21.Sizce canlıların filogenetik ve ontogenetik olarak;genlerinin kontrolünde (nefsinin ve zekasının) olması ile aklının ve ruhunun kontrolünde olması arasında nasıl fark vardır? Buna göre hangi insan genlerinin hangi insan aklının kontrolündedir?
İpucu;tüm hayvanları, yontma taş, cilalı taş ve önceki dönem insanları, günümüz insanları ve tarihteki tüm güzel ahlaklı insanları mukayese ediniz. Akıl, Ruh, Nefis, zeka ve şeytan kavramlarının tanımlarını okuyunuz.

 

C 21.Sürekli nefsinin ve zekâsının emrinde gezen insanlar bir gün sapkınlığa düşerler. Yanlış yaparlar. Acı verirler.Ama aklının ve ruhunun emrinde olan insanlar hükmeder acı vermez mantıklı davranırlar. Yudum GÜRER

C 21:İnsanlar genlerin etkisinden kurtulamazlar ancak tamamen genlerin etkisinde kalmak çöküşe götürür. Mutlaka akla da yer verilmelidir. Kamuran BALYEN

C 21.Nefis insanı genelde kötüye teşvik eder, akıl düşünmeye teşvik eder, ruh ölümsüzdür. Özden CALP

C 21.Hangi insan genlerinin istekleri ile aklını yönetiyor ve fiilleştiriyorsa bu insan hayvani duygularıyla hareket ediyor demektir. Fakat genlerinin isteklerini bir yana bırakıp aklıyla hareket ederse bu insani özelliklerle aklını yönetiyor demektir. Örneğin; paylaşmak. Selçuk İNCE

C 21:Akıl ve ruh insanı daima doğruya götürür.Hz Muhammet in ümmeti her zaman aklın ve ruhun kontrolündedir. Berna AYIN

C 21. Canlının akıl ve ruhun kontrolünde olması hem kendi hem de çevresi açısından yararlı sonuçlar doğurur. Ancak nefsi ve zekâsının kontrolünde olması tam tersi sonuçlar doğurabilir. Yakup EKİNCİ

 

 C 21. Genlerinin kontrolünde olan insanlar manevi olarak rahat olamazlar. Aklının ve ruhunun kontrolündeki insanlar daha medeni daha refah bir hayat süreceklerdir. Zeki insanlar genlerinin kontrolündedir ve nefsi dinleme noktasında da bunlar daha öndedir.Akıllı insanlar ise daima erdemli davranan insanlardır. Muharrem Polat

C.21:Temel fark bu ikileme en iyi örnek insanlar bu kavramlardan birini veya bir kaçını yanlarına alarak hayat dedikleri bu yolculuğa çıkarlar yalnız zekâ ve nefis olanda nefse ve zekâya dur denemez ama akılın ve ruhun olduğu yerde bir düzen vardır. Dolayısıyla genetiğine işlenmiş olan bu kavramlardan zekâ ve nefis genetiği biraz zedelemeye çalışacaktır. Caner ÖZDEMİR

C 21. Sapık insanlar genlerinin kontrolündedir, güzel ahlaklı insanlar ise aklının kontrolündedir. Mizbah KARATAŞ

C 21.Genlerinin kontrolünde olan insanlar kapitalist ve faşistlerdir. İyiyi ve güzeli hedeflemek yerine diğer insanları kendi metriksine alma çabasındadırlar. Süleyman SENEM

C 21.Zekâ ve nefis kavramları keskin bir kılıç gibidir kontrol etmek son derece güçtür. Akıl ve ruh ise hamur gibidir ona şekil vermek son derece basittir. Ferhat ÇENBER

C 21. Canlıların, genlerin kontrolünde olması hayvani bir davranışa sebep olurken aklın ve ruhun kontrolünde olması güzel ahlaklı bir davranışı ortaya koyar. Emine YARBA

