S68:İnsanlara güzel ahlak I hasletlerini kazanmaları için: fert ve toplumların en büyük; idolleri(vazgeçilmezler, farzlar), değer yargılarından hareketle (uyumlu), öğretim - eğitim program ve uygulamalarla güzel ahlak hasletleri kazandırılmalı. Ör1: din için mutlak ibadetlerden yarar sağlatmak. Ör2:Bilim idolü için bilimsel ahlak Ör3:Sanat idolleri için güzel ahlaka motive edici sanat sunulmalı. Ör4:Güzel ahlaka I hitabeden, film,animasyon ve hayata güncellemeler. Önermeleri ve örnekleri doğrumudur? Neden?
C.68: Doğrudur.Çünkü Dünya’nın terör sorunu yoktur.Dünya’nın güzel ahlak ve adil olmayan düzen sorunu vardır.   Ali Rıza SERTKAYA  
C.68: önermeler doğrudur. Çünkü birey dünyaya geldiğinde mükemmel bir potansiyel ile doğar. Yalnız insanlardaki bu potansiyel hayvanlarınkinden farklıdır. Çünkü hayvanlar çok gelişmiş iç güdüleri ile çok az bir yardımla tek başına yaşamını sürdürebilir ve fizyolojik özelliklerini geliştirebilirler.Örnek: uçma, yüzme, sürünme vb.     Rıdvan ERTUŞ   
C.68: Evet doğrudur. Çünkü insana bir dalda güzel ahlak hasletlerini kazandırmak istiyorsanız o dalda insanların ilgisini çekecek, onları motive edecek ahlak çeşitleri sunmalısınız. Derya AKAY
C.68: Evet doğru sonuçta zihin gördükleri duydukları doğrultusunda yaşama devam eder.Murat AKBAŞ
C.68: Çoklu zeka kavramı olduğundan çoklu zeka alanı da bulunuyor. Ve herkesin fıtratına uyan olan vardır. Dolayısıyla fıtratına en iyi uyan alanla eğitim-öğretim programı uygulamak gerekir. Tarık SOYALAN
C_68:   Bence doğrudur. Sen mesela okulda Peygamber sevgisi benim sevdiğim biri hayatta ona benzemek isteyecek ve sonuçta dine karşılıklı saygı ve sevgi esasına dayanacak. FETULLAH İNCE
C.68: Kesinlikle doğrudur. Sebebi güzel ahlak; uyumu, düzeni ve güzel olanı yaratır. MEVLÜT ALTINDAĞ
C.68: Doğrudur. İnsanlar kimi örnek alıyorsa onun gibi hareket ederler.     ALİ NAZLI
C.68: Evet doğrudur. Çünkü insanlara güzel ahlak hasletleri kazanmaları için: fert ve toplumların en büyük; idealleri vazgeçilmez, farzlar, değer yargılarından hareketle uyumlu, öğretim-eğitim program ve uygulamalarla güzel ahlak hasetleri kazandırmalıdır. Kadri ÇİMEN
C.68:  Evet doğrudur, âlimin fikri ne ise zikri de o olurmuş. Eğitim, öğretim ve ahlak da ne görmek istiyorsak onu vermeliyiz. Ne doğrarsan kaşığına o gelir aşına! O yüzden öğreteceğimiz her şeyi örnek ve uygulamalarla zenginleştirmeliyiz. GÜLSÜN KARSLI
C.68: Doğrudur. Güzel ahlak üzere olan idoların benimsenmesi ve bunların öğretilmesi insan için değişmez bir gerçek olmalıdır.Kasım AKTOPRAK
C_68:Önermesi doğrudur.Güzel ahlakı kazandırmak istiyorsanız her daldaki insanın ilgisini çeken kavramları bulmanız gerekmektedir ve onlara güdüleyici imkanlar sağlamalısınız. Veli Yasak
C_68:   Tabi ki doğrudur. Ama bunu yapmak için sadece bireyin değil toplumun fıtratının uygun olması önemlidir. Eğitim-Öğretim Programlarına konulduğu zaman  liyakatsizler rahatsız oluyorlar düzeni bozuyorlar. ABDULKUDÜS KORKMAZ
C.68: Evet doğrudur. Çünkü insanın zihninde ne varsa bu onların ahlaklarına da yansır.VEYSİ DEMİR C_68:           Önerme doğrudur. Eğitimde güzel ahlak içerikli film ve animasyonlara yer verilirse öğrenci bir nevi yaşar gibi o ahlakın faziletlerini öğrenir. Bu güzel ahlaka özenerek o güzel ahlaktan nasiplenmiş olur. MENDUH SAYPAK
