98.Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Eğitim ve öğretim;Everensel hümanist insanlığı aşan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı eğitim ve öğretim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma reflekslerini kazandırmak. Küfür, yalan, öldürme, dayak…vb istenmeyen özellik ve uygulama koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik, arkadaşlık, çevrede, ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi. Uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Kendini namuslu-vicdanlı ve doğru konumlandırma reflekslerini geliştirmenin vazgeçilmez koşulu;içinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp bilgili ve doğru empati duymaktan geçtiğini kesin bilmesi gerekir.. Uygulama koşulları örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati duyma ve çözüm üretimini refleks haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin;erozyon, salgın hastalık, deprem…vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme.
7-Belki de Siyonizm(din kuduzu) , şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda güzel ahlak yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Güzel ahlakın, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırmanın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu, vicdanlı, dürüst, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma yada bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim yada emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. 19. ve 20 YY’IN yıkıcı, cahil, gayri insani yanı insanımsı düşünce, eğitim ve yönetim sistemlerini…vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Kardeşliğin hevesine kapılmakla, muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da Kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Demirkuş 2008
-Bilim insanlarının;insanlık ve doğal çevreninin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsama;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... vb düşünün.
Çıkarsama; İnsanda, liyakat, güzel ahlak, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarının farzlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin; cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.

 

 

 

 

C.98. Peygamber ocağı yaşadığı vatanı koruyan kurumdur. O yüzden en başta askerlerin başındakilerin vatanını sevmesi ve peygamber ahlaklı olmalıdır. Dini askerlikten ayırmak yanlış olur. Osmanlı dinden uzaklaştıkça yıkılmaya gitmiştir.

Sıralama: 2-3-4-5-1-6-7-8.Şaban DOĞAN

 

C.98.Peygamber ocağı olan askerlik tüm yönleriyle tam bir insan modeli ortaya çıkarmalı; disiplinde,eğitimde,güzel ahlakta…yeterli bireyler yetiştirmeli.Eğitim hem bedensel hem de zihinsel yönde olmalı.Eğitici konular sadece bilimsel,sağlık…gibi konuları kapsamamalı,aile eğitimi,din eğitimi,güzel ahlak…gibi konuları da içermeli.Dini eğitim iyi bir şekilde verilmeli,din cahilliğinden kurtarılmalı ve sağlam bir imana sahip olması sağlanmalı,unutulmamalı ki bu vatan imanı sağlam,inancı tam olan Mehmetçikler sayesinde kazanıldı.Bunun dışında toplumdaki kurallar benimsetilmeli,vicdanlı bireyler yetiştirilmesi hedeflenmeli,vatan sevgisi,bütünlüğü benimsetilmeli

 -Sıralama şu şekilde olmalı;  2-4-3-5-1-6-7-8

-Yukarıdaki sıralama doğru bir şekilde uygulanırsa eğer insanlık yeminine gerek kalmayacağını sanmıyorum.Hem her insan hidayete ermediği ve inançlı olmadığı için bu yeminin onlar için hiçbir bağlayıcılığı olmayacaktır.

-Bu kavramlar ilk olarak ailelerin bilinçlendirilmesiyle ev ortamında verilmeye başlanmalı,daha sonra okul ortamında eğiticilerin doğru yönlendirmeleriyle bu kavramlar iyice yerleştirilmeli.Ekranlarda bu yönde eğitici programlar yapılmalı.İnsanların konuşup,tartışabileceği ortamlar sağlanmalı.

-Dünya üzerinde bu kadar farklı kültüre sahip milletleri tek parti altında toplamak ve bu milletleri rekabete zorlamak,köleleştirmek cahilcedir ve bu insan beynine,fıtratına yapılan bir zulümdür.Yeryüzündeki hiçbir din bunu kabul etmemiştir ve bunu yapmaya çalışan hiçbir güç varlığını uzun süre koruyamamıştır.Bugün proleterlerin,sosyalistlerin yapmaya çalıştığı da; bu insanlık uygulamalara maruz kalan,kültürel zenginliği,emeği hiçe sayılan,sermayenin  kölesi olan bu insanları örgütlemek,bilinçlendirmek ve özgünlüklerini ortaya koymalarını sağlamak.Vahşi Demokrasiye karşı mücadele ruhunu güçlendirmek.Bu yönetim yerine; adaletli bir demokrasi,eşit ve özgür haklar,milletlerin özgünlüklerinin göz önünde bulundurulduğu daha adaletli bir yönetim. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.98.Askerlik isteğe bağlı olmalı kimseyi zorla askere göndermemeliyiz.. kişi özgür olmalı bu yüzden askerlik kişiye kalmalıdır…

