51.A-Hayatta en hakiki mürşit kimdir? Neden?
B-Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve zeki insanları kimlerdir?
C-Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki ancak akılsız insanları kimlerdir?
Beşer tane isim veriniz

C.51. A)Hayatta en hakiki mürşit Efendimiz s.a.v dır.Çünkü yaşamıyla herkese örnek ve yol gösterici olmuştur.

B)Mevlana,Yunus Emre,Eflatun,Hz.Ali, İbni Sina,

C)Firavun,Nemrut,Galileo,Einstein,Newton…Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir. Nedeni ise mürşit demek akıl ve ruh sahibi, insanları irşat eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran kişi demektir. Biraz düşününce bu kişinin Peygamber efendimiz olduğu açıkça ortadır. Çünkü Peygamber efendimiz dünyanın ilk yaratıldığı andan itibaren insanlara doğru yolu gösteren onları gafletten uyandıran kişidir. Bunu, yaşadığı zaman içerisinde anlatarak, gerçekleri söyleyerek, Kuran’ı Kerim’den göstererek yapmıştır. Ve öyle bir mucizevî şekil ki asırlar geçmesine rağmen biran bile şüpheyle yaklaşılmayarak bu inanç, bu doğru yol hala devam etmektedir. Bu da peygamber Efendimizin gelmiş geçmiş en büyük mürşit olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

B) İbni Sina, Akşemseddin, Ali Kuşçu, Farabi,  Biruni.

C) Albert Einstein, Arşimet, Pasteur, John Dalton, Galile.   Esengül MELEN

 

C.51.A)En hakiki mürşit aklını kullanan insanlardır.

B)Aklını ve zekâsını, yani her ikisini birlikte kullanan insanlardır.

C)En zeki insanlar kendi benliğini değil de, nefsinin istediklerini uygulayan insanlardır.
Nefis kötü duyguları arzular. Akıl ise doğruluğa iyiliğe doğru yöneltir. Dolayısıyla nefsine yenik düşen en akılsız insanlardır. Tülay KORKMAZ

 

C.51.  A) Hayatta en hakiki mürşit peygamberdir. Çünkü mürşit yol gösteren demektir ve bunu en iyi başaran peygamberdir.

B) Atatürk, Newton, Marilyn vos Savant, Arşimet, Fatih Sultan Mehmet.

C) Ömer Hayyam, Adolf Hitler, Ebu Cehil, …  Şaban DOĞAN

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit Hz. Muhammed (s.a.v) dır.Çünkü Allah bize bir din,bir kitap ve onu anlatması ,bize yol göstermesi için Peygamber göndermiştir.Hz. Muhammedi Kuran ahlakıyla ahlaklandırmış bizlere de onun yolundan gitmeyi emretmiştir.

B)dünyanın en akıllı ve zeki insanları;Peygamber efendimiz,Einstein,Graham Belle,Newton,Atatürk

C)Nemrut,Firavun, Ebu Cehil,Hitler         Şahver ERTUNÇ

 

C.51.A)Peygamberlerdir

B) Efendimiz,Mevlana.Yunus Emre İbni Sina,Hz.Ömer

C)Einstine,Aristo, Pisagor, Karl Maks,Hegel.Müslüman Olmayan Bilim Adamları.Figen ÜLKER

 

C.51.A) Peygamberlerdir çünkü en büyük yol gösterici onlardır.

B ) Peygamber efendimiz, Mevlana, Hz. Ali, İbni Sina, Albert Einstein

C ) Nemrut, Ebu Cehil, Firavun…           Vildan BAYKAR

 

C51.A). Hayatta en hakiki mürşit peygamberlerdir. Çünkü toplumları değiştiren Allah tarafından gelen vahiylere göre bire bir yorumlayıp sonrada insanlara başarılı bir şekilde insanlardır.

B).Peygamberlerdir.

C).Yaratılış gayesini bilmeyen, hayatını boşlukta yaşamaya mahkum olan zeki ama düşünce cahilleridir. Tahir İGİT

 

C51.A) Hayatta en hakiki mürşit peygamberlerdir. Çünkü insanlara doğru yolu göstermek, gafletten uyandırmak için Allah CC’HU tarafından görevlendirilmiştirler.

