Sistol

Sistol -Diastol Sistol Sistol Sistol Sistol

Yüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında
birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evredir.
Kalbin Çalışması:
Omurilik soğanından kalbin sağ kulakçığındaki sinüs atrium düğümüne uyarı gelir.
Bu uyarı sinüs atriumdan, atrioventrikular düğümüne iletilir. Atrioventrikular düğümüne
gelen uyarı, his demeti ile karıncıklara yayılarak kalbin çalışması sağlanır.
Kulakçıklar ile karıncıkların çalışması birbirine zıttır. Çalışma sırası şöyledir.
1-Kulakçıklar gevşer (diastol).
2-a-Böylece vücuttan gelen alt ve üst ana toplar damarlardaki kirli kan sağ kulakçığa emilirken,
   b-Akciğerlerden gelen akciğer toplardamarındaki temiz kan ise sol kulakçığa emilir.
3-Kulakçıklar kasılır (sistol), Bu sırada karıncıklar gevşer (diastol).
4-Kulakçıklardaki kan Karıncıklara pompalanır. Karıncıklar kasılır.
5-a-Böylece sol karıncıktaki temiz kan aortan vücuda verilirken ,
   b-Sağ karıncıktaki kan ise akciğer atardamarına pompalanmış olur.