85.Devlet/ler millet yaratmaya kadir değillerdir. Bu girişimleri geçmişin soydaşlarının-dindaşlarının kara delikleri ve geleceğin baskın-uyumlu kavimlerine çekinik oluşu nedeniyle ya şovenizme ya Siyonizm’e yada kaosa…vb kaymaya mahkumdur.
-Bu yaşanmış deneyimlerin kesin bir hükmüdür. Islah edilmiş kavim(Millet), dil, lisan…vb yaratmak ALLAH CC’HUNA aittir. Doğada yegane vahşi olmayan ve ıslah edilerek yaratılanlar; Allah CC’HUN gönderdiği sayfalar, kitapların dili ve peygamber ahlaklı yegane örnek millet ise İbrahim AS’IN milletidir. Tüm diğer diller, lisanlar, kavimler…vb vahşi ve yari vahşi olarak doğal sistemde taktir edilen türemeye dayalı yaratmanın ürünüdürler. Yarı vahşi ve tam vahşi kavimlerde ilahi kurallara ve peygamber ahlakına dayalı olarak İbrahim AS’IN milletine davet edilmiştir. Bunun dışın da hükmündeki ve hükmü dışındaki kavimleri kendi kavmine/lerine asimile etmek yada özendirmek; Allah CC’HUN hükmüne ters, nefsani, şeytani ve deccalidir yada tamamen liyakatsizdir.Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var). Demirkuş 2010.
-Tek millete dayalı devlet anormal devlet demektir. Ya kavimi kan davası yada tek düzelikten  (homozigot)  dolayı toplumsal tufanlara maruz kalması kaçınılmazdır. Bu ilahi ve doğal kanundan dolayı tek ırka, tek kavme  dayalı devletlerin sıhhatli yaşaması için mutlak çeşitliliği içine davet edip bulundurması ilahi ve bilimsel bir farzdır yoksa akraba evliliği gibi kavim tek düzeliği hastalığı nedeniyle çöküşe ve sakat kavim olmaya mahkumdur. Önermesini gerekçeli çürütünüz.

 

 

C.85. Milletleri yalnız Allah cc’ü yaratır. Devletler onların birlikte yaşadıkları yerlerdir. Yaratmak sadece Allah’a mahsustur. Şaban DOĞAN

 

C.85. Önerme kesinlikle doğru ve her zamanda geçerli olmuştur. Devletler millet yaratmaya kadir olmadıkları gibi, tek milletten de devlet olmayacağı inancındayım.   Esengül MELEN

 

C.85.Belki de tam olarak öyle değildir.Bir devlet birçok milletten oluştuğu zaman kendi içinde kavgalara,Milliyetçilik girişimlerine,bölünmelere…maruz kalabilir.Her millet kendi özgünlükleriyle yönetilmek ister.Bu da kaosa neden olur.Her millet kendi devletini kurarak da  çeşitliliği sağlayabilir ve devletler arası sosyal ilişkiler geliştirebilir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.85.Devletler millet yaratmaya kadir değillerdir.Ama milletler devlet yaratmaya kadirlerdir.Oluşacak devlette her türlü insanların olması o kavmi geleceğe taşınacak duruma getirir.Aynı insanların olmasıyla hep aynı olaylar sanki programlanmış bir döngü gibi benzer sonuçları doğurur.Dolayısıyla insan daha yapmadığı olayların sonucunu şimdiden bilirse hayata karşı heyecanı gider, isteksizlik oluşur. Tülay KORKMAZ

 

C.85. devletler millet yaratmaya kadir değildir. Bir insanın ya da milletin yaratılması sade ve sadece Allah’a mahsustur. Vildan BAYKAR

 

 

C.85.Tek millete dayalı devlet anormal devlet değildir ya da yok olup gitmez. Bir devletin içerisinde farklı milletler olursa dış güçlerin etkisiyle devlete isyan çıkartabilirler, geçmişte de bunun örnekleri görülmüştür. Osmanlı iç isyanlarla zayıflatılıp yıkılmıştır.  Şahver ERTUNÇ

