72Cahil, Münafıkla ile ateist arasında;
A-Hangi ortak paydalar vardır?
B-Özgünlerini yazınız.Öğrenci Yanıtları

 

C.72.A)Üçünün de ortak paydası;savunduğu fikirlerinin değişmez olduğu,dıştan farklı görünseler de içte inkarcı olmalarıdır.

B)Cahil kişi bilerek veya bilmeyerek düşündüğünü,inandığını savunur ve uygular.Münafık kişi bilerek in kar eder.Ateist ise var olup olmadığını irdelemez onun için yoktur ve bu düşüncesini  varsa neden göremiyoruz la savunur. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.72. A) Üçü de bir şeyleri bilmiyorlar.

B) Cahil, hiç bir şey bilmeyendir. Münafık, günah işleyendir. Ateist, dine inanmayan, Allah’ın varlığını kabul etmeyendir.      Şaban DOĞAN

 

C.72.A)Üçününse ortak noktası dinle herhangi bir ilgilerinin bulunmamasıdır.

B)Cahil bilmediği için dine hizmet etmez.

Münafık Müslüman gibi görünüp Müslüman olmayan insandır.

Ateistin zaten inancı yoktur.   Şahver ERTUNÇ

 

C.72. A)Üçü’nün de İslamiyet dininde yeri yoktur. İnsanlığa sığmayan davranışlar gösterirler. Bilinçli ya da bilinçsiz hiç fark etmez üçü de iradesiz ve akılsız kişilerdir. Cahilinde münafığında tanımında menfaat yer alır. 

B)Cahil başkasının menfaati üzerine kullanılırken, münafık kendi menfaati üzerine başkasını kullanır. Cahil bilinçsiz, hep kullanılan fakat bunun farkında olmayan ve üstüne üstük onların avukatlığını yapan, işi bittiğin de bir kenara atılan kişidir. Aslında acınacak kişilerdir. Münafık menfaati uğruna her şey yapabilen bunu yaparken de bilinçli olarak yapan kişidir. Menfaati uğruna başkalarının haklarına hile-hırsızlıkla zarar vererek çok yüzlü davranışlar gösterirler. Yani münafık cahili kullanabilirken cahil bunu yapamaz hep kullanılmaya mahkûmdur. Ateist ise Allah’ın var olduğunu inkâr eden ve bu inkârı yaparken de Allah varsa neden göremiyoruz diye kendilerini savunan kişilerdir. Ateist Allah’a inanmadığından hayatta ne kadar kötü şey varsa yapabileceğine inanıyorum o yüzden de ateist istediğinde bir münafık da olabilir.   Esengül MELEN

 

C.72.A)Üçünde de kendi benliğine zarar vermeme, pek bilgili olmadıklarını, yaptıkları çoğu yanlış davranışları doğru zannedip yapmaları …vb dır.

B)Yaptıkları hataları araştırmadan başlarına buyruk kalkmaları. Yalan söylemeleridir. Tülay KORKMAZ

 

 

C.72.A)Bunların ortak özellikleri akılsız olmalarıdır.

B)Cahil belki cennete girer ama münafık ve ateist cehenneme kömür olur.Figen ÜLKER

 

C.72.A ) Üçünün de bir şey bilememesidir.

B ) Cahil: hiçbir şey bilmez,

Münafık: günah işler sevabı bilmez.

Ateist: dini bilmez ve Allah’ı bilmez. Vildan BAYKAR

 

C.72.Ortak payda insan olmalarıdır. Cahil insan=düşünmeyen, Münafık=olduğundan farklı görünmeye çalışan, ateist=farklı düşünen (maddeci)dır. Gülistan DİKSİN

 

C.72.A)Düşünceleri farklı olabilir. Ortak yönleri Sonuçta üçü de en şerefli varlık insan olarak Allah katında yaratılmış insanlardır.

