56. Fert, toplum ve ülke bazında; inancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak birbirleriyle anlaşma gayreti içine girmekle, peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek olarak gayreti içinde bulunma arasındaki farkındalığın özgülüklerini birer cümle ile ifade ediniz.
İpucu-
Teknoloji güneşi tepemize küresel ısınma güneşi olarak göründü. Önermesini eleştiririniz.

 

C.56.A)İnancını pazarlık konusu yapmak demek özgünlüğünden ödün vermek demektir.Bu da inancının  gerçekliğini kaybetmesine neden olur.Peygamber ahlakını yaşayan bir insan ise içindeki inancının ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koyar.

B)Teknolojinin bu şekilde algılanmasının tek nedeni biz insanların suçu,hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik olan teknolojiyi bilinçsiz uygulamalar ’’sadece ben değilim ki’’ diyen bir zihniyetle aleyhimize çevirmeyi başardık.Sonuç olarak teknoloji hayatı kolaylaştırmak yerine sonumuz olmayı başardı. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.56.A)Biri bu dünyada yüzüne tükürmeye bile değmeyecek bir hayat yaşıyor diğer dünyada cabası, öteki ise bu dünyada öyle bir hayat yaşıyor ki gece yatağında rahat uyuyor, hem kendi ahiretini kurtarıyor hem de bir sürü insanı nefsinin onu esir almamasına yardımcı oluyor.

 B)Bir şeyin hep yararını görüyorsunuz diye ondan hep yarar istemek bencilliktir. Güneş ısısıyla, ışığıyla canlılığa en büyük yararı dokunanlardan biridir. Hep o verecek değil ya. O milyarlarca yıldır bize ısı, ışık verirken biz ne mi yaptık? Söyleyelim ne yaptığımızı o bize ısısını, ışığını verirken bizde ona araba egzozlarından, bacalardan karbondioksit, fosil yakıtlar gibi zararlar verdik. Eee şimdi o bütün bu zararlara karşın hala ısısını, ışığını vermeli mi? Hayır ne ekersek onu biçeriz biz zarar ektik o da bize zararla döndü.  Işınları bize faydadan çok zarar vermeye başladı. İşte sonucun böyle olması gerekiyordu ki böyle de oldu.   Esengül MELEN

 

C.56.Birinin fıtratında olmayan duyguyu varmış gibi iyi bir rol oynayarak göstermesi, diğerinin ise fıtratında olan duyguyu varmış gibi iyi bir rol oynayarak göstermesi, diğerinin ise fıtratında olan duyguyu dışarıya içinden gelerek yansıtmasıdır. Yani insanlar fıtratında bulunanlara göre davranışını yönlendirmelidir. Tülay KORKMAZ

 

C.56. A) İnanç pazarlık konusu olamaz. Peygamber ahlaklı olarak veya onları örnek alarak yaşayanlar birbirleri ile her zaman birlikte yaşayabilirler.

B) Teknoloji arttıkça fabrikalar ve onların çıkarttıkları karbondioksit gazı arttı. Sonucunda atmosferde fazlalaşan bu gaz dünyada sera etkisi yaptı ve sonucunda küresel ısınma oldu. Fabrikalara ilave olarak egzoz gazı, parfüm, şampuan… vb. eklene bilir.    Şaban DOĞAN

 

C.56.İnancını pazarlık ve anlaşma konusu yapan insanda zeka vardır ama akıl yoktur.Peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek alarak anlaşma gayreti içinde bulunan insanda hem akıl hem de zeka vardır.   Şahver ERTUNÇ

 

C.56.Peygamber ahlakı içinde olmak çok güzel bir şeydir ve bize cennetin kapılarını açar.İster toplum ister birey olalım ülke bazında inancımızı anlaşma konusu yapmamalıyız.Peygamber ahlakımızı,onlara güzel güzel dinimizin güzellikleri ile beraber anlatmalıyız.Figen ÜLKER

 

C.56.İnançla, peygamber ahlaklı olmak farklı kavramlardır. Çoğu insanın bir şeylere inancı vardır ama her insan peygamber ahlaklı olamaz. İnanmakla uygulamak çok farklıdır. İnanabilirsin ama onu uygulamaya koymak çok zordur. Her inançlı insan peygamber ahlaklı değildir. Peygamber ahlaklı bir insan inancı pazarlık konusu değildir.   Vildan BAYKAR

 

C.56. Birincisi kişinin kendi düşüncesini var kılması olup özgürlüğü yoktur. İkincisi ise kişinin güzelce yaşamını sürdürüp peygamber ahlakını örnek alarak güzel bir şekilde ortak bir paydada bulunmadır. Tahir İGİT

 

C.56.A)İnancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak anlaşma gayreti içinde olanlar ise daha kolay anlaşırlar fakat bunlara güven duyulmaz. Peygamber ahlakını yaşayarak anlaşma gayreti içinde olanlar ise anlaşmada dinden taviz vermediği için daha zor anlaşırlar fakat bunlara güven duyulur.

B) Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmak için birçok yenilikler ortaya çıkarmıştır. Her bulunan yeni ürünün hep iyi yanları düşünülmüştür. Zamanla bu teknolojik araç ve gereçlerin zararlı yönlerinin ortaya çıktığı ispat edilmiştir. Bunlar birçok hastalıklar, çeşitli sorunlardır. Bunlardan biride günümüzde büyük bir sorun olan küresel ısınmadır. Hüseyin HASIRCI

 

 

C.56. A) Fert, inancını pazarlık ve anlaşma konusu yapması burada sadece kazancını düşündüğü

anlaşılmaktadır. Fakat peygamber ahlakını yaşama gayretinde olan fert kazanç olarak sadece Allah

rızasını ve ahreti için çalışır.

B) teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya konulan araç ve gereçlerin kullanılması üzerine insanlara ve

çevreye yararlı bir şekilde kullanmak yerine vahşi insanlar sayesinde yaralarından daha çok zararları

olmaktadır.  İsmail TOPAL

 

C.56.İnanç kalbi bir husustur. Bu yüzden inancın esası gizli olmasıyla doğru orantılıdır. Peygamber ahlakıyla inancını süsleyenler riyakarı inanç beslemekten uzak kalmaya çalışanlardır. Çünkü kalbi olmayan ya da gösteriş amacı inanç müşrikliğe ve münafıklığa kadar götürür. Gülistan DİKSİN

 

C.56. A) Fert, toplum ve ülke bazında; inancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak birbiriyle anlaşma gayreti içine girmek “Çıkarcılıktan” başka bir şey değildir. Çıkarcılar sadece kendisini düşünür ve çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Ancak peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek alarak gayreti içinde bulunmak ise “Fedakârlıktır”. Fedakâr insanlar sadece kendilerini düşünmezler, başkalarını da düşünürler ve asla bencil düşünmezler.

B) Teknoloji ile insanların hayatları iyice kolaylaştı. Ama teknoloji, geliştikçe artıkları artmaya, çevreyi kirletmeye, bazı hayvanların soylarının tükenmesine veya tükenme eşiğine gelmesine, savaşlara, savaşlarla birlikte doğanın hasar görmesine ve ağır ağır doğanın dengesini bozarak doğanın yok olmasına neden oldu. İşte böylece ozon tabakasında ki delinmelerle ve atmosferdeki karbondioksitin artmasıyla “sera etkisi” oluşmaya başladı. Böylece sıcaklıklar artmaya ve bize zarar vermeye başladı. Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.56. Bazı insanlar bir şeylere ulaşabilmek için inanmış gibi görünürler. Kendilerinde olmayan resmi kabullendirmeyi çalışırlar. Bazı insanlar da inançlarını davranış ve yaşantılarına yansıtarak toplum da örnek olurlar. İşte böyle insanlar hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan toplumla anlaşma içerisine girerler.   Damla TOPCU

 

C.56.İnancını pazarlık ve anlaşma konusu yapan birey, toplum ve ülke  benliğini kaybederek köleliği benimsemiş ve rezil olmayı kabul etmiş, pisliğin oluştuğu, çıkarcıların ortada olduğu bir alan demektir. Peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek alarak birbirleriyle anlaşma gayreti içinde olan birey, toplum ve ülke huzur mutluluk ve dürüstlüğün ortada olduğu ve insanlığın yüceleştiği bir ortam oluşmuş demektir.   Oğur  ABAY

 

C.56.ferdin yaptığı ayrımlara huzursuzluklara neden oluyor. Ama bir peygamberinki hiçbir zaman eşitlikten

şaşmaz. Yani kimin istediği neyse eşit şekilde vermeye ve yetiştirmeye çalışır. Örnek abarjin.

