69.A-21 YY’DA ve gelecekte Yer küresinde-uzayda oluşturulacak "evrensel insanlık lisanın" iletişiminde kullanılmak üzere kullanılışlı ve israfsız evrensel bir Everensel Alfabe önerin. Önerdiğiniz alfabe var olan yerküresi alfabelerinde kullanılan harflerden daha mantıklı ve kullanışlı olsun.

İpucu;önerdiğim alfabeyi görmek için tıklayın

B-Mevcut alfabelerin, dillerin ve lisanların hepsi doğal olup bilimsel açıklamaları ve kuralları üzerine yapılan çalışmalar, vahşi mantık ve kurallara bilimsel ve insani bilimle izah etmeye çalışmaktır. Aslında insanı, israfsız, pratik ve mantıklı ortak payda Everensel Alfabe dil ve lisanla pekiştirilmesi gerekir. Aksi halde dünyada gücü ele geçiren kavim veya kavimlerin; kültür, alfabe, dil ve lisanlar diğerlerini asimile ederek diğerlerine baskın hale geçer. Bu vahşi gücün değişim dönüsü insanlığa çok zaman kayıp ettirecektir. Çok uzun süre kalıcı alfabe, dil ve lisan gereklidir. Ancak yararlı doğal kültürel özgünlükler ve lisanların asimile edilmememsine özen gösterilmelidir. Var olan doğal dil ve lisanlarında ıslah edilmesi gerekir.

C-Zamanında insanlık liyakatli ,gerekli ve israfsız evrensel alfabe, lisanını ve kültür normlarını oluşturmazsa, var olan doğal-vahşi kavim, kültür lisan ve alfabe gelecekte gücü ele geçiren aslan grubu kavminin(kavimlerin) doğal kültür, lisan ve alfabesi diğer tüm kavimlere cebren ve hile ile empoze edilme ile zaman, güç ve gelecek vahşileştirilmiş olacaktır. Geçmişte de bu vahşet insanlık çok zaman kaybetmiştir ve evrim hapishanesine doğru yol almıştır.

İpucu;bunu durumu aynı alanda yaşayan, aslan türü kavimlerinde ve diğer vahşi hayvan kavimlerinde görmek mümkündür. Geleceği(geleceklerini) değişen vahşi doğa kuralları belirliyor. İnsan için liyakatli olanı değişen vahşi doğa kurallarından ya ıskalamak veya gerekirse liyakatli değişimle uyum sağlayarak karşılamaktır.

C.69. A.Kullandığımız alfabeyi öneriyorum. Bazı kelimeleri çıkardıktan sonra tabi... Aynı anlama gelen kelimeleri çıkarırsak israflı ve her şeyi karşılayan bir alfabe elde ederiz.

B. Kullandığım alfabeyi tüm dünyaya mal etmek zorundayım. Çünkü her ülke kendi alfabesini kurar ise bilim ve teknoloji tüm dünyaya mal olmaz. Herkes kendi bilimini yapar ve aynı şeylerle boşuna uğraşılmış olur. Elif DEMİR

C.69  -68. soruda verdiğiniz alfabeyi öneriyorum. Mehmet ERGÜN

C.69 A- Gayet mantıklı ;çünkü ancak kendi dilini öğreniyorsun daha başka dilleri bilmek zordur,bizleri zaman kaybı vermek boşuna gider.o yüzden ortak bir alfabe insanların iletişimini hızlandırır

B-Bu anlattıklarınız bir süre gelen kuraldır. Gelen kendi dilini ve kültürünü ile bizleri etkisi altına alır. Konuşma dilimize yavaş yavaş kelimeler yer edinmeye,kendine özgü dilimizi unutmaya başlarız.Bu şekilde gelecek kuşak onların hem dilini hem de yaşam biçimi onlara uyar.

C-Bu asimilasyon bilim ile olur. Yeni icatları kendi dili ile isimlendirir.Senin dilinde bunun bir karşılığı yoksa bunu olduğu  gibi alır ve günlük hayatta kullanır.Eğer türetebilse de sosyal hayatta kullanmak güç ise yabancı kelime kullanır.Buna bağlı olarak senin dilin mağlup oluyor. .HİKMET ÇITAK

C.69 A-Yaşadığımız coğrafya da kullandığımız dilden hariç bir dil önerilecekse evrende var olan ve çoğunlukta lisan hangisiyse onu kullanmamız en doğrusudur. Şeyda  ÜSTEK

C.69.A)  Latin alfabesi evrensel bir alfabe olduğu için Latin alfabesini öneririm.