 

 

C.85.Önerme doğru katılıyorum.’Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız’ diye ayetine uygun hareket edilmeli. Tek millete dayalı devlet kurmak anormal devlettir. Tek düzey bir yaşam ve insanların aynı düşüncede olması, herkesin aynı yaşam biçimine sahip olması sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı için, bu önermeye katılıyorum. Gülistan DİKSİN

 

C.85. Farklı topluluklar, kavimler ve milletler devlet yaratabilirler. Yoksa sadece tek topluluktan kalıcı devlet uzun ömürlü olamaz. Devletler farklı milletler yaratamazlar. Farklı milletler, kavimler, topluluklar vb sosyal yapılar devleti oluştururlar. Ve meydana getirirler. Tahir İGİT

 

 

 

C.85. Bu önermenin çürütülecek bir yanını bulamadım. Hüseyin HASIRCI

 

C.85.Milliyetçi insanlar hayatta asla ıslah olamazlar ve gerçek mutluluğa ulaşamazlar ayrım yapmamak gerekir hayatta her şeye saygı duymak gerekir..Figen ÜLKER

 

C.85.  Bir devletin tek milletten oluşması sosyal tufanlara maruz kalmaktan daha çok bir birleri

arasında ki bağlar ortak atalarından dolayı güçlüdür. Buna birlik ve beraberlik adını vermekteyiz. Farklı

milletlerin de bir arada sosyal tufanlara neden olmadan yaşamaları için ortak bir değerin (milletlerin

hepsinin İslam dinine inanması) olması gerekir.  İsmail TOPAL

 

C.85. Devletler millet yaratmaya kadirdir. Çünkü bazı devletler baskı ile bazı milletlerin dilini, dinini, ırkını değiştirebilir. Bu sistemle yeni bir kavim oluşturulabilir. Ama tek millete dayalı devlet anormal değildir. Çok millet kargaşadır ve haksızlığın, ayrımın, suç oranının en fazla olduğu bir devlet ve düzendir. Bu yüzden tek millete dayalı devlet olmalıdır, çok millet her zaman haksızlık merkezidir. Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.85. Milletleri Allah cc’hu yaratır. Devletlerin millet yaratmaya kudreti yoktur. Abdullah MÜZENNET

 

C.85.Devletler millet oluşturamaz fakat milletler devlet oluşturur, tek millete ait devlet güçlüdür, yani tek millet derken farklı ırk, farklı din, farklı örf adet olabilir, fakat bunlar kendilerini tek millet gibi hissetmeli ve öyle davranılırsa o devlet güçlü olur    Oğur ABAY

 

C.85. Devlet milletleri değil milletler devletleri oluşturup geliştirir. Bu sayede de kendi kendini yönetip istediği hayat şartlarına ve standartlarına ulaşmaya çalışır. Bunu yaparken de doğru yöneticiler seçmelidir ki fikri ayrılıklara düşmesin ve refah ortamı bozulmasın.      Adil ERDOĞAN

 

C.85. Bırakın bir milleti bir çöpü dahi bile hiç kimse Allah cc’hu dışında yoktan var edemez.          Nihat ÇALKAN

 

C.85. Devletler barındırdıkları insanları %100 istedikleri şekilde yönlendiremezler. Hiçbir varlık türemek için yaratılmamıştır. Yüce Allah bu varlıkları kendisine iman etmeleri için yaratmıştır. Kavimleri kavme özendirmek doğru değildir. Ama kavimleri Allah a giden dine yönlendirmek doğru ve gereklidir. Tüm insanlık bir devlet adı altında yaşayamaz ama bir din altında yaşayabilir.  Damla TOPCU

 

