86. A- Belki de Milliyetçi işletim sistemiyle yüklü bir kişilik/ler, evrensel yada peygamber ahlaklı kişilikleri yönetmeye kalkması liyakatsizlik olur ve kalbinde tüm insani değerlerin hepsini liyakatli yaşatmak ve taşımakta sıkıntı çeker.
B-Asrının insan denklemini/lerin fırsat bilip liyakatli değerlendirmeyen ve çeşitlilik hazinesini ceddine yada ecdadına satan tapan  insan/lar nefsine zülm etmişlerdir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;Ceddini
aşamayan rabbini tanıyamaz.
-Ceddini doğru tanımayan rabbini tanıyamaz.
-Cet  nefistir, nefsini tanıyan rabbini tanır /ayet var)
-Kavim milliyetçiliği;milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel..vb mekanlara yada yerküresi daracık yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir.
-Kavim Milliyetçiliği Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Evrensel Milliyetçilik;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel..vb mekanlara endeksli ruhbanı-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir.
-Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm’den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Peygamber Milliyetçiliği;ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel..vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri refleks haline getiren peygamber ahlaklıdır.
-Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer milliyetçililikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir.
-Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup rekabette derbeder ve yetersizdir.
-Peygamber Milliyetçiliği İlahidir, Mantıklı ve Allah CC’HUN Islahatına Dayanır ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Adem AS’I Herkesin Babası Kabul Eder.
-Adem Öncesi ve Sonrası;Deliler, Cahiller, Doğal... vb İnsanlar veya İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir.
-Sanki Adem AS Öncesi insanımsılar insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir.
-Bu yapıdaki insanlar Adem AS’DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah CC’HU tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
-Dünyada ceddini içinde ve dışında liyakatli ve doğru konumlandırmayan fert ve toplumlar; kendini onların yaşanan asra göre tarihe gömülmüş deşifre kara delik ve dehlizlerinde bulmayı hak etmişlerdir.
-Devletleri kavimler kurar ve devletlerde kavimleri yöneten sistemlerdir.
-Devlet hükmündeki kavimlerden rızalarıyla, cebren, hileyle yada siyasetle tek veya çok millet yaratmaya kalkışırsa ilahlaşıyor demektir.

 

 

C.86. A) Milliyetçi insan kendi milletinden olana ayrıcalık tanır ve kendi diğerlerini kendine benimsemekte sıkıntı çeker. Eğer böyle biri başa gelirse haksızlıklar ortaya çıkar ve ondan kat kat üstün olan peygamber ahlaklı kişiler onun kölesi olmaya zorlanır.

B) Nefsine zülüm etmiş demek yerine nefsini yüceltmiş demeliyiz.Şaban DOĞAN

 

C.86. A) Ancak burada göz ardı edilen bir durum var ve bu da bütün milliyetçileri aynı kefeye koyma sorunudur. Örneğin; Peygamber milliyetçiliği ile ced milliyetçiliği aynı değildir olamaz. Peygamber milliyetçiliğinin kalbinde sadece kendi milletine karşı sevgi ya da saygı değil, farklı milletlere de saygısı vardır. Nedeni ise Peygamber milliyetçilerinin kalbinde büyük bir hoşgörü olması ki bunun en büyük örneği; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in eşsiz hoşgörüsüdür. Oysa ced milliyetçileri veya başka milliyetçileri düşündüğümüz de asla böyle bir hoşgörüyü bulamayız. Sadece kendi dil, din, hukuk kurallarını benimserler ve diğer milletleri anlamaya kadir değillerdir. Hele hele İslamiyet’in o yüceliğini anlayacak kapasiteye çıkamazlar ancak saygı göstermeleri gerekir fakat böyle kişilerin bırakın saygı göstermelerini bizim dinimizi küçümsemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Örnek peygamber efendimizin karikatürünü çizmek gibi alçak bir hareketleri olabilir. Hayatta en güzel sözlerden biri; her şeyde bir hayır vardır. Bence bu sözün mükemmel bir durumu var. Yukarıdaki örnekteki peygamber efendimizin karikatürünün çizilmesi ne kadar alçak bir harekette olsa bir de şu yönünden bakalım, bu hareketle İslamiyet dini hemen hemen herkes tarafından duyuldu koskoca dünyada hiçbir şeyden, İslamiyet’ten haberi olmayan birçok millet vardır böylece herkesin haberi olacak ve onlar duydukları halde İslamiyet’i araştırmazlarsa bunun azabını yaşayacaklar diğer dünyada. Bunun için ister istemez duyan kişiler meraktan da olsa İslamiyet’i aralayacaklar böylece İslamiyet dünyanın en ücra köşesindeki çocuk tarafından bile duyulacaktır. Buradaki hayır da bu herhalde…