C 21.Canlıların nefsinin kontrolünde bence olması onun güzel ahlaka yakışmayan davranışlarda bulunmasıdır, aklının ve ruhunun kontrolünde olması ise güzel ahlaklı olma yolunda ilerleyebilmesidir.çünkü nefsinin kontrolünde olan insanlar genelde kontrollü iş yapmazlar yaptıkları hareketlerin sonunu düşünmezler ve genelde şeytanın vesveselerinden kurtulamazlar. Ayşegül CAN

C 21 Canlıların nefsinin ve zekâsının kontrolünde olması doğru yoldan sapıp vahşice davranmasına; aklının ve ruhunun kontrolünde olması da müspet sonuçlar doğurur. Hatice KAPLAN

C 21. Nefsi ve zekâsı ile hareket eden kendini düşünürken, aklı ve ruhu ile hareket eden başkalarını da düşünür ve adil davranın. Kübra Sivri

C 21. filogenik ve ontogenik açıdan bakıldığında genlerin kontrolü, mesela alem olarak düşünüldüğünde bütün hayvan sınıfında geçerli iken oysa kontrollü davranış öğrenme gibi alışkanlıklar neredeyse insan hakimiyetindedir. Her ne kadar akıl, ruh, nefis gibi kavramlarla açıklamaya çalış sakta insanlarla diğer türler arasındaki gen farklılıklarını da göz ardı etmemek lazım. Erdoğan AKÇİÇEK   

C-21)nefis insanı zorlar bazen istemediği şeyleri yaptırır, zeka ise insanın kontrolünde yapılan şeylerdir.ahlaksız insanlar genlerinin kontrolünde,güzel ahlaklı insanlar da akıllarının kontrolündedir. . Ramazan BORAN

C.21.Aslında akıl ve ruh bir bakıma gen demektir. Bence fark yoktur aralarında. İHSAN YILDIZ

C 21.İnsanlar belki zekasıyla eşi benzeri bulunmayan veya çığır açabilecek girişimlerde bulunabilirler fakat bu olay o insanın bütün kazanımlarını,yeteneğini içinde bulunduğu toplum veya dünyanın yararı için kullanacağı anlamına gelmez,bu insan zekasının ölçüsünü iyi veya kötü ,değerlendirmiştir.çok  basit bir örnek olsa da tarihin akışını değiştiren girişimler de bulunan ünlü Alman lider Hitler de çok zekiydi fakat kafasındaki çılgınca ve ölçüsüzce planlarla hiç de akıllıca olmayan girişimlerde bulundu (buna örnek Mussolini ‘yi de gösterebiliriz. ve şimdi kendi ülkesinde bile bıraktığı izler unutulmaya ve unutturulmaya çalışılıyor.Bu girişimler zaten insanca nitelendirilemeyecek ve halen yargılanan düşüncelerdir.işte bu noktada zekasıyla aklını ve ruhunu birleştiren liderler fikirleriyle ve getirdiği yeniliklerle  yüzyıllar boyu hatırlanır ve saygınlıklarını yitirmezler.Fakat bu noktada dikkat çekici bir nokta bizim kendi ülkemizde yetişen kimi değerlerin yaratmış olduğu ilerici,çağdaş ve evrensel fikirlerin bizim tarafımızdan unutturulmaya,yok edilmeye çalışılırken,halen dünyada bir çok insan hatta toplum veya devlet tarafından örnek olarak alınmasıdır.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 21. Dünya yaratılalı beri hayvanlar hep aynı kaldı. Yani davranışlarında hiçbir değişiklik olmadı yani ilk yaratılışta maymunda yerde yürüyordu insanda fakat insan zamanla nefsinin istekleri doğrultusunda aklını geliştirmiş ve gelişme göstermiş arabalar uçaklar icad etmiş ama hayvanlarda değişiklik olmamıştır bunun sebebi insanda Akıl ve nefis kombinazonu, hayvanda sadece nefis olmasıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU