S74.Fert, Toplum/lar, Devletler, Dinler...vb:asra/lara ve geleceğe;zamanındadinine/lerine, gerçeklerine, özgün fıtratına/lara, yararlı özgün kültürlerine/lere, özgünlüklerine/lere ve doğal çeşitliliklere; doğru, namuslu ve dürüst güncellenmezse, doğa ve asırlara uyum sağlayanlar; onu ve onları kendine günceller? Soru önermesi doğrumudur neden?
A-Din, devlet, toplum, insan hangisi/hangileri asra güncellenmeli yada asırlar(geçmiş-gelecek ve yaşanan asırlar) bunların hangisine/lerine güncellenmeli?
B-Geçmişini, yararlı özgün kültürünü, geleceğini ve asrını;dinine, devletine, toplumuna, ailesine ve kendisine doğru güncelleyip, çağdaş yaşam stili/leri geliştirip vaktinde değişmeyen bilinçli fertler ve toplumlar; ya yok olurlar, ya doğaya yada değişimi başaranlara aksam olurlar. Kısaca verimli doğal ve sosyolojik döngülerin arasındaki ilişkilerin; çeşitliliğine, özgünlüklerine, hassasiyetinin değişim ve denge kurallarına-kanunlarına doğru riayet etmeyen fert ve toplumlar elenmeyi hak ederler.
 C 74:Geçmişle gelecek arasındaki bağı doğru dürüst kuramayan kişiler o toplumun kurallarına uymak zorunda kalır ve her zaman yönetilen konumunda olur. Ali Rıza SERTKAYA
C74: Doğrudur. Evrendeki her şey birbirini etkiler ve birbirinden etkilenir. Atalarımızın bu konudaki tecrübelerinin ürünü olan “Üzüm üzüme baka baka kararır.” Ve “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Sözleri bunu doğruluyor. Rıdvan ERTUŞ
C74::Doğrudur. Yüzyıllarca önce bu dünya kuruldu. Ve o zamandan beri de binlerce fert, toplum ve inançlar gelip geçti. Bu toplumlar, fertler, inançlar eğerki kendilerini ilerleyen zamanla uyuşturarak her geçen zamana ayak uydururlarsa geçen asırlar onları yok edemez. Zaman ne kadar geçerse geçsin onlar hep var olacaklardır. Eğerki bu güncellemeyi başaramazlarsa bulundukları zaman içinde kalır ve daha sonra yok olur, unutulur giderler. Derya AKAY
C74: Doğru düzelmeyen el öpülür. Murat AKBAŞ
C74: Tam değil. Asırlara bağlı olarak zaman ve ihtiyaçlarda değişiyor. Bu değişime dinin de kendini uyarlaması gerekir. Ama dinin temeline, hakikatlerine karışmamak şartıyla. Tarık SOYALAN
C74:     Kısmen doğrudur. Mesela eskiden Hıristiyanlık hak dini idi şimdi ise Hıristiyanlığın aslı bozulmuş çünkü insanlar kendi menfaatlerine göre o dinin aslını bozmuşlardır. Fetullah İNCE
C74: Doğrudur. Çünkü bir toplum kendi geçmişini bilmez ve ondan dersler çıkarmaz ise gerek örf ve adetleri gerekse dili asrın getirdiği ve gereklilik kıldığı olgular içerinde yok olur. (asimile olur.) Mevlüt ALTINDAĞ
C74:Doğrudur. İnancımızı bu güne güncellemesek geçmişte kalırız. Ali NAZLI
C74: Evet doğrudur. Bu gün birçok toplum istese de istemese de bir değişime uğruyor. Bunun önüne geçmekte pek mümkün olmuyor. Bunun için toplumun yapacağı en doğru şey özünü koruyarak, kendini bu değişime adapte etmesi gerekmektedir. Din ise başkalarının onu güncelleştirmesine gerek yoktur. Çünkü o zaten kendisini sürekli yeniliyor. Altın gibi değerini hep koruyor. Bu gün geçmişteki olaylardan zedelenen dinler hariç çünkü bunlar kendilerini yenileme özelliklerini kaybetmişlerdir.    Kadri ÇİMEN
