Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

351.Bir din, değişmezlerinden ve uygulamalarından hareketle;insanla ilgili, gelişen ve değişen; eylem, olay, süreç ve olgulara;mantıklı, akıllı ve doğru konum-çözümler getirmiyorsa varlığı ehlini cehalete ve değişmezliğe duçar eder. Önermesinin eksiğini tamamlayınız

C.351:Zaten bu özellikleri taşımayan olguya gerçek din diyemeyiz yada değiştirilmiştir. Böyle bir olay durumunda duçar edebilir.FADİLE KALKAN
C.351:İhtiyaçlara cevap vermeyen din topluma yarar sağlamaktan ziyade toplumu çaresizliğe ve yıkıma mahkûm eder. MERAL ÇELİK
C.351:Din insanların hayatında yapacağı olaylara bir kaygı içersinde, bir korku içersinde yaklaşmasını ve sonuçların ne olacağı konusunda insanı düşünceye sevk eden değerdir. Cehalete sürüklemesi ise dini tam bilmeyen kişilerin, kendilerine göre bildiğini sandıkları kişiler tarafından boyunduruk altına alınması sonucu bilinçsiz sürülere takılma sürecidir. MUSTAFA ÇAM
C.351:Bir din insanlar için yol göstericidir. Toplumun gelişmişliğine ayak uyduramayan bir dinin zaten ömrü çok kısa olur veya toplumun ilerlemesine engel olur. SELMA İFLAS
C.351:
Dinlerin insana yetmemesinin sebebi insanlar tarafından değişikliğe uğratılmasından kaynaklanır. İslamda böyle bir şey yoktur. TÜLAY TOPER
C.351:İnsan zaman içerisinde çağın gereklerince değişecektir.Din insanı değişen şartlara karşı eğitmelidir.Din esnek olmalı ve çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir.Nitekim her yüzyılda bir büyük bir alim gelmektedir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.351:Metafiziksel temeli olan semavi dinlerin din olmalarından dolayı elbette değişmezleri olacaktır. Ancak bu değişmezlerin gelişen ve değişen olaylar karşısında yetersiz kaldığını ileri sürmek ön yargının bilgisizliğin teorik bir ifadesidir. Değişmezlerin kodunun doğru biçimde yorumlanması gerekir. Doğru yorumlanırsa hem gelişmeye hem de değişmeye karşıt olmadığı görülür. SONGÜL GÜNDÜZ
C.351: Gerekeni yerine getirmeyen gerekli yararı sağlamayan hiçbir şey insanlığa katkı sağlamaz. cehaletin sonu yok olmaktır . AYNUR EROĞLU
C.351: İnsanlığı doğruya yöneltmezse zaten o din değildir. Bunun adı hurafedir. SERKAN DUMAN
C.351: Dini geldiği günün şartlarına bağlı kalmamalı. Özünü alıp kendimizi değişen çağa uyarlamalıyız. ALİ GÖÇER
C.351: Dinlerin insanları durdurması değil, onları doğru yola yönlendirmesi gerekir. HASAN AKKAYA
C.351:Din insanı doğru yola yönlendirmesi gerekir. ONUR HATİPOĞLU
C.351:Din doğru yolu göstermeli. ADEM ÇELEBİ
C.351:Din hayatın hayatıdır. REMZİ BOĞA
C.351: Doğrudur. Hıristiyanlık ve Yahudilik böyledir. Fakat İslam’ın böyle sorunları yoktur. Çağlar yaşlandıkça Kuran geçleşir. Biz İslam’dan daha iyi bir medeniyet mi icat edeceğiz ki İslam’ı yok etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok az düşünüyoruz. Erkan ALTUN
C-351:İlahi olan dinler her zaman hayatın evrensel amaçlarına hizmet ediyorlar. İLYAS AKAD
C-351)Doğrudur.Ama İslam dini için geçerli değildir,İslam dini evreseldir.Herkese her şeye akıllı mantıklı doğru ve zamanında çözümler getirir,tabi almasını bilene.SEYAR DİNAR
C.351:din evrensel olmalı ve her zamana hitap etmeli aksi yanlış ve uydurmadır.MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.351:Din; Allah tarafından doğru göstermek için gönderilmiş ilahi kurallar bütünüdür. Eğer din adamları dini başka konularla bağdaştırırlarsa insanlarda buna bağlı olarak sapıtır, insanlıktan başka bir şey olur. FARİS ÇELİK
C. 351:Din insanların mutluluğu için bir ihtiyaçtır.Dinin amacı insanı doğa üstü bir varlık kılmaktır.Eğer dini uzmanlar toplumun ihtiyaçlarının tersi yönde bir uygulamaya giderlerse o zaman dinin insan için bir faydası kalmaz ve sonuçta çözülmeler başlar. Tolga POLAT
C.351:Evet bu böyle yalnız İslam dini için bunu söyleyemeyiz çünkü İslamiyet te huzur ve refah vardır gerçek anlamda onu anlar ve yaşarsak tabi bazı din cahillerin sözüne bakarak bir din budur diyemeyiz BURHAN AVAŞ
C.351:Din hayatı nasıl yaşamız gerektiğini öğretir biz dinimizi araştırıp uyguluyamasak başkalarının çarpık düşüncelerine kananlara doğru yolu bulmalarına yardımcı olamayız.ELİF KARAHAN
C.351: din insanları rahat ve feraha kavuşturan olgu dur zaten din böyle değilse o din tasnif edilmiş ENGİN ATEŞ
C. 351: Bence din insanlara yol gösteren bir olgu olduğu içindir ki bu özellikleri taşıması gerek yoksa duçar değilde duşeş bile olur. Murat güzel
C.351: Bu çözümleri getiremiyorsa bence cehaletlik sonu yok olmaktır. NİHAT PİŞKEN