B)Dünyada her dil ve alfabenin korunması lazım. Her dilin ve alfabenin güvence altına alınması ve geliştirilmesi de lazımdır. Gelecekte bilim adamları bu dillere ihtiyaç duyacaktır.

C)Bilgiyi saklamak, insanlara var olan bilimi vermemek, gizli kullanmak doğru olmaz. Bilgi verme durumunda ise; yeni icatlar ile insanlar yararlanacaktır. Berrin ÖZGÖKÇE

C.69 A) Matematik tüm dünyada bilinen en yaygın bilim dallarından biridir. Bundan dolayı önereceğim alfabede matematiksel ifadelerle, örneğin rakamlarla oluşturulmuş ve tüm insanlar için ortak anlamlar taşıyan bir alfabe öneririm.

         B) Oluşturduğumuz evrensel alfabeyi dil ve lisanla pekiştirmeliyiz ki dünyada hâkimiyeti sağlayan kavimlerin dil, kültür ve alfabeleri diğer kavimleri asimle etmesin.

         C) Eğer evrensel alfabe, lisan ve kültür normlarını oluşturmazsak var olan doğal-vahşi kavimlerin kültür, alfabe ve lisanları gücü ele geçiren kavimlerin etkisi altında kalır bu da zaman kaybına yol açar. Neslihan YARDIMCI

C.69 A) Öyle bir alfabe olması güzel olurdu.

        B) Mevcut lisanların korunmasının ilk şart olduğu olursa ikinci bir evrensel alfabe olmalıdır. Mehdi BİNİCİ

C.69 A­­­­­­–  21.Yüzyılda ve gelecekte evrensel insanlık lisanın iletişimde kullanılacak ve günümüzde kullanılan alfabelerden farklı üzgün bir alfabe ancak uluslararasında kabul edilen ortak sembollerden oluşturulabilir. Dinçer KÜÇÜK

        Dünyada güçlü toplumlar diğer toplumlara üstünlük kurmuşlardır. Kendi dillerini, kültürlerini, düşünce sistemlerini etkileri altına aldıkları kavime yada topluma kabul ettirmeye çalışmışlardır. Bu şekilde zayıf kavmin değerleri önemsenmemiş ve yok olmaya mahkûm bırakılmıştır. Ortak bir evrensel dil ile her toplumun farklılığı korunacaktır. Dinçer KÜÇÜK

      

        Doğal vahşi üstünlüğü elinde tutan kavmin, diğer kavimlere kendi dilini, kültürünü kabul ettirmeye çalışmasıyla çatışma ortamı doğar. Bu da insanı geleceğe taşıyacağına zaman kaybettirir ve geçmişe takılı kalmasına sebep olur. Dinçer KÜÇÜK

C.69 Aslında bugün kullanılan alfabelerin belirli bir mantığa dayanarak ve kullanışlı olup olmadığına göre oluşturulduğunu düşünmüyorum.Benim oluşturacağım/önerdiğim alfabe de herkese kullanışlı olmayıp mantıklı gelmeyebilir.Ancak önerebileceğim iki şey olur:Birincisi, insanları daha az uğraştıracak,belki de daha az masraflı olacak harfler oluşturulmalıdır.Mesela ’’E,A,M,Ğ’’…vb gibi bazı harflerin kullanışlı olduğunu düşünmüyorum.İkincisi, doğa/doğal olan ile daha uyumlu bir alfabe oluşturulmalıdır.Mesela ağacı andıran bir harf konulabilir.Halise KADİRHAN

C.69 Size katılıyorum Esra ALİHANOĞLU

C.69 Bence Müslümanlık dili ortak bir dil, evrensel bir dil olarak kabul edilebilir. Yasemin YILDIZ

C.69 Sizin bulduğunuz alfabeyi ben de herkese öneriyorum. Nura DEMİR

C 69-Dediğiniz gibi matematiksel sayılardan oluşan evrensel dil bence en mantıklı dildir. Şaban ADAŞ

C.69Günümüzde kullanılan Latin alfabesi evrensel insanlık lisanının iletişiminde kullanılmak üzere kullanışlı ve israfsız bir alfabedir. Songül BAĞIŞ

C.69 A- Nokta,virgül,soru işareti gibi sembolleri imla kurallarına uygun bir alfabe icat ederdim.