C 74: Doğrudur. ‘Ya benzeyeceksin ya benzeteceksin’ mantığı söz konudur. Fert,  toplum devlet ve dinler için de geçerlidir. Eğer zamanını değiştirecek güce sahip değilse o zamana ya ayak uydurur ya da eriri gider. Gülsün KARSLI
C74: Doğrudur. Din her asırda bir yorumlanmıştır ve bu şekilde yaşanması o dinin yozlaşmasını engellemiştir. Kasım AKTOPRAK
C74: Önermesi doğrudur. Dünya düzeni hızla değişen küresel bir düzen oldu ve bu düzene ayak uydurmak için insanın kendini her geçen gün güncellemesi gerekir yoksa bu düzende yok olup gider Veli YASAK
C74:     Doğrudur. Çünkü çağa uymayan çağ dışı kalır. Abdulkudüs KORKMAZ
C74: evet doğrudur. Bir şeyi doğru dürüst güncelleyemezsek güncellemek istediğimiz şey bizi himayesine alıp günceller. Veysi DEMİR
C74: Çağa ayak uydurması gerekir. Bunu başarman fert, toplum ve dinler yok olmaya mahkûmdurlar. M. EMİN ARI
C74: Evet doğrudur. Çünkü insan çok değişken ve karmaşık bir varlıktır. Hangi asırda nasıl olacağı belli değildir      Mesut KAÇMAZ
C74:Önerme doğrudur. Çünkü geçmiş asırlarda İncil ve Tevrat bir kısım insanlar tarafında kendi menfaatlerini doğrultusunda kendilerine göre güncellemiştir. Barış BOSTANCI
C74:Doğrudur. Çünkü doğa da güçlü olanlar kazanır her zaman. Aziz BİÇE N
  C 74: doğrudur. Fert, toplumlar veya dinler kendilerini bazı yönleriyle çağa uydurmak zorundadır. Aksi takdirde değişen çağ onları kendisine günceller.          YUNUS BAYRAK
C74: Diğer soruda da dediğimiz gibi asrın değişimi aslında mana itibari ile değişmez. Şekil olarak değişir. İmanı konularda Allah evvelde de bir ezelde birdir. Asırla değişim olmaz. Ama itikadı durumlarda bugün imamların sesini diğer cemaatlere sesini duyurmak için mikrofon ve hoparlörlerin kullanılmasında sakınca yoktur. Çünkü İslam dini itikadı konularda değişime gerekli noktalarda açıktır. H.Uğur MUMCU
C74: Doğrudur. Örneğin; NUH (a.s) tufanı lut kavminin asra boyun eğmesi. Esat KAN
C74:.evet doğrudur tarihte de bunun örnekleri vardır. Hıristiyanlığın kitabın çıkarları için değiştirilmesi gibi.  Fırat AYDINARIĞ
C74:evet çünkü değişmeyeni bozarak değiştirirler.                                   Talat BOZKURT
C74: Doğrudur. Tren zamanında yol almalıdır. Rumuz = Öfkeli
C74:Fert ve toplum için doğrudur ancak din için bunu söylediğinizde dinin güncellenmesi değişimini de içerir ve bu da akla dinin insan eksenli bir yapı olduğunu getirir. (rumuz:SU)
C74:İnanç güncellenemez. M.Tevfik ARAS
C74:Doğrudur, herkese göre değişiklik gösterir. Serhat
C74:doğrudur. Çağa ayak uyduracaksınseda
C74:Doğrudur. Doğrularını güncellemezse zamanla değişime uğrar. Mehtap
C74:Doğrudur. Osmanlı’nın yıkılmasında da maalesef bu rol oynamıştır. Önündeki yeniliklere kapalı olduğu için. Ziya
C74:Yanlıştır örneğin İslamiyet 1500 yıl öncede şuanda aynıdır. Nurgül
C74:Doğrudur. Çünkü zamanla yaşayışlar, buluşlar, yaşam şeklerinde değişiklikler meydana gelir.