Kardeşlik en önemli şeydir ve insanlar kardeşlik bağlamında yaşamalıdır..Figen ÜLKER

 

 

C.98.Askerlikte öncellikle gençlere tarih, millet, vatan vb kavramlar ifade edilmeli ve askerlik yapmanın gerekliliği açıklanmalı. Disiplinli olmalı ve askerlikte gönülden katılım sağlanmalı. Böyle görevde asıl olan gönüllü olmaktır. Bu önermelere katılıyorum hepsi gereklidir. Bu önermeler sırasıyla 2, 4,5, 8, 1, 7, 3, 6, olmalıdır. Ülkemizde hayata uygulanması için medya yoluyla bu kavramlar açıklanmalı ve hayata geçirildiği takdirde nasıl olacağını anlatan kısa filmler hazırlanmalıdır. Eğitimde bu değerlerin her şeyden üstün olduğunu her ders yılı başında hatırlatılması gerekir. Güzel ahlaklı ve çalışkan kişiler ödüllendirilmelidir. Milletler arasında kültürel kaynaşma olabilir ama bunu asimile ederek yapmak yanlıştır. Böyle olursa toplumda iç savaş çıkabilir. Toplum tek parti ve tek milletin kültür normlarına asimilasyona zorlamanın, sonucunda demokrasiyi uygulayamaz ve gelişemez. Gülistan DİKSİN

 

 

C.98. Elbette ki gereksiz değil ancak bu soruyu sorma da fayda görüyorum: bu yeminlerin, bu sözlerin, bu kuralların, verilmesi bir insan için geç alınmış kararlar değil mi? Çünkü askerliğe ortalama olarak 20–21 yaşlarında gidilir. Oysaki bir insan 20–21 yaşında çoktan kişiliğini, doğru,-yanlış kavramlarını oturtmuştur. Bence bu önermelerin değil askerlik çağında ilkokula başlarken verilmesi bile geçtir. İlk önce temel olarak bu kavramların tanımı aile de, anne-baba tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra ise, hayatının yarısına yakın bir zamanını okul da geçirdiğinden dolayı, en önemli görevin ebeveynden sonra öğretmenine düştüğüne inanıyorum. Böylece çocuk evde öğrendiklerini okulda yaşayarak, pekiştirerek öğrenecek. Daha küçük yaşta doğru, dürüst, peygamber ahlaklı, insancıl vb. özelliklere sahip olarak hayata atılacak, askerlikte ise bunu tam kendine uyarlayacak. Ancak askere gelene kadar bunlardan haberdar olmayan, bunu öğrenmeyen kişilere asker de ne verilirse verilsin alacağına inancım azdır. Elbette ki istisnalar çıkar ama dediğim gibi temel doğuştan itibaren alınmalıdır.

 Önem sırasına göre kavramlar: 2–4–1–8–3–5–7–6

Bence İlkokullar da 4. sınıfa kadar okuldaki bir günlük dersin, bir kısmını okuma-yazma, matematik, sosyal gibi konular almalı ve sadece bunlar okulda öğretilmeli ve eve ödev bırakılmamalı. Dersin diğer kısmın da ise onlar bu yukarı da verilen önermeleri hayata geçirmeliler. Peygamber ahlaklı, dürüst, vb… Çünkü bu hayatta asıl olana bunlardır. Bunlar sadece diğer hayata özgü hazırlıklar değiller, bunlar bu hayatta dürüst, insanca, hep birlikte yaşayabilmenin temel, altın kurallarıdır. Ve eğer bunlar bu yaşlar da alınmazsa ilerde alınması çok zordur. Çocuk eve gönderilirken ev ödevleri ağır, sıkıcı, gerçek dışı olmayacak şekilde bunlar araştırılmalıdır. Eğlenceli olması amacıyla bunların hepsini öğrenebileceği bir oyun ortamı hazırlanabilir. Aileye sorarak vb. gibi yollarla, yani okulda öğrendiğini hayata uygulaması için bir tür ortamdan bahsediyoruz. Burada önemli bir görevde medyaya düşer. Eğer medya da özünü bu önermelere göre düzenlerse (yetiştirirse) ortama sunacağı belgeler de bu çerçeve de olacağından çocuklar için daha iyi bir öğrenme ortamı gerçekleşir. Tabi her şeyde olduğu gibi günümüz medyasını ne kadar da böyle kriterlere göre düşünmek imkansız olsa da umarım bir gün herkesin iyiliği için bu kriterlere uyulur.   Esengül MELEN

 

 

C.98.Eğitim ve öğretimde medya insanları kötü etkileyen yayınlardan uzaklaşıp, eğitime katkı sağlayan, onlara iyi ahlak kazandıracak yayınlar yapmalıdır.

Annelik babalık eğitimi verilmelidir, her şey ailede başlar, aile bilinçli olursa çocuklarını daha doğru bir şekilde yetiştirebilir.

İnsanlık yemini gerekli değil çünkü ilkokuldan beri her gün yemin edip duruyoruz ama hiçbirine uymuyoruz, hepsi lafta kalıyor. Şahver ERTUNÇ

 

C.98.Peygamberimizin yolundan gitmek lazım, onun savaşlarda uyguladığı disiplini, zafer aşkını uygulamak lazımdır. Tülay KORKMAZ

 

C.98. Askerlik peygamber ahlakına göre olmalıdır. Vatan savunması vatan sevgisi ve şehitlik mertebesi gibi durumlar önemle üzerinde durulmalı ve dini yönden halka millete aşılanmalıdır. İnsanlardan söz verme istenebilir. Bu yemin ve söz ver ile ilgili Peygamber Efendimizin örnek yaşantısından kesitler bize örnek teşkil etmelidir. Bu medya eğitim öğretim gazete vb. şeklinde yaygınlaştırılabilir. Böylece her türlü konuda güvence sağlanabilir. 1 –4 -2 -5 -6 -8 -7 -3 sıralama bu şekilde olabilir. Böylece kişi sadece askerliğe değil bütün değer yargılarını biranda yükseltip ve gönlünde taht kurmuş olur. Ve herkes bundan faydalanmış olur. Tahir İGİT

 

C.98. İslamiyet’in ve ülkemizin birçok maddi ve manevi değerlerimizin korunması ve muhafazası için şevkle hiç bir şahsi menfaat gözetmeksizin, bir peygamber mesleği gibi görerek ve isteyerek yapılması gerekli bir hizmet şeklinde olmalıdır.

 Bu önermelerin önem sırası şu şekildedir; 2–1–4–3–6–7–8.  Hüseyin HASIRCI

 

C.98.Peygamber ahlaklı insanların askere gitmesi ve namaz kılamaması peygamber ocağında olması

gereken sorumlulukların olmadığı görülmektedir. Peygamber efendimizin zamanında ki askerlik gibi

olmalıdır. Önem sırasına göre sıraladığımız da 4, 2, 3, 1, 8, 5, 6 ve 7’dir. Önem sırasına göre

dizdiğimiz önermeleri hayatta uygulamak için ilk önce alt yapıları oluşturmak için medya’yı etkili bir

şekilde kullanmak isterim. Medya’yı içinde yaşamış olduğu toplumun yapısını, yaşayışlarını ve

yaşanmış olaylar hakkında bilgi vermek için kullanılırdım. Eğitim ise sadece okulda olmayıp asker

ocağında dahi devam etmelidir ve bunun için düzenlemeler yapardım.  İsmail TOPAL 

 

C.98.  Askerlik bir vatan borcudur. Bu borç ödenirken geride gözü yaşlı analar, bacılar, kardeşler kalmamalıdır. Burada herkese eşit haklar verilmeli ve görev sorumluluğu yüklenmelidir. 2-5-8-1-3-4-6-7 şeklinde sıralama olmalıdır.             Adil ERDOĞAN

 

C.98. 2-5-8-1-3-4-6-7 şeklinde olmalıdır. Başındakilerin peygamber ahlaklı ve halkını anlayan insanlar olması lazım.           Nihat ÇALKAN

 

C.98.  Peygamber ahlaklı insanların askere gitmesi ve namaz kılamaması peygamber ocağında olması gereken sorumlulukların olmadığı görülmektedir. Peygamber efendimizin zamanında ki askerlik gibi olmalıdır. Önem sırasına göre sıraladığımız da 4, 1,3,2, 8, 5, 6 ve 7’dir. Önem sırasına göre dizdiğimiz önermeleri hayatta uygulamak için ilk önce alt yapıları oluşturmak için medya’yı etkili bir şekilde kullanmak isterim. Medya’yı içinde yaşamış olduğu toplumun yapısını, yaşayışlarını ve yaşanmış olaylar hakkında bilgi vermek için kullanılırdım.  Kadir GÖKPUNAR

 

C.98. 1, 2, 3, 4, 5, 6. maddeler doğrudur. 7.madde tam olarak yeterli değildir. Çünkü insan Allah’a olan görevlerini bile tam olarak yerine getiremezken verdiği sözü yerine getirmesi çok zordur. 8. maddede yeminin içeriği tam ve doğrudur. Ama yukarda belirttiğim gibi insanların bu yemini tutması ve uygulaması çok zor olacağından kargaşa olabilir.

       -İlk önerme ikinciye göre daha önemlidir. Ülkemizde bu tür uygulamaların yapılması ve yaptırıma geçirilmesi için medyaya gerek yoktur. Yukarıda belirtilen ilk altı maddede olduğu gibi eğitimde bir uygulama yapılabilir.

       - Bu önerme doğrudur. Her yöne açık olmayan bir toplum kafasını kumdan kaldırmayan bir devekuşu misalidir.  Damla TOPCU

 

 

 

 

C.98. Peygamber ocağı olan askerlik, 20 yaşında başlamalı ve 18 ay süre ile devam etmeli. Burada gerekli dövüş sanatları, silah kullanma, zor anlarda nasıl yaşanılacağı, doğa ile mücadele, yabancı dil ve faşist bir amaç güdülmeden kişilere vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılanmalı ve peygamber ahlakı öğretilmeli.

Bu yemin gereksiz değildir. Çünkü insanlar, her zaman peygamber ahlaklı olmalı veya peygamber ahlaklı olmaya çalışarak yaşamalıdır. Peygamber ahlaklı insanlarla münakaşa içinde olunmalı, onlara saygı gösterilmeli, oy verilmeli Kısaca insanlar hep güzel olanı yapmalıdır.

Medyada ilk önce peygamber ahlaklı insanların güzel yaşamları, güzellikleri, güzel olanı yaptıkları, temiz ahlakları anlatılmalı. Bunlara diğer insanlarda özendirilmeli. Gerekli programlar hazırlanmalı ve bunun üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Daha sonra da peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek için anaokulundan itibaren çocuklara bunların temel taşları atılmalıdır. Kişiler daha sonra terbiye ve ahlaklarına göre notlandırılmalı ve bunlara gerekli not ortalamaları şart koşularak sınıf geçme, sosyal aktivitelerde okulunu temsil etme ve bazı ödüllendirilmeler yapılarak imrendirilmelidir.

2-1-4-5-6-8-7-3 şeklinde olmalıdır.

Asrımızdaki insanlar peygamber ahlakı ile temiz eğitilmedikleri için bu şekilde pis ve çıkarcıdırlar. Bu yüzden acımasızdırlar. Hayvan sevgisine muhtaçtırlar. Bu yüzden yozdurlar. Eğer peygamber ahlakı ile eğitilselerdi, temiz bir eğitimler kirlenmeden eğitilselerdi, faşizmle değil de kardeşlikle, güzelliklerle, sevgi ile eğitilselerdi bu kadar batağa batmamış olacaktı.

İnsanlık için; temiz, güzel işler yapacağıma ve peygamber ahlaklı olacağıma veya almaya çalışacağıma yemin ederim. Güzel ahlak, çalışkanlık, liyakat, bilgili olma bunlar insanda kesinlikle bulunmalıdır. Çünkü insanı peygamber ahlaklı yapan, güzel kılan bunlardır.

İnsanları tek tip bir demokraside, kapitalizmde, tek parti de yönetmek diktatörlüktür ve iki kelime ile “İnsanlık dışı”dır.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.98.Her şeyin bir düzeni ve tertibi olmalıdır. Peygamber efendimiz yönettiği birçok savaş olmuştur örnekleri onda mevcuttur. Abdullah MÜZENNET

 

C.98.8-4-2-1-5-3-6-7  şeklindeki gibi ehemmiyet konusuna göre sıralayabilirim.  Peygamber ocağı olan askerlik bence; sahip olduğu toprağını  vatanını korumak amacıyla  düşmanların taarruzu sonucu korumaya çalışan  dil , din , ırk ayırımı yapılmaksızın erkek bireylerin eşit düzenli ve  disiplinin olduğu bir ocak şeklinde olmalı .  Oğur ABAY

 

C.98.Kavramların hepside gerekli, önemli ve önermeler hayati derecede zaruridir.Hiçbir madde diğerinden daha önemli yada daha fazla gerekli diye bir şey sözkonusu dahi olamaz.Eğitim kurumlarında çocuklarımızı bilinçlendirecek şekilde müfredata alınmalı ve medya organları aracılığıyla halk bilgilendirilmelidir. Fatih EKECİK

 

 

C.98.peygamber ocağı askerlik peygamber ahlakıyla yönetilmelidir. Askerlik ocağında insanlar tek bir düşünce de olmalıdır inançları tam olmalıdır. Çanakkale zaferin de olduğu gibi Allah rızası vatanın birliği ve bütünlüğü beraberliği için çıkar beklemeksizin yapılmıştır.

