73.Kainatta hiçbir şey gereksiz değil, ne fazla ne eksik ne kadar gerekli ise o kadar yaratılmıştır. Bundan emin olun!!!
A-O zaman münafıklar, radikaller, cahiller, milliyetçiler, şovenist, Siyonistler, ateistler…vb istenmedik özellik merkezli insanlar niye vardır ve ne işe yararlar?
B-Bunlarsız toplumsal döngü nasıl olur?
C-AIDS, Kanser, Ebola…vb  virüsleri niye vardır ve ne işe yararlar?
D-Bunlarsız doğal döngü nasıl olur?
İpucu;Geçerli bir dinin siyasetten ayrılması kapitalistler(sermaye kuduzluğu), radikaller(köktencilik kuduzu), Şovenistler (cet kuduzluğu) , Siyonistler(din kuduzluğu), münafıklar(çok yüzlülük kuduzluğu) çok ve cahiller(değişmezlik kuduzu) için çifte start getirme anlamını taşır. Kainattaki tüm yaratılmış, yaratılan ve yaratılacakları içeren ve akıbetlerinin haşrını bildiren yegane din İslam’dır
Ör.münafıklar dürüstlüğün, cahiller liyakatli değişimin, radikaller doğru ve liyakatli empati duymanın düşünsel ve zihinsel aşıları olabileceğini düşünün.
-Önemli olan eğitim ve öğretimle peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek için bu kavramları liyakatli güncellemek ve uygulatmak ve öğretilenlere dayalı istendik ani tepkiler(reflekler) geliştiren peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir.

 

C.73.A)Bu insanlar yaratıldıklarında istendik özellikleri doğalarında bulundurarak doğarlar.Buluğ çağından sonra kendi yollarını seçerler ve zeki ama akılsız insanlara dönüşürler.

B)Herkesin eşit olduğu,dil,ırk… ayrımı olmayan,Allahın emir ve yasaklarına uygun yaşayan,daha yaşanılır bir toplum modeli ortaya çıkar.

C) Azrail (A.S.) Cenab-ı Hakk`a, "Ruhların kabzedilmesi vazifemden dolayı senin kulların benden şikayet edecekler, benden küsecekler." demiş, Cenab-ı Hak` da hikmetinin lisanı ile demiş ki: "Seninle kullarımın arasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım, tâ ki şikayetler onlara gidip, senden küsmesinler." Bu AIDS,Kanser,Ebola gibi virüslerde bu sebeplere örnek olarak verilebilir.Bunun dışında birçok insan AIDS korkusu yüzünden ahlak dışı ilişkilerden kısmen de olsa uzak durmakta.

D)İnsan hayatı daha uzun olur.Fakat AIDS virüsünde bahsettiğimiz gibi ahlak dışı ilişkiler artabilir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.73. A) Onların varlığını iyi anlamak içindir.

B) Onlar olmazsa iyi kavramının bir anlamı olmazdı.

C) Virüsler bizim hastalıkların varlığını bilmemiz için vardır.

D) Virüsler sayesinde Allah’ın bize verdiği vücudumuza titizlikle bakıyoruz ve onu koruyoruz.

Şaban DOĞAN

 

C.73.A)Münafıklar, ateistler, radikaller, milliyetçiler vb. bunlar olmasaydı diğer insanların kıymeti bilinmezdi, bunlarsız toplumsal döngü çok pasif olurdu.

B)Bu tür hastalıklar Allahın dünyada azap vermek istediği insanlar için vardır.Bunları görüp kendimizi toparlayabiliriz.  Şahver ERTUNÇ

 