B) Peygamberler, veliler, sahabeler, evliyalar, enbiyalar.

C) Münafıklar, cahiller, ateistler, kapitalistler, nefsi deliler. Hüseyin HASIRCI

 

C.51. A) Hayatta en hakiki mürşit peygamber efendimizdir. Çünkü yaşamı boyunca insanlara doğru

yolu göstermek için uğraşmıştır. İnsanlığın kurtuluş rehberidir bir bakıma.

B) Einstein, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Bill Gates, İbni Sina.

C) Adolf Hitler,   İsmail TOPAL

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit Hz. Muhammed (a.s) dır . Çünkü yaşamıyla bütün insanlara örnek olmuştur.

B)En başta Hz. Muhammed (a.s), Hz. Âdem  (a.s), Hz. Yusuf (a.s),Hz. İbrahim (a.s),Hz. Nuh(a.s).

C)Aristoteles, John Dewey, Carl Mark, Darwin, Freud. Gülistan DİKSİN

 

C.51. A) Peygamberlerdir. Çünkü onlar Allah’ın bize emrettiği bizim yapmamız gereken güzel şeyleri bize iletirler ve biz günahkârlara doğru yolu gösterirler. Peygamberler nitelikli, çok güzel birçok özelliği bulunan ve bunları zekice ve akıllıca kullanan kişiler oldukları için hayattaki en hakiki mürşit peygamberlerdir.

B) Hz. Muhammed, Hz. Ali, Joseph Stalin, Ernesto Che Guevara, Lenin.

C) Adolf Hitler, Einstein, Mussolini, İsmet İnönü, Charles Darvin.              Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.51.A) Hayatta en hakiki mürşit Hz. Muhammed’dir(s.a.v). Zaten İslamiyet başlı başına her sorunun cevabıdır. 

B) Bu dünyada insanlığı ayakta tutan din kavramıdır. Eğer o yönden bakacak olursak dünyanın en akıllı ve zeki insanları ebediyet için çalışanlardır.

C) Bilim için hayatlarını harcayan insanlardır. Ör: Edison, Einstein, Freud gibi Damla TOPCU

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit peygamber efendimizdir(s.a). Ahlakın en güzeli bilginin   en iyisi ve doğrusu peygamber efendimiz Hz. Muhammed’ te mevcuttur.                                                                                                              B)Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve zeki insanları peygamberler ve sahabelerdir. H.z Muhammed, H.z Ali, H.z Ebubekir, H.z Musa, Habeşi Bilal. . .                                                                                                                            C)Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı fakat zeki olmayan insanları bence; Firavundur, Nemruttur, Ebu cehil ve Ebu leheb ve evrimin kurucusu olan Darwin gibi insanlardır.  Oğur ABAY

 

C.51.A)hayatta en hakiki mürşit peygamber efendimizdir. Çünkü Allah tarafından bütün alemlere
rahmet olarak gönderilmiş en büyük yol göstericidir. Ayrıca onun ahlakı Kuran’dan ibarettir.
Bunu bize sünnetleriyle ve davranışlarıyla göstermektedir.

B)Mevlana, Yunus Emre H.Bektaşi- Veli, Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan

C)Darwin, Karun, Hitler, Lamark, Lenin. Abdullah MÜZENNET

 

C.51.  A) Hayatta en hakiki mürşit Peygamber efendimizdir. Gerek güzel ahlakı hoş görülülüğü yardım severliliği gerekse de dini yaşayış tarzı ve onu hayata uygulayış şekli bakımından bizlere en iyi yol gösterici olmuştur.

B) Hz. Muhammed, Hz. İbrahim gibi peygamberlerin yanı sıra Yunus Emre ve Mevlana gibi hak dostlarıdır.

C) Nemrut, Firavun, Ebu Cehil vb. gibilerdir. Onlar zekiydiler fakat bu zekâlarını hak ve adalet yolunda değil ona karşı kullandıkları için akılsız ve helak olmayı hak etmiş insanlardır.      Adil ERDOĞAN

 

C.51.  A)  Hayatta en hakiki mürşit peygamberdir. Çünkü davranışları ve hareketleri ile insanlara örnek olacak ve Allah tarafından en güzel ahlak ve ilim peygambere verilmiştir.

B).Hz. Muhammet SAV, Hz. İbrahim, Mevlana, Mimar Sinan, Hz. Ali

C) Nemrut, Firavun, Darvin, Aristo Teles.        Nihat ÇALKAN

 

C.51).A. Hayatta en hakiki mürşit peygamberlerdir. Akıl ve ruh sahibi insanları irşat eden doğru yolu gösteren gafletten uyandıran kişiye denir

B. dünyanın en akıllı ve zeki insanları peygamber ahlakıyla doğru orantılı olan insanlardır.

C. Çok yönlü münafıklar, münafıklar süper, süper parti siyasetçileri, deliler vb gibi Erdal İNCİ

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit peygamber efendimizdir.

B)Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanları;

            1)Hz. Ömer

            2)İbn-i Sina

            3)Farabi

            4)Hz. Ali

            5)Hz. Muhammed (SAV)

C)Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki ancak akılsız insanları; cahiller, deliler, münafıklar, nefsi deliler. Saime SAVDA

 

C.51.A)Hayatta en hakiki mürşit peygamberlerdir.Çünkü dünyada en lazım olan şey adalettir.Hırsıza karşı Başbakana karşı insanları  en küçükten en büyüğüne doğru yolu göstermektir.

B)Akıl uhrevi zeka ise dünyevidir.Ama dünyayı da ahiretten ayrı tutamayacağımız için en akıllı ve zeki insanı Peygamber Efendimizdir.

C)Nemrut,Firavun,ve Ebu Cehil gibi insanlar zeki olabilirler.Ancak dünyada hak,adalet ve hoşgörü sahibi  olmadıkları için akılsızdırlar. Fatih EKECİK

 

C.51. A)Hayatta en hakiki mürşit Peygamberlerdir.Çünkü onlar insanlığın başlangıcından insanlara hep yol göstermişlerdir.       Emre ŞAHİN

 

C.51. A)Hayattaki en hakiki mürşit peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) ‘dır.Çünkü gerek ahlaki gerekse de terbiyesiyle tüm insanlığa örnek ve en büyük edebi öğretmen niteliğindedir.

B)Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı zeki insanları gerek felsefi gerekse de bilimsel anlamda insanlık adına en çok yararlı kimselerdir (Albert Einstein, Isaac Newton, Hz. Musa, Mustafa Kemal Atatürk ve Bedüizaman Said Nursi efendi gibi)

C)Dünyanın en zeki ancak akılsız insanları ise bulundukları konum, düşünce yapıları ve anlayış yapıları itibariyle bu zekaları ile insanlara yararlı olamayan ve hatta zarar verebilen kimselerdir.(Adolf Hitler, Musollini , Firavun , Lenin ve Ahmedinecat  gibi).   Emrah ÇUBUKÇU                 

                                                                                                                    

C.51.A)HZ Muhammed (s.a.s)

B)-Mevlana_Hz Ömer_İbni Sina_Yunus emre_Hz Ömer
C) Filozof volta ire_Garry kasparov_Leonardo da vinci_Galileo galilei Fikriye YAŞAR

C.51.A)Peygamber efendimizdir.

B)Peygamberler, sahabeler, evliyalar, halifeler ve enbiyalar.

C)Münafıklar, zındıklar, cahiller, iblis ve feylesoflar. Davut ARABİ

 

C.51. A) Hayatta en hakiki mürşit peygamber efendimizdir. Çünkü yaşamı boyunca insanlara doğru

yolu göstermek ve islamiyeti yaymak için uğraşmış.

B) Fatih Sultan Mehmet , Mimar Sinan, Hz. Muhammed, Hz. İbrahim,İbni Sina.

C) Adolf Hitler, Ebu Cehil, Nemrut, …   Kadir GÖKPUNAR