B-Konfüçyusun dediğine göre bir ülkeyi fethetmek isterseniz önce onun dilini asimile edin. Buna dayanarak yıllarca ABD,Britanya,Fransa sömürgeler icat edip masum halkların kanını emmişlerdir.

C-Büyük devletin dil sömürüsü yüzünden insanlık(özellikle Afrika kökenli halklar)zarar görmüş ve üçüncü dünya ülkeleri olarak tarih sayfalarında yer almışlardır.         NAFİH ASLANCI

C.69 kuran-ı kerim topluma ışık saçan kainat kitabı olduğundan ve Allah tarafından insanlara Arapça indirildiğinden Arapça’yı daha evrensel bir yazı ve iletişim lisanı olarak görüyorum  Fatih  KIZILKAYA

C.69 A) Kullandığımız alfabe tek ve evrensel olsa hiçbir şekilde zorlanma hissetmeyiz. İnsanların iletişimi daha iyi olur. Ayhan YILMAZ

        B) Kullanılan dil evrensel ve kavimler arası iletişimin daha verimli olmasını sağlar. Ayhan YILMAZ

        C) Kavimler arası kullanılan lisan eğer tek is farklı bir lisana sahip kavmin kendini farklı yapması gibi bir durumun olması imkânsızdır. Ayhan YILMAZ

C69)Böyle bir alfabeye gerek duymuyorum.Hacer BEYTER

C.69 A) Hocam ben bir alfabe üretemedim. Ki diyelim önerdim, bu ne kadar sağlıklı olacak ki ya da bu alfabenin ekleri nasıl olacak. Ben bu konuda kendimi yeterli görmüyorum. Rıfat KOY

        B) Bence doğru değil. Zaten ortak bir evrensel dil zorunlu olsaydı ALLAH C.C. ‘hu bunu zaten dünyayı yaratırken yapardı. Bizlerin ve diğer insanların birbirimizle anlaşmamız için kolay olabilirdi ama her şey sıradan ve monoton olurdu. Rıfat KOY

C.69 A) Bu alfabe tüm insanlık arasında iletişimi kurabilme ve doğanın dilini de barındırmalı.

B) Alfabe din lisan barındırmalı aksi taktirde gereksiz olur olmasa kapitalist devletler bir şekilde bunu kendilerine fayda amaçlı kullanırlar.

C) Dünya bugün güçlü ülkelerce yönetiliyor çıkarları ve güç uğruna bunu yapıyorlar. Örneğin bugün Türkiye de İngilizce bilmeyeni işe almıyorlar.    Murat YILMAZ

C.69 A.Tüm halklar kendilerine ait olan terimleri adlandırıp diğer dillerin buna karşılık gelen adlarını belirledikten sonra miğfer isim torbası içine dünyadaki tüm dillerin isimlerini ilave edelim böylece algıda değişmezlik kuramıyla evrensel bir alfabe oluşturmuş oluruz.

B.Evrensel alfabe güçlü olan kavimin diliyse vahşi doğada bu döngü değişir.Eğer ki biz tüm halklara güçlü olan kavimin dilini öğretmeyi amaçlarsak değişen kavimle işe tekrardan koyulmamız gerekir ki bu da çok zaman alır.

C.İnsanlığın geleceği değişen vahşi doğa kurallarına bırakırsak ayvayı yeriz.Eğer ki insanlık liyakatli kültür normları oluşturmazsa vahşi doğada kaybolup gitmeye mahkumdur.Fatma TUNÇ

C.69  A. Müzik dili, işaret dili olabilir. Bunu alfabeye dökmek yanlış olabilir. İnsanlık ilişkileri bu şekilde yapaylaşabilir. Ve bu şekilde geriye mesafe kat edebilir.

B. 21. yy’ da ve gelecekte yerküresinde, uzayda evrensel insanlık lisanı oluşturulmalıdır. Diğer lisan ve alfabeler asimile olmalı. Ama insanlar geçmişinden kopmamalı, asimile olmamalıdır. Amaç; bütün insanlık aynı paydada toplanmalıdır.

C. Eğer zamanında insanlık liyakatli, gerekli ve israfsız evrensel alfabe, lisanını ve kültür normlarını oluşturmazsa var olan süper güçler; aslanlar kendi dillerini, kültürlerini zorla bütün insanlara empoze edecek. İşte bu noktada bunlar yaşanmadan tüm insanlık kendi evrensel lisanını oluşturmalı. Aysun AKBAŞ

C.69.

A.Matematik dalının dili ve lisanı.

B.Metinde ifade edildiği gibi olmalıdır.

C.Son yıllarda ülkemizde İngilizce tabela ve yazılarla sıkça karşılaşmaktayız(fast food, v.b.). Bunlar kendi dilimizi asimile etmekte son sürat ilerlemektedir. Coşkun DOĞRU

C 69 A-Böyle bir alfabe İngiltere İngilizcesi olabilir. Ahmet ŞAHİN

C.69.İnsanlara hiç bilinmeyen bir dilin evrensel kullanımını empoze etmek çok zordur var olan kalıpları yıkmak kolay olmayacağı için var olan alfabeler yeniden düzenlenmelidir. Gonca ÖNLER

C.69.(A)Uzayda uygulanabilecek en evrensel alfabe mücadelesi azmini gösterebilmektir.

(B)İnsanların bir arada, neşeli, güzel ve sağlıklı yaşayabilmeleri için birbirinin sahip olduğu dini, kültürel değerlere saygılı olmaları gerekir. Böyle bir hayat politikasında birlik durumu çok daha pekişir duruma gelir. Fakat yüzyıllar boyunca insanlık kavimleri güçlü ve egemen olan bir sistemin sömürüsüne, şovenistliğine maruz kalmıştır. ABD-zenci çekişmesi buna örnektir.

(C)Bu durum karşısında ya diğerlerine sahip çıkıp mücadele vermeli ya da egemen güce itaat edilmelidir. Sariye OĞUR

C69.A-yeryüzündeki alfabeleri kapsayan ortak bir alfabe yada sizin önerdiğiniz alfabe gibi sembollerden oluşan ekonomik bir alfabe olabilir.

B-dil sorunu insanlar için en önemli sorunlardan biridir.bu sorun insanlar daha rahat olur.

C.geçmişte kaybettirdiği gibi günümüzde de kaybettirmeye devam ediyor. Cihan YILDIZ
C69.
Önerdiğiniz alfabe güzel ancak semboller daha basit ve karıştırılması daha zor olması lazım yani ekonomik olmalı kolay öğrenen ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olmalıdır.
Ve özellikle değişen ve yeni gelişmelere ayak uydurabilecek bir alfabe olması gerekir. Bundan önceki dönmelerde en güçlü ülkenin dili dünya dili olarak kabul görülürdü bu yeni alfabe sayesinde dünya barışına ve insanlar arasında ki iletişim sayesinden dostluk tohumlarının çimlenmesini sağlar. Hadi GÜVENER

C69. Herkesin bildiği ortak bir alfabe ve dil oluşturulması gerekir Mustafa DAĞDELEN   

C.69 A) Bence evrensel ortak dili için en iyi yöntem rakamların kullanılmasıdır. 23 sayısına bir kavramın bütün dillerdeki karşılığını yükleyerek hesap makinesi gibi bir sistem kuralım. Bu kavramın İngilizce karşılığını isteyen kişi dil seçimini İngilizce seçtikten sonra önce 23 sayısını girer sonra ok tuşuna basarak karşılığını bulur. Diğer kavramlar için de benzer işlemleri yapar. Mehmet KAYASIZ

       B) Evrensel insanlık dilinin yapılandırılması güçlü kavimlerin eline geçmemelidir. Yoksa bu güçlü kavimlerin kültürleri ve dilleri evrensel insanlık dilini asimile edebilir. Mehmet KAYASIZ

       C) Öncelikle mevcut vahşi kavimleri eğitilerek akıllı bireylere sahip bir kavim haline getirmek  gerekir. Daha sonra uygun ve israfsız evrensel insanlık dili oluşturulur. Mehmet KAYASIZ

C.69.A)Ben bir alfabe sunmak yerine dünya üzerinde yaşayan tüm dillerden birer kelime alınarak birbirleriyle kaynaştırılmalı ve insanların öğrenirken zorlanmayacağı bir hale getirelerek ,İngiliz dili,Fransız dili,Türk dili,Kürt dili  vs. denilecek yerde her dilden kelimelerin bulunduğu bir ‘’DÜNYA DİLİ’’ oluşturulması daha iyi olur.

        B)Yapılacak olan evrensel insanlık alfabesi güçlü kavimler tarafından yapılmalıdır ve bu kavimlerin tek güç kaynağı halk olmalıdır.Böylece kültürlerin ve dilin çok da olmasa sömürülmesinin önüne geçilir. -

       C)Bu durumun önüne geçmek için öncelikle vahşi olan kavimlerin ehlileştirilmesi gerekir.Daha sonra liyakatli,gerekli ve israfsız evrensel alfabe dili oluşturulur. Baran ÖRENÇ

C.69.Alfabede israfı önlemek için gereksiz uzun kelimeler üretilmemeli. Her insanın anlayabileceği şekilde gerekir.Yeryüzündeki alfabelerden daha mantıklı bir alfabe oluşur. Yunus ÇELEBİ

C.69 Önerdiğim alfabe şu şekildedir:

 

 

 

                                                                                                                                         Gonca DAL   

 

  C.69 Mevcut alfabeler olanakları doğru değerlendirmek şartıyla yeterince kullanışlıdır.Aynı zamanda var olan geçerli alfabelerden birbirlerini tamamlayacak ve bütünleştirecek olan bir alfabe kümesi seçilebilir ve oluşturulabilir.Leyla SAYDAN

  C.69 A) Biraz önce söylediğimiz gibi müzik dilli işaret dili şeklinde olabilir.Ama birebir alfabeye dökmek kesinlikle yanlış olur.Çünkü bu şekilde çok yapay bir şey ortaya çıkacaktır ve insanlık ilerleme yerine gerilme kaydecektir.

B) Var olan doğal dil ve lisanlarında ıslah edilmesi gerekir.B ve C şıklarına katılıyorum.Çünkü insanlar asimile olmadan kendi varlıklarını koruyarak bir yerlere ulaşmalıdırlar.Asimile ola ola mesela insanların hayvana bilir bir şekilde tasvir edilen evrensel teoriye bu şekilde katılmış olacak ki buda maymunlaşma süresinin başlangıcı demektir.Buna kesinlikle katılmıyorum.Var olan doğal dil korunmalı ve bu şekilde ortak bir yere ulaşmaya çalışılmalıdır. Hülya ACARSOY

  C.69. A) Evrensel insanlık lisanın iletişiminde kullanılmak üzere oluşturulan alfabedeki her bir harfin bir sözcük yerine geçebileceği bir alfabe önerirdim. Yunus BOLLUK

B) Çok uzun kalıcı alfabe dil ve lisan gereklidir. Ancak yararlı doğal kültürel özgünlükler ve lisansların asimile edilmemesine özen gösterilmelidir. Yunus BOLLUK

C) Zamanında insanlık liyakatli gerekli ve israfsız evrensel alfabeyi lisanını ve kültür normlarını oluşturmalıdır. Aksi halde alfabeyi ele geçiren vahşi kavimler geleceği vahşileştirirler. Geçmişte de bunun örneği vardır. Yunus BOLLUK

   C.69-Bir alfabe önermem için uzun zaman alan bir çalışma  yapmam  gerek. Çünkü emek sarf etmeden bir şeyler elde edemesin. M.EMİN AY

   C.69. İnsanlık için en kullanışlı alfabe: kolay anlaşılmalı, iyi ifade gücüne sahip olmalı, tüm insanlığa hitap etmeli. Hediye KAYA

        C.69 Bütün insanlığa yararı olan, insanların zamanını israfa uğratmayan, insanın lisanını vahşileştirmeyen insanlığı bir paydada toplayan evrensel bir alfabe önerebiliriz.                                                                B. Mevcut olan alfabelerin çoğu birbirinden etkilenmiştir ve benzer şekiller kullanarak farklı alfabeler oluşturmuşlardır. Bazı baskın diller diğer dillerin yerini alırken alfabelerde dillerin alfabelerinin yerini almaktadır.  Bu alfabeler ve diller diğer alfabe ve dillerin yerini alması için güçlü, sağlam, ekonomik çıkarı, doğal ve uzun süreli olmalıdır.

C. İnsanlar gerekli ve liyakatli alfabeyi oluşturamazsa var olan kapitalizmin amacını, ekonominin oyunlarını taşıyan bütün dillere hakim olmayı amaçlayıp o dilleri hilelerle zamanını alıp amacından saptırarak vahşileştirmektedirler. Nuray ERGİN

C.69.Bir fikrim yok. Zübeyir AŞUROĞLU