Sümeyra
C74:soru önermesi doğrudur. Çünkü bizler veya benimsemiş olduğumuz dinleri, fıtratına uygun yürütemezsek asrın öngörmüş olduğu koşullara maruz kalırız. bu hem günümüz hem de geçmiş asırlar için geçerlidir. Mustafa ATEŞÇELİK
C74:Eğer doğru ve düzgün fıtratına uygun güncelleyemez ise boş bir beyin gibi istenilen her türlü bilgi yüklenebilir ve kendi çıkarları doğrultusunda yetiştirilip kullanılır. Erdal ŞİMDİ
C74:eğer kendileri güncellemezlerse genellikle bayağılaşırlar, ama evrensel bazı gerçekler hiçbir zaman kokuşmadan kendini koruyabilir.        Muharrem NADİROĞLU
C74:cevap: fikrim yok    Duygu IŞIK
C74:bence doğrudur, eğer asrın gerisinde kalırsa asırlara güncellenirler. Murat GÜZEL
C74:doğrudur. Değişen koşullara göre kendini değiştirmezse, koşullar onu kendine göre değiştirir. Ahmet ATEŞ
C74:doğrudur. Çünkü insan yaşam alanını kendine uygun düzenlemese asrın gereklilikleri onu kendine benzetir. Erol ÖZLÜ
C74:doğru, özeller genellerin peşinden gider çünkü Sedat KARAKOÇ
C74:kısmen doğrudur. Değişmek istemeyeni hiç bir zaman zorla değiştiremezsin. Değişirside değiştirirsin .seval DALKILIÇ
C74:doğrudur. Çünkü asırların ihtiyacını karşılamak üzere büyük donanımlarla dinler gönderilmiştir. ve buna göre hayatlarını tanzim etmişlerdir. Mücahide YÜKSEL
C74:tarih şimdi tekerrür eder. Şimdi ise gelecekte… Oldu mu? Halis KAYA
C74:fıkrarımız özlüsünde güncel emer yapılmalıdır aksi takdirde sonu hüsranla biter isa ERGÜNTOP
C74:bugün ki asır fert, toplum ve dinleri kendine güncellemiş durumdadır. Fatma
C74:
doğrudur. Zamana göre davranılmazsa zaman içine alır ve kaybeder. Yasin KALEMLİ
C74:Doğrudur. Çünkü zamanında yapılmayan bir şey doğru ve dürüst işleyemez. Harcanır.Ertaç YALÇIN
C74:Doğrudur eğer dinler ve toplumlar kendilerini zamanında yaşadıkları döneme güncellemezlerse o bulundukları dönem onları ve dinlerini yozlaştırır. Mustafa YILDIRIM
C74:Doğru ama ediğim gibi her önüne gelen güncellerse bu reform olur; tabiri caizse tanrının hatalarını düzeltmek. Bir alime sormuşlar bugün Mevlana yaşasa ne yapardı diye; internet başında tüm dünyaya İslami anlatırdı demiş ama sen gidip ayet hadisle bilgisayarı ararsa çok arcasın ama ilk ayet oku; açılımı buradan yakamazısın.       Münevver ŞAHİNKAYA
C74:doğrudur. İnsan kendi asrını kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek boyuta getirebilmek için çabalamalı aksi halde o asır onu kendi yönünde günceller. Naciye ATAMAN
C74:doğrudur. her din toplumsal ihtiyaçlarına cevap olabilmelidir. İnançların özüne dokunmamak, değişim ve dönüşüm mutlaka olmalıdır. Nazım SEVEN
C74:Doğrudur insanlar kendi fıtratlarına ve teknolojiye uygun yaşamalıdırlar. Yoksa zamana yenik düşüp kaybolurlar. Onur AYDIN
C74:Geleceği doğru güncelleyemezsek geçmişte yaşanılmış olayları ve zamanla değişmekte olan kitaplara ne kadar inanılmıyorsa kendini mevcut bilgilerle güncellemiş kişilere güvende olmaz Şuayp CENGİZ
C74:Doğrudur.   Nihat PİŞKEN
C74:Doğrudur. Çünkü birbirlerine karşı bu şekilde davranmak mecburiyetindedir. Yoksa bir devamlılıkları söz konusu olmaz. Ertan ARTUÇ
