39.İnsani Demokrasi nedir? İnsan Demokrasisi nedir? Soru önermeleri arasında fark var mı yok mu? Var sa nedir yoksa neden?
İpucu; 1 2 3 4 5 6 7 8
C 39.Var: İnsani Demokrasi, bireyi merkeze alan demokrasidir, yani gerçek demokrasidir. İnsan Demokrasisi ise insanların çıkarlarına göre uyguladıkları demokrasidir. Yudum GÜRER

C 39. İnsani Demokrasi; İnsana yakışır tarzda ve ölçüde hareket etmek.

İnsan Demokrasisi; insanların birbiriyle olan ilişkilerinde ölçülü davranıp, birbirinin hakkına gasp etmemesi. Özden CALP                                                                         

,C.39:İnsani demokrasi bence akılla ve güzel ahlakla düzenlenmiş demokrasi insan demokrasisi ise tek bir insanla değil birkaç insanla ortaklaşa düzenlenmiş bir demokrasi olarak isimlendirilmekte. Caner ÖZDEMİR

C 39.İnsan demokrasisi; ülkemizde olduğu gibi, var olan fakat varlığı kişilere ve kurumlara göre değişen demokrasidir. İnsani demokrasi ise olması gereken ve her insana eşit yaklaşan demokrasidir. Demokrasi kişiye göre değişemez. Bu demokrasi olmaz. Süleyman SENEM

C 39.İnsani demokrasi herkese eşit hakların tanınması, insan demokrasisi ise kendi çıkarları nasıl öngörüyorsa o şekilde davranmaktır. Ferhat ÇENBER

C 39. Aralarında fark vardır. Yakup EKİNCİ

C 39:Bilmiyorum Berna AYIN

C 39. İnsani demokrasi insanı kaynak alandır ve fayda ve adalet getirecek olan da bu demokrasidir. İnsanı insan yapan değerler den beslenir ve uygular. Ama insan demokrasisi insanların uyguladığı demokrasidir uygulayan kişinin görüş ve düşüncesini taşır her zaman iyi olmaya bilir. Muharrem Polat

C 39. İnsani demokrasisi vicdanı sorgulamaktır. İnsan demokrasisi ise menfaate göre seçime katılmaktır. Mizbah KARATAŞ

C 39: Kelimeler yüklediğiniz anlamlara göre anlam değişir. Kamuran BALYEN

C 39.İnsani demokrasi, insan haklarını en şekilde bilen ve kullanan demokrasisidir. İnsan demokrasisi, insanların koydukları ve kendi çıkarlarını gözeterek uygulanan demokrasidir. Emine YARBA 

C 39.Fark vardır: İnsani demokrasi insanca yapılan demokrasidir. İnsan demokrasisi insanların belirlediği kurallara göre yapılan demokrasidir. Selçuk İNCE

C 39.Arada fark var çünkü insani demokrasilerde hakiki insan kuralları geçerliyken insan demokrasisinde hayvan demokrasisi(sizin tabirinizle) kuralları da bulunabilir. Ayşegül CAN

C 39 Pek fark göremiyorum. Çünkü insani demokrasi de insan demokrasisi de insan orijinlidir ve insanların belirlediği hakikat akaitleri doğrultusunda oluşmuş bir sistemdir. Hatice KAPLAN

C 39. İnsani demokrasi insanın hak ve hukukunu gözeten rahat ve refahını düşünen demokrasi iken, insan demokrasisi; anladığım kadarıyla insana göre demokrasi yani bazı insanlara demokrasi var bazılarına yok. Güçlü olanın dediği olur. Kübra Sivri

C 39.İnsani demokrasi ve insan demokrasisi arasında fark vardır. İnsani demokrasi; insanlar tarafından değil, bizi yaratan Allah tarafından uymamız ve uygulamamız için belirlenen kurallar olarak yorumluyorum. İnsan demokrasisi ise; insanların kendi akıl ve zekâsını bütünleştirerek kendini güzel ahlakla donatması, kendinden başka tüm varlıklara, doğaya ve yaratıcıya olan saygınlığını ve bu ölçütleri belirlemesi. Erdoğan AKÇİÇEK

C-39)insanı demokrasisi vicdanını sorgulamaktır, insan demokrasisi ise menfaate göre seçimlere katılmaktır. . Ramazan BORAN

C.39.Fark vardır.İnsan demokrasisi insanların kendilerine göre uyguladıkları demokrasidir.İnsani demokrasi ise tüm insanların kabul ettiği ortak demokrasidir. İHSAN YILDIZ

C 39.Akılcı,insan düşüncesi ve zekasını ön plana koyan demokrasiler insani demokrasilerdir.İnsan demokrasisinin insanlar için uygulanış şekli olabilir.Bu nedenle benzer kavramlardır.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 39. İnsani Demokrası asıl ulaşılması gereken hedef, insan demokrasisi ise bu ütopyaya giden yolda hedef ve doğruların insanın nefsine takılma ve sürçmesi sonucu sekteye uğrayarak hedefinden şaşmasıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU