59.A-Belki de yer yüzünde devlet sınırları erimeye başlamadıkça, insanlık mantıki, tarafsız ve liyakatli ortak;dil, lisan, alfabeye adım atmadıkça insanlık kemale ermeye adım atmamış sayılmalıdır. Demirkuş 2010
    B-Parasız namuslu yaşam koşulları oluşturulmadıkça,
    C-Yer yüzündeki devlet sınırları erimedikçe ve  fakirlerin sırtında faiz kalkmadıkça insanlık kemale ermeye başlamış sayılamaz.Önermelerini gerekçeli eleştiririniz.
İpucu;Geçmişten günümüze kainattaki ilk topraklardan yeryüzü topraklarına, hayvanlarına, insanlarına, bitkilerine…vb tüm yaratıklarına doğru yaşam döngüleri ve tarih boyunca toprağı, elementleri, enerji hallerini…vb çevresini en çok hakikatten şaşırtan, yanıltan ve yolda atan fert ve topluluk bazındaki canlılar hangileridir?
İpucu;her devlet kuran bu topraklar ebedi benimdir/bizimdir der, her hayvan ör.aslan işgal ettiği avlanma alının kendisinin olduğunu davranışlarıyla savunur dışkısıyla sınırlarını belirler. Düşünce mantığının arasındaki ilişkinin farkındalığını kavramaya çalışın. İnsan yarı vahşi-doğal bir yaratıktır.

 

C.59. A)Bence önemli olan aynı dili,aynı lisanı konuşmak değildir.Etrafımıza baktığımızda aynı dili konuşup,aynı ırktan olanlar bile anlaşamaz olmuş.Önemli olan insanları aynı duyguyu hissedip,empati kurarak kalp diliyle anlaşabilmeleridir.

B)Aslında günümüzdeki en büyük sorunlardan birisi parasızlık…fakat namus kavramını paralı veya parasızlıkla ilişkilendirmek ne kadar doğru orası tartışılır.Koşulların iyileştirilmesi isteniyorsa öncelikle tüm insanların temel ihtiyaçları karşılanmalı ve emeğe göre muamele edilmeli.Bu yolla birçok sorunun çözülebileceğini düşünüyorum.

C)Sınırların erimesi gibi bir düşüncenin hayat bulması çok zor.Çünkü insanın doğası gereği her konuda kendine ait bir sınırı ve bir çizgisi vardır.Eğer ki biz insanlar devlet denen bir kavramı var etmişsek bunda da sınırların olması çok doğal.Faizin kalkması insanlığın kemale ermesini tam sağlamasa da kısmen faydalı olacağını düşünüyorum. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.59. Sınırlar insanların özgürlüklerini, haklarını ellerinden alır. Sınırı çizenlerin haklı ve güçlü sınırın içinde veya dışında kalanların köleliğe adım attığı bir sistemden bahsediyoruz. Evet sınırlar kalkmadıkça insanlık kemale ermeyecek, insancıl yaşam olmayacaktır. Herkes bir sınır çizmeye kalkışacaktır ve bir kaos ortamı oluşacaktır. Oysaki İslamiyet’in kuralları göz ardı edilmeden hoşgörünün olduğu ortak bir dil, lisan olmadıkça insancıl bir yaşamdan bahsedemeyiz. Aynı şekilde paranın konuşmadığı, hükmü olmadığı, fakirlerin sırtından faiz kalktığı zaman işte o zaman küçükten büyüğe herkesin yüzünde ufak da olsa bir gülümseme görülecek.   Esengül MELEN

 

C.59.Tüm insanların birlik ve beraberlik çerçevesinde düşünmesi yaşaması sağlanılamazsa, o toplumlarda hep rekabet ortamı doğar. Biri o, diğerini yok etmeye çalışır. Dolayısıyla insanlığın değil, kemale ermesi, ilerlemesi oluşmaz. Hep yaşanılan bazı şeylere yeniden başlanılır. Tülay KORKMAZ

 

C.59. A) İnsanlar yeryüzünün kendilerine ait olmadığını bilmelidirler. Yani bizim burada olmamız buranın bizim olduğu anlamına gelmez. Biz gelip geçiciyiz. Bunu anlamak ve tüm insanların anlamasını sağlamak için ortak bir dil, lisan, alfabe vb. anlaşma gereçlerine ihtiyaç vardır.

