70.A-Allah CC’HUN ve Dinin reklamını yapan fert ve toplumlara ne denir?
B-Cetlerinin haklarını ve menfaatlerini  tevhit etmek için Allah CC’HUN dinini fırsat bilip, hükmündeki farklı kavimlerin kültürlerini ve her şeyini kendi cet kültürüne argüman ve araç  olarak kullanan fert ve kavimlere ne denir?
İpucu;Peygamber
dini nasıl çevresine tanıtırdı? Yaşayarak öğrenme ve öğretme ile ilişkilendirin. Gösteriş için yapılan ibadetleri düşünün.Hayatınıza uygulamadığınız veya uygulayamadığınız, din, bilim…vb reklamını yapanları düşünün.

 

C.70.A)Eğer ki samimi bir şekilde insanlara dini,Rabbimizi tanıtıyorsa gerçek Müslüman denir.Sadece çıkarları için yapılan bir reklamsa sözde Müslüman(münafık) denir.

B)Fırsatçı denir,sözde Müslüman,kalpte yalan olan Müslüman denir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.70. A)Dinin reklamı olmaz. Riyakâr toplum denir.

B)Dini, menfaatleri için kullanan toplumlara din cahili toplum denir. Gülistan DİKSİN

 

C.70. A) Sahabe denir.

B) Müşrik denir. Şaban DOĞAN

 

C.70.A)Dindar görünümlü cahil denir.

B)Hayatımıza uygulayamadığımız din, bilim duygularını araçlarla ifade edenler içinde geçmişe dair sevgileri vardır ki; bunları düşünüp ortaya koyabiliyorlar. Böyle fertlere geçmişini sevgiyle yaşayarak yaşatma denir. Tülay KORKMAZ

 

C.70.A ) Dindar görünümle sahabe Sahabe denir.   

B)Menfaatleri için her şeyi yapabilecek devlet denir. Vildan BAYKAR

 

C.70.A)Peygamber Efendimiz dini yaymak için çeşitli ülkelere sahabeler gönderip dini anlattırırdı.

B)Münafık denir.    Şahver ERTUNÇ

 

C.70.A) Allah CC’HUNU ve dini insanlara tanıtan, öğreten toplum veya fertlere peygamber denir.

 B) Dini kurallara ceddinin menfaat ve ırkçılık emelleri için kullanan fert ve toplumlar siyonisttirler. Hüseyin HASIRCI

 

C.70.A)Menfaatçilerdir bunlar

B)Cemaatler ve Derneklerdir bunlar.Figen ÜLKER

 

C.70.A).Yapmacık veya gösteriş olmamalıdır. Peygamber gibi kendisi hayatında yaşayarak aksettirerek örnek olunabilir. Özüne erişmemiş veya kendi kendisini aldatan denilebilir.

B).İçinden çıktığı halka ihanet eden, milletine olan vefa duygusunu yerine getirmeyen kişilik yapısı eksik kalmış bireyler denilebilir. Tahir İGİT

 

C.70. A)Samimi bir şekilde dini, Rabbimizi tanıttığına inanmıyorum. Eğer gerçekten bunu yapmak isterse bunun adı reklam olmaz. Bence her halükarda menfaatleri uğruna savaşan ve bunu yaparken de en adi yolları deneyen, dini alet etme gibi, çıkarcı, münafık denir.

B)Dinimizi araç olarak kullandığı için iradesiz,  yalancı ve münafık denir.  Esengül MELEN

 

C.70. A) Fert’e alim, topluma ise ashabı kerim denir.İsmail TOPAL

 

C.70. A) Dinini seven ve onu layıkıyla yaşayan anlamına gelen “Dindar” denir.

B) Müşrik denir.   Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.70.A)ALLAH CC hun ve dinin  reklamını yapan fertlere peygamber, toplumlara da İslam denir.

B)Kendi cetlerinin haklarını ve menfaatlerini düşünüp dini fırsat bilip ve dini araç olarak kullanan fert ve kavimlere  din cahili denir.   Oğur ABAY

 

C.70.A) Dini ve Allah’ı doğru bir şekilde toplumlara yayan peygamber ahlaklı insanlardır.

