55.İstisna hariç tüm yaratıklar (her nefisler) zekidir. Her ruh akıllıdır. Tüm insanlar zekidir. Adem AS öncesi tüm insanımsıların tümü zeki ve akılsızdılar. Bugün bazı insanlar akıllıdır.Önermelerini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.

C.55. Zeka çevre ve ebeveynlerin ürünüyse Adem A.S’ den önce yaşayan insanımsılar için böyle bir çevre ve ebeveynden söz etmek mümkün mü önce bunu bilmeliyiz.Eğer böyle bir şeyden söz edebiliyorsak evet zekiydiler.Ve eğer akıl ölümden sonra imanla Allah’a dönüyorsa bu insanımsılar için iman hakkında konuşamıyorsak denildiği gibi bunlar akılsızdılar.Her ruh zekidir fakat tüm insanlar akıllı değildir.Çünkü tüm insanlara hidayet edilmemiştir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.55. Bu önermeyi reddedemem ama eksiğini tamamlayabilirim. Bence tüm insanlar zekidir ifadesi eksik bir tabir, evet her yaratıkta zekâ vardır anne babadan veya önceki sistemden sonrakilere geçer ancak zekâ vardır diye zekidir diyemeyiz onun ne kadarını kullanabildiği önemli değil midir? Örneğin Einstein çok zekidir, zekâsını iyi kullanabilmiştir ama akıllı olmaması ayrı bir konu. Birde Müslüman olmayan zekâsı var ama bunu kullanamayan bir yabancıyı düşünelim. Her ikisini aynı kefeye koymamız ne kadar doğru olur? Bilemem. Yani tüm insanlarda zekâ vardır ancak ondan yararlanabildikleri, onu kullanabildikleri sürece.   Esengül MELEN

 

C.55.Evet tüm insanlar zekidir. Bazıları bu zekiliğini kullanır, Bazıları kullanamaz. Zekiliğini kullanan insanlar akıllı olanlardır. Tülay KORKMAZ

 

C.55. Bugün tüm insanlara ruh bahşedilse de nefsini yenemeyen insanlar aklını kullanamıyor. Zekâyla akıl birlikte kullanıldıklarında bir anlam yüklenirler.  Şaban DOĞAN

 

C.55.Tüm yaratıklar zeki değildir.Mesela hayvanlara Allah akıl ve zeka vermemiştir, onlar sadece içgüdüleriyle hareket ederler,Ruhun aklı yoktur, nefsi vardır.İstisnalar hariç tüm insanlar zekidir ama  onu kullanabilme potansiyeli sadece insana bağlıdır. Bazı insanlar  akıllıdır, akıllı insan zekayı doğru kullanabilen insandır.  Şahver ERTUNÇ

 

C.55.Tüm insanlar ZEKİ dir ama bazı insanlar AKILLIDIR çünkü önemli olan o zekayı kullanabilmektir..kullanamadıktan sonra zekanın bir önemi kalmaz..Zekilik ise akıl kullandıktan sonra oluşur.Figen ÜLKER

 

C.55. Allah tüm kullarını zekâ vermiştir. Ama her kulu aklını kullanma yeteneği vermemiştir. Aklını kullanabilen insanlar akıllı insanlardır. Yani zeki demek akıllı demek değildir ve her insan akıllı da değildir. İnsan çoğu şeyi aklıyla yapmaktadır. Bu yüzden insanoğlu Allah’ın karşına aklıyla çıkar, aklıyla hesap verir. Çünkü yaptığı her şey aklının ürünüdür.   Vildan BAYKAR

 

C55. Zekilik kişiden kişiye değişir. Allahın bazı kullarına bir vergisidir. Akıllılık ise kişinin kafasını yorduğu sürece devam eden bir süreçtir. Zekilik sürekli devam eden akıllık ise duruma göre değişebilen bir yapıdır. Tahir İGİT

 

C55. Tüm yaratıklar zekidir ancak tüm yaratıklar akıllı değillerdir. Her ruh akıllıdır, akıl ruhun işletim sitemi gibidir. Tüm insanlar zekidir. Bazı insanlar aklını kullanır bazıları ise aklını kullanmaz. Hüseyin HASIRCI

 

C.55. Her ruh akıllıdır. Fakat bu aklın kullanılması ve buna bağlı olarak çevresindeki yaşamlara ve

olaylara bakarak kendince bir ders çıkartarak kendini geliştirmesi ile şekillenerek zekilik artar.  İsmail

TOPAL

 

C.55.İstisnalar kaideyi bozar. Bu yüzden istisnayı hariç tutmak doğru değildir. Bu bağlamda tüm yaratıkların zeki ve tüm ruhların akıllı olduğu kanısına varmak ta doğru değildir. Zekilik daha çok pratik hayatımızla ilgilidir. Bazı insanlar akıllıdır. Ama peygamberler en akıllıdır. Onların yolundan gidenler akıllıdır. İnsan dediklerimizdir. Gülistan DİKSİN

 