B) Parası olmayan kişilerde bizle aynı haklara sahip olmalı ve herkes namuslu yaşamalı ki kemale ermek konusunda adım atılmış olsun.

C) Ortak yaşam için devlet olmamalı ve herkes istediği yere gidebilmelidir. Fakir insanlarında bu dünyada yaşaması ve istediği yere gidebilmesi için haklar tanınmalı ve üzerindeki maddi yükümlülüğü azaltmak için üzerlerindeki faiz kaldırılmalıdır.       Şaban DOĞAN

 

C.59.Yeryüzünde insanlar arasına sınırlar koyarak aralarına ayrılık tohumları nifaklar serperek onları birbirinden uzaklaştırdıkça insanlık kemale ermez.İnsanlar aynı dili konuşsaydı birbirlerine dertlerini anlatabilseydi,sınıf ayrımı olmasaydı bugün insanlık diye bir şey hala olabilirdi.Şahver ERTUNÇ

 

 

C.59.Devlet insanlar arasında ayrım yapar ve torpil geçerse insanlık düzelmez ve iman yolunda asla ilerlenmez.Figen ÜLKER

 

C.59. Devlet kuran insanlık benim duygusuna kapılırsa ortak bir dilde meydana gelmez. Ortak bir dil, lisan olmadığı sürece insanlık birleşmeye doğru gidemez. Dolayısıyla her topluluk kendi yaptığının en doğru olduğunu savunur. Böylece her zaman ezilen taraf fakir insanlar olur. Bunların sırtından geçinmeye çalışılır. Yani haksızın haklıyı kullandığı bir dünya ortaya çıkar.    Vildan BAYKAR

 

 

C.59. Faizin her türlüsü haram olduğu gibi insanlık birlik beraberlik ve kardeşlik içinde olmadıkça insanlık kemale eremez. Zaten birlik ve beraberlikte tüm sınırlar ortadan kalkar.  Gönüller bir arada olup insanlık kemale erer. Tahir İGİT

 

C.59.A) Evet, bunların oluşmasıyla insanlık kemale ermiş sayılır. Ama günümüzde böyle bir şeyin olması çok zordur.

B) Böyle bir durum söz konusu olabilir. Çünkü eskidende aynı durumlar yaşanmıştır. Fakat günümüzde bununda gerçekleşmesi çok zordur.

C) İlk insanlar aynı dili konuşup aynı toprak parçasını paylaşmışlardır. Günümüzde ise birçok bölünmeler olmuş ve ayrımcılık oluşmuştur. Bunun sebebi de insanların dinden uzaklaşmasıdır. Hüseyin HASIRCI

 

C.59. A) İnsanlar arasındaki kardeşliğin kurulamamasındaki en büyük eksiklik iletişim eksikliğidir. Bu

nedenle insanların kendi aralarında anlaşabilmeleri için ortak bir dil, lisan, alfabe... olmadıkça

kardeşlik, saygı, sevgi ve iletişim sağlanamaz.

B) İnsanın doğasında ‘’ En iyisi ve en çoğu benim olmalı.’’ Mantığı yatmaktadır. Çoğunlukla bu mantık

ön planda olduğu için insanlık kemale ermesi zor olur.

