54.A-Allah CC’HUN insanı,
B-Bilim insanı
C-Doğal  İnsanı, Vahşi  insanı tanımlayınız ve birer örnek veriniz

İpucu;insanların bilinç altı düşünce sistemlerini ve yaşadıkları çevreyi ilişkilendirmeye çalışın.Ör; Bilinç altı doğal hayatın işletim sistemi yüklü;Yontma taş devri insanı, Eskimo Aburcin ve Pigmeler  Doğal insan, Bilimin metriksini aşamayan  ve doğayı aşamayan düşünce sistemine sahip bilim insanlarını düşünün, peygamber ahlakı yüklü insanları düşünün …vb
Karşındakine ne altığın ve ne verdiğini önemli değil seni ne kadar anladığı önemlidir.
 seni ne kadar can  kulağıyla dinlemesi ve
 Karşındakine ne altığın ve ne verdiğini önemli değil seni ne kadar anladığı önemlidir.
D-Ruh
ve Akıl Allah CC’HU  tarafından ilk defa Adem AS’A verilmek üzere sonrada ola ki bazı insanlara özgü verilen sanal araçlardan olup;ölümden sonra  Ruh özel olarak Azrail AS tarafından Allah CC’HUNA geri götürülür ve Akılda  ALLAH CC’HUNA imanla döner. Zeka ebeveyn ve çevirenin ürünüdür ölümle  hayvanlardaki gibi muamele görür.
Adem AS’IN halifeliğinden öncesi yaşayan tüm vahşi-doğal insan ve insanımsıların hepsi zekiydiler ancak akıllı değillerdi. Adem AS’IN halifeliğinden bugüne kadar bazı insanlar akıllıdır yada peygamber ahlaklıdır. Bazıları akıllı değillerdir veya aklı güdüktürler yada münafıktırlar aklının aksine hareket ederler. örneğin, cahiller, münafıklar, doğal insanlar, nefsi deliler (aklın ve ruhun hastası delisi olmaz), kapitalsiler….vb  güdük insanımsı konumda olanlar. Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.

 

C.54. .A)Allah C.C’ hun emir ve yasaklarına uygun olarak yaşayan insandır.Ör;Mevlana

B)Her şeyin temelinde bilimin olduğunu savunan,kimi zaman bir yaratıcının olduğunu inkar eden insandır.Ör;Galileo

C)Doğa insanı, Vahşi insan doğayı aşamayan onu yaratıcı olarak kabul eden insanlardır.Ör;Aborjinler

D)Adem A.S ‘dan önceki insanımsıların bir zekaya sahip oldukları hakkında pek fazla bir şey duymadım.Daha kusursuz bir imana sahip olduklarını düşünüyorum.Bu da önermedeki akılla aynı anlama gelmekte ve evet günümüzde birçok insan zeki ama bu zekayı doğru kullanmayıp farklı alanlara, inkara yöneldikleri için akılsızdırlar. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.54. A)Allah’ın insanı; Allah’ın varlığına inanan, ondan başka ilahın olmadığına tam teslimiyet bir şekilde inanan, haram kıldığı şeylerden uzak, onun peygamberlerine inanan, her şeyin ondan geldiğini bilip şükürden eksik durmayan ve bir gün bu dünyadan daha güzel bir yere gideceğinden emin olan insana denir. Örnek; Veysel Karani hz.

B)Bilim insanı; belli bir bilim alanında yeterince öğretim, eğitim alan, kariyer sahibi ve bilimle uğraşan kişilere denir. Einstein

C)Vahşi insan; ıslah edilmemiş, insanlardır. Örnek; Aborjinler. Doğayı, ayı, güneşi yaratıcı olarak kabul ederlerdi.

D-Önermesi reddedilemez. Herkes kendi aklının donanımı sayesinde muamele görecektir. Peygamber ahlaklı veya buna sahip olmayan.   Esengül MELEN

 

C.54.A)Düşünebilen kendi fıtratında bulunanlarıyla, iradesiyle hareket edebilen, oğul döllerle aktarılarak çoğalabilen Eşref-i Mahlukattır.

B)Kendini herhangi bir amaca odaklamış, o yüzden kendini bütünüyle hedeflediği odağa yöneltmiş kişi demektir.