C.85.Devletler artık anayasalarıyla çok uluslu bir demokratik yapı oluşturmaya başlamışlardır.İslam ülkelerinde ise ümmetçilik denilen İslam kardeşliği denilen mükemmel bir yapıya sahiptir.Böylece herkes Allah önünde eşit bundan dolayı da devlet ve hak önünde kardeşçe ve özgür olarak yaşayabilmektedirler. Fatih EKECİK

 

 

C.85.Devletler hiçbir zaman milletten faydalanmazlar çünkü milletlerde bir araya gelerek devleti oluştururlar. Çünkü devler bir milleti olmadan devletten bahsedilemez her millet olduğu takdirde olduğu zaman devler başarılı olur Allah CC’HUN hayatta tek bir millet yaratmamıştır o da İbrahim a.s milletidir tüm olduğu milletler İbrahim. A. S soyundan gelmiştir devlet edilmesi millet dini devletlerin süresini değiştirmez eğer tek millet her devlet olursa devlet aralarında çoğalma çıkar. Erdal İNCİ

 

C.85.Evet. Hiç bir devlet millet kuramaz. Ya da devlet bir millete ait olamaz. Milletler bir şeyler yapıp devlet kurar. Allah CC’HU herkese bir dil, yani konuşup anlaşabileceği benlik vermiştir. İnsanlar bunları yani benlikleriyle, dinleriyle, inanışlarıyla, dilleriyle bir millet oluştururlar. Mesela Türkiye de türkü, kürdü, Çerkez, lazı var ya da hristiyanı, Müslüman, Sünni, alevi, Yahudi bir sürü din ve mezhep vardır. Türkiye bütün bunları barındırıyor. Yani milletler devleti kuruyor. Devlet milleti kurmuyor. Devletleri kavimler kuruyor ve devletler de kavimleri yöneten sistemlerdir. Saime SAVDA

 

C.85.Hiçbir devlet veya toplum tek bir milletten ibaret değildir. İnsanoğlunun yaradılışında Allah CC kavim, kavim insanı yaratmış bunları kendi aralarında anlaşmasını ve kaynaşmasını sağlamak içindir. Davut ARABİ

 

C.85.Yaratmak sadece Allah(CC)’ye özgüdür.Emre ŞAHİN

 

 

C.85. Devletler var olan milletin bir bütünlüğünü ifade eder ve onların rejim alt birimlerinin, siyasi fikir akımlarının oluşmasına neden olur. Yani devlet dolaylı yoldan da olsa izlediği politik yol itibariyle milletinde fikirsel bir reform yaratabilir ki buda bir milli düşünce ve milliyetçilik akımı olarak görülebilir.

Tarihte ortak bir dil, ortak bir kültür ve ortak bir bağımsızlık düşüncesi umuduyla bir araya gelmiş birçok devlet vardır ki günümüzde dahi bu sistemin emsallerini görebilmekteyiz. Ancak bu düşünceyle oluşturulmuş devletlerin İlahi bir yıkıma maruz bırakılmaları bir gereklilik olarak görülemez ve düşünülemez. Ortak paydalar altında kurulan bağımsız devlet ve oluşturulan milli fikirlerin aşırı anti ideal devletçilik ve millileşme ifade etmesi mümkün değildir.    Emrah ÇUBUKÇU

 

                                                                                                            

C.85.Devletler kendi iktidarını korumak için zaman zaman vatandaşlarını dahi katledebiliyorlar. Bundan dolayı da iktidar mücadelesini de millet kavramını oluşturmaya yetkin değildir. Fikriye YAŞAR

C.85.  Bir devletin tek milletten oluşması sosyal tufanlara maruz kalmaktan daha çok bir birleri arasında ki bağlar ortak atalarından dolayı güçlüdür. Buna birlik ve beraberlik adını vermekteyiz. Farklı milletlerin de bir arada sosyal tufanlara neden olmadan yaşamaları için ortak bir değerin (milletlerin hepsinin İslam dinine inanması) olması gerekir.  Kadir GÖKPUNAR