B) Cahil bilgi cahilidir. Münafıkla ateist ise bilip de inkar etme bildiği ile amel etmeyendir. Tahir İGİT

 

C.72. A) Her üçünde de nefsi işletim sistemlerine sahip olması, kendi bilgilerinin dosdoğruymuş gibi avukatlığını yapmaları vb. bunların ortak yönleridir.

B) Cahil eğitimle kurtarılabilir fakat münafık ve ateistlerde bu söz konusu değildir.  Ateist ve münafıklar tam bir din karşıtıdırlar. Hüseyin HASIRCI

 

 

 

C.72.A) Üçünün de din hakkında bilgisi yoktur

B) Cahil, hiçbir bilgisi doğru olmayan. Münafık, sürekli günah işler Ateist ise Allah (cc)’ı kabul etmez

İsmail TOPAL

 

C.72. A) Üçü de bilmezler ki Allah vardır. Hiçbir şey bilmezler.

B) Cahil; hiçbir şey bilmez, araştırmaz, merak etmez, çalışmaz, sorgulamaz, merak etmez ve asla kanmaz, genellikle kulaktan dolma bilgilerle idare eder ve o şekilde yaşar.

Münafık; insanlık nedir, iyilik nedir bilmez. İnsanlara kötü davranır, sözde dinine bağlıdır ama yüreği ve yaptıkları öyle değildir. Yani riyakârdır.

Ateist genellikle inanmaz ve dini ve Allah’ı bilmez. Ama zor anlarda kesin bir şeylere yalvarır ve sözde inanmama olur.       Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.72.A)Cahil, münafık ve ateistlerin ortak paydaları dini arka planda tutmaları, kendi çıkarlarını ön planda tutmalarıdır.

B)Cahil ; gerçeği bilmez ya da bilir ama hayatına uygulayamaz bunu. Münafık; bildiğini uygulayan fakat nefsini ön plana çıkarandır. Ateist; inanmak istemeyen insandır. Oğur ABAY

 

C.72.A)Her üçü de Allahın kural ve yasaklarını anlayamamıştır

B)Münafık: Allah’a inanıyor gibi görünüyor ama inanmayan kişidir

din hakkında bir şey bilmeyen

Ateist:Allah’ı tanımak istemeyen ve kabullenmeyendir.Ancak bu düşüncelerinde bile Allah’ın varlığını kabul ederler. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.72.A) Cahil de, münafık da, ateist de doğruyu kendi yaptıkları zannederler. Diğerlerinin doğrularını düşünmezler.

B) Cahil: Yaptıklarının sonunu düşünmeden hareket eden insandır.

Münafık: İkiyüzlüdür, dini çıkarı doğrultusunda kullanandır.

Ateist: Allah’ın varlığını kabul etmeyendir.  Damla TOPCU

 

C.72. A) Cahil, münafık ve ateistin inanç konusunda eksiklikleri vardır. Ya inanmazlar yada inançlarını bilmediklerinden dolayı yanlış yaşayıp çarpıtırlar.

B) Cahil: Herhangi bir konuda fikir sahibi değildir.

Münafık: Hayrı bilmeyen.

Ateist: Yaratıcının varlığına inanmayıp reddeden insandır. Adil ERDOĞAN

 

 

C.72.  A)  Peygamber ahlakı İslami bilgilerin eksiklikleri vb. olabilir.

B) Cahil, okumamış görmemiş hiç bir şeyi bilmeyen, münafık, diliyle Allah’a inandığını söyleyip kalbiyle inanmayan, ateist de Allah’ı inkâr eden kişilerdir. Nihat ÇALKAN

 

C.72.A)Cahil münafık ateist inkârcıdır.

A)Üzerinde gerçeğin farkında değildir,

C)Kutsal dine karşı inanlara karşıdır

B)Cahil: hakikate, hakka yönelememiş kişi demektir. Günümüzde bir diploması olmayana dense de ilk kullanımından oldukça uzaktır. Kuranda cahilliye babası olarak geçen ebucehil şimdiki anlama da aslında çağının ithalatçısı, devlet yöneticisi hatip biriydi ama doğruya, hakikate ulaşamadığı, cehennemden korunamadığı için kendine cahilliye babası denmiştir.