C)Doğayla baş başa kalmış, her şeyi kendi doğal yöntemleriyle çözmüş insan demektir. Örnek olarak Aborjinler. Tülay KORKMAZ

 

C.54. A) Allah CC’HUN insanı ona inanan ve ona itaat edendir. Örneğin peygamber ahlaklı Müslümanlar.

B) Bilim için uğraşan, yeni bilgiler bulan ve bunları siyasi veya ırkçı olarak değil tüm dünya için yapan kişidir. Örneğin Newton.

C) Belirli bir bilim ve ahlakla yüklenmiş, insan olduğunu kavrayabilmiş ve bir yaşama amacı olan kişi doğal insandır. Vahşi insansa hayata bir yönde bakar misal para yönünden. Bencildirler ve ahlaki değerleri yoktur.

D) Aklın insana verilme sebebi onları doğruya yöneltmektir. Akıl sayesinde insanlar düşünen ve karar veren kişilikler olmuştur. Her insan aklını kullanabilir tabiki önce nefsini yenmesi lazım. Şaban DOĞAN

 

C.54.A) Allah CC’un insanı:Allahın gönderdiği kitabın olundan giden, ona ibadet eden emir ve yasaklarına uyan insandır.

B )Bilim insanı:Evrendeki olay ve olguları inceleyen, onun altında yatan gizemi ve bu gizemin nedenlerini anlamaya çalışan insandır.

C)Doğa insanı:Hayattaki her şeyi doğayla ilişkilendirmeye çalışan, olaylara sadece doğal olgular çerçevesinde bakan insandır.

Vahşi insan:Adem A.S ın halifeliğinden önce gelen, zeki ama aklını kullanamayan insandır.    Şahver ERTUNÇ

 

C.54.A)Canlı ve güzel insan Allahın yarattığı insandır.ALLAH C.C insanı öyle güzel yaratmıştır ki iman ve güzel duyguları içine alan bütün her şeyi vermiştir

B)Bilim adına bir şeyler yapan insandır ve amaç hayatımızı daha da kolaylaştırmaktır.Ama günümüzde bazen hedeflerini saptırıyorlar.

C)Doğa insan doğadan ilham alan insandır örneğin ormancılar,Vahşi insan ise cinayete meyilli olan insanlardır örneğin katiller

D)Ruh ve Akıl ilk kez İnsanoğluna verildi çünkü bunu insanoğlu hak etti ve ilk insan olan ADEM a.s verildi.Figen ÜLKER

 

C.54. A ) Allah insanı, Allah’ın yolunu seçen. İman eden insanlardır. Peygamber ahlaklı insanlardır. Her şeyi Allah için yapan ve hayatlarının merkezinde Allah olan insanlardır. Her şeyini Allah’a adayan insanlardır. Bu insanlar Allah’ın sevdiği kullardır. Örneğin; peygamberler… 

B ) Bilim insanı, her şeylerini bilime adayıp, bilim için kullanan insanlardır. Sadece bilim için, yeni bir şey üretmek için çalışan insanlardır. Hayatlarının merkezinde bilim olan ve bilim olmadan yaşayamayan insanlardır. Örneğin; Einstein

C ) Doğa insanı, doğayla iç içe yaşayan insanlardır. Hemen hemen tüm zamanını doğada geçiren, doğayla ilgilenen, doğayı seven insanlardır. Çoğu ihtiyaçlarını doğadan karşılayabilen ve doğadan faydalanmasını bilen insanlardır.   Vildan BAYKAR

 

C54.A).Bütün yaşamını Allahın emir ve yasaklarına göre yönlendiren insanlardır. Örnek: peygamberler

B). Bütün yaşamını bilim adına arayış ve keşif yapma ile geçiren insanlardır.

C). Hayatını doğaya ve onu tanımaya adayan doğayla iç içe olan insanlardır.

Vahşi insan; eğitim görmemiş veya belli konularda eksik kalmış olan insanlardır. Tahir İGİT

 

C54.A) Allah CC’HUN insanı; peygamber ahlaklı, Allah’ın emirlerine uyan ve yasaklarından kaçınan ahret gününe inanan ve bu doğrultuda yaşamına yön veren insandır. Örneğin peygamberler.

B) Bilim insanı; çevresini, iç dünyasını vb. bilgileri edinmeye çalışan insanlardır. Örneğin bilim adamları.

C) Doğa insanı; bilinçaltı düşünce sistemlerinde doğal hayatın düşünce sistemi yüklü insanlardır. Örneğim taş devri insanları.

       Vahşi insan; doğadaki hayat içerisinde yaşamaya çalışan insandır. Örneğin ilk insanlar.

D) Ruh ve akıl her insana Allah CC’HU tarafından verilir. Ölüm ilede tekrar Allah CC’HUYA gri döner. Bazı insanlar aklının aksine hareket ederler. Bu nedenle akılsız insan yoktur. Aklını yanlış kullan veya aklını kullanmayan insan vardır. Hüseyin HASIRCI

 

C.54. A) Allah; doğmamış, doğrulmamış, ezeli değil ebedi, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olandır.

B) Bilim insanı; bilimsel araştırma yapan ve icatları ile insana yararlı olan kişilere denir.

C) Doğa insanı; çevreyi koruyan, seven, ona zarar vermeyen, doğa ile iç içe olan insanlardır.

Vahşi insan ise ne yapacağını bilmeyen, çevreye ve canlılara zarar veren insanlardır.

İsmail TOPAL

 

C.54.A)ALLAH CC’ hun insanı; doğayı yok eden ve kendisine isyan eden bir insan şeması değildir. O insanı yeryüzündeki halifesi olarak yaratmıştır. ALLAH CC’ hu Âdem (a.s)’ e eşyanın bilgisini öğretmiştir. Yani bilim insanın iddia ettiği gibi insan cahil veya ilkel olarak dünyaya gelmemiştir. Tam aksi bir durum söz konusudur.

B)Bilim insanı; insanın hakikate ulaşması için bilimi araç olarak kullanması niteliğindedir. Yani modern bilim adamlarının ulaşacakları hakikatin bilim olduğu kanısına aykırı olarak bilim bir amaç değil bir araçtır.

C)İnsan doğayla bütünleşen ve var olan bir mahlûktur. Dolayısıyla insanın fıtratında da doğanın işleyişi söz konusudur. İnsan doğanın bir parçası olarak doğadan organize olan veya doğayı organize eden bir mevkidedir. Doğal olmak vahşi olmayı gerektirmez. İkisi birbirinden çok ayrı kavramlardır. Yontma taş devri ilkel insanın yaşadığı paleolitik devirde yaşayan insanlar, biz modern ya da modernize olmuş insanlar kadar doğaya zarar vermemiştir. Bilimin materyalizmden beslendiği bir ortam yaratan insan maddeperest bir zihin sistemiyle tahrip eden bir yapıya bürünmüştür. Bu meyandan Peygamberlerin bize verdikleri mesajlardan ciddi bir akıl yanılsamasını bize göstermiştir.

D)Ruh ve akıl ilk defa Hz. Âdem’e verilmiştir. Ruh, beden ve akıl üçgeni aslında insanı insan yapan değerlerdir. Hayvanlarda da ruh ve beden vardır ama akıl insanlarda bulunur. İnsanda beden de akıl da fanidir. Ancak eylemlerimizin sorumluluğunu ruh çeker. Eğer insan ibn’ul-vakt yerine ebu’l-vakt konumuna geçerse o zaman metafizik âleminin de önündeki engellerden birini kaldırmış olur ki bu da bizi doğrudan hakikate ulaştırmada bir adım olur.  Gülistan DİKSİN

 

C.54. A) Aklını kullanan insan, Allah’ın emrettiklerine uyan ve Kur’an-ı Kerim’de ki hayatı kendine örnek alan ve o hayatı yaşayan, doğru yoldan sapmayan, peygamber ahlaklı olan ya da peygamber ahlaklı olmaya çalışan, sürekli olarak araştıran, öğrenen, çalışan, Allah’ın verdiği nimetlere şükür ederek ona saygısını ve O’na ibadet ederek ona olan sevgisini gösteren ve O’ndan korkan insandır. Örnek olarak, Hz. Muhammed (S.A.V), Hz. Ali (A.S)

B) Olaylara, asla dini açıdan bakmayıp, hep ilmi açıdan bakan ve dini inançları zayıf kişilerdir. Örnek olarak, Charles Darvin.

C) Kendisinin ve ailesinin günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan, doğayla iç içe olan, Tanrı’ya sürekli şükrederek yaşayan, ilmi olaylarla ilgilenmeyen insandır. Örnek olarak, Afrika’nın ormanlarında yaşayan kabileler.

Vahşi insan, sadece yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan, yozlaşmış, hiçbir şeyi sorgulamayan insandır. Örnek olarak, Sömürülen ülkelerde ki insanlar.      Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.54.A) Kendisine her türlü kudretin verildiği varlıktır. Gerektiğinde doğa insanı gerektiğinde bilim insanı olabilen ve kendisine verilen aklı doğru şekilde kullanabilen varlıktır.

B) Kendisine verilen kudreti sadece bilim doğrultusunda kullanabilen insandır    

C) Sadece doğa kurallarına göre yaşayan ve kendini doğaya göre şartlandıran varlıklardır. Ör: Avustralya yerlileri

D) Dünya Âdem(a.s)’ in yaradılışından itibaren başladı. Ruhlar hep vardı sadece o zaman beden içine konuldu. Ruh zaten akıllıdır. Akıl ayrıca eklenmiş değildir. Ölümle ruh bedenden ayrılarak Allah’a geri döner. Allah’a iman için verilen akıl da emeli ile O’na hesap verir. Zekâyı akıllı olan ruh kullanır. Ruhumuz bedenden ayrılınca zekâ hiçbir işe yaramaz. Âdem(a.s)’in halifeliğinden önce insanlar amaçsız yaşıyorlardı. Âdem(a.s)’in halifeliği ile insanlığa bir sorumluluk yüklendi. Bu sorumlulukta aklı beraberinde kullanabilmeyi getirdi. Allah’ı ve dini tanımaya başlayan insanlar onun gerekliliğini yerine getirmeye başladılar. Bazı insanlarsa Akıllarını kendilerine verilen görevler için kullanmadılar.  Damla TOPCU

 

C.54.A)ALLAH CC’ HUN insanı: Peygamber  ahlakını benimsemiş, Allahın varlığına ve birliğine  inanan insanlardır.(h.z Ali, H.z Ebubekir  )                                                                                                                                                                        B)Bilim insanı; dini yeterince düşünmeyen ve dinin koymuş olduğu çizgiyi aşacak şeyleri bulmaya çalışan bilimin kurallarına boyun eğmiş olan insanlardır.( Darwin)

C)doğa insanı; kendisini doğaya adamış, doğayla iç içe olan ve doğadaki sesleri kullanarak  birbirleriyle anlaşan insanlardır.( Taş devri insanı)

Vahşi insan; insanları siyaset yoluyla  birbirine düşürerek  kendi çıkarlarını düşünen diğer insanları da kargaşa içinde yaşatan insanlardır.( bazı siyasetçi liderler )

D)İlk olarak akıl ve ruh H.z Âdeme verilmiştir. H.z Âdem dönemindeki insanlar çevreden ve ebeveynlerden aldığı zekâyla yetiniyorlardı.  Çünkü onlara zekâlarını kullanarak akıllı olmalarını söyleyen kişiler yoktu. H.z Âdem döneminden sonraki insanlar gelen elçiler aracılığı ile kimisi akıllı olmayı başarırken kimisi de nefsine hâkim olamayıp akılsızlığı tercih etti. Günümüze kadar aynı şekilde süregeldi. İşte geçmişten günümüze  kadar insanların  kimisi nefsine köle olurken kimisi de nefsini kendisine köle etmiştir ve bundan dolayıdır ki çeşit çeşit insanlar ortaya çıkmıştır. Cahiller, münafıklar, Siyonistler, kapitalistler gibi…  Oğur ABAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OĞUR ABAY

 

C.54.A)Allah’a layıkıyla kulluk yapandır. Allah tarafından seçilmiş ve kendi ahlakıyla ahlaklandırdığı insanlardır. Örnek olarak peygamberler ve alimler verilebilir.

B)Allahın ilmiyle bilme yönelendir. İbni Sina, farabi vs

C)doğa insanı: tabiat insanı olarak nitelendirilir. Yani doğayla iç içe yaşayandır.

Vahşi insan: islamdan etkilenmeyen insandır. Abdullah MÜZENNET

 

C.54. A)Allah’ın insanı yaşantısında Allah’ın emrettiği tüm kurallara uyan yasaklarından kaçınan tüm hayatını onun rızasını kazanmaya adamış dünyadaki mutluluktan çok ahret mutluluğunu amaçlayan insandır, Hz. Muhammed gibi.

B) Dünyada olup biten olayları ve varlıkları inceleyen bunların nedenlerini araştırıp çeşitli çıkarımlarda bulunan, çözüm yolları üreten ve bulduklarını bilim ışığında harmanlayıp tüm insanlık âlemiyle paylaşan kişiler. Darvin gibi.

C) Doğal çevreyle iç içe ve onunla barışık yaşayan zarar vermeyen doğayı koruyup gözeten insan.

D) Kendi doğrularından başkasını tanımayan, başkasının fikrine değer vermeyen ve bu uğurda zulüm yapmaktan kaçınmayan insan.Adil ERDOĞAN

 

 

C.54. A) Allah’tan korkan O’nun emir ve yasaklarına uyan peygamber ahlaklı insanlardır.

B) Bilim insanı yaşadığı yerde çevresiyle ve doğayla barışık şekilde yaşayan insanlardır.

C) Doğa insanı doğada yaşayan her şeyini doğadan karşılayan insanlardır.

D) Bu önermede ret edilecek bir kısım yoktur.  Nihat ÇALKAN

 

C.54)-Allah CC’HUN insanı; kendini Allah yolunda vermiş dindar insandır. ÖRN: SAİD NURSİ.

Bilim insanı: bilimle uğraşan, kendini bilime vermiş insandır. ÖRN: ROBERT HOOK

Doğa insanı: doğayla iç içe olan çağdaş yaşamdan uzak olan insandır. ÖRN: doğa severler.
Vahşi insanlar: normal yaşamdan uzaklaşan insanlardır. ÖRN: ilk çağ insanları. Erdal İNCİ

 

C.54.A)Allah CC’HUN insanı: Allah yolunda yürüyen, Allah’a şirk koşmayan, Allah’ı seven ve Allah’tan korkan, topraktan yaratılmış insana denir. Peygamber efendimiz.

B)Bilim insanı: Allah, ahiret, namaz, niyaz demeden hep bir şeyler yaratırım ya da bulurum, keşfederim düşüncesinde olanlarla ya da Allah yolunda yararlı şeyler keşfeden insana denir.

C)Vahşi insan: insanlara, çevreye zarar veren ya da kendine zarar veren içinde Allah sevgisi, korkusu olmayan insana denir. Kapkaççılar. Saime SAVDA

 

C.54.A)Bu dünyayı saf dinle veya saf maddeyle değil Allah C.C.'hun insanı denir.

B)Dünyayı sadece bilimsel açıdan yorumlayıp yaşayan insana denir.Dini bir gerekçeyi kabul               etmezler.

C)Yaşamı ve ahireti doğadaki ve olaylardan (deprem,sel vb.) yararlanarak açıklarlar. Fatih EKECİK

 

C.54. A)Allah (cc)’nın insanı:Doğayı seven,iyiyi,kötüyü,çirkini birbirinden ayırt edebilen insandır.

B)Bilim insanı:Hayatını bilime adamış insanlara faydalı şeyler üretebilen insanlardır.

C)Doğal insan:Kendisi gibi davranabilen insanlardır.

D)Vahşi insan:Allah (cc)’nın emirlerine uymayan insanlardır.Emre ŞAHİN

 

 

C.54. A)Allah CC’ un insanı denildiğinde ona kulluk etmekle mükellef ve yeryüzünde çeşitli görevler üstlenmiş ve ya
Belli mevkilere konumlandırılmış şuurlu varlıklar akla gelir. Herhangi bir insan bu tanıma girebilir.
B)’’Bilim insanı’’ hayatının çoğu veya belli bir döneminde ilmi çalışmalar yapan ve yapmaya adamış kişilerdir.
Astronotlar, kimyagerler, doktorlar… vs gibi bir çok insan kendisini bilime adamış veya hayatlarının önemli ciddi
Bir döneminde bilim alanında çalışma yapmıştır.
C)Doğa yeryüzünün insan kavramı dışında(insan doğa kavramı dışındadır çünkü tabiat yalnız başına bir bütünlük ve düzenli bir sistemi ifade ederken insan doğaya zarar veren ve bu tabiat sistemini değiştirebilen varlıklardır. Doğa kavramı insansız sonsuza tek sistemsel sürekliliğini koruyabilirken insan kavramı ile birlikte sürekli değişime ve yıkıma açık durumdadır.) canlılık ve tabiatı kapsayan geniş biyolojik ve ekolojik kapsamdır.