C.73. A)Evet kâinatta ne eksik ne fazla bir şey vardır, her şey tam olması gerektiği kadardır. Allah’u Teâlâ hem iyiyi hem kötüyü yaratmıştır ve onların akıbetlerini de bildirmiştir. Bunun için de insanlara zekâ, akıl vermiştir. Hangisi seçmek insanın iradesine kalmıştır. Evet, kötü, istenmedik davranışlar da yaratılmıştır çünkü onlara da ihtiyaç vardır. Eğer sadece tek gerçek, tek doğru yaratılmış olsaydı bu dünyanın adı imtihan ya da sınama dünyası olamazdı. Herkes doğruyu, gerçeği bildiği için yanlış yola sapmayacaktı ki şeytanında bu dünyada işi olmayacaktı. Oysaki şeytanın nasıl cennetten kovulduğunu ve kıyametin kopacağı ana kadar kendine arkadaş seçeceği izninin verildiğini biliyoruz. Yani münafıklar, ateistler vb. istenmedik özellikli kişiler böyle günahkâr doğmadılar. Onlar sonradan önlerine çıkan iki yoldan karanlığı seçtiler. O yüzden münafık, ateist vb. gibi kişiler oluşmaya başladı. İşte bunlar bu işe yararlar; insanlar gerçek ile yanlışı ayırt etme zorluğuna düştüklerin de bu kişilerden örnek alsınlar diye.                                                                                             

B)Bunlarsız toplumsal döngü olamaz. Olursa cennet cehennem diye bir kavram ortaya çıkmaz yani tek doğru olur. Dünya imtihan dünyası olmaktan çıkar. Bunlara bakılarak dürüstlük, doğru duygudaşlık duymak hepsi öğrenilir ve yanlış yapmaktan kaçınılır.

C)Bu hastalıkların olmasının temel nedeni Allah’u Teâlâ’ya olan inanç gücünün belirlenmesidir. Yani bu hastalıklara yakalandığında ne kadar şükür edecek ya da şükrü sisteme dönüşecek. Bunu belirlemek olduğu inancındayım. Diğer nedeni temizliğin esas olması gerektiği olabilir. Ya da cinselliğin yasak olması durumları olabilir. Örneğin AIDS.

D)Dediğim gibi bunlarsız toplumsal döngü olmaz. Bunların olmadığını düşünsenize Allah’u Teâlâ’ya olan dua, şükür, ibadetler neredeyse sıfıra inecektir. İlla ki bir hastalık değil ki kötü bir durumla karşılaştığımız da hemen Allah’u Teâlâ’yı anıyoruz. Ama mutlu günlerde çoğu kişinin anmaması gerçeği de var maalesef. Ne kadar kötü de olsa maalesef öyle. Ya da bu hastalıklar olmazsa temizliğin hali ne olur herkes bilir. Ya da bu hastalıkların getirdiği sınırlı haller olmazsa; dünyada bir denge, bir aile hayatı düzeni olamaz.   Esengül MELEN

 

C.73.A)Nasıl ki aşırı bir dindar toplum için gerekiyorsa münafıklar, radikaller, cahiller… içinde gereklidir. Dünyadaki insan topluluklarının birbirleriyle karşılaştırılması için vardır ve dünyadaki dengeyi sağlamak için var olmaları gereklidir.

B)Bu hastalıklar insanları öldürmek için vardır. İnsan sayısındaki düzeni kurmada işe yarar. Bu hastalıklar olmazsa insan sayısında aşırı bir artış olur. Bu hastalıkların sayesinde ölümlerin gerçekleşip doğal denge korunmuş oluyor. Tülay KORKMAZ 

 

C.73.A)Dünyada her şey dengeden ibarettir kötü kadar iyi vardır ve kara kadar ak vardır.Bu da yaradanın mucizesidir işte.

B)Bunlar doğanın bir parçasıdırlar ve döngü böyle devam eder insan doğar büyür ve ölür.Bunlar insanın kıymetini bilmesini öğretir bize Allahın verdiği canın değerini biliriz böylece.Figen ÜLKER

 

 

C.73.A ) Münafıklar, radikaller, cahiller, milliyetçiler, ırkçılar, Siyonistler, ateistler vb… olmazsa bunların zıtlarının değeri anlaşılmazdı. Bir toplumda her şeyin bir zıttı olmalı ki değerleri, kıymetleri anlaşılsın. Kötüler olmazsa iyilerin kıymeti anlaşılmazdı. Hiçbir toplumda hiçbir şeyden tek değildir, olunmaz her şey zıtsıyla vardır.

