BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MATERYAL GELİŞTİRME VE HAZIRLAMA ODASI

EVRİMLE İLGİLİ FİLİMLER    TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ FİLİMLER    TOPLUMLA İLGİLİ FİLİMLER     ÇEVRE İLE İLGİLİ FİLİMLER    BİYOLOJİ  FİLİMLERİ 

           Öğrencilerin:Fotoğraf Makinası, Video Kamera ve Ses Kayıt Cihazı kullanarak, doğadan topladıkları; ses, görüntü, film, makroskobik-mikroskobik materyalleri; Mikroskop, Lup, Sunu Kamerası ( Avervision 300), Işık Kutusu veya Renkli CCD Mikro Fotoğraf ve Video Cihazı kullanarak geliştirdikleri, sanal materyallerin içerisinde; biyoloji öğretimi amaçlı kullanılmak üzere, seçilen ses, resim-görüntüler ve filmler dijital ortama aktarılır. Bu materyallere; ses, grafik-film düzenleme araçlarıyla; web, sunu, eğitim  ve araştırmada kullanım amacına uygun rötuşlar yapılarak, amaca uygun hale getirilir. Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odasında uydudan , biyoloji ile ilgili bilimsel, doğa belgeselleri, teknolojik gelişmelerin öğretim-eğitim programları VCD, PC veya DVD ye uygun formatta hazırlanıp, DVD-CD'lere kayıt yapılarak, Biyoloji, Biyolojide Seçmeli Konular, Fen Teknoloji ve Toplum, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri I-II derslerinde, öğretim amaçlı olarak kullanılır. 
      
Paylaşım Bilgisayarına Ulaşmak İçin İzlenecek Yol: Başlat/ Ara/Dosya ya da klasör.../Bilgisayar ya da kişi/Ağ üzerinde bir bilgisayar/ NASIP1

Bu Çalışmamızdaki Amacımız (YYÜ Zeve Kampüsü'nde İntranet Denemesi):

1-İnternet ve İntranet üzerinde sunulmak üzere;dersnotu hazırlamanın-ders vermenin, güçlük ve avantajlarını yaşayarak öğrenmek. 
2-Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, ders materyalinin aktif olarak intranet üzerinde öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hizmetine açılması ve örnek teşkil etmesi.

3-Ayrıca ülkemiz için ilerde uygulamaya konabilecek K12 benzeri E18 Öğretim Modeline ön hazırlık amacı taşımaktadır.
4-Patojen teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı;yararlı özgünlüklerimizi, değerlerim
izi korumak-gelişitirmek ve uyum sağlamak için, ferdi/ toplumsal açıdan zihinsel bağışıklık sisteminin zamanında güçlenmesi amaçlanmıştır.

Bu Sayfadaki verilerin tümü;Biyoloji Anabilim Dalı Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda, Realty TV, History Channel, Discovery Channel ve National-Geographic kanallarından kayıt edilen filmler, Bilim ve Teknik, Chip ve PCnet dergilerinden seçilerek dijtal ortama aktarılan, Bilimsel ve Teknolojik Makalelerden oluşm
uştur.

Mehmet FIRAT

Kader DADAK

Kader DADAK

Kamil AYDIN

Eğitim Fakültesi 
Plastik Toplama Etkinliği

Kamil AYDIN

Kamil AYDIN

Serkan ÖZTURAN

Yaşar HAN

Serkan-Yaşar

Yaşar HAN

Yaşar HAN

Kuru BİTKİ MATERYALI

Işık KUTUSU

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Odasıı

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Odası

Dijital Fotoğraf Makinası

Dijital Fotoğraf Makinası

Dijital Fotoğraf Makinası

Dijital Kamera

Dijital Kamera

Belge Besleme

Belge Besleme

Film Aparatı

Film Aparatı

Film Aparatı

Film Aparatı

Ses Kayıt Cihazı

Ses Kayıt Cihazı

Fotoğraf Aparatı

Fotoğraf Aparatı

Işık KUTUSU

Işık KUTUSU

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Uydudan Kayıt

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama
ve Geliştirme Odası

Materyal Hazırlama ve
Geliştirme Odasıı

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Miroskop CCD Renkli Video

Sunu Kamerası

Sunu Kamerası

Sunu Kamerası

Uydudan Kayıt

Uydudan Kayıt

Uydudan Kayıt