oldu diyebiliriz. FETULLAH İNCE
C 121:  Doğrudur. Dini rejimlere sığdırmak zordur. Çünkü dinin kendi kuralları rejimin kendi kuralları vardır. Bu açıdan düşünürsek, din rejime asimile edilirse bile insanlık için kötü sonuçlar doğurur. Ör: ortaçağ Avrupa’sı verilebilir. Mevlüt ALTINDAĞ
C 121: Evet. Çünkü dini rejimlere değil rejimleri dine sığdırmak önemli ve yeterlidir ALİ NAZLI
C 121:  Zordur doğrudur çünkü gelen peygamberlere baktığımızda bir çoğunun kavimleri tarafından reddedildikleri bunun sonucunda helek oldukları bazı peygamberlerinse bunu başardıkları fakat ölümlerindenken sonra toplumların yine bildiklerini okudukları görülmüştür Kadri ÇİMEN
C 121: Hayır insanoğluna hiç de zor gelmemiştir. Dini kendi çıkarlarında kullanmakta büyük ustalık göstermişlerdir! Geçmiş bunu örnekleriyle doludur! GÜLSÜN KARSLI
C 121:.Doğrudur. Dinleri değiştirmek gerçekleri değiştirmektir. Kasım AKTOPRAK
C 121:  C:Kesinlikle doğrudur. Din dogmatik olduğundan kimsenin dine karışması onu asimle etmesi ve disiplinsize etmesi düşünülemez    Veli Yasak
C 121:  Doğrudur. Dini, rejimlerin seviyesine indiremezsiniz. Rejimleri dinin yasaları ile bütünleştirirsiniz ancak. Dini, rejimin değil rejimi dinin gemisine bindirirsiniz. Abdulkudüs KORKMAZ
C 121: Evet doğrudur. Çünkü toplumlar dine çok bağlıdır. Bunun olmasına izin vermezler. Çünkü din evrenseldir VEYSİ DEMİR
C 121: Evet, daha zordur rejim ve din çok ayrı kavramlardır din gibi dogmatik kurallara sahip bir olgu rejim gibi kurallara sahip bir olguya sığdırılamaz din kusursuzdur. Rejim ise insanoğlu kurallarından oluştuğu için kusurlu ve hatalı olur. Menduh SAYPAK
C 121: Önermesi doğrudur. Çünkü din rejiminden daha geniş olanları kapsadığı için dini rejim sığdırmak zordur. M. Emin. Arı
C 121: C: önerme doğrudur. Dinler belirli kurallarla gelirler bu kurallar bir yap-bozun parçaları gibidirler. Bundan dolayı dini değiştirmek ya da disiplinice etmek söz konusu olamaz. Mesut KAÇMAZ
C 121:
Doğrudur. İslam açısından düşündüğümüzde kur’an asırlar geçtikçe gençleşmekte, insanların ihtiyaçlarına C vermektedir. İnsanların rejimleri böyle değildir.20–30 yolda bazen daha kısa sürede kuralları eskir, ihtiyaca C vermez. Bunu için din, rejimlerinin sığdırılamaz.           BARIŞ BOSTANCI
C 121: Evet doğrudur. Çünkü dinlerle rejimler birbirinden çok farklıdır. Rejim dini asimile edecek kadar güçlü değildir. Aziz BİÇEN
C 121:  doğrudur. Çünkü din rejimlere sığdırılmaz. Rejimler dine sığdırılabilir. Din rejimlerin üstündedir ve rejimleri kapsar. YUNUS BAYRAK
C 121:  Dini rejimlere sığdırırsan din özünü kaybeder. Deve hendekten atma değil, hendeği deveden geçirmekte daha zor olur. H.Uğur MUMCU
C 121: Hayır doğru değildir. Dini rejimlere sığdırmak kolaydır. Örneklerini halen mevcuttur. Esat KAN
C 121: evet dini asimle etmek çok zor hatta imkânsızdır. Çünkü dinler rejimlere göre değil ilahi ve verenseldirler. Fırat Aydınarığ
C 121: kısmen doğrudur. Milletten millete değişir. Rumuz = Öfkeli
C 121: Zor değil bugün İran veya başka ülkeler dini rejimlere sığdırmıyorlar mı ya da Vatikan bir ülke gibi davranarak dini rejimlere asimile ettirmiyordu din her yüzyılda kullanılmıştır. rumuz:SU
C 121: Daha zorda olabilir. Daha kolayda olabilir. Bu dinin, rejimin şekline ve yöntemlerine bağlıdır. M.Tevfik
C 121:  Doğrudur. Din kendime göre kuralları vardır. Rejimlere göre davranılmasında bazı sorunlar ortaya çıkar. Örneğin namus olayları günümüzde azabilir. Dinin kendi kurallarının bozulması doğru değildir. Coşkun
C 121: Doğrudur, basit işleri her zaman daha zorlaştırmak daha isteklidir. Serhat
C 121: değildir. Dini kendi çıkarlarına göre kullanarak bunu kolaylaştırırlar. Seda
C 121: Doğrudur. Din evrenseldir. Din rejime sığdırılmaz; rejim, dinin içinde disiplinsize edilir. Din rejimlere hayat hakkını tanıyan ve güzel ahlaklı fertler yetiştirme amacındadır Ziya
C 121: Doğrudur. Çünkü din değiştirilemeyeceği bir gerçektir Nurgül
C 121: Günümüz şartlarında pek zor olan bir olay gibi görünmüyor. Sümeyra
C 121: Zordur, dinleri gönderen yaratıcı böyle şeye izin verir miydi? Önce bunu bilmek gerek. Ertaç YALÇIN
