62.A-İslamiyet;bir düzen içinde ipsiz, sapsız, münafık vahşi…vb insanların uygulamasında  liyakatsiz devlet, rejimlerin elinde olsaydı nasıl iftiraya uğrayan bir din olurdu?
         B-Buna çare olarak nasıl bir tedavi ve çözüm önerirdiniz?
 İpucu;1
.

 

C.62.A)’’Savaşıyoruz çünkü o bölgeyi özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz’’ günümüzde ne kadar da moda bu söz,milyonlarca insan ölüyor ama amaç daha insancıl ve özgür bir ortam yaratmak.Bu masallarla uyutulmaya çalışılan bizleri dinimiz olan İslam bu münafıkların elinde olsaydı ‘’İslamı değiştiriyoruz çünkü özgürlüğü kısıtlıyor’’ denilecekti.Ve bu özgürlük bahanesi içinde daha nice iftiralara maruz kalarak dinin tamamen ortadan kaldırılması sağlanacaktı.

B)Böyle bir şeyin olmasının nedeni dinimizi yeterince bilmediğimiz ve onu layıkıyla yaşayıp öğrenmediğimiz içindir.Bunu engellemenin tek çözümü olabilir o da dinimizin cahili olmamaktır.Çünkü sorun diye nitelendirdikleri tüm konular dinimiz tarafından en güzel şekilde cevaplandırılmıştır.Bize kalan ise bunu öğrenip uygulamaktır. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.62. A) Bu şekilde insanlar dinlerini yaşayamazdı. İnsanların özgürlükleri hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Yönetimdeki insanların bu bilinçle hareket etmesi gerekir.

B)İlk önce onlardan aldığımız hakları vermeliyiz. Eğitimde birçok kısıtlama getirildi bunlar düzeltilmeli ve kamu alanına girmelerindeki yasak kaldırılmalıdır.

Başörtü yasağından çok ALLAH CC’ hun emanet verdiği cana zulmedenlere yasaklar konmalıdır. Gülistan DİKSİN

 

C.62. A) İslamiyet’in yanlış olduğu ve insanlara gönderiliş amacının farklı olduğu konusunda eleştiri alırdı. Hatta böyle bir dinin olmadığını söylerlerdi. Çünkü İslamiyet böyle insanları kötü olarak gösteriyor.

B) Peygamber ahlaklı kişilerin yaşayışlarını ve dürüstlüklerini göstererek insanlarda sempati uyandırmaya çalışırdım.Şaban DOĞAN

 

C.62.Tekrardan güveni sağlamak için onların fıtratında bulunan duygularına yönelik yasalar çıkartılmalı, gasp edilen hakları iade edilmelidir. Tülay KORKMAZ

 

C.62. Başörtüsünden önce yasaklanması gereken birçok olay vardır. İnsanların bazı inançlar gereği ya da spor olsun diye yaptıkları kendi bedenlerine zarar verdikleri olayların yasaklanması gerekir. Çünkü bu Allah’ın bize verdiği bu bedenin değerini bilmemektir. Oysa başörtüsünün böyle bir zararı olmamaktadır. Allah’ın bize lütfettiği bir şeye zarar vermenin yasaklanması gerekir bize öngördüğü şeyin değil.  Vidan BAYKAR

 

C.62.Bundan sonraki başörtülü bayanların rahat etmesi için gerekli düzenlemeler yapılıp uygulanabilir   Şahver ERTUNÇ

 

C62. A) İslam dininin, bazı insanlar tarafından ortaya attıkları bir tapınma yöntemi olduğunu ve İslam dininin bir safsata olduğunu ileri sürebilirlerdi.

B) Buna çözüm olarak bu insanlara mantıklı yönlerden yaklaşarak dinin anlatılması verilebilir. Ayrıca genç nesillere islamiyetin anlatılarak gelecekte böyle bir düşünce sistemi sahip devlet rejimlerinin önüne geçilebilir. Hüseyin HASIRCI

 

C.62.Onlara tazminatlar ödemeliler ve onların işsizlerine iş bulup karınlarını doyurmalıdırlar.Figen ÜLKER

 

C62.Başörtü yasağını kaldırıp özür dileme ve haklarını geri verme şeklinde olabilir. Elinden alınmış hak eğitimse yeniden eğitime kazandırma şeklinde olabilir. Beden insanlara Allah tarafından emanet olarak verilmiştir. Verilen emaneti zamanına kadar korumak lazım. İnsan olmak Allahın emir ve yasaklarına değer vermenin bir göstergesidir. Bedene hiçbir şekilde zarar verilmemelidir. Tahir İGİT