Bitkiler, hayvanlar,  mikroorganizmaların yanı sıra su kütleleri, yer kabuğu ve atmosferde bu kapsam içerisinde yer alır.
Doğa insanı sanıldığı gibi doğaya ait olan değil doğa üzerine çalışmalar yapan ve doğayla irtibat halinde olan insandır. Biyologlar, hayvan ve bitki gözlemci ve araştırmacıları da birer doğa insanıdır.
Vahşi insan kültürel veya eğitimsel anlamda gelişim göstermemiş ilkel ve doğal şartlarda yetişmiş
veyahut bu şekilde olmaya çalışan kimselerdir. Paleolitik çağda yaşayan insanlar ile eğitimsiz ve zarar vermeye eğilimli insanlar vahşi insanlardır.

D) Zeka genel olarak kişinin biyolojik ve genetik yapısına bağlı olarak var olan bir göreceli bir değerdir. Hayvanların zekası ile insanların zekası mukayese edilemeyeceği için göreceği muameleleri hakkında da ortak bir şey söyleyebilmemiz mümkün değildir. Ayrıca akılın tanımına bağlı olarak akılsız bir insandan söz etmek (sıhhatli insanlar adına) mümkün değildir. Akıl ürünü olarak gözükmeyen davranışların altında duygusallığın etkisinde olmak veya fikirsel bir etkiye maruz kalmak yatmaktadır.

                                                                                                                     Emrah ÇUBUKÇU

C.54. B)Bilim insanı; evrendeki olay ve olguları inceleyen, onun altında yatan gizemin kaynağını araştıran ve bu gizemin nedenlerini anlamaya çalışan ve anladıklarını basitleştirip kitlelerin anlayabileceği bir şekilde yayın yolu ile duyuran kişidir. Ayrıca bilim insanı, anlamış olduğu doğal gizemi, yaşamı daha da kolaylaştıracak şekilde insanlığın hizmetine sunan kişidir.

C) İnsanın doğayla ve diğer varlıklarla olan ilişkisi, toplum içinde hüküm süren ilişkilerin bir başka bağlamda dışa yansımasından başka bir şey değildir. Bundan dolayı, insanın doğayla olan ilişkisini anlayabilmek için, toplumda hüküm süren insanın temel toplumsal ilişkilerini incelemek gerekir

 D)Hz Âdem'in çocukları olan bizlerde meknuz olan yani gizli olan emânet, Allah’ın Rûhu'dur. Bu ruh gayr-i kâbil-i tecezzîdir; ayrılamaz, bölünmez. Bu tıpkı, yağmurlu bir havada, yağmur damlalarının birikmesiyle oluşan göletlere bedrin aksetmesiyle, o ayın bir çok ay gibi gözükmesine benzer. Sende de Allah’ın Rûhu var, bende de Allah’ın Rûhu var. Herkeste Allah’ın Rûhu var. Ama maalesef bizim nefsimiz, bu Rûh'u görmemize müsâit değil Fikriye YAŞAR

 

C.54)Allah CC insanı; Allah’ın emir ve yasaklarına uyan Peygamber ahlaklı kişilerdir.

Bilim insanı; kendini bilime adamış doğal düşünen konulara bilimsel açıdan bakar.

Doğa insanı; doğada doğup büyüyen ve doğaya göre davranışlarını sergileyen kişilerdir.

Vahşi insan; doğayla iç içe büyüyen doğadaki bazı canlıları taklit eden insanlardır. Davut ARABİ

 

C.54. A) Allah; doğmamış, doğrulmamış, ezeli değil ebedi, her şeyin yaratıcısı ve sahibidir.

B) Bilim insanı; bilimsel araştırma yapan ve çalışmaları ile insana yararlı olan kişilere denir.

C) Doğa insanı; doğayı koruyan, seven, ona zarar vermeyen, doğa ile iç içe olan insanlardır.

Vahşi insan ise ne yapacağını bilmeyen, doğaya dolayısıyla insanlara zarar veren insanlardır.

Kadir GÖKPUNAR