B ) AIDS, kanser, ebola vb… virüsler olmasaydı insan bedeninin kıymeti anlaşılmazdı. Ya da bunların azaplarını bilmezse öbür dünyada yapacağı azapların nasıl olacağını bilemez. Biran da olsa nasıl olduğunu bilmesini sağlar. Bu yüzden hatalarını en aza indirgemeye çalışır. Bu virüsler sayesinde insanda ölüm korkusu olur. Ölüm korkusu da insanı günahlardan uzak tutar.   Vildan BAYKAR

 

C.73.A)ALLAH C.C’U insanları yarattıktan sonra iradelerini özgür bırakmıştır. Hiç bir şey boş yaratılmamış insanın farklılaşması bir tercih meselesidir.

B)Daha yaşanılır bir dünya olur.Herkesin eşit olduğu,birbirine saygı duyduğu,zulmün olmadığı bir döngü olur.

C)İnsana bu virüslerle hastalık ve çeşitli yollarla bulaşır.İnsan hastalıkla ALLAH C.C ‘un ona verdiği sağlığın kıymetini anlar ve şükreder.

D)Bu virüsler olmazsa ahlak dışı davranışlar artar.Ya da insan ömrü uzar.Gülistan DİKSİN

 

C.73. A) İyiyi değerli kılan kötü, güzeli güzel kılan çirkin olduğu gibi iyi insanları müminleri akıllı insanları bilgilileri bilgili kılanda yukarıda sayılanlardır. Bunlar olmadan toplumsal döngünün bir değeri olmazdı.

B)Bu hastalıkların var olması insanların sağlıklı yaşamama ve aile kavramlarının ihmal edildiği durumlarda ortaya çıkmışlardır. Toplumu ve aile kavramını, kişiliği yok eden içine çeken virüslerdir. Bunlar sız doğal döngü çok iyi olur. Tahir İGİT

 

 

 

C.73. A) Bunlar toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için vardırlar. İnsanların onlardan bir sonuç çıkarması işine yararlar.

B) Bunlarsız toplum döngüsü olmaz. Eksik bir toplusal döngü olur.

C) Bunlar insanların ne kadar aciz ve fakrının olduğunu insanlara göstermek için vardırlar. İnsanların aciz ve farklarının farkında olmalarını sağlar.

D) Bunlar olmasa insanlar kendi iradeleriyle bu dünyada yaşadıklarını ileri sürerler. Hüseyin HASIRCI

 

C.73. A) Dünya, hep iyilik yapan, sevgi saygının bir arada bulunan insan topluluğundan oluşmuş

olsaydı dünyanın yaratılmasında bir anlam kalmazdı. Allah (cc): eğer dünya hep iyi insanlarla dolmuş

olsa ben hepsini helak ederim diye bildirmiştir.

B) Bunlar olmasıyla birlikte hayatta iyilik ve kötülüğün varlığı ortaya çıkmış oldu. Tabi ki iyilik ve

kötülüğün olması ile birlikte cennet v e cehennem’in yaratılmasına vesile olmuş oldular.

C) İnsanların yaşadıkları ortamlarda bu gibi hastalıkların olması ile birlikte zamanla kayıplar verdikçe

bu hastalık yüzünden araştırma ihtiyacı duyacaklar ve bir yandan da insanların zor duruma düşmesi ile

birlikte yaratıcısına sığınması, ondan yardım istemesi Allah’ı hatırlanmasına bir nevi vesiledir.   İsmail

TOPAL

C.73. A) Bazı istenmedik özellikli insanlar, diğer insanlara örnek ve ibret olsun diye vardır. Hayatlarıyla ve düştükleri bataklıkla diğer insanlara ibret olurlar.

B) Bunlarsız bir toplumsal döngü harika olurdu. Çünkü ortada pislik, yoz bir yaşam ve iğrençlikler olmadığı için yaşadığımız toplum çok temiz bir toplum olurdu. Bu yüzden o toplum en ileri düzeyde kalkınır.

C) Her canlı ölümü tadacağı için her ölümünde bir sebebi vardır. Bu virüslerde öldürücü virüsler olduğu için, bazı insanların ölümüne sebep olur. Ayrıca doğada yaşayan her canlının doğaya bir yararı vardır ve bu canlılarında doğa bir yararı olduğu için doğada bulunmaktadırlar.