C.55. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliği, insanların ruhunun olmasıdır. Ruhu olan her canlı akıllıdır. Buna göre her insanda akıllıdır. Çünkü ruh akıldır. Her insan zeki ve akıllıdır. Buna göre akılsız insan yoktur. Sadece aklını kullanamayan insan vardır. Bu yüzden “Bugün bazı insanlar akıllıdır.” Yanlış bir saptamadır. Bunun yerine “ Bugün bazı insanlar akıllarını kullanamıyorlar.” olmalıdır. Mehmet Rasim AKSUNGUR

C.55. Tüm yaratıklar zeki değildir. Her ruh akıllıdır ama zeki değildir. Çünkü zekâ aklı kullanabilme yeteneğidir. Her insan kendisine verilen aklı yeterince kullanamaz.  Damla TOPCU

 

C.55.İstisna hariç tüm yaratıklar zekidir. Çünkü istisna hariç tüm nefisler ebeveynlerinden ve çevrelerinden zekiliklerini kazanırlar. Her ruh akıllıdır, evet her ruh akıllıdır. Çünkü ruh sahibinden dolayı akıllıdır. Yani ALLAH CC hu ya ait olduğundan dolayı akıllıdır. Tüm insanlar zekidir. Tüm insanların bir ebeveyni ve çevresi vardır. Bu da onları zeki kılar. Bazı insanlar peygamber ahlakını benimseyerek akıllı olmayı başarırlar.  Oğur ABAY

 

C.55.bütün yaratılan her şey akıllıdır veya yararlıdır. Çünkü insanoğlunu hizmetine sunulmuştur. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.55. Tüm yaratıklar zeki değil akıllıdır. Çünkü zekâ çevrenin ürünüdür. Geliştirilebilir veya geriye gidebilir. Oysa akıl Allah cc tarafından tüm nefislere bahşedilmiş bir nimettir. Bu yüzdende tüm insanlar akıllıdır.       Adil ERDOĞAN

 

 

C.55 İnsanların zeki olması Allah cc’hu tarafından insana verilen bir armağandır. Fakat tüm insanlar akıllı değildir. Zekâsını iyi kullananlar akıllıdır.  Nihat ÇALKAN

 

C.55.tüm insanlar doğuştan (engelli insanlar hariç) zekidir. Çünkü bütün insanlar aynı beyin kapasitesine sahiptir her ruh tabiî ki akıllıdır fakat insan ruhun farkında değildir. Çünkü ahrette hesaba çekilecek ruhun farkında olan Allah inananlar zekidir. Erdal İNCİ

 

C.55.Evet istisna hariç tüm yaratıklar zekidir. Allah CC’HUN herkesi zeki yaratmıştır ama her ruh akıllı değildir. Her alanın zaten zekâsı farklıdır. Mesela sporda başarılı olanlar spor zekâsı gelişmiştir. Ya da müzikte başarılı olanlarda ritmik zekâsı gelişmiştir. Yani bundan anlaşılıyor ki her müzisyen, her sporcu akıllı olmayabilir ama o alanda zekâları gelişmiştir. Saime SAVDA

 

C.55.İstisna hariç tüm yaratıklar zekidir.Çünkü zeka nefsin bir ürünüdür.Nefis ise bütün canlılarda vardır.Ancak her ruh akıllı değildir.Çünkü ruh uhrevidir.Hayvanlarda ve bitkilerde ruh yoktur .İşte bundan dolayı peygamber ahlaklı insanlar hem akıllı hem zekidir. Fatih EKECİK

 

C.55.Bugün bazı insanlar akıllıdır.Fakat bütün insanların ruhu vardır.Emre ŞAHİN

 

C.55. Tüm yaratıklar için zeki kavramını kullanmak doğru değildir. Çünkü bitkilerde canlıdır ve bir yaratılandır oysa zeka veya şuur ile ilgili herhangi bir özelliğe sahip değildirler. Ayrıca hayvanların neredeyse hepsi irade yoluyla hayati süreçlerini sürdürürler ve bu durum adına herhangi akli bir dayandırma yapmak söz konusu bile olamaz yani istisna olanlar zeki olmayan canlılar değil (hayvanlar için) zeki sayılabilecek eğitimli canlılardır. Ayrıca ruh kavramını da akıl ile bağdaştırmak ne kadar doğru olur orası da tartışılır bir konudur. Çünkü fikirsel ve mantıksal gelişim ve yaptırımlar ruhlardan ziyade karakteristik yani genetik yani biyolojik bir temele dayanmaktadır.     Emrah ÇUBUKÇU

 

                                                                                                                    

C.55.evet tüm insanlar zekidir fakat bu zekayı Allah yolunda ve doğru bir şekilde kullanmadıkları için bazı insanlar söylendiği gibi akılsızdır.  Tüm insanımsılar zeki olabilir fakat onlarda Allahı tanımadıkları için akılsızdırlar. Fikriye YAŞAR

C.55)Allah CC bütün insanoğluna eşit zeka vermiş herkes zekidir doğrudur. Fakat akıl ise bu zekanın peygamber ahlakına ve faydalı ilimde kullanılmasıdır. Davut ARABİ

 

C.55. var olan bütün ruhlar akıllıdır. Tabi ki bu aklın kullanılması ve buna bağlı olarak çevresindeki olaylara bakarak kendince bir ders çıkartarak kendini geliştirmesi ile zekilik artar.  Kadir GÖKPUNAR