C) Fert’in üzerinde bir yük olunca insanlara yardım etmekten daha çok yükünü hafifletmek veya kendini rahatlatmak için başka fertlere zarar verebilir. İnsanlar üzerin de örneğin: daha çok devletin koyduğu vergi bindirimlerini verebiliriz. Bu zararların olmaması için en azından vergilerin insanlara ağır bir yük olmaktan kalkması, insanlar arasında eşitlik sağlanması gibi uygulamalar yapılarak insanlar arsında sevgi ve saygının artması ile insanlık kemale ermeyi başarır.   İsmail TOPAL

 

C.59.Aslında bütün bu gayretler insanlar arasındaki bu uçurumları daha derinleştirmektedir. Fakirlerin sürekli sömürüldüğü ve onlardan aldıkları enerjiyle beslenen kapitalizme hizmettir, aslında sınırları kaldırmak. Sınırları kaldırmak fakir ile sermayedar sınıfları arasında sınırları muhkem kılmaktır. Gülistan DİKSİN

 

C.59. A) Yeryüzünde devlet sınırları oldukça sömürü, açlık, savaş, sefalet ve suç eksik olmaz. Ortak bir dil olmadıkça ırkçılık ve milliyetçilik eksik olmaz ve bu yüzden insanlar kemale eremezler.

B) Parasız yaşam koşulları sağlanmadıkça hırsızlık, gasp, mafya, dilencilik, fuhuş, insan kaçakçılığı vb. pislikler yeryüzünden silinmeyecek ve insanlık yozlaşacaktır.

C) Devlet sınırları oldukça, sömürü devam edecek ve insanların sırtına faizler iyice yüklenecek ve insanlar iyice yoksullaşarak kötü şeyler yapacaktır ( ki yapmaya devam ediyorlar) ve insanlık kemale eremeyecektir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.59. Bu koşullar sağlansa bile insanlar egosunu silip atmadığı sürece insanlık kemale eremez. Belli bir sistem olmadığı sürece düzen olmaz keşmekeş ortamı olur.  Damla TOPCU

 

C.59.Yeryüzündeki bu sahiplik belirten sınırlar kalkmadıkça, herkesin rahat bir şekilde istediği yerde  bulunamadıkça, ayrımcılıklar ortadan kalkmadıkça , güçlüler zayıfları ezmemeye başlamadıkça, ve evrensel bir anlaşma dili olmadıkça insanlar rahata , huzura ve mutluluğa erişemez.  Oğur ABAY

 

 

C.59.Evet çok doğru bir önerme. Çünkü sınırlar diller ve farklılıklar sadece kâğıt üzerinde kalmalıdır yoksa dünyadaki barış düzen sağlanmaz ve ortamdaki yani kendi içimizdeki sorunları dahi çözemeyiz Abdullah MÜZENNET

 

C.59. Sınırlar ve ayrılıklar insanları bir birinden uzaklaştırır. Her devlet benim dışımdakilerin sorunları beni ilgilendirmez deyip kabuğuna çekilirse medeniyet olgusu gelişemez ve körelmeye mahkûm olur. Adil ERDOĞAN

 

C.59. A). Dünyada insanların kemale ermesi demek insanlığın sonu demektir. Çünkü dünyada var olan ve eskiden beri gelen sistemi insanlara kabul ettirmek çok zor. Ülkemiz için düşüneli. Kürtler kendi ana dilinde konuşmak istiyorlar ve en doğal haklarıdır. Buna karşı yıllardır dökülen kanlar var. Kaldı ki bunu dünyada gerçekleştirmek hayalden başka bir şey olamaz.             Nihat ÇALKAN

 

C.59.Allah (c.c) insanoğlunu kendisine kulluk vazifesini yapmak için dünyaya göndermiştir insanın dünyada rekabet, savaşmak veya toprak paylaşımı için katliam yapmak için göndermemiştir. Herkes Allah yanında eşittir hiçbir ayırım gözetilemez ve fakir zengin farkı yoktur. Eğer herkes zekâtını verirse dünyada fakir dengesizliği söz konusu olamaz. Erdal İNCİ

 

C.59.Doğru bir söz bence ama bazı eksik yanları da vardır. Mesela devlet sınırları erimedikçe insanlık kemale ermez diyor. Çok yanlış bence bir devlet sınırı olmalı yoksa sorumluluk diye bir şey kalmaz. Herkesin benliği, yurdunu, toprağını, insanlarını, milletini sevip, sahip çıkmalı. Hiç kimse aynı dilde de konuşmaz. Çünkü herkesin dili farklıdır. Herkes kendi dilinde konuşmak, eğitim görmek ister. Herkes bir yurt, bir devlet ister. Çokta normal bir şeydir. Saime SAVDA