B)Ced kuduzluğu, hayattaki en büyük suçlardan biridir çünkü hayattaki en büyük günah kul hakkıdır. Ceddine tapan, başkasının hakkını yiyerek kendi ailesinden, ceddinden birini bir mertebeye alırsa işte bu adaletsizliktir, kul hakkıdır, nefsini hak yolunda şaşırtmıştır. Cedde, bağlılığa olan gereksizliğin tavrını Peygamber efendimiz çok güzel belirtmiştir “soyumdan gelen değil, yolumdan gelen benimdir.” diye belirtmiştir. Bu söz çok güzel, daha önceki bir cevapta da yazmıştım yine yazıyorum. Oysaki onun soyundan gelmek ne yüce bir duygu olsa gerek. Esengül MELEN

 

C.86.A)Tam tersi olursa;eğer bu Peygamber Milliyetçiliğiyse bu kişileri yönetmesi hayırlı ve başarılı olur.İnsani değerleri liyakatli bir şekilde yaşatır ve kalbinde bunu taşımakta sıkıntı çekmez.Peygamber Milliyetçiliği rekabette yeterli ve uygun bir yönetim şekli olarak kabul edilebilir.

B)Böyle yapan kişi elbette yanlış yoldadır ve Rabbini tanıyamaz.Fakat nefsin istediği de bu değil midir zaten?Ona istediğini vermek zulümden öte mükafat olur. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.86.A)Ceddini kademeli olarak tanımaya çalışmalıdır. Aniden Peygamber ahlakındaki basamağa getirirsek insanoğlu boşluğa düşer.Yaptıklarından tereddüt duymaya başlar ve fıtratında bulunanları insanların yönetmesi doğru değildir.

B)Çeşitlilik hazinesini,ceddine ve ecdadına satan insanlar Allah (CC)’u var ettiklerini, şeytani duygularıyla nefsine satıyordur.Zaten işe nefis giriyorsa bütün olaylar insanın menfaati doğrultusunda yol almaya başlamıştır bile.Tülay KORKMAZ

 

C.86. A ) Eğer bir insan kalbinde sadece bir şeyi taşıyorsa başka şeylere yer açamayabilir ya da açmakta zorluk çekebilir. Örneğin; milliyetçi bir insanın diğer milletleri benimsemesinin zor olması gibi… Ama dünya da sadece bir millet yoktur. Bu yüzden insanlar bütün milletleri benimsemelidir.

Vildan BAYKAR

 

 

 

C.86.A)Milliyetçi düşünce sistemini benimsemiş insanların Peygamber ahlaklı kişileri yönetmeye kalkması insanların inancına saygı duyduğu, kendi düşüncelerini topluma empoze etmeye kalkmadığı sürece liyakatsizlik olmaz

B)Nefsini tanımayan nefsine hâkim olamayan insan başkalarının düşüncelerini kendisine empoze etmesine izin verir ve düşünemeyen bir varlık haline gelir.     Şahver ERTUNÇ

 

C.86.A)Milliyetçi işletim sitemine sahip insanların yönetime geçmesi devletin yönetimi açısından liyakatsizdir. İnsanlara yaklaşımında insani değerlerden çok milliyetçilik duygularıyla hareket eder ve bu toplumda insanlar demokrasinin gerektirdiği gibi yaşayamaz.

