40 .Tam versiyonu;güdük batı krallıklarının ve kapitalizmin  veto aslanlarının menfaat farzlarının tevhidine hizmet ettirilen!! kullandırılan ve uygulatılan vahşi parti(azınlık) demokrasisinin; dünyanın diğer ülkelerine, empoze edilen kısıtlı versiyonlarının ürünleri bakımından; iktidar-muhalefetin kavgacı; Karagöz-Hacivat parti(azınlık) demokrasisi, çığırtkan, ulusları bölücü, komşularına düşman edici ve kısır gözükmektedir.
Bunun yerine; tüm seçmeni temsil eden meclisin hepsi iktidarı; seçmenlerinden aldığı oy oranında;hükümette görev alması ve her milletvekilinin mecliste kullanacağı oyun gücü; temsil ettiği seçmen sayısıyla bire bir örtüşmelidir.Hatta internet, iletişim ve bilgisayarın olanaklarını ve gücünü kullanarak her milletvekili oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar iletişim içinde olması bile mümkündür. Kısaca ailenin-kişinin vekilini sıcak denetim hakkını da elde etmiş olur.  Bu geçici tümel temsil sistemi( insan demokrasisine geçişi) daha verimli az kavgacı bir düzen olabilir.
            İktidarlar bölge-yöre halk meclisleri tarafından periyodik olarak denetlenip raporları kamu oyuna duyurulur. Bütçede ekonomik seviyesi düşük bölgelere-yörelere özürlü-yaşlı kişilere ….vb ulaşmak üzere belli yüzdede ör %5 gelişim vergisi toplanır. Halka yarı zorunlu ve teşvik edici; sanayi, yerleşim, tarım vb çarpık gelişimin tersine motive edici kredi ve vergiler uygulanır... Önermesi insan demokrasisine ne kayıp ettirir.

C 40.Hiçbir şey kaybettirmez, aksine çok şey kazandırır. Özden CALP

C 40:İnsanı hazıra alıştırır. Berna AYIN

C 40: Çok şey kaybettirir. Kamuran BALYEN   

C 40.Bu bence insan demokrasisine bir şey kaybettirmez.İnsan demokrasisi böyle olmalı bence. Yudum GÜRER

 

,C.40:İnsan demokrasisine uygunlukta tabi taraftarları ve karşıtları olacaktır. Ama önemli olan bu güzel

Ortamın güzel bir şekilde değerlendirilmesi olacaktır. Hiçbir kimse birilerine bir şeyi dayatmak ancak kişiler isterse bu olmakta yoksa kapitalist düzen veya komünizm taraftarları buna her ne kadar bozmaya çalışsalar bile. Caner ÖZDEMİR

C 40.Demokrasi çoğunluk esasına dayanmasına rağmen çoğunluğun her istediğini yapması anlamına gelmemelidir. Her insanı kucaklamalı ve orta yol bulmalıdır. Ama ülkemizde siyasi partilerin halka hizmet gibi bir hedefi olmadığını düşünüyorum. Rant peşinde olan bu partiler demokrasiyi kendi seçmenine göre kullanıyor. Bu nedenle ülkemizde kutuplaşma hiç bitmiyor. Süleyman SENEM

C 40.Batılı krallıklar kendi menfaatleri doğrultusunda diğer toplumlara vahşi bir demokrasi uygulayıp kendi düşüncelerini dayatılmış edip toplumları kısırlaştırır ve düşünemez hale getirirler. Ferhat ÇENBER

C 40. Bu önermeler insan demokrasisine bir şey kaybettireceğini zannetmiyorum. Yakup EKİNCİ

C 40. Bu şekilde bir uygulama uygun şartların oluşması durumunda söz konusudur halkın bilinçlenmesi durumunda uygulana bilir kaybettirme yerine kazanımları olabilir. Muharrem Polat

C 40. İnsanları daha motive edici fakat daha iyi düşünmeyen varlıklara dönüştürür.  Mizbah KARATAŞ

C 40.İnsan demokrasisine bir şey kaybettirmez. Aksine çok şey kazandırabilir. Emine YARBA

C 40.Üst paragrafta yazılan düşünce insan demokrasisine herhangi bir şey kaybettirmez. Yalnız ''oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar '' düşüncesi insanları bana oy verdinse yardım ederim;oy vermedinse yardım edemem mantığı insanları kendi menfaati için kullanmaktır.Bu da insani demokrasiye aykırıdır.Selçuk İNCE

C 40.İnsan demokrasisi halkla ortak oluşturulmadığı yani hazırlanırken halkın istekleri göz önünde bulundurulmadığı sürece çok şey kaybeder…. Ayşegül CAN

C 40.Halkın istekleri göz önünde bulundurulmayan ve halkın ikinci sıraya atıldığı, kişilerin kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için yaptıkları demokrasiler çok şeyler kaybettirir. Hatice KAPLAN

C 40. İnsan demokrasisi diye birşey kalmaz. Kübra Sivri

C 40. Eğer tek parti sistemi olur, yani hükümetin yanlışlarını, hatalarını yüzüne vuracak bir muhalefet partisi olmazsa hükümet tüm siyasi dengeler üzerinde oynayacak, sistemi kendi lehine çevirecektir. Halkın onlara internet, posta, vb. şekilde güvenoyu vermesi bazı sıkıntılar doğurabilir. Halkın sistemi tamamen nasıl işlendiği hakkında detaylı bilgisi yoktur. Her şey göstermelik yapılarak bazı siyasi aldatmalar yapılarak halkın güvenoyunu kazanması sağlanabilir. Ayrıca birebir ilgilenecek vekiller seçmek mümkün iken vekillerin çoğu meclis adı verilen birime sadece girip çıkmakla ilgilenirler. Erdoğan AKÇİÇEK

 C-40.insanları daha motive edici fakat daha iyi düşünmeyen varlıklara dönüştürür. . Ramazan BORAN

C.40.Doğrudur. katılıyorum. İHSAN YILDIZ

C 40.Bu tür br yönetim yapısı insan demokrasisine bir şey kaybettirmez,tersine merkezci demokrasilere çok şey kaybettirir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 40. Hiçbir zaman hiçbir ülkede tam bir demokrasi uygulanamamış ve uygulanamazda zaten. Ülkemizin rejimi bile Yarı doğrudan demokrasidir.% 30 alan bir hükümet onu istemeyen %70 i yönetimektedir.şu an ki demokrasi sistemlerinde her ne kadar çok sevmesekte en önde olan Amerikadır. Bu yönüyle taklit edilebilinir. M. Akif TİRYAKİOĞLU