66.Bekli de bazı  bilim insanlarının düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi, doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Demirkuş 2010 Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız
İpucu;1 .

 

C.66.Bilimde sürekli bir gelişme,yeni çözümler olduğu için bilim insanları bir süre sonra bilimi kendini sürekli yenileyen sonsuz bir yaratıcı olarak görmeye başladılar. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.66. Doğayı fetişleştiren doğal düşünmekten uzaktır. Bu bilime tapıcılık (bilimperestlik) denir. Gülistan DİKSİN

 

C.66. Bilimle doğa bir biri içindedir. Bilim adamları doğayı kullanarak bazı bilgilere ulaşıyorlar alında tüm bilgilere de diye biliriz. Onun için doğayla kenetlenmiş haldeler.Şaban DOĞAN

 

C.66.Yanlış düşünüyorlar. Bilimden çok kendi nefislerinin farzlarını düşündüklerinden dolayı onlar doğal düşünüyorlar. Tülay KORKMAZ

 

C.66. Bazı bilim adamlarının düşünce sistemi bilim adamı olarak şekillendiği için doğayı bilim olarak düşünüyorlar. Doğayı bilime adamışlar ya da bilim için aradıkları her şeyi doğada bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu onların düşünce sistemidir.   Vildan BAYKAR

 

C.66.İnsanlar sadece bilim fazında düşünüyorsa, inancı yoksa ya da dini bilimle bağdaşlaştıramıyorsa o zaman doğayı düşünüp fetişleştirmelerini de doğal bakılabilir.    Şahver ERTUNÇ

 

C66. Bilim insanları dinin ehlinden ve illetinden yakasını kurtararak vahşi doğaya sarılmışlardır. Bu insanların iradeleri nefisleri ve zekâlarının kontrolündedir. Bu nedenle doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Hüseyin HASIRCI

 

 

C.66.Doğal düşünme nedenleri hayatı koşulsuz gerekçesiz değerlendirebilmektir.Figen ÜLKER

 

C.66. Her düşünceye yaşantıya doğal çevreye göre şekillendiği için kişilik yapısı olarak ta başka taraflara kayabilir. Tahir İGİT

 

 

C.66. Evet bu bazı kişiler de bulunabilen bir kavramdır. Bizler doğada çok ilginç bir şeyler gördüğümüz zaman ya da biyoloji okumanın en büyük yararlarından biri şu ki; canlıları incelerken çok değişik yapılara rastlarız. İnancı tam olan insanlar bu muazzam yapı karşısında Allah’u Teâlâ’yı binlerce kez anarak yüceliğini hayrete düşecek şekilde sunarlar. Oysa inancı tam olarak yerinde olmayan kişiler bu yapıları gördüğünde Allah’u Teâlâ’yı anmak yerine neredeyse o doğayı, canlıları ilahlaştırırlar. Dediğim gibi böyle düşünen insanlar ancak iradesiz, bilinçsiz,  inançsız insanlardır.   Esengül MELEN

 

C.66.Bilim insanlarının doğal düşünmenin yanında geçerli olabilmesi için nesnel olarak bir kanıtı

mutlaka olmak zorundadır. Çünkü bilimde ortaya atılan her şeyin bir kanıtı olmak zorundadır. Eğer

bilimde ispat olmasaydı şu an fikir karmaşasının içinden çıkılamazdı.   İsmail TOPAL

 

C.66. Bilim insanlar olaylara ilmi açıdan bakarlar ve asla dini açıdan bakmazlar. O yüzden doğadaki ya her şeyi bir tesadüf gibi gösterirler ya da bu olayların kendiliğinden olduğunu belirterek doğayı ilahlaştırırlar ve bu yüzden doğa insanlara yanlış anlatılmıştır.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.66)  B. Belkide öyledir. Ama  bence  bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenmeyi tercih ,gerçekleri görmezden gelmeye çalışacak doğayı fetiştirerek  kendilerince düşünüyorlar.   Oğur ABAY

 

                                                                                           

C.66. Bu önerme genel olarak doğrudur. Ama her bilim insanı tamamen doğaya endeksli yaşayıp doğal düşünmüyorlar. Bilimi irfan için yapanlar da vardır.  Damla TOPCU

 

C.66.her zaman doğal düşünmek faydalı olma birazda çağ dışı düşünmek gerekir. Abdullah MÜZENNET

 

C.66.  Bazı bilim adamları bilimi sadece madden düşünüp ele aldığı içim doğada her şeyin kendiliğinden oluştuğuna inanır ve fikir veya düşüncelerini hep bu yönde geliştirip savunurlar. Bu düşüncelerinde bilim şemsiyesi altında konumlandırıp diğer insanlara da empoze etmeye çalışırlar. Adil ERDOĞAN

 

C.66. Bilim adamları her şeyi deneye, ispata yönlendirirlerse ve hayatı ona göre yaşarlarsa toplumun kuralları alt üst olur. Nihat ÇALKAN

 

C.66.Her şeyin doğada sadece bilme dayalı kurallarla tesadüfen veya belli nedenlere dayanarak gerçekleştiğini söylerler. Ama bu doğanın dengesini kuran başka bir güç olduğunu düşünmezler. Bundan dolayı eksiktir. Kısaca buna yaratılış gerçekleri denir. Saime SAVDA

 

C.66.Doğa ve bilimin Allah C.C.’hun kusursuz ve birbiriyle bağlantılı olarak yaratmıştır.Ancak dine inanmayan Allah’ın varlığını kabul etmeyen bazı bilim insanları dünyanın oluşumunu; canlıların gelişim süreçleri ve doğal faaliyetlerle açıklamaya çalışmışlardır. Fatih EKECİK

 

 

C.66.nerden geldiklerini bilmeyen bir şey bulduklarında onu ilahlaştıracak kadar iradesiz bileşendir. Erdal İNCİ

 

C.66.Tamamen doğru… Emre ŞAHİN

 

C.66. Bilim adamlarının düşünce sistemlerinde yalnızca ve tamamen bilimsel olguların etkisini görmemiz mümkün değildir. Çünkü her bilim formül ize edilen formel bir sisteme tabi değildir. Bazı bilim dallarında duygu ve şahsi düşüncelerinde bir araç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Doğa ve bilim akademik çalışmalar için bir kaynak ifade etmelidir. Bu kaynakların fetişleştirilmesi nedeniyle olarak doğal düşünülme durumu her zaman söz konusu değildir. Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                             

C.66.Bilim insanı doğadaki var olup bitenleri kendi zihniyetlerini ve davranışlarını ona göre biçimlendirir. Davut ARABİ

 

C.66.Bilimin verileri aklın doğru düşünme yöntemlerinden faydalanarak ortaya konulduğunda düşünce sistemimizde birebir paralellik gösterir ancak aklın bütün düşünce sistemlerinin bilimle bütünleşmesi beklenemez. Fikriye YAŞAR

C.66. Bilim insanlarının doğal düşünmenin yanında geçerli olabilmesi için nesnel olarak bir kanıtı mutlaka olmak zorundadır. Çünkü bilimde ortaya atılan her şeyin bir kanıtı olmak zorundadır. Eğer bilimde ispat olmasaydı şu an fikir karmaşasının içinden çıkılamazdı.   Kadir GÖKPUNAR