B)Bu önermede nefsine zülüm etmeye kadar olan kısmı yanlıştır. Çünkü bu şekilde hareket edersek nefsimize zülüm etmemiş aksine nefsimize boyun eğmiş oluruz. İnsanoğlu ceddine bağlı olmalı ama ceddine bağımlı olmamalı. Ceddini yeri geldiğinde eleştirmesini de bilmeli. Ceddini tanımaya çalışırken yani eleştirirken ALLAH C.C’HUN istekleri doğrultusunda eleştirmeli. Yani ceddinin yanlış davranışlarını bildiği halde doğru şekilde davranmıyorsa o insan ceddini aşamamıştır ve rabbini de tanıyamaz. Gülistan DİKSİN 

 

 

C.86.A)Tüm insanları en şerefli varlık olan insan diye yaratıldığı için eşit tutulabilir. Akıl sahibi her insanın topluma değer katması da insanlık yönünden değer verilmesini gerektirebilir.

B)Yaratılma ve varlığın güzelliği Allah’ın güzel yaratmasındandır. Bu da Allah’ın yüceliğinin ve kudretinin bir göstergesidir. Bu çeşitlilik sadece insana ve nefsine mal edilemez. Tahir İGİT

 

 

 

C86. A) Peygamber milliyetçiliği işletim sistemiyle yüklü bir kişilik evrensel ya da peygamber ahlaklı kişileri yönetebilir. Hiçbir sıkıntıda çekmez.

B) Hayır. Bazı yanlışlar ecdattan kalmış olabilir. Önemli olan kendisinin bu yanlışları düzeltmesidir. Eğer kendisi bu yanlışları düzeltmese nefsine zulüm etmiş olur. Hüseyin HASIRCI

 

C.86.A)Milliyetçi bit kişilik yanlış bir kişiliktir ve ıslah olmalıdır.

B)Kişi asla bir insanoğluna tapmamalıdır Dünyada tapılacak yegane varlık vardır o da ALLAH CC dir..Figen ÜLKER

 

C.86.A) Bir insanın devleti iyi bir şekilde yönetebilmesi için devletinde barındırmış olduğu her milletin

dilini, ırkını, yaşamlarını ve isteklerini anlayabilmesi gerekir ki onların refah düzeyi için bir şeyler

yapabilsin. Yöneten insanın bir milliyetçi olması bunları değiştirmez. Yeter ki inancı sağlam olsun.

B) Örneğin, başbakan olan bir insan kendi devleti sınırları içerisin de yaşayan halkının refah düzeyini

arttırma ve ihtiyaçlarını karşılama yerine kendi faziletini düşünmesi nefsinin isteği doğrultusunda

hareket etmesi dolayısıyla nefsini zulümden çok onu yüceltmiş olmaktadır.  İsmail TOPAL

 

C.86. A) Haksızlık olmaz, çünkü bu milliyetçilik katı, saf, kemikleşmiş olmadığı sürece hiçbir topluma zarar vermez. İnsanlar bu sayede vatanını, milletini, bayrağını ve dinini rahatça korur.

B) İnsanlar ceddini bilirse kendini bilir, kendini bilirse nefsini bilir ve ona hakim olur ve bu da nefsine zulüm etmek olmaz, onu eğitmek ve de kendine ve nefsine iyilik etmektir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.86.A)O toplum fazla yaşamaz ve yönetemez.

B)Eskiden olanların hepsini doğru bilip uygulamamalıyız. Abdullah MÜZENNET

 

C.86.A)Peygamber ahlaklı kişileri yönetmek elbette zordur, bu insan bu durunda sıkıntı çeker, çünkü peygamberler son derece güzel ahlaklı örnek insanlardır.