C 121: Olabilir. Ama bu görüşleri içine alan rejimlerde vardır şimdiye kadar göremesek bile vardır muhakkak. Erdal ŞLİMDİ
C 121: yanlıştır. Yanlış insanlar ile bu başarılabilir. Naciye ATAMAN
C 121: Doğrudur. Çünkü dinin değişmez değerleri vardır.  NAZIM SEVEN
C 121:  Rejimi dine göre değiştirmekte sofistike bir yapının ortaya çıkmasına neden olu diye düşünüyorum Şuayp CENGİZ
C 121:  hayır, geçmişte devlet liderleri dini kullanarak yani rejimlere sığdırarak bunun o kadarda zor olamadığını göstermişlerdir isa  ERGÜNTOP
C 121:  Ben bu önermeye katılmıyorum. Çünkü dini menfaat olarak kullanarak bazı toplumlar insanların manevi duygularını sömürürler. Mustafa ATEŞÇELİK
C 121: Doğrudur. Çünkü din rejimide içinde barındıran bir kavramdır. Mustafa yıldırım
C 121:  Değildir çünkü dini sömüren siyasetçiler bunu yapıyorlar, cahil ve ezilen kesim ise bunlara inanıyor. Onur Aydın
C 121: Bunun için asırlar bizim olabilir. Münevver ŞAHİNKAYA
C 121: Doğrudur. Doku uyuşmazlığı vardır. NİHAT PİŞKEN
C 121:  Zaten günümüz rejimlerin çoğu dini kendisinden uzaklaştırma rejimleridir. Dini rejimlere sığdırmak için bu rejimlerin bazı tarafları değişmesi lazım. Halis kaya
C 121: Doğrudur. Çünkü dinin temelinde özgünlüklerin korunması mazlumun korunması yatar. EROL ÖZLÜ
C 121: Yanlıştır paraya tapanların günümüzde olduğu insan hayatında, anne babasını para için öldürenlerin olduğu bu hayatta daha kolaydır. Ertan Artuç
C 121: Soruyu anlamadım. Fatma ÖZDEN
C 121:  Doğru. Dini duygularıyla bütünleştirmek zordur. İdeolojiye sığdırmak zordur. Uzun mücadelelerden sonra gerçekleşebilir. Mücahide YÜKSEL
C 121:  Doğrudur. Çünkü din dogmatiktir. Değiştirilemez. Seval Dalkılıç
C 121:  Hayır o kadar da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Din o kadar yücedir ki insanlığa, rejimlere ve varlıklara (özellikle de deveye çok rahat uyacaktır. Dinin uymadığı bir rejim düşünemiyorum SELAHATTİN KAYA
C 121: Doğrudur. Tavuğu yumurtaya sokmaya benzer. Din rejimlere sığmayacak, onlar tarafından kullanılamayacak kadar onlardan büyük ve asildir. İkisini kıyas edemeyiz çünkü ikisi kıyaslanamayacak pozisyonlardadır. Mesela bir profesörle bir cahili kıyas edemeyeceğimiz gibi        Şems
C 121: Önerme yanlıştır. Çünkü siz, insanoğlunun dinde yerini bulan âlimlik sıfatıyla dini yorumlama yetkisi varmış böyle bir olay rejimler tarafından kullanılmıyor mu sanki. (ör:şehlüislam) Semih Yalçınkaya
C 121: Doğrudur. Dinler her zaman rejimler üzerinde etkili olmuştur. Muhafazakâr demokratlık ve fontamentalistler gibi siyasi yapılar. Ahmet AYDOĞAN
C 121: Din semavi bir şeydir, bu yüzden insan eliyle hal değiştirmesi çok saçmadır ne yazık ki din şuan siyasi bir malzeme haline getirildi. Artık devletler şu ya da bu din devleti olarak anılıyor ve maalesef insanlar rejim haline getirdikleri dinle emellerine ulaşıyor. Nurgül AY
C 121: Doğrudur. Çünkü günümüzde bunun en çarpıcı örneklerini görmekteyiz. Dinin rejimlerle birleşmesinde çok önemli tsunamiler yaşanmaktadır RESUL ADANAŞ
C 121: Tam yerinde bir önerme bence. Çünkü dinsiz yaşamak bedenin ruhtan arınıp olmaya benzer M. Sinan TAŞ
C 121: Din denildiğinde gerçek anlamda Allah’ın insanlara gönderdiği semavi dinler akla gelir. Bunlardan bazıları zamanla tahrif olmuş, hatta bazı insanların amaçlarına malzeme olmuştur. Ancak yine de tümüyle bir rejime sığdırılamamıştır. Çünkü dinleri rejimlere sığdırmaya toplumların gücü yetmemiştir Nayip KOÇ
C 121: Doğrudur çünkü rejimlerin varlığı dinin varlığına bağlıdır. Oysa dinin varlığı rejime bağlı değildir. Nitekim din rejimin tekelinde değildir. Kamuran BİLDİK
C 121: İslam dini haricindeki bütün dinler rejimlerin içerisinde asimile olup geçerliliklerini yitirmişlerdir.  Bu sorunun cevabına İslam dini açısından bakarsak cevabımız hayır olacaktır. Çünkü bu din ve kutsal kitabı olan kuran yüce Allah tarafından korunuyor. Asimile konusunda yapılan bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve böyle olmaya mahkûmdur. Hüsnü ŞAKI
C 121: Zor değil, mümkün olamaz. Böyle bir liyakatsizlik doğru olamaz.