C74:Doğrudur, kendi öz değerlerimize ve gerçeklerimize sahip çıkmazsak zamanla onları kaybederiz dolayısıyla geçmişten geleceğe hiçbir şey kalmaz. Gülcan MERTYÜZ
C74:evet doğrudur. Kişi ve kurumlar kendini asrın koşullarına güncellemesi lazım yoksa asır onlar kendine günceller. HASAN ÇELİK
C74:Doğrudur. Bugünün değerini bilmeyen yarını garantiye alamaz. Ömer Faruk YILDIZ
C74:Her rejimin, dinin, sistemin değişmez yasaları vardır. Bulunulan zamanda esnek olan kurallar uyartıya göre modifiye edilmelidir. Yoksa yozlaşırız. Ve zaman içinde inanç, yasa diye bir şey kalmaz. Ya eleniriz ya da zaman-çağ bizi evrimleştirip, eritir.     Selahattin KAYA
C74:Doğrudur. Mesela Japonya asrın teknolojisini başata ret ettiler sonra Hiroşima ile çağa ayak uydurdular. Osmanlı da önceleri dini ve beşeri ilimler beraberken liderdiler, sonra sadece dini ilimlere bağlandıklarından yıkıldılar. Yani asrın gereklerini kendi inanç ve kültürümüze göre yorumlayıp kullanmalıyız.    Şems
C74:Son zamanlarda dini iyi anlamak diye bir olay çıktı gerçi bu asırda biraz üstünde duruldu bence tamamen algı meselesi bir değişim hızını yakaladıysanız muhakkak bir güncellemeden bahsedersiniz bizim âlim dediklerimiz bu güncellemeyi yerine getiren kurumlardır. Semih YALÇINKAYA
C74:bence yanlıştır. Zaman cansız bir dinamiktir. Asrı belirleyen ve oluşturan toplumun kendisidir.  Ahmet AYDOĞAN
C74:Geçmişi ve geleceği bugünün şartlarında yaşamak ve yorumlamak    Nurgül AY
C74:Fert veya toplumlar yaşadığı asra ayak uydurabilmelidir. Eğer içinde bulundukları asra kendilerini ifade edemezlerse, zaman onları yutar. Resul ADANAŞ
C74:Doğrudur. Birey yaşamı ya kendine uygular ya da yaşadığı yaşama ayak uydurur. Yoksa arada erir gider. Olaylar zamanına ve koşullarına göre değerlendirmek gerekir. M. Sinan TAŞ
C74:İnsanlar topluluklar halinde yaşar, yaşadıkları ortamda bazı kural ve kaidelerin bulunması gerekir. İlahi kanunlar ve beşeri kanunlar, insanların yaşantılarına uygun olduğunda, yaşantılarını güzel sürdürebilirler. Dolayısıyla önerme doğrudur. Nayip KOÇ
C74:evet zaman bizi bir şekilde davranmaya zorlamamalı. Zamana yön veren fert, toplum veya din olmalı.  Kamuran BİLDİK
C74:Doğrudur. Eğer insanlar asırlara göre kendilerini güncelleştirmezlerse; asırlar onları kendilerine günceller ve bu insanlar değer yargıları ve inan ç sistemleri ile çalıştırır hale getirecektir. Hüsnü ŞAKI
C74:Bir trenin yol alması, ya rayların trenin yapısına uygun olarak yapılması gerekir. Yâda trenin tekerleklerinin rayın yapısına göre uygun olması gerekir. Yoksa bu yolculuk gerçekleşmez. Dolayısıyla uydurmak ya da uymak ikisinden birini yapmamız gerekir. Gülten SÖKMEN
C74:Doğru olabilir, nedenini açıklamak biraz zor. Faruk KARAHANLI
C74:Evet doğrudur. siz asrın gereksinimlerini, gelişmelerini algılayıp almazsınız, negativitelerini düşünce sisteminizden çözmezseniz o sizi evire-çevire kalıptan kalıba sokaktır. Ya sizi yutacaktır, ya da sizi kullanacaktır.          Ekrem MANAY
C74:Çıkarların liderlik yaptığı bu koşuşturmaca da dinin, ananelerinde çıkarlarla şekillendirilmesi o kadar da zor değil. Belçim HAKAN