D) Öyle bir döngü düşünülemez. Çünkü sebepsiz ölümler insanların kafasını karıştırırdı ve insanların Tanrı inancıda zayıflardı ve insanlar cevapsız sorularla bir boşlukta kalırlardı.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.73.A)Çünkü bu nihayetinde bir sınavdır.  Sınava her türden öğrenci katılabilir. Önemli olan bu sınavı geçecek olan kişilerdir. Farklılıklar olmalı ki bir şeyin  önemi artsın değer kazansın yoksa herkes aynı olsaydı, o zaman sınav yapmanın ne anlamı olurdu. Bu farklılığın olmadığı bir toplumsal döngü eşit seviyede, aynı karakterlerle sahip bireylerle dolu bir döngü olurdu.

B)AIDS, kanser, ebola….vb. virüsler  insanların direnme güçlerini ölçmek için  Allah tarafından yaratılmış canlılardır. Bunlar insanın sabırlarını ölçer ne kadar dayanıklı  ne kadar güçlüklere göğüs gerebileceğini gösteren ve Allahın varlığını ispat eden canlılardır. Bunlarsız doğal döngü olur olmasına da ama bunlarla daha farklı  bir anlam kazanır doğal döngü.  Oğur ABAY

 

C.73.A)İnsanlar dünyada bir sınavdadır.Elmasla kömürün  birbirinden ayırt edilmesi gibi.Özde aynıdırlar ama amelleriyle birbirinden ayırt edilir.Bunlarsız  döngü olmazdır.Çünkü Allah ayetlerinde ben günahsız toplum yaratsaydım  o toplumu helak ederdim.

B)Allah’ın insanlara verdiği bir ceza ve uyarıdır.Veya kulun ebedi hayatı kazanmasında  aşamadır.Bunlar sız doğal döngü olmaz çünkü bunlarsız hayatın ve sağlığın değeri anlaşılmaz. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.73.A) Herkesin bir yaratılış gayesi vardır. Yaratılan en küçük varlığın bile bu dünyada görevi vardır. Bunlar olmadan döngü işlemez. Çünkü kötü olmadan iyi, iyi olmadan kötü ayırt edilemez.

B) Bu virüsler doğal dengenin sağlanması için vardır. Doğal denge doğum ve ölümle sağlanır. Ölümün sebebi de bu tür virüsler, kazalar, afetler gibidir. Bunlar olmadan döngü olmaz durur kalır.  Damla TOPCU

 

C.73. A)  Böyle insanlar vardır. Çünkü bu sayede herkes istediği görüş ve düşünceyi benimseyip doğru yolu bulma yönünde adımlar atabilir.

B) Bu tip virüsler doğal dengenin korunmasında ve kendi işleyişinde rol alırlar. Hem de bu sayede insanlar çeşitli dertle çareler üretmek için çalışma yolunu seçer.        Adil ERDOĞAN

 

C.73. A) Tamam kâinatta inatta gereksiz hiçbir şey yoktur. Münafıklar radikalciler cahiller milliyetçiler vb. bunlar toplumda olması toplumun içinde bir rekabet ortamı yaratır. Nasıl bir hayvanın kendi besinini sağlamak için bir rekabete giriyorsa insanlarda da böyle bir rekabet vardır. Ya da şöyle düşünelim bir toplumda herkes doktor olsa hasta kim olurdu?

B)Bu insanların yaptıkları pislikler yüzünden ortaya çıkmış öldürücü hastalık yapan virüslerdir. Bunlarsız doğal döngü Tabiki insanlar için iyi olurdu diye düşünüyorum.Nihat ÇALKAN

 

 

C.73.A)Eğer hakikatler radikaller milliyetçiler vb gibi düşünenler olmazsa tek bir düşüncenin anlamı olmaz her şeyin bir zıttı vardır hayat zıtlıklarla doludur önemli olan peygamber ahlaklı insan olarak yetişmektir

B)AIDS. Kanser gibi alev gibi virüsler çevrenin temiz olmamasını son veren çıkan ölümcül virüslerdir bunlar doğal dengenin önemli bir parçalarıdır bu dengenin düzenini etkin bir rol oynarlar yardım ederler. Erdal İNCİ

 

C.73. A)Kainatta sadece iyiler olsa Allah(cc) insanları ne ile sınayacak ki…

B)Onlar sız toplumsal döngü olmaz.