C.68: Önermeleri ve örnekleri doğrudur. Çünkü insanın ahlakını yöneten akıldır. Akıl ne meşgulse ahlakta onunla ilgilidir. M. Emin.Arı
C.68: Kısmen katılıyorum ama Yanlış tespitler sonucunda fıtratında din’e veya sanat’a yer olmayan  bir insana sadece din ahlakı veya sanat ahlakı aşılamak ne kadar mantıklı olur. Mesut KAÇMAZ
C.68: Önermeler doğrudur.Çünkü bu önermelerde insan ahlaki yönden temel ihtiyaçları veriliyor. BARIŞ BOSTANCI
C.68: evet doğrudur. Çünkü günümüzde ki soruları ancak eğitimle halledebiliriz. Aziz BİÇEN
C.68: doğrudur. Bütün insanlar ilk doğduklarında onlar için bir ahlaktan söz etmek yanlış olur çünkü ahlakları yoktur. Sonradan çevreden etkilenerek kazanır. İyi bir eğitim sunulursa iyi ahlaklı bireyler, kötü eğitim sunulursa kötü bireyler yetişir. YUNUS BAYRAK
C.68: Doğrudur. Cevabı örneklerde verilmiş ve nedeni örneklerle desteklenmiştir. H.Uğur MUMCU
C.68: Önermeleri ve örnekleri doğrudur. Zihin ne ile meşgul olursa nefis ona yönelir. Esat KAN
C.68: Evet. doğrudur çünkü insanlara eğitim öğretim sayesinde güzel ahlak verilebilir.  Fırat AYDINARIĞ                            
C.68:
evet her şeyin birtakım ahlaki yönüyle yapılmalı.  Talat BOZKURT
C.68: Doğrudur. Rumuz = Öfkeli                
C.68:
Burada toplumun çoğunluğunu hedeflersek toplumun idolleri diyoruz idoller belki çoğunluk için vazgeçilmeyendir ancak bu toplum içinde yaşayan azınlık için idol olmayabilir böyle bir genelleme yapmakta herkesi sınırlandırır.        rumuz:SU
C.68: Doğrudur.İnsana bir şey kazandırmak için ilgisini çekerek ona bazı şeyler vermek onu sıkmaz ve o şeyleri daha çabuk almasını sağlar. M.TEVFİK
C.68:
Doğrudur. Ne ile meşgul ve kabullenmişse ona göre çalışma yapmak ve onunla uğraşmak gerekir. Coşkun
C.68: Tartışılır,bilim için ahlaklı olsa iyi olurdu ama gerekli değildir ama dürüst davranmalıdır,sanatta ise gereklidir,örnekte ahlaklı ahlakın en gerekli olanıdır bence. Serhat
C.68: evet doğru. Hepsinde de ahlaklı olmaktan bahsediliyor. Her alanda insana iyi ahlak öğretilmelidir.     Seda
C.68: Doğrudur.çünkü her güzel ahlak için vazgeçilmez ve öğrenilmesi gerekilen kurallar vardır.Mehtap
C.68: Doğrudur.Arifin zikri ne ise fikride odur.İnsanlık için en önemli şey güzel ahlaktır. Ziya
C.68: Doğrudur .            NURGÜL
C.68: Doğrudur.Çünkü eğitim ile kişi hayatı boyunca kullanacağı iyi , güzel ve doğru olan bilgilerle işlenir.  SÜMEYRA
C.68:
Bana göre önerme mantıklıdır.ama tama bir yanıt veremeyeceğim.  Mustafa ATEŞÇELİK
C.68:
Bence olayın neresinden tersine lehine çevrilebilirliği sorusunun cevabına yeni bir boyut katar. Muharrem Nadiroğlu69. Evet , yapıcı bir davranış olur herhalde. Muharrem NADİROĞLU
C.68: Doğrudur.Çünkü fikir ne ise zikirde o yönde çalışır              Duygu Işık
C.68: katılıyorum .kesinlikle doğrudur.                    Murat Güzel
C.68: Doğrudur. Çünkü her alanın kendine ait kurallar çerçevesi var. Ancak bu kurallar çerçevesinde yaptığın şeyler insanlar için faydal olur.         AHMET ATEŞ
C.68:
ZİHİN  tam anlamıyla o göreve motiveyse doğrudur. Çünkü zihin meşgul olduğunu alır asimile eder.   EROL ÖZLÜ
C.68:
eğer ki fıtratına uygunsa bu eğitim şart                   Sedat Karakoç
