75.Bu günkü  tüm TV programları ve medya peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin ahlakı boyutu faktöriyel düşünülerek hazırlanmalıdır. Önermesini gerekçeli ret ediniz

 

C.75.Tüm programlar için gerekli olmamalı,karşıt ahlaki görüşlerde ölçülü bir şekilde verilmeli ki insanlar aradaki farkı görebilsin ve inandığı,doğasında mevcut olan peygamber ahlakını keşfedip savunabilsin. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.75. Tüm insanlar peygamber ahlaklı olsa hayatın anlamı biter bence. Çünkü kötü kavramını kaldıracağımızdan iyi kavramının bir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden TV programlarında tüm ahlak seviyeleri verilmelidir.             Şaban DOĞAN

 

C.75.Televizyon programları, diziler toplumun ahlaki boyutunun da derin yaralar açıyor Bu tür yayınlar kaldırılıp yerine kaliteli eğitici programlar konulabilir. Bu tür programlar hazırlanırken ahlaki boyut ön planda tutulmalıdır.   Şahver ERTUNÇ

 

C.75. Önermesini ret edemem, çünkü bugün televizyon çok fazla izleniyor ve sadece yetişkinler değil küçük yaştaki çocuklar tarafından da izleniyor. Eğer TV programları peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin üzerinde durursa küçükten büyüğe hemen hemen herkes bu konuda az da olsa gelişme gösterir. Fakat bizim ülkede öyle bir TV programları sunuluyor ki değil küçüklerin yetişkinlerin bile ahlakını bozabiliyor. Onun için bence eğer topluca bir ahlak düzeltilmesine gidilmesi gerekiyorsa öncelikle TV programlarından başlanması gerekir.   Esengül MELEN

 

C.75.Hayır, çünkü her şey etik demek değildir. Etiğin yanında insanın yaşamında başka değer yargıları da vardır. Sadece ahlaklı programlara değinmek bir şeyleri oluşturamaz. Nasıl ki akıl ile zeka bir olunca muhteşem ikililik ortaya çıkıyorsa, ahlakın yanında başka değer yargılarına da değinilsin ki birbirini tamamlamış olsun. Tülay KORKMAZ

 

C.75.Tv denen şey deccalın ta kendisidir bu yüzden böyle şeylerden medet ummamak gerekir.Figen ÜLKER

 

C.75. Bugün televizyonda izlediğimiz birçok programın insan üzerinde olumlu etkisi yok denecek kadar azdır. Bu yüzden televizyon programları insanlara faydalı şeyler yapmalıdır. Örneğin peygamber ahlaklı programlar insanların faydasına olacaktır. Peygamber ahlaklı insanlar yetiştirme de daha etken olacaktır. Bu yüzden televizyon programları insana fayda sağlayacak programlar yapmalıdır.       Vildan BAYKAR

 

C.75. Bugünkü televizyon programları İslamiyet’in öngördüğü aile yaşamından çok uzaktadır.İnsanlar bu programlarda gördüklerini bir süre sonra normal karşılar ve insan giderek doğru yoldan uzaklaşır.Özellikle gençlerimiz bu yaşam tarzını kendine empoze ederek çıkmaz sokağa girmektedirler.Gülistan DİKSİN

 

C.75.TV programları ahlakı bozduğu bence kesindir. TV programı yerine peygamber ahlakı örnek alınarak daha iyi bir şahsiyet haline gelinebilir. Tahir İGİT

 

 

C.75. Böyle bir şeyin olması insanlığın peygamber ahlaklı olmasını sağlar. Buda cahil, münafık, Siyonist, ateist vb. gibilerinin ortadan kalkmasını neden olur. Bunun sonucunda eksik bir toplum oluşur. Bunların toplum içerisinde toplumun bağışıklık sistemi kazanması için gereklidir. Hüseyin HASIRCI

 

C.75. İnsanları TV başında belli bir yere kadar eğitim verilebilir fakat bir yandan da insanı TV başına

kitlemektedir.   İsmail TOPAL

 

C.75. Bu programlar böyle hazırlanırsa izleyici az olur. Çünkü insanlar yozlaştıkları için bu tür programlara ilgi göstermezler ve hiç kimse izlemediğinden televizyonlarda gösterilmezler.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.75.Bugünkü tüm TV programlarının peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin  ahlakı düşünülerek hazırlanamaz. Çünkü bugünkü insanların ahlak anlayışı farklı ve peygamber ahlakından uzak olduğu için TV programları peygamber ahlakı temel alınıp hazırlansa yeterince izleyici kitlesine sahip olmaz. Oğur ABAY