B)Asrındaki insanları onların kişilikleriyle değerlendirmeyip ceddine ve ecdadına göre yani ırkına göre değerlendirmek nefsine zulüm demektir.  Oğur ABAY

 

C.86. A) Dünyaya at gözlüğüyle bakan kişilerin eğitim vermesi hep aynı kalıplar çevresinde işlem görmeye ve tabuların yıkılamamasına neden olur. Bu yüzden de gelecekteki nesilleri yetiştirecek olan şimdikiler doğru eğitim yöntemleriyle güzel ahlakla yetiştirilmelidir.

B) Ecdat sınırlarını aşamayanlar belki nefsinî arzularını tatmin etmiş sayılabilir fakat diğer kavim ve ırkları aşağılamak onları vahşi bir medeniyet oluşturmaktan iler götürmez. Bu da hor görülmeye yol açabilir.     Adil ERDOĞAN

 

C.86. A) Dünyanın birçok ülkesinde milliyetçi kemsin ağırlıklı olduğundan dolayı birçok sıkıntı yaşamaktadırlar.

B) Bu gerekçenin retti düşünülemez. Bir insan nasıl ceddini inkâr edebilir ki? Ceddini reddeden insan rabbini tanıyamaz dolayısıyla kâfir sayılır. Nihat ÇALKAN

 

 

C.86.A) Milliyetçilik tek başına yeterli olmayan bir kavramdır. Çünkü milliyetçilik bir kesime hitap eder. En doğru milliyetçilik içine bütün milliyetçilikleri alan ve her kesime hitap eden milliyetçiliktir.

B) Nefse zulmetmek için onun hükümdarlığında yaşamamak gerekir. Ama böyle insanlar nefisleri istedikleri için bunları yaparlar. Bu yüzden onlar nefsinin hükmünde oldukları için ona zulmetmiş sayılmazlar.  Damla TOPCU

 

C.86.A)Tüm insanlar Allah C.C.’hun yarattığı temelde sevilmelidir.Herhangi bir milliyetçi yaklaşım insanlar arasındaki sevgi ve barışı yok eder.Hangi ırktan olursa olsun hangi kökenden gelirse gelsin tüm insanlığa saygı ve diyalogla yaklaşılmalıdır.

B)1789 Fransız İhtilali’yle beraber ortaya çıkan milliyetçilik akımı İslam’ın en büyük güzelliklerinden olan ümmetçilik anlayışına büyük zarar vermiştir.Müslümanlarda maalesef bu hataya düşmüşlerdir.Birbirlerine bu bağlamda gerek günümüzde gerekse geçmişte büyük zarar vermişlerdir.İnsanların her türlüsüne etnik, dini ve mezhepsel açıdan değerlendirip yargılamak ve bu unsurlarından dolayı kısıtlamak artık 21. y.y dünyasında yer bulamamaktadır. Fatih EKECİK

 

 

 

 

C.86)A)milliyetçi iletişim sızmalarıyla yükleri insanlar başka insanları büyük görürse anlaşma sıkıntısı doğar kavrayamaz insanlar sadece kendileri düşünür amma peygamberler bütün insanları düşünürler Allah milleti insanları sever

B)İnsanlar eğer iradesinin tanıması Allah da tanıyamaz dünyada devletin toplum alanında yenilikle düşünülmesi çok yararlıdır doğru bir şekilde düşünülmeli gereksiz araştırmalar gereksiz faaliyetler çok gereksiz şeylerdir insanların akılları eremeyecekleri şeylere başkalarını sınav etmeleri denemeleri çok saçma ve yanlış bir durumdur Allah CC. HU bile bizim yükleyemediğimiz yükü bize vermemiştir. Allah yolunda kendimizi Allah adamalıyız. Erdal İNCİ

C.86.A)Hayat o kadar değişmiş ki herkes karşısındakine önyargıyla, milliyetçi duygusuyla yaklaşıyor. Bunu ne Allah CC’HU, nede Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Herkes eşit bir şekilde, eşit haklarla dünyaya gelmiştir. Bunu hiçbir insanoğlu inkâr edemez. Dünyada Peygamber ahlaklı olmak varken zorbalığa ne gerek vardır. Ceddini bilmek çok önemlidir. Bunu bilmeyenler Allah CC’HU bilmez ve tanıyamaz. Bilmeyen zaten cahil ve vahşi olur. Ne kendini bilir nede ailesi ve çevresindekilere saygı ve sevgi duyar. Geçmişini ve ceddini bilmek çok önemlidir. Peygamber ahlaklı insanların hemen hemen hepsi ecdadının yolundan gelenlerdir.

B)Burada şunu diyebiliriz ki ecdadını ret eden, kendinin maymundan geldiğini savunan insanlar cahildir. Allah CC’HU ya inanmayanlardır. Hepimiz Âdem a.s.’in soyundan gedik. Allah CC’HU hepimizi aynı insan olarak dünyaya gönderdi. İnsanlar Âdem a.s. den sonra maymuna mı dönüştü, sonra yine maymunda insana maymuna mı dönüştü demek çok yanlış olur. Nasıl böyle bir değişim olabilir ki. Bunu diyenler evrime inananlardır. Saime SAVDA

 

C.86.A)Milletçi bir işletim sistemiyle yönetmek sadece kendi milletine kucak açar. Fakat Peygamber sistemi ise tüm milletlere kucak açar. Ve güzel ahlakıyla herkese eşit mesafe de davranır.

B)Ceddini tanıyan kişiliğini ve şahsiyetini tanır. Davut ARABİ

 

C.86.Milliyetçi işletim sistemini benimseyenler arasında da Peygamber ahlaklı kişiler vardır.Emre ŞAHİN

 

C.86. A) Peygamber gözünde tüm insanların bir olması ve Müslüman’lar arasındaki üstünlüğün takvayla mümkün olması gibi büyük bir insani değerlendirme göz önüne alındığında milliyetçilik mantığıyla hareket eden bir kişiliğin evrensel veya peygamber ahlaklı kişilikleri yönetmesi mümkün değildir ve beklenemez. Dolayısıyla bu kadar farklı milli ve şahsi fikirler besleyen ve farklı politik iklim çatısı altında yaşam sürdüren ortak inanç sahipli tüm bireylerin duygularını da liyakatli yaşamak, yaşatmak ve taşımak çok zordur. 

B) Bulunulduğu dönemde ki insani değerlendirme durumu vasıtasıyla sentez yapan insanların önceki nesillerinin yaşadığı dönem ve koşulları göz önüne alarak bir kanıya varmaları ve vardıkları bu sonuçtan doğan gerekli düzeltmelerin mevzubahis geçmiş nesillere göre belirlenmesi vicdani ve nefsi bir kayıp ve yanlış olamaz.      Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                         

C.86.A) Milliyetçi işletim sistemi her zaman tek boyutluluğu, tekelciliği ve şovenizmi gerektirir. Bundan dolayı da milliyetçi işletim sistemi evrensel değerleri oluşturmaya müsait bir düşünce sistemi değildir.

B)Aşırı yüceltmeci mantığı bireyi eksikliklerden arındırdığı için her zaman tehlikelidir. Çünkü aşırı yüceltmeci mantıkta, düşüncede eksiklikleri görmek mümkün değildir. Fikriye YAŞAR

 

 

C.86. A) Bir insanın devleti iyi bir şekilde yönetebilmesi için devletinde barındırmış olduğu her milletin dilini, ırkını, yaşamlarını ve isteklerini anlayabilmesi gerekir ki onların refah düzeyi için bir şeyler yapabilsin. Yöneten insanın bir milliyetçi olması bunları değiştirmez.

B) Örneğin, başbakan olan bir insan kendi devleti sınırları içerisin de yaşayan halkının refah düzeyini artırma ve ihtiyaçlarını karşılama yerine kendi faziletini düşünmesi nefsinin isteği doğrultusunda hareket etmesi dolayısıyla nefsini zulümden çok onu yüceltmiş olmaktadır.  Kadir GÖKPUNAR