C.68: Doğrudur. Elindeki olanakları çevresi ve kendisi için en iyi şekilde kullanan insan en iyi insandır. SEVAL DALKILIÇ
C.68: doğrudur.bunlar hayatın vazgeçilmesidir hayat bunlarla renklenir. bunlardan ilham alır. Mücahide Yüksel                                                                              
C.68: bence eğitin amacı en başta güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir İsa ERGÜNTOP
C.68: Doğrudur.sadece insan değil, her şey ne ile yoğrulursa öyle biçimini alır.Güzel ahlaka her şeyde evet. Halis kaya
C.68: işin içinde sanat varsa güzel ahlak yoktur. Fatma
C.68: fikrim  yok .Yasin Kalemli
C.68: Güzel ahlak sahibi olan insan iyi, güzel ve dürüst olur herhalde.      ERTAÇ YALÇIN
C.68: Doğrudur. İnsan yaptıkları neticesinde ahlaklı yada ahlaksızdır. Ve insan zihninde ne ile haşır neşir olursa mutlaka bir gün bunlar meydana çıkacaktır. İnsanların zihnine güzel ahlak hasletlerini kazanmaları için bunlarla birlikte değişik uygulamalarda yapılmalıdır. Erdal ŞİMDİ
C.68: Bence doğrudur.bireye güzel ahlak kazandırmak için din de bilimde sanat ta güzel ahlakı pekiştirecek araçlar kullanılmalıdır. Mustafa YILDIRIM
C.68: Her şeyi ahlakı ile vermezsen döner ilk ahlaksızlığı sana yapar.örn:Erzurum da yapılan çifte miarade olan ve ustanın intiharı ile sonuçlanan tarihi olay...zihin meşgul olduğunu kabul etmek zorunda değil;olmadı kaldırır atar. Münevver ŞAHİNKAYA
C.68: kesinlikle doğrudur.dervişin zikri ne ise fikri de odur.                       Naciye ATAMAN
C.68: Doğrudur.çünkü dervişin zikri neyse fikride odur.     NAZIM SEVEN
C.68: Güzel ahlaka eğitim ve öğretimin katkısı büyüktür. Onur Aydın
C.68: Doğrudur bu da şunu açılar insanların hedefleri olmalı ve taklitten kaçınılarak başarıya ulaşmak en doğrudur. ŞUAYP CENGİZ
C.68: Yanlıştır.              NİHAT PİŞKEN
C.68: Doğrudur. Zihnin üzerinde durduğu konuyu benimsiyorsa asimile eder. Ve hayata geçirir. ERTAN ARTUÇ
C.68: Doğrudur, ahlak ve zihin birbiri ile paraleldir. GÜLCAN MERTYÜZ
C.68: Evet doğrudur. Yoksa hep çatışma olur. Hasan Çelik
C.68: Doğrudur çünkü güzellik hasleti insana mahsustur. İnsan güzeldir bu yüzden güzele yönelmeli. ÖMER FARUK YILDIZ
C.68: Şimdilik görünen en iyi yol bu gibidir. Ancak farklı yöntemler de düşünülüp uygulatılmalıdır. Çünkü herkes eğitimi hakkı ile tamamlayamaz. Bunun için akıl gereklidir. Ve maalesef insanımız henüz bu derece akıllı görünmüyor.         SELAHATTİN KAYA
C.68: Güzel hasletleri kazanmaları için kendi vicdanları kendi polisleri olmalıdır. Şimdiki gençliğin zihni para, şöhret, eğlence ile meşgul olduğundan ahlakları da buna uygun olmuş. Şems
C.68: Önermeler doğrudur çünkü insanlar her zaman bir dış etkiden etkilenirler.Semih YALÇINKAYA
C.68: Tabi ki doğrudur. Nedeni ise somut, mantıklı ve gerçekçi olmasıdır. Ahmet AYDOĞAN
C.68: Evet doğrudur çünkü iyi ahlak insanın arzu ve isteklerinin dizinlenmesini sağlar. NURGÜL AY
C.68: İnsanlara güzel ahlakı kazandırmak için eğitim kaçınılmaz bir sistemdir.      RESUL ADANAŞ
C.68:
Doğrudur. Her olgunun kendine has değerleri vardır. Yani ne ekersen onu biçersin. M. Sinan TAŞ
C.68:
Yaşanılan çevre, sahip olunan meslek, insanların ahlak anlayışını da etkiler. Örnek ve önerme doğrudur. NAYİP KOÇ
C.68: bence çok doğru…katılıyorum. KÂMURAN BİLDİK
C.68:
Tabiî ki bir toplumun yargılarından hareketle o toplumda eğitim-öğretim yapılmalı. Ayrıca güzel düşünen ahlaklı bir toplum yaratmak istiyorsanız güzel ahlak hareketlerinin o toplumun eğitim-öğretim programında bulundurmalısınız. Hüsnü ŞAKI
C.68: Evet son derece doğru bir söz güzel ahlak ne güzel bir şeye insanları da doğru,düzgün ve dürüst olarak kazanmak için güzel ahlaktan yararlanmamız gerekir. Gülten SÖKMEN
C.68: Doğrudur. Faruk KARAHANLI
C.68:
Doğru bir önermedir. Yani siz uğraştığınız işiniz, orantısında ahlakınıza ve kişiliğinize bir şekil şema bırakırsınız.        Ekrem MANAY
C.68: Tabii ki. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. Yaptığımız eylemlerin amiri beyindir. Bu yüzden yaptığımız davranışlardan sorumludur. Bir şeyi kazandırmak için ne kadar uğraşılırsa edinim o kadar fazla olur.        BELÇİM HAKAN
C.68:
Verilen örneklerde “sadece” insanın zihni ne ile haşır ise; ahlakı da ondan etkilenir” cümlesi önermeye benziyor gibi. Diğerlerinde önermenin esamisi bile okunmuyor ki doğrulukları veya yanlışlıklarını tartışma konusu edinelim. Ama önerme gibi gözüken örneğin doğruluk derecesini 1 olarak ifade edebiliriz. Taner Gider
C.68: Doğrudur. Atalarımızın bir sözü vardır; “ne ekersen onu biçersin. MÜZEYYEN ADSOY
C.68: Evet çünkü insanın hayal dünyası gelecekte gerçek hayatıdır bence        İlyas ARVAS
C.68:
Evet kesinlikle doğrudur. Çünkü güzel ahlak iyi bir eğitim ve güzel bir yaşayış tarzıyla insanlara benimsetilebilir.             BEHİYE DAĞ
C.68: İnsan zihninde ne ile meşgulse akılda ondan etkilenir.Bu nedenle insanlara güzel ahlak hasletlerini kazandırabilmek için insanların uğraş alanları içinde de ahlak hasletleriyle karşılaşmaları sağlanırsa, zihni meşgul olduğu için aklıda etkilenir. DERYA NURAY YILGAN
C.68: Evet doğrudur.      Edip Güllü
C.68:
Doğrudur. Çünkü inançlar hayata geçirildiği sürece etkili ve kalıcı olur. Kenan ÇEVİK
C.68:
Doğrudur. Çünkü güzellikler bilinmekle güzelleştirilmez. Bunları uygulamalı olarak yaşatabildiğiniz sürece güzelleşir ve yararlı hale getirirler. Sevgi güzel bir kelimedir. Bunu yaşatabildiğiniz zaman daha da güzelleşir ve insanlar o zaman fark edip yararlanırlar. Kenan DOĞAL  C.68: Doğrudur. Abdestin yaralarından sadece bir tanesi olan bedendeki fazla elektriği veya fazla ısının atılması gibi.  Mehmet YİĞİT
C.68:
Her biri kendi gerçekleri ile anlatılmış ele alınmış önermeler ve doğru kanısını oluşturuyorlar. Nurettin ÖZBEK
C.68:
Doğrudur. Nasıl ki bir ressamcını ağacı yeşile değil de kırmızıya boyarsa tablosunun durumu gibi…  SENAR BULUT
C.68:
İnsanların güzel huylara sahip olması için her alanda en iyisini bilmelidir. Örneklerden yola çıkarak İslam dini insanların her huyuna hitap edip en güzelini sunduğu din eğitiminde mutlak ibadetlerle eğitim sağladığında gerek güzel ahlak, gerek bilimsel ahlak ve gerekse de sanat idealleri aynı zamanda öğretilir dediğiniz gibi insanın zihni ne ile meşgul ise ahlakı ondan mutlaka etkilenir. ZENNURE HALİLOĞLU
C.68:
Doğrudur.örneğin sanat idolleri için güzel ahlaka sahip olmak gerekir.ve sanattan yararlanarak ahlaki yapıyı güzelleştirebiliriz.          Deniz yalçın
C.68:
Doğrudur.Çünkü insanlar neye yoğunlaşırlarsa o yönde gelişme gösterir.Neyi yapmak istiyorsa ona doğru yönelir.   GÜZ YAPRAĞI