Abdullah MÜZENNET

 

C.56. A) Dinini pazarlık konusu yaparak anlaşmaya çalışmak dini kendi çıkarlarına göre kullanıp amacından saptırmaktan, samimiyetsizlikten başka bir şey değildir. Peygamber ahlakına göre yaşayıp örnek almaksa insanların bir birini çıkarsız sevmelerini ve güvenmelerini sağlar.         Adil ERDOĞAN

 

 

C.56. Bireyin bir toplumda nasıl davranacağını, nerede nasıl durulacağını, toplumun örf ve adetlerine göre kendini toplumda gösterir. Örneğin bir kişi düzgün bir giyim tarzında giyinmiş ise toplumda farklı göz ile bakar. Aksine ise tam tersi olur.                Nihat ÇALKAN

 

C.56.münafık insanlar yapmış gibi görünüp karşısındaki konuşurken ben yalan söyleyebileceği için karşısındaki kandırabilir böylece münafık olmuş olur. Peygamber ahlakı insan dürüst olduğu için ve anlaşmada dininden taviz vermedi için daha zor anlaşılır. Erdal İNCİ

 

C.56.Fert, toplum ve ülke bazında; inancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak birbirleriyle anlaşma gayreti içine girmek çok yanlıştır. Yapan kişiler de bu yanlışın farkındadır. Peygamber ahlakını yaşamak varken şereflerini beş paralık edip inancını pazarlayanların Allah katında yeri yoktur diye düşünüyorum. İkisi de inancında özgürdür ama bir şeylerin de farkında olmak lazım. Saime SAVDA

 

C.56.İnancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak menfaat ve ikbal sağlamak uğruna düşündüğü, savunduğu, bulunduğu taraftan vazgeçmek ve diğer tarafa yaranmak insanlık tarihinden bu yana her dönemde ve her tabakada rastlanılan bir durumdur.Peygamber ahlakını yaşayarak ve duruşuyla, söylemiyle ve bundan öte eylemleriyle Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in  ahlakını tüm insanlığa tanıtan ve onu anlamaya yönelten bir Müslüman kimliği ortaya koymak özellikle günümüzde ender görülen durumlardandır. Fatih EKECİK

 

C.56. A)Birinci önermede dürüstlük söz konusu değilken ikinci önermede dürüstlük vardır.

B)Bu önermenin eleştirilecek bir yanı yok.Çünkü teknoloji geliştikçe küresel ısınmada bununla doğru orantılı bir şekilde artacaktır.Emre ŞAHİN

 

 

C.56. Fert, toplum ve ülke bazında; inancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak birbirleriyle anlaşma gayreti içine girmek inanç değerlerini menfaat çatısı altına sokmaktır ve vicdanen inanan insanlar için etnik olamayan ve kabullenilmeyecek bir durumdur.

Peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek olarak anlaşma gayreti içinde bulunma hem dinen hem de vicdanen en sağlam ve münasip görülür bir durumdur. Dolayısıyla bir önceki cümlede belirtilen durum ile bu durum arasında dini değerleri bir araç olarak kullanmak ile ahlak ve vicdanen uygun olanı yapmak gibi büyük bir fark vardır.      Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                                     

 

C.56.A)İnanç bireyin en temel ayırt edici özeliklerin den biridir. İnanççından soyutlanmış bir birey yaşamın ve rotasını da kaybetmiş demektir. Birey inancını pazarlık ve antlaşma zeminini oturtmamalı bu durum bireyin inancına karşı olan sadakatini de ortaya koyar.

B)Bilimsel ve teknoloji çalışmaları doğanın dengesini de bozmaya başladı. Teknolojinin gelişmesiyle insanlar doğadaki gelişmelere de hükmetmeye başladılar. Bu da doğanın yapısını bozmaktadır. Fikriye YAŞAR

 

C.56)Bazı insanlar menfi duygularını ön plana çıkarmak için inancını satışa çıkarırlar Davut ARABİ

 

 

C.56. A) Fert, inancını pazarlık ve anlaşma konusu yapması sadece cebine girecek parayı düşündüğü anlaşılmaktadır. Ancak peygamber ahlakını yaşama gayretinde olan birey ise kazanç olarak sadece Allah rızasını için çalışır.

B)Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya konulan araç ve gereçlerin kullanılması üzerine insanlara ve

çevreye yararlı bir şekilde kullanmak yerine vahşi insanlar sayesinde yaralarından daha çok zararları

olmaktadır.  Kadir GÖKPUNAR