 

C.59.Günümüzde insanlığın evrensel değerlerini koruyan, hakkaniyetle, adil olarak insanlar arasındaki adaletli gelir dağılımını sağlayacak, emperyalizmin sömürü düzeni olan kapitalist sistemi düzenleyecek bir dünya düzeni sağlayan herhangi bir ülke yada uluslararası kurum yoktur.Devletler kendi milli çıkarları kapsamında dünyada her hakkı kendine reva görmektedir.Bu da geçmişte İslami ahlak ve anlayışla dünyanın her yerine barış, huzur, ve adalet götüren, sömürüyü reddeden dini, ırkı ne olursa olsun insanların kardeşliğini vurgulamıştır.Ülkeler arasındaki sınırların kaldırılması ortak duyguların yaşanıp paylaşılabilmesi için yine İslam anlayışını hakim kılmak lazım. Fatih EKECİK

 

C.59. A)İnsanlık tarihinde tüm işler yapılsa bile artık bir olmayacağı için insanlar kemale eremez.

B)Bu koşulun oluşturulması çok zordur çünkü paranın olmayacağı bir yerde insanlar birbirleri   üzerinden daha çok menfaat sağlamaya çalışacaklardır.

C)Allah (cc) insanları sınamak için kimini zengin kimini fakir yaratmıştır.Yani faiz sadece fakirlere değil zenginlere de işlemekte olup faizin kalkmasıyla kemale ermek olmaz.Emre ŞAHİN

 

C.59. Ortak dünyada ayrık milliyetlerin yalnızca kendi sınırları içerisinde zenginleşmeye ve uygarlaşmaya yönelik adım atması ve ortak bir gelişim göstermeyen diğer milletlerin göz ardı edilerek ülkeler arası ekonomik ve kültürel uçurumun genişlemesi insanlık değerlerinin aynı oranda yüceleşmesinden ziyade küçüldüğünü gösterir. Emrah ÇUBUKÇU

 

C.59.A)Sınırlar faşizm en büyük sebebidir.

B)İnsanlara iş olanaklarını sağlanırsa bireyler kanun ve ahlak dışı yollara başvurmazlar.

C)Bugün yeryüzünü nüfusu dünyanın nüfusunun %1 lik kısmını yönetmektedir. Sermayelerin fakirlerin sırtından kazanmaktadırlar. Bu da adaletten uzak zulmün hâkim olduğu bir dünyayı oluşmaktadır. Fikriye YAŞAR

 

C.59)Allah CC insanoğlunu kendisine kulluk vazifesini yerine getirmek için gönderilmiştir. Fakat insanoğlu ise bu vazifeyi başka yönlerde kullanır. Davut ARABİ

 

                                                 

C.59. A) İnsanlar arasındaki kardeşliğin kurulamamasındaki en büyük eksiklik iletişim eksikliğidir. Bu nedenle insanların kendi aralarında anlaşabilmeleri için ortak bir dil, lisan, alfabe... olmadıkça kardeşlik, saygı, sevgi ve iletişim sağlanamaz.

B) İnsanın doğasında ‘’ En iyisi ve en çoğu benim olmalı.’’ Mantığı yatmaktadır. Çoğunlukla bu mantık ön planda olduğu için insanlık kemale ermesi zor olur.

C) Fert’in üzerinde bir yük olunca insanlara yardım etmekten daha çok yükünü hafifletmek veya kendini rahatlatmak için başka fertlere zarar verebilir. İnsanlar üzerin de örneğin: daha çok devletin koyduğu vergi bindirimlerini verebiliriz. Bu zararların olmaması için en azından vergilerin insanlara ağır bir yük olmaktan kalkması, insanlar arasında eşitlik sağlanması gibi uygulamalar yapılarak insanlar arsında sevgi ve saygının artması ile insanlık kemale ermeyi başarır.   Kadir GÖKPUNAR