 

C.75.Eğer ki kanallar bireysel olarak insifiyetlerini  kullanarak  böyle bir girişimde bulunuyorsa bunda bir sakınca yoktur.Çünkü kanal bu insifiyetini kendilerinde tutar.Ancak sistematik bir şekilde  planlı programlı bir güç  tarafından yapılıyor ve yaptırılıyorsa bu etik değildir.Çünkü birey ve vatandaş olarak kişinin TV programı izlerken seçme özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.75. O zaman tüm TV programları kendi doğruları doğrultusunda peygamber ahlaklı insan yetiştirmeye kalkarlardı.  Damla TOPCU

 

C.75. Toplumumuzun içinde bulunduğu ortam ve ahlak seviyesi düşünüldüğünde bu son derece gereklidir. Ahlak ve terbiye örselenmiş, toplum ucunda ışık olmayan karanlık bir tünele doğru sürüklenmektedir. Bunu önlemek için de tüm insanlığa örnek olan yegâne insan peygamberimizin ahlakı medya yoluyla da halka anlatılmalı ve benimsetilmelidir.        Adil ERDOĞAN

 

C.75. Peygamber ahlaklı Tv programı yaparak insanları bilgilendirmek çok iyi olur fakat peygamber ahlaklı kanallar bulmak zor. Nihat ÇALKAN

 

C.75).Bu günkü TV programları peygamber ahlakı insanlar çıkmalıdır çünkü insanlık hep peygamber ahlakıyla yetişen insanlara ihtiyacı vardır TV medyasında insanlara iyi yönde rehber olabilecek insanların medyaya çıkarılması gereklidir. Erdal İNCİ

 

C.75.Peygamber ahlakı yanında başka aktivitelerde olmalı çünkü yanız Peygamber ahlakıyla ilgili program olursa nasılsa her gün aynı şeyler başka zaman izlerim diyen insan sayısı artar herkeste bu şekilde davranırsa insanlara bir şey katamazsınız.Emre ŞAHİN

 

C.75.TV programları bu günkü zaman diliminde düşünülerek hazırlanmalıdır, bu günkü asrın değişimiyle güncellemeliyiz. Saime SAVDA

 

C.75. Günümüzde yayın kuruluşlarının birçoğu, güncel televizyon yayını adına düzenledikleri günlük yayın akışlarını sürekli bir şekilde belirli kitlelere hitaben belirleyemezler. Bilakis toplum her türlü görüşe benimseyen bireylerden ibaret olduğundan dolayı buna paralel olarak genel bir toplum görüşüne uygun bir program uygulamalıdırlar. Buna karşın tüm TV programlarının (belli kitlelere hitap eden kanallar istisna) bu gereklilik aykırılığına göre topluma sunulması söz konusu olamaz.

Emrah ÇUBUKÇU

 

C.75.Günümüzde özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları daha çok insana ulaşmakta ve kapitalizmin yol açtığı reklam kapma yarışı içerisinde televizyon kanalları daha çok izlenmek uğruna her türlü hakkı kendilerinde reva görmektedirler.Bu düzeysiz bir televizyon kültürü oluşmasına ve insanlarımızın kültürel ve dini bakımdan yozlaşmasına yol açmaktadır. Fatih EKECİK

 

C.75.Toplumca öyle koşullanmışız ki Peygamber ahlakı gösterimler yapılsa toplumca isyan çıkar, yobaz ve gericilik diye adlandırır. Davut ARABİ

 

C.75. Bugünkü medyayı düşünürsek dünyada olup biten bütün durumların anında bize bilgi veriyor. Yalnız bu bilgiler insanlara yansıtılırken hiçte doğru düzgün insan gelişimi ve ahlaki boyutu dikkate alınarak insanlarımıza verilmiyor. Medya sayesinde bütün toplum yalan yanlış bilgiler ile donatıldığı için doğru dürüst düşünmeden ön yargı ile toplumlar ve insanlar hakkında yorum yapılıyor. eğer medyadaki insanlar peygamber ahlaki çevresinde bir birey olarak yetiştirilip doğru bilgi ve yansız bütün insanlara ve fıtratına yönelik anlatılırsa insanlarımız ön yargıdan uzak ve doğru bilgilerle donatılmış olurlar. Fikriye YAŞAR

C.75.  İnsanları TV başında belli bir yere kadar eğitim verilebilir fakat bir yandan da insanı TV başına kilitlemektedir.   Kadir GÖKPUNAR