Eğitim ve öğretim mutlaka eşitlik ilkesiyle yapılmalıdır.

  1. Peygamber ahlaklı insanlar bu dünya ve öteki dünya da çok şey kazanacaktır.
  2. İnsanoğlu bedeninden razı olmalıdır çünkü beden insanoğluna emanettir.
  3. Babalık ve annelik dünyanın en kutsal görevlerinden biridir insanın iyi yetişmesi için anne ve babadan çok iyi bir eğitim almalıdır.
  4. Daha rahat yaşamak için Allahın istediği şekilde yaşamak lazım
  5. Ülke sorunlarını çözmek için her soruna eşit ölçüde davranmak lazım
  6. Kötü Allahtan korunmak için iyi bir ders almak lazım.

İnsanlar yaptığı her şeyden emin olmalı neyin kötü ve neyin iyi olduğunu bilerek ona göre davranmalıdır. Hiçbir şey göründü gibi değildir. İnsanların hepsi eşittir üstünlük ancak takva ile olur. 4-5-1-3-6-7-8-2 Erdal  İNCİ

 

C.98.Vatan ve milletin çıkarlarını korumalıdır.Emre ŞAHİN

 

C.98.Askerlik ilkönce, peygamber ahlaklı olmanın yanda kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı, bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir. Herkese yapabileceği alanda, normal günlük hayatta becerisi neye yakınsa askerlikte de bunu göz ardı edip ona göre görev verilmelimedir. Eğitim verirken de ikisinin içine insan sevgisi aşılanmalı, Peygamber ahlaklı olmasını öğretmeli yeminde de kim olursa olsun karşısına çıkanlara eşit bir şekilde davranmalı, milliyetçi olmaması gerektiğinin üstüne basarak yemin ettirilmelidir. Peygamber Efendimiz zamanında din uğruna nice savaşlar yapılmıştır. Günümüzde de Peygamberimizin yolunda onun gibi taktikler uygulanmalıdır. Evet, askerlik Peygamber mesleğidir. Geleceğini ve insani yönetim haklarını güvenebileceği ya da emanet edebileceği Peygamber ahlaklı, yetenekli işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığı insanlarla dolu olması gerekir askerlik ocağının. Saime SAVDA

 

 

C.98. Sıralamayı 2-1-4-3-7-8-5-6 şeklinde yapmak yerinde olur sanırım.

Yayın kuruluşları ve eğitim kurumlarının bir araya gelerek ortak bir proje çerçevesinde toplumsal ahlaki, sosyal, ekonomik, eğitimsel… Vb sorunları çözümü ve ortadan kaldırılması üzerinde çalışmalar ve toplumsal bilinçlendirme adına sunum, konferans ve seminerler verilmelidir.Milli birlik çatısı altında yer alan, aynı ülkenin vatandaşı olan farklı ırklardan köken almış vatandaşlardan oluşan bir toplum üzerinde uygulanacak kapitalizm, tek parti ve tek millet anlayışı o toplumda kültürel ve tarihi etkileşim değerlerinin yıpranmasına ve zamanla tamamen ortadan kaldırılmasına neden olması mümkündür. Emrah ÇUBUKÇU

 

C.98.Peygamber ocağı olan askerlik öncelikle Peygamber ahlaklı bireyleri yetiştirmesini sağlamak, askerleri vatan, toprak, bayrak ve özellikle millet sevgisi aşılanmalıdır. Bunu vazife başında uygulamalıdır. Davut ARABİ

 

C.98. -Sıralama şu şekilde olmalı;  2-4-3-5-1-6-7-8

Askerlik peygamber ahlakına göre olmalıdır. Vatan savunması vatan sevgisi ve şehitlik mertebesi gibi durumlar önemle üzerinde durulmalı ve dini yönden halka millete aşılanmalıdır. Askerlikte öncellikle gençlere tarih, vatan,millet… kavramlar ifade edilmeli ve askerlik yapmanın gerekliliği açıklanmalı. Fikriye YAŞAR