Bende bu önerme; Dini; rejimlere sığdırmak-bütünleştirmek veya disiplinsize etmek asimile ettirmek imkânsızdır, şeklinde olmalıdır.           Gülten SÖKMEN
C 121: Doğrudur. Din çeşitli rejim ve çeşitli kendisine uygun olamayan yerlere sığdırmaması gerekir. Örneğin dini siyasete ya da siyaseti dine alet etmemek gerekir. O zaman o yerde kaos çıkar Faruk Karahanlı
C 121: Bir kere dini rejimlere sığdırmaya çalışırsanız, sizin dinden haberiniz yoktur demektir. Çünkü dini bir okyanus gibi ele alırsak rejim bir nehirdir. Siz dini oradan buradan çekip rejime sığdıramaya çalışırsanız aslında o eksik dindir. Ekrem MANAY
C 121: Bence o kadar zor değil. Mevcut sistem din rejimli yönetimle gözetilmekte. Belçim HAKAN
C 121: Doru bir önermedir Çünkü din ilahi kaynaklıdır. İnsan ihtiyacı olan her şey vardır içinde beşeri rejimler ise insanları kapasitelerine göre oluşturduğu düzenlerdir. Dolayısıyla dinin rejimlere sığdırılması olası değildir. Taner Gider
C 121: doğrudur. Çünkü dinler her rejime ayak uydurmaya kalkarsa ortaya karman çorman bir din çıkar ve güvenilirliğini kaybeder. Bence dinler hiçbir rejime ayak uydurmak zorunda değildir ve ayak uydurmamalı. MÜZEYYEN ADSOY
C 121: Din çok kapsamlı olduğundan Rejimlere sığdırılamaz, ama bütünleştirebilir. İlyas ARVAS
C 121: Evet. Çünkü dinin değişmeyen değerleri vardır.     BEHİYE DAĞ
C 121: Din hiçbir zaman rejimlere sığdırılamaz.   Edip Güllü
C 121: Tarihte bazı dinlerin insanlar tarafından emelleri doğrultusunda değiştirildiğini görüyoruz. Bu pek zor olmamış olsa gerek. Ancak bu durumu binbeş yüz yıldır yeryüzünde hüküm süren İslamiyet için düşündüğümüzde imkânsızdır. Kenan ÇEVİK
C 121: Aslında zamanında insanlar kendi yaşam menfaatlerine göre dini asimile etmişlerdir. Fakat. M.S. 500 – 600 yıllarından beri var olan İslam dinini değiştirememişlerdir. Aslında İslam dinini değiştirmeye yönelmek “hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur. Kenan DOĞAL
C 121: Doğrudur. Çünkü bir dinin aslını yitirmek demektir. Böyle bir şey dinin ölümü anlamına gelir. Mehmet YİĞİT
C 121: Çok zor olacağı kesin bence dinler rejimlere asimile edilmemeli her rejime uygun dinler benimsenmeli. Nurettin ÖZBEK

C 121: Din esnek bir yapıya sahip değil kuralları olan ve bu kuralların her bakımdan mükemmel olduğu bir emirler bütünüdür. Ve hiçbir rejim bunu kendi kabına sığdıramaz. Nasıl ki sonsuzluğu sonu olan bir balona sığdıramazsınız bu da böyledir. Böyle yapmaya çalışan rejimler var ama ne halde olduğu açıkta ZENNURE HALİLOĞLU
C 121: Hayır daha kolaydır bence. Bir din her zaman bir rejimden üstündür. Çünkü doğruluk dürüstlük her zaman dinde vardır. Bu yüzden bir din bir rejimi rahat bir şekilde asimile edebilir. Deniz yalçın
C 121: Bu önermeye hendeği devenin üzerine atmak deyişi az gelir. Aslında deyişi şöyle düzeltirsek belki de önerme daha da doğru olur: deveye kuğu dansı yaptırmak daha bir basit olur. .      GÜZ YAPRAĞI