 

C.62. A)İslamiyet ne kadar da ipsiz, sapsız, münafık vahşi… vb. insanların uygulamasında olsaydı da asla onların hayal ettiği seviyeye düşmezdi. Ki zamanında bunlar olmadı değil, ilki düşünürsek daha Peygamber Efendimizin olduğu zamanlar da az iftiraya uğramadı ancak hiçbir zaman kendinden ödün vermedi. Çünkü dinimiz onların sandığı kadar basit, yıkılmaya eğilimli bir din değildir bunu tüm insanlık âlemi bilir evvelden beri. Ki en basit tabiriyle, Peygamber efendimizin oğulları küçük yaşlar da vefat edince tüm müşrikler bir hayale kapılmışlar “Muhammed’in oğulları yok, soyu yürümeyecek ve İslamiyet başlamadan bitecek diye”. Ancak İslamiyet dini öyle bir yayıldı ki asırlar geçmesine rağmen değerinden bir milim azalmadı aksine günden güne değeri arttığı gibi bütün insanlık âlemi tarafından duyulmuş oldu. Ne kadar alçak insanın elinde olsaydı da İslamiyet güneşi sönmeyen imparatorluktur biz peygamber kardeşliğine göre. Dediğim gibi asla bu ışık sönmez ama elbette böyle insanların elinde iftiralara uğrardı. Mesela şöyle bir şey olabilirdi: bizler iyinin de kötünün de Allah’tan geldiğini biliyoruz bunun içinde sığınacağımız tek noktanın dua, şükür, secde vs. gibi ibadetler olduğunu da, derdi veren Allah’ın dermanını da vereceğini de bu tür şeyleri sadece insanların kendilerini toparlamalarını dinden uzaklaşmışlarsa dine dönmeleri gerektiğini mesajladığını biliriz. Ancak Allah’a inanmayan insanların uygulamasında olsaydık bu kişiler her şeyi kendileri gasp edip Müslümanları bundan yoksun bırakacaklardı ve sizin taptığınız Rab vermiyor deyip insanları dinlerinden soğutmaya çalışacaklardı ve bunun gibi bir sürü akıl almayacak iftiralar atacaklardı. Bunlar ne kadar gerçekleşirdi bilemem çünkü gerçek Müslümanlar her şeye rağmen şükür edeceklerdi ama açlıktan ölen çocuklarını gördüğünde bu iftiralara iftira deyip geçerler miydi bilemem.

B)Çaresi ilk olarak her zaman ki gibi şükür, inanç, ibadet, tam teslimiyet. Daha sonraki çözümler Allah’ın her canlıya verdiği zekâ ve bazılarının yoksun olduğu akıl. Derdi veren Allah dermanı da vermiştir. Akılla, zekâyla uygulamaya Müslümanların geçmesi ve daha sonrası… Tabi ki her zaman ki gibi ilk olarak Allah’ın varlığına iman…  Esengül MELEN

 

C.62. A) İslamiyet ipsiz sapsız insanların elinde olmuş olsaydı; ilk yapacakları iş İslamiyet’in getirmiş

olduğu kuralları kendi cedlerine ve menfaatlerine göre değiştirmektir. Dünya üzerinde bu kurallar

çerçevesinde yeni nesil yetiştirilerek sevgi, saygı, eşitlik ve düşünce özgürlüğü olmayan bir toplum

ortaya çıkmış olacaktır.

B)Bunu önlemek için İslamiyet’i ipsiz sapsız insanların elinden kurtarmaya çalışırdım. İnsanlara da

gerçek İslami kurallarından haberdar etmek için önce İslami kuralları kendi hayatımda uygulayarak

sonra insanlara anlatmaya başlardım. Bu şekilde İslamiyet’in ön gördüğü bir toplum oluşturmaya

çalışırdım.   İsmail TOPAL

 

C.62) Başörtülü çocukların, kızların ve kadınlarının güvenlerini kaybedecek kadar haklarını gasp etmişsek, öncelikle gasp ettiğimiz haklarını geri verip, toplumsal olarak onlara destek sağlayarak bunu telafi etmeye çalışırız.  Oğur ABAY

 

C.62. A) İslamiyet iyice yozlaştırılır, Kur’an’ ı herkes kendi kafasına göre yazar ve içinden çıkılamayan bir din olurdu.