Münafık: Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

Ateizm: Tanrıya. Ruhsal olanlara. Metafizik olaylara inanmayan bir düşünce biçimidir. Erdal İNCİ

 

C.72. A)-Onların hiçbiri Allah (cc) varlığına inanmaz.

-Allah(cc)’nin emrettiği şeyleri yerine getirmezler.Tam tersine Allah(cc) yasakladığı şeyleri yaparlar.Emre ŞAHİN

 

C.72.A)İnanç yok, Allah’a hürmet yok bunlarda. Aslında ortak noktaları bilmezliktir.

B.Cahil bilgiyi bilmiyor, Ateist Allah’ı bilmiyor, münafıksa her şeyden yoksundur. Saime SAVDA

 

 

 

C.72. A) Cahil, münafık ve ateistin gerek düşünce gerekse de inanç yapısı düşünüldüğünde hepsinin de bariz ve bu düşünce sistemlerini değiştirebilecek reel gerçeklerden haberdar olmadığı veya gerek eğitimsel alt yapıları gerekse de düşünce sistemlerinden ötürü söz konusu gerçeklerin mantığını kavrayamadığı görülür. Bu durumda mevzu bahis bu 3 kişilik içinde cehalet kavramı ortaktır.

B) Cahil kişiler genel anlamda bilgisiz kişiler olarak bilinse de aslında cahil kimseler yanlışlarını doğrularla mukayese edemeyen, hatalı fikirlerine bağnaz olmuş, anlayış kavramından ise uzak kişilerdir. Yani bildiklerini yanlış olduğunu farkında olarak bilinçaltına itip kendi şuurlarında şartlandıran kişilerdir

        Münafık kimseler ise şuurlu bir şekilde Allah CC ’hu ve dinini manevi yen kabul etmeyen kimseler olmakla birlikte bu konudaki inançları sözlerden ibaret kişilerdir. Cahil insanlar gibi

Onlarda yaratanın kanıtları göremeyecek kadar kör ve reel gerçeklerden uzaktır. Bu nedenle cehaletin etkisini bu tip düşünce yapısına sahip insanlarda da görmek mümkündür.

       Ateist fikirli insanlarında bu cehalet fırtınasından en çok etkilenen kitlelerden olduğu söylenebilir. Ateizm inancının temelinde materyalizm veya anti-ruhani düşüncenin yattığı söylene bilinir. Bu nedenle ne zikri nede fikren bir ilahı inançları yoktur ve Allah ‘in sanatlarındaki imzalarını göremeyecek kadar zihinleri körelmiştir.     Emrah ÇUBUKÇU

 

C.72.A)Üçü de  Allah C.C.’un emir ve yasaklarını uygulamaz.

B)Cahil bilmez yada bilmediğini uygulayamaz.Münafık ise bilir uygular ancak nefsine yenik düşmüştür.Ateist ise inanmaz.İnanmadığından dolayı bilse de uygulamaz. Fatih EKECİK

 

C.72.A)Üçünün de dinden mahrum kalması ve Allah CC tanımamasıdır.

B)Cahil; dini tam öğrenmemesi İslam’ın hak ve hukukunu bilmemesidir. Münafıklık, kendisini aldatmasıdır. Ateist, Allah’a şirk koşmasıdır. Davut ARABİ

 

C.72. A) Yaptıkların doğruluğunu sürekli savunmak (egoizm)

B)Cahillikte temel belirti bilgisizliktir.

Münafık; inandıkları ile yaptıkları arasında bariz çelişkiler vardır

Ateist; tanrının varlığını kabul etmeyen düşünce sistemidir. Fikriye YAŞAR

 

C.72.  A) Üçünün de din hakkında bilgisi yoktur.

B) Cahil, hiçbir bilgisi doğru olmayan. Münafık, sürekli günah işler Ateist ise Allah (cc)’ı kabul etmez.   Kadir GÖKPUNAR