64.-Kuramsal olarak yada Farazi var olan bir düzende;İslam’da fert, toplum, devlet yada insanlık bazında; hidayet edilip dinde liyakatli peygamber ahlaklı lokomotifi örnek kitlenin düşünce işletim sistemini ele geçirip kurduğu düzenin solcuları (demokratik solcu, Leninci, Maocu) yapıp düzenine lokomotif yapan bir zihniyet; İslam’da hidayet edilmememsi gereken liyakatsiz kitleyi de milliyetçi ve dindar kesim olarak hidayet ederek sağcılaştırırsa bu zihniyet hükmündeki halkları da bu mantıkla tek kavimin farzlarına olarak tevhit etmeye yeni bir kavim yaratmaya çalışması;bu zihniyete ve var etmeye çalıştığı fert, toplum, devlet ve millete ne denir?
İpucu;yirminci yüz yılın veto devletlerinin yarattığı süper solcu ve uydu devletlerin düzenlerini düşünün.


C.64.
Var olan toplumsal düzenin bütün asilerini yok edip yeni kurulacak yeni düzen…Var olan yönetim ve toplumsal sistemin zaaflarından yararlanılarak toplumu kontrol altına almak Marks’ın sözüyle halka afyon vermek.Böyle bir sistemin ismi;burjuva devlet sistemi yerine din yönetimindeki sistem. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.64 İnsanların sağ ve sol düşüncede olması demokrasinin bir gereğidir. Bu gayet doğal bir durumdur. Aksi durumda insanların düşüncelerinde zorlama yapılırsa insanlar kendilerini kısıtlanmış hisseder. Böyle bir topluma faşist-komünist toplum denir. Gülistan DİKSİN

 

C.64. Emperyalist devlet denir.Şaban DOĞAN

 

C.64.Zorbalıkla devleti idare eden yönetici denir. Tülay KORKMAZ

 

C.64. her şeyi zorla elde etmeye çalışan devlet denir. Vidan BAYKAR

 

C.64.Bu tür davranışlar kendi bindiğin dalı kesmeye benzer.bu insanlar karmakarışık bir düzen yaratıp  sonunda yok olurlar. Şahver ERTUNÇ

 

C64. Bu zihniyete laiklik, bu devlete demokratik devlet denir. Hüseyin HASIRCI

 

C.64.Yozlaşamayan ilerleyemeyen millet denir.Figen ÜLKER

 

C.64. Tüm düşüncelere fikirlere açık bir anlayışla bir toplum düzeni veya devlet düzeni sağlanmalıdır. Mantık ve düşünceden mahrum bir topluluk oluşabilir. Benliğini kaybetme denebilir. Tahir İGİT

 

C.64. Hilelerle, yalanlarla ayakta tutulmaya çalışılan bir devlet veya millet. Buna uyuyan mı denir yoksa kandırılan mı bilemem. Bildiğim bir şey var ki bu milletin veya devletin ömrünün kısa olacağıdır. Çünkü hiç bir insan robot değil ki planlar üzerine kurulsun veya yaşansın. Herkes kendi bildiği yola dönecek ve devlet ya da millet yavaş yavaş yıkılacaktır.   Esengül MELEN

 

C.64.Hep kendi cebini, ceddini düşünen ve hepsi benim olsun deyip diğer insanları ve devletleri yok

sayacak kadar gözü bulanmış, cahil ve aç gözlü toplum ve devlet derim.  İsmail TOPAL

 

C.64) Solcu zihniyetine sağcı zihniyetini yerleştirip, sağcı zihniyetine de solcunun işletim sistemini yükleyecek oluşturulan fert, toplum ve millete işlevsiz sistemle yüklü  fert, toplum yada millet denir. Oğur ABAY

 

C.64. “Emperyalist Düzen” denir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.64. ‘Emperyalist düzen’ denir.  Damla TOPCU

 

C.64.Kendi kendini yok eden millet denir bence. Abdullah MÜZENNET

 

C.64. Aşırı laik toplumları bu çerçevede değerlendirebiliriz.Adil ERDOĞAN

 

C.64. Bunlara kafir denir. Kâfirlerin yapmak istedikleri islamiyeti ortadan kaldırmaktır. Ama hiçbir zaman başarılı olamamışlardır. Nihat ÇALKAN

C.64.Var olan bir düzeni bozmak herkes için bir durumdur. Böylelerine düşüncesiz, liyakatsiz denir. Saime SAVDA

 

C.64.Bu çağda insanların düşünce haklarına saygı göstermemek ve özgürlüklere direnmek, kısıtlamak kendi dini, siyasi, ideolojik görüşünü benimsetmek istemek ve dikte ettirmek totaliter rejimleri doğurur.Türkiye’de ise totaliter rejimleri anımsatan bir sistem olmasına rağmen onlardan tek farkı yöneticilerini halkın seçmesi ve tüm kısıtlamalara dayanak olarak da anayasanın gösterilmesidir. Fatih EKECİK

 

C.64).böyle bir zihniyette düşüncesizlik nedir.

Böyle bir davetinde uzun ömürle olmamasını bilim dışı için bu milletle uyutulan millet denir. Erdal İNCİ

 

C.64.Bu zihniyet bence ülkeyi parçalamaktan başka bir şey değildir.Böyle bir devletin yeryüzünde işi yoktur.Emre ŞAHİN

 

C.64. ’’Milli ve ahlaki değerleri çürümüş siyaset kuklaları’’ denir Emrah ÇUBUKÇU

 

 

C.64.Burada anladığım kadarıyla İslam’a göre yetiştirdiği kavmi milleti ve toplumu tam aksine düşünülürse durum çok vahim olur. Davut ARABİ

 

C.64.Her iktidar sahipleri kendi düşüncelerin, fikirlerini kabul edebileceği kitleler yaratır. Düşüncelerini ve fikirlerini ikna yoluyla benimsetemediği grupları ise farklı yollar ve metotlarla kontrol etmeye çalışır. Uydu merkezli sistemlerin yoğun olmasının en temel sebebi iktidarların kendilerine karşı olan kitleleri daha kolay kontrol etmek içindir. Fikriye YAŞAR

C.64.  Hep kendi cebini, ceddini düşünen ve hepsi benim olsun deyip diğer insanları ve devletleri yok sayacak kadar gözü bulanmış, cahil ve aç gözlü toplum ve devlet derim.  Kadir GÖKPUNAR