B) İslamiyet başlığı adı altında kendi çıkarlarını gözeten insanlara münafık denir.  Damla TOPCU

 

C70.A)İyi yöndeyse Allah yolunun askerleri kötü yöndeyse de Allah yolunun düşmanları yani münafıkları denir.

B)İrşat denir.Abdullah MÜZENNET

 

C.70. A) Allah cc’hu ve dinin reklamını yapmak eğer samimi yönden yapılıyorsa iyidir. Elçi vazifesini gören bu toplumlar dinin yayılmasına katkı sağlar.

B) Böyle kavimler Allah cc’hu adını kullanarak kendi isimlerini yüceltmeye çalışır. Bir nevi kendilerini Mesih olarak görürler. Adil ERDOĞAN

 

C.70. A) Müslüman

B) Kâfir veya münafık. Nihat ÇALKAN

 

C.70.A)İrşat ve tebliğ eden toplum denir.

B)Yobazlıkta diyebiliriz. Ama açarsak böyle insanlara münafıklık gözüyle de bakabiliriz. Çünkü dinin istediği kurallara uygun davranış sergilemeyip, ayrıca dini yanlış emellere, yanlış şekiller de aksetmesi, kısaca Müslüman gibi görünüp münafıklık karakteri taşıyan yobaz (tabiri caizse) diyebiliriz. Saime SAVDA

 

C.70.A)Allah C.C.’hun koyduğu emir ve yasakları kendi hayatlarında uygulamayıp daha çok siyasi ve ticari kaygılarla dini kaideleri günlük hayatta kullanmaya çalışanlar münafıktırlar.

B)Cet, Hak, Toplum ve Devletlerin uluslar arası platformlarda İslam dinini kullanarak yapılan açıklama ve savunmalar cahilliktir.İslam; barış ve hoşgörü dinidir.Böyle dışlayıcı bir tutum ve üslup

İslam dininin temel ruhuna aykırıdır. Fatih EKECİK

 

C.70.A). Allah CCI HUN ve dininin en güzel şekliyle insanlara öğreten olması gerekenleri en güzel şekilde açıklayan yol gösteren rehber niteliğindeki insanlara peygamber denir. Bunları uygulayan toplumlara da hak dine tabi olan toplumlar diye nitelendirilir

B).Peygamber bu dini en güzel şekilde yaşayan uygulayan en şerefli insanladır. Erdal İNCİ

 

C.70. A)Eğer amaç dini yaymak ve insanlara yol göstermekse bu kişilere Peygamber ahlaklı denir.

B)Peygamber ahlakına hiç erişememiş kişiler denir.Emre ŞAHİN

 

C.70.  A) Allah CC’ hun ve dinin reklamını yapan fert ve toplumlara İslam ışığı denilebilir.       

B) Cetlerinin haklarını ve menfaatlerini tevhit etmek için Allah CC’ hun dinini fırsat bilip kendi cet kültürüne argüman ve araç olarak kullanan fert ve kavimlere İslam kuklası denir.          Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                             

C.70.A)Buna riyakarlık denir. Davut ARABİ

B)Allah CC zaten kulunun niyetinin ne olduğunu bilir. Bundan dolayı kendimizi aldatmayıp Allah karşısında iki yüzlülük rolünü oynamamalıyız. Davut ARABİ

 

C.70.Dinin reklamını yapan ve dinin bu reklamını yaparken kendi hayatında uygulayamaya ama insanları bu şekilde kandırıp ve kendi iç dünyasına çeken insanlara münafık denir. Fikriye YAŞAR

B)Dini kullanmak bu amelleri kendine pay çıkarmak ve cetleri birbirine düşüren bu şekilde peygamber ahlakı çerçevesinde kendi üzerinde uygulamadan insanlar. Fikriye YASAR

 

C.70. A) Fert’e alim, topluma ise ashabı kerim denir.

B) İkiyüzlü insanlar denir. Kadir GÖKPUNAR