B) İlk önce rejim değişikliği. Bu rejim adaletli, temiz peygamber ahlaklı, İslami değerlerle örtüşen bir rejim olmalıdır. Daha sonra din tarihi iyice araştırılarak dindeki eksikler tamamlanır ve yanlışlar düzeltilir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.62. Alınan bu hakların geri verilmesiyle ve onlara insan gibi muamele ederek değer verilmesiyle bir ölçü de olsa telafi edilebilir.  Damla TOPCU

 

C.62.Haklarını fazlasıyla geri vererek ödeyebiliriz. Ayrıca kadın haklarına çıkmalıyız ve arttırmalıyız. Abdullah MÜZENNET

 

C.62. Bu hatayı telafi edebilmek için onların haklarını geri vermeli ve hak ettikleri değeri gösterebilmeliyiz.Adil ERDOĞAN

 

C.62. A) İnsanların manevi değerleriyle oynamak ve haklarını gasp etmek, Allah’u Teâlâ ve kul hakkını affetmekte kula bırakmaktır.  Nihat ÇALKAN

 

C.62.Başörtüsüyle istedikleri yerlere girmelerini sağlarız. Önceden giremeyenler de bu durumdan hoşnut kalacaklardır. Bu tür insanlara bedenine zarar veren bu insanlara mutlak suretle eğitim verilmelidir. Saime SAVDA

 

C.62. Geçmiş dönemlerde bu durumdan mağdur olmuş insanların bulundukları pozisyona iadelerinin sağlanması ve bu durumda ortaya çıkacak herhangi bir maddi imkansızlıkların devlet eliyle sağlanacak bir fondan finanse edilecek burs sağlanması. Fatih EKECİK

 

 

C.62).Bunun gibi saçma sapan bir yasağı kaldırıp yerine evrensel bir yasa çıkarılabilir tabi bu yasa dünyanın neresine gidilirse gidilsin hükmünü kaybedemez bir yürürlükte olmalıdır. Bu yasa tam olarak başörtü ile birleşir haklarını geri getirmesi elbette ancak kişi olmasından daha iyidir. Çünkü dünyada o kadar çok ceza kelimesi gereken durum vardır ki bu başörtü yasağı kaldırma geçmişteki insanlar için hiçbir yararı olmaz ama sadece kuşak için çok önemli bir çalışmadır. Erdal İNCİ

 

C.62. A)İslamiyet herkese açık bir dindir.Fakat bazı ülkedeki kendini bilmez cahil insanlar ezan sesinden dolayı camilerimizi yıktırmaktadır.

B)Onlara dinimizin güzelliklerinden ve Peygamber efendimizin güzel ahlakından söz etmemiz yeterli olacaktır.Emre ŞAHİN

 

C.62. Uluslar arası insan haklarınca tüm dinler göz önüne alınarak ibadetler ve dini ihtiyaçların giderilebilmesi için uygun ortam ve koşullar oluşturulmalı, dünya üzerinde dinlerin özgürce yaşanabilmesi için yaptırımlar uygulanmalıdır.  Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                             

 

C.62)Bu eksiklik bazı cahil yöneticilerin getirdiği yasaklardır. Halk ise bu izlenimi hala taşımaktadır. Davut ARABİ

 

C.62 A)Allah n son dinidir. Başka bir peygamber de gelmeyecektir. Bu yüzden İslam dini bu gibi insanların eline asla gitmeyecektir Allah dinini korur

B)İnsanlara İslamiyeti doğru anlatırsak böyle bir sorunla karşılaşmayız. Fikriye YAŞAR

 

C.62. A) İslamiyet ipsiz sapsız insanların elinde olmuş olsaydı; ilk yapacakları iş İslamiyet’in getirmiş olduğu kuralları kendi cedlerine ve menfaatlerine göre değiştirmektir. Dünya üzerinde bu kurallar çerçevesinde yeni nesil yetiştirilerek sevgi, saygı, eşitlik ve düşünce özgürlüğü olmayan bir toplum ortaya çıkmış olacaktır.

B) Bunu önlemek için İslamiyet’i ipsiz sapsız insanların elinden kurtarmaya çalışırdım. İnsanlara da gerçek İslami kurallarından haberdar etmek için önce İslami kuralları kendi hayatımda uygulayarak sonra insanlara anlatmaya başlardım. Bu şekilde İslamiyet’in ön gördüğü bir toplum oluşturmaya çalışırdım.   Kadir GÖKPUNAR