C74:Doğru bir önermedir. Fertler, toplumların dinler kendilerini güncellemeseler, zamanın getirdiği yeni durumlarda yorumlayıp, en uygun çözüm yolları sunmasalar, zaman onları kendilerine günceller. Taner GİDER
C74:önerme doğrudur. Geçmişten bu güne kadar kavimler yaşam tarzlarını oluşturduğu kurallarla yaşamışlar. Geçmişten bu güne bu kurallar hep kendini bulunduğu zamana göre yenilemiştir. Mesela; geçmişte güneşe tapmak inanışın bir gereğiyken şuan ülkemizde bu inanış çok saçma gelir. Teknoloji geliştikçe bilimsel çalışmalar arttıkça geçmişteki bazı görüşler yok olmaya gitmiştir. Müzeyyen ADSOY
C74:katılmıyorum çünkü asırları değiştirende fertler, toplumlar ve dinlerdir bunlar değişmedikçe veya çoğunlukla değişmediği müddetçe asırlara galiptir. İlyas ARVAS
C74:Evet doğrudur. Çünkü insanlar çoğu zaman kolay olanı ve çoğunluk tarafından yapılanı isterler. Behiye DAĞ
C74:İnsanlar, oluşturdukları toplumlar ve inançlarıyla oluşan din sistemleri geçen zamanla beraber zamanın getirdiği, oluşturduğu şartlara, koşullara göre kendini düzenlemezse, yenilikler yapmazsa; geçen zaman insanları, toplumları, dinleri kendi şartlarına göre şekillendirerek bulunulan zamana oturtur. Bulunduğu zamana günceller.       Derya Nuray YILGAN
C74:katılmıyorum çünkü asırları değiştirende fertler, toplumlar ve dinlerdir bunlar değişmedikçe veya çoğunlukla değişmediği müddetçe asırlara galiptir. Edip GÜLLÜ
C74:Zamana ve mekâna bakarak ders almak demektir.    Kenan ÇEVİK
C74.Doğrudur.   Kenan DOĞAL
C74:Doğrudur. Güncellenemeyen yok olmaya mahkûmdur. Mehmet YİĞİT
C74:Gelişimin kaçınılmazlığı ışığında ihtiyarların sürekli değiştiği gerçektir. Bu gerçeğe her şey gibi sayılanlarda ayak uymalıdır.             Nurettin ÖZBEK
C74:Doğrudur. Çünkü kendi ışığınla aydınlanmaz. İsen karanlığın içinden komşunun uzaktan gelen loş ışığından keyiflenirsin. Senar BULUT
C74:Önerme bence doğrudur. Bunu gerek kendimde gerek toplumda örneklerini görüyorum. Zaman sürekli değişiyor. Anlayışı ahlakı kültürü bununla doğru orantılı olarak insanları hızla boyut değiştiriyor. Dinin mutlak doğruları vardır. Bu doğruları değiştirmeden zamana ayak uydurmak mümkündür. Örneğin din için asırlar önce savaşlar yapılmış o zamanın şartı öyle gerektiriyordu. Günümüzde bu savaşın farklı şekilleri yapılıyor dinin yayılması için. Eğer kalkıp aynı yöntem(kılıçla, silahla) uygulanırsa (maalesef bazı ülkelerde uygulanıyor.) din bir terör eylemi olarak görülüyor ve nefretle karşılanıp zaman tarafından yutulur. Bir insan ilk C74:çağlarda teknoloji olmadan ateş olmadan yaşıyordu. Şimdi bu yapılmaya kalkılırsa biri tarafından adamı yamyam diye kapatırlar. Zennure HALİLOĞLU
C74:İnsan tarihini bilerek ve öğrenerek gelmeğini ne gibi koşullarda olacağını tahmin edebilir. İşte geleceğini tahmin ederek asrın hangi çizgide gideceğini bilir. Ve ayrıca asrın acımasız ellerinden kurtulabilir. Deniz YALÇIN
C74:Eğer insanlar kendilerini ve düşüncelerini asra göre düzenleyip yorumlamasa, asır onları tamamen yutar         Güz YAPRAĞI