C)İnsanlar yeryüzünde sadece eceliyle ölse insan sayısı hat safhaya çıkar ve yaşanacak yer kalmazdı.

D)Onlar sız yeryüzünde yaşanacak bölge kalmazdı.Emre ŞAHİN

C.73.A)Allah onları normal insan olarak dünyaya göndermiş, onlar kendi yolunu çizip bu yolu seçmişlerdir. Bunların insanları birbirine düşürmekten başka işleri yoktur. Irkçılık yapıp savaş çıkarıyorlar. Bunlarsız hayat çok güzel ve sakin olur.

B)Allah CC’HU herkese belli bir ömür vermiştir. Ölümleri yaklaştığında bütün insanlar aynı şekilde ölmeyeceği için herkesin ölümü farklıdır. Bazıları kanserden, bazıları AIDS ten ölür. Bunlarsız doğal döngü yine olur. Saime SAVDA

 

C.73.A) Farklı fikir ve görüş sahipleri toplulukların etkisiyle her toplum kendi düşünce ve görüş sistemini oluşturur. Bulundukları görüşçü konumlarını, diğerleriyle mukayese ederek görür ve değerlendirir. Ancak açıklamada da ifade edildiği gibi fikirleri olumsuz etkileyen yıkıcı akımlar birçok toplum için sabır ölçütü teşkil ettiği gibi birçok toplum içinde hatalı fikirsel yolları uyarırcasına gösteren tabelalar gibi doğru düşüncelere yönelmesine yardımcı olur.

B) Biyolojik sorunlar  (özellikle tedavisi zor veya henüz gerçekleşmemiş) tıp biliminde yeni arayış ve çalışmalara dolayısıyla da büyük olumlu gelişmelere neden olmasına ve ciddi boyutta bilimsel buluşların sağlanmasına neden olmuştur. Ayrıca biyolojik sorunlar ölüm oranlarına neden olduğundan bazı nüfus grupları adına ekolojik dengenin sağlanmasında önemli rol oynamaktır.  Emrah ÇUBUKÇU

 

C.73.A)Dünyada her şey birbiriyle bağlantılı ve gereklidir.Eğer tek bir unsur bulunmasa yeryüzündeki kullarını sınayamazdı. Fatih EKECİK                                                      

 

C.73.A)Biz bir biyolojici olarak bildiğimiz kadarıyla birinin fazlalığı veya eksikliği doğanın dengesini bozar.

B)Bu virüsler hastalık yapıcıdır. Allah CC öyle hastalıklar verilmiş ki ibret olsun diye. Davut ARABİ

 

C.73. A) Her şey zıttı ile anlam kazanır.

B)Eksik bir toplumdur.

C) Doğanın ekolojik döngüsünü sağlıklı bir şekilde devam etmesi içindir.

D) Kaosa sürüklenir, örneğin; insanların organlarından birinin hastalanması durumunda vücudun tamamen etkilenmesi. Fikriye YAŞAR

 

C.73.  A) Dünya, hep iyilik yapan, sevgi saygının bir arada bulunan insan topluluğundan oluşmuş olsaydı dünyanın yaratılmasında bir anlam kalmazdı. Allah (cc): eğer dünya hep iyi insanlarla dolmuş olsa ben hepsini helak ederim diye bildirmiştir.

B) Bunlar olmasıyla birlikte hayatta iyilik ve kötülüğün varlığı ortaya çıkmış oldu. Tabi ki iyilik ve kötülüğün olması ile birlikte cennet v e cehennem’in yaratılmasına vesile olmuş oldular.

C) İnsanların yaşadıkları ortamlarda bu gibi hastalıkların olması ile birlikte zamanla kayıplar verdikçe bu hastalık yüzünden araştırma ihtiyacı duyacaklar ve bir yandan da insanların zor duruma düşmesi ile birlikte yaratıcısına sığınması, ondan yardım istemesi Allah’ı hatırlanmasına bir nevi vesiledir.   Kadir GÖKPUNAR